21
ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ ПО БЛУМОВОЈ ТАКСОНОМИЈИ Наставни предмет: Српски језик Наставна тема: Књижевност Наставна јединица: „ Лабуд, рак и штука “ И. А. Крилов Тип часа: Обрада Циљ радионице: Стицање знања о басни, оспособљавање ученика за самосталан рад, истраживачку дјелатност и заузимање критичког става и карактеризацију ликова Индивидуализација процеса учења за све категорије ученика уз максималну активност ученика при обради градива Потребан материјал: Наставни листићи за сваку категорију знања Кораци рада: 1. корак: уводне наставне активности – 5 минута 2. корак: индивидуални рад ученика – 15 минута 3. корак: извјештавање – 15 минута 4. корак: завршне наставне активности – 5 минута 5. корак: задаци за самосталан рад – 5 минута

interaktivno ucenje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija

Citation preview

ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ ПО БЛУМОВОЈ ТАКСОНОМИЈИ  

Наставни предмет: Српски језикНаставна тема: КњижевностНаставна јединица: „ Лабуд, рак и штука “ И. А. КриловТип часа: ОбрадаЦиљ радионице: Стицање знања о басни, оспособљавање ученика за самосталан рад, истраживачку дјелатност и заузимање критичког става и карактеризацију ликоваИндивидуализација процеса учења за све категорије ученика уз максималну активност ученика при обради градиваПотребан материјал: Наставни листићи за сваку категорију знањаКораци рада:

1.      корак: уводне наставне активности – 5 минута2.      корак: индивидуални рад ученика – 15 минута3.      корак: извјештавање – 15 минута4.      корак: завршне наставне активности – 5 минута5.      корак: задаци за самосталан рад – 5 минута

( коришћени наставни листићи из уџбеника: Модели радионица за интерактивно учење у основној школи:  – аутор наставних листића  Неда Станковић )

КОРАЦИ РАДА

1.      корак: Уводне наставне активности

Басну „ Лабуд, рак и штука “ ћу прочитати уз обраћање пажње на ритам, интонацију, јачину, темпо и паузу. Разговарам са ученицима о овој врсти приче ( басне ).

ЛАБУД, РАК И ШТУКАИван А. Крилов

Међу друговима кад нестане слоге,Неприлике тада појаве се многе

И наместо рада искрсне тек мука.

Једном су се тако лабуд, рак и штукаУпрегли да вуку накрцана кола

Преко брда, дола.

Зноје се и муче, ал` кола ни с места,Иако је њихов терет посве лак.

Рак унатраг вуче, лабуд под облаке,А штука у воду зарони и неста.

Ко је крив, ја не знам - нису бриге моје.Али кола тамо још и сада стоје.

Објашњавање начина рада. На основу индивидуалних могућности ученика и резултата о учењу из српског језика ученике дјелим у шест хомогених група, унутар којих формирам парове по мјесту сједења.Према нивоима знања дјелим им задатке.

2.      корак: Индивидуални рад ученика

На основу индивидуалних могућности ученици су распоређени у сљедеће категорије:

1. категорија – ПАМЋЕЊЕ2. категорија – СХВАТАЊЕ3. категорија - ПРИМЈЕНА4. категорија – АНАЛИЗА5. категорија – СИНТЕЗА6. категорија – ЕВАЛУАЦИЈА                                   

1.      категорија – ПАМЋЕЊЕ

- Ко су ликови ове басне?

- Сјети се гдје и како живе ове животиње?

- Шта су једном заједно урадили лабуд, штука и рак?

 - По чему је ова басна необична?

2.      категорија – СХВАТАЊЕ                                                           

- По чему препознајеш басну у овој пјесми?                                                                                                                 

- Зашто је писац одабрао за ову басну птицу, рибу и рака?

- Зашто ове животиње нису могле да макну ( покрену ) кола?

- Пронађи у тексту реченицу која објашњава разлог њиховог неуспјеха?

3.      категорија – ПРИМЈЕНА

- Коју мисао саопштава писац на почетку ове басне?

- Шта мислиш да ли ће се икад покренути кола у која су упрегнута лабуд, штука и рак?

- Шта би ти савјетовао овим животињама?

- Чије особине је писац дао лабуду, штуки и раку? На кога те оне подсјећају?

4.      категорија – АНАЛИЗА                             

- Која је главна особина ових животиња?

 

- Које особине човјекове истиче ова басна?

- Објасни значење пословица о неслози.       Слогом расту мале ствари, а неслога све поквари.       Несложна браћа-пропала кућа.       Сложна браћа дворе граде, а несложна разграђују.       Тешко кући у којој слоге нема.

