of 24 /24
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS) Hak Cipta Terpelihara © Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Bab 1: 1

Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Embed Size (px)

Text of Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China...

Page 1: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 1

Page 2: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 2

BAB 1

PENGENALAN ILMU

KETAMADUNAN

Page 3: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 3

Hasil Pembelajaran

Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:

Menjelaskan konsep dan ciri-ciri sebuah tamadun.

Menerangkan hubungan tamadun dengan agama,

budaya dan bangsa.

Menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan

sesebuah tamadun.

Menerangkan kesan pertembungan antara tamadun.

Menjelaskan interaksi antara tamadun.

Menghuraikan persamaan dan perbezaan antara

tamadun.

Page 4: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 4

Kandungan

Sejarah Tamadun dan Pengajian Ketamadunan

Konsep Tamadun

Ciri-ciri Asas Tamadun

Hubungan antara Tamadun

Faktor Kelahiran Tamadun

Faktor Kejatuhan Tamadun

Interaksi antara Tamadun; Maksud, Faktor, Kesan

Interaksi di Malaysia

Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun

Rumusan

Page 5: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 5

Pengenalan

Bab ini membincangkan konsep dan ciri-ciri tamadun dari

sudut etimologi pelbagai bahasa. Seterusnya, bab ini

menerangkan hubungan tamadun dengan agama,

budaya dan bangsa. Di samping itu, bab ini juga

menjelaskan faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah

tamadun. Perbincangan tentang interaksi, persamaan

dan perbezaan antara tamadun turut diketengahkan

dalam bab ini.

Page 6: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 6

Sejarah Tamadun dan

Pengajian Ketamadunan

Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan mula diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (1332–1406 M) pada abad yang ke-14 M melalui kitabnya Mukaddimah.

Analisis beliau menepati kehendak al-Quran supaya menjadikan peristiwa sebagai pengajaran berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud:

“Sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pengajaran bagi orang

yang mempunyai akal fikiran. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu, serta menjadi hidayah dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman”.

(Surah Yusoff: 111)

Page 7: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 7

Konsep Tamadun

Umran Hadharah Madaniyah

Diperkenalkan oleh Ibnu

Khaldun.

Diperkenalkan oleh Ibn

Khaldun.

Diambil dari madinah – kota

(city) sebagai pusat

peradaban.

• Membangun atau

memakmurkan bandar

(hadharah–urbanization).

• Kawasan tanah yang

didiami oleh sekumpulan

masyarakat tinggal

menetap di suatu tempat

itu dalam keadaan yang

berkembang subur lagi.

• Suatu wilayah, daerah,

kota, bandar, kampung

atau tanah yang

diusahakan.

• Wujudnya kehidupan

menetap.

• Urbanisasi

• Bandar

• Kehidupan cara bandar

Page 8: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 8

Konsep Tamadun

Tamadun Civilization Peradaban

Diperkenalkan oleh Jurji

Zaydan.

Istilah bahasa Inggeris

yang digunakan secara

meluas dengan maksud

tamadun.

Muhammad Uthman El-

Muhammadi

Mempunyai maksud yang

sama dengan civilization,

iaitu keadaan hidup

bermasyarakat yang

bertambah maju.

Diambil merujuk kepada:

i. Civitas (Latin) atau city

yang bermaksud kota

(kota sebagai pusat

tamadun).

ii. Civil society-masyarakat

beradab.

Pencapaian semua aspek

pemikiran, moral, sosial

dan kebendaan dalam

kehidupan sesuatu

masyarakat.

Page 9: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 9

Ciri-ciri Asas Tamadun

Penempatan Kekal

Kehidupan Berkualiti

Stratifikasi Sosial

Bahasa & Tulisan

Organisasi Politik & Pemerintahan

Teknologi & Reka Cipta

Kreativiti

Kehidupan Beragama

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

Page 10: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 10

Hubungan antara Tamadun

Hubungan dengan Agama

Hubungan dengan Budaya

Hubungan dengan Bangsa

Hubungan antara Tamadun

Page 11: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 11

Hubungan Tamadun

dengan Agama

Hubungan Tamadun

dengan Budaya

Hubungan Tamadun

dengan Bangsa

Kebanyakan tamadun

berteraskan agama.

Kemunculan tamadun silam

merupakan manifestasi

kepada kehidupan

beragama.

Budaya masyarakat yang

tinggi dan terpuji

menandakan kehidupan yang

bertamadun.

Hubungan antara tamadun

dengan bangsa tidaklah

begitu ketara meskipun

terdapat beberapa tamadun

yang sering dikaitkan dengan

sesebuah bangsa seperti

Cina dan India.

Masyarakat bertamadun

memiliki budi pekerti yang

mulia dan moral yang tinggi

dan ia datang dari ajaran

agama dan budaya.

Masyarakat berbudaya tinggi

mempunyai kehalusan budi

dan kesempurnaan moral

yang juga merupakan ciri

kehidupan bertamadun.

Tamadun dan bangsa

sebenarnya tidaklah

mempunyai kaitan yang jelas

kerana selalunya tamadun

melampai batasan

kebangsaan.

