of 23/23
WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1 Tajuk 6 INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA 6.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Terima kasih kerana anda masih meneruskan tumpuan terhadap pembelajaran modul ini. Unit ini akan membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan interaksi Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia . Antara fokus utama yang akan dibincangkan dalam modul ini ialah berkaitan dengan; 1. Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan di dunia 2. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan di dunia 3. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya diMalaysia dan di dunia 6.2 Hasil pembelajaran Setelah membaca modul ini, pelajar - pelajar akan dapat : i. Memahami relevansi tamadun asia dengan Malaysia dan dunia ii. Membanding beza antara pencapaian tamadun Cina, India dan Jepun 6.3 Kerangka Tajuk

INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI …s2c053ed6bf52929a.jimcontent.com/download/version/1311861621/mo… · WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 2 INTERAKSI TAMADUN

 • View
  285

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI...

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  1

  Tajuk 6 INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI

  MALAYSIA DAN DUNIA

  6.1 Sinopsis

  Pelajar-pelajar yang dikasihi

  Terima kasih kerana anda masih meneruskan tumpuan terhadap pembelajaran modul

  ini. Unit ini akan membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan interaksi

  Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia . Antara fokus utama yang

  akan dibincangkan dalam modul ini ialah berkaitan dengan;

  1. Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan

  di dunia

  2. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan

  di dunia

  3. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya diMalaysia dan

  di dunia

  6.2 Hasil pembelajaran

  Setelah membaca modul ini, pelajar - pelajar akan dapat :

  i. Memahami relevansi tamadun asia dengan Malaysia dan dunia

  ii. Membanding beza antara pencapaian tamadun Cina, India dan Jepun

  6.3 Kerangka Tajuk

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  2

  INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA

  6.4 Pengenalan

  Ilmu ketamadunan sangat penting untuk sebuah negara majmuk seperti Malaysia

  yang rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa, budaya dan agama. Pada dasarnya,

  setiap rakyat Malaysia perlu mengetahui dan mengenali prinsip, nilai dan amalan setiap

  bangsa dan agama yang terdapat di Malaysia secara tepat dan dekat supaya

  perhubungan dan interaksi antara rakyat Malaysia tidak dipengaruhi atau ditentukan

  oleh prasangka dan kejahilan yang mudah menimbulkan kecurigaan, ketegangan dan

  kebencian. Ilmu ketamadunan harus diterapkan di kalangan rakyat Malaysia di peringkat

  awal lagi.

  Modul ini akan melihat interaksi yang berlaku di antara tamadun Cina, India dan

  Jepun serta relevansi dan kaitannya dengan dunia secara amnya dan Malaysia secara

  khususnya.

  6.4.1 Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di

  Dunia

  Masyarakat dan budaya Tamadun Cina

  Kemunculan Tamadun cina

  Gambaran mengenai kemunculannya agak kabur kerana hanya berasaskan cerita-cerita

  mitos dan imaginasi. Sesetengah cendikiawan sejarah berpendapat bahawa sebelum

  kewujudan era pemerintahan Dinasti, China diperintah oleh lima orang pendeta yang

  mengasaskan peradaban dan tamadun Cina.

  Sepanjang perkembangan sejarah negera dan bangsa China, setiap dinasti

  bertapak,berkembang dan hancur yang kemudiannya digantikan oleh suatu dinasti

  yang lain.

  i. Dinasti Hsia ( 2697 SM)

  Raja terawal dinasti ini ialah Raja Huang Ti dan salah seorang keturunannya

  iaitu Raja Yu dikatakan menjadi pengasas dinasti ini. Walaupun tanpa bukti

  yang dan jelas kerana tiada kesan-kesan yang ditemui sebagai bukti namun

  bagi orang Cina ianya tetap wujud.

  ii. Dinasti Shang (1766-1122 SM)

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  3

  Berpusat di Anyang dan bukti kewujudan dinasti ini adalah jelas dengan

  penemuan alat-alat dan tulang manusia yang banyak di kawasan utara

  Sungai Kuning di China.

  iii. Dinasti Chou ( 1122- 256 SM)

  DInasti ini terbahagi kepada dua iaitu Chou Awal ( 1122-771 SM) yang

  berpusat di Lembah Wei dan Chou Akhir (771-256 SM) yang berpusat di

  Loyang. DI zaman dinasti Chou ini bangsa China mencapai zaman

  keagungannya di bidang ekonomi, politik dan sosial.

  iv. Dinasti Chin ( 256-205 SM)

  Pusat pentadbirannya berasa di Lembah Wei di bawah pemerintahan

  Maharaja Shin Hung Ti (221-210S M). Beliau merupakan maharaja Dinasti

  Chin yang teragung . Beliau memerintah selama 11 tahun dengan

  menggunakan sistem kekerasan dan undang-undang yang menekan rakyat

  DI zaman dinasti Chin inilah Tembok Besar China dibina dengan jarak sejauh

  2256 KM untuk menghalang serangan orang-orang Mongol.

  v. Dinasti Han ( 202 SM -221 M)

  Rajanya yang terkenal ialah Han Wu Ti ( 141-87 SM). Zaman ini merupakan

  zaman perkembangan kesenian dan kesusasteraan. Ketika ini juga telah

  wujud jalan darat yang menghubungkan China dengan Asia Barat dan

  kawasan sekitar Laut Mediterranean dan jalan ini dipanggil Jalan Sutera

  kerana melalui jalan-jalan inilah sutera-sutera dari China di bawa ke Barat.

  vi. Dinasti Sui ( 589- 618 M)

  Dinasti ini diasaskan oleh Sui Wen Ti tetapi kezaliman Yuang Ti yang

  menggantikan Maharaja Sui telah membawa kepada pemberontakan oleh Li

  Yuen seorang pegawai yang berpengaruh di wilayah Shantung yang

  menyebabka kejatuhan kerajaan Sui.

  vii. Dinasti Tang ( 618- 907 M)

  Selain Li Yuen, raja Tang yang terkenal ialah Tang Tai Tsung putera Li Yuen

  yang meluaskan kekuasaan China hingga ke Parsi dan Laut Kaspian.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  4

  viii. Dinasti Sung ( 960-975 M)

  Di dirikan oleh seorang general yang bernama Chao Hung Yin. Dinasti ini

  berkuasa selama kira-kira 300 tahun.

  ix. Dinasti Yuan / Mongol ( 1271-1368)

  Di bawah kepimpinan Kublai Khan, kaum Mongol berjaya mengalahkan

  dinasti Sung dan mendirikan kerajaan baru. Peking dipilih sebagai pusat

  pemerintahan dan bermulanya era perhubungan dengan barat.

  x. Dinasti Ming ( 1368-1644)

  Orang Cina memegang semula tampuk kekuasaan setelah kematian Kublai

  Khan. Seorang pemimpin bernama Chu Yuan Chang berjaya mengalahkan

  tentera Mongol .

  xi. Dinasti Ching /Manchu ( 1682-1911)

  Dinasti ini menjalinkan hubungan dagangan dengan pedagang-pedagang

  dari barat dengan membenarkan saudagar-saudagar asing singgah di mana-

  mana pelabuhan untuk berniaga.

