of 13 /13
1 PENGENALAN TAMADUN Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) PROFESOR DR.ZAID AHMAD JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN FAKULTO EKOLOGI MANUSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

Embed Size (px)

Text of Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC |...

Page 1: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

1

PENGENALAN TAMADUN

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

PROFESOR DR.ZAID AHMAD

JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN

KETAMADUNAN FAKULTO EKOLOGI MANUSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Page 2: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

HASIL PEMBELAJARAN

Membina peradaban dan tamadun mengikut

acuan sendiri dalam konteks negara

Malaysia

Menyuburkan dialog peradaban antara kaum

dalam kepelbagaian budaya

2

Page 3: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

3

ILMU KETAMADUNAN 01 PENGENALAN TAMADUN

TAM

ADU

N

Pengenalan apakah TITAS?

Kandungan dan liputan

Persoalan & polemik dalam tamadun

Sejarah tamadun & pengajian tamadun

Page 4: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

• Kombinasi Tamadun Islam dan Tamadun Asia • Kursus wajib perlu diikuti oleh pelajar institusi

pengajian tinggi di Malaysia • Salah satu kursus yang bermatlamatkan

pembinaan nusa bangsa

Pengenalan: Apakah TITAS?

• Membina peradaban & tamadun dalam acuan dan sistem nilai tempatan

• Menyuburkan dialog peradaban

Tujuan

Page 5: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

-Pengenalan Ilmu Ketamadunan -Tamadun Islam -Tamadun Melayu -Tamadun Cina -Tamadun India -Isu-isu semasa dan masa depan

1

2

4

3

Page 6: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

Apakah tamadun?

Apakah ilmu Tamadun?

Apakah maksudnya dan apa landasan pengertian dan konsepnya?

Apakah neraca yang membezakan bertamadun dengan tidak bertamadun?

Apakah ukuran atau tanda aras menentukan tahap pencapaian sesebuah tamadun?

PERSOALAN DALAM TAMADUN

Page 7: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

Sering menjadi polemik dalam

pemikiran peradaban

Bermula seawal zaman Greek apabila Plato (sekitar abad ke 4 SM) – Plato konsep polis (πολις) dalam karyanya The Republic yang merujuk kepada kota atau bandar

atau negara kota (city-state)

TAMADUN

Page 8: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

8

Dalam konteks masyarakat ianya merujuk kepada suatu tahap kemajuan dengan kewujudan sistem politik dan

institusi-institusi sosialnya.

TAMADUN

Ruang lingkup perbahasan mengenai tamadunan dan ketamadunan adalah sangat luas.

Page 9: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

9

Perlu mengenalpasti apakah kriteria dan asas rujukan bagi menentukan tahap dan pencapaian sesuatu tamadun

berdasarkan teori-teori ketamadunan sama ada klasik, moden mahupun kontemporari.

TAHAP PENCAPAIAN TAMADUN

Page 10: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

Salah faham tentang ilmu tamadun

Sejarah Tamadun

Subjek yang usang?

Tidak digemari, tiada nilai komersial…?

Satu bidang yang versatil dan dinamik

Meliputi skop yang luas -relevan

Bersifat inter-disiplin

SEJARAH TAMADUN PENGAJIAN KETAMADUNAN

Page 11: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

Sejarah tamadun pengalaman yang

dilalui oleh sesuatu tamadun.

Melalui tahap pencapaian, jatuh bangun kemajuan dan kemunduran.

Pengajian Ketamadunan membicarakan teori, konsep

asas,ciri dan sifat tamadun

Tanpa sejarah, kajian ketamadunan akan menjadi sesuatu subjek yang hampa,

usang dan kosong.

Page 12: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)

Sejarah Tamadun - Tentang masa lampau

komponen asas dalam kajian ketamadunan

melalui sejarah ilmu ketamadunan dapat dibentuk

Pengajian ketamadunan –dinamik bersifat taut- menaut antara pelbagai

disiplin ilmu, merentasi perbincangan tentang masa lampau, masa kini dan

masa depan.

PENGAJIAN KETAMADUNAN DAN SEJARAH TAMADUN

Page 13: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - PutraMOOC | …putramooc.upm.my/.../pengenalan/TOPIK_1-PENGENALAN_ILMU_KET… · 1 pengenalan tamadun tamadun islam dan tamadun asia (titas)