18
INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANNYA DI MALAYSIA DAN DUNIA IKTIBAR DARI TAMADUN INDIA

Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TITAS

Citation preview

Page 1: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANNYA DI

MALAYSIA DAN DUNIA

IKTIBAR DARI TAMADUN INDIA

Page 2: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

1.0 PENGENALAN TAMADUN INDIA

Merujuk kepada tamadun yang berpusat di Lembah Sg Indus. Juga dikenali sebagai Harrapa.

Dianggap antara tamadun tertua di dunia - 3000 SM (1000 tahun lebih awal dari tamdun Cina) Peter N. Sterns, 1996:47

Penemuan bandar Harrapa - lewat 1850-an Antara bukti penemuan - soapstone seal - ukiran seperti

seladang 2 bandar tunjang utama

1) Harrapa (Utara)2) Mohenjodaro (selatan)

Page 3: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

1.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA

• Selaras dengan perkembangan politik, golongan pemerintahan merasakan diri lebih mulia.

• Timbul kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang memabawa kepada sistem kasta.

• 2 budaya besar dikenali sebagai Indo-Arya dan Dravidia.• Sistem keluarga, berlandasakan

Ashrama Dharma (panuduan asas dalam perilaku mengikut peringkat umur)

Purusartha (panduan berkenaan objektif hidup)

Page 4: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

• ASHRAMA DHARMA Peringkat 1 - Brahmacarya (0-24 tahun) bujang dan menuntut ilmu Peringkat 2 - Grihasta - tamat tahap belajar dan mendirikan rumah

tangga (21-30 tahun ,lelaki) dan (18-25 tahun, perempuan) Peringkat 3 - Vanaprasta - (kerohanian, 48-72 tahun) tinggalkan

rumah dan bertapa - mencapai kebolehan menasihati orang lain. Peringkat 4 - Sanyasa - (menolak kehidupan duniawi) pulang ke

masyarakat dan sebar ilmu

• PURUSARTHA Empat objektif mulia yang mesti diamalkan

1. Aram/dharma - etika bersifat kerohanian2. Porul/artha - kekayaan berlandaskan aram3. Inbam/kama - orang kaya berhak menjalankan kerja amal dengan

kekayaan yang dimiliki.4. Vidu/moskha - kebebasan kerohanian.

Page 5: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

SISTEM KASTA• Sistem Varna (5 kelas hieraki sosial)

1. Brahmin (golongan pendidik, pengendali kuil)2. Ksatriya (golongan pemerintah dan keselamatan)3. Vaisya (golongan peniaga)4. Sudra (golongan pekerja)5. Panchama/Ghandala (golongan murtad dan dikeluar dari varna)

• Sistem Jati Sistem berasaskan kesatuan kerja tanpa hieraki sosial Wujud sekitar 1000-500 SM Diketuai oleh 5 orang (Panchayat) Lama-kelamaan berlaku pengasingan sosial antara jati-jati

• Kedudukan kaum wanita Indo-Arya - Kaum perempuan sama dengan lelaki dari aspek

kebebasan dan kesaksamaan. Dravida - kedudukan perempuan tinggi tetapi tidak menyamai lelaki.

Sifat keibuan dihormati

Page 6: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

1.2 AGAMA• Menurut Hinduisme alam ini ada tiga tuhan:

1. Brahma - pencipta2. Vishnu - memelihara3. Shiva - memusnahkan

• Agama lain dalam tamadun India Agama Buddha (Siddharta Gautama, 564-483 SM) Agama Jaina (Mahavira, 599 SM) Agama Sikh (Guru Nanak, 1469-1539)

• Peranan Islam dalam Tamdun India Bermula penaklukan pemerintahan Islam di Baghdad, abad 7M Munculnya ramai falsafah Islam terkenal (Abun Nasr al-Farabi) Menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa berpusat di Delhi Wujud bahasa Urdu, seni bina, dan pusat pengajian Sistem masyarakat tanpa kasta

Page 7: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

2.0 PANDANGAN SEMESTA TAMADUN INDIA

• Bersifat pandangan semesta organik - penerimaan bentuk kepelbagaian, perbezaan dan pertentangan yang terserlah pada agama, falsafah, sosial dan politik

• Hinduisme merangkumi idea-idea agama, falsafah dan budaya. Amalan bersifat kepercayaan kelahiran manusia Tuhan yang mutlak peraturan sebab dan akibat Mengagungkan keadilan Keinginan untuk melepaskan diri dari kelahiran dan kematian

Page 8: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian, perbezaan dan kontradiksi tetapi

pandangan semesta atomistik mengajar orang-orang India mentoleransikan

kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi.

Toleransi biasanya menandakan unsur-unsur negatif iaitu sesuatu atau seseorang tidak

diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana keadaan mendesak yang

tidak boleh diubah. Sifat toleransi dalam masyarakat majmuk membawa kesan

negatif

Page 9: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

3.0 SIFAT PENERIMAAN• Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman

Zaman Purba (Zaman Hindu) Zaman Pertengahan (Zaman Muslim) Zaman Moden (Zaman British)

• Menyaksikan kedatangan penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru

• Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi (baik-buruk, setia-ingkar) namun masyarakat India tidak berpecah belah kerana pandangan semesta India (organik) menekankan perpaduan.

