Interaksi Antara Pelbagai Tamadun

  • View
    74

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

interaksi

Text of Interaksi Antara Pelbagai Tamadun

INTERAKSI ANTARA PELBAGAI TAMADUN

INTERAKSI ANTARA PELBAGAI TAMADUNOleh:Ustaz Mohd. Nor JusohPensyarah Tamadun Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail,Kuala Terengganu.smnor@ipgm.edu.my1Awal BicaraSetiap tamadun yang terbina telah melalui pengalaman sejarahnya yang tersendiri. Pengalaman sejarah pembangunan sesebuah tamadun itu pula membentuk kerangka falsafah yang menjadi asas kepada pengenalan identiti tamadun tersebut.2Sesebuah tamadun itu mempunyai pengenalan identiti khusus dan juga umum. Identiti khusus sesebuah tamadun itu akan membezakannya daripada tamadun-tamadun lain, manakala identiti umum pula dikongsi oleh sesebuah tamadun dengan tamadun yang lain.3Islam adalah suatu identiti umum yang dikongsi oleh banyak bangsa yang bertamadun di dunia, seperti bangsa Arab dan Melayu. Manakala kebangsaan pula adalah identiti khusus bagi sesebuah tamadun, seperti tamadun China dan India.4Di dalam karyanya, The Clash of Civilization, Samuel Huttington meramalkan suasana politik abad ini akan diancam oleh konflik pertembungan peradaban atau tamadun dunia, akibat perbezaan agama dan budaya di antara tamadun-tamadun dunia.5Persoalan akan timbul?

Apakah perbezaan yang wujud antara tamadun itu akan mencetuskan konflik?Apakah tidak mungkin perbezaan yang wujud itu akan meningkatkan lagi taraf peradaban manusia?Bagaimanakah mungkin kepelbagaian identiti ini berupaya berinteraksi secara aman dan harmoni?

IKUTILAH PERBINCANGAN SETERUSNYA.6Pra Syarat Interaksi Yang HarmonisSesebuah tamadun itu tidak terbina secara berasingan. Walaupun terdapat perbezaan di antara tamadun-tamadun dunia, namun, pada hakikatnya, tamadun-tamadun ini saling bergantung dan berkait di antara satu sama lain, sama ada secara terancang mahupun secara kebetulan, yang menyumbang kepada perkembangan tamadun dan peradaban manusia itu sendiri.7Kepelbagaian tamadun tidak dapat dinafikan boleh mengakibatkan tercetusnya konflik, dan juga boleh meningkatkan taraf serta memperkukuhkan lagi peradaban manusia. Peradaban atau tamadun manusia boleh dipertingkatkan dan diperkukuhkan tarafnya dengan syarat interaksi antara kepelbagaian tamadun ini berlaku secara yang harmoni. Antara syarat-syarat yang boleh membawa interaksi yang harmonis adalah seperti berikut:81. KeterbukaanPrinsip bertolak ansur banyak memberi manfaat kepada perkembangan sesuatu tamadun. Sikap ini membolehkan berlakunya proses asimilasi nilai, bahkan juga pemindahan teknologi sesuatu tamadun.

Sikap terbuka dan kesediaan berinteraksi dan menerima aspek-aspek tertentu daripada tamadun lain merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan sesebuah tamadun.9Perkembangan serta hubungan yang terjalin di antara Tamadun Yunani, India, China dan Iran di Bactria, sebagai contoh, berpunca daripada sikap keterbukaan kerajaan Yunani untuk berkongsi nilai-nilai peradaban mereka dengan wilayah-wilayah di terokai di sempadan dunia.10Tamadun Islam juga berkembang pesat kerana sifat keterbukaan dan tolak ansur yang diamalkannya. Bidang perubatan yang berasal dari tamadun Mesopotamia dan Mesir, sebagai contoh, berkembang pesat dalam tamadun Islam.11Demikian juga dengan seni bina kubah Masjid yang banyak dipengaruhi oleh seni bina Graeco-Roman yang diperkenalkan oleh orang-orang Byzantine di Asia Barat. Sistem Diwan (jabatan) yang diperkenalkan oleh khalifah Islam ke 2, Sayyidina Umar al-Khattab (r.a) adalah warisan tamadun Parsi.12Walaupun Islam mengamalkan sifat keterbukaan, namun unsur-unsur dari tamadun luar, terutamanya yang bersangkutan dengan kepercayaan, amalan dan nilai, tetap ditapis dan disaring supaya selari dengan ajaran-ajaran Islam.132. Kesejagatan (universality):Sesebuah tamadun yang universal dibangunkan secara seimbang dengan sifat semula jadi manusia serta selaras dengan kecenderungan keinsanannya. Manusia diciptakan dengan potensi dan keupayaan yang istimewa berbanding kehidupan lainnya.

