KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN 02 PIK (Konsep Perkemb  konsep perkembangan tamadun, nilai dan interaksi skp2203 tamadun islam dan tamadun asia (titas) hj. ahmad nasir mohd

 • View
  273

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN 02 PIK (Konsep Perkemb  konsep perkembangan tamadun,...

 • KONSEP PERKEMBANGAN

  TAMADUN, NILAI DAN

  INTERAKSI

  SKP2203

  TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

  (TITAS)

  HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD)

  Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia

  No. Bilik: C14 (Bangunan FEM)

  No. Telefon: 03-8946 7255

  Email: ahmadnasir@upm.edu.my

 • KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN

  INTERAKSI

  PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

  TEORI TURUN NAIK PERADABAN

  FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN & KEJATUHAN

  PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

  NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

  INTERAKSI ANTARA TAMADUN

 • PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

  Berkembang

  Lahir

  Sifat dinamik tamadun

  dunia

  Jatuh/ Pupus

 • PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

  Perkembangan tamadun

  Faktor2 yang perlu diteliti Persamaan & perbezaan yang

  perlu difahami

 • KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN

  INTERAKSI

  PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

  TEORI TURUN NAIK PERADABAN

  FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN & KEJATUHAN

  PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

  NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

  INTERAKSI ANTARA TAMADUN

 • Teori turun naik peradaban

  Bilangan tahap

  Pelopor

  Nama teori

  TEORI

  Kitaran

  Ibn Khaldun

  Lima

  Linear

  Quigley

  Tujuh

  Alunan

  Akbar S. Ahmed

 • TEORI KITARAN

 • Teori Kitaran

  Kemewahan, pemborosan, penyalahgunaan

  Kehilangan adab, akhlak & jati diri Tahap kemuncak

  Ketua mantapkan kuasa Wujud 2 kelompok masyarakat

  Tahap perkembangan

  Dinasti baru ditubuhkan

  Rasa kekitaan & solidariti yang tinggi

  Tahap permulaan

 • Teori Kitaran

  Kebencian, penentangan, konflik dalaman & luaran

  Tahap menurun

  Kemusnahan dinasti /kerajaan / tamadun

  Dinasti /kerajaan /tamadun baru Tahap naik kembali

 • TEORI LINEAR

 • TEORI LINEAR: TAHAP 1

  Mixture / Percampuran

  Percampuran dua atau lebih tamadun

  Berlaku di sempadan (border area) / pinggir

  (peripheral area) tamadun terdahulu

  Cth: Tamadun Rom Tamadun Barat, Tamadun

  Rusia & Tamadun Islam

  Core Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.pptCore Area n Peripheral Area.ppt

 • TEORI LINEAR: TAHAP 2

  Gestation / Kandungan

  Berlaku dalam masyarakat yang berpotensi untuk lahir

  sebagai sebuah tamadun

  Tiga alat penting untuk berkembang:

  Sistem hasilkan ciptaan baru

  Sistem tingkatkan surplus

  Sistem - manfaatkan surplus untuk guna ciptaan baru

 • Perubahan2 tahap expansion /

  perkembangan

  Produktiviti meningkat

  Penduduk bertambah

  Geografi meluas

  Ilmu meningkat

  Sains & teknologi yang

  maju

  Politik demokrasi

  TEORI LINEAR: TAHAP 3

 • Ciri2 tamadun yang ada konflik (Conflict)

  Kemerosotan kadar pengembangan

  Peningkatan ketegangan & konflik antara kelas

  Peperangan berbentuk imperialis

  Kemerosotan pemikiran bersifat rasional & optimistik

  TEORI LINEAR: TAHAP 4

 • TEORI LINEAR: TAHAP 5

  Cth: Islam KI ditakluki kawasan pinggiran (Umaiyyah & Abbasiyyah), diikuti empayar sejagat Uthmaniyyah

  Kawasan induk (KI) ditakluki satu negara, diikuti penaklukan semua tamadun oleh sebuah empayar

  sejagat

  Zaman keemasan

  Kepentingan pihak berkuasa mengatasi segalanya

  Empayar Universal

 • Akibat keamanan & kemakmuran pada

  zaman kegemilangan empayar sejagat,

  kemerosotan berlaku dengan tanda2:

  Kemelesetan ekonomi

  Penurunan taraf hidup

  Kekerapan perang saudara

  Peningkatan kadar buta

  huruf

  Kehidupan intelektual,

  sosial & politik rosak

  Kemunculan gerakan

  agama baru

  TEORI LINEAR: TAHAP 6

 • TEORI LINEAR: TAHAP 7

  Invasion / Pencerobohan

  Apabila sesebuah tamadun tidak berdaya mempertahankan dirinya

  Tamadun terdedah kepada penceroboh luar (barbarian), iaitu tamadun yang lebih baru & gagah

  TAMADUN EMPAYAR PENCEROBOH TAHUN

  Mesopotamia Parsi Greek 334 300 B.C.