  6.4.2 Masyarakat dan budaya Tamadun Cina

  Masyarakat Cina

  Seratus tahun yang lalu,setiap orang Cina akan memilih cara hidup dan corak pemikiran

  yang berasal dari nenek moyang mereka. Dari perkembangan awal sejarah China ,

  orang-orang Cina percaya bahawa mereka adalah bangsa yang lebih cerdik, beradab

  dan berkebolehan berbanding bangsa - bangsa lain. Orang-orang Cina lebih

  menghargai hasil minda (pemikiran) daripada perkara perkara yang bersifat material.

  Mereka memahami faedah yang boleh didapati daripada kemahiran-kemahiran yang

  menggabungkan beberapa bahan-bahan yang berlainan untuk menghasilkan peralatan

  yang boleh digunakan untuk menghasilkan barang-barang. Mereka juga amat

  menghargai kemahiran yang membolehkan manusia hidup bersama-sama dalam

  keadaan harmoni dan bahagia. Memang benar orang-orang Cina menghargai kekayaan

  material tetapi mereka hanya menghargai kekayaan jika kekayaan itu boleh memberikan

  kepuasan dan kenikmatan hidup serta menaikkan status mereka ke tahap yang tinggi

  dalam masyarakat.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  5

  Budaya Tamadun Cina

  Terdapat beberapa budaya yang masih di praktikkan sejak beberapa generasi yang

  lalu.Ianya menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat Cina sejak

  turun temurun yang lampau. Setiap budaya, amalan dan adat masyarakat Cina ini

  mempunyai pengertian dan pentafsirannya yang tersendiri yang tidak semata-mata

  melambangkan nilai - nilai yang wujud di dalam masyarakat Cina bahkan merupakan

  manifestasi terhadap beberapa nilai moral yang menjadi pegangan masyarakat Cina

  keseluruhannya. Nilai-nilai etika ini penting dalam meneruskan kelangsungan hidup dan

  keharmonian sesama anggota masyarakat. Amalan,adat dan pantang larang yang di

  pegang oleh masyarakat Cina lebih bersifat kawalan sosial yang berperanan mengikat

  anggota-anggota masyarakat agar tidak melakukan perkara - perkara yang menyimpang

  dari amalan-amalan orang Cina.

  Sistem Etika dan Orientasi Nilai

  Sistem keluarga merupakan asas kepada sistem sosial masyarakat China, Terdapat

  lima hubungan asas dalam tradisi budaya Cina iaitu: -

  Hubungan antara pemerintah dengan seorang rakyat.

  Hubungan antara bapa dengan anak lelakinya.

  Hubungan antara abang dengan adik lelakinya.

  Hubungan antara suami dengan isterinya.

  Hubungan antara seorang lelaki dengan kawannya.

  Tiga daripada hubungan tersebut merupakan hubungan antara ahli keluarga. Dua

  hubungan yang lain (hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan hubungan antara

  dua orang kawan lelaki) boleh dikembangkan menjadi suatu bentuk hubungan

  kekeluargaan. Ke semua ini dapat dilihat dalam perayaan-perayaan kaum Cina seperti

  Tahun Baru Cina , Chap Goh Meh, Kuih Bulan dan sebagainya .Ini dapat menjamin

  keharmonian dalam sebuah keluarga dan masyarakat

  Nilai-nilai dalam bidang pendidikan

  Berasarkan kefahaman masyarakat Cina , suatu perancangan pendidikan yang lengkap

  bukan sahaja mengajar tentang perkara-perkara yang menjadi kewajipan moral tetapi

  juga tentang konvensi sosial secara lengkap. Oleh itu, seorang yang berpendidikan

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  6

  bukan sahaja bertindak secara bermoral tetapi dia juga merupakan seorang yang

  beradap dan bersopan.

  Oleh itu, orang Cina begitu mementingkan adat adat semasa kelahiran, upacara

  perkahwinan, jenis pertuturan dan lain-lain.

  Pendidikan harus disebar secara meluas bagi menjamin supaya orang-orang yang

  menjadi pegawai dan pentadbir adalah mereka yang berpendidikan.

  Pentadbir sebuah negeri itu mesti dilantik berasaskan kebolehan dan pendidikannya

  bukan berasaskan keturunan dan kekayaannya.

  Seseorang yang berjaya mendapatkan pendidikan yang mencukupi dalam hal-hal

  tentang adat dan moraliti akan bersedia untuk memajukan kebahagiaan rakyat yang

  diperintahnya.

  Nilai-nilai sosial

  Dari aspek sosial pula, setiap perayaan disambut oleh semua anggota masyarakat

  tanpa mengira tua,muda, keturunan dan jantina. Ini membolehkan semua ahli

  masyarakat berkumpul dan secara tidak langsung akan mewujudkan perpaduan

  sesama ahli keluarga dan masyarakat. Dengan ini permusuhan antara individu dengan

  individu dan kumpulan dengan kumpulan yang lain dapat dielak dan dihapuskan. Selain

  itu, ia juga berfungsi sebagai kesinambungan sistem-sistem sosial masyarakat Cina .

  Pengaruh-pengaruh luar yang mengganggu gugat sistem sosial ini dapat ditangkis

  dengan meneruskan nilai-nilai tradisional dan adat resam yang diamalkan sejak turun

  temurun. Orang Cina tidak dapat melepaskan diri daripada mempraktikkan elemen-

  elemen tradisional dan kepercayaan kuno kerana tanpa ke semua ini orang Cina akan

  kehilangan identiti dan ciri ciri unik yang ada dalam bangsa dan masyarakat Cina yang

  telah diwarisi lama dahulu.

  a. Institusi politik dan sistem pemerintahan

  Konfusius mempercayai bahawa fungsi utama sesuatu kerajaan ialah untuk

  menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan antara rakyat sesuatu negeri. Tujuan

  utama ini hanya dapat dicapai jika negeri tersebut dikuasai dan diperintah oleh orang-

  orang yang paling adil dalam negeri tersebut.

