21
INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU Fakultet Humanističkih nauka Odsek: pedagogija Smer: psihologija UČENJE (OBLICI I VRSTE UČENJA) (Seminarski rad iz edukacijske psihologije) Student: Mentor:

UCENJE I OBLICI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UCENJE I OBLICI

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

Fakultet Humanističkih naukaOdsek: pedagogijaSmer: psihologija

UČENJE (OBLICI I VRSTE UČENJA)(Seminarski rad iz edukacijske psihologije)

Student: Mentor: Samra Čakara Doc. Dr V.RadomirovićLejla Leković

Novi Pazar 23.11.2009.god.

Page 2: UCENJE I OBLICI

UVOD

Putem učenja ljudi postaju ljudka bića i ličnosti. Celog života čovek uči a da i nije svestan toga. Učeći on se i menja. Učenje je i jedini način njihovog opstanka i razvoja. Po Radonjiću karakteristike učenja su:-ono je svesno, namerno, usmereno cilju,-cilj učenja je sticanje znanja i veština,-učenje je vezano za ponavljanje.

Dakle, učenje je proces koji se odvija kroz nastavu obra-zovanje. Ali pojam učenja nije samo sticanje znanja već se odnosi na celokupnu ličnost, njeno ponašanje i nastajanje.Po Ganjeu, učenje je serija sledecih koraka:-selektivna precepcija stimulusa-skladistenje u kratkotrajno pamćenje-dekodiranje-skladište u dugoročno pamćenje-prizivanje informacija iz drugog pamćenja-odgovor-učinak-feedback. Po Ganjeu, ono sto se nauči može se sastojati od intelektualnih veština, verbalnih informacija, kongitivnih strategija, motornih veština ili stavova.

Radonjić definiše učenje šire:,,učenje je trajna, ili relativno trajna i relativno specifična promena individue koja se pod određenim uslovima može manifestovati u njenom doživljavanju ili aktivnosti i koja je rezutat njenog predhodnog doživljavanja ili aktivnosti.

U psihologiji postoje različite psihološke škole koje različito gledaju na učenje. Kroz takozvano značajno učenje (significant learning), koja se odvija u toku klijentom-usmerene psihoterapije, ,,klijent“ uči da:-sebe opaža na drugači način;-potpunije svata sebe i svoja osećanja;-postaje samopouzdaniji i samousmereni-sve više onakav kakav bi želeo da bude-poszoje fleksibilni u svojim opažanjima

1

Page 3: UCENJE I OBLICI

-bira ostvarljive ciljeve-ponaša se zrelije-menja svoja bolesna ponašanja, čak i ona ukorenjena kao što je alkoholizam.-otvoreniji je za ono što se dešava u njemu i van njega-na konstruktivan način menja svoje osnovne oblike lično.

2

Page 4: UCENJE I OBLICI

OSNOVNI OBLICI UČENJA

Centralni problem pedagoske psihologije je ucenje. Ucenje nije samo skolsko, vec svako menjanje individue koja je posledica iskustva. Socijalizacija je takodje proizvod ucenja.

Ucenje je pretezno uslovljeno delatnoscu individue i to delatnoscu koja je izazvana potrebama individue i uticajem spoljasnje sredine na nju. Sazrevanje je uslovljeno razvojem same strukture organizma, npr. tek oko 6-7 godina dete je sposobno da savlada vestinu citanja i pisanja. Ucenje i vezbanje je najefikasnije kada je individua zrela za tu aktivnost.

Profesor Stevanovic definise ucenje: „Ucenje je progresivno i relativno trajno menjanje individue nastalo pod uticajem aktivnosti i sredine i izazvano potrebama individue koja se menja“

Prenosenje ucenja s generacije na generaciju naziva se uzduzno socijalno ucenje, dok je sirenje kulture od jednog naroda na drugi od jedne grupe ljudi na drugu poprecno socijalno ucenje.