  Islam Uthmaniyyah Eropah 1770 - 1920

  Greek Invasion.pptEropah.ppt

 • Teori alunan

 • KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN

  INTERAKSI

  PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

  TEORI TURUN NAIK PERADABAN

  FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN & KEJATUHAN

  PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

  NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

  INTERAKSI ANTARA TAMADUN

 • FAKTOR2 KELAHIRAN TAMADUN

  Tamadun Cina

  Tamadun India Kedudukan geografi

  Tamadun Islam Peranan agama

  Tamadun Cina

  Tamadun Islam Penghayatan etika, nilai &

  moral

  Surplus menjana pendapatan & kualiti hidup

  Dorongan ekonomi

  Esprit de corps/ Solidariti Kesatuan masyarakat

  Peningkatan kemahiran & penghasilan teknologi

  Kesengsaraan hidup

  Terbuka terhadap tamadun lain Interaksi dengan tamadun

  lain

 • Natijah kemunculan tamadun

  Perilaku & budaya masyarakat yang

  tinggi dalam pentadbiran & perekonomian

  Pencapaian dalam pelbagai bidang &

  penciptaan teknologi

  Zaman kemerosotan

 • FAKTOR-FAKTOR KEJATUHAN TAMADUN

  Perpecahan organisasi sosial

  Ketidakadilan ekonomi

  Keruntuhan akhlak, moral &

  nilai

  Penindasan & kezaliman

  Jumud

  Bencana alam

 • KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN

  INTERAKSI

  PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

  TEORI TURUN NAIK PERADABAN

  FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN & KEJATUHAN

  PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

  NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

  INTERAKSI ANTARA TAMADUN

 • PERSAMAAN ANTARA TAMADUN

  Teologi

  Semua agama

  Konsep ketuhanan, kecuali Buddhisme

  Ada doktrin & amalan tertentu

  Islam & Kristian Kehidupan selepas mati

  & pembalasan di akhirat

  Buddhisme & Hinduisme

  Konsep kelahiran semula & karma

 • PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

  Teologi

  Manifestasi ketuhanan

  Islam - monoteisme / Tauhid

  Yahudi - asosiasi nabi dengan Tuhan

  Kristian - Triniti

  Hinduisme - Trimurti

  Manifestasi bbrp konsep spt kenabian, ibadah, hari pembalasan

  Konsep penjelmaan semula & reinkarnasi dalam Hinduisme

 • KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN, NILAI DAN

  INTERAKSI

  PENGENALAN KONSEP PERKEMBANGAN TAMADUN

  TEORI TURUN NAIK PERADABAN

  FAKTOR KELAHIRAN, PERKEMBANGAN & KEJATUHAN

  PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

  NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

  INTERAKSI ANTARA TAMADUN

 • NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN (Nilai kekeluargaan)

  Keluarga

  - Asas pembentukan masyarakat

  Konfusianisme

  Ko

  nse

  p w

  u lu

  n

  Pe

  rkah

  win

  an u

  ntu

  k la

  hir

  kan

  ge

  ne

  rasi

  b

  aru

  Islam

  Pri

  nsi

  p m

  un

  aka

  ha

  t

  Ke

  red

  aan

  ibu

  bap

  a

  Hinduisme

  Ash

  ram

  ad

  arm

  a

  Sist

  em

  so

  kon

  gan

  fi

  zika

  l & s

  pir

  itu

  al

 • NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN (Nilai kemasyarakatan)

  Tamadun Islam

  Ikatan kekerabatan,

  agama & kemanusiaan

  Konsep ummah

  Konsep takwa

  Tamadun Cina

  Hubungan darah

  Taraf vs tahap pendidikan &

  kemahiran

  Kuasa lelaki & bapa

  Tamadun India

  Konsep dharma

  Sistem kasta

 • NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN (Nilai politik & PEMERINTAHAN)

  Moral & akhlak

  Peranan & tanggungjawab

  kerajaan / pemerintah

  Kesetiaan kepada raja & perlindungan

  raja

 • NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN

  Tamadun Islam Politik & agama tidak terpisah

  Al-Farabi,

  al-Mawardi,

  al-Ghazali

  Tamadun India Kesetiaan

  kepada raja Kautilya

  Tamadun Cina Ajaran

  Konfusius

  Mo-Tze,

  Lao-Tze,

  Kung Fu-Tze

 • NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN (Nilai terhadap alam sekitar)

  Alam sekitar

  Islam, Buddhisme & Kristian

  Anugerah Tuhan & manusia sebagai

  penjaga

  Hinduisme

  Divine Power - disembah

 • NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN (Nilai dalam ekonomi)

  Ekonomi

  - konsep moral semesta (universe moral)

  Tamadun Cina

  Jalan Lapan Lapis Mulia

  Tamadun Islam

  Prinsip akhlak

  Tamadun Barat (zaman pertengahan)

  Moral & etika perniagaan

 • NILAI2 UNIVERSAL ANTARA TAMADUN (Nilai dalam pendidikan)

  Pendidikan

  Pembinaan sifat2 mulia

  Islam

  Konsep Tauhid

  Dimens