INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  1/61

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  2/61

  Menurut kamus dewan (1994) :

  Interaksi ialah tindakan atau perhubungan aktif

  antara satu sama lain, atau tindak balas antara dua

  atau beberapa pihak.

  DEFINISI INTERAKSIDEFINISI INTERAKSI

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  3/61

  Maksud umum :

  pertemuan, perhubungan dan komunikasi antara :

  individu danmasyarakat

  masyarakatdan

  masyarakat

  individudan

  individu

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  4/61

  Pencapaian tatasusila yang tinggi dankebudayaan yang luhur oleh sesebuah

  masyarakat.(SYED NAQUIB AL-ATTAS)

  Darcy Riberio dan R.A. Buchanan pula menolak

  unsur rohaniah sebaliknya hanya menekankankepentingan dan pembangunan lahiriah dalamproses perkembangan tamadun.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  5/61

  Hubungan, pertemuan, komunikasi dan

  sebagianya antara individu, kelompok,masyarakat dan seterusnya Negara

  melibatkan antaranya idea, nilai, material ,

  institusi dan insan.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  6/61

  Proses interaksi bermula dengan proses

  pembudayaan yang mengintegrasikan

  masyarakat berbilang ras atau etnik. Melaluiproses interaksi antara budaya, maka

  terbentuk interaksi peringkat tamadun.

  Perdagangan memainkan peranan yang

  penting dalam proses interaksi antaratamadun.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  7/61

  Setiap tamadun yang

  pernah wujud mempunyai keistimewaan danciri-ciri tersendiri dalam memastikan

  kelangsungan dan perkembangannya.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  8/61

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  9/61

  INTERAKSI

  TAMADUN CHINADAN

  TAMADUN INDIA

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  10/61

  (A)Dari India

  Berlaku akibat keadaan kacau bilau di

  India.

  Mencari penempatan di seberang laut.

  Zaman Asoka pada abad ke-3 SM dikatakan

  bermulanya perpindahan tersebut.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  11/61

  (B)Mengikut rekod sejarah China:

  Bermula melalui hubungan perdagangan seawal kurun

  ke-2 S.M.

  - Jalan Sutera yang menjadi laluan para pedagang

  (saluran interaksi )

  - Selain daripada barang dagangan, agama Buddha

  merupakan komoditi terpenting yang dibawa ke China.

  Pada kurun ke-2, telah berlaku pertembungan di antaratamadun Cina dan tamadun India di rantau Asia

  Tenggara melalui aktiviti perdagangan.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  12/61

  Penyebaran Agama Buddha- Maharaja hantar wakil ke India utk fahami & mendalami ajaran- Disesuaikan dgn tradisi budaya masyarakat Cina.- Sami drChina menetap di India & pelajari kitab Buddha (bahasa Sanskrit& Pali)

  Sains dan Teknologi

  Dari China(a) pembuatan kertas, tembikar, bahan letupan, percetakan & kompas

  (b) Perubatan Cina mendapat tempat dan diberi penghormatan yang tinggidi India.

  Dari India

  (a) teknologi India menghasilkan gula daripada tebu,

  (b)60 koleksi ilmu astronomi India telah diterjemah ke bahasa Cina

  (c) ahli astronomi India pernah berkhidmat di China

  (d) sistem kalendar lunarCina yang baru

  (e)Karya perubatan India pula banyak diterjemah ke dalam bahasa Cina

  KESAN INTERAKSI

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  13/61

  Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian

  Dari India(a) Ilmu fonetik Cina guna pengetahuan dan teknik

  ilmu Sanskrit - dipelajari melalui ajaranBuddhisme

  (b) Kitab Buddha juga telah membekalkan bahanuntuk panduan dan rujukan kepadakesusasteraan Cina- perbendaharaan kata, tema,gaya dan genre.