Keistimewaan yang paling utama adalah kebolehan berfikir, bahkan manusia itu ditakrifkan sebagai a rational animal atau hayawan al-natiq kerana keupayaannya itu.14Keupayaan berfikir ini melahirkan buah fikiran atau pandangan yang palbagai. Perkembangan tamadun banyak bergantung kepada percambahan fikiran ini. Lantaran itu, Islam menggesa umatnya supaya menuntut ilmu bukan sahaja dari al-Quran, Sunnah Nabi, para sahabat serta ulama Islam, bahkan Islam juga menggesa umatnya mempelajari ilmu dari ilmuwan-ilmuwan besar dari tamadun-tamadun lain kerana ilmu dan kebenaran itu adalah suatu nilai yang universal.15Falsafah rasional Greek telah diislamisasikan oleh ilmuwan Islam seperti:

al-Kindi.Ibn Sina.Al-Farabi.Al-Ghazali danIbn Rushd.16Apabila manusia menguasai ilmu, ia lebih mementingkan suasana kehidupan yang aman damai sebaliknya, peperangan dalam banyak keadaan melemahkan bahkan menghancurkan sesebuah tamadun.17PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUNTerdapat beberapa persamaan secara umum dalam aspek-aspek tertentu di antara tamadun-tamadun ini. Ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umum sesebuah tamadun itu selalunya berkaitan dengan aspek-aspek yang menyentuh TEOLOGI dan ETIKA.18 TEOLOGIAsas-asas teologi banyak menimbulkan percanggahan di antara tamadun-tamadun dunia. Dari sudut teologi, agama itu boleh dibahagikan kepada dua kelompok utama, iaitu agama monoteisme dan politeisme.19Secara umumnya, agama Islam, Kristian dan Yahudi boleh dianggap sebagai agama monoteisme, iaitu agama yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Esa.

Walau bagaimanapun, secara khususnya, konsep ketuhanan dalam Islam yang berasaskan tawhid adalah berbeza dengan konsep trinity dalam agama Kristian dan Yahudi.20

21Asal usul yahudiibri abara ibrani potong jalan / pindahKeturunan Sam (semitik) bin NuhSemitik Yahudi, Arab, Chaldaen, Assyrian, 22Semitik bahasa dan bangsaAkkadian mesopotamiaHebrew and aramaic palestinArabethiopia23

24Konsep tawhid dalam Islam menuntut kepada mengisbatkan kewujudan Allah sebagai Rab (Tuhan yang mencipta) dan IIIah (Tuhan yang disembah) yang Maha Esa dan menafikan sekutu bagi Allah s.w.t. sama ada zatNya, sifatNya dan perbuatanNya. Bahkan, konsep trinity agama Kristian itu dinafikan keesahannya oleh al-Quran. (Rujuk surah al-Ikhlas 112:1-4).25Agama Politeisme pula terdiri daripada agama-agama seperti Hinduisme, Buddhisme dan Deisme iaitu kelompok agama yang berpegang kepada kepercayaan bahawa Tuhan wujud dalam bentuk jelmaan yang pelbagai.26HinduismaPolitistik: Percaya kepada banyak tuhan