  Tugas pemerintah sesebuah negeri mestilah diberikan kepada orang-orang

  berpendidikan tanpa mengira keturunan mereka. Tetapi di zaman Dinasti, raja-raja dan

  pemerintah-pemerintah mewarisi jawatan mereka secara turun temurun. Manakala

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  7

  seorang menteri mempunyai hak untuk mengkritik dan memberi nasihat yang baik dan

  berguna kepada pemerintah yang buruk akhlaknya

  b. Bahasa dan Kesusasteraan

  Abad-abad di antara 500-100 S.M. merupakan zaman kegiatan intelektual dan

  kesusasteraan yang hebat di negara China apabila terbentuknya pemikiran klasik

  Cina.Semenjak zaman Han, orang orang Cina banyak menumpukan perhatian

  kepada pengkajian dan penulisan sejarah dan menyimpan rekod kronologi yang tepat.

  Dalam tradisi kesusasteraan Cina, bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina Klasik

  (wenyen). Menurut Hu Shih , sejak Dinasti Sung terdapat banyak karya sastera yang

  hebat yang ditulis dalam bahasa Cina.

  c. Kesenian dan kaligrafi

  Karya-karya seni Cina telah memberikan gambaran tentang nilai-nilai estetika dan

  beberapa aspek kepercayaan masyarakat Cina. Contohnya fahaman Daoisme

  mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bentuk-bentuk seni Cina terutama seni catan

  dan kaligrafi dan ini menentukan sifat-sifat yang dianggap penting dalam kesenian

  tersebut Dalam catan lanskap Cina tradisional, elemen-elemen yang dilukis untuk

  mewakili alam semesta seperti gunung tinggi yang dipenuhi pokok-pokok , bukit-bukit

  dan air terjun, pokok-pokok kecil yang rimbun ,air sungai dan tasik dan lain-lain lagi.

  Manusia boleh timbul dalam catan lanskap tersebut tetapi merupakan bentuk-bentuk

  yang kecil kerana menurut Daoisme, manusia cuma sebagai elemen yang kecil dalam

  dunia alam semesta yang amat luas dan besar ini. Manakala kemahiran-kemahiran

  yang digunakan dalam tulisan kaligrafi atau huruf Cina, diaplikasikan oleh seniman-

  seniman Cina kepada penghasilan gerakan -gerakan berus yang terdapat dalam

  kaligrafi atau huruf Cina yang terdapat dalam sebuah lukisan ( catan) yang berjaya.

  d. Kesenian Seramik

  Seramik dan tembikar juga merupakan seni Cina yang popular dan terkenal kerana

  kebanyakan tamadun merujuk tembikar sebagai China.

  Terdapat dua jenis seramik yang menarik sekali dari segi estetikanya iaitu:

  1- Seramik Seladon ( celadonware) yang berasal dari Dinasti Sung.

  2- Tembikar biru-putih ( blue- and white porcelain) yang berasal dari Dinasti Yuan

  (Mongol) dan Dinasti Ming.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  8

  Seladon ialah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan seramik yang

  mempunyai lapisan kaca berwarna biru hijau atau kelabu hijau serta menyerupai batu

  permata jed. Ianya amat disukai oleh kelas sarjana-pentadbir di negeri China.

  Batu Jed bagi orang Cina melambangkan kebaikan, keluhuran budi pekerti, kemuliaan

  dan keindahan. Ia merupakan perhiasan yang paling digemari bukan kerana nilai

  harganya yang tinggi tetapi dipercayai dapat melanjutkan usia dan membawa

  kesejahteraan hidup kepada pemakainya. Ia juga dikenali sebagai batu azimat.

  Tembikar biru-putih ( blue-and - white porcelain) berasal di negeri China pada Dinasti

  Yuan pada abad ke 13. Ia merupakan tembikar yang sebenar kerana pakar-pakar dari

  Barat berpendapat bahawa tukang labu Cina menunjukkan kemahiran yang paling tinggi

  apabila mereka mencipta tembikar (sejenis seramik) yang keras, putih dan juga

  lutcahaya. Ini merupakan satu revolusi dalam citarasa masyarakat Cina.

  Perkembangan ilmu sains dan teknologI

  Ciri tamadun Cina yang paling menonjol ialah kepantasan kemajuan teknologinya . Ini

  turut diakui oleh beberapa orang pengarang terkenal dari Barat.

  Antara kemajuan-kemajuan yang dicapai ialah:

  a. Perpustakaan yang besar telah wujud semenjak zaman berzaman.

  b. Alat cetak yang boleh bergerak telah direka dalam abad kesebelas, justeru itu

  lahirlah

  buku-buku dalam jumlah yang besar.

  c. Perdagangan dan perindustrian yang digiatkan oleh pembinaan terusan dan

  desakan penduduk juga mencapai tahap yang tinggi. Kompas bermagnet juga

  dalah satu lagi ciptaan orang-orang Cina yang digunakan hingga kini.

  d. Bandar raya China lebih besar daripada kebanyakan bandar-bandar Eropah

  pada zaman Pertengahan, sementara laluan perdagangannya pula luas.

  Pembinaan semula Tembok Besar China dan terusan-terusan mengikut nasihat

  pihak birokrasi yang dikemukakan kepada Maharaja. Ia dianggap penting demi

  faedah negara.

  e. Wang kertas mempercepatkan aliran perniagaan dan pertumbuhan pasaran

  pada peringkat permulaan.

  f. Wujud industri besi yang sangat besar di China Utara, menghasilkan kira-kira

  125 000 tan setahun kebanyakannya untuk kegunaan kerajaan dan tentera.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  9

  g. Bangsa China juga barangkali menjadi bangsa yang pertama mencipta serbuk

  letupan dan meriam yang telah digunakan untuk menggulingkan pemerintah-

  pemerintah Mongol oleh Dinasti Ming pada penghujung abad keempat belas.

