titas interaksi tamadun india

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  1/31

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU,

  JOHOR DARUL TAZIM

  KOD :

  MATA PELAJARAN :

  NAMA : NUR SHAHIRAH ZAFIRAH BINTI ZAINUN

  : NURHIDAYAH BINTI MOHAMED

  NOMBOR MATRIK : 2ATE1106081

  : 2ATE1106082

  NOMBOR I/C : 930228-06-5478

  : 930620-03-5046

  OPSYEN : 1 PISMP TESL 4

  SUBJEK :

  NAMA PENSYARAH :

  TARIKH HANTAR : 22 MAC 2013

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  2/31

  ISI KANDUNGAN

  1. PENGAKUAN

  2. PENGHARGAAN

  3. PENGENALAN

  4. PENDAHULUAN

  5. LATAR BELAKANG DAN KONSEP TAMADUN INDIA

  6. SEJARAH PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA

  I. KEWUJUDAN TAMADUN INDIA

  II. PENTADBIRAN TAMADUN INDIA

  III. PERUNDANGAN TAMADUN INDIA

  IV. PENINGKATAN EKONOMI TAMADUN INDIA

  V. PENDIDIKAN

  FALSAFAH

  SAINS DAN TEKNOLOGI

  SENI BINA

  BAHASA DAN KESUSASTERAAN

  SISTEM SOSIAL

  VI. AGAMA HINDU

  VII. PERLUASAN KUASA

  VIII. TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA

  a) ZAMAN KUNO

  b) ZAMAN PERTENGAHAN

  c) ZAMAN PENJAJAHAN BARAT

  7. FAKTOR FAKTOR BERLAKUNYA INTERAKSI ANTARA TAMADUN INDIA

  DENGAN TAMADUN YANG LAIN

  8. KESAN BERLAKUNYA PERTEMBUNGAN TAMADUN INDIA DENGAN

  TAMADUN YANG LAIN9. IKTIBAR TAMADUN INDIA

  10. REFLEKSI KENDIRI

  11. BORANG KOLABORASI

  12. RUJUKAN

  13. LAMPIRAN

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  3/31

  1. PENGAKUAN

  Kami mengaku bahawa hasil kerja kursus pendek ini adalah hasil kerja

  berkumpulan kami berdua secara berpasangan. Kami juga mengaku bahawa kami

  telah merujuk kepada sumber rujukan yang tertentu dan kami memahami

  sepenuhnya sumber rujukan tersebut.

  Tandatangan :

  Nama : Nur Shahirah Zafirah Binti Zainun

  No. kad pengenalan : 930228-06-5478

  Tandatangan :

  Nama : Nurhidayah Binti Mohamed

  No. kad pengenalan : 930620-03-5046

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  4/31

  2. PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya dapat juga

  kami berdua berganding bahu menyiapkan kerja kursus Bahasa Melayu Komunikatif

  ini dalam masa yang telah ditetapkan secara berpasangan.

  Ribuan penghargaan diucapkan kepada En Nordin Bin Mohd Yusof diatas

  tunjuk ajar yang diberikan kepada kami sepanjang menjalankan kerja kursus

  ini.Tanpa beliau,tidak mungkin kami dapat menjalankan kerja kursus ini dengan

  sempurna dan lengkap.Kami amat menghargai jasa beliau yang sudi membantu

  memberi tunjuk ajar tanpa mengira masa dan tempat.Di samping itu,beliau juga

  sedia memberikan bimbingan kepada kami sekiranya kami menghadapi masalah.

  Akhir kata, saya ingin merakamkan seribu tinggi penghargaan dan jutaan

  terima kasih kepada semua individu yang terlibat memberi tunjuk ajar dalam proses

  penyiapan kerja kursus ini.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  5/31

  3. PENGENALAN

  Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak

  bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan

  dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah civilization dalam

  bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, dan juga

  maddana, umran dan hadarah dalam bahasa Arab. Setiap istilah ini mempunyai

  maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi

  tamadun. Selain ini, definisi tamadun juga berbeza antara sarjana-sarjana yang lain

  kerana mereka memberi tafsiran tamadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.

  Oleh itu, mereka menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan dari

  sudut dimensi yang berbeza. Bagi ahli antropologi, tamadun dikaitkan dengan

  kebudayaan manakala ahli arkeologi pula menegaskan, tamadun dihubungkan

  dengan peninggalan bahan-bahan bukti (artifak) yang boleh digunakan oleh

  sejarawan dalam menyusun kisah sejarah masyarakat lampau.

  Bagi para sarjana Muslim Islam, tamadun bermula dengan pengutusan para nabidan rasul. Pembentukan masyarakat bertamadun menurut acuan Pencipta manusia

  adalah tujuan utama perutusan mereka. Para nabi dan rasul diberi amanat untuk

  meluruskan jalan kehidupan manusia dan menjadikan manusia umat yang

  bertamadun.Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memil iki seluruh

  tingkat kemajuan kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material. Islam telah

  membekalkan asas-asas yang kukuh dan sumber yang mantap untuk manusia

  membina tamadun.

  Menurut pandangan sarjana terkemuka iaitu Dr. Muhammad Baki, Tamadun

  ialah segala usaha dan daya cipta yang membayangkan secara khusus daripada

  manusia dengan menggunakan akal, perasaan dan tingkah laku.Berdasarkan

  kamus dewan pula tamadun bermaksud keadaan kemajuan kebendaan atau

  pemikiran, budaya, sosial, politik,beradapan dan lain-lain (Teuku Iskandar:1994)

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  6/31

  4. PENDAHULUAN

  Tamadun India merupakan tamadun yang tertua di dunia dan proses

  perkembangannya mengalami masa yang panjang. Tamadun India mempunyai

  keunikan yang tersendiri meliputi pola perkembangan sejarah, budaya dan sosial

  masyarakatnya. Pembinaan tamadun India adalah hasil daripada pertembungan dua

  bangsa yang utama iaitu Aryandan dan Dravidia. Hasil daripada proses

  pertembungan tersebut menghasilkan interaksi yang akhirnya membawa kepada

  kelahiran agama Hindu dan penjelmaan sistem kasta. Perkembangan seterusnya

  menjadikan Tamadun India sebuah tamadun yang agung hingga pengaruhnya

  keluar daripada tamadun khasnya di Asia.

  5. LATAR BELAKANG DAN KONSEP TAMADUN INDIA

  Negara India terletak di bahagian Selatan benua Asia. Keluasan negara

  India ialah 2,354, 175 km persegi. Negara India boleh dibahagikan kepadadua kawasan geografi iaitu India Utara dan India Selatan . Kedua-dua kawasan ini

  mempunyai rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya dan amalan keagamaan yang

  berbeza. Zaman pra sejarah di India dikesan berlaku sejak 100,000 s.m. di benua

  Lumeria di Selatan India. Antara 10,000 hingga 6,000 s.m. telah wujud penempatan

  manusia di kawasan Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India.