Pantheisma:Percaya semua adalah tuhanIslam: semua adalah milik TuhanHinduisma: semua adalah TuhanKitab-kitab suci agama HinduVeda Atharvaveda, Rigveda, Samveda, YajurvedaUpanishadPuranaMahabharataRamayanaBhagavad GitaTantarasPanniru ThirumuraiThevaran

HinduismBRAHMA&VISHNU&SHIVA

TRIMURTHI

Hinduism

HinduismLAKSMI

HinduismSARASVATHI

TRISAKTHI

Hinduism

HinduismRAMA & SITA

HinduismHANUMAN

HinduismThaipusam

HinduismThaipusam

HinduismThaipusam

HinduismThaipusam

Janganlah kamu memaki tuhan-tuhan mereka kerana kejahilan mereka mungkin kembali memaki Allah Quran 6:108

Serulah semua manusia kejalan Tuhanmu secara bijaksana, dan berilah peringatan secara lemah lembut, dan berbahaslah dengan jalan yang paling baik Quran 16:125Ungkapan yang membantu dawahSow kiam ma- Apa Khabar?Uun pe yer yenna- Siapa nama awak?Va na kam- Ucapan lazim bila bertemuNan dri- Terima kasihSap ting ga la- Sudah makan?Yenna sap ting ge- Makan apa?Vaan ga- Mari siniPoi tu var reen- Saya balik dulu

Pantang larangSensitif bila bicara agamaTidak makan daging lembu (dianggap suci)Ada yang makan sayur-sayuran sahajaIstilah KelingIstilah PariaBahasa pasar pelat IndiaJangan tanya tentang kastaKenapa ThaipusamThamby Macha Tips untuk dakwah berkesanMenegur/ menyapa Mengingatkan untuk menjaga ibubapaZiarah semasa sakit dan bawa buah tanganKematian - beri sumbanganAmbil berat kebajikan mereka ETIKABerbanding aspek-aspek yang berkaitan dengan teologi, tamadun-tamadun dunia mempunyai banyak persamaan dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan etika, walaupun asas-asas yang menunjangi prinsip-prinsip etika itu berbeza.47Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya penumpuan diberikan kepada aspek-aspek umum pada persoalan-persoalan yang menyentuh tentang perbuatan baik dan buruk (practical ethics).48ALAM SEKITARSecara umumnya, semua tamadun-tamadun tradisional mempertahankan kepentingan menjaga keharmonian sistem alam. Alam atau Cosmos adalah dua istilah yang merujuk kepada penciptaan secara harmoni menurut sistemnya yang tersendiri (sunnah).49Alam ini menurut mereka harus dikuasai dan dieksploitasi sebaik-baiknya kerana semua tradisi beragama berpegang kepada prinsip bahawa manusia harus memelihara kerukunan sistem ekologi alam ini.50Islam ,sebagai contohnya menjelaskan bahawa sistem kejadian alam ini adalah merupakan ayat atau tanda yang jelas kepada kewujudan, keagungan dan kebijaksanaan Tuhan Yang Maha Pencipta.

Begitu juga bagi sesetengah agama politheisme, alam itu dilihat sebagai Kuasa yang suci (Divine Power) yang harus dipuja-sembah.51KELUARGAInstitusi kekeluargaan adalah unit teras dalam masyarakat tradisional yang berpegang kepada nilai-nilai keagamaan. Asas kepada pembentukan keluarga bagi semua tradisi agama adalah perkahwinan.52Perkahwinan merupakan ikatan perjanjian antara individu lelaki dan wanita (yang disebut sebagai akad nikah dan ijab kabul dalam Islam) menurut syarat-syarat tertentu berdasarkan undang-undang dalam urusan kekeluargaan. Konsep kekeluargaan dalam Islam begitu mementingkan ikatan kasih sayang dan sikap hormat menghormati (mawaddah wa rahmah).53Demikian juga, kesetiaan dan pertalian yang erat, menurut Konfusianisme, merupakan asas kekeluargaan yang paling penting.54Timbul Persoalan, Kenapa Artis Hari ini Hampir Setiap Bulan B