  Dalam tahun 1720, rekod menunjukkan bahawa Dinasti Ming memiliki sebanyak

  1350 buah kapal perang, termasuk 400 buah kubu terapung yang besar dan 250

  buah kapal yang dibina khas untuk pelayaran jarak jauh. Kekuatan ini termasuk

  kapal-kapal persendirian yang banyak dan yang mengadakan perdagangan

  dengan Korea, Jepun, Asia Tenggara bahkan Afrika Timur pada masa itu. Ini

  memberi hasil kepada kerajaan China yang telah mengenakan cukai terhadap

  perniagaan laut tersebut.

  6.5 Tamadun Cina di Malaysia : Peranan Tamadun Cina Dalam Pembinaan Budaya

  Masyarakat Malaysia

  Hubungan antara orang-orang Cina dengan Kerajaan Melayu Melaka telah

  terjalin di zaman pemerintahan kerajaan Melayu Melaka. Ini bermula dengan

  kedatangan Laksamana Zheng He dan pengikut-pengikutnya ke Melaka. Mereka

  membawa bersama dengan mereka barang-barang yang berasal dari China seperti

  tembikar dan sutera. Pengikut Zheng He telah membina penempatan di Bukit Cina,

  Perkahwinan antara Sultan Melaka dengan Puteri Hang Li Po telah mengeratkan lagi

  hubungan ini. Hubungan ini mengalami gangguna dan kemerosotan apabila Melaka

  ditawan penjajah Portugis pada tahun 1511m. Namun sehingga ke hari ini, masyarakat

  Cina yang telah diasimilasi dengan budaya dan adat tempatan masih wujud di Melaka

  dan dipanggil golongan Baba dan Nyonya.

  Di era penjajahan British di Tanah Melayu, orang-orang Cina dari Tanah Besar

  Cina telah dibawa masuk secara pesatnya ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai

  buruh di lombong-lombong bijih timah. Setelah merdeka, berdasarkan kepada beberapa

  perjanjian sebelum British menganugerahkan kemerdekaan, orang-orang Cina telah

  mendapat taraf kerakyatan dan menjadi warganegara Malaysia. Dengan itu, budaya dan

  tamadun bangsa Cina juga telah berkembang di Malaysia.

  Hari ini masyarakat Cina telah bersama-sama rakyat Malaysia dalam segala

  aspek pembangunan dan perkembangan negara Malaysia. Masyarakat Cina merupakan

  penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. Sebahagian besar masyarakat Cina

  dapat berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan baik dengan kaum kaum lain-lain.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  10

  Masyarakat Cina juga turut melibatkan diri dalam bidang pentadbiran kerajaan, politik,

  pertahanan dan keusahawanan .

  6.6 Tamadun India

  TAMADUN INDIA

  Pendahuluan

  Negara India terletak di bahagian Selatan benua Asia. Keluasan negara India ialah

  2,354, 175 km persegi. Negara India boleh dibahagikan kepada dua kawasan geografi

  iaitu:

  a. India Utara

  b. India Selatan

  Kedua-dua kawasan ini mempunyai rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya dan amalan

  keagamaan yang berbeza.

  Latar belakang Perkembangan Tamadun India

  Zaman pra sejarah di India dikesan berlaku sejak 100,000 s.m. di benua Lumeria di

  Selatan India. Antara 10,000 hingga 6,000 s.m. wujud penempatan manusia di kawasan

  Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India. Sekitar 3,000 s.m. penemuan

  kesan-kesan tamadun Lembah Indus yang merangkumi kawasan-kawasan

  Mohenjodaro di daerah Montgomery. Penemuan arkeologi membuktikan masyarakat di

  Lembah Indus sudah mencapai tamadun yang tinggi.

  Tahap Perkembangan Tamadun India

  a. Zaman Kuno (1500 s.m. 1200 m)

  Menyaksikan kedatangan orang Aryan dari Asia Tengah dan menguasai

  beberapa bahagian di India seperti Lembah Ganges-Jamuna-Doab. Penguasaan

  orang Aryan ini dikenali sebagai zaman Vedile. Zaman ini pula dibahagikan

  kepada dua zaman iaitu:

  1. Vedile Awal (1500 s.m. 100 s.m)

  2. Vedile Akhir (1000 s.m. 500 s.m.)

  Interaksi antara orang Aryan dengan penduduk tempatan melahirkan budaya

  Indo-Aryan. Pada tahun 321 s.m. muncul pula Dinasti Maurya diasaskan oleh

  Chandragupta Maurya dan dibantu oleh anaknya Asoka. Mencapai

  kegemilangan dalam pelbagai bidang dan yang lebih penting dalam

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  11

  perkembangan agama Buddha dan Jainism. Pada tahun 320-520 s.m. muncul

  pula Empayar Gupta yang terkenal dengan perkembangan kesusasteraan Hindu

  dan seni bina kuil. Pada masa ini juga lahir kerajaan-kerajaan kecil seperti

  Chera, Cola dan Pandhya.

  b. Zaman Pertengahan

  Dikenali sebagai zaman Islam di India. Kemasukan Islam telah melahirkan satu

  tamadun yang lebih cemeralang. Kerajaan Islam yang terkenal ialah kerajaan

  Sabaktaqin, Ghori, Khilji dan Mughal.

  c. Zaman Penjajahan Barat (mulai 1750)

  Kuasa Eropah yang paling awal tiba di India ialah Portugis (1498) di bawah

  Vasco da Gama. Kedatangan mereka kerana kepentingan

  a. Perdagangan

  b. Politik

  c. Agama Krisitian

  Kuasa Belanda menduduki Pulikat, Masulipatar dan Surat. Kuasa British telah

  menawan Surat (1612), Madras (1640), Bombay (1655) dan Calcutta (1690).

  Pengaruh British terus berkembang terutamanya selepas Perang Plassey

  (1756). Kedatangan penjajah ini telah membawa masyarakat India menerima

  pengaruh pemodenan dan budaya barat seperti agama Kristian, bahasa

  Inggeris dan cara hidup barat.

