Click here to load reader

Kalkulacije Za Ucenje

  • View
    297

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kalkulacije Za Ucenje Kalkulacije Za Ucenje Kalkulacije Za Ucenje

Text of Kalkulacije Za Ucenje

GRAFIKI PROCESI

GRAFIKI PROCESI

Proraun vremena i trokova proizvodnje i potrebnih materijala

Poruen je etvorobojni katalog (CMYK) obima 32 strane (knjini blok 28 stranica + korice 4 stranice i korice i knjini blok se tampaju na istom papiru) u tirau od 8000 kom. Obrezan format kataloga je 200 x 220 mm, a neobrezan format je 203 x 226 mm.

tampana povrina u okviru knjnog bloka iznosi 160 x 180 mm i sadri po jednu sliku tampanu iz 4 boje na svakoj stranici dimenzija 40 x 60 mm, dok je ostatak tampane povrine pod tekstom (u crnoj boji) jednostavnog preloma sa podebljanim naslovima. Korice (4 strane) su po celoj povrini tampane cijan bojom sa 40% teksta u negativu.Priprema se vri na IBM Windows platformi. Potrebno je preuzeti 5 fajlova od 2 MB sa likovnim sadrajem. Tekst obraditi jednostavan rukopis sa 14000 karaktera. Potrebno je i 3 jednostavne i 10 sloenih slika skenirati (CMYK). Prelom je jednostavan, a montaa prosena sa dodatnom obradom slika sa prosenim radom i 6 slika sa sloenim radom. Rezultat montae su 4 tabaka po 8 stranica. Izlazni mediji su laserski otisci svake stranice i ploe.tampa se sa procesnim bojama na maini Komori S226 na 90 g/m2 visoko sjajnom premaznom papiru tip 1 (bele boje) koji treba poruiti u formatu koji najvie odgovara. Na maini radi mainista i pomoni radnik, a tampa i priprema maine je prosena. Dodatak na rastur boje je 5%.Pored operacije rezanja (pripremnog i zavrnog podatke uzimati za premazni 90 g/m2 papir), vri se savijanje i ivenje broura icom kroz prevoj sa 2 klamera. Brzina ivenja je 800 kom/h, a vreme pripreme maine za ivenje je 0,5 h. Trokovi rada na maini za rezanje su 2000 din/h, a na maini za savijanje 1700 din/h, dok na maini za ivenje 1200 din/h. Kod zavrnog rezanja ulagati 4 kataloga u nizu.Cena boja su: C 1450 din/kg M 1620 din/kg

Y 2120 din/kg K 1300 din/kg

Odrediti:

a) vreme proizvodnje

b) trokove proizvodnje

c) trokove materijala (papir i boja)

Proizvod: Katalog

Obrezan format: 200 x 220 mm

Neobrezan format: 203 x 226 mm

Obim: 32 stranica

Tira: 8000 kom,

Boje: 4/4

Papir: 90 g/m2 visoko sjajni premazni tip 1 (bela boja)

Montaa: 4 tabaka po 8 stranica

Format montanog tabaka:

Format osnovnog tabaka:

(Iz tabele sa papirima koja je zadana u zadatku, uzmemo u obzir sve papire koji odgovaraju gramaturi koja je zadana u zadatku, gledamo gde e biti najmanje otpada)

I) (0.445 x 0.572) (0.425x0.462) = 0.05819 m2

II) (0.584 x 0.889) 2(0.425 x 0.462) = 0.126476 m2

III) (0.889 x 1.143) 4(0.425 x 0.462) = 0.230727 m2

Format tabaka za tampu: 425 x 462 mmFormat osnovnog tabaka: 889 x 1143 mmBroj tabaka za tampu:

(Gleda se maina koja tampa naruen proizvod)

NAPOMENA!!!

Standardni dodatak papira za tampu mak(u)latura:

1 bojna tamparska maina 2% po ploi (potrebnih za 1 tabak)

2 bojna tamparska maina 3% po paru ploa (potrebnih za 1 tabak)

4 i 5 bojne tamparske maine 4% po setu ploa potrebnih za 1 tabak + 1% za lakiranje (potrebnih za 1 tabak)6, 7, 8 bojne maine 5% po setu za 1 tabak + 1% za lakiranje (potrebnih za 1 tabak)

8000 x 4 = 32000 tabaka za tira

4/4 - 8 ploa, tj. 4 para ploa

Broj tabaka osnovnog formata:

Broj proizvoda (sa makulaturom):

Vreme pripreme tampe:

NAPOMENA!!!

1. Kod svakog zadatka, osim ako drugaije nije naznaeno, pri preuzimanju posla ukljuiti u proraun i sledee operacije: pregled (preflight), upoznavanje sa radnim zadatkom i arhiviranje podataka.

2. Obrada teksta ukljuuje korekturu, osim ako drugaije nije naznaeno.

3. Ukoliko drugaije nije naznaeno koristiti nivo jednostavan kod utvrivanja teine pojedinih operacija.

4. Raunati samo tampajue povrine, bez dodataka kod prorauna povrine filma, odnosno ploe.

Vreme rada na raunaru (digitalna priprema)

Vreme pripreme rada:

Vreme obrade teksta:

Vreme formiranja slike:

NAPOMENA!!!

Navedena vremena u tabeli se odnose samo za prvu sliku, odnosno stranicu, za svaku ostalu sliku, stranicu uzimati 70% osnovnog vremena sa istom teinom.1 x 0.4 x 1.00 + 2 x 0.4 x 0.70 + 1 x 0.80 x 1.00 + 9 x 0.80 x 0.70 = 6.8h

Vreme preloma i montae:

0.15 + 31 x 0.15 x 0.7 + 0.15 + 7 x 0.15 x 0.7 = 4.29h

Vreme dodatne obrade:

12 x 0.3 + 6 x 0.5 = 6.6hUkupno vreme pripreme tampe:

2 + 1.71 + 6.8 + 4.29 + 6.6 = 21.4h

Trokovi rada pripreme tampe:

Trokovi izrade izlaznih medija:

Trokovi materijala izlaznih medija:

Ukupni trokovi pripreme tampe:

26750 + 14336 + 30277 = 71363 din

tampa

Vreme tampe:

Trokovi tampe:

Zavrna grafika obrada

Razanje:

Vreme pripremnog rezanja:

Vreme zavrnog rezanja:

Vreme rezanja:

Vreme rezanja = 1.46 + 3.74 = 5.38hTrokovi rezanja:

Savijanje:

NAPOMENA!!!

PARALELNO SAVIJANJE: Poslovna pisma, Vinska karta, Prospekat...

UNAKRSNO SAVIJANJE: Katalog, Broura...Vreme savijanja:

Trokovi savijanja: ivenje:

Ukupno vreme proizvodnje:

Ukupni trokovi proizvodnje:

Boja:

28 STRANICA KNJINOG BLOKAtampana povrina 160 x 180 mmPovrina slika (CMYK) 40 x 60 mm

Povrina teksta:

tampana povrina - Povrina slike

4 STRANICE KORICA

tampana povrina: 203 x 226mm

Knjini blok:

Korice:

Trokovi boje:

Papir: