29
Tr anscript of INTERAKSI ANTARA TAMADUN INTERAKSI ANTARA TAMADUN - Menerima pengaruh dan mengalami perubahan dari luar. - Berlaku dari sudut nilai, idea, institusi dan insan. - Disebabkan sifat toleransi dan saling hormat-menghormati. - Memberi peluang kepada berlakunya percambahan pemikiran dan budaya. - Mengelakkan sesebuah tamadun daripada menjadi ku dan jumud yang akhirnya boleh meruntuhkannya. JEN!-JEN! N"E#$%! N"E#$%! D$&$M &N'%(N'$N B(D$)$ )$N' !$M$ - *ubungan satu budaya dalam sesuatu kaum seperti orang melayu +bajau, ja a, bugis, mandalin . - ontoh tepat / - *ubungan antara masyarakat slim dan hindu di ndia. - Mempunyai pegangan agama yang berbe0a, tetapi tidak dari segi budaya N"E#$%! DEN'$N B(D$)$ D$N 1E#$D$B$N )$N' BE#BE2$ - Menerangkan bagaimana antara satu kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan agama dapat saling berinteraksi. - ontoh / - Masyarakat muslim dengan buddhisme di $sia "enggara N"E#$%! $N"$#$ 1E#$D$B$N )$N' D3MN$N DEN'$N )$N' "D$% D3MN$N - nteraksi antara umat islam dengan yahudi dan islam dengan kristian di !emenanjung $rab - Jaminan perlindungan dalam 1iagam Madinah. - 1engiktirafan hak agama-agama bukan islam. %E!$N N"E#$%! - N"E#$%! D$&$M !EJ$#$* 1EN)EB$#$N $'$M$ - ndia dengan hina + slam berkembang di negara hina Dinasti "ang Dinasti !ung Dinasti )uan Dinasti Ming "okoh/ &iu 2hi, Mha 2hu +temukan keselarian ajaran, etika, nilai slam dengan %onfusianisme seperti konsep hubungan keluarga, taat kepada ibu bapa dan raja - hina dengan ndia + Dinasti *an

Transcript of Interaksi Antara Tamadun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tamadun

Citation preview

Transcript of INTERAKSI ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN- Menerima pengaruh dan mengalami perubahan dari luar.- Berlaku dari sudut nilai, idea, institusi dan insan.- Disebabkan sifat toleransi dan saling hormat-menghormati.- Memberi peluang kepada berlakunya percambahan pemikiran dan budaya.- Mengelakkan sesebuah tamadun daripada menjadi ku dan jumud yang akhirnya boleh meruntuhkannya.JENIS-JENIS INTERAKSIINTERAKSI DALAM LINGKUNGAN BUDAYA YANG SAMA- Hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum seperti orang melayu (bajau, jawa, bugis, mandalin).- Contoh tepat :- Hubungan antara masyarakat slim dan hindu di India.- Mempunyai pegangan agama yang berbeza, tetapi tidak dari segi budaya

INTERAKSI DENGAN BUDAYA DAN PERADABAN YANG BERBEZA- Menerangkan bagaimana antara satu kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan agama dapat saling berinteraksi.- Contoh :- Masyarakat muslim dengan buddhisme di Asia TenggaraINTERAKSI ANTARA PERADABAN YANG DOMINAN DENGAN YANG TIDAK DOMINAN- Interaksi antara umat islam dengan yahudi dan islam dengan kristian di Semenanjung Arab- Jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah.- Pengiktirafan hak agama-agama bukan islam.KESAN INTERAKSI - INTERAKSI DALAM SEJARAHPENYEBARAN AGAMA- India dengan China ( Islam berkembang di negara China)

Dinasti TangDinasti SungDinasti YuanDinasti Ming

Tokoh:Liu Zhi, Mha Zhu (temukan keselarian ajaran, etika, nilai Islam dengan Konfusianisme seperti konsep hubungan keluarga, taat kepada ibu bapa dan raja)

- China dengan India ( Dinasti Han)

Penyebaran agama Buddha dari Tamadun India ( sastera, seni, muzik dll, disesuaikan dengan falsafah China- Konfucianisme- China dengan JepunPutera Shotoku Taishi membuka ruang perkembangan agama Buddha meresap masuk ke dalam Tamadun Jepun ; asimilasi agama ShintoPERKEMBANGAN TEKNOLOGIAntara:- China & India ; teknik membuat gula, teknologi membuat kertas, bahan letupan, percetakkan penggunaan kompas.- China & Melayu; teknik membuat gula dari tebu, perusahaan sutera, membuat tembikar, pertukangan logam.- Islam & China; pembuatan tembikar, teknologi logam.

PENYEBARAN ILMUTamadun Islam dengan Tamadun China:Orang-orang Cina mempelajari tentang perubatan, astronomi dan farmasi daripada orang-orang ArabPERKEMBANGAN TULISAN DAN BAHASA-

Tamadun Islam dan Tamadun Melayu:Memperkenalkan tulisan jawi.

- Tamadun Cina menjadi asas kepada tulisan Jepun iaitu Hiragana dan Katakana.PERKEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAANAHLI-AHLI KUMPULAN:KETUA:NABILAH BINTI ALIAS AI130049

AHLI-AHLI-NURUL SYAMIMI BINTI ABD HAMID AI130052-NURHIDAYU BINTI MOHD SHARIFF AI130080-NURAZIDAH BINTI MOHD RASHID AI130109-VALERIE TAN WYN SAN AE130229-NUR AMIRAH BINTI MOHAMAD HUSNI AN130093-NURUL AQILAH BINTI JAINAL ABIDIN AN130134-SITI KHADIJAH BINTI MOHAMMED ZAHARY AN130018- Alat muzik dan struktur muzik India turut diasimilikan dalam Tamadun Cina- Kemasukan islam ke India telah membawa dimensi baru dalam sejarah seni bina Tamadun India. (Taj Mahal)- Interaksi Tamadun cina dengan Tamadun Melayu; memperkenalkan beberapa jenis makanan masyarakat Cina kepada masyarakat Melayu.- Interaksi Tamadun Cina dengan Jepun; upacara minum teh.TERIMAMonday, March 25, 2013Sumbangan Tamadun Islam kepada DuniaSUMBANGAN TAMADUN ISLAM1.PerkembanganKelahiran Islam di kota Makkah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah merupakan detik bersejarah kelahiran satu tamadun baru yang telah merubah sejarah dunia. Tamadun ini bukan sahaja telah berjaya merubah corak dan budaya hidup masyarakat Arab Pra-Islam yang bertuankan nafsu dan kejahiliyahan kepada cara hidup baru yang bertunjangkan akhlak dan peradaban tinggi malah ia juga turut merubah geo-politik dunia.Dengan asuhan dan bimbingan Rasulullah s.a.w. dan kemudiannya diteruskan oleh para sahabat (r.a), penduduk Tanah Arab yang terdiri daripada berbagai bangsa dan keturunan berjaya disatukan dengan ikatan akidah dan ukhuwwah Islamiyah. Mereka muncul sebagai satu umat yang berakhlak, berketerampilan dan sedia berkorban demi Islam. Dalam tempoh waktu yang singkat, kuasa besar Rom dan Parsi yang dulunya memandang remeh terhadap bangsa Arab kini terpaksa tunduk kepada kekuasaan Islam. Oleh itu dari abad ke 7 hingga ke 18 Masihi, dunia telah didominasi dan dicorak oleh tamadun Islam. Dalam jangka masa tersebut khususnya pada abad ke 9 hingga ke 13 Masihi, sejarah telah merakamkan bagaimana tamadun Islam telah melahirkan ramai sarjana ulung dalam berbagai ilmu pengetahuan.Pada waktu itu kemajuan ilmu sains dan teknologi serta ilmu-ilmu yang lain yang dimiliki oleh dunia Islam tiada dapat ditandingi oleh mana-mana bangsa atau negara. Di setiap ibu kota pemerintahan Islam khususnya Baghdad (di Asia), Cordova (di Eropah) dan Iskandariah (di Afrika), kegiatan keilmuan dan kebudayaan berlaku dengan bersemarak serta disertai segenap lapisan masyarakat. Ramai sarjana dan pelajar dari negara luar khususnya daripada negara-negara Kristian Eropah datang untuk mempelajari serta mendalami berbagai bidang dan cabang ilmu pengetahuan.Di sepanjang sejarah kegemilangan tamadun Islam, para sarjana Muslim dan sarjana non-Muslim yang bernaung di bawah pemerintahan Islam telah berjaya membuat kemajuan dan pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan serta sains dan teknologi. Mereka telah menempa satu sejarah tamadun kemanusiaan yang amat mengkagumkan meliputi aspek politik, sosial dan ekonomi.1.1Zaman Rasulullah s.a.w.Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tamadun Islam adalah bermula pada zaman Rasulullah s.a.w. Zaman Rasulullah terbahagi kepada dua period iaitu period Makkah dan period Madinah. Kedua-dua zaman ini mempunyai perbezaan yang amat ketara dari aspek pertumbuhannya. Period Makkah merupakan zaman asas dalam pembentukan tamadun Islam yang memberi penekanan kepada aspek spiritual, mental dan akhlak masyarakat. Period Madinah pula adalah zaman untuk membina komuniti dan negara yang baik serta mendapat keampunan Tuhan.a.MakkahPenumpuan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. di Makkah adalah lebih bersifat penyediaan kader-kader yang mantap dan kuat dalam menghadapi kejahatan puak-puak ekstrimis kuffar dan musyrikin (kerana tidak membenarkan kebebasan melaksanakan ajaran Islam atau dakwah yang diperintahkan oleh Allah). Malah mereka bertindak kejam ke atas kaum Muslimin yang ketika itu sangat sedikit bilangannya. 