  (c) Seni muzik India alat muzik Cina yg berasal dariIndia iaitu:

  (i) pipa

  (ii) konghou

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  14/61

  KONGHOUPIPA

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  15/61

  INTERAKSI

  TAMADUN INDIADAN

  TAMADUN MELAYU

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  16/61

  Bermula seawal abad ke-3 SM

  Berdasarkan bukti:

  Bhn bertulis dari India - ada menyebut ttgMalayadvipa (Semenanjung Melayu)

  Tujuan utama kedatangan para pedagang dariIndia ke Tanah Melayu - bagi dapatkan emas(perdagangan)

  Suvarnabhumi (tanah emas) gelaran diberikpd Tanah Melayu

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  17/61

  Penyebaran Agama

  - Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan menjadipegangan penduduk tempatan yang sebelumnya berpegang

  kepada kepercayaan animisme.

  Contoh: Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang pula

  merupakan tinggalan pengaruh ajaran Hindu kerajaan Chola

  ketika menguasai Kedah.

  Sistem Pemerintahan

  - Konsep Dewaraja

  (dlm bhs Sanskrit yang bermakna God King)- Konsep ketuhanan agama Hindu yg membesarkan

  keagungan dewa-dewi & dikaitkan dgn kedudukan serta

  status Raja sbg jelmaan Tuhan

  KESAN INTERAKSI

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  18/61

  Struktur Masyarakat- Akibat pengaruh dari sistem kasta (susun lapisdalam masyarakat) terdapat pemisahan jelas

  golongan atasan/ bangsawan yang dianggap lebihmulia dgn golongan rakyat biasa.- Pengaruh ini telah membawa kepada munculnyamasyarakat feudal dalam kehidupan masyarakatMelayu

  Adat resam dan Budaya- Kedatangan agama Hindu pengaruhi kehidupanseharian dan adat resam masyarakat Melayu- cthamalan jampi & mentera

  - Amalan adat di kalangan masyarakat Melayuseperti melenggang perut, bertindik telinga,bersanding dan berinai, mencecah garam danmenjejak kaki ke bumi bagi bayi,

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  19/61

  Bahasa

  - Pengaruh bahasa Sanskit

  - Bukti iaitu penemuan Batu Bersurat Kedukan Bukit

  (683 M), Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M), Batu

  Bersurat Kota Kapur (686 M) dan Batu Bersurat

  Karang Berahi (692 M)

  - Batu Bersurat Terengganu, selain drp perkataan

  Arab, turut ditemui 29 perkataan dari bahasa Sanskrit

  Pengaruh Dari Bahasa Sanskrit

  (a)Bhakti = bakti

  (b)Bhumi = bumi

  (c)Dosa = dosa

  (d)Drohaka = derhaka

  (e)Prakara = perkara

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  20/61

  Kesusasteraan

  Kesusast

  eraan Sanskrit s

  ep

  erti :

  (a) Epik Ramayana & Mahabharata

  (b) Hikayat Seri Rama dpt inspirasi drp E.Ramayana

  (c) Epik Mahabharata diberi wajah tempatan: - HikayatPe

  ndawa Lima,H

  .P

  andawa,H

  .P

  anda Delima &H.Sang Boma

  (d) Karya sastera Melayu tradisional pentingkan aspekkesenian, keromantisan, keagungan raja-raja &menyelitkan unsurepik & mitos.

  (e) Turut diadaptasikan dlm wayang kulit

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  21/61

  INTERAKSI

  TAMADUN MELAYUDAN

  TAMADUN CHINA

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  22/61

  (a)Rekod rasmi China bertarikh 638 Mmencatatkan Kedah pernah jalin hubungandiplomatik dgn China & para pedagang Kedahberdagang ke China Kedah

  - pusat perhentian utama bagi sami Buddha dariChina yg belayar melalui Selat Melaka utk keIndia sekitar tahun 250 M

  (b) Zaman keagungan Kerajaan Melayu Melaka,

  hubungan diplomatik dgn China penting agarMelaka selamat dr ancaman musuh

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  23/61

  (c)Laksamana Cheng Ho bawa perutusan

  pengiktirafan Parameswara sbg pemerintah krjaan

  Melaka oleh Maharaja China(d)Maharaja China hantar puterinya, Hang Li Po utk

  dikahwinkan dgn Sultan Mansur Syah.

  (e) Kelompok yg berasal drp keturunan para

  pengiring Puteri Hang Li Po lebih dikenali sebagaiBaba dan Nyonya @ Peranakan

  (f)Awal abad ke-19 - setelah kedatangan kuasa

  British & penubuhan Negeri-negeri Selat, berlaku

  pertambahan bilangan orang Cina - golongan

  peniaga yang berjaya dan dikenali sbg Cina Selat

  @Straits Chinese

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  24/61

  Penyebaran Agama

  - Islam di Tanah Melayu di peringkat awalnya dikatakan dtgdari Tanah BesarChina ekoran hbg perdagangan- Islam yg dtg melalui para pedagang drCanton dan Hainanpada kurun ke-9 dibuktikan dgn penemuan batu bersurat diCampa bertarikh 1039, di Brunei (1048), di Laren, Jawa(1082).

  Warisan Cina Peranakan- Dikenali sebagai Baba dan Nyonya.- Kebudayaan mereka turut mempunyai unsur pengaruhkebudayaan Melayu.- Bahasa Melayu Baba byk mengandungi perkatan Hokkien- Cara masakan dipengaruhi oleh gaya masakan Melayu danmenjadi kebiasaan bagi mereka makan guna tangan- Pakaian kebaya dan kain sarong

  KESAN INTERAKSI

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  25/61

  Kebudayaan- Pertukaran barangan sbg hadiah melalui misi diplomatikperkenalkan pelbagai tekstil (kain) dari negara China sepertikain sutera dan kain kapas, barangan porselin, tembikar danlogam, serta makanan seperti kicap, taugeh dan tauhu.- Adat memberi ang pau yang bermaksud sampul merah

  Perubatan dan Teknologi- Rawatan akupuntur dan herba bertujuan menseimbangkanyin(kuasa pasif)dan yang(kuasa aktif)- Perubatan herba Cina yang jumlahnya melebihi 1,000 jenismengubat penyakit seperti asma, anemia dan kanser.- Teh Cina ataupun green tea- Teknologi - perlombongan, pertanian dan pertukangan- Teknologi baru seperti penghasilan barangan termasuklahgula, kertas, kain, bahan letupan, lilin

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  26/61

  INTERAKSI

  TAMADUN EROPAHDAN

  TAMADUN JEPUN

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  27/61

  Empat zaman yang nyata dalam tamadun Eropah:1)Zaman Silam/Klasik (Yunani, Graeco-Rom; 3000 s.m)2)Zaman Kebudayaan Aegean (Greek)3)Zaman Penguasaan Yunani Iskandar Zulkarnain4)Zaman Graeco-Rom/Helenistik

  (a) Zaman Pertengahan (476 m)-Kejatuhan Empayar dan perkembangan agama Kristian pesat

  (b) Zaman Pertengahan : Kemuncak & Akhir (1050 m)Kegemilangan politik, ekonomi & sosial.

  (c) Zaman Awal Moden (1500 m)Gerakan Renaisans & Reformasi diikuti oleh Revolusi Sains.

  (d) Zaman Moden (1800 m hingga hari ini).

  (e) Zaman penyerlahan revolusi Perancis 1789.

  - Revolusi Perindustrian England 1780an.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  28/61

  Perkataan Eropah berasal daripada Europe

  berdasarkan sejarah:

  (a) Europa anak perempuan Raja Tyre dari pantaiP

  hoenicia (hari ini dik

  enali s

  bg Lu

  bnan) jatuh hatidengan Raja Zeus (yg menjelma sbg lembu jantan)

  telah dilarikan ke Crete.

  (b) Konotasi nya dgn melarikan puteri dari Phoenicia keCrete memindahkan pencapaian tamadun-

  tamadun lama Asia dari timur ke koloni di LautAegean.

  (Davies, 1996)

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  29/61

  Tiga orang portugis me

  numpang kapal cinadari Melaka hanyut berdekatan pulau kyushu(1542).

  Mula berdagang apabila bertapak di macao(1557).

  Paderi-paderi mempunyai kuasa mengaut

  keuntungan jualan barang-barang muatankapal portugis untuk meluaskan gereja dansekolah - sekolah kristian.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  30/61

  Sistem bank dapat memulihkan nilai mata

  wang jepun.

