5 Ucenje Bio

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  1/47

  Psihologija uenja

  Saznanje kao konstrukcija znanja

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  2/47

  Pojmovna mapa ananjeg asa

  Uenje

  Razumevanje pojma

  uenje Uenjeuviajem

  Uenje irazvoj

  Uenje po

  modelu

  Znaaj

  predznanja

  zablude

  Saznanje kao

  konstrukcijaznanja

  Uenje i

  saznanje

  Klasino

  uslovljavanje

  ________

  Instrumentalno

  uenje

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  3/47

  Kao to najverovatnije nedemo vieti kako izgleaatom, nikaa nedemo vieti samo uenje.

  Zato nai moeli uenja su nae mentalne slike kojenam omogudavaju a razumemo ono to nikanedemo vieti.

  INPUTS OUTCOMES

  INPUTS OUTCOMESLearning

  Dakle, ta se eava unutar crne kutije?

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  4/47

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  5/47

  Moemo li redi a je uenje izazivanjepromena u nekom ko ui?

  Da li je svaka promena koja se javlja uenje?

  Na primer, mutiranje glasa

  Ili promuklost

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  6/47

  Uenje voi trajnijoj promeni a promuklost jeprivremena a mutiranje je rezultat biolokihpromena

  Uenje je relativno trajna promena

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  7/47

  ta znai relativno trajno?

  Kratkorona promena trajna promena

  Promene u kratkoronom pamdenju, trenutnepromene, brzo se vradaju na poetno stanje

  Trajne promenesazrevanje - ireverzibilnetrajne promene

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  8/47

  ta je jo potrebno a bi se esilo uenje?

  Razmislite 30 sec kako izgledaspomenik Knezu Mihailu na

  Trgu Republike? Ima li neto naglavi? Ima li bradu ili jeobrijan? Ima li ma? Koja rukamu je dignuta u vazduh?(Enriko Paci)

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  9/47

  Zato je tako oskuno pamdenje a skorosvaki dan tuda prolazite .

  Zato to nema namere a se naui.

  Znai nije ovoljna Izloenost uticaju ved moraa ini neto i onaj ko ui. Dolazi o promena jer je

  jeinka bila izloena uticajima ali i zbog njenihaktivnosti, aktivnosti onoga ko ui. Ima raznih

  aktivnosti koje nisu isto to i aktivnost uenja .......ali a li je uenje samo ono sa namerom

  ili ima i nehotinog uenja?

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  10/47

  Imamo elemente za definicijusastavite definiciju

  Relativno trajna promena

  Nije posledica sazrevanja ili privremenihpromena(bolesti, umora ili dejstva recimo droga ili

  alkohola) Uenje je posleica aktivnosti ili iskustva onoga ko ui

  Uenje se moe esiti ko posleica namere a se uiali moe biti i bez namere kao posleica izloenostinekim uticajima

  Uenje je promena u ponaanju ali moe biti i ukognitivnoj, socijalnoj, emocionalnoj sferi (ka je re o

  ljudskoj jedinki)

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  11/47

  Kriterijumi koji mogu razlikovati oblike uenja

  1. Kako se uenje pojavljuje(namerno ili sluajno)

  2. tase ui (ponaanje motorno uenje; znanje verbalnouenje; perceptivno uenje stimulusa)

  3. Sloenost(jednostavni habituacija, senzitizacija, utiskivanje, uslovljavanje,

  asocijacije, mehaniko uenje i sloeniuenje srazumevanjem i uvidom,reavanje problema)

  4. Uloga pamdenja(smislenomehaniko)

  5. Kakose dolazi do znanja (receptivnouenje putem otkrida

  6. Koji mehanizmioravaju uenje: klasino uslovljavanje,instrumentalno uenje, kognitivni konflikt; uenje uvidima

  7. Kadase razvojno pojavljuje oblik

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  12/47

  Ivan Petrovi Pavlov14. septembar 184927. februar, 1936)

