Click here to load reader

Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China terutama seni bina masjid. Interaksi antara Tamadun. Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam

 • View
  281

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Hak Cipta Terpelihara Tamadun Islam dan Tamadun Asia · PDF fileIslam ke dalam seni bina China...

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 1

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 2

  BAB 1

  PENGENALAN ILMU

  KETAMADUNAN

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 3

  Hasil Pembelajaran

  Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:

  Menjelaskan konsep dan ciri-ciri sebuah tamadun.

  Menerangkan hubungan tamadun dengan agama,

  budaya dan bangsa.

  Menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan

  sesebuah tamadun.

  Menerangkan kesan pertembungan antara tamadun.

  Menjelaskan interaksi antara tamadun.

  Menghuraikan persamaan dan perbezaan antara

  tamadun.

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 4

  Kandungan

  Sejarah Tamadun dan Pengajian Ketamadunan

  Konsep Tamadun

  Ciri-ciri Asas Tamadun

  Hubungan antara Tamadun

  Faktor Kelahiran Tamadun

  Faktor Kejatuhan Tamadun

  Interaksi antara Tamadun; Maksud, Faktor, Kesan

  Interaksi di Malaysia

  Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun

  Rumusan

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 5

  Pengenalan

  Bab ini membincangkan konsep dan ciri-ciri tamadun dari

  sudut etimologi pelbagai bahasa. Seterusnya, bab ini

  menerangkan hubungan tamadun dengan agama,

  budaya dan bangsa. Di samping itu, bab ini juga

  menjelaskan faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah

  tamadun. Perbincangan tentang interaksi, persamaan

  dan perbezaan antara tamadun turut diketengahkan

  dalam bab ini.

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 6

  Sejarah Tamadun dan

  Pengajian Ketamadunan

  Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan mula diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (13321406 M) pada abad yang ke-14 M melalui kitabnya Mukaddimah.

  Analisis beliau menepati kehendak al-Quran supaya menjadikan peristiwa sebagai pengajaran berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud:

  Sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pengajaran bagi orang

  yang mempunyai akal fikiran. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu, serta menjadi hidayah dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.

  (Surah Yusoff: 111)

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 7

  Konsep Tamadun

  Umran Hadharah Madaniyah

  Diperkenalkan oleh Ibnu

  Khaldun.

  Diperkenalkan oleh Ibn

  Khaldun.

  Diambil dari madinah kota

  (city) sebagai pusat

  peradaban.

  Membangun atau

  memakmurkan bandar

  (hadharahurbanization).

  Kawasan tanah yang

  didiami oleh sekumpulan

  masyarakat tinggal

  menetap di suatu tempat

  itu dalam keadaan yang

  berkembang subur lagi.

  Suatu wilayah, daerah,

  kota, bandar, kampung

  atau tanah yang

  diusahakan.

  Wujudnya kehidupan

  menetap.

  Urbanisasi

  Bandar

  Kehidupan cara bandar

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 8

  Konsep Tamadun

  Tamadun Civilization Peradaban

  Diperkenalkan oleh Jurji

  Zaydan.

  Istilah bahasa Inggeris

  yang digunakan secara

  meluas dengan maksud

  tamadun.

  Muhammad Uthman El-

  Muhammadi

  Mempunyai maksud yang

  sama dengan civilization,

  iaitu keadaan hidup

  bermasyarakat yang

  bertambah maju.

  Diambil merujuk kepada:

  i. Civitas (Latin) atau city

  yang bermaksud kota

  (kota sebagai pusat

  tamadun).

  ii. Civil society-masyarakat

  beradab.

  Pencapaian semua aspek

  pemikiran, moral, sosial

  dan kebendaan dalam

  kehidupan sesuatu

  masyarakat.

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 9

  Ciri-ciri Asas Tamadun

  Penempatan Kekal

  Kehidupan Berkualiti

  Stratifikasi Sosial

  Bahasa & Tulisan

  Organisasi Politik & Pemerintahan

  Teknologi & Reka Cipta

  Kreativiti

  Kehidupan Beragama

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 10

  Hubungan antara Tamadun

  Hubungan dengan Agama

  Hubungan dengan Budaya

  Hubungan dengan Bangsa

  Hubungan antara Tamadun

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 11

  Hubungan Tamadun

  dengan Agama

  Hubungan Tamadun

  dengan Budaya

  Hubungan Tamadun

  dengan Bangsa

  Kebanyakan tamadun

  berteraskan agama.

  Kemunculan tamadun silam

  merupakan manifestasi

  kepada kehidupan

  beragama.

  Budaya masyarakat yang

  tinggi dan terpuji

  menandakan kehidupan yang

  bertamadun.

  Hubungan antara tamadun

  dengan bangsa tidaklah

  begitu ketara meskipun

  terdapat beberapa tamadun

  yang sering dikaitkan dengan

  sesebuah bangsa seperti

  Cina dan India.

  Masyarakat bertamadun

  memiliki budi pekerti yang

  mulia dan moral yang tinggi

  dan ia datang dari ajaran

  agama dan budaya.

  Masyarakat berbudaya tinggi

  mempunyai kehalusan budi

  dan kesempurnaan moral

  yang juga merupakan ciri

  kehidupan bertamadun.

  Tamadun dan bangsa

  sebenarnya tidaklah

  mempunyai kaitan yang jelas

  kerana selalunya tamadun

  melampai batasan

  kebangsaan.

  Hubungan antara Tamadun

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 12

  Faktor Kelahiran Tamadun

  Lokasi Strategik

  Rangsangan Agama & Kerohaniaan

  Kestabilan Pemerintahan

  Kemantapan Ekonomi

  Keteguhan Sosial

  Toleransi terhadap Tamadun Lain

  Penghijrahan

  FAKTOR-FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 13

  Faktor Kejatuhan Tamadun

  FAKTOR-FAKTOR KEJATUHAN TAMADUN

  Jurang Kaya & Miskin

  Pergolakan Dalaman

  Sikap Tertutup

  Malapetaka

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 14

  Interaksi antara Tamadun

  MAKSUD

  FAKTOR

  JENISKESAN

  CONTOHINTERAKSI

  ANTARA TAMADUN

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 15

  Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling

  bertindak balas atau saling mempengaruhi antara

  satu sama lain. Agama, pegangan nilai, bahasa,

  budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi

  interaksi pelbagai tamadun.

  MAKSUD INTERAKSI

  Interaksi antara Tamadun

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 16

  Faktor Interaksi

  Kepimpinan Agamawan Geografi Perkahwinan Perdagangan Misi Politik

  FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI

  Interaksi antara Tamadun

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 17

  Kepimpinan Agamawan Geografi

  Peranan pemimpin

  melalui pelaksanaan visi

  dan misi untuk

  memajukan bangsa

  dengan aktiviti interaksi

  Golongan agama

  memainkan peranan

  penting dalam interaksi

  Melalui motivasi agama

  dan dakwah

  Kedudukan yang strategik

  memungkinkan

  berlakunya interaksi

  Sempadan geografi

  menyebabkan berlakunya

  interaksi

  Perkahwinan Perdagangan Misi Politik

  Antara pasangan yang

  berlainan etnik, bangsa

  dan budaya

  menyebabkan berlaku

  interaksi

  Melalui proses hubungan

  dagang dua hala antara

  negara-negara yang

  berdagang menyebabkan

  berlakunya interaksi

  Melalui pelbagai

  pendekatan sama ada

  penaklukan, penjajahan

  atau kerjasama antara

  pelbagai negara

  Interaksi antara Tamadun

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 1: 18

  JE

  NIS

  IN

  TE

  RA

  KS

  I

  Budaya

  sama

  Hubungan budaya dalam rumpun kaum yang samaseperti budaya masyarakat Melayu dan Cina yang terdiri daripada pelbagai suku.

  Budaya

  berbeza

  Kaum yang berlainan budaya dan kepercayaansaling berinteraksi seperti interaksi antaramasyarakat Islam dan Hindu Buddha di Asia Tenggara.

  Kuatdenganlemah

  Interaksi antara kelompok yang lemah dengan yang kuat seperti mana interaksi antara kaum Yahudi danIslam, Kristian dan Islam pada zamankegemilangan tamadun Islam di SemenanjungTanah Arab dan Andalus.

  Interaksi antara T

Search related