  Sekitar 3,000 s.m. pula penemuan kesan-kesan tamadun Lembah Indus yang

  merangkumi kawasan-kawasan Mohenjodaro di daerah Montgomery.

  Penemuan arkeologi membuktikan masyarakat di Lembah Indus sudah

  mencapai tamadun yang tinggi dan berkembang dengan pesat. Tamadun India

  berkonsepkan dua bahagia iaitu Indo-Arya dimana bahagian ini berpusat di India

  Utara manakala Dravida pula berpusat di bahagian India Selatan.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  7/31

  6. SEJARAH PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA

  i) KEWUJUDAN TAMADUN INDIA

  Tamadun ini wujud antara tahun 2500-1800 S.M.Selepas tempoh ini tamadun

  Indus telah mengalami keruntuhan. Hal ini dikaitkan dengan kedatangan orang

  Aryan yang telah membawa satu budaya dan tahap baru kepada masyarakat

  Lembah Indus.Tahap ini dikenali sebagai Zaman Vedik. Zaman Vedik merupakan

  permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat tersebut kerana pada zaman

  itulah lahirnya agama Hindu. Setalah beberapa ketika bertapak di Lembah Indus,

  menjelang abad ketujuh sebelum Masihi, perhatian masyarakat tersebut beralih ke

  Lembah Ganges.

  Pada zaman ini terdapat golongan pemerintah yang terdiri daripada golongan

  raja.Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu janapada atau kerajaan kecil dan

  mahajanapada atau kerajaan besar. Di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya,

  kerajaan-kerajaan kecil ini telah disatukan. Pada tahun 321 S.M. telah lahir empayar

  yang pertama di India. Ini berlaku semasa pemerintahan Dinasti Maurya apabilaseluruh India uatara telah disatukan. Dinasti ini mencapai kemuncak kegemilangan

  pada ketika pemerintahan Asoka.

  ii) PENTADBIRAN TAMADUN INDIA

  Pada tahap awal pembentukannya, tamadun India mempunyai dua bentuk

  kerajaan,iaitu kerajaan kecil dan kerajaan besar. Kerajaan kecil masih bersifat

  kepuakan dan tidak mempunyai raja. Manakala kerajaan besar diketuai oleh raja

  seperti kerajaan Kashi, Kosala, dan Magadha.

  Dalam tamadun ini, sememangnya raja telah mengamalkan kuasa mutlak.

  Kedudukan seseorang ini kemudian diperkukuh dengan pelbagai bentuk upacara

  ritual yang berasaskan kepercayaan bahawa seseorang raja itu adalah suci dan

  harus dihormati. Golongan Brahmin yang bertindak sebagai penasihat memainkan

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  8/31

  peranan penting dan ini diikuti dengan golongan Kryatria yang menjadi pemerintah

  tertinggi serta merupakan golongan dominan.

  Chandragupta Maurya telah membentuk empayar Maurya dengan menyatukan

  kerajaan-kerajaan kecil di India. Hal ini mengubah status raja kepada maharaja.

  Empayar Maurya meliputi kawasan Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu

  Kush. Ibu negerinya terletak di Paliputra. Zaman kegemilangan Dinasti Maurya

  adalah pada masa pemerintahan Maharaja Asoka. Asoka telah menamatkan perang

  saudara dan menakluk Kalinga selepas Perang Kalinga. Asoka lebih menekan

  kepada kedamaian dan kemajuan sosial serta menjalankan penaklukan melalui

  penyebaran agama Buddha dan tidak lagi menerusi ketenteraan.

  Sistem pemerintahan tamadun india bercorak monarki sejak kerajaan awal

  lagi sehingga kemasukan British ke India. Pemimpin tertinggi dalam kerajaan

  dikenali sebagai Raja, Maharaja, Darmamaharaja, Maharajathiraja, Chakravarti,

  Rendan, Arasar, Mannar. Raja mempunyai kuasa mutlak dan dibantu oleh menteri-

  menteri. Jawatan raja dilantik secara turun-temurun dan jawatan Raja Mahkota

  adalah bakal raja. Kebiasaannya raja mempunyai hubungan yang rapat dengan

  golongan Brahmin dan setiap kerajaan mementingkan angkatan tentera yang kuat

  iaitu menggunakan unit infantry,unit gajah dan unit kuda.

  iii) PERUNDANGAN TAMADUN INDIA

  Kitab Dharma Sastra dianggap kitab undang-undang Hindu paling tua dalam

  tamadun ini. Segala kesalahan yang dilakukan akan dikenakan tindakan atau denda

  dan ini bergantung pada tahap kesalahan tersebut. Selain raja, golongan Brahmin

  juga menjadi golongan yang dominan dalam bidang atau urusan undang-undang ini

  kerana golongan Brahmin mahir tentang hukum-hukum terutamanya berkaitan

  dengan keagamaan.

  Segala titah perintah maharaja diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi

  jalan supaya undang-undang itu dapat dibaca oleh rakyat. Tiang itu dikenali sebagai

  Tiang Asoka kerana itu didirikan pada zaman pemerintahan Raja Asoka. Beliau

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  9/31

  sentiasa berpegang pada konsep kesejahteraan rakyat dan itulah yang menjadikan

  pemerintahannya adil.

  iv) PENINGKATAN EKONOMI TAMADUN INDIA

  Antara pusat perdagangan yang penting pada zaman tamadun India termasuklah

  Anga,Kalinga, dan Karusa yang menghasilakan senjata,gading gajah, emas, berlian

  dan mutiara.Hubungan perdagangan yang dijalankan ialah dengan Macedonia, Sri

  Lanka, rantau Asia Tengah dan Asia Tenggara. Antara pelabuhan yang penting

  yang menghubungkan India dengan negara luar termasuklah Tamralipti,

  Ghantashala, dan Kadura di bahagian timur, serta Broach, Chaul, Kalyan, dan

  Cambay di bahagian barat.

  Perkembangan pesat sektor ekonomi ini telah merangsang kewujudan persatuan

  perdagangan dan perusahaan yang dikenali sebagai stresthin di setiap bandar.

  Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan, dan gaji

  pekerja. Undang-undang telah digubal bagi mengawal persatuan dan perlaksanaanundang-undang telah diawasi raja. Mata wang telah digunakan sebagai medium jual

  beli. Semasa Zaman Gupta, bentuk mata wang emas telah digunapakai.