Osnovni oblici ucenja su: Klasicno uslovljavanje Instrumentalno uslovljavanje Ucenje putem uvidjanja

Najjednostavniji oblik ucenja je klasicno uslovljavanje koga je eksperimentalno ispitivao ruski fiziolog I. Pavlov.

Instrumentalno uslovljavanje,ucenje eksperimentalno prvi je ispitivao Skiner, na cijim principima je osnovao novi oblik ucenja (programirano ucenje). Najvisi oblik ucenja je ucenje putem uvidjanja, koga je eksperimentalno ispitao nemacki psiholog Keler.

Podrucja ucenja: Svaki pojedinac menja svoje ponasanje (spoljasnje i unutrasnje) na osnovu aktivnosti u razlicitim podrucjima. Razlikujemo saznajno,afektivno i motorno podrucje. U saznajnom podrucju te promene ogledaju se u saznanju novih cinjenica, pojedinosti koje se pre nisu znale, uce se resenja problema, oblikuju se kriterijumi prema kojima se procenjuje da li je resenje problema dobro ili lose itd.

U motornom podrucju pojedinac uci nove sklopove pokreta kojima moze obaviti neku vestinu sto pre nije uspevao. Takodje oblikuje nova merila, kriterijume na osnovu kojih procenjuje da li je nesto dobro uradio ili nije.

U afektivnom podrucju pojedinac stice ili menja interesovanja, stavove, vrednosni sistem, estetske preferencije i sl. Uopsteno receno, afektivnim

3

Page 5: UCENJE I OBLICI

ucenjem pojedinac razvija odnos privlacenja ili odbijanja ideja, predmeta, dogadjaja, ljudi i drugih sadrzaja. Mnoga psiholoska istrazivanja ukazuju na to da se u vecini vaspitno-obazovnih ustanova kod nas posvecuje manja paznja afektivnom nego spoznajnom i motornom podrucju ucenja. Medjutim znacaj ovoga podrucja ucenje na duzi rok je vrlo veliki, jer da li ce se zapoceti neko ucenje i kako ce ono biti, za sta ce se interesovati, sta se zeli postici u zaivotu, kako ce se prosudjivati odredjene dogadjaje i ideje, to prvenstveno zavisi od afektivnih osobina pojedinaca.

Primanje, upotreba i obrada informacija: Najjednostavnije receno ucenje je proces kojim pojedinac na osnovu aktivnosti srice nove mogucnosri ponasanja, odnosno menja ponasanje ili se oducava odvikava od nekog ponasanja. Pamcenje je proces zadrzavanja naucenog u cilju koriscenja tog sadrzaja posle ucenja. Zaboravljanje je nemogucnost reprodukcije neucenog, odnosno gubljenje snage odgovaranja. U obrazovno-vaspitnom radu ucenje, pamcenje i zaboravljanje nam omogucava da pratimo sta se dogadja sa informacijama kao sadrzajima ucenja. Analizirajuci taj proces mogu se izdvojiti sledece faze: primanje-obrada i upotreba informacija.

Primanje informacija ukljucuje prvenstveno percepcijske procese i procese misljenje.

Obrada informacija se odvija u procesima misljenja i pamcenja na osnovu novih informacija i onih koji su vec sadrzani u fondu pamcenja. Zapamcene informacije ili izgradjeni novi modeli ponasanja upotrebljavaju se u simuliranim situacijama (npr. skolski ispiti) i realnim situacijama ( kulturnom ponasanju).