• Sikap menerima kontradiksi sosiobudaya merupakan sumbangan utama tamadun India kepada tamadun dunia

Page 10: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

• Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat 6 aliran - Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa dan Vedanta

• Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili pandangan berbeza - ia digalakkan untuk menerangkan kebenaran dari sesuatu sudut pandangan

• Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya.

• Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan

• Sifat penerimaan semesta India mempengaruhi pemikiran sehinggalah mereka menerima idea, pandangan, amalan dan kehidupan yang berbeza dan bertentangan.

Page 11: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

4.0 SIFAT TOLERANSI• Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas

kedatangan kuasa British ke India• Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan

semesta atomistik yang mementingkan persamaan, persetujuan dan keharmonian.

• Mula melihat perbezaan agama, kasta, kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan

• Segala kontradiksi, konflik, perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya ditoleransikan

• Perkembangan sifat menghormati dan berkeyakinan diri menggalakkan mereka supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada cengkaman kuasa imperialis.

Page 12: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

• Antara konflik yang tercetus : Perselisihan faham Hindu dengan Muslim - wujud negara Pakistan Kasta-kasta rendah dari kurun ke-19 mula menuntut hak dan

kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan dan persamaan. Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah yang tidak

menentang kerana tidak ada kuasa hanya mentoleransikan kedudukan mereka.

Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata tempat di India jmenuntut kerajaan India mewujudkan negeri berdasarkan bahasa.

• Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak individu memberi galakan sikap kritis terhadap realiti sosial.

• Ini semua tercetus kerana pandangan semesta atomistik yang menekankan pentingnya sifat keindividuan dan toleransi, bukan sifat berkumpulan dan penerimaan.

Page 13: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

5.0 NILAI-NILAI TAMDUN INDIA

1. DHARMA menandakan sifat benar individu dan masyarakat -

menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. Dharma ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan

peringkat dalam kehidupan (ashrama) harus dilakukan walaupun ia tidak sempurna.

2. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang

menyedari warisan kedewaan mereka supaya menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi, bangsa dan agama.

dirujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak Zaman Vedik.

Page 14: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

3. KARMA Jumlah perbuatan, ucapan, pemikiran dan tindakan

seseorang dalam kehidupan ini menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula.

menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini

2. AHIMSA Tidak melakukan kekejaman - mempunyai kuasa untuk

mengawal emosi-emosi dan keinginan Amalan tidak memakan daging. Mahatma Gandhi mengesyorkan melayan musuh luar

dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa- kuasa jahat

Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman

Page 15: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

5. SATYA dianggap sebagai kuasa kebaikan yang terdapat dalam

sifat semulajadi manusia. Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai pencapaian

separuh kebenaran, tidak memerlukan kita bimbang terhadap hasil tindakan - tujuan mulia.

6. PERPADUAN Penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan

erat dan keharmonian masyarakat . Pemerintahan Akbar - cekap, tiada perkauman, erat

hubungan Hindu dan Muslim, harmoni Pemerintahan Aurangzeb - pegangan agama kuat, sentuh

isu kaum dan agama, meruntuhkan kuil-kuil Hindu diganti masjid

Dasar Aurangzeb - perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat bukan Muslim - pemberontakan mula tercetus di seluruh empayarnya.

Page 16: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

• Dari segi demografi, kaum ini mendiami kawasan yang perkampungan, perladangan (estet) dan bandar, dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi.

• Kebolehan untuk menerima elemen-elemen berbeza dan berkonflik - wujud semangat tanggungjawab (komitmen), persaudaraan, hormat-menghormati dan persefahaman.

• Lewat 1970-an, munculnya pandangan semesta atomistik (mengenali perbezaan) wujud usaha kerajaan memperkenal dasar-dasarDasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan - membasmi kemiskinan dan

menyusun semula masyarakat (ada keutamaan kepada kaum Melayu untuk mencapai status sosio-ekonomi sama bangsa lain)

• Wujud keadaan kaum Melayu akan menjadi sangat bergantung kepada kerajaan

6.0 RELEVENSINYA DI MALAYSIA

Page 17: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

• Menekankan aspek kepercayaan & nilai Contoh prinsip karma – amalan baik buruk sebagai penentu kehidupan akan datang ahimsa – tidak melakukan kekejaman sesama makhluk tuhan dharma – sifat bertanggungjawab

• Melalui konsep kepercayaan & nilai masyarakat India digalakkan melakukan kebaikkan & meninggalkan keburukan

• Membentuk budaya dan adat tinggalan kebudayaan era Hindu-Buddha sukar dihakis banyak mempengaruhi upacara perkahwianan org Melayu Menerima pemakanan masyarakat India (roti canai, kari, capati) dunia hiburan Bollywood digemari ramai

6.1 RELEVENSINYA DI MALAYSIA DARI SUDUT

PENGARUH

Page 18: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevannya Di Malaysia

• Menekankan ilmu Pengetahuan & Pendidikan Melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuan dalam bidang matematik,

astronomi berjaya menyumbang idea matematik kepada sarjana muslim

terutama al-Khawarizmi Pengetahuan sejarah tentang Asia Tenggara banyak daripada inskripsi

sastera Hindu-Buddha

• Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan menjadi pegangan penduduk tempatan yang sebelumnya berpegang kepada kepercayaan animisme.

• Akibat pengaruh dari sistem kasta telah membawa kepada munculnya masyarakat ‘feudal’ dalam kehidupan masyarakat Melayu.