TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  1/17

  Ahmad Amsyar bin Abdullah

  Muhammad Adib bin MisslaniPusparajan A/L Thiagarajan

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  2/17

  PENGENALAN

  Proses interaksi bermula dengan prosespembudayaan yang mengintegrasikanmasyarakat berbilang ras atau etnik.Melalui proses interaksi antara budaya, makaterbentuk interaksi peringkat tamadun.

  Perdagangan memainkan peranan yangpenting dalam proses interaksi antaratamadun.

  Interaksi Antara Tamadun

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  3/17

  Rekod sejarah China, berlaku melalui hubunganperdagangan seawal kurun ke-2 S.M.Jalan Sutera yang menjadi laluan para pedagang -saluran interaksi.Selain daripada barang dagangan, agama Buddhamerupakan komoditi terpenting yang dibawa keChina.Pada kurun ke-2, telah berlaku pertembungan diantara tamadun Cina dan tamadun India di rantauAsia Tenggara melalui aktiviti perdagangan.

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  4/17

  Kesan interaksi

  PenyebaranAgama Buddha

  Sains danTeknologi

  Bahasa,Kesusasteraandan Kesenian

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  5/17

  D ibawa masuk ke China kurun pertama masihiMaharaja hantar wakil ke India untuk fahami &mendalami ajaran.D isesuaikan dgn tradisi budaya masyarakat Cina;doktrin D aoisme & Konfusianisme .Sami dari China menetap di India & pelajari kitabBuddha (bahasa Sanskrit & Pali).Berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satukoleksi (Tripitaka).

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  6/17

  D ari China - pembuatan kertas, tembikar, bahanletupan, percetakan & kompasPerubatan Cina mendapat tempat dan diberi

  penghormatan yang tinggi di IndiaD ari India - teknologi India menghasilkan guladaripada tebu, 60 koleksi ilmu astronomi Indiatelah diterjemah ke bahasa Cina ahli astronomiIndia pernah berkhidmat di China sistem kalendarlunar Cina yang baruKarya perubatan India pula banyak diterjemah kedalam bahasa Cina

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  7/17

  Ilmu fonetik Cina guna pengetahuan danteknik ilmu fonetik Sanskrit - dipelajari melaluiajaran BuddhismeKitab Buddha juga telah membekalkan bahanuntuk panduan dan rujukan kepadakesusasteraan Cina- perbendaharaan kata,tema, gaya dan genre.Seni muzik India alat muzik Cina yg berasaldari India :- pipa dan konghou

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  8/17

  INTERAKSI TAMADUN MELAYU&TAMADUN INDIA

  Bermula pada awal abad ke-3 sm

  Bahan bertulis dari India-disebut sebagai Malayadvipa(semenanjung Malaysia)

  Tujuan kedatangan pedagang India ke Tanah Melayu bagi mendapatkan emas

  Tanah Melayu-Suvarnabhumi(tanah emas)

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  9/17

  Kesan-kesan interaksi antaraTamadun Melayu dan TamadunIndia

  Penyebaran agama Sistem pemerintahan

  Struktur masyarakat Adat resam dan budaya

  Bahasa dan kesusateraan

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  10/17

  Penyebaran Agama

  Agama Hindu dan Buddha telah diterimadan menjadi pegangan penduduktempatan yang sebelumnya berpegangkepada kepercayaan animisme.Candi Bukit Batu Pahat di LembahBujang pula merupakan tinggalanpengaruh ajaran Hindu kerajaan Cholaketika menguasai Kedah.

  Sistempemerintahan

  konsep Dewaraja (dlmbhs Sanskrit yangbermakna God King) -

  konsep ketuhanan agamaHindu yg membesarkankeagungan dewa-dewi &dikaitkan dgn kedudukanserta status Raja sbgjelmaan TuhanUpacara pertabalan - bgmengekalkan status tinggiRaja

  Panca Persada yg sptGunung Mahameru,memperlihatkan pengaruhkosmologi Hindu-Buddha.