Upotreba informacije zasniva se na procesima percepsije, pamcenja i misljenja pomocu kojih se odredjuju zahtevi situacije. Poznavanje zahteva situacije je primarni proces u namernom ucenju. Medjutim, kada pojedinac u pocetnim fazama ucenja ne zna kako bi se trebalo ponasati on se tada ponasa nasumice ( uci pokusajima i pogresaka) i on svoje ponasanje regulise uz pomoc povratnih informacija iz spoljasnje sredine. (dobije informacije od roditelja, ucitelja ili drugih). Sa napredovanjem u ucenju poboljsava se saznavanje zahteva situacije, saznaje se kako treba reagovati i na kraju pojedinac je sposoban za autoregulaciju ponasanja, pa mu spoljasnje povratne informacije vise nisu potrebne. Tada je jasno da je pojedinac kod sebe razvio model ili regulator ponasanja u skladu sa situacijom i tada mu postaje potpuno jasno koliko zna i koliko moze. To saznanje je kriterijumski obrazac ili repertoar ponasanja za autoevaluaciju svog ponasanja. Dogadja se da se kriterijski obrazac kod nekog pojedinca razvija brzo ili je prenesen

4

Page 6: UCENJE I OBLICI

iz predjasnje situacije ucenja, te pojedinac u takvim situacijama zna kako bi se trebalo ponasati ali jos uvek ne postoji prikladan repertoar ponasanja.

Repertoari ili programi ponasanja: repertoar ponasanja cini nekoliko reakcija logicki i funkcionalno povezanih koji se mogu grupisati u odredjenu smislenu celinu. Repertoari mogu biti unutrasnje misaone aktivnosti ili spolja vidljive reakcije i ponasanja. Razlikujemo: misaone-verbalne, psihomotorne i kombinovane repertoare ponasanja. Verbalni repertoari pojavljuju se u tri glavna oblika (reci,recenice,tekstovi). Najznacajnija karakteristika ovih oblika je znacenje pojedinih reci, recenica i tekstova koje imaju razlicita znacenja u razlicitom kontekstu.

Psihomotorni ili perceptivno-motorni repertoari ponasanja dele se na kontinuirane i diskretne (zasebne) zadatke. Kontinuirani zadatak ukljucuje niz fino graduiranih reakcija koji zavise od kvaliteta i inteziteta senzornih podataka. Kao primer takvih reakcija je voznja automobila.

Spontano, namerno i nenamerno ucenje. Obe vrste ucenja su u fazi eksperimentalnog istrazivanja pa jos uvek nisu u sirim razmerama prisutni u obrazovno-vaspitnom radu. Kad ne postoji namera da se nesto nauci, a ucenje se ipak dogodi govori se o spontanom, slucajnom ucenju. Postoji nekoliko tipova ovog oblika ucenja:

Klasicno uslovljavanje Subperceptivno ucenje Latentno ucenje Nehoticna imitacija

Subperceptivno ucenje je zadrzavanje tragova spoljanjih nadrazaja koji nisu u potpunosti presli prag svesti (npr.delovanje propagandne poruke na ponasanje pojedinca a da on toga nije svestan);

Latentno ucenje se sastoji u promenama struktura koje se ne manifestuju jer za to nema razloga a kada se razlog pojavi aktivira se program ponasanja.

Nehoticna imitacija se sastoji u indetifikaciji s nekom osobom ili situacijom bez namere pojedinca da se ponasa na odredjen nacin. To se najcesce dogadja zbog privlacnosti osobe ili zbog straha od nekog autoriteta. Svi ovi vidovi spontanog ucenja su po pravilu manje uspesniji od namernog ucenja jer se u njima informacije ne organizuju sto je slucaj u namernom ucenju.

Kod namernog ucenja postoji namera i spremnost pojedinca da se prime i organizuju informacije sto znaci da pojedinac motivisan za izbor i prijem, obradu i upotrebu informacije. Informacije se najcesce primaju putem cula, vida i sluha, odnosno citanjem, posmatranje neverbalnih prikaza i slusanjem. Obrada informacija kod namernog ucenja obavlja se na

5

Page 7: UCENJE I OBLICI

razlicitim nivoima i sa razlicitim zadacima. Zavisno od toga sta se uci i kakve osobine poseduje onaj koji uci. Obrada obuhvata transformisanje, povezivanje i pravljenje plana reprodukcije. Zadatak obrade informacija u namernom ucenju su:

1. razumeti smisao onog sto se cita2. izabrati reakciju iz postojeceg iskustva3. formirati reakciju4. zapamtiti sadrzaj i smestiti ga u dugorocno pamcenje

Upotreba informacija odnosno repertoara ponasanja u namernom ucenju je fleksibilnija na misaono-verbalnom podrucjunego na psihomotornom podrucju. U praksi misaono-verbalnoh ucenja informacije se upotrebljavaju na sledeci nacin:

u jednakom obliku u kojem su primljene s jednakim smislom, ali u obliku razlicitom od onoga u

kojem su primljene s novim smislom, to jest sa smislom koji je izveden

znacajnijom obradom primljenih informacija.

6

Page 8: UCENJE I OBLICI

RECEPTIVNO UCENJE

Ovo ucenje nije verbalizovano i ucenje napamet, vec je to ucenje sa razumevanjem, sa smislom. Za ovo ucenje potrebno je razumevanje jer ono daje uceniku jasno, trajno i organizovano znanje. Najveci broj znanja ucenici u skoli sticu smisaonim, verbalnim putem. Ono sto se uci postoji u finalnom obliku, ucenici internaliziju to znanje tako da ga kasnije mogu reprodukovati i primeniti. Shvatanje zahteva, procenjivanje zakona i informacija, uklapanje starog u novo znanje, prevodjenje na svoj recnik reorganizacija radi uklapanja u kognitivne strukture su aktivnosti koje ukazuju na to da receptivno ucenje nije pasivno, vec da su to sve aktivni procesi.

Dakle, usvajaju se, nove cinjenice, pojmovi i ideje koje treba da se inkorporiraju u kognitivne strukture ucenika. Gledano razvojno psiholoski, dete za ovo ucenje je sposobno onda kada je spremno za unutrasnje mentalne operacije i za verbalno prezentovanje gradiva bez konkretnih operacija. Smisaono ucenje zavisi od sledecih cinioca: od uzrasta, intelektualnih sposobnosti, interesovanja i sredinskih faktora odnosno socijalnog statusa i pripadnosti odredjenoj kulturi. Osnovni zadatak svakog obrazovanja je da se informacije i ideje ucenicima reprezentuju smisaono i efikasno sto je osnovni uslov svakog receptivnog ucenja. Nastavnik selekcionise, organizuje i prilagodi uzrastu ucenika, zbog cega nastavni rad treba da bude kreativni rad.

7

Page 9: UCENJE I OBLICI

PROGRAMIRANO UCENJE

Programirano ucenje je takav oblik ucenja koji se sastoji u tome da se gradivo jednog predmeta raspodeljuje na niz sitnih jedinica delova. Ucenik uci deo po deo pri cemu u svakom delu mu se postavi pitanje i trazi odgovor. Neposredno po davanju odgovora ucenik dobija obavestenje da li je taj odgovor tacan ili nije. Ako je tacan odgovor on prelazi na novi slozeniji deo, ako nije on se zadrzava na ranijem delu gradiva analizirajuci prirodu greske. Ucenje se odvija, prezentuje preko masina za ucenje ili preko programiranih udzbenika i materijala.

Razlikujemo dva tipa, modela programiranja: linearno Skinerovo i razgranato Krajderovo programirano ucenje.