  Perdagangan dunia luar membawa banyak

  keuntungan dan pengaliran mata wang asingke jepun.

  Pemilikan tanah adalah hak individu bukan

  lagi milik pembesar.

  - Cukai kepada golongan feudal tukar kepada

  cukai tanah.

  KESAN INTERAKSI

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  31/61

  Pembukaan kilang-kilang besi waja dan besi

  ke

  luli pem

  binaan kapal t

  er

  bang dan k

  er

  etaapi.

  Juga membekalkan kelengkapan perang

  untuk tujuan perluasan kuasa.

  Modal diperolehi daripada golongan feudal.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  32/61

  INTERAKSI

  TAMADUN CHINADAN

  TAMADUN JEPUN

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  33/61

  Perspektif Sejarah

  China telah menjalinkan hubungan yang baik

  dengan Jepun ketika zaman pra-sejarah.

  Buktinya: perjumpaan barangan yang

  diperbuat daripada gangsa yang dipercayai

  kesan-kesan pengaruh dari China oleh ahli

  arkeologi. Interaksi berlaku sejak abadpertama T.M.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  34/61

  Proses Interaksi

  Melalui dua tahap utama iaitu:

  1. Tahap pertama

  Tamadun China berinteraksi dengan tamadun

  Jepun melalui Korea.

  2. Tahap Kedua

  Hubungan secara lansung dengan Jepun

  diwujudkan kerana Jepun mahukan lebih

  maklumat tentang China dan mahukan unsur-

  unsur yang asli dari China.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  35/61

  (a)Bidang pertanian

  Budaya penanaman padi yang menjadi pekerjaan

  tradisi masyarakat China dan Jepun.Teknik-teknik dan peralatan baru telah memajukanpertanian kedua-dua tamadun.

  (b)Barangan Logam Penemuan barangan logam seperti gangsa dan

  logam wujud sejak zaman pra-sejarah.

  Contoh:

  Logambe

  si - mem

  buat alatan p

  ertanian s

  ep

  ertipisau, cangkul, tajak .

  Senjata - pedang dan tombak dan

  loceng.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  36/61

  (c) Dari segi agama dan tulisan- agama Buddha diperkembangkan dalam Tamadun

  Jepun.- Tulisan Cina menjadi asas kepada pembentukantulisan Jepun.-Perkembangan intelektual dan kesusasteraan.- Upacara seperti upacara minum teh dan seni taman.

  - Struktur pembinaan bandar.- Ajaran falsafah Konfusianisme seperti penekanankepada institusi keluarga.- Konsep mandat dari Syurga telah memperkukuhkankedudukanMaharaja Jepun yang dipercayai berasaldaripada keturunan Dewi Amaterasu.- Sistem pemerintahan berpusat

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  37/61

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  38/61

  INTERAKSI ISLAM-INDIA

  INDIA

  Penganut Islam dengan Hindu sentiasa berada

  dalam keadaan tegang.Terdapat peristiwa-

  peristiwa yang mana orang-orang Islam dibunuh

  dan masjid-masjid dimusnahkan oleh raja-raja

  India yang beragama Hindu.

  ISLAM

  Keadaan yang sama juga berlaku kepada

  penganut-penganut agama Hindu dan kuil-kuilHindu yang dimusnahkan oleh pemerintah-

  pemerintah Islam.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  39/61

  Raja-raja Islam dalam Kesultanan Delhi telah

  mengharamkan pembinaan kuil-kuil dan

  mengharamkan beberapa upacarakeagamaan.

  Contohnya:

  Aurangzeb

  me

  rupakan rajaM

  oghul yangbertindak keras terhadap penganut-penganut

  Hindu. Baginda telah mengharamkan

  pembinaan kuil-kuil yang baru,mengharamkan

  upacara mandi suci di SungaiJamuna danmengharamkan upacara sati

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  40/61

  INTERAKSI INDIA - CHINA

  CHINA

  Semasa agama Buddha mula diperkenalkan ke

  dalam masyarakat Cina pada zaman

  pemerintahan Dinasti Han Timur.

