Click here to load reader

KREATIVNO UCENJE

 • View
  123

 • Download
  37

Embed Size (px)

Text of KREATIVNO UCENJE

 • KREATIVNO UENJEMENTALNE MAPE

 • TRAJK*TO JE MENTALNA MAPA?Jednostavan nain za unoenje i iznoenje informacija iz mozgaNovi nain uenja i ponavljanja koji je brz i koji djelujeNain zapisivanja biljeaka koji nije dosadanNajbolji nain smiljanja novih ideja i planiranja projekata

 • TRAJK*TO IM JE ZAJEDNIKO ?Pri njihovoj se izradi koristimo bojom.Sve se one ire zrakasto iz svog sredita.U svim se mapama koriste crte, simboli, rijei i slike. Dugaak popis dosadnih podataka pretvara se u ivopisan, dojmljiv i vrhunski organiziran dijagram koji djeluje u skladu s prirodnim nainom na koji mozak obavlja poslove.

 • TRAJK*Mentalna mapa se moe usporediti s planom gradaSredite mape je poput gradskog sredita i predstavlja vau osnovnu idejuGlavne ulice koje vode od sredita predstavljaju glavne zamisli u vaem procesu razmiljanjaSporedne ceste ili ogranci predstavljaju vae manje vane misli

 • TRAJK*Posebne slike ili oblici mogu predstavljati gradske znamenitosti ili iznimno zanimljive zamisli.Ba kao i cestovna mapa, mentalna mapa:daje opi pregled veeg predmeta ili podrujaomoguuje vam da planirate putovanja ili odabirete to elite,pokazuje vam kamo idete i gdje ste bili

 • TRAJK*prikuplja velike koliine podataka na jednome mjestupotie rjeavanje problema time to vam omoguuje da vidite nove kreativne putevezgodna je za gledanje, za itanje, razmiljanje i za prisjeanje.

 • TRAJK*TO JE POTREBNO ZA IZRADU MAPE?olovke u boji ili flomasteri u bojiva mozakva prazan list papira bez crta ivaa mata !

 • TRAJK*SEDAM KORAKA U IZRADI MENTALNE MAPEZaponite u SREDITU praznog lista papira okrenutoga postrance. Zato? Zato to poetak u sreditu daje vaemu mozgu slobodu da se iri u svim smjerovima te da se izraava mnogo slobodnije i prirodnije.

 • TRAJK*Pri oznaavanju sredinje zamisli sluite se SLIKOM. Zato? Zato to slika vrijedi tisuu rijei i pomae vam pri sluenju matom. Slika postavljena u sredinu je zanimljivija,odrava vas pribranima, pomae vam da se usredotoite i poticajnija je za va mozak !

 • TRAJK*Cijelo se vrijeme sluite BOJOM. Zato? Zato to su boje uzbudljive za va mozak jednako kao i slike. Boja dodaje osobitu ivahnost vaoj mentalnoj mapi, ona dodaje i udesnu energiju vaemu kreativnom razmiljanju i notu zabavnosti!

 • TRAJK*POVEZUJTE one GLAVNE OGRANKE sa sredinjom SLIKOM, a grane druge i tree razine povezujte s onima na prvoj i drugoj razini itd. Zato? Zato to, kako sada ve znate, va mozak djeluje putem ASOCIJACIJA.

 • TRAJK*Budete li povezivali grane, mnogo ete lake sve razumjeti i svega se sjeati.Bez povezanosti u vaoj bi se mentalnoj mapi sve (a osobito vae pamenje i uenje) rasplinulo.POVEZUJTE POJMOVE !

 • TRAJK*Prikazujte grane VIJUGAVO, a ne ravnim crtama. Zato? Zato to se mozak dosauje ako pred sobom ima samo ravne crte. Zaobljene, prirodne grane, poput grana drveta mnogo su privlanije vaem oku.

 • TRAJK*Ispisujte SAMO PO JEDNU RIJE NA CRTI. Zato? Zato to pojedinane kljune rijei daju vaoj mentalnoj mapi veu mo i prilagodljivost. Svaka je pojedina rije ili slika poput viekratnika; ona stvara svoj poseban splet asocijacija i veza. Kad se sluite jednom kljunom rijeju, svaka je od njih slobodnija te na taj nain moe bolje nadahnuti nastajanje novih ideja i misli.

 • TRAJK*Fraze ili reenice umanjit e ovaj poticajni uinak. M.P. s vie kljunih rijei je poput ruke na kojoj su svi prsti savreno pokretljivi i odlino rade. Mentalna mapa s cijelim sklopovima izraza i s reenicama je kao ruka na kojoj su prsti sapeti u krute udlage!

 • TRAJK*

  Tijekom izraivanja mape neprestano se sluite SLIKAMA. Zato? Zato to svaka slika vrijedi tisuu rijei. Ako, dakle, imate samo 10 slika na svojoj mentalnoj mapi, ona ve vrijedi kao 10.000 zabiljeenih rijei!

 • TRAJK*

 • TRAJK*

 • TRAJK*

 • TRAJK*KAKO VAM MENTALNE MAPE MOGU POMOI?Mentalne vam mape mogu pomoi na brojne naine da:budete kreativnijitedite na vremenurjeavate problemese koncentrirateorganizirate svoje razmiljanje i nainite ga jasnijim

 • TRAJK*polaete ispite s boljim ocjenamase bolje prisjeateuite bre i uinkovitijeuite bez imalo mukesagledate cjelokupnu slikuplaniratekomunicirate

 • TRAJK*Mentalne su mape odraz prirodnih misaonih procesa u slikama koje se dogaaju u vaem mozgu te odraz njegovih sposobnosti.Ovako djeluje va mozak-SLIKES mrenim sustavimaASOCIJACIJA.

 • TRAJK*Ovako djeluju mentalne mape SLIKEs mrenim sustavimaASOCIJACIJA.

 • TRAJK*Mentalne mape, budui da se slue punim pogonom vae mate i svim sredstvima razmiljanja kojima raspolau vaa lijeva i desna strana mozga, omoguuju da crpite iz beskonanog izvora kreativnosti.

 • TRAJK*Va mozak ima svoju vlastitu unutranju svjetsku mreu !Zapravo je va mozak u mnogoemu organiziran ba kao svjetska mrea podataka.Mentalne mape odraavaju tu unutranju mreu i djeluju kao provodnik izmeu vaeg osobnog i izvanjskog svemira.Veliki su geniji to znali !

 • TRAJK*Leonardo da Vinci koji je 2000. g. proglaen umom tisuljea, savren je primjer koliko je velika mo naela stvaranja mentalnih mapa kad se primjene na razmiljanje.Leonardove znanstvene biljeke raskono su ukraene slikama, simbolima i asocijacijama.

 • TRAJK*Leonardo je shvatio da sluei se slikama i asocijacijama, zadobiva mo kojom moe osloboditi i pokrenuti beskonane sposobnosti svog mozga.I Leonardo da Vinci i Einstein su se potpuno sluili svojom matom.

 • TRAJK*Einstein je rekao:MATA JE MNOGO VANIJA OD ZNANJA.I bio je u pravu !

 • TRAJK*