INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  1/75

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  2/75

  Jepun merupakan sebuah negara yang terletak di AsiaTimur dan terdiri daripada 4 buah pulau yang utamaiaitu Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku dan lebih 3ribu kepulauan kecil.

  y Jepun atau Nihon (Nippon) dalam bahasa Jepundikenali secara meluas sebagai Tanah Matahari Terbit.

  Sejarah ketamadunan jepun dapat dibahagikan kepadatiga:

  1. Zaman Awal Jomon & Yayoi

  2. Zaman feudal Sistem Feudal

  3. Zaman Moden Pemerintahan Meiji

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  3/75

  y Pada dasarnya - berketurunan Monggol yang rapatpertalian dengan jirannya di negara Korea dan negaraChina.

  y

  Pada hakikatnya, Orang Jepun berketurunan Monggol,merupakan penduduk yang pertama menduduki pulauJepun adalah nenek moyang orang Ainu.

  y Mengikut teori umum - orang Jepun yang mula

  menduduki kepulauan Jepun adalah dari Selatanmelalui Pulau Farmosa dan Ryukyu, tetapi bukti darisegi kaji purba menunjukkan dengan jelas bahawakebanyakkan daripada orang Jepun yang mula-mulasampai ke Jepun melalui Korea.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  4/75

  Jepun merupakan sebuah negara yang terletak di AsiaTimur dan terdiri daripada 4 buah pulau yang utamaiaitu Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku dan lebih 3

  ribu kepulauan kecil. Sejarah ketamadunan jepun dapat dibahagikan

  kepada tiga:

  1. Zaman Awal Jomon & Yayoi

  2. Zaman feudal Sistem Feudal3. Zaman Moden Pemerintahan Meiji

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  5/75

  1. Zaman Yayoi

  2. Zaman Nara Dan Heain ( 710- 1185 Masihi )

  3. Zaman Kamakura

  4. Zaman Kesyogunan Ashikaga5. Zaman Sengoku Jidai

  6. Zaman Kesyogunan Tokugawa

  7. Zaman Meiji

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  6/75

  y Era Yayoi telah dibezakan dengan pengenalan alat-alat logam dari benua asia terutamanya darinegara China.

  y Tanah-tanah telah dibuka untuk penanaman padidan teknik-teknik pengairan telah digunakandengan meluas yang telah menyebabkanberlakunya lebihan dalam pengeluaran padi.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  7/75

  y Perbezaan-perbezaan di dalam perkembangansosial dan politik juga wujud di antara pihakpemerintah dan rakyat.

  y Lama-kelamaan lebih ramai pemimpin-pemimpin politik mula muncul di jepun,

  seperti di Yamato(kini merupakan daerah Nara)dan Kyushu.

  y Kumpulan Yamato atau Nara ini (nenek-moyang keluarga Imperial Jepun yang

  bertakhta sekarang) telah berjaya mendapatkeunggulan ke atas golongan-golongan lainyang dipanggil Uji.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  8/75

  y Kepercayaan agama orang-orang Jepun purba(iaitudalam beberapa abad pertama TM) dikenali sebagaiShinto. Shinto atau cara tuhan-tuhan (ways of the

  gods) telah wujud lebih awal daripada Confucianismeatau Buddhisme di Jepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  9/75

  y Zaman Nara bermula pada tahun 710 Masihi danberakhir pada tahun 749 Masihi. Pada zaman Nara,

  Jepun banyak menjalin hubungan dengan Korea danChina sehingga membawa kepada Jepun dipengaruhi

  oleh sistem pemerintahan di China iaitupemerintahan dibawah Dinasti Tang ( 618-906Masihi).

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  10/75

  y Dari segi pengukuhan tamadun pada zaman Nara,maharaja Jepun iaitu Putera Shotoku sangat tertarikuntuk mempelajari dan meniru corak pemerintahan

  Dinasti Tang yang unggul dalam tamadun China.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  11/75

  y Cabaran yang dihadapi pada zaman Nara ialahselepas kemangkatan Putera Shotoku pada 621Masihi, suku Soga telah mengukuhkan danmenambah kekuasaan mereka serta menunjukantanda-tanda yang mereka bersedia hendakmerampas kuasa. Pada tahun 645 Masihi berlakurampasan kuasa yang diketuai oleh Nakatomi-no-Ktamari yang dikenali sebagai Fujiwara Katamari.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  12/75

  y Zaman Heian yang dikatakan mahsyur dianggapbermula pada tahun 794 Masihi apabila istana diHeian-kyo didirikan di Kyoto dan berakhir pada tahun