Hubungan antara Tamadun

Page 12: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 12

Faktor Kelahiran Tamadun

Lokasi Strategik

Rangsangan Agama & Kerohaniaan

Kestabilan Pemerintahan

Kemantapan Ekonomi

Keteguhan Sosial

Toleransi terhadap Tamadun Lain

Penghijrahan

FAKTOR-FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN

Page 13: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 13

Faktor Kejatuhan Tamadun

FAKTOR-FAKTOR KEJATUHAN TAMADUN

Jurang Kaya & Miskin

Pergolakan Dalaman

Sikap Tertutup

Malapetaka

Page 14: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 14

Interaksi antara Tamadun

MAKSUD

FAKTOR

JENISKESAN

CONTOHINTERAKSI

ANTARA TAMADUN

Page 15: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 15

Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling

bertindak balas atau saling mempengaruhi antara

satu sama lain. Agama, pegangan nilai, bahasa,

budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi

interaksi pelbagai tamadun.

MAKSUD INTERAKSI

Interaksi antara Tamadun

Page 16: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 16

Faktor Interaksi

Kepimpinan Agamawan Geografi Perkahwinan Perdagangan Misi Politik

FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI

Interaksi antara Tamadun

Page 17: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 17

Kepimpinan Agamawan Geografi

Peranan pemimpin

melalui pelaksanaan visi

dan misi untuk

memajukan bangsa

dengan aktiviti interaksi

Golongan agama

memainkan peranan

penting dalam interaksi

Melalui motivasi agama

dan dakwah

Kedudukan yang strategik

memungkinkan

berlakunya interaksi

Sempadan geografi

menyebabkan berlakunya

interaksi

Perkahwinan Perdagangan Misi Politik

Antara pasangan yang

berlainan etnik, bangsa

dan budaya

menyebabkan berlaku

interaksi

Melalui proses hubungan

dagang dua hala antara

negara-negara yang

berdagang menyebabkan

berlakunya interaksi

Melalui pelbagai

pendekatan sama ada

penaklukan, penjajahan

atau kerjasama antara

pelbagai negara

Interaksi antara Tamadun

Page 18: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 18

JE

NIS

IN

TE

RA

KS

I

Budaya

sama

Hubungan budaya dalam rumpun kaum yang samaseperti budaya masyarakat Melayu dan Cina yang terdiri daripada pelbagai suku.

Budaya

berbeza

Kaum yang berlainan budaya dan kepercayaansaling berinteraksi seperti interaksi antaramasyarakat Islam dan Hindu Buddha di Asia Tenggara.

Kuatdenganlemah

Interaksi antara kelompok yang lemah dengan yang kuat seperti mana interaksi antara kaum Yahudi danIslam, Kristian dan Islam pada zamankegemilangan tamadun Islam di SemenanjungTanah Arab dan Andalus.

Interaksi antara Tamadun

Page 19: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 19

KESAN NEGATIF

Wujudnya jurangperkauman

Wujudnya jurangekonomi Permusuhan dan

peperangan

•Buddha danKonfucius

•Penganut Islam danHindu

•Peperangan Salibantara Islam danKristian

Interaksi antara Tamadun

Page 20: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 20

KESAN POSITIF

PerpindahanTeknologi

• Dari tamadun China ke India misalnyapembuatan kertas, bahan letupan danpenggunaan kompas.

• Dari tamadun India keChina seperti bidangastronomi danteknologi membuatgula dari tebu.

Perpindahan Ilmu

• Penambahan kosa kata

• Pengaruh bahasa Sanskrit dalambahasa Melayu

• Pengaruh bahasa Arab ke dalambahasa Melayu

Peningkatan HasilKesenian

• Pengaruh seni binaIslam ke dalam senibina China terutamaseni bina masjid.

Interaksi antara Tamadun

Page 21: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 21

Interaksi di MalaysiaIN

TE

RA

KS

I D

I M

AL

AY

SIA INDIA

Pemerintahan

Bahasa

Kesenian

Kesusasteraan

CHINA

Bahasa

Kebudayaan

Kesenian

ARAB

Bahasa

Kesusasteraan

Budaya

Pendidikan

Seni bina

Page 22: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 22

Persamaan antara Tamadun

Keagamaan

• Semuatamadunberasaskankepadaketuhanan dankerohanian.

• Peninggalanbangunankeagamaan.

Nilai Etika

• Semuatamadunmenekankanetika dalamkehidupan.

• Etikakehidupanberkeluarga, bermasyarakatdll.

Kepimpinan

• Pemimpinyang adil danbijaksanamenjadi terasdalam semuatamadun.

Nilai keilmuan

• Semuatamadunmenunjukkanwujudketinggianilmu.

• Wujudnyateknologi, hasilkreativiti daninovasi yang ditinggalkan.

Page 23: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 23

Perbezaan antara Tamadun

Keagamaan

• Perbezaan wujud dalam aspek praktis keagamaan.

• Dasar pegangan dan kepercayaan, contohnya dalam agama Islam dan Hindu.

• Rujukan kitab agama juga berbeza antara tamadun.

Nilai Etika

• Nilai etika dalam Islam dirujuk kepada sumber yang diwahyukan.

Page 24: Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

© Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 24

Rumusan

Ilmu ketamadunan pada hari ini penting kerana dapat

membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesebuah

masyarakat dan negara. Selain itu, ilmu ketamadunan

ini membuka ruang kepada manusia untuk berinteraksi

secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.

Pembangunan material semata-mata bukanlah jaminan

kepada keutuhan dan kecemerlangan sesebuah

tamadun.