  Kemasukan agama tersebut telah mendapattentangan cendekiawan Konfusianisme yang

  amat berpengaruh dalam pentadbiran Dinasti

  Han.

  Sami-sami Buddha telah dikurung dan kuil-kuilBuddha dimusnahkan untuk menghalang

  perkembangan agama tersebut.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  41/61

  INTERAKSI ISLAM -CHINA

  ISLAM

  Pada tahun 751 Masihi, tentera Islam di bawah

  pimpinan Ziyad bin Salih telah mengalahkan

  angkatan perang China yang dipimpin oleh Kao

  Hsi

  en-chih s

  edangkan pada masa t

  ers

  ebutkerajaan Islam Abbasiah mempunyai hubungan

  diplomatik dengan kerajaan Tang di Negara

  China.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  42/61

  CHINA

  Permusuhan antara orang Islam dengan orangChina juga dicetuskan oleh rasa tidak puas hati

  terhadap pencapaian ekonomi pihak yangbertentangan.

  Pada abad ke-8 Masihi penduduk Han di tenggara

  Negara China telah bermusuh dengan orang Islamkerana iri hati dengan kemewahan yang dinikmatioleh orang Islam dalam aktiviti perdagangan,

  Pada 876M, berlaku pemberontakan di Cantonmenyebabkan lebih kurang 120,000 terbunuh.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  43/61

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  44/61

  KETERBUKAAN

  -Prinsip bertolak ansur diamalkan dalam

  menggarap idea dari tamadun lain.Sbg contoh tamadun Yunani berkongsi

  peradaban mereka dengan tamadun

  India,China,Iran.

  -Contoh keterbukaan Islam menerima idea luar

  tetapi menapisnya terlebih dahulu.Kubah masjid

  berasal dari s

  eni

  bina Gra

  eco-Roman

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  45/61

  KESEJAGATAN-Mengimbangi tamadun dengan sifat semulajadi

  manusia dan mengiktiraf k

  eistim

  ewaan manusia.

  Contoh:

  Pengaruh falsafah Yunani terhadap Islam namunperbahasan tentang falsafah dan kekuatan akaltidak dapat menandingi peranan wahyu dalamIslam.-Keperluan manusia untuk hidup aman damaiperlu diiktiraf oleh seluruh tamadun manusia.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  46/61

  INSTITUSI KELUARGA

  TAMADUN ISLAM

  berasaskan ajaran al-Quran memberi kepentingan dalamhubungan kekeluargaan.

  Hubungan anak-anak dengan ibu bapa berasaskan kepada

  hak dan tanggungjawab.

  Islam menegaskan hak terhadap anak mestilah dilaksanakan

  sejak anak itu di dalam kandungan.Ibu bapa bertanggungjawab memberi pendidikan yang

  sempurna kepada anak-anak-merangkumi pendidikan agama

  dan kemahiran.

  Anak-anak tidak boleh menderhaka terhadap ibu bapa kerana

  keredhaan Allah terletak pada keredhaan ibu bapa.

  Konsep keadilan menjadi asas di dalam sistem keluarga Islam.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  47/61

  TAMADUN CHINA

  Keluarga merupakan unit asas dalam tamadun China.

  Ajaran Confucius menjadi asas kepada tamadun China-pentingkan hubungan kasih sayang dan hierarki kuasa.

  Konsep li menekankan 5 jalinan hubungan sesama manusia:-a) hubungan maharaja dengan rakyatb) hubungan bapa dengan anakc) hubungan abang dengan adikd) hubungan suami dengan isterie) hubungan kawan dengan kawan

  Anak-anak tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapa.

  -Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkanmasyarakat cina mengadakan upacara mengingati nenek

  moyang-bertujuan mengucapkan terima kasih danmenunjukkan ketaatan kepada nenek moyang dan ibu bapayang telah meninggal.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  48/61

  TAMADUN INDIA

  Unit penting dalam tamadun India.

  -Pembinaan keluarga mempunyai matlamat untukmembentuk sistem sokongan yang berbentuk fizikaldan kerohanian, di samping menjadi penerus zuriat.

