31
Smanjenje straha i stresa u školi

Ucenje bez straha.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ucenje bez straha.ppt

Smanjenje straha i stresa u školi

Page 2: Ucenje bez straha.ppt

“Bol u trbuhu, mučnina, lupanje srca,..” ujutro prije testa. Svima su iz vlastitog iskustva poznati ti simptomi straha od kontrolnih zadataka- učenicima, roditeljima i nastavnicima!

Budući da nema škole koja ne bi barem maloizazivala strah i stres, naš je cilj učenicima

objasnitikako da se s njima nose!

Page 3: Ucenje bez straha.ppt

SMANJENJE STRAHA I STRESA U ŠKOLI- nekad se smatralo da je strah primjereno

sredstvo za povećanje uspjeha u školi, ali jesu li oni zaista djelotvorni da bi se postigao bolji uspjeh?

- Pod utjecajem straha i stresa tijelo je “uzbuđeno”, “aktivirano”

- Povezanost aktivnosti i uspjeha (teži i zahtjevniji zadaci i lagani, jednostavni zadaci) govori nam da strah nije primjereno sredstvo za postizanje uspjeha

- Mnoga istraživanja pokazuju da preveliki strah može dovesti do značajnih oštećenja tjelesnog i duševnog zdravlja kao i do smanjenja mogućnosti za postizanje uspjeha.

Page 4: Ucenje bez straha.ppt

Danas znamo da je zdravlje djece ugroženo više nego ikada jer se ona trude biti uspješna (razlozi su različiti)

- Ne treba zanemariti veliku ulogu roditelja koji pak stoje pod pritiskom društva!

Page 5: Ucenje bez straha.ppt

Neka djeca zapravo ni nemaju nikakvih problema u školi, međutim, ukoliko ih očekuje test, žale se na mučninu, moraju povraćati itd.

Radi se o “neurotskom gastritisu” koji je organski i nastaje bez oboljenja, a izazvan strahom, a terapija mogu biti lijekovi za smirenje ili otkrivanje uzroka stresa i pokušaj

PRVO SE MORAMO ZAPITATI TKO JE UOPĆE KRIV ZA TAKO VELIKI STRAH???

Page 6: Ucenje bez straha.ppt

Jesu li to roditelji koji zahtijevaju dobar uspjeh

(nekad previše iznad djetetovih mogućnosti), a i sami imaju neuroze i pogrešno odgajaju dijete...?

Jesu li to učitelji koji nemaju razumijevanja i nekad pomoću testova iskazuju svoju moć?

Ili je u pitanju konkurentska borba s učenicima kao priprema za “suprotstavljanje” u društvu?

Trebamo naše nastojanje da škola i uvjeti za učenje budu humani nadovezati na one uzroke koji izazivaju strah

Page 7: Ucenje bez straha.ppt

Ali budući da će se i u školi i u kasnijem životu pojavljivati strahovi različitog podrijetla, važno je da učenici nauče kako se odnositi prema strahu te ih upoznati s metodama svladavnja straha

ODNOS PREMA STRAHU

1.SMANJENJE OPTEREĆENJA koje izazivaju strah i stres

2.METODE ZA SVLADAVANJE straha i stresa

Page 8: Ucenje bez straha.ppt

1. Smanjenje opterećenja preko:- Uvjeta u školi- Učitelja- Roditelja

2. Metode za svladavanje:- Fiziološka razina- Kognitivna razina- Razina ponašanja

Page 9: Ucenje bez straha.ppt

često se pitatamo zašto učenici moraju toliko učiti, raditi domaće zadaće, smatrajući da su previše opterećeni

Na školskoj razini poduzimaju se mjere; iako pojedini učitelji ne mogu smanjiti broj sati nastave, može se smanjiti opterećenje same nastave kao i obujam domaćih zadaća

Promisliti o “smislu” domaćih zadaća (ne treba fazu uvježbavanja prebaciti na rad kod kuće

Pripremiti domaće zadaće u školi i pružiti pomoć Uvesti ograničenja i razgovarati s kolegama

Page 10: Ucenje bez straha.ppt

Preispitivanje savjesti : Napraviti razliku između prosječnog i specifičnog

opterećenja učenika Postaviti pitanje koliko je sati u ovom tjednu bilo

nužno za domaće zadaće ?