  Fiziolog, psiholog, lekar

  Nobelova nagrada za medicinu 1904. zaizuavanja igestivnog trakta

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  13/47

  Neutralni

  stimulus

  Bezuslovna

  reakcija

  Uslovni

  stimulusUslovna

  reakcija

  Bezuslovni

  stimulus

  Bezuslovna

  reakcija

  Bezuslovni

  stimulus

  Ponovljeno zajeniko pojavljivanje BS i NS

  Klasino uslovljavanje

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  14/47

  Kako je Pavlov oao o otkida

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  15/47

  Po mehanizmima koji poravaju uenje:

  klasino uslovljavanje je respoentno ponaanje

  KLASINO uslovljavanje- respodentno. Organizam jepasivan

  Principi klasinog uslovljavanja:

  1. Princip generalizacije: na sline D sa UD

  2. Diferencijacija: nauena sposobnost razlikovanja UDod irelevantnih D

  3. Princip gaenja : kada izostaje BD

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  16/47

  Emocionalno uslovljavanje

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  17/47

  Generalizacija

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  18/47

  Klasino uslovljavanje, na primer

  navike hranjenja oravanje istode

  radne navike

  razvijanje discipline

  strahovi, + i - emotivne reakcije

  promjena politikih i rutvenih stavova

  Uenje govora (Olport)

  Uenje suzdravanja o akcija koje rutvo smatranepoeljnim

  Formiranje moralne svesti i moralnog ponaanja(Ajzenk)

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  19/47

  INSTRUMENTALNO uslovljavanjeoperantno ponaanje

  Operantno ponaanje-aktivnost operie (utiena) okolinu, kontrolie ono na ta moe a utie(nagrada, kazna)

  Pri operantnom uslovljavanju dolazi dostvaranja veze izmeu(voljno) ponaanja iposleica tog ponaanja. Operantno uslovljavanjeorganizam je aktivan

  Edward Torndajkuenje putim pokuaja ipogreki zakon efekta

  Skineroperantno uslovljavanje

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  20/47

  INSTRUMENTALNO uslovljavanje

  Taan ogovor mora a se javi prepotkrepljenja

  Taan ogovor mora biti u repertoaru subjekta

  Subjekt mora biti dovoljno motivisan

  Posledica mora da bude vremenski bliskaponaanju

  Potkrepljenje mora da prati pojavu i daodgovara motivaciji subjekta

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  21/47

  Uenje putem pokuaja i pogreke -Zakon efekta

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  22/47

  Tipovi konsekvenci - posledica

  Pozitivni ili negativni

  Neto moe biti ato ili ouzeto

  Dobre posledice:

  Neto pozitivno ato, ili neto negativno,neprijatno sklonjeno

  Loe posleice:

  Neto negativno, neprijatno je ato ili netoprijatno , pozitivno je oduzeto

  Copyright 2004 by Allyn and Bacon

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  23/47

  Grafiki prikazi potkrepljenja i kazne

  Preuzeto iz: Woolfolk, A. Educational psychology,1995

  POSLEDICE EFEKAT

  PONAANJE POTKREPLJENJEjaanjeponaanja

  ponavljanjeponaanja

  POSLEDICE

  PONAANJE KANJAVANJE slabljenjeponaanja

  proreivanjeponaanja

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  24/47

  Reimi potkrepljenja

  Tipovi reima potkrepljenja

  Isprekidan/nedosledno

  fiksan

  interval uestalost

  varijabilan

  Interval uestalost

  Stalno /kontinuirano

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  25/47

  Reimi potkrepljenja

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  26/47

  ta mislite koji reim potkrepljenjanajvie urvduje nauenu rekaciju?