  UNSUR-UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA

  Sistem Pemerintahan

  a. Raja/Ketua Negara

  Sistem pemerintahan bercorak monarki sejak kerajaan awal sehingga kemasukan

  British ke India.Pemimpin tertinggi dikenali sebagai Raja, Maharaja,

  Darmamaharaja,Maharajathiraja, Chakravarti, Rendan, Arasar, Mannar. Raja

  mempunyai kuasa mutlak dan dibantu oleh menteri-menteri. Raja dilantik secara turun-

  temurun dan jawatan Raja Mahkota adalah bakal raja. Raja biasanya mempunyai

  hubungan yang rapat dengan golongan Brahmin. Setiap kerajaan mementingkan

  angkatan tentera yang kuat unit infantry, unit gajah dan unit kuda.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  12

  b. Pentadbiran Wilayah

  Sesebuah kerajaan yang besar membahagikan negaranya kepada beberapa wilayah.

  Wilayah-wilayah ini pula dibahagikan kepada kampong-kampung besar (Kurram) dan

  paling kecil dinamakan kampong (Kottam) Kedatangan penjajah barat, dasar

  Europeanisme diperkenalkan. 90% cukai diberikan kepada kerajaan. Sistem Presidensi

  diperkenalkan di Benggal, Madras dan Bombay.

  c. Agama

  i. Hindu

  ii. Buddha

  iii. Jaina

  iv. Sikhism

  v. Islam

  d. Ilmu Sains dan Matematik

  i. Fizik dan Kimia konsep jirim diperkenalkan. Ala mini terdiri dari 5 elemen

  iaitu

  ii. tanah, angin, api, air dan angkasa.

  iii. Perubatan- perkembangan bidang Fisiologi, pembedahan, seni pernafasan

  (Yoga), reproduksi manusia, farmakalogi, perubatan binatang. Buku

  perubatan terkenal ialah Cakara dan Susruta.

  iv. Matematik menggunakan kaedah tali (Sulvasutra). Menggunakan konsep

  Geometri dalam upacara-upacara agama. Memperkenalkan sistem

  perpuluhan. Karya matematik yang terkenal ialah Bakshali dan Aryabhatiya.

  v. Astronomi India pelopor bidang astronomi. Unsur matahari, bulan, bintang

  dianggap sebagai Tuhan. Dalam kitab Rig Veda ada keterangan mengenai

  lintasan matahari dibahagikan kepada 12 bahagian dan satu bulatan

  dibahagikan kepada 36 bahagian yang bermaksud 360 hari dalam setahun

  iaitu 12 bulan.

  e. Bahasa dan Sastera

  Masyarakat Indo-Arya (bahagian utara) bahasa Sanskrit. Masyarakat Dravidia (

  bahagian selatan) bahasa Tamil. Terdapat dua jenis kesusasteraan

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  13

  berdasarkan bahasa Sanskrit dan bahasa Dravidia. Karya-karya epik yang

  utama ialah Ramayana, Mahabrata dan Buddhacharita.

  Tema-tema yang dibincangkan

  a. Ramayana peperangan antara Rama dan Ravana

  b. Mahabrata peperangan antara Kaurava dengan Pandara

  c. Arthasastra aspek-aspek politik, ekonomi, pengurusan, kesejahteraan

  negara dan ketatanegaraan.

  Zaman Islam dikenali dengan kesusasteraan Siddha. Karya utama Seera

  Purana oleh Umaru Pulacar. Zaman Mughal muncul tokoh-tokoh seperti Abu

  Fazl, Nizamuddin dan Badauni. Sultan yang mengutamakan kesusasteraan ialah

  Akhbar, Shah Jehan dan Jahangir.

  Senibina

  Senibina Hindu bermula dengan pembinaan kuil pada zaman Gupta. Kuil-kuil

  menggunakan ukiran Hindu.

  Senibina Buddha bermula pada zaman Maurya, Asoka dan Vedik dengan

  menampilkan struktur stupa Buddha.

  Seni bina Islam menggabungkan cirri-ciri Parsi dan tempatan. Pada masa

  pemerintahan Sultan Mahmud Ghazni menyaksikan pembinaan masjid Quwait

  Al-Islam di Delhi yang menggabungkan ciri-ciri Hindu-Islam. Senibina Islam yang

  termasyhur sehingga kini ialah Masjid Jamek di Fatehpur dan Allahabad , Masjid

  Moti di Agra, Taj Mahal, Kota Merah di Agra.

  Kemasyarakatan dan Kekeluargaan

  Mengamalkan sistem kasta di mana masyarakatnya dibahagikan kepada

  a. Brahmin golongan agama dan kerohanian

  b. Ksytria tentera dan keselamatan

  c. Vaisya peniaga

  d. Sudra petani

  Terdapat 4 peringkat kehidupan (ASRAMA). Kitab Jabala Unapishad menjelaskan 4

  peringkat tersebut iaitu:

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  14

  a. Brahmacarya

  b. Ghastra

  c. Vanaprahasta

  d. Sannayasa

  Kaum wanita mendapat tempat istimewa dalam masyarakat sejak zaman tamadun

  Lembah Indus dan dikenali sebagai Mother Goddes.

  ISLAM DALAM TAMADUN INDIA

  -Islam tersebar ke India melalui beberapa cara iaitu:

  1. Dakwah

  2. Perdagangan

  3. Perkahwinan

  Agama Islam mula bertapak di India pada abad ke-8 apabila Muhammad Al-

  Qasim berjaya menguasai Wilayah Sind pada tahun 706 (87 Hijrah). Pada peringkat

  awal, Islam bertapak di bahagian Utara India.

  Kerajaan Islam yang pertama ialah Kerajaan Sabaktaqin memerintah dari 1004-

  1186. Pemerintahnya ialah Sultan Mahmud Al-Ghaznawi, beliau berjaya menguasai satu

  kawasan yang luas di utara India.Kerajaan-kerajaan Islam yang lain ialah Kerajaan

  Ghori (1189-1289), Kerajaan Khilji (1289-1321) dan yang paling terkenal ialah Kerajaan

  Mughal (1527-1857).Dinasti Mughal memerintah selama 400 tahun dan menjadi kuasa

  yang dominan dalam sejarah tamadun India dan memiliki kawasan yang luas.

  Pemimpin-pemimpin Dinasti Mughal yang terkenal ialah

  a. Akhbar

  b. Jahangir

  c. Shah Jehan

  d. Aurangzeb

  e. Bahadur Shah

  Elemen-elemen dari Timur Tengah telah dibawa masuk dan diasimilasikan dengan

  unsur-unsur tempatan dan melahirkan budaya baru yang dipanggil Indo-Islam.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  15

  PENGARUH TAMADUN INDIA KEPADA MALAYSIA DAN DUNIA

  A. Keagamaan dan Kepercayaan

  Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan berkembang luas di Asia

  Tenggara.Berlaku Sinkritisme antara agama Hindu-Buddha dan kepercayaan

  masyarakat pribumi.