- Од ријечи зуб настале су ријечи: зубата, оштрозуба, крезуба, безуба, зубар, назубљена итд. Из доње скупине ријечи које су настале од риба и пут стрелицом повежи са њима.

                       море                       риболовац                       путовањеРИБА             аутомобил        ПУТ                       путарина                       рибар

5.      категорија – СИНТЕЗА

- Која је вриједна поука ( порука ) садржана у овој басни?

- Препиши из басне реченицу у којој је садржана поука?

- Измисли и напиши другачији завршетак ове басне.

- Ријеши ову крижаљку.Р КР КР КР КР КР К

6.      категорија – ЕВАЛУАЦИЈА

- Какав би другачији наслов могао дати овој басни?

- Поуку ове басне искажи у облику пословице.

- Шта си научио из ове басне?

- Наведи примјер из живота који говори до чега може довести неслога?

3.      корак: Извјештавање

Ученици саопштавају одговоре. На табли записујем ријечи, односно тезе које презентују одговоре.

4.      корак: Завршне наставне активности

Ученици преписују рјешења са табле. Кратак разговор о поукама ове басне, које нам могу користити у животу. Свако од наших јунака имао је добру намјеру да испуни свој задатак. Једина несрећа је у томе што је свако то радио на свој начин : рак је вукао уназад, лабуд у висине, а штука под воду. Очигледно је да њихова добра воља није била довољна. Њима је недостајао договор.

5. корак: Задаци за самосталан рад

У свеске запиши још неке пословице које се односе на ову бајку и објасни их.  Слога кућу гради, а неслога разграђује. Слогом расту мале ствари, а неслога све поквари. Несложна браћа-пропала кућа.Сложна браћа дворе граде, а несложна разграђују.Тешко кући у којој слоге нема.Пошаљи ово е-поштомBlogThis!Дели на Twitter-уДели на Facebook-у

Секције - планови

Као учитељи дужни смо да реализујемо,у нашем раду, разне секције. Годинама сам проналазила,састављала  планове и реализовала неке од ових секција.Дешавало се

да  поједине од њих остану само слово на папиру, али ће можда неко од вас да их искористи. 

ЛИЈЕПО ПИСАЊЕПрипреме за секцију пронађите на Лијепо писање

ЦиљОспособљавање ученика за лијепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања.Задаци:- усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија;- развијање способности за обједињавање линија у слова;- развијање способности повезивања слова у ријечи и реченице;

- упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање;- оспособљавање ученика за припремање материјала за писање;- развијање моторичких способности у процесу лијепог писања.

План рада секцијеЛијепо писање

1. Упознавање ученика са садржајем предмета, начином рада и  материјалом за писање2. Бојимо  линијама омиљене ликове из цртаћа3. Спајања,вјежбанке, бојанке4. Поријекло писма5. На чему се  и чиме некада писало( Вук Караџић, ћирилица)6. Играмо се линијама7. Плакат8. Играмо се линијама9. Правимо лијепе шаре од слова10. Правимо лијепе шаре од слова11. Иницијали – Моје слово12. Мој знак-знак по коме сам препознатљив13. Честитка за Нову годину14. Постер ћириличних слова15. Знаци  и симболи око нас16. Правимо плакат – Наша имена17. Мотиви на народној ношњи  од слова18. Украшавамо словима19. Правимо  честитке за маме и баке20. Пословице21. Пролећни плакат22.Лијепо пишемо ријечи23. Ускршње јаје украшено словима(избор)24. Мој потпис25. Пишем  писмо26. Знак мог одјељења27. Позивница за прославу /Дан школе/28.Лијепо пишемо ријечи и реченице

29. Лијепо пишемо ријечи и реченице30. Посебно ми се допало...

Преузми Лијепо писање

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

Циљ рада секције је да се код ученика млађег школског узраста побуди интерес за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција подстиче развијање ученичке маште, креативности и оргиналности. Оспособљава ученике за лијепо и изражајно рецитовање. Рецитаторска секција омогућава развој личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво те развија и његује интерес за литерарно и говорно презентовање књижевне умјетности. Развија се код ученика љубав према књизи, као и проширују знања о књижевном стваралаштву. Ученици ће на секцији упознати се с дикцијом, акцентом, интонацијом и темпом.

Откриће љепоте поезије и бити подстакнути на читање и самостални истраживачки рад.