  Razmiljajte o situacijama u meuljuskimodnosima:

  Roditelj i dete (dete se valja po podu da

  bi obilo igraku)

  Partnerski odnosi

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  27/47

  Oblici socijalnog uenja Uenje imitacijom-moel se oponaa bez razumevanja emu

  slui to ponaanje usvajanje specifinih reakcija, na osnovu posmatranja, bezposebnog uvebavanja i nagraivanja; ne mora a postoji

  emocionalna vezanost za moel; usvaja se ui segment ponaanja

  koji se upranjava u toku ogranienog perioa vremena Uenje ientifikacijom

  Posebna vrsta uenja koja se ne moe svesti na neki oblikuslovljavanja: Vana uloga emocionalnih i motivacionih faktora;Usvajanje globalnih oblika ponaanja kao trajnih naina reagovanja;

  Usvajanje sloenih oblika ponaanja, a ne posebnih reakcija; Usvojenioblici ponaanja su stalni i manifestuju se u uem vremenskomperiodu

  Uenje uenjem uloga, oponaanjemuenje po moelu

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  28/47

  Razlika izmeu uenja ientifikacijom iimitacijom

  Identifikacija:

  usvajanje sloenih oblika ponaanja bez uvebavanja iirektnog nagraivanja;

  nuno postojanje (pozitivne) emocionalne veze samodelom

  usvojeno ponaanje postaje stalno, manifestuje se utoku ueg vremena

  T ij ij l j j

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  29/47

  Teorija socijalnog uenja uenje pomodelu

  A. Bandura (1973)

  Uenje se eava posmatranjem i senzornimiskustvom

  Uenje posmatranjem posleica koje rugi obijaju zaoreeno posmatranje

  Uenje bez obzira na posleice. Moel pokazuje netoto onaj koji posmatra eli a naui

  Teorija socijalnog uenja je bila osnova za pokretprotiv nasilja na televiziji i medijima

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  30/47

  Bobo Doll Experiment

  Deca gledala film u kojem odrasle osobe tuku lutku

  Jedna grupa dece je vidjela verziju u kojoj je model

  bio fiziki kanjen, ruga grupa verziju u kojoj jebio nagraen, treda grupa verziju u kojoj nije biloposledica

  Najagresivnije su se ponaali oni koji su gleali film u

  kojem je moel bio nagraen

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  31/47

  Bobo doll

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  32/47

  Uenje uvianjem

  Uoavanje relacija je sutina uenja

  Efekta uenja ne bi bilo bez koridenja viih

  kognitivnih funkcija

  usvajanje znanja u uem smislu

  reavanje problema

  Apstraktno miljenje a ne uslovljavanje

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  33/47

  Uenje uvianjem karakterie:

  o uspeha u reavanju neke situacije olazi se naglo

  poto se jenom rei problem pokuaji se ne

  ponavljaju

  naeno reenje se ne koristi samo u istim ved i u

  slinim situacijama

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  34/47

  veba

  Klasifikacija oblika uenja

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  35/47

  Uenje i razvoj

  Glavno pitanje u razvojnoj i peagokojpsihologiji je pitanje uzroka: zbog ega olazido promena (a li zbog uenja, ili naslea, ili

  izloenosti elovanju sreine).

  Da li je uenje poreeno razvoju ili razvoj

  uenju?

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  36/47

  Ge biste traili razliku izmeu uenja i razvoja?

  Razvoj nije isto to i prosto sazrevanje

  Nije isti ueo unutranjih i spoljnih uticaja (narazvoj vie utiu unutranji uticaji a na uenjedelovanje sredine i aktivnost same jedinke jeznaajnije

  Da li kad neko diplomira je ista osoba kao i napoetku stuija?

  Da li je pismen ovek isti kao ovek koji nije

  pismen a istih je potencijala ? Zato se istorija eli na preistoriju i istoriju?

  (istraivanje u SSSR iza revolucije)

  k li?