  1185 Masihi. Dalam tempoh itu sebuah kerajaantentera telah ditubuhkan di bawah pimpinanMinamoto-no-Yoritomo.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  13/75

  y Zaman Heian boleh dianggap sebagai suatu zamanyang penuh tradisi Jepun dan amat memberiperhatian kepada hidup berperaturan, beradabdan dilafazkan dengtan indah dalam kehidupanserta kesenian. Zaman Heian merupakankebudayaan yang sangat mengambil berat tentanggaya terutama untuk mencapai kesempurnaandalam bidang seni lukis, puisi, kesusasteraan,

  ukiran dan seni bina.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  14/75

  y Kuasa politik sebenar maharaja telah merosot dansusur galur maharaja telah masuk ke dalam keluargaFujiwara kerana mereka telah menggunakan taktik

  berkahwin dengan keluarga diraja.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  15/75

  y Anggota keluarga yang paling berjaya, berkuasa danterkenal ialah Fujiwara-no-Michinaga yang memeritahselama lebih 30 tahun di bawah lapan orang maharaja.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  16/75

  y Kerajaan Kamakura ini ditubuhkan olehYoritomo pada 1192M , beliau dilantik sebagaiSei-I-Taishogun.

  y Kamakura terletak diwilayah sagami telahmenjadi ibu negara dan pusat kegiatan politikJepun.

  y Zaman Kamakura juga merupakan kerajaan

  keshogunan iaitu bersifat kediktatoran tenterayang pertama dalam sejarah negara Jepun.y Kerajaan seperti ini dipanggil kerajaan

  Khemah atau Bakufu dalam bahasa Jepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  17/75

  y Dalam Zaman Kamakura menyaksikanpertumbuhan bilangan estet-estet persendirianatau ianya dipanggil juga Syo atu Syoen.

  y Ini adalah hasil daripada pertumbuhanfeudalisme.

  y Dengan itu secara tidak langsungmenyebabkan pemindahan kuasa dari kerajaan

  pusat kepada pengusaha-pengusaha wilayahdan tuan-tuan tanah wilayah.y Calon-calon bagi jawatan Jito dan Shugo

  ditentukan sendiri oleh Bakufu Yamakura.y Ini terbukti semasa pemerintahan Yorimoto

  telah memberi keutamaan kepada golongantentera atau perwira yang dikenali sebagai Bukeuntuk mendapat tempat dalam jawatantersebut.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  18/75

  y Dalam Zaman Kamakura ini juga telah merakamkanpertumbuhan ekonomi yang positif dalam sejarah

  Jepun. Ini dilihat dalam peningkatan dan

  pertambahan hasil sektor pertanian yang besar.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  19/75

  y Antara cabaran yang dihadapi semasa ZamanKamakura ialah krisis politik Bakufu Kamakura.

  y Beberapa ancaman dan permasalahan dalamkerajaan Kamakura antaranya ialah dua krisisutama iaitu hilangnya waris Minamoto dalam sirikepimpinan Bakufu Kamakura yang diasaskan oleh

  Yorimoto dan digantikan dengan pengganti-pengganti raja Hojo.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  20/75

  y Kerajaan Kamakura berakhir pada tahun 1333Masihi akibat timbulnya cubaan dari beberapaorang maharaja Jepun yang berusahamenggulingkan kerajaan tersebut.

  y Pada tahun 1333, Maharaja Godaigo (1288-1339)dengan bantuan jeneral-jeneral utama sepertiKosunoki Masashige (1294-1336), Nitt Yoshisada

  (1301-1338) dan Ashigaka Takauji (1305-1358).yAkhirnya maharaja Godaigo berjaya

  mengambilalih namun selepas dua tahunbaginda telah kehilangan kekuasaan politiknya.

  y Ini adalah kerana baginda sendiri tidak mampu

  melawan kuasa kelas-kelas tentera wilayah,termasuklah golongan Shugo dan Jito.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  21/75

  y Pemerintah pada zaman kesyogunan AshikagaTakauji adalah seorang pemimpin tentera di bawahpentadbiran Maharaja Godaigo KebangkitanPemerintahan Kesyogunan Ashikaga adalah di

  sebabkan oleh kegagalan pemerintahan MaharajaGodaingo menjaga kepentingan komander tentera dibawah pentadbirannya

