of 38 /38
INTERAKSI TAMADUN CHINA DAN TAMADUN ISLAM NAMA AHLI : NURUL JANNAH BT HUSSIN NAJWA NADHIRAH BT IBARAHIM SITI FARAHIYAH BT MUSTAFFA

Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Embed Size (px)

DESCRIPTION

subjek titas pismp sem 1

Citation preview

Page 1: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

INTERAKSI TAMADUN CHINA DAN TAMADUN

ISLAMNAMA AHLI :

NURUL JANNAH BT HUSSINNAJWA NADHIRAH BT IBARAHIMSITI FARAHIYAH BT MUSTAFFA

Page 2: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

PENGENALAN TAMADUN

Page 3: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

TAMADUN ISLAM

Page 4: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

TAMADUN

ISLAM

Bermula dari 1000 S.M - 569 Masihi (Zaman

Jahiliyah)

Kemunculan kerajaan dan tamadun di utara dan selatan

Semenanjung Tanah Arab

Berasaskan perdagangan dan pertanian

Page 5: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

PEREDARAN TAMADUN ISLAM

Zaman Rasulullah s.a.w (570 hingga 632 Masihi)

Zaman Khulafa’ ar Rasyidin (632 hingga 661 Masihi)

Zaman Bani Umayyah (661 hingga 749 Masihi)

Zaman Bani Abasiyah (750 hingga 842 Masihi)

Zaman Kerajaan Fatimiah (906 hingga 1094 Masihi)

Zaman Uthmaniah

(1280 hingga 1922 Masihi)

Page 6: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

TAMADUN CHINA

Page 7: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

TAMADUN CHINAAntara tamadun yang tertua di dunia

Tamadun China bermula di Huang Ho (utara) dan Yangtze (selatan).

Budaya yang lahir di dua kawasan ini dikenali sebagai “The Painted Culture” dan “The Black Pottery Culture”.

Sifat keterbukaannya berinteraksi dengan tamadun lain menyebabkanya menjadi lebih mampan walaupun dicabar oleh tamadun lain

Page 8: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

PERALIHAN DINASTIDinasti Chia (2000 S.M

hingga 1500 S.M)

Dinasti Shang (1700 S.M

hingga 1027 S.M)

Dinasti Chou Barat dan

Chou Timur (1027 S.M

hingga 1771 S.M)

Dinasti Chin (221 S.M

hingga 207 S.M)

Dinasti Han (206 Masihi hingga 220

Masihi)

Zaman Tiga Kerajaan (220 Masihi hingga 280 Masihi)

Dinasti Jin Barat (317

Masihi hingga 420 Masihi)

Dinasti Jin Timur (265

Masihi hingga 316 Masihi)

Dinasti Selatan dan

Dinasti Dinasti Utara (420 Masihi hingga 588

Masihi)

Dinasti Sui (581 Masihi hingga 617

Masihi)

Dinasti Tang (618 hingga 907 Masihi)

Zaman Lima Dinasti (907 hingga 960

Masihi)

Zaman Sepuluh

Kerajaan (907 hingga 979

Masihi)

Dinasti Ming (1368 hingga 1644 Masihi)

Dinasti Cing (1644 hingga 1911 Masihi)

Page 9: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

SEJARAH AWAL PERHUBUNGANAN TAMADUN ISLAM DAN CHINA

Page 10: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Kedatangan awal kerajaan Islam ke China

dicatatkan pada Dinasti

Tang (618-709 Masihi)

Berlaku seawal abad ke-3

Masihi apabila dilaporkan

bahawa telah ada utusan dari Parsi dihantar

ke istana kerajaan Wei

Namun,Maharaja Yong Hui mengambil keputusan

enggan memberi bantuan

ketenteraan kepada Raja terakhir Parsi yang diserang tentera Islam

dari Arab

Page 11: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Page 12: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Orang arab

Kanton dikatakan memeluk

Islam dengan bantuan Saad bin Lubaid

(dikenali sebagai Kwang Chou)

Dua buah masjid telah

didirikan iaitu:

Kwang Tah Se

Chee Lin Se

PENYEBARAN AGAMA ISLAM

PENYEBARAN MELALUI

PERDAGANGAN

Page 13: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Islam turut tersebar melalui

jalan darat iaitu

melalui Dataran Sutera

Dataran sutera

merujuk kepada

jalan darat yang

merentasi Khurasan, Samarqand, Xinjiang hingga ke

Peking

PENYEBARAN MELALUI PERDAGANGAN

Page 14: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

JALAN SUTERA

Page 15: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Perkahwinan campur telah mewujudkan

asimilasi secara meluas

Pedagang-pedagang Arab

dibenarkan untuk berkahwin dengan warga cina tanpa sekatan undang-

undang

Pengaruh islam semakin

berkembang di kalangan orang cina itu sendiri

PERKAHWINAN CAMPUR

Page 16: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

KEGEMILANGAN ISLAM DI CHINA

Semasa pemerintahan Mongol, kaum

muslim di China telah

bangun memberontak

Pemerintahan Mongol diganti dengan Dinasti

Yuan yang memperlihatkan

penyebaran Islam di seluruh pelosok

China

“…terdapat ramai orang Islam di bawah pemerintahan Dinasti

Yuan…” (Dillon,1996)

Page 17: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Dinasti Yuan yang dipimpin oleh Chu Yuan Chang digantikan dengan Dinasti Ming

Dinasti ini dipimpin oleh Maharaja Hung Wu Tu bersama ratunya iaitu Maharani Ma yang beragama Islam

Pada zaman ini direkodkan bahawa tamadun Islam di China berkembang dengan begitu pesat sekali

Page 18: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

PEDAGANGANMenurut Yusof Liu Baojin(1998),pada abad ke-5 masihi,

armada perdagangan China telah belayar ke

Teluk Parsi, muara Sungai Euphrates, dan Sungai Tigris di Asia

Barat

Kebanyakan barang komoditi dibawa masuk melalui Dataran Tinggi

Pamir

Jalan ini merupakan dua buah jalan genting yang menghubungkan kawasan timur dengan

barat pergunungan Tian Shan

Pedagang Arab biasanya masuk ke

China melalui jalan laut

Catatan rasmi Dinasti Tang membuktikan

hubungan diplomatk negara Arab dan China

telah terjalin erat

Fukien dan Kanton telah digunakan

sebagai penempatan pedagang Arab.

Page 19: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Barang eksport terpenting dari China semasa pemerintahan Dinasti Tang ialah kertas, kain, the, porselin, sutera, dan ubat-ubatan.

Barang import terpenting pula ialah rempah-ratus, jed mentah, haruman dan barangan kaca

Hubungan perdagangan antara Arab dan China rancak pada abad ke-8 sehingga masjid dibina di kawasan Guangzhou dan Guanzhou

Namun, keadaan ekonomi China sedikit bergolak apabila Dinasti Tang runtuh

Pedagang Arab hanya kembali berdagang setelah muncul Dinasti Sung yang membaik pulih ekonomi dibawah pemerintahan Maharaja Tai Tsu.

Page 20: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam
Page 21: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

KONFUCIANISME

Page 22: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

KONFUCIANISME

Cendekiawan Islam

menggunakan metafora

ajaran Konfucias dan terminologinya

untuk menyebarkan

Islam.

Konsep ini menekankan

‘tiada paksaan di dalam

beragama’.

Terdapat beberapa

persamaan antara ajaran

Islam dan Konfucias.

a ) Keadilan (af- adi) b) Toleransi (al- tasamuh) c) Belas kasihan (ar-rahman)

Konfucias pula mengikut

pendekatan islam dalam menekankan penekanan

belajar.

Page 23: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

KESUSASTERAAN

Page 24: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Pendita Dinasti Tang, Tu Hua telah menulis tentang

prinsip Islam secara terperinci di

dalam buku ‘Jing Hsing Chee’.

Jing Hsing Chee ialah karya

pertama tentang Islam di China.

Semasa Dinasti Ming, Maharaja

Chu telah menulis dan mengukir sajak di Masjid

Chin Juieh.

Interaksi tamadun islam juga

menghasilkan dua lagi penulisan menggunakan gaya bahasa

berunsurkan Islam iaitu ‘Hsin cha

Shang Lan’ dan ‘Ying Yien Sheng

Lan’.