  B. Kesenian dan Hibura

  Paling berkesan dari segi senibina khususnya dalam pembinaan Candi dan Kuil.

  Contohnya seperti Angkor Wat, Candi Borobudur.

  C. Bahasa dan Kesusasteraan

  Masyarakat Asia Tenggara menggunakan bahasa Sanskrit sehinggalah

  kedatangan agama Islam. Buktinya melalui penemuan prasasti-prasasti Talang

  Tuwo/Kedukan Bukit yang menggunakan bahasa Sanskrit. Terdapat

  penggunaan bahasa Sanskrit seperti syurga, neraka, sembahyang dan

  Sebagainya

  Kemasukan epik terkenal seperti Ramayana dan Mahabrata. Ia dikenali dengan nama

  yang berbeza di Thailand (Ramakien), Tanah Melayu (Hikayat Seri Rama), manakala

  karya Mahabrata juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Hikayat Pendawa Lima,

  Hikayat Pendawa, Hikayat Panca Delima dan Hikayat Sang Boma dan karya sejarah

  agung iaitu Negarakertagama.

  D. Pemerintahan dan Kerajaan

  Kemunculan kerajaan di Asia Tenggara seperti Funan, Chenla, Angkor,

  Sukhotai/Ayuthia, Langkasuka, Tambaralinga, Folo-an, Kedah Tua/Gangga Negara,

  Mataram, Singgasari, Majapahit dan Srivijaya.

  E. Idea Politik dan Berkerajaan

  Konsep kosmologis yang meletakkan raja di tempat yang teratas. Raja dianggap

  sebagai penjelmaan Dewa Vishnu dan Siva. Pemerintahan raja yang berpandukan

  kepada kitab-kitab perundangan dalam pemerintahan. Kitab-kitab ini adalah mengambil

  beberapa aspek dari sistem perundangan Hindu seperti Kitab Dharmasutra/Hukum

  Kanun Manu.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  16

  Kesimpulan

  Tamadun India agak unik jika dibandingkan dengan tamadun asia yang lain. Ini

  keranapengaruhnya begitu menyeluruh dari aspek politik, dan sosial. Walau

  bagaimanapun, di Tanah Melayu/Malaysia secara amnya pengaruh agama Hindu tidak

  kekal, begitu juga dengan pengaruh budaya India semakin dipinggirkan.

  6.7 Tamadun Jepun

  6.7.1 Sejarah Jepun

  Sejarah bertulis Jepun bermula dengan kemunculan ringkas dalam teks-teks sejarah

  Cina pada abad ke-1. Bagaimanapun, penyelidikan arkeologi menunjukkan bahawa

  manusia telah hidup di pulau-pulau Jepun seawal Zaman Paleolitik Awal lagi. Menyusul

  zaman ais terakhir pada sekitar 12,000 SM, ekosistem Kepulauan Jepun yang kaya

  menggalakkan pembangunan manusia yang mengeluarkan tembikar terawal yang

  diketahui semasa zaman Jomon. Sejarah Jepun berselang-seli antara tempoh-tempoh

  keterasingan dengan pengaruh-pengaruh radikal yang kekadang bersifat revolusi dari

  dunia luar.

  Zaman Pra Sejarah

  Pada zaman ais, Jepun tercantum dalam benua Asia dari Sakhalin di utara dan Kyushu

  di selatan; memudahkan penghijrahan manusia, haiwan dan tumbuhan ke kepulauan

  Jepun dari kawasan yang kini adalah negara China dan Korea. Budaya Jomon timbul

  sekitar 11,000 sebelum Masihi dengan berakhirnya zaman ais. Gaya hidup mereka

  berputik dari cara mesolitik ke neolitik. Masyarakat Jomon juga merupakan penghasil

  barang-barang tembikar yang terawal di dunia. Difahamkan bahawa kaum Jomon

  merupakan leluhur kaum Proto Jepun dan Ainu.

  Permulaan era Yayoi di sekitar 300 SM ditandakan dengan kedatangan teknologi baru

  seperti penanaman padi dan sistem pengairan yang dibawa oleh pendatang dari Korea,

  China dan tempat-tempat lain di Asia.

  Era Klasik

  Menurut mitos Jepun, negara tersebut diasaskan pada kurun ke 7 SM oleh Maharaja

  Jimmu. Pada kurun ke 5 dan 6, tulisan Cina dan agama Buddha diperkenalkan ke Jepun

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Chinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Chinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-1http://ms.wikipedia.org/wiki/Arkeologihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jepunhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Paleolitik_Awal&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_ais&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistemhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Jepun&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tembikarhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jomonhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakhalin&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyushu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Jomonhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesolitik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Neolitik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Jomonhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Proto_Jepun&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ainuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Yayoi&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Maharaja_Jimmu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Maharaja_Jimmu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tulisan_Kanjihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Buddha

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  17

  dari Korea dan kemudian langsung dari China. Maharaja-maharaja Jepun merupakan

  ketua pada nama sahaja. Kuasa sebenar terletak pada para bangsawan, pemangku raja

  dan shogun (gabenor tentera). Permulaan zaman Nara pada kurun ke 8 ditandakan

  dengan penubuhan sebuah pemerintah yang kuat yang berpusat di bandar Heijokyo

  (kini Nara). Pusat tersebut kemudiannya berpindah ke Heiankyo (kini Kyoto), dan di sini

  lahir sebuah budaya klasik Jepun yang dikenali sebagai Heian.

  Era zaman pertengahan

  Zaman pertengahan era Jepun telah digubal oleh pejuang yang dikenali sebagai

  'samurai'. Pada 1185,general Minamoto no Yoritomo adalah orang pertama untuk

  memecahkan tradisi memerintah sehaluan dengan Maharaja di Kyoto, memegang

  kuasa di Kamakura, di selatan Yokohama masa kini. Meskipun era shogun Kamakura

  kelihatan stabil, Jepun kemudiannya berpecah menjadi negeri-negeri yang saling

  berperang lalu menderita dalam Zaman Sengoku. Pada abad ke-16, pedagang dan

  mubaligh Eropah tiba di Jepun buat julung kalinya, lalu memulakan zaman "Nanban"

  ("orang gasar selatan") yang melihatkan pertukaran perdagangan dan budaya yang aktif

  antara Jepun dan rantau Barat. Pada masa yang sama, Oda Nobunaga, Toyotomi

  Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu, mengenakan kawalan yang makin kuat terhadap

  neger-negeri berperang di Jepun. Akhirnya, Tokugawa menyatukan semula Jepun

  dengan menewaskan musuhnya di Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600,

  memindahkan ibu negara ke Edo (sekarang Tokyo) lalu menubuhkan era shogun

  Tokugawa.

