17
8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 1/17 Ahmad Amsyar bin Abdullah Muhammad Adib bin Misslani Pusparajan A/L Thiagarajan

TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 1/17

Ahmad Amsyar bin Abdullah

Muhammad Adib bin MisslaniPusparajan A/L Thiagarajan

Page 2: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 2/17

PENGENALAN

Proses interaksi bermula dengan prosespembudayaan yang mengintegrasikanmasyarakat berbilang ras atau etnik.Melalui proses interaksi antara budaya, makaterbentuk interaksi peringkat tamadun.

Perdagangan memainkan peranan yangpenting dalam proses interaksi antaratamadun.

Interaksi Antara Tamadun

Page 3: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 3/17

Rekod sejarah China, berlaku melalui hubunganperdagangan seawal kurun ke-2 S.M.Jalan Sutera yang menjadi laluan para pedagang -saluran interaksi.Selain daripada barang dagangan, agama Buddhamerupakan komoditi terpenting yang dibawa keChina.Pada kurun ke-2, telah berlaku pertembungan diantara tamadun Cina dan tamadun India di rantauAsia Tenggara melalui aktiviti perdagangan.

Page 4: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 4/17

Kesan interaksi

PenyebaranAgama Buddha

Sains danTeknologi

Bahasa,Kesusasteraandan Kesenian

Page 5: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 5/17

D ibawa masuk ke China kurun pertama masihiMaharaja hantar wakil ke India untuk fahami &mendalami ajaran.D isesuaikan dgn tradisi budaya masyarakat Cina;doktrin D aoisme & Konfusianisme .Sami dari China menetap di India & pelajari kitabBuddha (bahasa Sanskrit & Pali).Berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satukoleksi (Tripitaka).

Page 6: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 6/17

D ari China - pembuatan kertas, tembikar, bahanletupan, percetakan & kompasPerubatan Cina mendapat tempat dan diberi

penghormatan yang tinggi di IndiaD ari India - teknologi India menghasilkan guladaripada tebu, 60 koleksi ilmu astronomi Indiatelah diterjemah ke bahasa Cina ahli astronomiIndia pernah berkhidmat di China sistem kalendarlunar Cina yang baruKarya perubatan India pula banyak diterjemah kedalam bahasa Cina

Page 7: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 7/17

Ilmu fonetik Cina guna pengetahuan danteknik ilmu fonetik Sanskrit - dipelajari melaluiajaran BuddhismeKitab Buddha juga telah membekalkan bahanuntuk panduan dan rujukan kepadakesusasteraan Cina- perbendaharaan kata,tema, gaya dan genre.Seni muzik India alat muzik Cina yg berasaldari India :- pipa dan konghou

Page 8: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 8/17

INTERAKSI TAMADUN MELAYU&TAMADUN INDIA

Bermula pada awal abad ke-3 sm

Bahan bertulis dari India-disebut sebagai Malayadvipa(semenanjung Malaysia)

Tujuan kedatangan pedagang India ke Tanah Melayu bagi mendapatkan emas

Tanah Melayu-Suvarnabhumi(tanah emas)

Page 9: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 9/17

Kesan-kesan interaksi antaraTamadun Melayu dan TamadunIndia

Penyebaran agama Sistem pemerintahan

Struktur masyarakat Adat resam dan budaya

Bahasa dan kesusateraan

Page 10: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 10/17

Penyebaran Agama

Agama Hindu dan Buddha telah diterimadan menjadi pegangan penduduktempatan yang sebelumnya berpegangkepada kepercayaan animisme.Candi Bukit Batu Pahat di LembahBujang pula merupakan tinggalanpengaruh ajaran Hindu kerajaan Cholaketika menguasai Kedah.

Sistempemerintahan

konsep ³Dewaraja´ (dlmbhs Sanskrit yangbermakna God King) -

konsep ketuhanan agamaHindu yg membesarkankeagungan dewa-dewi &dikaitkan dgn kedudukanserta status Raja sbgjelmaan TuhanUpacara pertabalan - bgmengekalkan status tinggiRaja

Panca Persada yg sptGunung Mahameru,memperlihatkan pengaruhkosmologi Hindu-Buddha.

