INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

 • View
  253

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  1/75

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  2/75

  Jepun merupakan sebuah negara yang terletak di AsiaTimur dan terdiri daripada 4 buah pulau yang utamaiaitu Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku dan lebih 3ribu kepulauan kecil.

  y Jepun atau Nihon (Nippon) dalam bahasa Jepundikenali secara meluas sebagai Tanah Matahari Terbit.

  Sejarah ketamadunan jepun dapat dibahagikan kepadatiga:

  1. Zaman Awal Jomon & Yayoi

  2. Zaman feudal Sistem Feudal

  3. Zaman Moden Pemerintahan Meiji

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  3/75

  y Pada dasarnya - berketurunan Monggol yang rapatpertalian dengan jirannya di negara Korea dan negaraChina.

  y

  Pada hakikatnya, Orang Jepun berketurunan Monggol,merupakan penduduk yang pertama menduduki pulauJepun adalah nenek moyang orang Ainu.

  y Mengikut teori umum - orang Jepun yang mula

  menduduki kepulauan Jepun adalah dari Selatanmelalui Pulau Farmosa dan Ryukyu, tetapi bukti darisegi kaji purba menunjukkan dengan jelas bahawakebanyakkan daripada orang Jepun yang mula-mulasampai ke Jepun melalui Korea.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  4/75

  Jepun merupakan sebuah negara yang terletak di AsiaTimur dan terdiri daripada 4 buah pulau yang utamaiaitu Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku dan lebih 3

  ribu kepulauan kecil. Sejarah ketamadunan jepun dapat dibahagikan

  kepada tiga:

  1. Zaman Awal Jomon & Yayoi

  2. Zaman feudal Sistem Feudal3. Zaman Moden Pemerintahan Meiji

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  5/75

  1. Zaman Yayoi

  2. Zaman Nara Dan Heain ( 710- 1185 Masihi )

  3. Zaman Kamakura

  4. Zaman Kesyogunan Ashikaga5. Zaman Sengoku Jidai

  6. Zaman Kesyogunan Tokugawa

  7. Zaman Meiji

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  6/75

  y Era Yayoi telah dibezakan dengan pengenalan alat-alat logam dari benua asia terutamanya darinegara China.

  y Tanah-tanah telah dibuka untuk penanaman padidan teknik-teknik pengairan telah digunakandengan meluas yang telah menyebabkanberlakunya lebihan dalam pengeluaran padi.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  7/75

  y Perbezaan-perbezaan di dalam perkembangansosial dan politik juga wujud di antara pihakpemerintah dan rakyat.

  y Lama-kelamaan lebih ramai pemimpin-pemimpin politik mula muncul di jepun,

  seperti di Yamato(kini merupakan daerah Nara)dan Kyushu.

  y Kumpulan Yamato atau Nara ini (nenek-moyang keluarga Imperial Jepun yang

  bertakhta sekarang) telah berjaya mendapatkeunggulan ke atas golongan-golongan lainyang dipanggil Uji.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  8/75

  y Kepercayaan agama orang-orang Jepun purba(iaitudalam beberapa abad pertama TM) dikenali sebagaiShinto. Shinto atau cara tuhan-tuhan (ways of the

  gods) telah wujud lebih awal daripada Confucianismeatau Buddhisme di Jepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  9/75

  y Zaman Nara bermula pada tahun 710 Masihi danberakhir pada tahun 749 Masihi. Pada zaman Nara,

  Jepun banyak menjalin hubungan dengan Korea danChina sehingga membawa kepada Jepun dipengaruhi

  oleh sistem pemerintahan di China iaitupemerintahan dibawah Dinasti Tang ( 618-906Masihi).

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  10/75

  y Dari segi pengukuhan tamadun pada zaman Nara,maharaja Jepun iaitu Putera Shotoku sangat tertarikuntuk mempelajari dan meniru corak pemerintahan

  Dinasti Tang yang unggul dalam tamadun China.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  11/75

  y Cabaran yang dihadapi pada zaman Nara ialahselepas kemangkatan Putera Shotoku pada 621Masihi, suku Soga telah mengukuhkan danmenambah kekuasaan mereka serta menunjukantanda-tanda yang mereka bersedia hendakmerampas kuasa. Pada tahun 645 Masihi berlakurampasan kuasa yang diketuai oleh Nakatomi-no-Ktamari yang dikenali sebagai Fujiwara Katamari.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  12/75

  y Zaman Heian yang dikatakan mahsyur dianggapbermula pada tahun 794 Masihi apabila istana diHeian-kyo didirikan di Kyoto dan berakhir pada tahun