13 tahun adalah masa-masa kritikal dan menyiksakan bagi orang Islam. Penghijraan yang berlaku ke Habsyah dan Taif tidak banyak memberi ruang dan kejayaan kepada orang Islam. Mereka menderita dengan pelbagai bentuk siksaan dan ancaman tetapi tetap tabah dan yakin dengan akidah yang baru dianuti. Mereka adalah generasi awal yang kental dan unggul yang dididik oleh Rasulullah s.a.w.b.MadinahPenghijrahan ke Madinah mencanangkan beberapa perubahan kepada orang Islam ke arah yang lebih maju dan berjaya dalam segala bidang kehidupan berasaskan prinsip keimanan. Hijrah turut menandakan bermulanya era pelaksanaan syariat samawi secara menyeluruh mencakupi sosial, politik, agama dan lain-lain. Setelah menjejaki bumi Madinah, Rasulullah s.a.w. telah melaksanakan langkah-langkah berikut:i.SosialSebagai seorang Rasul dan pemimpin kepada bangsa Arab, Nabi Muhammad s.a.w. berjaya menyusun dan mengatur stratifikasi sosial masyarakat Arab dari negatif kepada positif. Penyatuan yang selama ini tidak pernah wujud dalam kamus kehidupan bangsa Arab telah menjadi kenyataan dengan kedatangan Rasulullah s.a.w. Malah kehidupan mereka menjadi lebihaman dan tenteram. Contohnya, usaha mempersaudarakan di antara golongan Ansar dan Muhajirin sehingga masing-masing sanggup berkorban apa sahaja untuk kepentingan bersama. Taraf wanita juga dimartabatkan apabila mereka dibolehkan menerima harta pesaka kerana sebelum ini mereka tidak punya apa-apa hak.Rasulullah s.a.w. telah memberi fungsi kepada institusi masjid sebagai pusat ibadat khusus sekaligus sebagai markaz, madrasah dan parlimen. Rasulullah menyusun segala aktiviti harian yang berbentuk sebaran, maklumat, arahan dan sebagainya melalui masjid. Ia juga berperanan sebagai tempat menerima tetamu, tempat musafir bermalam dan menyelesaikan masalah ketenteraan serta kehakiman.ii.PolitikMenurut catitan Ibnu Hisyam,Sahifah al-Madinahatau Piagam Madinah diasaskan selepas terbinanya Masjid Nabawi. Piagam ini mengandungi perjanjian di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar serta seluruh penduduk Madinah yang berbilang kaum seperti Aus, Khazraj serta kaum Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani al-Nadir.Termetrainya perjanjian ini bermakna Rasulullah s.a.w. berjaya mengasas dan memantapkan kedudukan politik umat Islam di Madinah. Dalam masa yang sama baginda telah berjaya mewujudkan satu masyarakat baru dikenali sebagaiUmmah, serta merubah sama sekali prinsip suku bangsa yang selama ini melahirkan ketegangan kaum yang berpanjangan. Kejayaan Rasulullah dalam bidang ini telah membawa keharmonian kepada penduduk kota Madinah. Sebarang aktiviti yang tidak sihat, kebangkitan Yahudi dan munafik di Madinah dapat dibendung. Sebarang pihak yang melanggar perjanjian akan dihukum.iii.EkonomiRasulullah s.a.w. telah mengemaskinikan pungutan zakat, cukai ghanimah, fai dan kharaj. Golongan Yahudi adalah kapitalis yang menguasai ekonomi Madinah ketika itu. Mereka mengaut keuntungan tanpa perhitungan moral. Justeru itu Rasulullah memberi galakan kepada orang Islam untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan bagi memecah monopoli yang selama ini dilakukan oleh orang Yahudi. Dengan cara ini masyarakat Islam dapat memecah jaringan kewangan golongan Yahudi yang memerangkap orang-orang miskin dengan memberi pinjaman atas kadar faedah yang tinggi. Rasulullah s.a.w. juga memberi perhatian kepada bidang penternakan dan pertanian.Ringkasnya, pembentukan kerajaan Islam di Madinah melambangkan Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh. Tamadun Islam yang dibina oleh Nabi s.a.w. di Madinah menjadi titik tolak kepada kejayaan pemerintah Islam seterusnya. Sesungguhnya kesabaran, kebijaksanaan dan kemurniaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi merupakan kunci kejayaan pembentukan tamadun Islam.Sebagai satu peringatan dan panduan hidup dalam kehidupan, Nabi dalam khutbah haji terakhir baginda berpesan kepada umat Islam bahawa baginda telah meninggalkan pesaka yang tidak akan menjadikan mereka sesat iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Baginda juga berpesan kepada lelaki supaya menjaga amanah khususnya mengenai wanita.1.2Zaman Khulafa al-Rasyidin (632-661 M)Tugas membina dan memperkuatkan lagi umat Islam telah diteruskan oleh generasi pelapis sahabat-sahabat terpilih seperti Abu Bakar al-Siddiq, Umar Bin al-Khattab, Uthman Bin Affan dan Ali Bin Abu Talib yang dilantik sebagai khalifah. Khalifah bererti pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi s.a.w. Perlantikan Abu Bakar al-Siddiq (632-634 M / 11-13 H) sebagai khalifah di baiah oleh kira-kira 3000 orang yang berada di Masjid Nabawii. Dalam masa pemerintahannya, beliau terpaksa berdepan dengan golongan yang enggan mengeluarkan zakat dan nabi-nabi palsu. Beliau juga menghantar tentera diketuai Khalid bin Al-Walid untuk melindungi orang Islam dari ancaman Rom dan Parsi, dan telah menerima pandangan Saidina Umar al-Khattab supaya mengumpulkan al-Quran setelah ramai penghafaz al-Quran mati syahid dalam perang (Perang Yamamah).Umar al-Khattab (634-644M/13-23H) dilantik menjadi khalifah dengan persetujuan seluruh kaum muslimin dengan gelaranAmir al-Mukminin. Dalam masa 10 tahunpemerintahannya beliau berjaya mencapai kejayaan cemerlang dalam semua dasar-dasarnya.Di antara kemajuan yang telah dibuat oleh beliau ialah;Pendidikan. Menubuhkan kuttab, penekanan kepada membaca, menulis, menghafal al-Quran, praktikal amalan ibadat dan latihan fizikal.Politik. Perluasan wilayah meliputi Afrika Utara, Asia Minor dan Khurasan.Melantik gabenor pada wilayah-wilayah yang ditadbir.Menubuhkan dewan iaitu Jabatan. Antaranya Jabatan Tentera, JabatanGanjaran dan Pengagihan, Jabatan Cukai dan Jabatan Polis.Beliau telah memberiperhatianseriuskepada jabatan tentera seperti rumah-rumah untuk tentera, gaji, elaun dan lain-lain.Sosial. Pungutan cukai yang sistematik dapat membantu beliau menyediakan pelbagai kemudahan asas kepada rakyat seperti jalan raya dan sebagainya.Uthman Bin Affan r.a (644-656M/23-35H) mentadbir hampir kesemua mengikut apa yang ditinggalkan oleh khalifah terdahulu.Aktiviti yang paling menonjol dapat dilihat ialah penulisan al-Quran yang lebih sistematik. Sebanyak 6 salinan dibuat. Ini adalah sumbangan paling berharga dari beliau yang kekal hingga kini.Ali Bin Abi Talib k.w. (656-661M/35-40H). Beliau juga telah meneruskan pentadbiran seperti khalifah sebelumnya. Dalam masa pemerintahannya ,beliau telah berdepan dengan pemberontak yang menuntut beliau menghukum mereka yang terlibat dengan pembunuhan Uthman Bin Affan r.a.Dari penjelasan di atas, dapat dilihat tamadun yang dibangunkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Khulafa al-Rasyidin merupakan tamadun terunggul dengan model dan praktikalnya adalah yang terbaik.1.3Kerajaan Bani Umaiyah (661-743M)Pemerintahan Bani Umaiyah yang diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Sufianberikutan penyerahan kuasa oleh Hassan Bin Ali kepada Muawiyah.Pemerintahan ini berpusat di Damsyik. Sumbangan kerajaan Bani Umaiyahdalam politik dapat dilihat dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran.Terdapat empat aspek utama dalam sistem pentadbiran Bani Umaiyah.Sistem Khalifah iaitu perlantikan khalifah sebagai ketua pemerintah.Sistem Wazarah iaitu perlantikan menteri untuk mengetuai sistem pentadbiran negara bagi kerajaan pusat sementara gabenor dilantik untuk mengetuai pentadbiran wilayah.Sistem urussetia. Beberapa orang pegawai utama dilantik bagi mengumpulkan rekod, menguruskan surat-menyurat dan sebagainya.sistem hijabah (penyekatan). Seseorang pegawai ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah, mengawal keselamatan khalifah dan pemegang amanah.Dalam bidang sosial, ilmu pengetahuan semakin bertambah maju dan Kota Basrah dikenali sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. Kegiatan keilmuan ini melahirkan ilmuan seperti Khalil Bin Ahmad (pakar bahasa dan filsologi Arab) dan sibawaiyh (ahli nahu Arab). Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncaknya apabila dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. Taraf kesihatan turut diberi perhatian dengan pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah al-Walid Bin Abdul Malik. Hospital penyakit kusta telah dibina oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz.Kejayaan dalam pelbagai bidang itu telah menunjukkan kebijaksanaan pihak pemerintahan Bani Umaiyah dalam merancang, melaksanakan pembaharuan dan menyelaraskan pentadbiran kerajaannya. Akan tetapi pada peringkat akhir pemerintahan Bani Umaiyah, penentangan berlaku dari dalam dan luar negara. Pada masa yang sama, khalifah telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap rakyat di samping mengabaikan ajaran Islam. Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan yang diamalkan itu juga ditentang oleh sebilangan orang Islam khasnya golongan Syiah dan Khawarij. Faktor-faktor di atas telah menyumbang kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah.1.4Kerajaan Bani Abbasiyah (750-1258M)Zaman kegemilangan kerajaan ini adalah pada abad ke-9 Masihi semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (786-809M) dan puteranya al-Makmun (813-833M). Pada masa itu kota Baghdad (pusat pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah) telah memainkan peranan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu. Perkembangan keilmuan itu telah berlaku melalui penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab. Di Baghdad telah dibinaBaitul Hikmahiaitu sebuah institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan hanya berkembang luas pada zaman pemerintahan al-Makmun.Para ulama juga turut menghasilkan tulisan dalam bidang fiqh, tafsir, sejarah dan lain-lain. Di antara ulama terkenal pada era ini ialah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada masa ini orang Islam memainkan peranan besar kepada peradaban dunia. Mereka telah memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka telah menerima hasil penulisan itu pada masa Eropah dilanda oleh Zaman Kegelapan iaitu pada ketika masyarakat mereka kurang menghargai ilmu pengetahuan.Pada akhir pemerintahan kerajaan Abbasiyah, pemerintahan khalifahmenjadi lemah dan kemudiannya membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Parsi dan Turki. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1258M apabila ibu kotanya ditawan oleh tentera Monggol di bawah pimpinan Hulagu Khan.1.5Kerajaan Islam di AfrikaUmat Islam dan tamadunnya menguasai dunia selama lebih satu alaf. Selama tempoh masa itu tamadun Islam telah mewarnai tamadun dunia dan elemen tamadunIslam tersebar luas ke serata dunia khususnya ke utara benua Afrika dan ke Eropah. Penyebaran tamadun Islam itu khususnya khazanah ilmu pengetahuannya terjadi di dalam berbagai bentuk dan cara. Afrika Utaramengalami proses Islamisasi dan menjadi sebahagian dunia Islam sehingga kini. Beberapa bandar penting di Afrika Utara seperti Kaherah dan Iskandariah di Mesir, Fez dan Tangiers di Morocco lahir sebagai pusat perkembangan tamadun Islam di dalam jangka masa tertentu khususnya pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah.Ringkasnya, Islam telah mengurniakan kepada dunia satu pengertian sebenar kepada apa yang disebut sebagai tamadun. Umat Islam dari Tamadun Islam yang diterima mereka telah mencipta dan mewujudkan tamadunnya sendiri iaitu satu tamadun yang teragung dengan segala kepelbagaian pencapaian dan kegemilangannya yang lahir dalam kesatuan. Sejarah perkembangan tamadun Islam yang bermula pada zaman Rasulullah dan mencapai tahap yang paling ideal di zaman khulafa al-Rasyidin. Model dan praktikalnya masih tidak dapat ditandingi hingga ke hari ini.Sekalipun dikatakanbahawa kegemilangan Tamadun Islam berada di puncak pada zaman pemerintahan Abbasiyah di Baghdad terutama dalam aspek ilmu pengetahuan sehingga berjaya menggarap segala sumber kekayaan untuk kepentingan duniawi, namun Islam melihat kekayaan dan kemewahan duniawi sebagai sebab kepada berlakunya keruntuhan tamadun sekiranya aspek kerohanian yang mengingatkan manusia kepada alam akhirat kian terhakis, lebih-lebih lagi dipinggirkan ketika pembangunan manusia sedang rancak berjalan. Malah tidak dapat dinafikan dalam zaman-zaman kegemilangan ilmu pengetahuan, masyarakat Islam menghadapi krisis demi krisis sehingga berlaku perpecahan hingga akhirnya saat keruntuhan tidak dapat dielakkan lagi.2.Sumbangan Tamadun Islam Andalusia/Sepanyol Kepada Eropah2.1. Pembukaan AndalusiaAndalusia atau dikenali juga sebagai al-Andalus atau Sepanyol adalah istilah yang diberikan oleh ahli geografi Islam abad pertengahan. Ia merujuk kepada wilayah pemerintahan Islam di Semenanjung Iberia yang meliputi negeri Portugal dan Sepanyol moden. Sebenarnya asal-usul nama Andalusia tidak diketahui secara tepat tetapi mungkin diambil daripada perkataan Vandalusia yang bererti Tanah Vandal iaitu satu suku bangsa Eropah yang mendiami rantau tersebut sekitar abad ke 5 Masihi. (Encylopedia Brittanica 1969: 889).Suku kaum Eropah dan Barbar telah mendiami negeri itu sejak dari zaman awal lagi menurut catatan sejarah. Manakala Orang Phonecia dicatatkan telah menubuhkan sebuah kerajaan mereka di Andalusia pada awal kurun ke-10 sebelum Masihi. Seterusnya pada kurun pertama Masihi datang pula orang Romawi dan diikuti oleh suku kaum Visigoth yang menerajui politik Andalusia sehingga tahun 92H/711M. (Chejne 1974: 3-4).Keadaan social, ekonomi dan politik Andalusia terutamanya ketika di bawah pemerintahan Visigoth amat buruk. Kesan daripada pentadbiran yang tidak teratur, perasaan tidak puas hati daripada rakyat golongan bawahan dan keadaan yang mengecewakan telah meletakkan negara dalam keadaan porak peranda. Andalus melalui zaman keruntuhan yang tidak mungkin dapat lagi dibendung oleh pemerintah-pemerintah Visigoth. Kesemua ini merupakan faktor kepada keruntuhan kerajaan Visigoth di Andalus. Ini terbukti apabila kerajaan Visigoth dikalahkan oleh tentera-tentera Islam yang hanya berjumlah 12,000 orang dengan mudah pada 92H/711M.Misi kejayaan ini dibawa oleh Musa Bin Nusair, Gabenor Islam di Utara Afrika yang telah mengutuskan Tarif Bin Malik dan telah berjaya menawan Algeciras. Berikutnya beliau mengutuskan Tariq Bin Ziyad yang telah berjaya menawan keseluruhan bumi Andalus.Setelah Islam bertapak di Andalus, orang Yahudi dari Timur mulai mencurah masuk. Cordova menjadi tumpuan utama mereka kerana ia merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan yang paling ketara dalam aspek ilmu pengetahuan. Dalam jangka waktu yang singkat sahaja agama Islam telah tersebar luas di kalangan penduduk tempatan Andalus. Ini mungkin disebabkan sikap toleransi Islam sendiri terhadap penganut Kristian. Mereka tidak dipaksa memeluk agama Islam tetapi hanya perlu membayar cukai jizyah mengikut kadar kemampuan mereka.Sikap toleransi pemerintah Islam serta interaksi di antara orang Islam dengan orang Kristian mengakibatkan berlakunya asimilasi penganut Kristian Andalusia dengan budaya Arab/Islam. Contohnya ramai orang Kristian menukar nama mereka mengikut nama orang Arab, meniru cara hidup lahiriah orang Islam seperti berkhatan, meniru resipi masakan, bentuk pakaian dan sebagainya. Di samping itu, penggunaan istilah-istilah Arab telah menjadi kebiasaan kepada mereka dan pengajian bahasa Arab mengambilalih pengajian bahasa Latin. (Arnold 1913: 136).Ringkasnya, kehadiran Islam telah mengubah corak dan sistem masyarakat Andalusia sekaligus melemahkan penguasaan bahasa Latin di kalangan masyarakat tempatan sehingga memaksa ahli agama Kristian menterjemahkan buku-buku agama Kristian ke bahasa Arab.2.2 Faktor-faktor Perkembangan Keilmuan di AndalusiaAndalusia sering juga disebut Andalus pada suatu ketika dahulu (awal abad ke 8 Masihi sehingga penghujung abad ke 5 Masihi) telah berjaya meletakkan taraf umum kebudayaan masyarakatnya pada tahap yang paling tinggi sehingga hampir kesemua penduduknya mengenal huruf. Pada waktu yang sama masyarakat Kristian Eropah yang berjiran dengan Andalusia masih lagi berada di Zaman Kegelapan (Dark Ages).Terdapat beberapa faktor yang membantu suasana perkembangan keilmuan di Andalus, di antara yang dapat dikenal pasti adalah seperti berikut:i. Gesaan Agama IslamIslam menegaskan umatnya untuk mengambil berat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Melalui al-Quran dan al-Sunnah, umat Islam digesa supaya berusaha menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada dengan menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah. Umat Islam wajib mempelajari semua bidang ilmu yang berkait dengan keperluan dan kepentingan mesyarakat Islam. Tanpa penguasaan yang sewajarnya terhadap ilmu-ilmu tersebut tidak akan memungkinkan umat Islam mencapai kestabilan dan keselesaan dalam kehidupan sebagai individu, masyarakat dan negara.Kehadiran Islam di Andalus telah mencetuskan suasana keilmuan. Ramai kalangan umat Islam yang berhijrah ke Andalus memainkan peranan penting dalam bidang perkembangan intelektual. Andalus berjaya menghasilkan ramai cendikiawan dan muncul sebagai sebuah obor yang menyinari Eropah yang berada dalam kegelapan itu. Sejarah mencatatkan bahawa di bawah pemerintahan dan pentadbiran Islam hampir tidak ada rakyat Andalus yang buta huruf. Malah umat Islam dan masyarakat Andalus sama-sama bergabung tenaga dan terus mengorak langkah ke arah kemajuan hidup yang lebih menyeluruh mencakupi seluruh dimensi spritual, fizikal dan intelektual.ii. Galakan PemerintahPemerintah-pemerintah Islam di Andalus mengambil berat dalam perkembangan dan kemajuan kegiatan intelektual dalam berbagai bidang. Mereka berusaha menjemput dan mengumpulkan para cendikiawan dari seluruh dunia untuk menampung keperluan institusi keilmuan yang didirikan dihampir setiap bandar di Andalus. (Ahmad Amin 1969: 15).Pada zaman pemerintahan Abdul Rahman II (822-852 M), banyak perubahan dan kemajuan telah dilakukan dan beliau dianggap sebagai penaung dan pengembang kegiatan kesenian dan kebudayaan di Andalus. Beliau juga telah mendirikan banyak institusi pengajian di setiap kota di Andalus dengan tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat umum. Sarjana-sarjana daripada luar dibawa masuk untuk mengajar di institusi-institusi tersebut dan kesan daripada usaha beliau itu pendidikan Arab telah berkembang pesat di seluruh Andalus. (Irving 1973: 140).Pada zaman pemerintahan Abdul Rahman III (912-961 M) Andalus mula mencapai ke puncak keagungan dan kecemerlangannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, sosio-ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di bawah pemerintahan beliau Andalus mencapai puncak kemakmuran ekonomi. Beliau juga berjaya menyatukan masyarakat Andalus yang terdiri daripada berbagai bangsa dan suku kaum menjadi satu umat yang menghasilkan pencapaian tinggi. (Irving 1973: 166).Berikutnya Khalifah al-Hakam II (961-976 M) telah menumpukan sepanjang lima belas tahun kekuasaannya menggalakkan perkembangan kegiatan keilmuan di Andalus. Pada zaman kekuasaannya Universiti Cordova diperbesarkan dan dipertingkatkan peranannya hingga muncul sebagai sebuah universiti terbaik dan terbesar di dunia. (S.H. Mahmud 1960: 71). Kebudayaan masyarakat Andalus mencapai tahap tertingginya di bawah pemerintahan al-Hakam II. Menurut yang dilaporkan oleh Dozy di dalam bukunya Spanish Islam, hampir semua penduduk Andalus tanpa mengira lapisan masyarakat boleh menulis dan membaca dengan baik. (Dozy 1972: 455)( Irving 1973: 114).Begitulah peranan yang dimainkan oleh pemerintah-pemerintah Islam di Andalus, mereka begitu berminat dan cintakan ilmu sehingga masjid dan istana turut dijadikan tempat pembelajaran.iii. Kesungguhan UlamaFaktor yang mempercepatkan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalus ialah kesungguhan para ulama. Semasa pembukaan Andalus para cendikiawan dan ulama Islam telah sama-sama datang sebagai tentera. Mereka membawa bersama ilmu dan pengalaman untuk dikembangkan dan dicurahkan kepada penduduk Andalus. Pada peringkat awal, ulama berperanan menerangkan akidah dan menyelesaikan soal-soal asas yang dihadapi seperti ilmu syariat dan bahasa. Kemudian mereka turut menyebarkan ilmu pengetahuan dan memberikan galakan kepada masyarakat untuk mendapatkan ilmu. Contohnya Ibn Hazm (994-1064 M) yang merupakan ilmuan Islam yang agong di Andalus. Beliau juga seorang ahli fikir, sasterawan dan juga hakim. Beliau mampu menguasai pelbagai bidang ilmu. Malah terdapat ramai lagi ulama dan cendikiawan Islam yang turut memberi sumbangan besar dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan ini seperti Ibn Firnas (888M - mati) dan Yahya al-Ghazal. (865 - mati). Kepesatan kegiatan intelektual ini juga disebabkan ulama dan ilmuan Islam terpaksa menghadapi cabaran ilmiah daripada pemeluk Islam yang baru. Hujah-hujah, falsafah dan ilmu logik mereka yang kukuh terpaksa ditangani dengan hujah-hujah yang lebih mantap.iv.Sikap MasyarakatMasyarakat Islam Andalus menaruh perhatian besar terhadap kegiatan keilmuan. Minat mereka dalam mencari dan mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan amat dikagumi. Setiap lapisan masyarakat Andalus bermula daripada para pemerintah sehingga masyarakat awam tidak kira lelaki dan wanita, sama-sama berlumba-lumba untuk mempelajari dan mendalami pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Minat mereka terhadap pelajaran tidak terbatas atau cukup di dalam negara mereka sahaja, tetapi mereka sanggupmerantau dan mengembara semata-mata untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan.Masyarakat Andalus juga amat berminat dalam pengumpulan buku-buku ilmiah daripada pelbagai bidang. Minat mengumpulkan buku ini dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat di Andalus termasuk wanita dan golongan hamba. Bagi golongan wanita yang miskin, mereka juga tidak melepaskan peluang untuk melibatkan diri dalam bidang keilmuan dengan bekerja sebagai penyalin kitab suci al-Quran dan buku-buku ilmiah lain.Ternyata faktor-faktor yang disebutkan di atas iaitu gesaan ajaran Islam kepada mencari ilmu gandingan mantap para ulama dan pemerintah dalam menyemarakkan lagi kegiatan intelektual dalam masyarakat dan sikap masyarakat yang cintakan ilmu terbukti menjadi suatu prasarana dalam menyemarakkan lagi kegiatan intelektual di dunia Islam khususnya di Andalus.2.3 Cordova Sebagai Pusat Kegiatan KeilmuanKedatangan Islam ke Andalus bukan sahaja telah membawa perubahan kepada struktur politiknya, malah telah memandu Andalus ke mercu kejayaan cemerlang yang tidak boleh ditandingi didalam segala bidang kehidupan. Khususnya dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan intelektual.Penguasaan Islam di Andalus selama hampir lapan abad sebenarnya telah memberikan pengertian yang amat besar kepada perkembangan kegiatan intelektual dalam berbagai bidang bukan sahaja kepada masyarakat Andalus, malah kepada seluruh masyarakat Barat dan dunia. Cordova yang menjadi ibu kota pemerintahan Islam di Andalus pada zaman kemuncaknya telah muncul sebagai sebuah kota ilmu pengetahuan yang ulung. Ia menjadi tumpuan para sarjana dan pelajar dari segenap pelusok dunia. (Imamuddin 1965: 184).Institusi pendidikan tumbuh dengan banyaknya di seluruh Andalus. Boleh dikatakan semua bandar utama mempunyai universitinya yang tersendiri, sementara bandar-bandar kecil mempunyai sekolah-sekolah. Masjid-masjid juga turut berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Dicatatkan juga bahawa pada zaman pemerintahan al-Hakam II, di seluruh Andalus terdapat sebanyak seribu buah universiti yang dilengkapi dengan perpustakaan yang baik. (Kabir Ahmad Khan 1982: 312).Hasil daripada banyaknya institusi pendidikan ini, Cordova yang juga merupakan ibukota pemerintahan Islam di Andalus pada waktu itu muncul sebagai pusat pengajian dan kebudayaan yang terulung di Eropah bagi orang-orang Islam, Kristian dan Yahudi. Para pelajarnya terdiri daripada dalam dan luar negeri. Mereka boleh mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu dan di mana-mana institusi yang terdapat dengan banyaknya di kota Cordova. Universiti Cordova muncul sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi yang paling terkenal di zamannya. Hanya Universiti al-Azhar di Mesir dan Universiti Nizamiyyah yang setanding dengannya. (Abdul Aziz Salim 1962: 296).2.4Cara Penyebaran Tamadun Islam Ke EropahPenyebaran Tamadun Islam ke Eropah melalui berbagai cara. Cara terpenting berlakunya penyebaran tersebut ialah melalui Andalus iaitu dari 92-897H bersamaan 711-1492 M. Tiga golongan utama yang berperanan besar menyebarkan nilai-nilai tamadun Islam ini ke Barat ialah masyarakat Kristian Andalus yang dikenali dengan sebutan Mozarab, golongan pedagang dan para pelajar Kristian Eropah yang belajar di unversiti-universiti Andalus. Cara terpenting berlakunya proses pemindahan khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi Islam ke Eropah ialah melalui aktiviti penterjemahan.i. Orang MozarabMozarab ialah panggilan kepada masyarakat Kristian. Ia diambil dari bahasa Arab mustaribun (orang-orang yang diarabkan) iaitu orang Kristian yang tertarik dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan Arab dan tamadun Islam. Penumpuan dan pemerhatian mereka terhadap karya-karya Islam menyebabkan mereka lebih menguasai bahasa Arab berbanding dengan bahasa Latin. Sebagai bukti, pada tahun 1049 M, John of Seville terpaksa mengusahakan terjemahan Bible ke bahasa Arab untuk digunakan oleh penganut-penganut Kristian Andalus. Orang Mozarab telah membelanjakan wang yang banyak untuk membina perpustakaan-perpustakaan besar bagi menyimpan buku-buku Arab. Perkembangan ini telah menimbulkan kebimbangan dan bantahan dari Bishop Alwaro. Dengan penguasaan yang meluas terhadap karya-karya Islam golongan ini telah menjadi sebahagian daripada agen perantara memindahkan elemen-elemen tamadun Islam Andalus kepada masyarakat Kristian Eropah. (Azam 1991: 87).ii. PedagangPedagang-pedagang Islam Andalus telah membuat hubungan dagang dengan negara Kristian sama ada melalui perdagangan darat dan juga laut. Barang dagangan dari Andalus menguasai pasaran di setiap bandar besar Eropah. Melalui kontrak perdagangan ini sistem nilai dan keilmuan masyarakat Islam Andalus berjaya dikuasai oleh masyarakat Kristian Eropah. Ini kerana sudah menjadi lumrah dunia, bangsa yang menguasai perdagangan akan mempengaruhi bangsa-bangsa lain yang mempunyai kontrak perdagangan dengannya. (Imamuddin 1965: 186).iii. Pelajar Kristian EropahPara pelajar Kristian Eropah ini dihantar oleh negara-negara Eropah seperti England, Perancis dan Jerman ke Andalus untuk menuntut ilmu seperti sains, kesenian, pertukangan dan lain-lain. Mereka juga menghantar pembesar-pembesar dan putera-putera mereka untuk melanjutkan pelajaran di Andalus serta mendalami dan mempelajari setiap aspek kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam.Menurut Petter antara rombongan yang tiba ke Andalus ialah Elizabeth iaitu sepupu kepada Louis IV dari Perancis dan Putera Dubant dari England sementara Jerman pula menghantar perutusan diketuai oleh menterinya yang bernama William. Ketika ini Universiti Cordova yang diasaskan oleh Abdul Rahman III merupakan universiti terbaik ketika itu. Ia bukan sahaja menampung pelajar-pelajar Muslim, tetapi juga pelajar-pelajar Kristian dan Yahudi dari seluruh pelusuk dunia sama ada