  Penggunaan mata wang dalam proses jual beli ini membuktikan bahawa pemerintah

  dalam tamadun India seperti Dinasti Maurya dan Gupta telah melaksanakan satu

  dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik. Aktiviti perdagangan sejak Zaman

  Maurya sangat disokong oleh perkembangan dalam sektor perusahaan terutamanya

  pengeluran tekstil, kain kapas dan sutera.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  10/31

  v) PENDIDIKAN

  Peningkatan dalam bidang pendidikan bermula pada Zaman Vedik.

  Pendidikan pada zaman ini sangat mementingkan keagamaan dan Hindu menjadi

  terasnya. Pendidikan pada zaman ini hanya didominasi oleh kaum lelaki. Golongan

  wanita pada masa itu tidak mempunyai ruang untuk menerima pendidikan.

  Pendidikan pula memberikan perhatian kepada pembelajaran kitab-kitab Veda dan

  bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran yang penting. Kaedah hafalan

  merupakan kaedah yang digunakan untuk mendalami kitab-kitab Veda tersebut.

  Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha adalah untukmenyediakan manusia menghadapi hari selepas mati. Tumpuan pendidikan ialah

  agama. Segala hukum agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup

  sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama. Pendidikan tinggi telah

  diberikan di Kolej Brahman. Untuk mencapai taraf sebagai Brahmin yang

  berpendidikan, seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya Veda

  yang mengandungi peraturan ritual, mantera, dan lagu-lagu agama.

  1. FALSAFAH

  Falsafah wujud dalam dua bentuk pemikiran yang besar, iaitu kumpulan yang

  bersumberkan kitab Veda dan yang menolak kitab Veda. Kitab Veda terdiri daripada

  Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda. Upanishad, Mahabharata,

  dan Bhagavad Gita merupakan antara sumber falsafah yang terdapat dalam Veda.

  Sementara falsafah bukan aliran Veda bersumberkan ajaran Carvaka, Jainismedan

  Buddhisme.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  11/31

  2. SAINS DAN TEKNOLOGI

  Sains dan teknologi ialah cabang kepada pengetahuan Vedik. Pengetahuan

  tentang astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda.Ilmu matematik telah wujud

  dalam tamadun India dan berkembang pesat pada Zaman Gupta. Ahli matematik

  India telah mengetahui tentang konsep geometri dan telah memperkenalkan sistem

  nombor, iaitu angka Brahmin dan angka Kharosti.Sistem angka juga telah wujud

  dalam tamadun Yunani, iaitu herodianicdan ionic.Ilmu perubatan berkembang

  disebabkan kecendurungan masyarakatnya dalam fisiologi kerana kaitannya dengan

  yoga. India juga merupakan pelopor bidang astronomi. Unsur matahari,bulan,

  bintang dianggap sebagai Tuhan. Dalam kitab Rig Veda mempunyai keterangan

  mengenai lintasan matahari dibahagikan kepada 12 bahagian dan satu bulatan

  dibahagikan kepada 36 bahagian yang bermaksud 360 hari dalam setahun iaitu 12

  bulan.

  3. SENI BINA

  Masyarakat telah berupaya untuk membina binaan yang sangat baik.

  Senibina Hindu bermula dengan pembinaan kuil pada zaman Gupta. Hal ini dapat

  dilihat pada binaan Great Bath. Oleh sebab kehidupan masyarakat India sangat erat

  hubungannya dengan agama, maka bidang seni bina turut berkembang berdasarkan

  keagamaan. Kuil-kuil menggunakan ukiran Hindu. Oleh itu, terlihat binaan yang

  berteraskan agama Buddha dan Hindu. Senibina Buddha bermula pada zaman

  Maurya, Asoka dan Vedik dengan menampilkan struktur stupa Buddha .Antara

  binaan yang mengagumkan termasuklah binaan kompleks kuil di Gua Ajanta.

  Kompleks ini mempunyai 20 buah kuil. Sementara itu kompleks kuil di Gua Ellora

  pula mempunyai 28 buah kuil-gua dan dibina antara abad kelima hingga abad

  kelapan Masihi. Namun begitu ,seni bina Islam telah menggabungkan cirri-ciri Parsi

  dan tempatan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ghazni menyaksikan

  pembinaan masjid Quwait Al-Islam di Delhi yang menggabungkan ciri-ciri Hindu-

  Islam. Senibina Islam yang termasyhur sehingga kini ialah Masjid Jamek di Fatehpur

  dan Allahabad , Masjid Moti di Agra, Taj Mahal, Kota Merah di Agra.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  12/31

  4. BAHASA DAN KESUSASTERAAN

  Kelompok Dravidia dan Indo- Arya mempunyai budaya serta bahasa yang

  berbeza. Bagi masyarakat Dravidia di bahagian selatan India bahasanya adalah

  seperti Telegu, Malayalam, Kannada dan sebagainya.Bahasa utama pada Zaman

  Vedik ialah bahasa Sanskrit.

  Tamadun India turut menghasilkan sastera agama Hindu dan Buddha,

  antaranya termasuklah epik Mahabharata dan Ramayana. Mahabharata

  menceritakan peperangan antara dua tentera, iaitu yang baik dan yang jahat.

  Ramayana pula ialah cerita inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama dan

  pergaduhannya dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya, Sita.

  5. SISTEM SOSIAL

  Dalam tamadun India, salah satu perkara penting yang harus diperhatikan dalam

  sistem sosial ialah kewujudan sistem kasta. Sistem ini merupakan sebuah institusi

  yang sangat unik dan tidak ditemui dalam mana-mana tamadun dunia yang lain.

  Sistem ini mempunyai empat kasta utama, iaitu Brahmin, Ksyatria, Vaisya dan

  Sudra. Keempat-empat kasta ini mempunyai tangggungjawab yang berbeza. Sistem

  kasta ini menjadi darah daging kepada sistem sosial India dan sistem ini diikuti

  dengan ketat. Berdasarkan sistem ini, antara lainnya, seseorang lelaki tidak boleh

  mengahwini wanita daripada kasta yang berbeza dan tidak boleh bercampur gaul

  dengan ahli kasta yang berbeza.

  vi) AGAMA HINDU

  Agama ini percaya bahawa Tuhan mempunyai enam aliran ,iaitu Saivisme,

  Vaishnavisme, Saktham, Ganapathyam, Kaumaramdan Saura. Sejak zaman

  empayar Maurya, agama ini telah menjadi agama yang penting dan memaparkan

  dominasi golongan Brahmin. Agama ini mendapat saingan daripada agama Buddha

  terutamanya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka.