  Adat resam danbudaya

  Kedatangan agamaHindu pengaruhikehidupan sehariandan adat resammasyarakat Melayu:-amalan jampi &menteraAmalan adat dikalangan masyarakatMelayu sepertimelenggang perut,

  bertindik telinga,bersanding danberinai, mencecahgaram dan menjejakkaki ke bumi bagibayi,Masyarakat India

  Chittyanmemperlihatkan

  persamaan dgnkebudayaan Melayu

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  11/17

  Struktur masyarakat

  o Akibat pengaruh dari sistem kasta (susun lapis dalammasyarakat) terdapat pemisahan jelas golongan atasan/bangsawan yang dianggap lebih mulia dgn golonganrakyat biasa.

  o Pengaruh ini telah membawa kepada munculnyamasyarakat feudal dalam kehidupan masyarakat Melayu

  Bahasa

  Pengaruh bahasa SanskitPenemuan Batu BersuratKedukan Bukit (683 M), BatuBersurat Talang Tuwo (684M), Batu Bersurat Kota Kapur (686 M) dan Batu BersuratKarang Berahi (692 M)buktikan pengaruh bhsSaskrit dlm bhs Melayu kunoyg digunakan ketika ituBatu Bersurat Terengganu,selain drp perkataan Arab,turut ditemui 29 perkataandari bahasa Sanskrit

  Pengaruh Dari BahasaSanskrit(PerbandinganBahasa Melayu Lama danBaru)Bhakti = bakti Bhumi = bumi Dosa = dosaDrohaka = derhakaMaharddhika = merdekaPrakara = perkaraRupa = rupaSamicra = mesraTathapi = tetapi Vela = bila

  kesusasteraan

  Kesusasteraan Sanskrit sepertiEpik Ramayana & MahabharataHikayat Seri Rama dpt inspirasidrp E.RamayanaEpik Mahabharata diberi wajahtempatan - Hikayat PendawaLima, H.Pandawa, H.PandaDelima & H.Sang BomaKarya sastera Melayu tradisionalpentingkan aspek kesenian,keromantisan, keagungan raja-raja & menyelitkan unsur epik &mitosTurut diadaptasikan dlm wayangkulit

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  12/17

  Interaksi antaraTamadun China&

  Tamadun Jepun

  Berlaku secara aman.Asimilasi Tamadun China dalam Tamadun Jepun telah diperkukuhkan identiti

  oleh Tamadun Jepun.

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  13/17

  agama dan tulisanPerkembangan intelektual

  dan kesusasteraan.

  Kesan

  Agama Buddhadiperkembangkan dalamTamadun Jepun.(Agama Shinto)

  Tulisan Cinamenjadi asaskepadapembentukan tulisanJepun. (HiragamaKalakana)

  Upacara seperti upacaraminum teh dan seni taman.Struktur pembinaan bandar.

  Ajaran falsafah Konfusianismeseperti penekanan kepadainstitusi keluarga.Konsep mandat dari Syurgatelah memperkukuhkankedudukan Maharaja Jepunyang dipercayai berasaldaripada keturunan DewiAmaterasu.Sistem pemerintahan berpusat

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  14/17

  INTER AKSI TAMADU N MELAYU TAMADU N IND IA

  Bermula seawal abad ke-3 SMBahan bertulis dari India - ada menyebuttentang Malayadvipa (SemenanjungMelayu)Tujuan utama kedatangan para pedagangdari India ke Tanah Melayu ialah bagi

  dapatkan emasSuvarnabhumi (tanah emas) gelarandiberi kepada Tanah Melayu

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  15/17

  KESAN-KESAN INTER AKSI

  1) Penyebaran Agama

  2) Sistem Pemerintahan

  3) Struktur Masyarakat4) Adat Resam dan Budaya

  5) Bahasa

  6) Kesusasteraan

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  16/17

  PENYEBAR AN AGAMA

  Agama Hindu dan Buddha telah diterima danmenjadi pegangan penduduk tempatan

  Sebelum ini mereka berpegang kepadakepercayaan animisme.

  Contoh : Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang

  pula merupakan tinggalan pengaruh ajaran Hindukerajaan Chola ketika menguasai Kedah.

 • 8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

  17/17

  SISTEM PEMER INTAHAN