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  22/75

  y Selepas tahun 1368, pemerintahan kerajaanAshikaga di warisi oleh Yoshimitsu, strukturpemerintahan yang di buat berdasarkan kesetiaandan perpaduan.

  y Peranan yang dimainkan oleh Yoshimitsu danpegawai bawahannya dikawal dengan keras tetapiadil, dan pengawasan vassal adalah terlalu subjektif

  untuk dikawal.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  23/75

  y Pada zaman kerajaan Ashikaga, perkembanganekonami berlaku dengan pesat melalui pengagihankuasa yang diperkenalkan.

  y

  Masyarakat yang terpisah berdasarkan kelas dapatdisatukan melalui pembinaan Bakufu.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  24/75

  y Melalui dasar pentadbiran yang di lakukan olehkerajaan Ashikaga ini sebanarnya telah menyebabkanpemerintah Ashikaga yang digelar shugo mengalami

  kekurangan pengaruh secara berperingkat-peringkatseterusnya mengalami kejatuhan.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  25/75

  y Pada tahun1565,Syogun Ashikaga iaituYoshiteru telah dibunuh dan beliau telah

  diganti oleh Ashikaga Yoshihide yangmeninggal dunia tiga tahun kemudian.

  yYoshiaki telah dilantik sebagai Syogun oleh OdaNobunaga yang telah menjadi seorang daimyoyang paling berkuasa di Jepun.

  yYoshiaki kemudian telah dipecat olehNobunaga dalam tahun 1573.

  y Keadaan ini telah menamatkan zamanpemerintahan Kesyogunan Ashikaga di Jepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  26/75

  y Zaman Sengoku Jidai ini berlangsung sekitar tahun1460 hingga 1573 masihi.

  y Zaman ini juga dikenali sebagai zaman peperangan.

  y Dimana pada zaman ini, pertempuran dan dan siripeperangan antara daimo-daimo seringkali berlaku.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  27/75

  y Dari segi sruktur politik dan sosial pada zaman ini,daimo berkuasa keatas suatu kawasan yangdikuasainya dan ini sekali gus mengantikan sistem

  pemerintahan Bakufu atau hubungan feudal

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  28/75

  y Pada tahun 1585 Masihi, Toyotomi Hideyoshimenjadi pemangku raja dan menakluki pulau

  Shikoku.y Setahun kemuadian, beliau menjadi ketua

  menteri dan pada 1587, Toyotomi Hideyoshimenakluki Kyushu.

  y Toyotomi Hideyoshi berjaya menguasai IstanaOdawara iaitu milik keluarga Ujimasa diwilayah Sagami.

  y

  Toyotomi berkuasa ke atatas wilayah Kantoapabila berjaya mengalahkan kebangkitan diMitsu dan Dewa.

  y Penaklukkan terhadap wilayah Kii dan Izuma

  merealisasikan usaha penyatuan Jepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  29/75

  y Pada tahun 1598 Toyotomi Hideyoshi meninggaldunia.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  30/75

  y Kesyogunan Tokugawa telah diasaskan oleh TokugawaIeyasu (1603-03). Beliau telah menyertai Perangokehazama antara Oda Nobunaga dan Imagawa.

  y

  Beliau telah mengukuhkan kedudukannya denganmenjadi sekutu rapat Oda Nobunaga yang dipercayai.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  31/75

  y Pada tahun 1603, beliau telah dilantik menjadi Shogundan meletakkan jawatan dan digantikan oleh anaknyaiaitu Hidetada.

  y

  Beliau juga terkenal sebagai Daimyo yang terkuat diJepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  32/75

  y Di peringkat asas, pentadbiran digerakkan oleh tigabadan terpenting pentadbiran.

  y Peringkat tertinggi digelar Tairo (majlis penasihat-penasihat agung). Tairo berperanan danbertanggungjawab untuk meemberikannasihatkepada syogun mengenai dasar-dasar

  penting negara menjadi pemangku raja jika syogunyag dilantik belum dewasa.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  33/75

  y Kedua Roju (majlis tertua) membentuk majlisnegara dengan keanggotaannya berubah mengikutkeperluan pentadbitan feudalisme. Roju

  berperanan dan bertanggungjawab untukmenguruskan dan mengendalikan hal ehwal istanaraja, kuge (golongan bangsawan) dan golongandaimyo, menyelia hal ehwal dalam negeri selain

  mengawasi tempat-tempat suci(biara).