  Kegemilangan agama Hindu muncul pada zaman empayar Gupta.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  13/31

  Penganut agama Hindu juga mempercayai Hukum Karma yang bersabit dengan

  kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Kelahiran

  semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk

  mencapai Mosyak, iaitu kebebasan mutlak. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan

  bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. Oleh yang demikian,

  seseorang itu perlulah berbuat baik semasa hidupnya agar Moksya dapat dicapai.

  Agama lain yang turut diamalkan semasa tamadun india ialah agama Buddha,

  Hindu, Jaina, dan Sikhism.

  vii) PERLUASAN KUASA

  Perluasan kuasa berlaku semasa pemerintahna Dinasti Maurya dan bermula

  pada zaman pemerintahan Chandragupta Maurya. Kejayaan ini adalah disebabkan

  pasukan tenteranya yang besar, iaitu 600 ekor gajah,1000 orang tentera berkuda

  dan 10000 orang infanti. Beliau berjaya menguasai seluruh India Utara .

  Anaknya, Bindusara, meluaskan empayar Maurya ke Mysore di bahagian selatan

  India. Kaedah perluasan kuasa telah berubah apabila Asoka berkuasa. Asoka telah

  tidak menekankan kekuatan ketenteraan sebagai asas untuk memperluas kuasa dan

  menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk memperluas pengaruh dan

  kedudukan Maurya. Hal ini dilakukannya dengan memberikan penekanan kepada

  agama Buddha. Pada zaman pemerintahan Asoka, seluruh India telah menjadi

  kawasan takluk empayar Maurya. Keadaan tersebut berlaku akibat daripada

  kemenangan Asoka ke atas Kalinga dalam Perang Kalinga.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  14/31

  viii) TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA

  a) ZAMAN KUNO (1500 S.M 1200 M )

  Zaman ini menyaksikan kedatangan orang Aryan dari Asia Tengah dan

  menguasai beberapa bahagian di India seperti di Lembah Ganges, Jamuna dan

  Doab. Penguasaan orang Aryan ini dikenali sebagai zaman Vedile. Zaman ini pula

  dibahagikan kepada dua iaitu Vedile Awal sekitar 1500 s.m sehingga 100 s.m dan

  Vedile Akhir pula sekitar 1000 s.m sehingga 500 s.m. Interaksi antara orang Aryan

  dengan penduduk tempatan telah melahirkan budaya Indo-Aryan. Sekitar tahun 321

  s.m telah muncul Dinasi Maurya yang diasaskan oleh Chandragupta Maurya dan

  dibantu oleh anaknya Asoka. Pencapaian yang gemilang dalam pelbagai bidang

  terutama perkembangan agama Buddha dan Jainism. Tahun 320 sehingga 520 s.m

  pula muncul Empayar Gupta yang terkenal dengan perkembangan kesusteraan

  Hindu dan seni bina kuil . Lalu lahirlah kerajaan-kerajaan kecil seperti Chera, Cola,

  dan Pandhya.

  b) ZAMAN PERTENGAHAN

  Dikenali sebagai zaman Islam di India. Kemasukan Islam telahmelahirkan satu

  tamadun yang lebih cemeralang. Kerajaan Islam yang terkenal ialah kerajaan

  Sabaktaqin, Ghori, Khilji dan Mughal.

  c) ZAMAN PENJAJAHAN BARAT (MULAI 1750)

  Kuasa Eropah yang paling awal tiba di India ialah Portugis (1498) dibawah Vasco

  da Gama. Kedatangan mereka disebabkan beberapa faktor utama iaitu kepentingan

  perdagangan, politik, dan agama kristian.Kuasa Belanda menduduki Pulikat,

  Masulipatar dan Surat. Kuasa British telah menawan Surat (1612), Madras (1640),

  Bombay(1655) dan Calcutta (1690). Pengaruh British terus berkembang

  terutamanya selepas Perang Plassey (1756). Kedatangan penjajah ini telah

  membawa masyarakat India menerima pengaruh pemodenan dan budaya barat

  seperti agama Kristian, bahasa Inggeris dan cara hidup barat.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  15/31

  7. FAKTOR FAKTOR BERLAKUNYA INTERAKSI ANTARA

  TAMADUN INDIA DENGAN TAMADUN YANG LAIN

  Menurut Kamus Dewan (1994), interaksi ialah tindakan atau perhubungan aktif

  antara satu sama lain atau tindak balas antara dua atau beberapa pihak. Secara

  umumnya, interaksi bermaksud pertemuan, perhubungan dan komunikasi yang

  terjafi antara tamadun tamadun dunia. Interaksi antara tamadun berlaku kerana

  wujudnya sifat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah

  tamadun dengan tamadun yang lain.Sifat keterbukaan sesebuah tamadun akan

  memberi peluang kepada berlakunya percambahan pemikiran dan budaya serta

  memperkayakan lagi tamadun tersebut daripada pelbagai aspek.

  Dan melalui nilai positif inilah, tamadun India dapat berinteraksi dengan tamadun

  lain seperti tamadun Melayu dan tamadun China. Menyelusuri sejarah, interaksi

  pertama yang akan kita sebutkan di sini adalah interaksi yang berlaku di antara

  tamadun India dengan tamadun Melayu. Interaksi ini bermula sejak zaman sebelum

  Masehi. Untuk mengambil bukti yang jelas bahawa interaksi ini pernah berlaku,

  bahan bertulis dari India ada menyebut tentang Asia Tenggara. Contohnya,

  Survarnadvipa (Semenanjung emas) dan Suvarnabhumi (bumi emas). Hal ini

  dikatakan berkait rapat dengan sejarah Melayu Melaka itu sendiri yang pernah

  menjadi pusat perdagangan satu masa dahulu.

  Ketika itu, tujuan utama kedatangan para pedagang dari India ke Tanah Melayu

  adalah untuk mendapatkan rempah ratus, kayu-kayan, damar, emas dan lain-

  lain.Kedatangan para pedagang asing khususnya India ke Melaka adalah untuk

  menjalankan aktiviti perdagangan yang mana secara tidak langsung memberipeluang untuk mereka berinteraksi. Malahan, sejarah Melayu mencatatkan bahawa

  seorang pedagang dari India iaitu Mani Purindam telah menjadi menantu Sri Nara

  Diraja atau lebih dikenali sebagai Tun Ali dalam masyarakat Melayu Melaka. Cucu

  Tun Ali iaitu Raja Kassim inilah menjadi Sultan Melaka yang kemudiannya dipanggil

  Sultan Muzaffar Shah.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  16/31

  Selain aktiviti perdagangan, perkahwinan juga menjadi salah satu faktor

  wujudnya interaksi tamadun India dengan tamadun Melayu. Perkahwinan campur

  antara pedagang India dengan penduduk tempatan membentuk komuniti Chetti di

  Melaka. Manakala, di Pulau Pinang perkahwinan campur antara India Muslim

  dengan wanita Melayu menyebabkan munculnya Jawi Peranakan. Selain itu,

  interaksi antara dua tamadun ini juga berkembang dengan adanya kedatangan

  British ke Tanah Melayu. Hal ini kerana masyarakat India di Malaysia telah dibawa

  masuk ke Tanah Melayu pada zaman penjajah British untuk memenuhi keperluan

  buruh di ladang-ladang kopi,tebu dan getah.