  Keluarga bersama ialah bentuk yang paling

  menonjol dalam sist

  em k

  ek

  eluargaan India.

  -Walaupun hubungan darah yang dikira daripadaanggota lelaki daripada keluarga yang samamerupakan asas ikatan kekeluargaan tetapi yang

  lebih penting ialah ikatan yang didasarkan olehperasaan kasih sayang dan rasa hormat.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  49/61

  KOMUNITITAMADUN ISLAM

  -Komuniti atau masyarakat adalah unit yang penting dalam tamadun Islam.

  Ikatan sesama anggota komuniti tidak hanya ditentukan oleh hubungankekerabatan, malah hubungan sesama agama(ukhwah) dan hubungan sesama

  manusia yang merangkumi hubungan orang Islam dengan jiran yang bukan

  Islam.

  -Asas hubungan individu dalam Islam:-

  a) ikatan kekerabatanb) persamaan agama

  c) ikatan kemanusiaan

  -Hubungan sesama anggota masyarakat berasaskan konsep egalitarian

  bermaksud sama rata.

  -Dalam pengertian sebenar ajaran Islam, tidak wujud sistem kelas dalammasyarakat-tidak membezakan kdudukan lelaki dan wanita (keadilan)

  Ini bermakna fungsi dan peranan wanita adalah merangkumi bidang pekerjaan

  yang sesuai dengan sifat kewanitaan dan fizikalnya.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  50/61

  TAMADUN CINA

  -Pembentukan komuniti cina banyak

  dipengaruhi oleh sistem kekeluargaanmasyarakat cina-kuasa lelaki dan bapa.

  -Sistem kekerabatan berasaskan hubungan

  darah.

  -Sistem kelas dalam komuniti ditentukan olehtahap pendidikan dan kemahiran.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  51/61

  TAMADUN INDIA-Berbeza daripada tamadun lain, komuniti dalam

  tamadun India me

  mpunyai pe

  raturan yang ke

  tat.-Sistem sosial dan komuniti berasaskan sistemkasta. (Brahmin,Ksyatria,Vaisya dan Sudra)-Penentuan kasta seseorang adala secaraascribed iaitu diwarisi daripada nenek moyang.

  -Sistem kasta turut menentukan jenis pekerjaanyang boleh dilakukan dan layanan yang patutdiberikan kepada individu tersebut.-Sistem kasta mempengaruhi semua aktivitikehidupan dalam komuniti.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  52/61

  Dalam aspek kebudayaan pula, terdapat beberapapersamaan dalam budaya makan. Misalnya,masyarakat tamadun Islam, China dan juga Indiamenjadikan gandum sebagai makanan ruji mereka.Walaubagaimanapun, terdapat juga perbezaanyang ketara dalam aspek budaya makan ini.

  Contohnya, dalam tamadun Islam ada konsep halal

  dan haram. Tamadun Islam membenarkanmemakan apa saja selagi bukan makanan danminuman yang haram seperti daging khinzir danarak.

  Begitu juga d

  engan tamadun India, p

  enganut agamaHindu tidak dibenarkan untuk memakan daging

  lembu.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  53/61

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  54/61

  Persamaan

  Dalam aspek kebudayaan pula,

  terdapat beberapa persamaan

  dalam budaya makan.

  Misalnya, masyarakat tamadun

  Islam, China dan juga India

  menjadikan gandum sebagai

  makanan ruji mereka. Hal ini

  berlaku apabila setiap tamadun

  terpaksa menerimapengubahsuaian apabila

  berlaku emigrasi dan

  perluasan empayar.

  Perbezaan

  Walaubagaimanapun, terdapat

  juga perbezaan yang ketara

  dalam aspek budaya makan ini.

  Contohnya, dalam tamadunIslam ada konsep halal dan

  haram. Tamadun Islam

  membenarkan memakan apa

  saja selagi bukan makanan dan

  minuman yang haram seperti

  daging khinzir dan arak. Begitujuga dengan tamadun India,

  penganut agama Hindu tidak

  dibenarkan untuk memakan

  daging lembu.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  55/61

  Persamaan

  (a) Semua agama menekankankonsep ketuhanan.