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  37/47

  ta se eava u koli?kola ne samo a aje znanja ona

  kultivie i miljenje

  Suar spontanih i naunih pojmova

  Spontani Nauni pojmovi

  nastaju iz detetove percepcije i

  prakse

  zasideni svakonevnimiskustvom

  Neostaje im shvaenost,voljnost, postojanje u okviru

  sistema

  Nauni pojam nastajeu sistemu

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  38/47

  Razvoj pojmova

  Zato je u Beograu znatno toplije u junu nego uecembru? Izaberite jean o ponuenihodgovora: a. Zato to Sunce aje mnogo vie toplote u junu b. Zato to je Zemlja blia Suncu u junu c. Zato to je severna hemisfera blia Suncu u junu . Sunce je vie na nebu u junu, pa obezbeuje vie

  sati dnevne svetlosti

  Suar spontanih i naunih pojmova kognitivni razvoj

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  39/47

  zablude

  Mentalne prestave koje se znaajno razlikuju

  o naunihDEJA SLIKA SVETA

  Implicitne predstave KOLA IMPLICITNE PTEDSTAVE

  nauni pojmovi

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  40/47

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  41/47

  Ima li razlike izmeu procesa...

  kaa se ui o molu (supstanci, pojmu ivo bide)i kada se gleda TV?

  Da li ima razlike sa aspekta prijema novih

  informacija, njihovog zapamdivanja,razumevanja (vest na TV malverzacije okoMobtela) a li je to znanje?

  Koji je odnos pojmovnog razumevanja

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  42/47

  Koji je odnos pojmovnog razumevanja

  naspram primanja informacija

  Informacije (Izolovane estice znanja) znanje iz

  pojedinih nauka)

  zapamdivanje razumevanje pojmova iodnosa (sistem pojmova)

  nain sticanja informacija nain sicanja pojmova

  V b

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  43/47

  Veba

  ta je ovo?

  roces saznavan a e proces a t vne

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  44/47

  roces saznavan a e proces a t vnekonstrukcije

  na koji nain se ovija proces saznavanja: posmatranje,merenje elova, nagaanje, efinisanje pretpostavki,asimilacija nepoznatog u poznato, pokuaj a novouvuemo ok go moe u staro, preveemo u poznato.Uvek se novo prevodi, povezuje sa starim, i tako

  osmiljava Prelazak procesa znanja u proces saznavanja. Isti proces i

  ko vrhunskog naunika. Tako ie i uenje pojmova izbiologije i na niim i na viim nivoima, o postojedih

  znanja ka novom. Proces saznavanja je proces aktivnekonstrukcije.

  Preneti to saznanje u nastavu biologije: veza naunog isvakonevnog pojma (iskustveni ivotni pojmovi)

  Pojmovna mapa ananjeg asa

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  45/47

  Pojmovna mapa ananjeg asa

  Uenje

  Razumevanje pojma

  uenje Uenjeuviajem

  Uenje i

  razvoj

  Uenje po

  modelu

  Znaaj

  preznanja

  zablude

  Saznanje kao

  konstrukcijaznanja

  Uenje i

  saznanje

  Klasino

  uslovljavanje

  ________

  Instrumentalno

  uenje

  Aktivno uenje fokusirano na uenika

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  46/47

  Aktivno uenje fokusirano na uenikaili learner centred

  Pomeranje fokusa sa isporuke programana proces nastave/uenja.

  Pomeranje fokusa sa nastavnika na uenika.koncept uenjakoji je zasnovan na aktivnoj ko-konstrukcija znanja u

  asimetrinojinterakciji uenikasa nastavnikom.Kljunipojam je aktivnostuenikau procesu uenja:

  unutranja, misaona aktivnostpostoji kontinuum od manje sloenihdovisoko sloenih

  aktivnosti su raznovrsne

  aktivnosti su specifine, relevantne zaoreenisaraj

  Svaka aktivnost uenikabidepodstaknuta oreenommetodomnastave/uenja.

  Nema jenog reenja za sve situacije

  i bli i k ji d lj j

 • 8/13/2019 5 Ucenje Bio

  47/47

  Razni oblici koji zadovoljavaju ove

  kriterijume

  Verbalno smisleno receptivno uenje

  Uenje reavanja problema (problem baselearning)

  Uenje reavanjem sluajeva (case baselearning)

  Razvoj pojmova (conceptual change)

  Uenje zasnovano na izvorima Iskustveno uenje

  Dramske radionice