  Tenaga buruh India menjadi pilihan kerana India turut dijajah selain buruh India

  murah dan senang diurus. Dengan ini, masyarakat India ini membawa masuk nilai

  dan budaya yang ada dalam tamadun India ke Tanah Melayu pada zaman

  penjajahan. Interaksi kedua pula ialah interaksi yang berlaku di antara tamadun India

  dan tamadun China. Tamadun ini telah berinteraksi kira-kira pada abad ke-2

  sebelum masihi. Dikatakan interaksi antara kedua tamadun ini berlaku kerana

  berlakunya keadaan kacau bilau di India sehingga masyarakat India ketika itu

  mencari penempatan baru di seberang laut.

  Manakala menurut rekod sejarah China, interaksi ini bermula melalui hubungan

  perdagangan iaitu melalui Jalan Sutera yang menjadi laluan perdagangan. Selain

  daripada barang dagangan, agama Buddha merupakan elemen penting yang

  dibawa ke China.Penyebaran Agama Buddha ke China pada masa pemerintahan

  Dinasti Han (zaman Han Timur) merupakan kemuncak kepada interaksi antara

  tamadun China dan India. Oleh kerana Buddhisme lahir dalam suasana budaya

  India, maka China juga telah berkongsi banyak persamaan dengan budaya

  masyarakat India.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  17/31

  Selain itu, berlakunya persamaan dalam aspek kesusasteraan, kesenian, muzik

  dan sebagainya. Pada peringkat awal penyebaran Buddha di China,berlaku

  penentangan antara budaya dalam ajaran Buddha dari sudut kekeluargaan,

  politik,etika serta moral orang-orang China yang telah pun meresap dalam falsafah-

  falsafah warga tempatan China terutama falsafah Konfusianisme. Agama Buddha

  kemudiannya telah mengalami proses penyesuaian dengan tradisi budaya China

  tetapi prinsip-prinsip asas ajaran Buddha tidak terjejas.

  Muzik dan tarian India telah menjadi tarian yang popular di istana dan di

  kalangan bangsawan China.Semasa Dinasti Tang ( 618-907), teknologi membuat

  gula dari tebu diperkembangkan pada zaman Tamadun China. Selepas abad ke-10

  masihi, perkembangan ini agak merosot dan lebih bersifat hubungan diplomatik dan

  perdagangan.

  Faktor - faktorberlakunya

  interaksiantara

  tamadun

  Tamadun India denganTamadun Melayu

  perdagangan

  perkahwinan

  pemerintahan ataukedatangan penjajah

  Tamadun India denganTamadun China

  perdagangan

  penyebaran agamaBuddha

  persamaan dalamkesusateraan, kesenian

  dan muzik

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  18/31

  8. KESAN BERLAKUNYA PERTEMBUNGAN TAMADUN INDIA

  DENGAN TAMADUN YANG LAIN

  Pengaruh India ke atas kebudayaan dan masyarakat Melayu boleh dikesan

  dalam bahasa dan kesusasteraan, institusi pemerintahan, dan istiadat Raja-Raja

  Melayu serta adat resam dan hiburan. Dalam bidang bahasa kemasukan konsep

  dan idea baru yang didukung oleh istilah dan perkataan baru dari budaya India

  diserap masuk menjadi unsur pinjaman. Sejumlah besar kata pinjaman daripada

  bahasa Sanskrit dan sedikit daripada bahasa Tamil. Namun proses peminjaman

  kebanyakannya disesuaikan dengan ciri-ciri fonologi, morfologi, sintaksis dan

  semantik bahasa Melayu seperti contoh di bawah (Hashim Hj. Musa, 2005: 142-

  143).

  Antara contoh yang jelas ialah pinjaman daripada Sanskrit iaitu dari segi fonologi,

  aspirasi /h/ dalam Sanskrit digugurkan atau dipindahkan tempat seperti Bhumi

  menjadi bumi,bheda-beda menjadi beza, bhasa menjadi bahasa dan bhudi menjadi

  budi. Jika kita lihat dalam kesusasteraan Melayu terdapat pengaruh daripada tradisi

  kesusasteraan India. Cerita-cerita yang bersumberkan kitab agama Hindu seperti

  epik Seri Rama dan Mahabrata menarik minat masyarakat Melayu seperti cerita

  penglipur lara yang dituturkan oleh tukang-tukang cerita atau melalui wayang kulit

  (Ismail, 1985: 111).

  Begitu juga unsur mitos dan lagenda dalam karya sejarah Melayu berkaitan

  dengan tradisi mitos India yang tersebar luas di Asia Tenggara sejak beberapa abad

  Masihi lagi. Setiap unsur dan mitos yang digunakan dalam sejarah Melayu

  membawa maksud penting dalam menggambarkan kebesaran, kemuliaan, martabatserta menunjukkan kuasa raja yang istimewa. Contoh, unsur mitos pengembaraan

  Raja Suran ke dalam laut serta hubungannya dengan lagenda puteri naga

  menunjukkan unsur bahawa unsur mitos tersebut dalam Sejarah Melayu

  menegaskan hak kekuasaan yang sah kepada Sang Sapurba dan diwarisi oleh raja-

  raja Melaka (M. Rajantheran, 1999: 143-144).

  Institusi pemerintahan dan istiadat raja-raja Melayu dikatakan telah menyerap

  masuk beberapa konsep kosmologi sinkretisme Hindu-Buddha untuk menubuhkan

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  19/31

  legimitasi ke atas golongan pemerintah bangsawannya. Kerajaan di dunia dianggap

  sebagai bayangan kerajaan di syurga dan raja sebagai titisan dan penjelmaan

  Tuhan Siva-Buddha, yang melahirkan konsep Deva-Raja. Istana dibina di atas tanah

  tinggi di tengah negeri sebagai replika kepada Gunung Kosmik Mahameru rumah

  Tuhan yang terletak di tengah Alam Semesta. Candi sebagai monumen batu dibina

  untuk menjadi tempat jamuan makan bagi Devaraja supaya pemerintahannya

  dianggap suci oleh rakyat.