Najvisi oblik ucenja predstavlja ucenje putem resavanja problema. Ovim oblikom ucenja potvrdjuje se bliska veza izmedju ucenja i misljenja i ucenja i stvaralastva. Kao sto postoje razliciti stepeni uvidjanja u raznim oblicima ucenja tako isto postoje i razni stepeni problema. U svakom problemu daju se izvesni podaci od kojih treba poci. Te podatke treba razumeti, a za to razumevanje je potrebno izvesno iskustvo. To iskustvo moze biti nepotpuno, zbog cega se i pojavljuje problem. Cak ako su svi podaci poznati, mozda odnos izmedju njih i cilja odnosno odnosno zadatka nije jasan. U problemu treba uvideti taj odnos medju podacima pa onda traziti resenje. Najcesce smetnje u resavanju problema su u duhovnoj krutosti, nesavitljivosti (kada podjemo od neke pretpostavke i ne mozemo nje da se oslobodimo). Neki psiholoziopisuju ovo ucenje da polazi od specificnih cinjenica preko otkrivanja opstih principa. Poseban oblik ovog ucenja je ucenje putem uvidjanja.

Ucenje putem otkrica (stvaralacko ucenje)-odnosi se na nastavnu situaciju u kojoj ucenik uci pomocu datih instrukcija ali nije vodjen od stane nastavnika. Genje smatra da najbolje rezultate u ucenju postizu oni ucenici koji uce putem otkrica. On naglasava da ovaj oblik ucenja zahteva minimum vodjenja od strane nastavnika, jer ucenik u toku ucenja sam otkriva pravila i principe. U procesu ucenja najveci znacaj kod ovog oblika ucenja ima instrukcija koja ima vise funkcija:

1. instrukcija pomaze ucenicima da indetifikuju elemente problemske situacije koji su vazni

2. da razvije pravilnu direkciju ucenja

8

Page 10: UCENJE I OBLICI

3. da pomogne uceniku da shvati i indetifikuje zahteve koji su neophodni za uspesno resavanje problema

Postoje sledeci alternativni oblici ovakvog ucenja:1. nastavnik ne izlaze principe, ali ukazuje na resenje problema2. nastavnik daje principe, ali ne ukazuje na nacin resenja

zadatka3. nastavnik ne izlaze ni principe ni nacine resenja problema (to

je pravo ucenje putem otkrivanja, koje nicim nije vodjeno)

Bruner navodi sledece prednosti ucenja putem otkrica nad ostalim:1. ucenici sticu tehniku otkrivanja u nastavi2. ovo ucenje pojacava intelektualne potencijale3. ovo ucenje pojacava unutrasnju motivaciju4. ucenici uspesnije i duze pamte takvo steceno znanje

9

Page 11: UCENJE I OBLICI

UČENJE I RAZVOJ

Od drugog svetskog rata do danasnjih dana vodi se borba izmedju dve psiholoske skole (Moskovske i Zenevske skole) po pitanju odnosa ucenja i razvoja. Ove dve savremene skole sukobljavaju se oko problema da li je ucenje podredjeno razvoju ili razvoj ucenju. Moskovska skola stavlja teziste na proces ucenja u razvoju licnosti, dok Zenevska skola uci da brzina ucenja zavisi od stepena razvoja. Zenevska skola svojim eksperimentima dokazuje da se razvoj licnosti odvija po svojim zakonima, kao sistem sa autoregulacijom. Iz ucenja ove skole proizilazi zakljucak da ukoliko organizam nije zreo za ucenje nekih sadrzaja te sadrzaje ne treba uciti. Takodje proizilazi iz ucenja ove skole i shvatanje da je ucenik pretezno pasivan u nastavnom procesu.

Moskovska skola smatra da razvoj pojedinca moze imati razliciti tok u zavisnosti od ucenja, koje moze imati razlicite oblike i dati razlicite rezultate. Ova skola koristi tzv. „metodu formiranja po etapama“ kod koje se ucenje vrsi na osnovu logicke analize znanja. Eksperimenti u okviru ove skole pokazuju da se mnogi slozeniji sadrzaji mogu uciti i na mladjem uzrastu, odnosno da ucenje prethodi i ubrzava razvoj. Nacini ucenja i izvori informacija obuhvataju najekonomicnije metode ucenja zavisi od sadrzaja i individualnih osobina kao i savremena nastavna i tehnicka sredstva za najuspesniju prezentaciju gradiva.