Keturunan Maharaja Chu juga

banyak menulis esei dan sajak menceritakan

tentang Islam yang berbahasa Tionghua

Page 25: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

MASJID TERAWAL CHINA

Page 26: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

PERUBATAN

Page 27: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Banyak perubatan dari Arab dibawa masuk ke China dan digunakan di dalam perubatan China.

Antara bahan perubatan yang diimport ialah frankincense, ambergris, rose essence, rose strorax, putchuk, myrrh, gardenia, bunga cengkih dan sandalwood

Pihak muslim di Peking menguasai formula rahsia pembuatan plaster terbaik dari Arab

Hui Shih Hui, seorang doktor terkenal telah menulis koleksi buku 36 jilid yang bertajuk ‘Muslim Materia Medica’.

Page 28: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Buku ‘Chinese Materia Medica’

yang terdiri

daripada 52 jilid telah

mengalami

rombakan sebanyak tiga kali dengan

mengadun

perubatan yang

berasal dari

negara Arab

Rombakan tersebut memuatkan karya

Ibn Albaitar

Menurut Dillion (1996), jabatan

kesihatan didirikan

pada tahun 1277

Masihi berperana

n menyedia

kan ubatan

halal bagi orang Islam

Lembaga Perubatan

Muslim yang

ditubuhkan pada 1292

Masihi merupakan hospital pertama di China

Terdapat buku

perubatan yang

digunakan di China masih

mengekalkan

sebutan Arab di

dalamnya

Page 29: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

IMPORT EKSPORT PERUBATAN

Page 30: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

MATERIA MEDICA

Page 31: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

PEMBINAAN

Arkitek muslim di

China menggabung

kan seni tamadun Islam dan

China

Shiheftaertin, seorang arkitek muslim

membina istana

Dinasti Yuan menggunaka

n unsur tamadun

Islam terutama

pada jubinnya

Page 32: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Masjid Raya yang dibina di Dinasti Tang

dan dibaik pulih semasa Dinasti Ming mempunyai inskripsi

ukiran Arab lama

Interaksi tamadun Islam dan China juga membuahkan masjid yang berkaligrafi ayat

Al Quran semasa pemerintahan Kublai

Khan

Pengaruh kesenian Islam dapat dilihat dengan jelas pada

menara masjid, hiasan ruang utama,

dan simbol bulan-bintang pada

pembinaan masjid China

Page 33: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Pembinaan kapal juga hasil interaksi tamadun Islam dan China

Kapal dibina untuk

ekspedisi orang Islam Arab

ke China yang merentasi

Lautan Pasifik dan Hindi

Page 34: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

ASTRONOMI DAN MATEMATIK

Sarjana Arab telah ke China melalui

jalan sutera

Jamaludin, seorang Parsi ditugaskan di Hu Hui Chin Tien

Chin

Beliau berjaya mencipta tujuh

peralatan astronomi seperti

alat bumi, alat bebola langit, dan

alat meramal cuaca

Jamaludin turut menyusun

kalender China yang berasaskan kalender Islam

Kalender ini digunakan pada

Dinasti Yuan (1265-1281 Masihi)

Kemudian, Abdullah Masout

dan Ma Sa Li menyusun semula

kalender China dengan melakukan penambahbaikkan

Page 35: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Namun, Yusuf Haji

ialah orang pertama

menggunakan

kalender Islam

dalam karyanya ‘Fu

Lei Zhi Hui’.

Tamadun islam pula mengambil teknologi kompas,tembikar dan pembuatan kertas dari China.

Page 36: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

INTERAKSI KETENTERAAN

Pada abad ke-3, raja Parsi telah meminta

bantuan ketenteraan daripada kerajaan Wei

Namun,apabila Maharaja Yong Hui menggantikan tempat Tai Tsung, baginda enggan memberi bantuan kerana Khalifah Usman telah menghantar deligasi ke China

Page 37: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

Dinasti Yuan telah

menghancurkan benteng

Hsiang Yang menggunakan bahan letupan yang pernah digunakan Alaudin al-Mufari dan Ismail al-

Syami

Meriam ciptaan Affendi

Shamsudin yang bernama Hui Hui turut digunakan

Malah, pelbagai strategi

ketenteraan Islam telah ditiru oleh tamadun

China

Page 38: Interaksi Tamadun China Dan Tamadun Islam

TERIMA KASIH