  Pemerintah-pemerintah Tokugawa yang sangsi dengan pengaruh mubaligh Katolik

  mengharamkan segala perhubungan dengan orang Eropah kecuali bagi perhubungan

  yang amat terbatas dengan saudagar Belanda di Pulau Dejima. Zaman pengasingan ini

  bertahan selama dua setengah abad, ketika mengalami perpaduan politik yang halus

  dikenali sebagai zaman Edo, dianggap sebagai kemuncak budaya zaman pertengahan

  Jepun

  Zaman moden

  Pada 1854, Komodor tentera laut Amerika Syarikat Matthew Perry memaksa

  pembukaan Jepun ke kuasa Barat dengan Konvensyen Kanagawa. Ramai wira samurai

  memberontak, melihat apa yang dianggap oleh mereka kelemahan Shogun, dan

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Minamoto_no_Yoritomo&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamakura,_Kanagawa&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Yokohama,_Kanagawa&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_shogun_Kamakura&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaman_Sengoku&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-16http://ms.wikipedia.org/wiki/Eropahhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanban&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Oda_Nobunaga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyotomi_Hideyoshi&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyotomi_Hideyoshi&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokugawa_Ieyasu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertempuran_Sekigahara&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/1600http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Edo&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tokyohttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_shogun_Tokugawa&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_shogun_Tokugawa&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Katolikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Dejima&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Zaman_Edohttp://ms.wikipedia.org/wiki/1854http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthew_Perry_%28naval_officer%29&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensyen_Kanagawa&action=edit&redlink=1

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  18

  pemberontakan ini meluas menjadi Perang Boshin 1867-68. Shogun terpaksa meletak

  jawatan, dan Restorasi Meiji memulangkan kuasa ketua negara ke maharaja. Berbagai-

  bagai idea institusi Barat mula digunakan semasa era Meiji, termasuk kerajaan moden,

  sistem perundangan dan tentera. Reformasi-reformasi ini mengubahkan Empayar Jepun

  menjadi kuasa besar yang mengalahkan negara China didalam Perang China-Jepun

  dan Rusia didalam Perang Rusia-Jepun. Dari 1910, Jepun mengawal Taiwan, setengah

  pulau Sakhalin, dan Korea.

  Awal abad ke-20 melihat tempoh singkat "demokrasi Taisho" ditenggelami oleh

  kebangkitan peluasan Jepun, mendorong kepada penjajahan Manchuria dan Perang

  Sino-Jepun (1937). Pada tahun 1941, Jepun menyerang pengkalan tentera laut Amerika

  Syarikat di Pearl Harbor, mendorong kedua-dua negara ke kancah Perang Dunia II.

  Setelah kempen yang panjang di Lautan Pacifik, Jepun kehilangan jajahan yang

  diperolehi awalnya, dan Amerika Syarikat hampir ke jarak untuk memulakan

  pengeboman strategik ke atas Tokyo, Osaka, dan bandar-bandar lain. Jepun menyerah

  selepas pengeboman bom atam bandar Hiroshima dan Nagasaki pada 1945, kehilangan

  keseluruhan koloninya di Asia dan Pasifik

  Jepun kekal di bawah penjajahan Amerika Syarikat sehingga 1952. Dalam tempoh itu, ia

  menerima pakai perlembagaan baru yang menetapkan negara tersebut sebagai pacifist

  constitutional monarchy. Selepas penjajahan, di bawah program pembangunan industri

  agresif, dasar perlindungan, dan penyerahan pertahanan strategik kepada Amerika

  Syarikat, keluaran negara kasar Jepun makin meningkat menjadi yang kedua tertinggi di

  dunia. Sungguhpun berlakunya kejatuhan pasaran saham yang teruk pada tahun 1989

  yang mana negara ini amsih belum peulih sepenuhnya, Jepun masih sebuah kuasa

  ekonomi dunia dan juga baru-baru ini telah bangkit semula sebagai kuasa strategik

  dengan meminjamkan sokongan bukan kombat dalam Perang Teluk dan pencerobohan

  Iraq pada tahun 2003

  6.7.2 Falsafah/Agama Masyarakat Jepun

  Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun. Agama-

  agama tersebut ialah:

  a. Shintoisme

  b. Buddhisme

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perang_Boshin&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/1867http://ms.wikipedia.org/wiki/Restorasi_Meijihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_Meiji&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Empayar_Jepunhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Chinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_China-Jepunhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Rusiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Taiwanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Manchuria&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perang_Sino-Jepun_%281937-1945%29&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perang_Sino-Jepun_%281937-1945%29&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pearl_Harbor&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_IIhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Amerika_Syarikathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tokyohttp://ms.wikipedia.org/wiki/Osakahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hiroshimahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Nagasakihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1945http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perlembagaan_Jepun&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacifism&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Constitutional_monarchy&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Keluaran_negara_kasar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kejatuhan_pasaran_saham&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/1989http://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Telukhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Iraqhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Iraq

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  19

  c. Konfusianisme

  6.7.3 Agama Shinto

  Agama khas bagi masyarakat Jepun. Shinto bererti Jalan Tuhan (kami-no-michi).

  Shinto berkait rapat dengan negara, bangsa dan alam Jepun dan merupakan symbol

  perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara. Konsep Tuhan dan Dewa Dewi

  (kami) agak kabur. Terdapat 8 juta Dewa Dewi.Dewi Matahari (Amaterasu-omi-

  kami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi

  Matahari. Agama Shinto tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci. Pendeta Shinto

  telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan Shinto Gabusho/Lima Buku ajaran Shinto.

  Mereka juga tidak ada falsafah dan etika. Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan

  ditanamkan ke dalam jiwa setiap rakyat.