10

Page 12: UCENJE I OBLICI

ULOGA NASTAVNIKA U SAVREMENOJ ORGANIZACIJI UCENJA I NASTAVE

U savremenoj organizaciji ucenja i nastave nastavnik ima sledece tri znacajne uloge:

1. izvor je informacija2. upucuje i instruira (sta treba uciti i gde se to gradivo nalazi,

kako to treba savladati)3. povremeno pruza uceniku povratne informacije o napredovanju

Karakteristike istaknute pod brojem 2 i 3 govore o nastavniku kao organizatoru i regulatoru ucenja i nastave. Kao izvor informacija nastavnik treba da istice ono sto je najbitnije u nastavi, a upucuje na bitne odnose pojmova i cinjenica u nastavi koje ce ucenik samostalno sticati iz udzbenika ili drugih izvora. Na taj nacin nastavnik olaksava i ubrzava uspesnije snalazenje ucenika u nastavni sadrzajima i tako smanjuje verovatnocu javljanja gresaka i neracionalnosti u ucenju. U ulozi izvora informacija nastavnik primenjuje dva glavna postupka:

1. jednostavno izlaze informacije koje ucenik kasnije samostalno obradjuje

2. navodi ih na uvid, na otkrice bitnih informacija, na saznanje ucenjem otkrica.

11

Page 13: UCENJE I OBLICI

ZAKLJUČAK

Učenje je prisutano tokom celog zivota. Učenje je proces koji danas zaokupira pažnju sve većeg broja istrazivača. Psiholozi sve više pažnje i vremena posvećuju učenju, a rezultati do kojih su došli su fascinantni. To je proces koji se odvija u društvu i koji je veoma zavistan od društva. Postoje tri oblika učenja koja u dosadašnjem radu nismo pominjali. To su:

1. formalno učenje- to je oblik učenja kojim se znanje i obrazovanje stiče u posebnim specijalizovanim obrazovnim ustanovama. Karakteristika ovog oblika učenja je što se po završetku dobija sertifikat o naucenom ili stepen stručne spremnosti.

2. neformalno ili slobodno učenje-je takav vid učenje gde se znanje ne stiče u posebnim ustanovama vec na seminarima, debatama, kursevima...

3. informalno učenje- je učenje koje se dešava usput a da osoba nije ni svesna. Tu spadaju sva ona znanja koja osoba stiče savremenim sredstvima, a da toga nije ni bila svestna (putem mobilnih telefona, kompijutera...)

Učenje naročito svesno tj. namerno učenje je nešto što čoveka razlikuje od svih ostalih ljudskih bića. Učenjem se on prilagođava i napreduje kro zivot, a civilizacja opstaje vekovima i usavršava se.

Multimedijski model za unutašnji svet učenja:1. Uzmi najbolje svetsko znanje iz nekog područija.2. Dodaj najbolje ubrzane metode učenja.3. Poveži se sa najboljim svetskim medijskim stručnjacima.4. Spoj se sa najboljim svetskim pojednostavljujućim obrascem.5. Osiguraj besplatne tečaje na internetu.6. U svaku školu i poslovnu organizaciju uvedi internet.

12

Page 14: UCENJE I OBLICI

LITERATURA:

Musić, H. (2009) Uvod u andragogiju, SarajevoRadomirović, V. (2009) Razvojna psihologija, BeogradVučić, L. (2009) Edukacijska psihologija, Beograd

13

Page 15: UCENJE I OBLICI

SADRŽAJ:

Uvod ................................................................................... 1Osnovni oblici učenja ................................................................ 3Receptivno učenje .................................................................... 7Programirano učenje ....................................................................................... 8Učenje i razvoj ................................................................................................ 10Uloga nastavnika u savremenoj organizaciji učenja ....................................... 11Zaklučak .......................................................................................................... 12Literatura .......................................................................................................... 13

14