  -Cth : agama Islam, Kristiandan Hindusisme percayakonsep monoteisme

  (b)Semua agama mempunyaidoktrin & amalan-amalantertentu

  Perbezaan

  (a)Dalam aspek agama, Islampercaya wujudnya satu

  kuasa pencipta.

  (b)Berbeza dengan agamaBuddha (tamadun China),mereka menolak konsep

  tuhan tetapi mahupengikutnya menghindarkemewahan dunia.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  56/61

  Yahudi, Kristian dan

  Islam beberapa aspek-

  aspek tertentu samaseperti lonsep syurga,

  neraka, hari pembalasan

  dsb.

  Konsep Buddihismesama dengan Hinduisme

  kelahiran semula &

  karma

  Bagi agama Hindu

  (tamadun India) pula,

  mereka percaya kepadapelbagai dewa seperti

  Brahman, Vishnu dan

  Siva.

  Agama adalah sebahagiandaripada kebudayaan.

  Kebudayaan sentiasa

  mengalami

  perubahan dan akhirnya

  agama juga dicorak oleh

  perubahan.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  57/61

  (a)Alam sekitar-hidup harmoni dengan alam.

  Semua tamadun mempunyai persamaan dalam hal

  yang berkaitan dengan alam sekitar.

  Mereka percaya bahawa alam sekitar perlu dijaga dan

  dipelihara dengan baik kerana itu adalah

  tanggungjawab mereka sebagai manusia.

  Bagi masyarakat primitif pula, mereka memelihara alam

  sekitar kerana percaya setiap benda yang terdapat di

  dunia ini mempunyai semangat dan harus dijaga

  dengan baik.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  58/61

  (b) Pemerintahan

  Rakyat disuruh untuk mentaati pemerintah.

  Kung Fu Tze ( tokoh tamadun China) memberipanduan kepada pemerintah untuk menjalankanpemerintahan dengan baik dan mengutamakankebajikan rakyat.

  Ini juga disarankan oleh ahli falsafah dari tamadun

  lain seperti Al-Ghazali, Kautilya dan ajaran Buddha. Di Asia Tenggara juga menekankan raja itu harus

  berkelakuan baik dan bertanggungjawab.

  Muncul konsep Devaraja dan daulat di mana raja

  diberi taraf suci dan tertinggi dan dijelmakan sebagaiwakil tuhan. Ini memberi penegasan kepada rakyatsupaya dapat menumpahkan taat dan setia kepadaraja.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  59/61

  (c)Kemasyrakatan

  Setiap tamadun menyatakan bahawa adalah

  menjadi tanggungjawab bersama untukmenghormati setiap anggota masyarakatnya.

  Setiap ahli masyarakat perlu menjaga kebajikan

  dan memberi sokongan samaada berbentuk moral

  atau fizikal. Dalam tamadun Islam, perkara penting ialah

  perpaduan ummah. Walaubagaimanapun, ada juga

  yang tidak bersetuju.

  Contohnya, ahli falsafah China, Loa Tzu

  menentang ajaran Kung Fu Tze yang

  menganjurkan hubungan antara masyarakat.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  60/61

  PERSAMAAN

  Setiap tamadun

  menekankan pentingnya

  etika dalam menjalankan

  perniagaan.

  PERBEZAAN

  Tamadun Islam menggalakkan

  perniagaan tetapi ada

  peraturan halal dan haramnya.

  Contohnya haram mengambil

  riba.

  Tetapi Kung Fu Tzu,

  perniagaan ditegah sama

  sekali kerana taraf peniagadiletakkan paling bawah

  kerana menindas golongan

  lain.

 • 8/9/2019 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ASIA

  61/61

  Kasih sayang Mukmin itu denganMukmin yang lain bagaikan strukturbinaan yang saling mengeratkan.

  Orang Mukmin, dalam soal kasih sayang,cinta dan belas ihsan sesama mereka,bagaikan badan, jika ada anggota yang

  sakit, maka seluruh badan itu juga turut

  berasa sakit, lalu demam dan tidak dapattidur.

  TERIMA KASIH