17
GRAFIČKI PROCESI Proračun vremena i troškova proizvodnje i potrebnih materijala Poručen je četvorobojni katalog (CMYK) obima 32 strane (knjižni blok 28 stranica + korice 4 stranice – i korice i knjižni blok se štampaju na istom papiru) u tiražu od 8000 kom. Obrezan format kataloga je 200 x 220 mm, a neobrezan format je 203 x 226 mm. Štampana površina u okviru knjžnog bloka iznosi 160 x 180 mm i sadrži po jednu sliku štampanu iz 4 boje na svakoj stranici dimenzija 40 x 60 mm, dok je ostatak štampane površine pod tekstom (u crnoj boji) jednostavnog preloma sa podebljanim naslovima. Korice (4 strane) su po celoj površini štampane cijan bojom sa 40% teksta u negativu. Priprema se vrši na IBM Windows platformi. Potrebno je preuzeti 5 fajlova od 2 MB sa likovnim sadržajem. Tekst obraditi – jednostavan rukopis sa 14000 karaktera. Potrebno je i 3 jednostavne i 10 složenih slika skenirati (CMYK). Prelom je jednostavan, a montaža prosečna sa dodatnom obradom slika sa prosečnim radom i 6 slika sa složenim radom. Rezultat montaže su 4 tabaka po 8 stranica. Izlazni mediji su laserski otisci svake stranice i ploče. Štampa se sa procesnim bojama na mašini Komori S226 na 90 g/m 2 visoko sjajnom premaznom papiru tip 1 (bele boje) koji treba poručiti u formatu koji najviše odgovara. Na mašini radi mašinista i pomoćni radnik, a štampa i priprema mašine je prosečna. Dodatak na rastur boje je 5%. Pored operacije rezanja (pripremnog i završnog – podatke uzimati za premazni 90 g/m 2 papir), vrši se savijanje i šivenje brošura žicom kroz prevoj sa 2 klamera. Brzina šivenja je 800 kom/h, a vreme pripreme mašine za šivenje je 0,5 h. Troškovi rada na mašini za rezanje su 2000 din/h, a

Kalkulacije Za Ucenje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kalkulacije Za Ucenje Kalkulacije Za Ucenje Kalkulacije Za Ucenje

Citation preview

Page 1: Kalkulacije Za Ucenje

GRAFIČKI PROCESI

Proračun vremena i troškova proizvodnje i potrebnih materijala

Poručen je četvorobojni katalog (CMYK) obima 32 strane (knjižni blok 28 stranica + korice 4 stranice – i korice i knjižni blok se štampaju na istom papiru) u tiražu od 8000 kom. Obrezan format kataloga je 200 x 220 mm, a neobrezan format je 203 x 226 mm.

Štampana površina u okviru knjžnog bloka iznosi 160 x 180 mm i sadrži po jednu sliku štampanu iz 4 boje na svakoj stranici dimenzija 40 x 60 mm, dok je ostatak štampane površine pod tekstom (u crnoj boji) jednostavnog preloma sa podebljanim naslovima. Korice (4 strane) su po celoj površini štampane cijan bojom sa 40% teksta u negativu.

Priprema se vrši na IBM Windows platformi. Potrebno je preuzeti 5 fajlova od 2 MB sa likovnim sadržajem. Tekst obraditi – jednostavan rukopis sa 14000 karaktera. Potrebno je i 3 jednostavne i 10 složenih slika skenirati (CMYK). Prelom je jednostavan, a montaža prosečna sa dodatnom obradom slika sa prosečnim radom i 6 slika sa složenim radom. Rezultat montaže su 4 tabaka po 8 stranica. Izlazni mediji su laserski otisci svake stranice i ploče.

Štampa se sa procesnim bojama na mašini Komori S226 na 90 g/m2 visoko sjajnom premaznom papiru tip 1 (bele boje) koji treba poručiti u formatu koji najviše odgovara. Na mašini radi mašinista i pomoćni radnik, a štampa i priprema mašine je prosečna. Dodatak na rastur boje je 5%.

Pored operacije rezanja (pripremnog i završnog – podatke uzimati za premazni 90 g/m2 papir), vrši se savijanje i šivenje brošura žicom kroz prevoj sa 2 klamera. Brzina šivenja je 800 kom/h, a vreme pripreme mašine za šivenje je 0,5 h. Troškovi rada na mašini za rezanje su 2000 din/h, a na mašini za savijanje 1700 din/h, dok na mašini za šivenje 1200 din/h. Kod završnog rezanja ulagati 4 kataloga u nizu.Cena boja su: C – 1450 din/kg M – 1620 din/kg Y – 2120 din/kg K – 1300 din/kg

Odrediti:a) vreme proizvodnjeb) troškove proizvodnjec) tročkove materijala (papir i boja)

Page 2: Kalkulacije Za Ucenje

Proizvod: KatalogObrezan format: 200 x 220 mmNeobrezan format: 203 x 226 mmObim: 32 stranicaTiraž: 8000 kom,Boje: 4/4Papir: 90 g/m2 visoko sjajni premazni tip 1 (bela boja)