Kolikom broju učenika redovito pomažu roditelji ili članovi obitelji

Ima li takvih učenika koji ne bi mogli obaviti domaće zadaće bez dodatne pomoći?

Koliko učenika na kraju sata nije razumjelo bitne sadržaje

provjeriti vlastite procjene u razgovoru s učenicima

Page 11: Ucenje bez straha.ppt

• Humani pristup kontrolnim ispitima, testovima i školskim zadaćama

• SITUACIJA U KOJOJ SE PROVODI ISPIT NE SMIJE BITI OPASNA!!!

• Odreći se rituala

• Pravilno i ravnomjerno rasporediti testove

• Ispitivati manje dijelove gradiva

• Obratiti pažnju na zakonske propise

• Osigurati transparentnost postupaka

Page 12: Ucenje bez straha.ppt

Zbog toga učenicima uvijek mora biti jasno:

• Što se ispituje,• Kako se ispituje,• Kako se treba pripremiti,• Kako se ocjenjuje

Page 13: Ucenje bez straha.ppt

“Učionica kao soba za dnevni boravak”

- Radi se o sitnicama, kao što su određeni prostorni uvjeti, koji mogu pridonijeti tome da se učenici dobro osjećaju

- Učenici i učitelji bi zajedno trebali urediti učionicu kao sobu za dnevni boravak

- A ostvarenje ove ideje moglo bi se izvesti kao zajednički projekt

Page 14: Ucenje bez straha.ppt

Osoba učitelja• U obje funkcije koje učitelj ima, a to su

obrazovna i odgojna, treba izbjegavati odnosno ukloniti strah i stres (pritom područje odgoja ima veći značaj)

• Učitelj kao osoba u koju se ima povjerenja- izbjeći strah-stvarati pozitivni odnos učenik-učitelj

- pozitivno potkrepljivati- biti partner za razgovor- znati slušati- BITI TU ZA DJECU!- MEĐUSOBNO SE UVAŽAVATI

Page 15: Ucenje bez straha.ppt

KVALITETA NASTAVE

• JASNOĆA• Preglednost• Aktivnost učenika• Pomoć• Poticanje na solidarnost i empatiju među učenicima• Poticanje na razumijevanje i prihvaćanje različitosti svojim

primjerom

Page 16: Ucenje bez straha.ppt

Uloga roditeljaPreispitivanje savjesti- Jeste li dopustili da antipatija zavlada

nad vama?- Djeluju li nedisciplina, dijalekt,

socijalno podrijetlo i izgled učenika na vašu procjenu?

- Jeste li zlovoljni kad vam postavljaju pitanja? Dajete li dodatna objašnjenja ili vam smeta kad sporo shvaćaju?

- Jeste li uspješni u borbi sa svojim mušicama i promjenama raspoloženja? Ismijavate li svoje dijete kada dobije slabiju ocjenu?- jer ga time i strašite

Page 17: Ucenje bez straha.ppt

• Očekujete li previše od svog djeteta? Razmišljate li o onome što zahtijevate od svog djeteta? Uzimate li u obzir njegovo raspoloženje ili potencijalni problem?

• Predajete li se lako kad vam ne ide sve od ruke?

• Imate li vi sami negativan stav prema trenutno važećim nastavnim planovima, oblicima nastave i prema sustavu ocjenjivanja?

• Ako imate jeste li barem pokušali poboljšati ono što vam se čini pogrešnim?

• Zapadate li u rezignaciju? Smatrate li da nije na vama motivirati vaše dijete, već da je to isključivo uloga nastavnika?

• Surađujete li redovito s učiteljem i školom?

Page 18: Ucenje bez straha.ppt

Roditelji često dobrim djelom sudjeluju u nastanku i pojačanju straha od škole

ČINITELJI USPJEHA KOD UČENJA;OCJENE DANAS IMAJU ZNAČENJE KAO

NIKAD DOSAD!!! “Pohađanje škole i uspjeh u školi već

vrlo rano utječu na životni put i karijeru naraštaja koji raste. To roditelji, učenici i neke druge osobe snažno prenose na djecu tako da nastava nužno prerasta u situaciju u kojoj se pojedinci moraju dokazati, biti uspješni ili pak zakazati. U TAKVIM SITUACIJAMA NEUSPJEH SE TEŠKO ISPRAVLJA I MOŽE IMATI DUGOROČNE NEGATIVNE POSLJEDICE

Page 19: Ucenje bez straha.ppt

POGREŠNO: Uspjeh u školi prema mišljenju mnogih

roditelja- ali i učitelja- ovisi samo o volji za učenjem.“On bi mogao, ako bi htio.”

USPJEH U UČENJU OVISI O:- roditeljima, učiteljima- Talentu, interesima, sklonostima- Zdravlju- Volji za učenjem- Razvoju- Tehnikama učenja- Koncentraciji i skretanju pažnje- Uvjetima rada

Page 20: Ucenje bez straha.ppt

• Učenje se za dijete jer za uspjeh se ne smije pretvoriti u traumu, jer za uspjeh na poslu važna je spremnost da se uči cijeli život– volite i pohvaljujte samo u direktnoj

vezi s uspjehom

– Kad razgovarate s djetetom, fokusirajte se isključivo na problem koji rješavate

– Budite svjesni da uspjeh u školi daleko ovisi o drugim čimbenicima negoli samo o njemu samome

(pritisak da ocjenu kao brojku, konkurencija, natjecanje, utjecaj drugih ljudi na dijete, smanjenje slobodnog vremena itd.)

Page 21: Ucenje bez straha.ppt

Pravilno učenje

• Uređenje radnog prostora• Koncentracija i skretanje pažnje• Planiranje učenja (kako rasporediti vrijeme

i gradivo)• Funkcija odmora i ponavljanja (i funkcija

nagrada)• Učenje preko uha, oka, ruke• Pomoć kod učenja (kartice itd.)• Opuštanje i učenje• Misli pozitivno…

Page 22: Ucenje bez straha.ppt

Dobar odnos između roditelja i djece mora biti OSNOVA svih nastojanja uspjeha kod učenja

Pritom presudan značaj imaju: POHVALA, PRIZNANJE, RAZUMIJEVANJE I VRIJEME!

Pod pohvalom se podrazumijeva i to da se greškama nekad ne pridaje važnost, a razgovor o uzroku pogreške je itekako važan!

Nemojte kupovati svoju slobodu tako što djetetu ispunjavate svaku materijalnu želju a ne dajete mu ono najvažnije; osmijeh, pažnju, razgovor, igru

Izrazito važna suradnja sa školom (diskusija o problemima s razrednikom, dobar i pozitivan stav)

Page 23: Ucenje bez straha.ppt

U situaciji kada je učenik pod stresom prije ispita može učiniti sljedeće:

1. kontrola opasnosti (putem produktivnog ponašanja pri radu) …ponavljat će gradivo

… učit će više i intenzivnije … postavit će si ciljeve koje može ostvariti

2. Kontrola situacije (izbjegavanjem i varanjem)…javit će da je bolestan

…napravit će šalabahter … sjest će pokraj dobrog učenika

Page 24: Ucenje bez straha.ppt

3. Kontrola straha (opuštanjem i sudjelovanjem)…pokušat će učiniti nešto protiv straha

…predočit će si situaciju da bi mu postala poznata…kad ne bude znao zadatke pokušat će se opustiti

4. Potiskivanje straha (odvraćanjem pažnje i smirenjem)… pomislit će da će sve to proći

…reći će si da škola nije tako važna…potisnut će si misli o ispitivanju

Pravodobno upotrijebiti one strategije primjerene određenoj opasnosti (modulirani sustav svladavanja stresa)

Potiskivanje straha je dugoročno manje djelotvorno budući da strategija svladavanja straha ne mijenja direktno potencijalni strah. Ona trenutno vodi do kratkoročnog “rasterećenja” kao i trankvalizatori (tablete za smirenje)

Page 25: Ucenje bez straha.ppt

Kako bi se učeniku pomoglo na “modulirani” način, sve mjere i strategije dijele se u 3 skupine:

1. psihološka, fiziološka razina (kretanje, opuštanje)

2. kognitivna razina (pozitivno razmišljanje, trening koji vodi vlastitoj sigurnosti, poboljšanje sposobnosti)

3. razina ponašanja (igre s ulogama, desenzibilizacija, probni testovi)

Page 26: Ucenje bez straha.ppt

1. psihološka i fiziološka razinaKRETANJE

FIZIOLOŠKI I BIOKEMIJSKI PROCESI KOJI SE ODVIJAJU POD UTJECAJEM STRAHA I STRESA DJELUJU OD DAVNIH VREMENA tako da se tijelo priprema na napad ili bijeg, dakle, na kretanje

No, u školi obično nije moguće otkloniti strah preko tjelesne aktivnosti, pa neiskorišteno gorivo mora negdje završiti (grčenje želuca jer potisnuta agresivnost i nesigurnost pospješuju lučenje solne kiseline) itd.

Omogućiti kretanje!!!

Page 27: Ucenje bez straha.ppt

VJEŽBE OPUŠTANJA- NAPREZANJEM I OPUŠTANJEM MIŠIĆA POSTIĆI

SREDNJU AKTIVIRANOST KOJA OMOGUĆUJE POSEBNO DJELOTVORNO UČENJE

Stezanje i opuštanje mišića udova i lica, trbuha i grudi

- OPUŠTANJE POMOĆU GLAZBE

PRAVILNA TEHNIKA DISANJA (pažljivo promatranje vlastitog tijela ima za cilj integraciju zanemarivih dijelova tijela u cjelovitu sliku tijela

- Na taj način, kroz cjelovitost cijelog tijela, doživljavaju sebe kao osobu

- VJEŽBE MAŠTOVITOSTI (KONCENTRIRANJE NA SLIKU KOJA ODIŠE MIROM…)

Page 28: Ucenje bez straha.ppt

2. KOGNITIVNA RAZINA - STANJE STRAHA (zabrinutost, uzbuđenost) Konstruktivno suočavanje sa stresom- objašnjenje problema

(transparentnost): jasnoća zahtjeva, načina ispitivanja i ocjenjivanja

Osmišljeno usvajanje znanja (naučiti kako se uči)- Pripaziti da ne dođe do iscrpljenosti i opasnih misli kad se

razmišlja o ispitivanju- Hoće li se neki događaj doživjeti kao opasan ili ne ovisi

prije svega od procjene koju mu pojedinac daje- - pokazuje se da upravo oni koji se boje ispita traže načine

kako da se još više osjećaju ugroženima, pa dospijevaju u pravi začarani krug

Page 29: Ucenje bez straha.ppt

Pozitivne samoupute (samopouzdanje)- graditi osjećaj o vlastitoj vrijednosti

- NP taktika (navesti pozitivno)

STOPP FORMULA - Stabilizirati i ojačati znanje- Organizirati i uvesti u red- Probati i provjeriti (ne samo znanje, već i ciljeve)- Planirati i razvijati programe (postavljati dugoročne i

kratkoročne ciljeve)REALISTIČNI ZAHTJEVI

Page 30: Ucenje bez straha.ppt

Igra uloga (učenici se igraju igru učitelj i učenika prije testa, opuštaju se, primjenjuju već naučene samoupute

Važno je da se tehnike korištene u igri primjene i u stvarnoj situaciji!

USPJET ĆU!!!

Page 31: Ucenje bez straha.ppt

…HVALA NA PAŽNJI…