  Pengaruh India boleh dikatakan menyerap hampir keseluruhan adat resam

  Melayu. Antara contoh pengaruh Hindu yang paling ketara dalam adat resam

  Melayu ialah dalam soal kehamilan dan kelahiran serta upacara peminangan dan

  perkahwinan. Amalan-amalan seperti wanita hamil membawa pisau bagi

  melindunginya daripada semangat jahat pada prinsipnya mempunyai persamaan

  dengan amalan orang Hindu melindungi diri daripada sihir dan hantu-hantu yang

  jahat (Amran, 1995 : 136). Di samping itu pengaruh India dalam hiburan dapat dilihat

  melalui tarian dan muzik yang masih wujud dalam masyarakat Melayu antaranya

  ronggeng, boria, wayang kulit dan mak yong (Afifah, 2003 : 184).

  Manakala, terdapat juga kesan untuk pertembungan tamadun yang berlaku di

  antara tamadun India dan tamadun China. Agama Buddha telah mengalami proses

  penyesuaian dengan tradisi budaya China tetapi prinsip-prinsip asas ajaran Buddha

  tidak terjejas. Muzik dan tarian India telah menjadi tarian yang popular di istana dan

  di kalangan bangsawan China. Semasa Dinasti Tang ( 618-907), teknologi membuat

  gula dari tebu diperkembangkan pada zaman Tamadun China. Manakala kesan

  positif interaksi tamadun yang diterima oleh India pula terdapat ciptaan-ciptaan sains

  dan teknologi orang China yang telah berkembang di dalam masyarakat India.

  China juga mendapatkan khidmat ahli-ahli cendekiawan India dalam bidang

  astronomi seperti Gautama yang telah diambil berkhidmat dalam kerajaan Dinasti

  Tang. Beliau bertanggungjawab memperkenalkan sistem kalendar China yang lebih

  tepat daripada tahun 727 masihi. Perkembangan dalam bidang kesusasteraan juga

  turut menerima kesan interaksi antara tamadun China dan India. Kewujudan

  pelbagai jenis puisi, cerita dongeng, kisah-kisah teladan,kiasan yang berkaitan

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  20/31

  dengan Buddha telah mempengaruhi tulisan sastera China. Selain itu, percampuran

  dan penyerapan bahasa Sanskrit dan Pali ke dalam bahasa China turut berlaku.

  TAMADUN INDIA DENGAN TAMADUN

  MELAYU

  bahasa dan kesusteraan

  institusi pemerintahan

  istiadat Raja - raja Melayu

  adat resam

  hiburan

  TAMADUN INDIA DENGAN TAMADUN

  CHINA

  penyebaran agama Buddha

  muzik dan tarian India

  teknologi pembuatan gula

  pengenalan kalendar

  perkongsian bahasa

  KESAN PERTEMBUNGAN TAMADUN

  TAMADUN INDIA DENGAN

  TAMADUN CHINA

  TAMADUN INDIA DENGAN

  TAMADUN MELAYU

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  21/31

  9. IKTIBAR TAMADUN INDIA

  Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang

  menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi terhadap nilai-

  nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri terhadap perkara ini.

  Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi teladan kepada zaman moden

  masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari tamadun India dilihat melalui dua aspek

  terpenting iaitu pertama, pandangan semesta dan kedua, nilai- nilai. Menurut

  pandangan semesta, tamadun India merupakan tamadun yang mempunyai sifat

  penerimaan.

  Tamadun India dapat meresap, mengubah suai dan kekal dengan elemen-

  elemen dari dalam dan luar India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat

  berbilang budaya, agama dan kumpulan etnik dan subetnik di samping terdapat

  perbezaan berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa, yang masing-masing

  membuka ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat. Tetapi masyarakat

  India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun

  beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan kekerasan bukan secara

  sukarela. Masyarakat India kekal dengan kestabilan walaupun terdapat zaman-

  zaman yang menyaksikan perubahan pesat dan radikal kerana serangan luar.

  Ini kerana pandangan semesta India yang menekankan perpaduan dalam

  kepelbagaian dan dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur

  sambil menentang perubahan-perubahan.Penerimaan unsur-unsur perbezaan

  dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak

  mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya. Tetapi sifat penerimaanyang terlihat dalam kehidupan sosial membawa kesan negatif terhadap seseorang

  individu dan sesuatu kumpulan yang menjadi mangsa diskriminasi dan penghinaan.

  Terdapat sebilangan manusia yang dianggap sebagai orang yang tidak boleh

  disentuh dan didekati, diasingkan dan dikehendaki tinggal dikawasan terpencil,

  didiskriminasikan dan dieksploitasi.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  22/31

  Masyarakat India tidak mempedulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan

  yang berlaku di hadapan mereka walaupun tradisi bhakti menekankan persamaan

  manusia di sisi Tuhan. Ada yang cuba menggunakan konsep karma yang

  menyatakan bahawa kelahiran seseorang ditentukan oleh perbuatannya dalam

  kehidupan lalu iaitu sebelum kehidupan ini. Dalam aspek politik terdapat konsep

  rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau

  kerajaan. Rakyat yang setia dan membayar cukai mempunyai hak untuk

  menggantikan pemerintah atau kerajaan yang kejam atau tidak cekap.

  Jadi tekanan terhadap obligasi atau tanggungjawab antara satu sama lain

  penting dalam hubungan antara kerajaan dan rakyat. Kita dapat melihat dalam

  sejarah India iaitu seperti Chandragupta Maurya, Asoka Harsha, Alauddin Hussein

  Shah, Sultan Zainal Abidin dan Akbar yang selaras dengan konsep rajadharma.Jadi

  sifat penerimaan yang menjadi asas pandangan semesta India mempengaruhi

  pemikiran orang India sehinggalah mereka menerima idea, pandangan, amalan dan

  kehidupan yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan. Mengikut pandangan

  semesta ini semua benda mempunyai unsur-unsur semulajadi yang unik dan

  berbeza.

  la menekankan bahawa terdapat perbezaan mutlak antara benda-benda yang

  boleh wujud secara berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda-benda

  lain. Ada kemungkinan benda-benda ini boleh wujud bersama sekiranya tidak ada

  konflik atau pertentangan antara mereka. Jadi perpaduan dilihat dalam bentuk

  sistem yang seimbang, tetap dan tekun iaitu benda-benda yang menjadi sebahagian

  susunan atau sebahagian dari perpaduan tidak boleh menunjukkan konflik dan

  perselisihan antara mereka. Benda-benda yang menunjukkan konflik dan

  pertentangan tidak boleh wujud bersama.

