titas interaksi tamadun india

 • View
  294

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of titas interaksi tamadun india

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  1/31

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU,

  JOHOR DARUL TAZIM

  KOD :

  MATA PELAJARAN :

  NAMA : NUR SHAHIRAH ZAFIRAH BINTI ZAINUN

  : NURHIDAYAH BINTI MOHAMED

  NOMBOR MATRIK : 2ATE1106081

  : 2ATE1106082

  NOMBOR I/C : 930228-06-5478

  : 930620-03-5046

  OPSYEN : 1 PISMP TESL 4

  SUBJEK :

  NAMA PENSYARAH :

  TARIKH HANTAR : 22 MAC 2013

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  2/31

  ISI KANDUNGAN

  1. PENGAKUAN

  2. PENGHARGAAN

  3. PENGENALAN

  4. PENDAHULUAN

  5. LATAR BELAKANG DAN KONSEP TAMADUN INDIA

  6. SEJARAH PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA

  I. KEWUJUDAN TAMADUN INDIA

  II. PENTADBIRAN TAMADUN INDIA

  III. PERUNDANGAN TAMADUN INDIA

  IV. PENINGKATAN EKONOMI TAMADUN INDIA

  V. PENDIDIKAN

  FALSAFAH

  SAINS DAN TEKNOLOGI

  SENI BINA

  BAHASA DAN KESUSASTERAAN

  SISTEM SOSIAL

  VI. AGAMA HINDU

  VII. PERLUASAN KUASA

  VIII. TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA

  a) ZAMAN KUNO

  b) ZAMAN PERTENGAHAN

  c) ZAMAN PENJAJAHAN BARAT

  7. FAKTOR FAKTOR BERLAKUNYA INTERAKSI ANTARA TAMADUN INDIA

  DENGAN TAMADUN YANG LAIN

  8. KESAN BERLAKUNYA PERTEMBUNGAN TAMADUN INDIA DENGAN

  TAMADUN YANG LAIN9. IKTIBAR TAMADUN INDIA

  10. REFLEKSI KENDIRI

  11. BORANG KOLABORASI

  12. RUJUKAN

  13. LAMPIRAN

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  3/31

  1. PENGAKUAN

  Kami mengaku bahawa hasil kerja kursus pendek ini adalah hasil kerja

  berkumpulan kami berdua secara berpasangan. Kami juga mengaku bahawa kami

  telah merujuk kepada sumber rujukan yang tertentu dan kami memahami

  sepenuhnya sumber rujukan tersebut.

  Tandatangan :

  Nama : Nur Shahirah Zafirah Binti Zainun

  No. kad pengenalan : 930228-06-5478

  Tandatangan :

  Nama : Nurhidayah Binti Mohamed

  No. kad pengenalan : 930620-03-5046

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  4/31

  2. PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya dapat juga

  kami berdua berganding bahu menyiapkan kerja kursus Bahasa Melayu Komunikatif

  ini dalam masa yang telah ditetapkan secara berpasangan.

  Ribuan penghargaan diucapkan kepada En Nordin Bin Mohd Yusof diatas

  tunjuk ajar yang diberikan kepada kami sepanjang menjalankan kerja kursus

  ini.Tanpa beliau,tidak mungkin kami dapat menjalankan kerja kursus ini dengan

  sempurna dan lengkap.Kami amat menghargai jasa beliau yang sudi membantu

  memberi tunjuk ajar tanpa mengira masa dan tempat.Di samping itu,beliau juga

  sedia memberikan bimbingan kepada kami sekiranya kami menghadapi masalah.

  Akhir kata, saya ingin merakamkan seribu tinggi penghargaan dan jutaan

  terima kasih kepada semua individu yang terlibat memberi tunjuk ajar dalam proses

  penyiapan kerja kursus ini.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  5/31

  3. PENGENALAN

  Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak

  bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan

  dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah civilization dalam

  bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, dan juga

  maddana, umran dan hadarah dalam bahasa Arab. Setiap istilah ini mempunyai

  maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi

  tamadun. Selain ini, definisi tamadun juga berbeza antara sarjana-sarjana yang lain

  kerana mereka memberi tafsiran tamadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.

  Oleh itu, mereka menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan dari

  sudut dimensi yang berbeza. Bagi ahli antropologi, tamadun dikaitkan dengan

  kebudayaan manakala ahli arkeologi pula menegaskan, tamadun dihubungkan

  dengan peninggalan bahan-bahan bukti (artifak) yang boleh digunakan oleh

  sejarawan dalam menyusun kisah sejarah masyarakat lampau.

  Bagi para sarjana Muslim Islam, tamadun bermula dengan pengutusan para nabidan rasul. Pembentukan masyarakat bertamadun menurut acuan Pencipta manusia

  adalah tujuan utama perutusan mereka. Para nabi dan rasul diberi amanat untuk

  meluruskan jalan kehidupan manusia dan menjadikan manusia umat yang

  bertamadun.Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memil iki seluruh

  tingkat kemajuan kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material. Islam telah

  membekalkan asas-asas yang kukuh dan sumber yang mantap untuk manusia

  membina tamadun.