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  34/75

  y Ketiga Hyojoho(majlis kehakiman) ialah sebuahmajlis yang dianggotai oleh roju dan sebilangankecil pesuruhjaya(bug-yo) yang mengetahuibeberapa jabatan penting dalam pentadbiranfeudalisme bakufu.peranan dan tanggungjawabhyojosho terakluk dalam bidang kehakimankerana tidak wujud pemisahan bidang kuasa yangjelas antara kuasa eksekutif (pelaksana) dan kuasa

  kehakiman.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  35/75

  y Antara dasar-dasar yang diperkenalkan adalah sepertiberikut:

  y Pertama membentuk satu sistem untuk membolehkan

  kawalan dan perhatian ketat diberikan ke atas kuasa-kuasa daimyo dan kegiatan tuan-tuan tanah feudalyang dianggap mencurigakan.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  36/75

  y Kedua, mengeratkan beberapa sekatan ke atas daimyodengan memberikan tugasan yang dianggapmembebankan sumber kewangan antaranyamembaiki kerosakan-kerosakan istana.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  37/75

  y Ketiga, langkah mengelakkan komplot dan subahatdengan memperkenalkan peraturan menghadkankeluasan istana-istana daimyo ini dan perkahwinan dikalangan daimyo dikawal.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  38/75

  y Keempat, pengenalan suatu kod panduan tatatertibdan kelakuan mereka dikenali sebagai buke so-hatto(peraturan bagi rumah-rumah tentera). Kelima,mengukuhkan kekuatannnya melalui pengumpulan

  harta kekayaan dan meembendung kegiatan kelastentera dan daimyo-daimyo Tozama.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  39/75

  y Suku kaum Satsuma, Choshu, Toza, da Hizenmenggunakan kesempatan ini untuk mengkritikpemerintahan Shogun Tokugawa. maharaja yangtelah terasing turut juga mengkritik ShogunTokugawa kerana segala perjanjian dan hubungandengan orang-orang asing tidak dibincangkanterlebih dahulu degan maharaja. Masalah-masalahinilah yang menyebabkan keruntuhan Kesyogunan

  Tokugawa di negara Jepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  40/75

  y Permodenan Meiji pada tahun 1868 merupakansuatu peristiwa yang penting dalamsejarah Jepun.Tumpuan utamanya ialah untuk mengembalikan

  Maharaja kepada kedudukannya yang sebenarsebagai ketua masyarakat Jepun yang tertinggi danpemindahan ibu negara diraja dari Kyoto ke Edo.Pada bulan Disember 1868, Eo telah ditukar

  kepada Tokyo.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  41/75

  y Kerajaan Meiji telah memberi tumpuan khususkepada pengwujudan sebuah angkatan Tentera Daratdan Laut yang kuat mengikut cara Barat. Ini perlu bagimenentang ancaman kuasa-kuasa Barat di Jepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  42/75

  y Pada tahun 1871, sebuah Kementerian Pelajarantelah ditubuhkan dan langkah-langkah telahdiambil untuk mewujudkan sistem pelajaran yangseragam di negara tersebut.

  y Pada tahun 1872, kerajaan telah mengumumkanbahawa negara Jepun akan dibahagikan kepada 8kawasan pelajaran dan pendidikan.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  43/75

  y Dalam bidang undang-undang, pemimpin-pemimpinMeiji telah membuat pembaharuan.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  44/75

  y Zaman pemerintahan Meiji berakhir dengan kematianMaharaja Meiji iaitu Mutsuhito pada 30 Julai 1912.

  y Ini merupakan salah satu zaman yang paling gemilang

  dalam sejarah Jepun. Dibawah pemerintahan Meiji,Jepun telah diubah kepada sebuah negara yang modendan berkuasa.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  45/75

  y Pada keseluruhannya, Zaman Meiji telahmemainkan peranan yang penting dalam sejarahJepun.

  y Zaman ini telah mempopularkan Jepun ke dalam

  bidang politik antara bangsa sebagai sebuahnegara yang moden dan berkuasa.y Transformasi Jepun yang begitu pesat dan cepat

  sebagai sebuah negara yang moden dan berkuasamemperlihatkan bahawa proses-prosesperkembangannya adalah suatu yang ajaib danmenakjubkan.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  46/75

  y Dipanggil sebagai Jomon (800-300 S.M)

  y Jomon merujuk kepada tanah liat yang digunakanuntuk membuat peralatan.