  6.7.4 Buddhisme

  Agama ini mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku

  pada 592 s.m. di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi. Ajaran

  Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi pelbagai aspek

  ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan kakitangan kerajaan

  mematuhinya. Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung

  tinggi Tiga Harta Suci iaitu Buddha, Dharma dan Sangha, menghantar pelajar ke China

  untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha. Buddha

  Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan

  salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan

  lebih kepada penerangan.

  6.7.5 Konfusianisme

  Konfusianisme bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah

  untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia.

  Diasaskan oleh Kung Fu Tze yang lahir di negara China pada tahun 551 S.M oleh

  ibunya Chiang Tsai yang berumur 15 tahun ketika itu. Kung Fu Tze merupakan seorang

  yang bijak sejak kecil lagi dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru ketika

  berumur 32 tahun. Konfusius banyak menulis buku-buku moral, sejarah, kesusasteraan

  dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran ini. Kung Fu Tze meninggal dunia

  pada tahun 479 S.M.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  20

  Ajaran Konfusius :

  1. Amat mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara

  manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik.

  2. Penganutnya diajar supaya tetap mengingati nenek moyang seolah-olah roh

  mereka hadir di dunia ini.

  3. Merupakan susunan falsafah & etika yang mengajar bagaimana manusia

  bertingkah laku.

  Konfusius tidak menghalang orang Cina menyembah keramat dan penunggu tetapi yang

  dipentingkan ialah setiap manusia perlu berusaha menjadi baik. Ia dikembangkan oleh

  muridnya yang bernama Mencius ke seluruh China dengan beberapa perubahan.

  Konfusius disembah sebagai seorang dewa dan agama baru tetapi dia sebenarnya

  adalah manusia biasa. Pengagungan yang luar biasa kepada Konfusius telah menukar

  falsafahnya menjadi sebuah agama dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu

  bagi mengenangkannya.

  6.7.6 Budaya Kerja Jepun

  Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat.

  Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan

  ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain. Pada era Meiji,

  para cendikiawan Jepun telah mengemukakan idea pemodenan Jepun melalui

  penerapan teknologi maju dari barat di samping mengekalkan dan memelihara

  semangat kebangsaan. Jepun pernah mengalami kehancuran selepas perang dunia ke

  dunia apabila dua wilayah mereka di Hiroshima dan Nagasaki di bom dengan teruk oleh

  pihak berikat. Lanjutan itu, Jepun mengisytiharkan penolakan peperangan buat selama-

  lamanya dalam perlembangaan baru negara Jepun dan sebaliknya mereka berusaha

  untuk bangkit kembali untuk menjadi kuasa terkuat ekonomi dunia dengan member

  tumpuan kepada pembangunan industri sebagai sebuah negara aman tanpa perang.

  Kehebatan bangsa Jepun bangun daripada kemusnahan akibat perang adalah hasil

  daripada sikap positif mereka sendiri dan kejayaan ini tidak dapat dinafikan terhasil dari

  etika kerja mereka yang cemerlang.

  Bermula dari sinilah, kepandaian dunia barat telah ditranformasikan dan disesuaikan

  dengan semangat masyarakat Jepun. Masyarakat Jepun sememangnya terkenal

  dengan sikap rajin dan menepati masa, malah mereka mudah untuk tidak mempercayai

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  21

  sesiapa yang malas atau tidak menepati masa. Mereka juga cenderung mengikut kata

  sepakat kumpulan berbanding dengan pendapat sendiri dan sikap itu membantu setiap

  individu bekerja sebagai satu kumpulan. Masyarakat Jepun juga amat mementingkan

  ilmu pengetahuan dan ini terbukti apabila kadar celik huruf di negara Jepun adalah

  hampir 100 peratus dan kesedaran tentang kepentingan ilmu ini bermula sejak zaman

  Edo (1603 1876) lagi. Pada masa itu anak-anak petani, saudagar dan tukang telah

  belajar di sekolah swasta yang dikenali sebagai Terakuya.

  6.7.7 Peranan Tamadun Jepun Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Malaysia

  Pembudayaan tamadun Jepun dalam membina budaya masyarakat Malaysia ini

  bolehlah dikaitkan secara langsung dengan Dasar Pandang Ke Timur yang telah

  diumumkan oleh YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad pada 8

  Februari 1982.

  Dasar Pandang Ke Timur ini bermakna kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian

  dan pemilihan terhadap contoh contoh dan teladan yang baik daripada negara Jepun

  dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan dan kesesuaian di Malaysia.

  Adalah tidak tepat jika dasar ini ditakrifkan sebagaikan mengambil apa sahaja dari

  Jepun dan Korea untuk dipraktik di Malaysia dengan mengetepikan teladan yang juga

  boleh dipelajari dari negara negara barat.

  Rasional dasar ini ialah kerana seperti yang sedia maklum, Jepun adalah merupakan

  sebuah negara maju dan beberapa bidang mereka adalah lebih maju dari negara barat

  sendiri. Kejayaan mereka boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan

  seterusnya diteladani dan dipratikkan untuk pembangunan negara. Antara perkara

  positif yang diambil dari budaya masyarakat Jepun ialah kerajinan dan disiplin kerja

  mereka, kesetiaan kepada negara dan perusahaan dan perniagaan di mana pekerja

  bekerja, member keutamaan kepada kerja kumpulan melebihi dari kerja secara individu,

  produktif dengan mutu penghasilan yang berkualiti tinggi, meningkatkan kecekapan,

  mengurangkan jurang perbezaan antara eksekutif dengan golongan pekerja dan sistem

  pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang serta lain lain aspek positif

  dari budaya dan sikap masyarakat Jepun yang sesuai dan boleh diteladani untuk

  pembangunan negara dan rakyat Malaysia.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  22

  Sebagai sebuah negara membangun, etika dan nilai-nilai kerja di atas diamalkan kerana

  ia sesuai dengan diterapkan dalam budaya masyarakat Malaysia yang berbentuk

  majmuk. Dasar ini mewujudkan kerjasama yang rapat antara Malaysia dan Jepun

  terutama di bidang ekonomi, industry,latihan teknikal dan akademik serta bidang

  penyelidikan dan pengurusan.

  Sebagai kesimpulan, Dasar Pandang Ke Timur merupakan satu usaha positif oleh

  kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan

  negara. Dasar ini memberi kesan yang besar merubah budaya kerja masyarakat

  Malaysia dan meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara. Di samping itu ia

  menjadi asas kewujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif.

 • WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  23