34
Elektronsko učenje kroz primere

Elektronsko ucenje - Moodle

  • Upload
    zornik

  • View
    1.713

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materijal sa kursa Elektronsko učenje kroz primere. Autor Vera Živanić

Citation preview

Page 1: Elektronsko ucenje - Moodle

Elektronsko učenje

kroz primere

Page 2: Elektronsko ucenje - Moodle

Moodle

Page 3: Elektronsko ucenje - Moodle

Moodle „Moodle" je programski paket

namenjen za kreiranje veb sajtova i kurseva na internetu.

To je globalni razvojni projekat dizajniran da podržava nastavu putem interneta.

Neki ga koriste kao zamenu za neposredan kontakt studenta i profesora

Page 4: Elektronsko ucenje - Moodle

Postoje tri klase korisnika"Moodle“a:

-administrator -

učitelj( nastavnik,profesor) -učenik(student)

Page 5: Elektronsko ucenje - Moodle

Uputstvo za učenike pristup sajtu,jezik,pristup kursu,logovanje

Page 6: Elektronsko ucenje - Moodle

Korisničko ime,lozinka

Page 7: Elektronsko ucenje - Moodle

Izgled kursa

Page 8: Elektronsko ucenje - Moodle

Izveštaj ocena

Page 9: Elektronsko ucenje - Moodle

Uređivanje profila

Page 10: Elektronsko ucenje - Moodle

Uputstvo za učitelje

Učitelj: prvo dobije svoj nalog pristupa "Moodle" sajtu. prikazuje mu se početna stranica sa

spiskom kurseva u kojima on učestvuje.

opcija koja je aktivna je "Dodaj/Uredi kurseve”

Page 11: Elektronsko ucenje - Moodle

"Dodaj/Uredi kurseve”

Page 12: Elektronsko ucenje - Moodle

Uređivanje kursa

Page 13: Elektronsko ucenje - Moodle

Uključi uređivanje

Page 14: Elektronsko ucenje - Moodle
Page 15: Elektronsko ucenje - Moodle

“Obaveštenja”

Page 16: Elektronsko ucenje - Moodle

"Dodaj resurs“

Page 17: Elektronsko ucenje - Moodle

Datoteke

Page 18: Elektronsko ucenje - Moodle

"Dodaj aktivnost“

Page 19: Elektronsko ucenje - Moodle

"Test"

Page 20: Elektronsko ucenje - Moodle

banka pitanja

Page 21: Elektronsko ucenje - Moodle

Uređivanje testa

Page 22: Elektronsko ucenje - Moodle

Pitanja:"Sparivanje"

Page 23: Elektronsko ucenje - Moodle

"Višestruki izbor"

Page 24: Elektronsko ucenje - Moodle

"Kratak odgovor"

Page 25: Elektronsko ucenje - Moodle

"Tačno/Netačno"

Page 26: Elektronsko ucenje - Moodle

Učesnici

Page 27: Elektronsko ucenje - Moodle

Ocene

Page 28: Elektronsko ucenje - Moodle

Forumi

Page 29: Elektronsko ucenje - Moodle

Pričaonica

Page 30: Elektronsko ucenje - Moodle

"Idi na kalendar"

Page 31: Elektronsko ucenje - Moodle

Izveštaji

Page 32: Elektronsko ucenje - Moodle

Uređivanje profila

Page 33: Elektronsko ucenje - Moodle

Prednosti “Moodle”- a

"Moodle" je projekat koji približava učenje na daljinu velikom broju ljudi.

"Moodle" omogućava ljudima koji ne znaju programske jezike, da u potpunosti kreiraju svoj sajt, i da kasnije njime upravljaju

automatizacija velike većine procesa koji se dešavaju na sajtu za održavanje nastave. Kada se jednom postave parametri za funkcionisanje sajta i kursevi napune podacima i potrebnim aktivnostima, sajt može da radi uz minimalno prisustvo administratora ili kreatora kursa.

Page 34: Elektronsko ucenje - Moodle

Hvala na pažnji