  Menurut pandangan sarjana terkemuka iaitu Dr. Muhammad Baki, Tamadun

  ialah segala usaha dan daya cipta yang membayangkan secara khusus daripada

  manusia dengan menggunakan akal, perasaan dan tingkah laku.Berdasarkan

  kamus dewan pula tamadun bermaksud keadaan kemajuan kebendaan atau

  pemikiran, budaya, sosial, politik,beradapan dan lain-lain (Teuku Iskandar:1994)

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  6/31

  4. PENDAHULUAN

  Tamadun India merupakan tamadun yang tertua di dunia dan proses

  perkembangannya mengalami masa yang panjang. Tamadun India mempunyai

  keunikan yang tersendiri meliputi pola perkembangan sejarah, budaya dan sosial

  masyarakatnya. Pembinaan tamadun India adalah hasil daripada pertembungan dua

  bangsa yang utama iaitu Aryandan dan Dravidia. Hasil daripada proses

  pertembungan tersebut menghasilkan interaksi yang akhirnya membawa kepada

  kelahiran agama Hindu dan penjelmaan sistem kasta. Perkembangan seterusnya

  menjadikan Tamadun India sebuah tamadun yang agung hingga pengaruhnya

  keluar daripada tamadun khasnya di Asia.

  5. LATAR BELAKANG DAN KONSEP TAMADUN INDIA

  Negara India terletak di bahagian Selatan benua Asia. Keluasan negara

  India ialah 2,354, 175 km persegi. Negara India boleh dibahagikan kepadadua kawasan geografi iaitu India Utara dan India Selatan . Kedua-dua kawasan ini

  mempunyai rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya dan amalan keagamaan yang

  berbeza. Zaman pra sejarah di India dikesan berlaku sejak 100,000 s.m. di benua

  Lumeria di Selatan India. Antara 10,000 hingga 6,000 s.m. telah wujud penempatan

  manusia di kawasan Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India.

  Sekitar 3,000 s.m. pula penemuan kesan-kesan tamadun Lembah Indus yang

  merangkumi kawasan-kawasan Mohenjodaro di daerah Montgomery.

  Penemuan arkeologi membuktikan masyarakat di Lembah Indus sudah

  mencapai tamadun yang tinggi dan berkembang dengan pesat. Tamadun India

  berkonsepkan dua bahagia iaitu Indo-Arya dimana bahagian ini berpusat di India

  Utara manakala Dravida pula berpusat di bahagian India Selatan.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  7/31

  6. SEJARAH PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA

  i) KEWUJUDAN TAMADUN INDIA

  Tamadun ini wujud antara tahun 2500-1800 S.M.Selepas tempoh ini tamadun

  Indus telah mengalami keruntuhan. Hal ini dikaitkan dengan kedatangan orang

  Aryan yang telah membawa satu budaya dan tahap baru kepada masyarakat

  Lembah Indus.Tahap ini dikenali sebagai Zaman Vedik. Zaman Vedik merupakan

  permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat tersebut kerana pada zaman

  itulah lahirnya agama Hindu. Setalah beberapa ketika bertapak di Lembah Indus,

  menjelang abad ketujuh sebelum Masihi, perhatian masyarakat tersebut beralih ke

  Lembah Ganges.

  Pada zaman ini terdapat golongan pemerintah yang terdiri daripada golongan

  raja.Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu janapada atau kerajaan kecil dan

  mahajanapada atau kerajaan besar. Di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya,

  kerajaan-kerajaan kecil ini telah disatukan. Pada tahun 321 S.M. telah lahir empayar

  yang pertama di India. Ini berlaku semasa pemerintahan Dinasti Maurya apabilaseluruh India uatara telah disatukan. Dinasti ini mencapai kemuncak kegemilangan

  pada ketika pemerintahan Asoka.

  ii) PENTADBIRAN TAMADUN INDIA

  Pada tahap awal pembentukannya, tamadun India mempunyai dua bentuk

  kerajaan,iaitu kerajaan kecil dan kerajaan besar. Kerajaan kecil masih bersifat

  kepuakan dan tidak mempunyai raja. Manakala kerajaan besar diketuai oleh raja

  seperti kerajaan Kashi, Kosala, dan Magadha.

  Dalam tamadun ini, sememangnya raja telah mengamalkan kuasa mutlak.

  Kedudukan seseorang ini kemudian diperkukuh dengan pelbagai bentuk upacara

  ritual yang berasaskan kepercayaan bahawa seseorang raja itu adalah suci dan

  harus dihormati. Golongan Brahmin yang bertindak sebagai penasihat memainkan

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  8/31

  peranan penting dan ini diikuti dengan golongan Kryatria yang menjadi pemerintah

  tertinggi serta merupakan golongan dominan.

  Chandragupta Maurya telah membentuk empayar Maurya dengan menyatukan

  kerajaan-kerajaan kecil di India. Hal ini mengubah status raja kepada maharaja.

  Empayar Maurya meliputi kawasan Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu

  Kush. Ibu negerinya terletak di Paliputra. Zaman kegemilangan Dinasti Maurya

  adalah pada masa pemerintahan Maharaja Asoka. Asoka telah menamatkan perang

  saudara dan menakluk Kalinga selepas Perang Kalinga. Asoka lebih menekan

  kepada kedamaian dan kemajuan sosial serta menjalankan penaklukan melalui

  penyebaran agama Buddha dan tidak lagi menerusi ketenteraan.

  Sistem pemerintahan tamadun india bercorak monarki sejak kerajaan awal

  lagi sehingga kemasukan British ke India. Pemimpin tertinggi dalam kerajaan

  dikenali sebagai Raja, Maharaja, Darmamaharaja, Maharajathiraj