Adat resam danbudaya

Kedatangan agamaHindu pengaruhikehidupan sehariandan adat resammasyarakat Melayu:-amalan jampi &menteraAmalan adat dikalangan masyarakatMelayu sepertimelenggang perut,

bertindik telinga,bersanding danberinai, mencecahgaram dan menjejakkaki ke bumi bagibayi,Masyarakat µIndia

Chittyan¶memperlihatkan

persamaan dgnkebudayaan Melayu

Page 11: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 11/17

Struktur masyarakat

o Akibat pengaruh dari sistem kasta (susun lapis dalammasyarakat) terdapat pemisahan jelas golongan atasan/bangsawan yang dianggap lebih mulia dgn golonganrakyat biasa.

o Pengaruh ini telah membawa kepada munculnyamasyarakat µfeudal¶ dalam kehidupan masyarakat Melayu

Bahasa

Pengaruh bahasa SanskitPenemuan Batu BersuratKedukan Bukit (683 M), BatuBersurat Talang Tuwo (684M), Batu Bersurat Kota Kapur (686 M) dan Batu BersuratKarang Berahi (692 M)buktikan pengaruh bhsSaskrit dlm bhs Melayu kunoyg digunakan ketika ituBatu Bersurat Terengganu,selain drp perkataan Arab,turut ditemui 29 perkataandari bahasa Sanskrit

Pengaruh Dari BahasaSanskrit(PerbandinganBahasa Melayu Lama danBaru)Bhakti = bakti Bhumi = bumi Dosa = dosaDrohaka = derhakaMaharddhika = merdekaPrakara = perkaraRupa = rupaSamicra = mesraTathapi = tetapi Vela = bila

kesusasteraan

Kesusasteraan Sanskrit sepertiEpik Ramayana & MahabharataHikayat Seri Rama dpt inspirasidrp E.RamayanaEpik Mahabharata diberi wajahtempatan - Hikayat PendawaLima, H.Pandawa, H.PandaDelima & H.Sang BomaKarya sastera Melayu tradisionalpentingkan aspek kesenian,keromantisan, keagungan raja-raja & menyelitkan unsur epik &mitosTurut diadaptasikan dlm wayangkulit

Page 12: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 12/17

Interaksi antaraTamadun China&

Tamadun Jepun

Berlaku secara aman.Asimilasi Tamadun China dalam Tamadun Jepun telah diperkukuhkan identiti

oleh Tamadun Jepun.

Page 13: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 13/17

agama dan tulisanPerkembangan intelektual

dan kesusasteraan.

Kesan

Agama Buddhadiperkembangkan dalamTamadun Jepun.(Agama Shinto)

Tulisan Cinamenjadi asaskepadapembentukan tulisanJepun. (HiragamaKalakana)

Upacara seperti upacaraminum teh dan seni taman.Struktur pembinaan bandar.

Ajaran falsafah Konfusianismeseperti penekanan kepadainstitusi keluarga.Konsep mandat dari Syurgatelah memperkukuhkankedudukan Maharaja Jepunyang dipercayai berasaldaripada keturunan DewiAmaterasu.Sistem pemerintahan berpusat

Page 14: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 14/17

INTER AKSI TAMADU N MELAYU TAMADU N IND IA

Bermula seawal abad ke-3 SMBahan bertulis dari India - ada menyebuttentang Malayadvipa (SemenanjungMelayu)Tujuan utama kedatangan para pedagangdari India ke Tanah Melayu ialah bagi

dapatkan emasSuvarnabhumi (tanah emas) gelarandiberi kepada Tanah Melayu

Page 15: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 15/17

KESAN-KESAN INTER AKSI

1) Penyebaran Agama

2) Sistem Pemerintahan

3) Struktur Masyarakat4) Adat Resam dan Budaya

5) Bahasa

6) Kesusasteraan

Page 16: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 16/17

PENYEBAR AN AGAMA

Agama Hindu dan Buddha telah diterima danmenjadi pegangan penduduk tempatan

Sebelum ini mereka berpegang kepadakepercayaan animisme.

Contoh : Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang

pula merupakan tinggalan pengaruh ajaran Hindukerajaan Chola ketika menguasai Kedah.

Page 17: TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

8/7/2019 TITAS : Interaksi Pelbagai Tamadun

http://slidepdf.com/reader/full/titas-interaksi-pelbagai-tamadun 17/17

SISTEM PEMER INTAHAN