  Perkembangan sifat menghormati diri dan berkeyakinan diri menggalakkan orang

  India supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada cengkaman kuasa imperialis.

  Ini menunjukkan bahawa orang India tidak lagi dapat menerima penjajahan negara

  mereka oleh kuasa imperialis asing. Dalam kehidupan sosial dan budaya, segala

  perselisihan, konflik, perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya

  ditoleransikan. Sifat toleransi menjadi intipati pandangan semesta orang India, biar

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  23/31

  orang Hindu mahupun orang Muslim. Dalam hubungan antara kaum masyarakat

  India menyaksikan perselisihan faham antara Hindu dengan Muslim.

  Perbezaan dan konflik meluaskan jurang hubungan antara kedua-dua kumpulan

  ini sehingga tuntutan dibuat untuk mewujudkan negara Pakistan. Kasta-kasta rendah

  yang telah menerima kedudukan mereka sehingga kurun ke-19 mula menuntut hak

  dan kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Kaum wanita juga berjuang

  untuk kebebasan dan persamaan. Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta

  rendah yang tidak dapat menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa

  untuk melancarkan perjuangan hanya mentoleransikan kedudukan mereka. Tradisi

  Hindu memperkenalkan konsep dharma untuk menandakan sifat benar individu dan

  masyarakat iaitu dharma berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif

  (sebagaimana sesuatu itu wujud atau berlaku).

  Jadi dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi

  menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. Dharma individu memerlukan apa

  yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam

  kehidupan.Selain itu,kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batasan

  pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas sistem pemikiran agama orang-

  orang Hindu. Dalam tamadun India kita dapat lihat setakat manakah konsep

  ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak Zaman

  Vedik.

  Dalam karya-karya Upanishad konsep ketuhanan telah dipelopori secara

  mendalam dan dikenali sebagai Brahman. Brahman mempunyai dua aspek iaitu

  saguna (mempunyai sifat) dan nirguna (tanpa aspek). Pemikiran falsafah India

  menyarankan setiap orang menyedari warisan kedewaan mereka dan menerusi ini,

  mereka akan menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi, bangsa

  dan agama. Ini menjadi faktor utama untuk menyatupadukan umat manusia di dunia

  ini. la memecahkan segala bentuk perbezaan yang membelenggui kita dan

  meningkatkan umat manusia kepada status yang sebenar sebagai anak-anak kekal

  abadi.

  la merupakan penjelasan kepada persoalan mengapa kita harus berbuat baik

  kepada orang lain. Kita harus berbuat baik kepada orang lain kerana kita adalahsatu dan dengan menolong orang lain bermakna kita menolong diri kita sendiri.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  24/31

  Sebaliknya, dengan menyakiti orang lain kita tidak mencederakan sesiapa tetapi

  sebenarnya mencederakan diri kita sendiri. Prinsip karma yang merujuk kepada

  jumlah perbuatan, ucapan, pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini

  akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. Kepercayaan bahawa

  seseorang yang mempunyai banyak pava karma akan lahir semula dalam keadaan

  di mana beliau terpaksa menghadapi penderitaan meyakinkannya supaya tidak

  membuat sesuatu yang tidak baik.

  Jadi ini menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di

  dunia ini supaya menentukan bahawa dalam kelahiran semula kehidupannya adalah

  selesa. Membantu orang lain, menderma kepada golongan miskin, mengeluarkan

  kata-kata yang tidak melukakan hati orang lain, memikirkan tentang perkara-perkara

  yang baik dan sentiasa berbakti kepada Tuhan ialah unsur-unsur cara hidup yang

  disyorkan bagi seseorang yang menuju kepada karma. Ahimsa yang bermaksud

  tidak melakukan kekejaman, merupakan satu lagi prinsip asas yang dtekankan oleh

  ajaran Upanishad, Buddhisme dan Jainisme.

  Ditegaskan oleh pemikiran falsafah India bahawa orang yang mencari kebenaran

  mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi dan keinginan, beransur-

  ansur melepaskan diri dari ikatan kepada badan. Tindakan melakukan kekejaman

  bukan sahaja melibatkan manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain. Oleh yang

  demikian, amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur penting dalam budaya

  India sejak zaman purba. Undang-undang kehidupan yang kekal abadi, tidak

  berubah, mentadbir duniawi dan terdapat dalam sifat semulajadi manusia ialah

  kebenaran atau satya.

  Dipercayai bahawa wujudnya suatu kuasa di peringkat duniawi dan

  kewujudannya dirasai oleh manusia, dan dianggap sebagai kuasa kebaikan iaitu

  satya. Jadi satya bererti pengetahuan benar yang merangkumi kebaikan, keadilan,

  tindakan yang benar, ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau

  Tuhan. Satya juga digunakan bagi cara dan tujuan kerana kedua-dua ini dianggap

  sama. Tuhan merupakan objek pencarian dan seseorang yang mengamalkan

  ucapan, pemikiran dan tindakan yang benar akan mencapainya. Kesucian

  merupakan cara yang amat penting dalam mencapai sesuatu tujuan.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  25/31

  Ini kerana tujuan merupakan tahap akhir dalam siri tindakan, dan setiap tindakan

  yang diambil terhadap tujuan adalah merupakan pencapaian separuh tujuan itu. Ini

  bermakna tujuan dan cara mempunyai sifat semulajadi yang sama.

  Tamadun India mengandungi masyarakat daripada pelbagai kaum dan agama, dan

  adalah penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan erat dan

  keharmonian masyarakat. Sejarah India menggambarkan pemerintah-pemerintah

  yang sedaya upaya mereka mencuba untuk tetap mengekalkan perpaduan antara

  penganut agama Hindu dan agama Islam yang lebih dikenali sebagai orang Muslim.

  IKTIBAR TAMADUNINDIA

  PANDANGANSEMESTA

  sifat penerimaan

  sifat toleransi

  NILAI - NILAI

  dharma

  kepercayaankepada tuhan

  karma

  ahimsa

  satya

  perpaduan

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  26/31

  10. REFLEKSI KENDIRI

  NAMA PELAJAR : NURHIDAYAH BT MOHAMED

  Melalui kerja kursus tamadun Islam dan tamadun Asia Tenggara ini, saya

  telah banyak mempelajari beberapa perkara yang boleh dijadikan rujukan dan

  sebagai penambahan ilmu diri sendiri untuk masa hadapan kelak. Saya dan rakan

  saya, Nur Shahirah Zafirah telah ditugaskan untuk mengupas lebih lanjut mengenai

  tamadun India dan melalui kupasan ini, saya lebih memahami apa sebenarnya yang

  dimaksudkan dengan tamadun India, kehebatan dan kelemahan tamadun ini serta

  kaitannya dengan negara kita sekarang. Melalui tamadun India, kita dapat membuat

  perbandingan untuk dua jenis pemerintahan.