  1185 Masihi. Dalam tempoh itu sebuah kerajaantentera telah ditubuhkan di bawah pimpinanMinamoto-no-Yoritomo.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  13/75

  y Zaman Heian boleh dianggap sebagai suatu zamanyang penuh tradisi Jepun dan amat memberiperhatian kepada hidup berperaturan, beradabdan dilafazkan dengtan indah dalam kehidupanserta kesenian. Zaman Heian merupakankebudayaan yang sangat mengambil berat tentanggaya terutama untuk mencapai kesempurnaandalam bidang seni lukis, puisi, kesusasteraan,

  ukiran dan seni bina.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  14/75

  y Kuasa politik sebenar maharaja telah merosot dansusur galur maharaja telah masuk ke dalam keluargaFujiwara kerana mereka telah menggunakan taktik

  berkahwin dengan keluarga diraja.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  15/75

  y Anggota keluarga yang paling berjaya, berkuasa danterkenal ialah Fujiwara-no-Michinaga yang memeritahselama lebih 30 tahun di bawah lapan orang maharaja.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  16/75

  y Kerajaan Kamakura ini ditubuhkan olehYoritomo pada 1192M , beliau dilantik sebagaiSei-I-Taishogun.

  y Kamakura terletak diwilayah sagami telahmenjadi ibu negara dan pusat kegiatan politikJepun.

  y Zaman Kamakura juga merupakan kerajaan

  keshogunan iaitu bersifat kediktatoran tenterayang pertama dalam sejarah negara Jepun.y Kerajaan seperti ini dipanggil kerajaan

  Khemah atau Bakufu dalam bahasa Jepun.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  17/75

  y Dalam Zaman Kamakura menyaksikanpertumbuhan bilangan estet-estet persendirianatau ianya dipanggil juga Syo atu Syoen.

  y Ini adalah hasil daripada pertumbuhanfeudalisme.

  y Dengan itu secara tidak langsungmenyebabkan pemindahan kuasa dari kerajaan

  pusat kepada pengusaha-pengusaha wilayahdan tuan-tuan tanah wilayah.y Calon-calon bagi jawatan Jito dan Shugo

  ditentukan sendiri oleh Bakufu Yamakura.y Ini terbukti semasa pemerintahan Yorimoto

  telah memberi keutamaan kepada golongantentera atau perwira yang dikenali sebagai Bukeuntuk mendapat tempat dalam jawatantersebut.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  18/75

  y Dalam Zaman Kamakura ini juga telah merakamkanpertumbuhan ekonomi yang positif dalam sejarah

  Jepun. Ini dilihat dalam peningkatan dan

  pertambahan hasil sektor pertanian yang besar.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  19/75

  y Antara cabaran yang dihadapi semasa ZamanKamakura ialah krisis politik Bakufu Kamakura.

  y Beberapa ancaman dan permasalahan dalamkerajaan Kamakura antaranya ialah dua krisisutama iaitu hilangnya waris Minamoto dalam sirikepimpinan Bakufu Kamakura yang diasaskan oleh

  Yorimoto dan digantikan dengan pengganti-pengganti raja Hojo.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  20/75

  y Kerajaan Kamakura berakhir pada tahun 1333Masihi akibat timbulnya cubaan dari beberapaorang maharaja Jepun yang berusahamenggulingkan kerajaan tersebut.

  y Pada tahun 1333, Maharaja Godaigo (1288-1339)dengan bantuan jeneral-jeneral utama sepertiKosunoki Masashige (1294-1336), Nitt Yoshisada

  (1301-1338) dan Ashigaka Takauji (1305-1358).yAkhirnya maharaja Godaigo berjaya

  mengambilalih namun selepas dua tahunbaginda telah kehilangan kekuasaan politiknya.

  y Ini adalah kerana baginda sendiri tidak mampu

  melawan kuasa kelas-kelas tentera wilayah,termasuklah golongan Shugo dan Jito.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  21/75

  y Pemerintah pada zaman kesyogunan AshikagaTakauji adalah seorang pemimpin tentera di bawahpentadbiran Maharaja Godaigo KebangkitanPemerintahan Kesyogunan Ashikaga adalah di

  sebabkan oleh kegagalan pemerintahan MaharajaGodaingo menjaga kepentingan komander tentera dibawah pentadbirannya

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  22/75

  y Selepas tahun 1368, pemerintahan kerajaanAshikaga di warisi oleh Yoshimitsu, strukturpemerintahan yang di buat berdasarkan kesetiaandan perpaduan.

  y Peranan yang dimainkan oleh Yoshimitsu danpegawai bawahannya dikawal dengan keras tetapiadil, dan pengawasan vassal adalah terlalu subjektif

  untuk dikawal.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  23/75

  y Pada zaman kerajaan Ashikaga, perkembanganekonami berlaku dengan pesat melalui pengagihankuasa yang diperkenalkan.

  y

  Masyarakat yang terpisah berdasarkan kelas dapatdisatukan melalui pembinaan Bakufu.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DAN PENDIDIKAN

  24/75

  y Melalui dasar pentadbiran yang di lakukan olehkerajaan Ashikaga ini sebanarnya telah menyebabkanpemerintah Ashikaga yang digelar shugo mengalami

  kekurangan pengaruh secara berperingkat-peringkatseterusnya mengalami kejatuhan.

 • 8/7/2019 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DARI ASPEK AGAMA DA