Eropah, Afrika dan juga Asia.Pada masa pemerintahan Hisham I, Putera Philip telah menghantar pelajar-pelajarnya untuk mempelajari teknik-teknik dan metodologi pembelajaran setiap disiplin ilmu. Secara tidak langsung ilmu-ilmu Islam telah tersebar dengan begitu cepat dan pesat. Ia bukan sahaja menerangi dunia Islam tetapi turut membawa nafas baru kepada Eropah yang masih dalam kegelapan.iv. Aktiviti PenterjemahanPemusuhan politik dan agama di antara raja-raja Kristian dengan Islam tidak pula memberikan kesan negatif kepada hubungan kebudayaan. Malah setiap kali mereka berjaya menawan wilayah-wilayah Islam, raja-raja mereka memberikan galakan supaya membuat pengajian dan penelitian terhadap buku-buku dan manuskrip-manuskrip Islam yang berjaya mereka perolehi. Mereka juga turut mengasaskan sekolah dan universiti khusus untuk menterjemah buku-buku Arab ke bahasa Latin dan juga memberikan pendidikan Arab-Latin kepada penganut-penganut Kristian. Sekolah Arab-Latin di Toledo dan Seville telah memainkan peranan penting di dalam pengaliran ilmu pengetahuan Islam ke Eropah. (Azam 1991: 88).Dengan lahir banyaknya aktiviti penterjemahan ini maka ilmu pengetahuan serta sains dan teknologi Islam mulai tersebar luas ke seluruh Eropah. Pengajian ilmu perubatan di Eropah bermula di Salerno. Sekolah perubatan pertama telah ditubuhkan oleh Constantin yang mendapat bantuan dari guru-guru Arab. Dilaporkan bahawa Constantin telah mengembara selama 36 tahun ke seluruh negara Islam untuk mendalami pengetahuan di dalam berbagai bidang. Beliau juga turut menterjemah karya-karya Arab ke bahasa Latin. (Imamuddin 1965: 190).Montpellier dan diikuti oleh Paris, muncul sebagai pusat pengajian ilmu perubatan yang terkenal di Eropah. Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa ilmu pengetahuan telah diajar di beberapa buah unversiti di Eropah dan juga di sekolah-sekolah, terutamanya di Toledo, Narbonne, Naples, Bologna dan Paris. Hasil-hasil karya sarjana agung Islam dalam berbagai bidang seperti al-Razi, Ibn Sina, Ibn Zuhr dan Ibn Rushd yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin telah dijadikan sebagai teks utama di universiti-universiti mereka sehinggalah ke abad 16 Masihi. Penghujung abad ke 16 dan 17M barulah pengaruh bahasa Arab kelihatan berkurangan dalam bidang falsafah dan sains tabii, iaitu setelah sarjana-sarjana Barat seperti Copernicus, Vesalius, Michael Servatus, Gallileo dan lain-lain lagi membawa arah baru dalam bidang tersebut. (Chejne 1974: 358).2.5 Peranan Andalus Kepada Kebangkitan Eropahi. Kebangkitan EropahKebangkitan Eropah bermula ketika orang Islam mulai melalui zaman kemerosotan dan kemundurannya. Negara-negara Eropah mula sedar dan mula mengejar kemajuan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial dan akhirnya berjaya menewaskan orang Islam di Andalus pada abad ke 15 M. Merekatelah belajar daripada orang Islam dalam membantu proses pemodenan masyarakat Kristian Eropah yang jauh tertinggal. Mereka berbaik-baik dengan orang Islam Andalus dan bergantung kepada jasa-jasa mereka untuk memindahkan khazanah-khazanah ilmu Islam ke Eropah. Mereka mula mengkaji faktor-faktor yang telah membawa kepada kejayaan Islam.Abad ke 11M menyaksikan perubahan positif dalam bidang ekonomi di negara-negara Kristian Eropah. Tanda-tanda pemulihan ekonomi ini adalah dalam pertambahan penduduk, pembukaan tanah untuk kegiatan pertanian, kemunculan golongan pedagang yang bergantung kehidupan mereka pada perdagangan dua jalinan semula hubungan Eropah Barat dengan Laut Mediterranean yang tertutup pada Zaman Kegelapan (Dark Ages). Venice di Itali muncul sebagai pusat perdagangan penting di Eropah Selatan. Mereka mewujudkan hubungan dagang dengan pedagang Islam di Timur. Aktiviti ini berkembang ke Lambardy dan Tuscany tempat berkembangnya bandar-bandar terkenal saperti Milan, Florence dan Siena. Pedagang Kristian mula menguasai perdagangan dan berusaha menyingkirkan kapal-kapal dagang Islam di bahagian barat Mediterranean. Pemulihan ekonomi juga berlaku di bahagian utara dan hampir di semua kawasan di Eropah Barat. Institusi kewangan dan perbankan mula berkembang khususnya di Genoa dan Tuscany di Italy. (Sivachandralingam 1996: 99-109).Pada abad ke 12 dan ke 13M, beberapa buah universiti mula didirikan di Eropah. Universiti Oxford dibangunkan pada tahun 1167M, Universiti Cambridge pada tahun 1207M dan Universiti Pradua pada tahun 1222M. Selain unversiti-universiti ini, kebanyakan unversiti lain di Eropah didirikan selepas tahun 1250M. (Azam 1990: 3). Pada penghujung abad ke 12M terdapat enam buah universiti di Eropah dan menjelang tahun 1500M jumlahnya meningkat kepada 76 buah. (Sivachandralingam 1996: 108). Sementara kegiatan penulisan ilmiah pula mulai giat dilakukan di Eropah pada tahun 1647M iaitu setelah tertubuhnya Academy Experiment di Itali.Seterusnya di London ditubuhkan pula Royal Society of London pada tahun 1662M dan di Perancis dibangunkan French Academy ofScience pada tahun 1666M.Kebanyakan sarjana Kristian Eropah yang menjadi pelopor pengembangan ilmu di negara mereka pernah berguru dengan sarjana Islam khususnya di Andalus. (Azam 1990: 3).Meskipun sarjana Kristian Eropah banyak bergantung kepada kepakaran sarjana muslim dalam merintis jalan kebangkitan Eropah, namun tidak ramai penulis sejarah sains Barat yang menonjolkan sumbangan sarjana-sarjana Muslim dalam penulisan mereka. Ini kerana kebanyakan mereka adalah penulis anti-Islam yang amat fanatik. Mereka menafikan segala sumbangan besar saintis Muslim dan beranggapan bahawa mereka (saintis Muslim) itu hanyalah sebagai penterjemah karya-karya yang telah dihasilkan oleh saintis dan ahli falsafah Yunani. Namun begitu ada juga segelintir sarjana mereka yang mengaku secara jujur dan menghargai sumbangan sarjana Muslim.Sesungguhnya sumbangan yang diberikan oleh sarjana-sarjana Muslim terhadap khazanah ilmu pengetahuan dunia tidak terhitung banyaknya dan tidak ternilai harganya.ii) Iktibar Dari SejarahOrang Islam Andalus (Sepanyol) telah berjaya mencipta sejarah dari segi politik dan peradaban yang tinggi dalam bidang keagamaan, intelektual dan senibina. Peradaban Islam adalah berasaskan akidah. Akidah Islam adalah berbentuk universal, global dan integral. Kegiatan senibina berkembang pesat di Sepanyol. Masjid merupakan institusi pertama yang mencerminkan seni ukir dan seni bina Islam. Masjid yang teragung di Sepanyol ialah Masjid Cordova. Istana khalifah juga mencerminkan seni ukir dan seni bina Islam. Istana yang paling indah dan agung ialah Istana al-Hamra (Alhambra) yang terletak di bandar Granada (Gharnatah).Aspek perbandaran merupakan ciri terpenting dalam kehidupan orang Islam di Sepanyol. Terdapat banyak bandar orang Islam yang baru dibina atau sudah sedia ada tetapi diperbaharui di Sepanyol seperti bandar Cordova, Granada dan Seville. Di bandar-bandar ini terdapat institusi-institusi agama dan pendidikan dan di sini juga tumbuh dan berkembangnya peradaban orang Islam. Usaha membina dan memajukan bandar-bandar Sepanyol merupakan suatu taktik dan strategi penting bagi mengukuhkan pengaruh Islam dari segi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Tegasnya dari bandar orang Islam mula berkuasa dan mengambil alih pemerintahan dan diperluaskan ke desa-desa.Di bandar terdapat ramai penduduk dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti untuk keperluan masyarakat dan negara. Pembinaan kota Cordova, Seville dan Granada mencerminkan kegemilangan tamadun Islam di Sepanyol. Namun terdapat juga aspek-aspek negatif dari kehidupan di bandar. Ciri-ciri kebudayaan dan kemewahan yang terdapat di bandar boleh membawa keruntuhan akhlak penduduknya. Kerana itu Allah mengingatkan tentang keburukan penduduk bandar yang sering melakukan kerosakan di bumi. Firman Allah bermaksud:Dan di bandar (tempat tinggal kaum Thamud) itu ada sembilan orang yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi (dengan berbagai-bagai maksiat) dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun.(Surah al-Naml ayat 48)Mereka yang tinggal di bandar termasuklah kaum elit dan raja. Firman Allah yang bermaksud:Sesungguhnya raja-raja apabila mereka memasuki sesebuah kampong mereka membinasakannya dan penduduknya yang mulia dijadikan hina, dan demikian pulalah yang akan mereka lakukan.