Montaža: 4 tabaka po 8 stranica

Format montažnog tabaka:

Page 3: Kalkulacije Za Ucenje

Format osnovnog tabaka:(Iz tabele sa papirima koja je zadana u zadatku, uzmemo u obzir sve papire koji odgovaraju gramaturi koja je zadana u zadatku, gledamo gde će biti najmanje otpada)

I) (0.445 x 0.572) – (0.425x0.462) = 0.05819 m2

II) (0.584 x 0.889) – 2(0.425 x 0.462) = 0.126476 m2

III) (0.889 x 1.143) – 4(0.425 x 0.462) = 0.230727 m2

Format tabaka za štampu: 425 x 462 mmFormat osnovnog tabaka: 889 x 1143 mm

Broj tabaka za štampu:(Gleda se mašina koja štampa naručen proizvod)

NAPOMENA!!!

Page 4: Kalkulacije Za Ucenje

Standardni dodatak papira za štampu – mak(u)latura:1 – bojna štamparska mašina – 2% po ploči (potrebnih za 1 tabak)2 – bojna štamparska mašina – 3% po paru ploča (potrebnih za 1 tabak)4 i 5 – bojne štamparske mašine – 4% po setu ploča potrebnih za 1 tabak + 1% za lakiranje (potrebnih za 1 tabak)6, 7, 8 – bojne mašine – 5% po setu za 1 tabak + 1% za lakiranje (potrebnih za 1 tabak)

8000 x 4 = 32000 tabaka za tiraž

4/4 - 8 ploča, tj. 4 para ploča

Broj tabaka osnovnog formata:

Broj proizvoda (sa makulaturom):

Vreme pripreme štampe:

NAPOMENA!!!

Page 5: Kalkulacije Za Ucenje

1. Kod svakog zadatka, osim ako drugačije nije naznačeno, pri preuzimanju posla uključiti u proračun i sledeće operacije: pregled (preflight), upoznavanje sa radnim zadatkom i arhiviranje podataka.2. Obrada teksta uključuje korekturu, osim ako drugačije nije naznačeno.3. Ukoliko drugačije nije naznačeno koristiti nivo “jednostavan“ kod utvrđivanja težine pojedinih operacija.4. Računati samo štampajuće površine, bez dodataka – kod proračuna površine filma, odnosno ploče.

Vreme rada na računaru (digitalna priprema)

Vreme pripreme rada:

Vreme obrade teksta:

Vreme formiranja slike:NAPOMENA!!!Navedena vremena u tabeli se odnose samo za prvu sliku, odnosno stranicu, za svaku ostalu sliku, stranicu uzimati 70% osnovnog vremena sa istom težinom.

1 x 0.4 x 1.00 + 2 x 0.4 x 0.70 + 1 x 0.80 x 1.00 + 9 x 0.80 x 0.70 = 6.8h

Vreme preloma i montaže:0.15 + 31 x 0.15 x 0.7 + 0.15 + 7 x 0.15 x 0.7 = 4.29h

Vreme dodatne obrade:12 x 0.3 + 6 x 0.5 = 6.6h

Ukupno vreme pripreme štampe:2 + 1.71 + 6.8 + 4.29 + 6.6 = 21.4h

Troškovi rada pripreme štampe:

Page 6: Kalkulacije Za Ucenje

Troškovi izrade izlaznih medija:

Troškovi materijala izlaznih medija:

Ukupni troškovi pripreme štampe:26750 + 14336 + 30277 = 71363 din

Štampa

Page 7: Kalkulacije Za Ucenje

Vreme štampe:

Troškovi štampe:

Završna grafička obrada

Page 8: Kalkulacije Za Ucenje

Razanje:

Vreme pripremnog rezanja:

Vreme završnog rezanja:

Page 9: Kalkulacije Za Ucenje

Vreme rezanja:

Vreme rezanja = 1.46 + 3.74 = 5.38h

Troškovi rezanja:

Savijanje:

Page 10: Kalkulacije Za Ucenje

NAPOMENA!!!PARALELNO SAVIJANJE: Poslovna pisma, Vinska karta, Prospekat...UNAKRSNO SAVIJANJE: Katalog, Brošura...

Vreme savijanja:

Troškovi savijanja:

Šivenje:

Page 11: Kalkulacije Za Ucenje

Ukupno vreme proizvodnje:

Ukupni troškovi proizvodnje:

Boja:

Page 12: Kalkulacije Za Ucenje

28 STRANICA KNJIŽNOG BLOKAŠtampana površina 160 x 180 mmPovršina slika (CMYK) 40 x 60 mmPovršina teksta: Štampana površina - Površina slike

4 STRANICE KORICAŠtampana površina: 203 x 226mm

Knjižni blok:

Korice:

Page 13: Kalkulacije Za Ucenje
Page 14: Kalkulacije Za Ucenje

Troškovi boje:

Papir: