43
KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI UTT 1012 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) ADIBAH SULAIMAN @ MOHAMAD Pusat Pengajian Teras, USIM No. Bilik: A3 066 (Bangunan FEM) No. Telefon: 06-798 6366 Email: GOALS

(BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEMESTER 1 (2012)PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUNTEORI TURUN NAIK PERADABANFAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN DAN KEJATUHANPERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUNNILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUNINTERAKSI ANTARA TAMADUN

Citation preview

Page 1: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

KONSEP PERKEMBANGAN

TAMADUN, NILAI DAN

INTERAKSI

UTT 1012

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

(TITAS)

ADIBAH SULAIMAN @ MOHAMAD

Pusat Pengajian Teras, USIM

No. Bilik: A3 066 (Bangunan FEM)

No. Telefon: 06-798 6366

Email: GOALS

Page 2: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI

PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

TEORI TURUN NAIK PERADABAN

FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN &

KEJATUHAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 3: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

PENGENALAN KONSEP

PERKEMBANGAN TAMADUN

Berkembang

Lahir

Sifat dinamik tamadun

dunia

Jatuh/ Pupus

Page 4: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

PENGENALAN KONSEP

PERKEMBANGAN TAMADUN

Perkembangan tamadun

Faktor2 yang perlu diteliti

Persamaan & perbezaan yang perlu difahami

Page 5: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI

PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

TEORI TURUN NAIK PERADABAN

FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN &

KEJATUHAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 6: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI TURUN NAIK PERADABAN

Bilangan tahap

Pelopor

Nama teori

TEORI

Kitaran

Ibn Khaldun

Lima

Linear

Quigley

Tujuh

Alunan

Akbar S. Ahmed

Page 7: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI KITARAN

Page 8: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI KITARAN

• Kemewahan, pemborosan, penyalahgunaan

• Kehilangan adab, akhlak & jati diri

Tahap kemuncak

•Ketua mantapkan

kuasa

•Wujud 2 kelompok

masyarakat

Tahap

perkembangan

• Dinasti baru ditubuhkan

• Rasa kekitaan & solidariti yang tinggi

Tahap permulaan

Page 9: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI KITARAN

• Kebencian, penentangan, konflik dalaman & luaran Tahap menurun

• Kemusnahan dinasti /kerajaan / tamadun

• Dinasti /kerajaan /tamadun baru

Tahap naik kembali

Page 10: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI LINEAR

Page 12: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI LINEAR: TAHAP 2

Gestation / ‘Kandungan’

Berlaku dalam masyarakat yang

berpotensi untuk lahir sebagai sebuah

tamadun

Tiga alat penting untuk berkembang:

• Sistem – hasilkan ciptaan baru

• Sistem – tingkatkan surplus

• Sistem - manfaatkan surplus untuk guna ciptaan baru

Page 13: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

Perubahan2 tahap

expansion /

perkembangan

Produktiviti

meningkat

Penduduk

bertambah

Geografi

meluas

Ilmu

meningkat

Sains &

teknologi

yang maju

Politik

demokrasi

TEORI LINEAR: TAHAP 3

Page 14: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

Ciri2 tamadun yang ada konflik (Conflict)

Kemerosotan kadar pengembangan

Peningkatan ketegangan & konflik antara kelas

Peperangan berbentuk imperialis

Kemerosotan pemikiran bersifat rasional & optimistik

TEORI LINEAR: TAHAP 4

Page 15: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI LINEAR: TAHAP 5

• Cth: Islam – KI ditakluki kawasan pinggiran (Umaiyyah & Abbasiyyah), diikuti empayar sejagat Uthmaniyyah

Kawasan induk (KI) ditakluki satu negara, diikuti penaklukan semua

tamadun oleh sebuah empayar sejagat

• Zaman keemasan

• Kepentingan pihak berkuasa mengatasi segalanya

Empayar Universal

Page 16: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

Akibat ‘keamanan & kemakmuran’

pada zaman kegemilangan

empayar sejagat, kemerosotan

berlaku dengan tanda2:

Kemelesetan ekonomi

Penurunan taraf hidup

Kekerapan perang saudara

Peningkatan kadar buta

huruf

Kehidupan intelektual,

sosial & politik rosak

Kemunculan gerakan

agama baru

TEORI LINEAR: TAHAP 6

Page 17: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI LINEAR: TAHAP 7

Invasion / Pencerobohan

• Apabila sesebuah tamadun tidak berdaya mempertahankan dirinya

• Tamadun terdedah kepada penceroboh luar (barbarian), iaitu tamadun yang lebih baru & gagah

TAMADUN EMPAYAR PENCEROBOH TAHUN

Mesopotamia Parsi Greek 334 – 300 B.C.

Islam Uthmaniyyah Eropah 1770 - 1920

Page 18: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TEORI ALUNAN

Page 19: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)
Page 20: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI

PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

TEORI TURUN NAIK PERADABAN

FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN &

KEJATUHAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 21: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

FAKTOR2 KELAHIRAN TAMADUN

• Tamadun Cina

• Tamadun India Kedudukan geografi

• Tamadun Islam Peranan agama

• Tamadun Cina

• Tamadun Islam

Penghayatan etika, nilai & moral

• Surplus menjana pendapatan & kualiti hidup

Dorongan ekonomi

• Esprit de corps/ Solidariti Kesatuan

masyarakat

•Peningkatan kemahiran &

penghasilan teknologi Kesengsaraan hidup

• Terbuka terhadap tamadun lain Interaksi dengan

tamadun lain

Page 22: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NATIJAH KEMUNCULAN TAMADUN