(Surah al Naml ayat 34)Pengaruh budaya Barat yang tersebar luas di kawasan bandar Sepanyol telah memberi kesan negatif terhadap kehidupan penduduknya. Ramai dikalangan pemimpin Islam yang terjerumus ke lembah kehinaan, mereka lebih mementingkan hiburan, keseronokan dan kebendaan daripada menjalankan tugas dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Keadaan ini telah menimbulkan sifat-sifat angkuh, tamak dan mementingkan diri sendiri. Justeru itu timbul perbalahan dan akhirnya berpecah sesama sendiri. Dalam keadaan berpecah ini umat Islam telah kehilangan kekuatan politik dan menjadi semakin lemah. Perbalahan dan peperangan sesama sendiri mengakibatkan kerugian besar dari segi nyawa dan harta benda.Orang Kristian telah mengambil kesempatan daripada perpecahan yang berlaku ini. Pada bulan Julai 1212M tentera Salib (Kristian) dari Castile, Leon, Navarre dan Aragon telah bersatu tenaga untuk menyerang kerajaan al-Muwahhidun dan wilayah-wilayah lain yang diperintahkan oleh orang Islam. Tentera Salib telah meraih kemenangan besar dalam peperangan di Los Navas de Tolosa. Kemenangan tentera Salib ini merupakan titik tolak kejatuhan pemerintahan Islam di Andalusia (Sepanyol) kerana selepas itu satu demi satu wilayah Islam jatuh ke tangan mereka. (Mahayuddin 1990: 222).Orang Kristian yang dilihat pada lahirnya baik dan jujur, mempunyai perancangan dan niat jahat terhadap Islam. Mereka sentiasa mencari peluang untuk memusnahkan orang Islam. Perancangan ini telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan terus dilaksanakan pada masa-masa akan datang.3.Pengaruh Tamadun Islam Dalam Ilmu PengetahuanAjaran Islam yang menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan telah menjadikan umatnya mampu menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka mampu menghasilkan karya-karya sendiri dan mampu menyumbang dan menyebarkan ilmu-ilmu itu kepada masyarakat di seluruh pelusuk dunia. Selama beberapa abad umat Islam menjuarai dunia menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Beberapa disiplin ilmu baru telah dikembangkan dan beberapa penemuan baru telah ditemui hasil daripada penyelidikan yang dilaksanakan secara berterusan dalam bidang-bidang sains dan teknologi, sains kemanusiaan dan sosial dan lain-lain. Kewujudan dan perkembangan pelbagai disiplin ilmu ini telah mempengaruhi dunia. Pada waktu itu dunia khususnya di Eropah berada di Zaman Kegelapan. Sehingga kini penemuan sarjana Islam masih dikaji, dipelajari dan dihayati sama ada secara langsung atau tidak, diakui atau dinafikan.3.1Sumber, Prinsip dan Matlamat Keilmuan Islama. SumberSumber ilmu pengetahuanadalah;i.Al-QuraniiAl-Sunnahiii Al-IjtihadAl-Quran:Terdapat banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t, menggesa manusia mempelajari dan mengembangkannya.Adadalam bentuk umum dan ada dalam bentuk khusus.Terdapat ayat-ayat khusus yang membabitkan disiplin tertentu seperti:i.Astronomi; al-Anbiya: 23, al-Anam: 97, Yasin: 38-40 dan lain-lain.ii. Matematik; al-Nisa: 11-12.iii.Biologi; alHajj: 5, al-Alaq: 2 dan lain-lain.iv. Fizik; al-Ala: 1-3, Luqman: 20.v.Kimia; al-Rahmah: 7-9, al-Rad: 3 dan lain-lain.Al-Sunnah:Hadith-hadith Nabi juga ada menerangkan, menggesa dan menganjurkan pencarian ilmu serta melakukan segala urusan dengan cara yang sesuai dengan kepakaran yang dimiliki seperti sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud;Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu.Al-Ijtihad:Penggunaan akal yang bijak telah menghasilkan ilmu-ilmu baru. Ini sesuai dengan tuntutan mencari ilmu dalam Islam. Menurut Imam al-Ghazali, tuntutan mencari ilmu adalah kewajipan keagamaan yang dibahagikan kepada fardhu ain dan fardhu kifayah.b. Prinsip KeilmuanIa mempunyai tiga prinsip:i.TauhidSegala disiplin ilmu mestilah terikat dengan ilmu tauhid iaitu dengan menjadikan maklumat dan ilmu itu dirujukkan kepada al-Quran, al-Sunnah dan sumber-sumber muktabar yang lain.ii.Berasaskan hiraki ilmuDari sudut hiraki ilmu, ilmu-ilmu wahyu yang merupakan ilmu teras atau dasar yang merupakan ilmu yang tinggi kedudukannya. Ilmu-ilmu fardhu kifayah pula merupakan ilmu-ilmu yang lebih bersandarkan akal. Oleh itu ia di tempat kedua dari segi hirakinya.iii.Kesepaduan ilmuIdea dualisme hanya akan memberi kekeliruan dan mampu sekadar mencapai matlamat jangka pendek sahaja. Sebaliknya kesepaduan ilmu akan berkesinambungan dan seterusnya mencapai kedudukan yang paling tinggi iaitu keredhaan Allah s.w.t. Akidah tauhid harus menjadi paksi atau tunjang kepada ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah.c. Matlamat Ilmu Dalam IslamMatlamat ilmu dalam Islam harus berlegar kepada beberapa tujuan tertentu iaitu:i.Untuk mengenali Yang Maha Pencipta iaitu Allah. Ini merupakan tonggak matlamat segala ilmu yang ada di atas muka bumi ini.ii.Untuk mengetahui bagaimana kehidupan sebenar yang merupakan ibadat kepada Allah.iii.Untuk mengatur kehidupan beribadah menurut kepercayaan akidah yang sebenar.iv.Untuk menguruskan dan mentadbir alam sebagai khalifah Allah.4.Pengaruh Tamadun Islam Kepada Ilmu PengetahuanSeperti yang ditegaskan bahawa bukti-bukti pencapaian Tamadun Islam dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang menyerikan zaman kegemilangan Islam adalah lahir dari ajaran Islam itu sendiri yang telah diolah oleh pemikir-pemikir Islam. Ia menjadi rebutan oleh pencinta-pencinta ilmu terutama dari blok Eropah dan Barat. Hal ini boleh diperhatikan beberapa kesan pengaruh tamadun Islam terhadap dunia Eropah dan Barat dan dunia seluruhnya, antara lain:i.Penubuhan Pusat Pengajian Tinggi IslamKaum muslimin amat tekun mengkaji isi kandungan al-Quran dan al-Hadith sejak dari permulaan Islam lagi. Di samping ketekunan beribadat, mereka juga tidak ketinggalan dalam usaha penemuan ilmu-ilmu umum baru yang lain. Kesemua ini bertujuan bagi kepentingan umat manusia, baik untuk keselesaan hidup di dunia mahupun mencari kebahagian di akhirat. Dengan sebab itu, lahir para ilmuan dalam pelbagai bidangtersebar di seluruh pelosok dunia Islam. Pemimpin Islam telah mengambil inisiatif untuk mengumpul para ilmuan di suatu tempat dan diberi upah bagi mereka yang mengajar dan membuat penyelidikan dari semasa ke semasa. Akhirnya tempat itu menjadi Pusat Pengajian Tinggi Islam. Berbagai lapisan masyarakat datang ke tempat itu sama ada dari dalam atau luar negara seperti pelajar-pelajar dari Eropah untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh terkenal.ii.Kewujudan Institusi PenterjemahanOrang-orang Eropah yang menetap di negeri-negeri Islam mengambil unsur-unsur Tamadun Islam kemudian mereka bawa pulang ke negeri masing-masing. Sejak mereka mengenali kecemerlangan Tamadun Islam sekitar abad ke 11 Masehi, maka semakin tinggi keinginan mereka untuk menyerap tamadun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berfikir bagaimana cara supaya ilmu pengetahuan yang amat berguna itu masuk lebih cepat ke Eropah. Akhirnya golongan ilmuan di kalangan mereka sependapat bahawa cara yang terbaik ialah penterjemahan.Sebahagian besar usaha penterjemahan dilakukan oleh ilmuan di Universiti Islam di Sepanyol, Sicily dan ilmuan Islam di Universiti Islam di Timur. Usaha penterjemahan buku berjalan dengan pesat kerana mereka berkemampuan menterjemahkan buku-buku bahasa Arab ke bahasa Latin dan Eropah. Pada mulanya mereka hanya menterjemah ilmu-ilmu falsafah sahaja kemudian kegiatan ini diteruskan ke bidang-bidang sains. Buku-buku hasil karya ilmuan Islam itu dijadikan rujukan di pusat-pusat pengajian mereka di Eropah.iii.Penubuhan Universiti Pertama di EropahPenubuhan universiti yang pertama di Eropah merupakan inisiatif daripada pelajar-pelajar Kristian Eropah yang telah tamat pengajian mereka di Timur (Baghdad) dan di Barat (Sepanyol). Penubuhan universiti tersebut juga ada kaitan dengan Perang Salib kerana berlaku pemindahan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam serta bahan-bahan ilmiah lain yang dibawa oleh tentera-tentera salib pulang ke negara mereka. Model universiti-universiti yang dibangunkan di negara mereka adalah merupakan tiruan daripada institusi-institusi pengajian tinggi Islam di Sepanyol.iv.Penggunaan Istilah Arab/Islam dalam istilah saintifik di BaratPara ilmuan Barat banyak menggunakan istilah-istilah Arab dan Islam di pusat pengajian mereka di Barat. Ini kerana mereka pernah belajar dari sarjana-sarjana Islam dan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh mereka. Kebanyakan istilah-istilah Arab dan Islam yang dikemukakan oleh ilmuan Islam pada masa dahulu, mereka kekalkan sebagai istilah-istilah saintifik Barat sehingga dewasa ini. Contohnya ialah istilah Sifr-sifar, Zero, Almanac-al-munakh (cuaca), Alcohol-al-kuhul dan Arsenic-al-zirnikh.4.1Disiplin Ilmu, Tokoh Dan SumbangannyaRasulullah s.a.w. adalah tokoh yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang berbentuk duniawi dan ukhrawi tanpa wujud sebarang pemisahan di antara satu sama lain. Di antara cara-cara yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w. untuk merealisasikan perkara di atas antaranya pada malam hari baginda banyak mengerjakan amal ibadah dan pada siang hari baginda bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan negara. Baginda juga mendidik para sahabat secara langsung dengan ilmu-ilmu yang dapat mendisiplinkan mereka sehingga tidak sanggup melakukan sebarang penyelewengan dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan mereka menguasai ilmu dunia dan akhirat dengan seimbang. Kecemerlangan keilmuan dalam Tamadun Islam di zaman silam itu, akhirnya melahirkan ramai tokoh ilmuan dalam pelbagai bidang. Ianya dikagumi dunia sehingga kini. Oleh itu lahir tokoh-tokoh intelektual yang terbilang dalam pelbagai bidang. Berikut akan dijelaskan ilmu-ilmu yang telah diterokai oleh para ilmuan Islam itu dan sumbangan yang telah mereka berikan.a. Sains dan Teknologii.AstronomiMerupakan satu cabang ilmu yang berkaitan dengan kajian bulan, bintang, planet, galaksi, jirim antara bintang, nova dan pulsar dan apa jua bahan dan jasad yang terdapat di angkasa lepas (Baharuddin Yatim, 1992, 20)Walaupun ilmu astronomi turut dicurigai oleh masyarakat umum,Andalusiatetap berjaya melahirkan ramai ahli astronomi terkenal. Ini kerana mereka mendapat galakan daripada pemerintah dalam menjalankan kajian dan pencerapan astronomi. Salah satu tempat yang digunakan sebagai kajian pencerapan angkasa lepas ialah di menara masjid. Seterusnya sebuah balai cerap yang dikenali sebagai Giralda telah dibina berhampiran dengan Masjid Seville pada tahun 1190M.Parasarjana astronomi Islam Andalusia telah mencipta pelbagai alat astronomi yang belum diketahui oleh dunia sebelum itu. Contohnya Astrolab yang digunakan oleh orang Eropah sehingga kurun ke-12 Masehi untuk menentukan saiz bumi dengan lebih tepat daripada cara yang dilakukan oleh orang Greek sebelumnya.Antara tokoh astronomi Islam ialah Abd al-Rahman al-Sufi (903-986M). Sumbangan beliau di dalam astronomi ialah mengkatalog bintang sehingga lebih dari 1000 jenis. Nama bintang yang diperkenalkan oleh beliau tetap terus digunakan hingga hari ini oleh ahli sains Barat. Namun demikian nama dalam bahasa Arab telah diubahsuai dengan sebutan Eropah seperti algharab diubah jadi algorab (Mustafa Daud 1991: 262).ii. MatematikOrang Islam telah mempersembahkan kepada dunia ilmu Algebra dalambentuknya yang asli. Algebra, perangkaan dan matematik gunaan telah dipelopori dan diketengahkan oleh para sarjana Muslim. Merekalah orangpertama menggunakan Algebra dalam bidang Geometri. Di antara tokoh ilmu matematik Islam ialah al-Khawarizmi (780-850M). Beliau merupakan seorang ahli matematik Islam termasyhur. Beliau memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu matematik apabila mengemukakan asal usul angka. Karya-karya beliau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Prince Boniopagni, iaitu kitabal-Jami wa al-Tafiq bi Hisab al-Hind.Kitab ini dikatakan ditulis oleh beliau berdasarkan kepada matematik yang berasal dari India.Al-Khawarizmi telah memperkenalkansatu teorem baru dalam matematik iaitu Algebra. Perkara ini dirakamkan di dalam kitabal-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah.(Mustafa Daud 1991: 261).iii. PerubatanSarjana Islam Andalusia telah berjaya menghasilkan kemajuan yang amat membanggakan dalam bidang ini dan kejayaan mereka mengatasi pencapaian ahli-ahli perubatan Timur.Berdasarkan teori-teori baru, ahli-ahli perubatan Islam Andalusia telah berjaya melakukan eksperimen-eksperimen yang sukar. Mereka sentiasa berhati-hati dalam semua operasi yang dilakukan khususnya dalam bidang aetiologi, patologi dan terapuitik. Dengan itu Andalusia berjaya melahirkan ramai sarjana yang mempunyai kepakaran yang mendalam dalam berbagai cabang ilmu kedoktoran dan mereka telah menghasilkan karya-karya perubatan yang dilengkapi dengan ilustrasi alat-alat pembedahan. Inilah sumbangan terbesar oleh sarjana perubatan Islam dan dunia perubatan moden terhutang budi kepadanya. Orang Yahudi mempelajari ilmu daripada sarjana Islam Andalusia dan mereka menjadi terkenal di merata tempat. Selain daripada itu, para sarjana perubatan menjadi tenaga pengajar di universiti-universiti di seluruh Andalusia. Mereka bertanggungjawab mengurniakan diploma atau ijazah kepada para pelajar yang telah tamat pengajian kedoktoran. Seseorang itu tidak dibenarkan untuk mengajar atau memperaktiskan ilmu kedoktoran tanpa diploma atau ijazahyang berkenaan. Banyak hospital awam didirikan di semua bandar penting di Andalusia. Contohnya pada zaman pemerintahan khalifah Bani Umaiyah terdapat lebih kurang 40 buah hospital di Cordova.Di antara tokoh ilmu perubatan Islam ialah Ibn Zuhr (meninggal dunia pada 525H/1131M). Di Barat beliau dikenali sebagai Avensoon. Beliau juga merupakan pakar perubatan yang termasyhur diAndalusia. Beliau telah meninggalkan karya yang amat dihargai oleh Barat iaitu kitabal-Taysiryang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dalam tahun 1289M oleh Paravicius dengan namaTheisir. Ia dikenali sebagaiFacilitation of Treatmentdalam bahasa Inggeris.b. Sains Kemanusiaan dan Sosiali. Antropologi dan SosiologiDi kalangan ahli antropologi Barat tidak wujud keseragaman dalam memahami manusia ini kerana mengikut fahaman humanisme yang berkembang di Barat melalui abad ke15 hingga abad ke18 unsur kerohanian atau keagamaan tidak wujud dalam kehidupan manusia. Menurut Islam definisi manusia yang diberikan ini adalah amat tidak lengkap. Mendefinisikan manusia dengan mengambil kira unsur biologinya sahaja merupakan satu jenayah dan penafian tentang hakikat kemanusiaan itu sendiri kerana manusia tidak dapat hidup berdasarkan kepada jasad sahaja. Malah ia memerlukan roh. Tanpa roh manusia tidak dapat hidup. (Mustafa Daud 1991: 203).Di antara tokoh ilmu sosiologi Islam ialah Dr. Ali Syariati (1933-1977M). Beliau berasal dari Iran dan merupakan di antara pakar sosiologi Islam mutakhir yang cuba menganalisis sosiologi dari perspektif Islam. Percubaan beliau ini menghasilkan satu kejayaan gemilang. Kegemilangan ini adalah berpunca daripada kejayaannya mengadun ajaran-ajaran al-Quran dengan ilmu sosiologi moden yang dipelajarinya di Perancis sehingga mendapat ijazah doktor falsafah (Ph.D).Keunggulan teori Dr. Ali Syariati hanya dapat dilihat setelah dibandingkan dengan teori perubahan sosial Barat. Barat menyenaraikan beberapa faktor yang membawa perubahan sosial seperti penjajahan, kemajuan komunikasi, kemajuan teknologi, faktor alam sekitar seperti gempa bumi dan sebagainya. Dengan bimbingan al-Quran, Dr. Ali Syariati menemukan teori perubahan sosialnya dengan menitikberatkan tentang umat manusia itu sendiri. Istilah yang digunakan oleh beliau ialahal-nas. Hal ini berpandukan kepada ayat al-Quran yang ber maksud:Tuhan tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum itu (kaum manusia) jika mereka sendiri tidak mahu mengubahnya.(Surah al-Rad: 11).ii. PsikologiIa adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa, merupakan ilmu yang paling tua usianya bermula di zaman primitif lagi. Ia maju setapak pada zaman Yunani kuno. Ia dikira sebagai era bermulanya psikologi yang bersifat saintifik. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristotles, Gelen dan sebagainya merupakan tokoh psikologi Yunani yang tidak asing lagi kepada kita.Islam telah memberikan sumbangan yang amat besar didalam perkembangan psikologi ini. Al-Imam Abu Mansur Al-Tahlabi telah berjaya mengumpulkan 50 istilah yang pernah digunakan oleh ahli-ahli psikologi Islam pada zaman kegemilangan Islam dahulu sepertijanin,walid,radi,balighdan sebagainya.Nafs(jiwa),qalb(hati),rohdanaql(akal) adalah empat istilah yang paling popular dalam psikologi Islam. Semua istilah ini terdapat dalam al-Quran. Perkataannafsdiulang oleh al-Quran sebanyak 367 kali. Ia membawa erti sebagai kemanusiaan pada keseluruhannya tanpa terkhusus kepada pemikiran sahaja. Perkataanqalbpula diulang sebanyak 144 kali. Ia mempunyai berbagai-bagai makna, seperti pemberian hidup, wahyu malaikat yang membawanya dan sebagainya.Aqlpula diulang sebanyak 49 kali, bukan secara tepat tetapi dalam bentuk kata kerja, iaituaqalayang memberi erti sebagai berfikir. (Mustafa Daud 1991: 210).Tokoh Psikologi Islam yang utama ialah al-Farabi (meninggal pada 350/961M). Di Barat beliau dikenali sebagai Alpharabius. Beliau meninggalkan Farab (Uzbekistan, Rusia) untuk menuntut ilmu di Baghdad sejak kecil lagi. Al-Farabi ketika membicarakan masalah roh bermula dengan menghuraikan akal. Akal dikatakan oleh beliau sebagai satu gejala yang mempunyai daya kekuatan yang dapat memancarkan roh. Dalam daya kekuatan itu terangkum di dalamnya beberapa daya yang lain seperti daya keinginan untuk hidup. Terdapat juga daya perasaan dan imaginasi yang terkandung di dalam daya mengenal. Di samping itu ada daya yang berupa intelek yang praktis yang digerakkan oleh intelek yang berbentuk teori yang kedua-duanya dapat mencetuskan daya berfikir.Akal juga mempunyai dua bahagian kekuatan lain, iaitu dapat berfikir sesuatu yang berbentuk abstrak yang terpisah daripada kebendaan yang dapat diinderai, dan daya kekuatan untuk mencari sesuatu yang dapat memberi faedah, kebaikan dan kesempurnaan jasmani seperti bagaimana mencari makan dan tempat perlindungan. Al-Farabi berpendapat bahawa daya kekuatan yang kedua ini akan hancur, dengan hancurnya jasad ditelan bumi. Sedangkan daya kekuatan yang pertama tetap kekal bersama roh dan daya kekuatan inilah juga yang akan dibangkitkan bersama roh pada hari kiamat.iii. Kesusasteraan dan KesenianSejak dahulu lagi manusia bersastera dengan menghasilkan berbagai bentuk puisi seperti nyanyian, sajak dan jampi mentera, di samping bentuk prosa seperti cerita-cerita penglipur lara, dongeng dan sebagainya. Sebelum Islam, sastera mereka dipenuhi unsur-unsur animisme terutama dalam puisi mistik. Beberapa pembaharuan dapat dilihat selepas kedatangan Islam. Kemudian dengan kedatangan Barat telah mengubah sama sekali dunia sastera orang Islam. Malangnya sebahagian besar masyarakat Islam tidak menyedari bahawa dari segi prinsip dan konsepnya, seni Barat yang umumnya bersifat sekular itu tidak selaras dengan Islam. Seni sastera Islam pula tidak diberikan tempat dalam dunia yang sekular ini. Sifat asas seni sastera Islam adalah tauhid. Sasterawan Islam hendaklah yakin bahawa hanya nilai yang ditentukan oleh Allah sahaja yang mutlak dan terbaik.Di antara tokoh seni sastera Islam ialah al-Maari (973-1057M). Beliau adalah seorang sasterawan yang menguasai kedua-dua bidang prosa dan puisi. Karya prosanya yang terkenal ialahRisalah al-Ghufran(Bingkisan Pengampunan). Ia mengandungi unsur simbolik dan sindiran yang merupakan pengalaman pengembaraan penulis di alam akhirat. Beliau juga menghasilkan kitab akhlak yang bermutu iaituMulk al-Sabil(Tertinggal Jalan) yang mengandungi kata-kata hikmat dan ajaran akhlak. (Mustafa Daud 1991: 323).c.Ilmu Pentadbiran dan Pengurusani. Pengurusan Sumber MaklumatDalam Islam, semua maklumat dan ilmu adalah milik Allah. Oleh itu sumber maklumat utama yang tidak boleh diketepikan ialah al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber primer manakala sumber maklumat selainnya adalah sumber sekunder, atau dengan sebutan lain sumber naqli (wahyu) dan sumber aqli (ijtihad). Sumber primer ialah sumber asal maklumat dalam Islam dan bersesuaian dengan setiap zaman, manakala sumber sekunder (alternatif) adalah sumber-sumber maklumat yang dikembangkan oleh pemikiran manusia hasil analisis dan sentesis daripada prinsip-prinsip al-Quran dan al-Sunnah.Sejarah memperlihatkan betapa ramai tokoh-tokoh intelektual Islam yang terkenal menjadikan sains pengurusan maklumat dan ilmu sebagai asas kejayaan mereka dalam menguasai pelbagai bidang keilmuan. Di antara tokoh ilmu pengurusan sumber maklumat Islam ialah al-Ghazali (1111M). Beliau adalah Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Lahir di daerah Tus di kawasan perkampungan Ghazalah. Berhijrah ke Nisabur dan berguru dengan Imam al-Haramain iaitu Imam al-Juwaini. Kemudian berhijrah ke Baghdad dan dilantik sebagai professor di Universiti Nizamiyah ketika berusia 33 tahun. Berhijrah lagi ke Damsyik, Bait al-Maqdis, Makkah, Madinah dan berkhidmat di Universiti Nizamiyah sehingga beliau meninggal dunia.Beliau dicatatkan sebagai bapa falsafah moden, mahir dalam bidang muzik, metafizik, logik, sosiologi, matematik dan sebagainya. Telah menghasilkan lebih daripada 400 buah buku pelbagai bidang dan disiplin. Beliau mengkelaskan disiplin ilmu berasaskan kepada empat aspekiaitu:i.Ilmu Teoritikal dan Praktikalii.Ilmu Huduri dan Husuliiii.Ilmu Keagamaan dan Keintelektualaniv.Ilmu Fardhu Ain (Individu) dan Fardhu Kifayah (Kemasyarakatan)ii.Pengurusan EkonomiEkonomi Islam adalah suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan mengurus sumber-sumber alam untuk kepentingan diri dan juga masyarakat bagi mendapat keredaan Allah. Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membezakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebahagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah selaku dasar.Kegiatannya bersifat pengabdian dan bercita-cita luhur iaitu memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk kehidupan insan sebagai satu bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah. Kegiatan ekonomi Islam juga selain diawasi oleh syariat, juga diawasi oleh hati nurani yang terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhirat.Di antara tokoh ekonomi Islam yang terkenal ialah Ibn Taimiyah (1262-1328M). Ibn Taimiyah membenarkan campur tangan kerajaan dalam pasaran dengan sebab menopoli, penyorokan dan spekulasi. Di antara tulisannya ialahberhubung dengan institusi hisbah yang berperanan untuk menjaga persaingan secara saksama dan berurusan dengan jujur. Hal ini boleh dilakukan dengan cara penguatkuasaan peraturan-peraturan terhadap pengeluar, pedagang danorang tengah.Berhubung dengan pemilikan oleh individu, Ibn Taimiyah membenarkan pihak berkuasa untuk memendekkan tempoh atau menarik balik pemilikan tersebut, beliau juga menekankan supaya pihak kerajaan memenuhi keperluan asas rakyat. (Muhammad Nejatullah Siddiqi 1989: 106).Jelas sekali bahawa Islam merupakan alternatif tunggal yang dapat menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia di dunia ini. Justeruitu, Islam mesti digunakan dalam pendekatan terhadap disiplin ilmu khususnya sains kemanusiaan dan sosial seperti psikologi, sosiologi dan sebagainya.Ahli-ahli sains Islam pada zaman keemasannya dahulu telah mencapai satu tahap yang sungguh mengkagumkan dunia. Mereka telah meninggalkan warisan yang amat berharga kepada tamadun dan generasi kini. Kelebihan ahli-ahli sains Islam ialah mereka bukan sahaja mahir sesuatu bidang malah menguasai pelbagai disiplin. Ibn Rusyd contohnya bukan sahaja menguasai ilmu perubatan atau disiplin sains, malah beliau juga menguasai falsafah yang tidak ada kaitannya dengan sains. Demikian juga halnya dengan Ibn Khaldun yang terkenal sebagai ahli falsafah sejarah dan ahli sosiologi, tetapi beliau juga merupakan seorang ahli kimia yang termasyhur. Lebih utama lagi mereka juga merupakan ulama yang menguasai ilmu-ilmu fardhu ain seperti ilmu kalam, fiqh dan tasawuf.RujukanAl-Quran al-KarimAbdul Aziz Salim. 1962.Tarikh al-Muslimin wa Atharuhum fi al-Andalus.Beirut: Dar al-Maarif.Ahmad Amin. 1969.Zuhr al-Islam. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.Aidit bin Hj. Ghazali.1994.Sumbangan Islam Kepada Tamadun Dunia dalam Ilmu dan Kecemerlangan dari Perspektif Islam.Penyunting Ismail Hj. Ibrahim & Mohd. Shahri Abdul Rahman. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).Al-Buti, Said Ramadan. 1988.Fiqh al-Sirah.Terjemahan Mohd Darus Sanawi Ali.Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.Arnold, Thomas. 1913.The Preaching of Islam.London: Constable and Company Ltd.Azam Hamzah. 1987.Sumbangan Islam kepada Tamadun Dunia.Klang: Fontarz Enterprise........................... 1991.Sejarah dan Tamadun Islam di Andalus (711-1492M).Shah Alam: Penerbitan Hizbi1991.Sejarah Tamadun Islam di Andalus (711-1492).The Commercial Press Sdn. Bhd.Azam Bin Hamzah, Zulekha Yussof. 1990.Tamadun Islam Konsep dan Pencapaiannya. Shah Alam: Penerbitan Hizbi.Azhar Hj. Md Aros. 2002.Tamadun Islam dan Tamadun Asia.Kuala Lumpur: Fajar Bakti.Azizan Baharudin. 1986.Pengenalan Tamadun Islam di Andalus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Baharuddin Yatim, Sulaimana Noordin. 1992.Sains Menurut Perspektif Islam. Bangi; Pusat Pengajian Umum, UKMChejne, Anwar G. 1974.MuslimSpain: Its History and Culture.Minneapolis: TheUniversityofMinnesotaPress.Dozy, Reinhart. 1972.Spanish Islam:A History of Moslems inSpain.London: Frank Cass.Encyclopedia Britanica. 1969.Chicago: William Benton Publisher.Ibn al-Qifti, Ali bin Yusof.1903.Tarikh al-Hukama.Leipzig.Imamuddin, S.M. 1965.Some Aspects of the Sosio-economic and Cultural History of MuslimSpain.Leiden: E.J. Brill.Inan, Muhammad Abdullah. 1959.Nihayat al-Andalus. Kaherah: Matbaah Misr Sharikat Muhasamah Misriyyah.Irving, T.B. 1973.Falcon ofSpain.Lahore: SH. Muhammmad Ashraf.Mahyudin Hj. Yahaya, Dr. 1990.Islam di Sepanyol dan Sicily. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Mohd Asri Abdullah dll. (editor). 1992. Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Menghadapi Cabaran Abad ke 15H/21M,Prosiding Seminar Tamadun Islam Peringkat Asia Tenggara. Shah Alam: UPENA, UiTM.Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1989.Pemikiran Ekonomi Islam.Terj. Mohd AminAbdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasadan Pustaka.Mustafa Hj. Daud. 1991.Tamadun Islam.Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.S.H. Mahmud. 1960.The Story of Islam.Karachi:OxfordUniversityPress.Universiti Malaya. 2001.Tamadun Islam dan Tamadun Asia.Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.W. Abdullah Bin Hj. W. Mahmood, Dra. Wista Ahmad. 1997.Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu Serta Sumbangannya Kepada Dunia. Selangor: Global Printers Sdn. Bhd.Wan Kamariah Leman, Mazlah Yaacob. 1997.Sejarah dan Tamadun Islam.Shah Alam: Pusat Pendidikan Lanjutan, UiTM.