  y

  Manusia pada zaman itu hidup secara nomad danprimitif.

  y Zaman kedua ialah zaman Yayoi. Perkembangantamadun tahap kedua berlaku.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  47/75

  y Bermula pada zaman pemerintahan Kamakura (1185-1338 s.m.)

  y Sistem feudal bermula apabila wujudnya pemilikan

  tanah dan ladang-ladang oleh individu.y Orang yang bertanggungjawab memperkenalkan

  sistem feudal ialahYoritomo

  y Kuasa Maharaja disingkirkan

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  48/75

  KRONOLOGI ZAMAN FEUDAL DI JEPUN

  Zaman Kamakura

  KeluargaFujiwara

  Keluarga Taira

  Keluarga Minamoto

  Tentera Hojo

  Maharaja Go Daigo

  Ashikaga Takauji

  Sengoku Jidai

  Shogun Tokugawa

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  49/75

  y Permodenan Meiji pada tahun 1868

  y Mengembalikan kedudukan Maharaja

  y Penghapusan sistem feudal dan sistem hierarki sosial.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  50/75

  Nilai-nilai utama yang diamalkan oleh masyarakat jepun.

  1) On atau giri-ninjo hutang budi dan membalas budi.2) Budaya malu

  3) Perikemanusiaan (nasake)4) Wa (kerukunan)5) Menepati janji dan berdisiplin6) Cintakan ilmu budaya ilmu dalam masyarakat Jepun

  ialah mereka menjunjung tinggi dan mempunyai sikap

  hormat kepada pelajaran dan mempunyai sikap ingin tahuyang mendalam terhadap maklumat-maklumat.7) Mura Ishiki kesedaran sekampung

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  51/75

  y Budaya Ilmu Dalam Masyrakat Jepun1. Telahpun wujud sejak zaman Meiji (1860-an -1880an).

  2. Pada akhir tahun 1888, terdapat hampir 30,000 pelajaryang menghadiri 90 buah sekolah swasta di Tokyo.

  3. Dalam memajukan pendidikan di Jepun, para remajadan pelajarnya disajikan dengan kisah kejayaan dariTimur dan Barat.

  4. Contohnya buku Yukichi Fukuzuwa, GalakanPelajaran dijual sebanyak 600 000 naskah padatahun 1882. Buku tersebut menyatakan:

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  52/75

  Manusia tidak dilahirkan mulia atau hina, kaya ataumiskin, tetapi dilahirkan sama dengan yang lain.

  Sesiapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu denganbaik akan menjadi mulia dan kaya, tetapi mereka yang

  jahil akan menjadi papa dan hina.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  53/75

  y Buddhisme

  y Shintoisme

  y Konfusianisme

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  54/75

  Politik1. Meiji mengembalikan semula kuasa politik kepada

  Maharaja Jepun dan pusat pentadbiran dipindahkandari Kyoto ke Edo (Tokyo).

  2. Menghapuskan sistem feudal yang selama inidipraktikkan oleh Kesyogunan Tokugawa.

  3. Reformasi politik sistem demokrasi. PengenalanDokumen Gokajo no Goseimon (Carta Pengakuan

  Lima Artikel). Maharaja adalah pemerintah tertinggidan penubuhan Parlimen yang dipanggil Diet yangterdiri dari Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  55/75

  y Pendidikan1. Meiji juga mengadakan reformasi pendidikan. Pelajar-

  pelajar dihantar ke Barat untuk mempelajari ilmusains dan teknologi, mengimport tenaga professional

  daripada Barat, mendirikan pusat-pusat pengajianberasaskan sains dan teknologi di samping bidang-bidang lain.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  56/75

  y Ekonomi1. Modenisasi di bidang ekonomi berasaskan

  Kapitalisme khususnya industri

  2. Menggalakkan pertanian dan penghapusan cukaiserta pembinaan saliran

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  57/75

  y Pembangunan teknologi Jepun

  y Jepun adalah technological leader

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  58/75

  y Dedikasi

  y Menepati masa

  y Prinsip perniagaan yang teguh

  y Profesionalismey Mengubahsuai idea

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  59/75

  y Terdapat 4 prinsip asasa) Sesiapa sahaja yang berupaya melakukan tugasannya

  dianggap bijak dan dapat meningkatkan produktivitidan kualiti tugasannya.

  b) Berilah peluang kepada pekerja untuk meningkatkankualiti kerja mereka.

  c) Ahli-ahli dalam satu koperasi membentuk satukeluarga besar

  d) Kumpulan kerja itu lebih mustahak daripada individupekerja

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  60/75

  y Konsep Kaizen1. Dilaksanakan bagi melahirkan semangat yang

  berterusan untuk memperbaiki hasil kerja di kalanganpihak pekerja.

  2. Ia adalah satu proses penambahbaikan yangberterusan bagi mencapai tahap prestasi yang lebihtinggi dari semasa ke semasa.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  61/75

  y Konsep Mottainai1. Konsep paling penting dalam Masyarakat Jepun.

  2. Maksudnya segala harta di dunia adalah pembaziranatau anugerah daripada Tuhan.

  3. Manusia sebagai pentadbir dan menguruskan harta-harta yang dipinjamkan tersebut dengan efektif tanpapembaziran. Jika membazir ia dianggap satukesalahan besar.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  62/75

  Bidang Pertanian Budaya penanaman padi yang menjadi pekerjaan

  tradisi masyarakat China dan Jepun.

  Teknik-teknik dan peralatan baru telah memajukan

  pertanian kedua-dua tamadun.

  Barangan Logam Penemuan barangan logam seperti gangsa dan logam

  wujud sejak zaman pra-sejarah.

  Logam besi - membuat alatan pertanian Senjata - pedang dan tombak dan loceng.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  63/75

  y Budaya makam atau tomb culturey Sesuatu kubur itu mempunyai ruang yang sangat besar

  yang menempatkan pelbagai barangan yang ditanambersama-sama mayat.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  64/75

  y Masyarakat yang cintakan ilmu, kecemerlanganberterusan, berwawasan, peranan wanita, sifat positif

  dan rajin, semangat ingin tahu, sifat kesenian yangtinggi.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  65/75

  y Dalam usaha meralisasikan Wawasan 2020 Malaysia,negara jepun boleh dijadikan model Malaysia dan Asiadalam aspek pembangunan dan kecemerlangan

  walaupun bukan keseluruhan. Jepun juga dianggappemimpin asia.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  66/75

  y Mewujudkan negara Malaysia bersatu yangmempunyai matlamat dikongsi bersama.

  y Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas,

  tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap dirisendiri, bangga dengan apa yang ada dan yang dicapaiserta gagah menghadapi pelbagai masalah.

  y Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoraldan beretika.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  67/75

  y

  Mewujudkan dan membangunkan masyarakatdemokratik yang matang, mengamalkan satubentuk persefahaman matang, demokrasi. Malaysiaberasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh

  kepada banyak negara membangun.y Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak

  ansur, rakyat pelbagai kaum, bebas mengamalkanidea, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing pada masa yang sama meletakkankesetiaan kepada satu negara.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  68/75

  y Mewujudkan masyarakat yang bersaintifik danprogresif, mempunyai daya perubahan yang tinggi danmemandang ke depan, yang bukan sahaja penggunaanteknologi tinggi tetapi juga menyumbangkan kepadatamadun saintifik dan teknologi masa depan.

  y Memastikan masyarakat yang adil dalam bidangekonomi.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  69/75

  Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakanperbuatan baik dan salig berpesan satu sama laindengan kebenaran serta bersabar.

  (surah al-Asr :1-3)

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  70/75

  Maka apabila engkau telah selesai sesuatu pekerjaanmaka tegaklah. Dan hanya kepada Tuhanmuhendaklah engkau berharap.

  (94:7-8)

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  71/75

  sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akanmereka seperti suatu bangunan yang tersusunkukuh.

  (al-Saff :4)

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  72/75

  y Konsep Perubahan Dalam Islam

  Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada

  pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apayang ada pada diri mereka sendiri.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  73/75

  Keterangan Ayat di atas ialah:

  y Perubahan sikap

  y Sentiasa memperbaiki mutu kerja

  y Mesti berusaha untuk berjayay Tidak boleh malas/berpeluk tubuh

  y Mesti berikhtiar

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  74/75

  Menurut Hamka ayat tersebut menyentuh :

  y Sentuh ttg disiplin kerja

  y Kerja sungguh-sungguhy Jgn bertangguh

  y Jgn jadikan keletihan sbg alasan

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  75/75

  Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dansetanding dengan negara barat. Apa yang pentingialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkannegara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh

  kepada negara Asia yang lain. Ini selari dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran

  iaitu ...Allah tidak akan mengubah apa yang ada padasesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang

  ada pada diri mereka sendiri..