Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  1/36

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  2/36

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  3/36

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  4/36

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  5/36

  TAMADUN ISLAM

  DAN

  TAMADUN ASIA

  TAJUK :

  KESAN INTERAKSI TAMADUN

  MELAYU DAN TAMADUN INDIA

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  6/36

  TAMADUN MELAYU

  Tamadun Melayu adalah sebuahtamadun yang dikongsi bersama bangsaMelayu yang datang dari pelbagai

  wilayah dan rumpun bahasa.

  Terbahagi kepada dua dimensi : dimensirumpun bahasa bangsa dan dimensi

  kawasan wilayah.

  Tamadun Melayu berpusat di kawasanyang dikenali sebagai Alam Melayu atau

  Nusantara kini.

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  7/36

  Istilah Melayu

  (3 dimensi yang berbeza)1. Ras Melayu

  - Merujuk

  mereka yangmemiliki ciri-ciri genetikyang sama

  dan berasaldari AlamMelayu.

  2. KebudayaanMelayu

  - Pegangan dan

  amalanmasayarakatMelayu yangmenjadikan

  agama Islam

  dan adat resammereka sebagai

  unsur utamapembentukanny

  a.

  3. Bahasa melayu

  - Merujuk kepadabahasa yang

  dituturkan olehmasayarakat

  seluruh Alam ataukepulauan Melayu

  yang meliputikawasan

  kepulauanmerentasi seluruhAsia Tenggara

  hingga sempadanAustralia.

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  8/36

  Tamadun india merupakan tamadun

  yang tua.

  Tamadun yang telah berumur lebihdaripada lima ribu tahun ini bolehdibahagikan kepada beberapa zaman.

  Zaman pelbagai pemerintahanmeninggalkan kesan besar sertamempengaruhi sifat luaran dandalaman.

  TAMADUN INDIA

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  9/36

  Zaman

  tamadunindia

  Zaman

  prasejarah

  Zamanveda

  Zamandinastimaurya

  Zamanempayar

  gupta

  Zamankerajaan

  Islam Zamanpenjajahan portugis

  danbelandaa

  Zamanpemerintahan british

  Zaman

  merdeka

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  10/36

  ASAL USUL NAMA INDIA

  Nama negara india pada zaman klasikadalah berasaskan kepada bahasa sanskritiaitu Bharata-Varsha atau Bhrarata-Khanda

  sempena nama seseorang pemerintah indiayang bernama bhrarata.

  Nama lain bagi India ialah Jambu-dvipu.

  Orang-orang Greek menamakan kawasan inisebagai Indu. Berdasarkan kepada nama

  Indu inilah maka india dikenali sebagai

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  11/36

  BUDDHA DALAM TAMADUN

  ISLAM

  Sebelum kedatangan pengaruhkebudayaan india, masyarakat AsiaTenggara mengembangkan budayasendiri semenjak dari zaman logam.

  Antaranya kepercayaan ismisme.

  Mulai abad ketiga masihi, TamadunMelayu mulai menerima danmengamalkan beberapaaspek kebudayaan setelah wujud

  perhubungan dengan kerajaan India.

  Ini termasuklah sistem kepercayaan danagama, sistem pemerintahan beraja,kesenian, bahasa dan kesusasteraan.

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  12/36

  MELAYU DAN TAMADUN

  INDIA Bermula seawal abad ke-3SM.

  Bahan bertulis dari India adamenyebut tentang

  Malayadvipa [Semenanjung

  Melayu]. Tujuan utama kedatangan

  para pedagang dari India ke

  Tanah Melayu ialah bagi

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  13/36

  KESAN-KESAN

  INTERAKSI1. Kepercayaan danagama

  2. Sistempemerintahan

  beraja

  3. Bahasa4. Kesusasteraan

  5. Adat Resam dan

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  14/36

  KEPERCAYAAN DAN

  AGAMA

  Agama Hindu dan Buddha telah

  diterima dan menjadi peganganpenduduk tempatan.

  Sebelum ini mereka berpegangkepada kepercayaan animisme.

  Contoh : Candi Bukit BatuPahat di Lembah Bujangpulamerupakan tinggalan pengaruhajaran Hindukerajaan Chola

  ketika menguasai Kedah.

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  15/36

  CARA-CARA KEDATANGAN

  PENGARUH HINDU DAN

  BUDDHATerdapat beberapa pendapat sejarawan tentang

  kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke

  Asia Tenggara:PENDAPAT PERTAMA

  Pengaruh India telah dibawa oleh

  golongan ksyatria atau tentera (disebarkan

  oleh golongan penakluk dari india yang

  membentuk tanah jajahan takluk di Asia

  Tenggara).

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  16/36

  PENDAPAT KE-

  DUA

  Pengaruh tersebut dibawa oleh pedagang

  atau vaisya. Faktor perdagangan yangmelibatkan laluan sutera yang melintasi

  Asia Tengah dan jalan laut melalui Selat

  Melaka . (Hall, 1981 :23 )

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  17/36

  Mendakwa pengaruh itu dibawa olehgolongan Brahmin atau pendeta

  PENDAPAT KE-

  TIGA

  Penerimaan masyarakat pribumi Asia

  Tenggara terhadap beberapa aspekkebudayaan India khususnya seperti

  keagamaan dan sistem beraja juga didorong

  oleh faktor perdagangan.

  Ini kerana perdagangan Asia tenggara dantamadun India telah berlangsung semenjang

  abad ke-5 sebelum masihi lagi.

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  18/36

  Perkahwinan antara pedagang India

  Muslim dengan wanita tempatan darigolongan bangsawan Melayu.

  Contohnya: Tun Ali, anak kepada

  seorang pemborong permata TamilMuslim yang telah berkahwin dengan

  anak Sri Nara Diraja pada zaman

  Sultan Muhammad Syah (1424-1444).

  PENDAPAT KE-

  EMPAT

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  19/36

  Walaubagaimanapun, para sejarawan

  bersetuju dan menerima pendapat ke-lima. Ini diperkuatkan lagi oleh kajianahli arkeologi, berdasarkan jumpaanseni arca yang kasar bercirikan Asia

  Tenggara. ( arca dengan ikatan taliharimau-Srivi a a .

  PENDAPAT KE-

  LIMA

  Proses itu berlaku melalui pengambilan

  aspek-aspek kebudayaan india yang

  menarik sahaja yang kemudiaannya

  disesuaikan dengan budaya tempatanuntuk diamalkan.

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  20/36

  PENGARUH HINDU DAN BUDDHA

  DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

  Sebelum lahirnya kerajaan awal,pemerintahan di setiap penempatan di AsiaTenggara diterajui oleh ketua kerana pada

  masa itu sistem beraja belum digunakan.

  Gelaran rajamuncul apabila

  menerima pengaruhdaripada sistem

  beraja di India

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  21/36

  Institusi pemerintahan dan istiadat

  Raja-Raja Melayu menyerap konsepkosmologi sinkretisme Hindu-Buddha.

  Kerajaan di dunia dianggap bayangan

  kerajaan di syurga.

  Raja sebagai titisan dan penjelmaan

  Tuhan Siva-Buddha yang melahirkankonsep Deva-Raja.

  Candi sebagai monumen batu dibina

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  22/36

  PEMERINTAHAN

  DIRAJARaja

  Kerabat diraja

  Pembesar dan ahli agama

  Rakyat

  Hamba

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  23/36

  RAJABerkuasa mutlak dalam semua aspek

  pemerintahan

  Bagi mengukuhkan kedaulatan raja, majlis

  adat istiadat diadakan seperti majlis pertabalandiraja

  Raja dibantu oleh pembesar dan ahli agama

  dalam upacara keagamaan

  Pada peringkat pentadbiran, raja dibantu oleh tentera danhakim

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  24/36

  Dibawah raja terdapat pemerintahan pusatdan daerah

  Masyarakat di Asia Tenggara semenjak awallagi mereka terlibat dalam perdaganagan lautdan mula berinteraksi dengan India

  Interaksi bahasa sperti ini membolehkanproses asimilasi budaya berlaku

  PENGGUNAAN

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  25/36

  PENGGUNAANGELARAN

  Seri Nara Diraja :Bertugasmengistiharkan

  perlantikan raja

  Seri Paduka Baginda:Capal Suci Di BawahTapak Kaki Dewaraja

  Duli Yang Maha Mulia:Debu Di Bawah TapakKaki Raja Yang palingSuci

  PENGGUNAAN

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  26/36

  PENGGUNAAN

  GELARAN

  Laksamanasebagaiketua tentera

  BendaharasebagaiMenteri

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  27/36

  BAHASA

  Pengaruh bahasa Sanskrit.

  Penemuan Batu Bersurat Kedukan Bukit

  (683 M), dan Batu Bersurat Talang Tuwo(684 M) dan Batu Bersurat Karang Berahi

  (692 M) buktikan pengaruh Sanskrit dalam

  bahasa Melayu Kuno.

  Batu Bersurat Terengganu, selain

  daripada bahasa Arab, ditemui 29 bahasa

  PENGARUH DARIPADA BAHASA

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  28/36

  PENGARUH DARIPADA BAHASA

  SANSKRIT Perbandingan bahasa Melayu lama dengan

  bahasa Melayu baharu

  = =

  = =

  = =

  Bha

  kti

  Dhu

  ka

  droha

  ka

  Samic

  ra

  Tatha

  pi

  Vela

  Bakti

  Tetapi

  Mesra

  Derhaka

  Duka

  Bila

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  29/36

  KESUSASTERAAN

  Kesusasteraan Sanskrit seperti EpikRamayana & Mahabharata.

  Hikayat Seri Rama mendapat inspirasidaripada En. Ramayana.

  Karya sastera Melayu tradisonal pentingkan

  aspek kesenian, keromantisan, keagunganraja dan menyelitkan unsur epik dan mitos.

  Cerita penglipur lara yang dituturkan oleh-

  ADAT RESAM DAN

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  30/36

  ADAT RESAM DANBUDAYA

  Kedatangan agama Hindu

  pengaruhi hidupan seharian danadat resam masyarakat Melayu:

  amalan jampi dan mentera.

  Amalan adat dalam kalangan

  masyarakat Melayu seperti

  melenggang perut, bersanding

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  31/36

  Budaya pemakanan seperti

  roti canai serta

  penggunaan rempah ratus

  juga mempengaruhi

  masyarakat melayu.

  Pengaruh India dalam

  hiburan-Tarian dan muzik

  dalam masyarakat Melayuseperti tarian gamelan,

  ronggeng, boria, wayang

  kulit dan mak yong. (Afifah,

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  32/36

  KESENIANSENI BINAAN:

  Merangkumi aspek-aspek binaan seperti

  arkitektur, candi, patung, arca dan ukiran-ukiranlain

  Kuil dan candi mesti didirikan disetiap tempatyang dikunjungi oleh penganutnya.

  Candi lambang kosmologi dan bangunan tiruan

  dari tempat dewa sebenar iaitu Gunung Mahameru

  MAKANAN

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  33/36

  MAKANAN Penggunaan rempah ratus yang

  banyak dalam masakan

  Telah diasimilasikan dalam

  masyarakat Melayu contohnya

  masakan kari atau kurma

  Masyarakat Melayu mengambil

  budaya pemakanan masyarakat

  India seperti nasi sebagai bahanutama.

  Tradisi makanan atas daun pisang

  dan mengemari kekacang, dan

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  34/36

  SUMBER RUJUKAN

  Mashitah Sulaiman. (2011). Tamadun islam

  dan Tamadun Asia Edisi Lengkap. Negeri

  Sembilan: Card Information Sdn.Bhd.

  Sazelin Arif. (2007). Tamadun islam dan

  tamadun asia. Selangor: Mc Graw Hill

  Education.

  Hamidah hamid. (2010). Interaksi Tamadun

  Melayu dan India, dilayari pada 28 januari

  2012 di

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  35/36

 • 7/28/2019 Kesan Interaksi Tamadun Melayu dan India

  36/36