  Berdasarkan perbandingan kepada kedua-dua pemerintahan, kita dapat lihat

  keperluan dan kepentingan dasar yang adil bagi sesuatu negara yang mempunyai

  pelbagai tamadun yang mengandungi pelbagai kaum, budaya, agama dan bahasa.

  Melalui dasar yang rasional menurut penganut Hindu, Akbar dapat menarik

  perhatian semua rakyatnya terutama di kalangan bukan Muslim untuk diperakui

  sebagai pemerintah teragung dan memberikan taat setia kepadanya. Manakala

  pemerintahan Aurangzeb, dianggap telah mengganggu keharmonian dan perpaduan

  rakyatnya kerana dasarnya yang dianggap berat sebelah dan tidak adil.

  Kestabilan politik terancam dan kerajaannya sentiasa terpaksa menghadapi

  kebangkitan penentangan dan pemberontakan dalam empayar. Maka itu, perbezaan

  dalam dasar-dasar pemerintahan Akbar dan Aurangzeb menjadi pengajaran

  (teladan) tentang dasar yang harus diamalkan dalam negara berbilang kaum seperti

  Malaysia supaya dapat mewujudkan perpaduan dan kestabilan politik. Malaysia dan

  India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam unsur kepelbagaian

  kaum, budaya dan agama tetapi juga dalam pandangan semesta. Sehingga akhir

  1960-an, masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina

  dan India memegang pandangan semesta organik, dan menerima segala unsur

  masyarakat sama ada yang serupa atau berbeza.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  27/31

  Dari segi demografi, kaum-kaum ini mendiami kawasan-kawasan yang

  berbeza sama ada menetap di perkampungan, perladangan (estet) dan bandar, dan

  kaum-kaum ini kurang berinteraksi. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan

  pertemuan dan pertembungan pelbagai budaya dan tradisi. Perbezaan diterima

  sebagai suatu realiti sosial. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemen-

  elemen berbeza dan berkonflik dalam satu sistem memberi satu wawasan luas dan

  kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi. Terdapat perpaduan antara kaum etnik

  dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh tanggungjawab (komitmen),

  persaudaraan, hormat-menghormati dan persefahaman.

  Tahun-tahun pasca 1970 di Malaysia, menyaksikan kemunculan pandangan

  semesta atomistik iaitu perbezaan dikenali dan diakui dan masyarakat dipandang

  dari perspektif kritis. Unsur-unsur perselisihan antara komuniti diberi perhatian,

  dengan budaya, bahasa, agama dan kedudukan sosioekonomi menjadi isu-isu

  dalam perubahan. Pemikiran rasional, salah satu aspek pandangan semesta

  atomistik, memerlukan kerajaan sebagai pelindung (penaung) kepada rakyatnya

  memahami keadaan dan kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza dan

  mengambil tindakan mengatasi perbezaan ini. Seharusnya iktibar daripada tamadun

  terdahulu diambil dengan beberapa langkah untuk memberi hak yang sepatutnyakepada setiap kaum dipertimbangkan dan dibincangkan bersama agar tindakan

  sewajarnya dapat diambil.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  28/31

  NAMA PELAJAR : NUR SHAHIRAH ZAFIRAH BINTI ZAINUN

  Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya

  dapat juga saya menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini secara berpasangan

  dengan rakan seperjuangan iaitu, Nurhidayah Binti Mohamed dengan jayanya

  walaupun terdapat beberapa cabaran dan halangan yang terpaksa saya hadapi

  dalam proses menyiapkan tugasan ini. Contohnya, kekangan dari segi masa, kerana

  kesibukan dengan aktiviti seperti kem bina insan guru, tugasan yang terlalu banyak

  perlu dihantar pada tarikh yang sama dan rakan saya pula merupakan ahli jawatan

  kuasa perwakilan pelajar (JPP) serta kekangan sumber informasi dan kesihatan

  fizikal. Alhamdulillah, dapat juga saya hadapi kekangan-kekangan ini dengan sabar

  dan tabah. Selain itu, kekangan dari segi pemahaman dalam menyiapkan tugasan

  ini dapat saya atasi berkat tunjuk ajar pensyarah bimbingan saya, Encik Saffery Bin

  Ariffin serta rakan-rakan sekelas saya.

  Saya sangat berpuas hati dengan hasil kerja saya dan ahli kumpulan setelah

  mengorbankan banyak masa, wang dan tenaga dalam usaha menyiapkan tugasan

  ini. Pengorbanan saya dalam semua aspek ini banyak mematangkan saya danmengajar saya banyak perkara seperti lebih bijak dalam menghadapi situasi seperti

  ini pada masa akan datang dan menggunakan daya pemikiran pada tahap yang

  paling tinggi semasa membuat sesuatu.

  Bukan itu sahaja, saya juga dapat membina silaturahim yang lebih baik antara

  rakan-rakan dan pensyarah yang banyak membantu. Kerja kursus ini juga

  membantu saya memahami pendapat dan pandangan orang lain serta menjadikan

  diri saya seorang yang bertoleransi dan berfikiran terbuka. Dalam tugasan ini , saya

  perlu menjadi lebih bertimbang rasa antara ahli kumpulan dan saya beranggapan

  bahawa kami dalam satu kumpulan perlu bertanya pendapat ahli kumpulan yang lain

  sebelum membuat sesuatu keputusan muktamad.

  Akhir kata, tugasan ini amat membantu saya dalam pelbagai aspek. Hal ini

  kerana saya bukan sahaja menyiapkan tugasan yang diberikan, malah saya dapat

  menimba pelbagai pengetahuan serta menambah pengalaman yang telah sedia ada

  dalam diri kami untuk dikongsi bersama dengan yang lain.

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  29/31

  11. BORANG KOLABORASI

  NAMA PELAJAR : NUR SHAHIRAH ZAFIRAH BT ZAINUN930228-06-5478NURHIDAYAH BINTI MUHAMED930620-03-5046

  KUMPULAN : PISMP TESL 4SEMESTER : 1MATA PELAJARAN :PENSYARAH PEMBIMBING:

  TARIKH PERKARA YANGDIBINCANGKAN

  TANDA TANGANPENSYARAH

  TANDATANGANPELAJAR

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  30/31

  12. RUJUKAN

 • 7/28/2019 titas interaksi tamadun india

  31/31

  13. LAMPIRAN