Perilaku & budaya

masyarakat yang tinggi

dalam pentadbiran & perekonomian

Pencapaian dalam pelbagai

bidang & penciptaan teknologi

Zaman kemerosotan

Page 23: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

FAKTOR-FAKTOR KEJATUHAN

TAMADUN

Perpecahan organisasi

sosial

Ketidakadilan ekonomi

Keruntuhan akhlak, moral

& nilai

Penindasan & kezaliman

Jumud

Bencana alam

Page 24: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI

PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

TEORI TURUN NAIK PERADABAN

FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN &

KEJATUHAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 25: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

PERSAMAAN ANTARA TAMADUN

Teologi

Semua agama

Konsep ketuhanan, kecuali Buddhisme

Ada doktrin & amalan tertentu

Islam & Kristian Kehidupan selepas mati

& pembalasan di akhirat

Buddhisme & Hinduisme

Konsep ‘kelahiran semula’ & ‘karma’

Page 26: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

Teologi

Manifestasi ketuhanan

Islam - monoteisme / Tauhid

Yahudi - asosiasi nabi dengan Tuhan

Kristian - Triniti

Hinduisme - Trimurti

Manifestasi bbrp konsep spt kenabian, ibadah, hari pembalasan

Konsep penjelmaan semula & reinkarnasi dalam Hinduisme

Page 27: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI

PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

TEORI TURUN NAIK PERADABAN

FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN &

KEJATUHAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 28: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

(NILAI KEKELUARGAAN)

Keluarga

- Asas pembentukan masyarakat

Konfusianisme

Ko

nse

p w

u l

un

Perk

ah

win

an

u

ntu

k l

ah

irk

an

g

en

era

si

ba

ru

Islam P

rin

sip

m

un

ak

ah

at

Kere

da

an

ib

u

ba

pa

Hinduisme

Ash

ra

ma

da

rm

a

Sis

tem

so

ko

ng

an

fiz

ika

l &

sp

irit

ua

l

Page 29: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

(NILAI KEMASYARAKATAN)

Tamadun Islam

Ikatan

kekerabatan,

agama &

kemanusiaan

Konsep

ummah

Konsep takwa

Tamadun Cina

Hubungan

darah

Taraf vs tahap

pendidikan &

kemahiran

Kuasa lelaki &

bapa

Tamadun India

Konsep

dharma

Sistem kasta

Page 30: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

(NILAI POLITIK & PEMERINTAHAN)

Moral & akhlak

Peranan & tanggungjawab

kerajaan / pemerintah

Kesetiaan kepada raja & perlindungan

raja

Page 31: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA

TAMADUN

Tamadun Islam Politik &

agama tidak

terpisah

Al-Farabi,

al-Mawardi,

al-Ghazali

Tamadun India Kesetiaan

kepada raja Kautilya

Tamadun Cina Ajaran

Konfusius

Mo-Tze,

Lao-Tze,

Kung Fu-Tze

Page 32: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

(NILAI TERHADAP ALAM SEKITAR)

Alam sekitar

Islam, Buddhisme & Kristian

Anugerah Tuhan & manusia sebagai

penjaga

Hinduisme

Divine Power - disembah

Page 33: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

(NILAI DALAM EKONOMI)

Ekonomi

- konsep moral semesta (universe moral)

Tamadun Cina

Jalan Lapan Lapis Mulia

Tamadun Islam

Prinsip akhlak

Tamadun Barat (zaman pertengahan)

Moral & etika perniagaan

Page 34: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

(NILAI DALAM PENDIDIKAN)

Pendidikan

Pembinaan sifat2 mulia

Islam

Konsep Tauhid

Dimensi rohani / perubahan dalaman

Buddhisme & Hinduisme

Proses mencari diri sendiri

(self-discovery)

Page 35: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA

TAMADUN

(NILAI TENTANG KESIHATAN)

Kesihatan dipengaruhi alam sekitar

Dipulihkan dengan ada keseimbangan

badan

Page 36: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

TAMADUN CINA - KONSEP YING & YANG

Sentiasa berlawanan,

bantu-membantu, relatif

membesar & mengecil serta

mengalami perubahan

Keseimbangan yin & yang

mempengaruhi kesihatan

Tanpa keseimbangan, tubuh badan akan jatuh sakit / berpenyakit

Page 37: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI

PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

TEORI TURUN NAIK PERADABAN

FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN &

KEJATUHAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 38: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

AGAMA

NILAI

ADAT

BUDAYA

SISTEM SOSIAL

PEMIKIRAN

TEKNOLOGI

HUBUNGAN, PERTEMUAN,

KOMUNIKASI & PERKONGSIAN

ANTARA INDIVIDU, KELOMPOK, MASYARAKAT,

& NEGARA

MAKSUD BENTUK

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 39: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

Jenis Interaksi

Budaya yang sama

Pelbagai suku kaum dalam satu budaya

Cth: Masyarakat Hindu & Islam

India

Budaya &

tamadun yang

berbeza

Satu kaum berlainan budaya &

kepercayaan

Cth: Masyarakat Islam & Buddha Asia Tenggara

Tamadun kuat & tamadun

lemah

Dr segi kuasa & pengaruh

Cth: Masyarakat Islam & Kristian

Page 40: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

Faktor-faktor

Interaksi

Geografi

Ekonomi

Politik

Agama

Kepimpinan

Keterbukaan

Page 41: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

POSITIF

(KONTEKS MALAYSIA)

• MELAYU & INDIA

• MELAYU & CINA

• MELAYU & ARAB

• MELAYU & PERIBUMI

NEGATIF

(KONTEKS MALAYSIA)

• 13 MEI 1969

• PERISTIWA KG MEDAN

MAC 2001

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 42: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)

KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI

PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

TEORI TURUN NAIK PERADABAN

FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN &

KEJATUHAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 43: (BAB2) KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN INTERAKSI (UTT1012)