План рада секцијеРецитаторска секција

1.Формирање секције, план и програм рада

2. Чиниоци иражајног казивања, артикулација и дикција                                                                                                 3. Вјежбе визуелног контакта, мимике и гестикулације                                                                                                          4. Врсте рецитовања (соло и хорско)                                  5. Слушање : Познати рецитују- слушање снимка                                                                                                                      6. Избор рецитација и вјежбање изражајног рецитовања      7. Избор рецитација и вјежбање изражајног рецитовања      8. Избор рецитација и вјежбање изражајног рецитовања      9. Увјежбавање рацитација за приредбу                                      10.Увјежбавање рацитација за приредбу                                     11. Вјежбе изражајног рецитовања                                     12.  Приредба Нова година                                                    13. Припрема рецитатора за Савиндан                              14. Избор рецитатора и конферанцијера                          15. Казивање и рецитовање пјесама и текстова за Дан поезије                                                                                            15. Избор рецитација и вјежбање изражајног рецитовања

17. Избор рецитација и вјежбање изражајног рецитовања

18. Увјежбавање рацитација за приредбу Дан жена

19. Приредба          Дан жена                                                  

20. Избор пјесама и рецитатора за такмичење

21. Избор пјесама и рецитатора за такмичење

22. Школско такмичење у рецитовању.                         

23. Слушање – познати рецитују дјечије пјесме            

24.  Анализа садржаја за дан школе и Дан ученичких постигнућа                                                                                                25. Припрема и увјежбавање за Дан ученичког постигнућа 

 26 . Припрема и увјежбавање за Дан ученичког постигнућа           

27 . Припрема и увјежбавање за Дан ученичког постигнућа 28. Слушање – познати рецитују дјечије пјесме                                                                                    29. Изражајно казивање одабраних текстова

30. Анализа рада секција

Преузми Рецитаторска секција

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Литерарна секција подстиче ученике на литерарно стваралаштво, и упућује у технике израде различитих облика писмених састава, развија креативност и оспособљава их за анализу различитих врста писмених састава.Циљ ове секције јесте да дјеца уживају у писању различитих писмених састава, познају главне елементе различитих врста писмених састава, користе богат фонд ријечи, испољавају оригиналност и креативност у писању, и да могу да анализирају различите врсте писмених састава.

Циљеви и задаци литерарне секције су:

- Развој културе писменог изражавања- Развој љубави према писаној ријечи- Развој интересовања за писање- Сликовитост и јасност у писању- Равој маштовитости и креативности- Развој радних навика

План радаЛитерарна секција

1. Формирање секције

2. Упознавање ученика са циљевима и садржајима рада

3. Изражајно читање

4. Књига – мој најбољи пријатељ

5. Мој град – други су писали6. Јесен у мом граду – први литерарни покушај

7. Добро и шта поправити у нашем претходном раду

8.  Наша школа

9. Читање радова о другарству

10. Читање  и анализа пјесама, текстова

11.  Посјета библиотеци

12. Одабрани текстови из штампе

13. Писање састава на тему  Стигла је зима

14. Анализа ученичких радова

15. Час слободног стваралаштва - поезија

16. Час слободног стваралаштва -  проза

17. О мајци и за мајку – поезија – проза

18. О мајци и за мајку – поезија – проза

19. Учествовање на приредби – читање и рецитације најуспјешнијих радова

20.  У сусрет прољећу

21. Уређивање изложбе радова

22. Уређивање изложбе радова

23. Читање пјесама

24. Припремање за Дане ученичких постигнућа

25. Прочитао сам – причање

26. Прочитао сам – приказ дјела

27. Анализа ученичких радова

28. Познати су писали – читање и анализа

29 . Познати су писали – читање и анализа

30. Анализа рада секције

Преузми Литерарна секција

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ

   Циљ рада је усавршавање изражајног читања и рецитовања, интерпретација књижевних ликова, слободно ликовно и музичко изражавање, ритмичко изражавање,  а то се остварује кроз  сљедеће садржаје:-          слушање рецитовања познатих глумаца-          акценатске вјежбе-          вјежбе интонације и интензитета гласа-          вјежбе темпа, мимике и гестикулације-          увјежбавање рецитовања конкретних пјесама-          читање књижевно-умјетничких текстова по улогама,  драматизација текстова -          организовано гледање и анализирање позоришних представа-          слушање дјечјих пјесмица које пјевају познати умјетници или дјеца на фестивалима,-  састављање кореографија за ритмичке игре,-          израда зидних новина,-          учешће на школским приредбамаЦиљеви ове секције су:-          развијање комуникационих способности ученика,-          подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима,

-          адекватно коришћење слободног времена,-           развој креативности,-    развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања.

Идеја за секцију сам добила  од колегинице   http://ljilja969.blogspot.com/ 

План рада секцијеПокажи шта знаш

1. Договор о раду -  Дјечија недјеља2. Покажи шта знаш  - Имам јединствен таленат3. Дани јабука – пјесме и ликовни радови4. Дани јабука - пјесме и ликовни радови5.  Читање дјечије штампе7.  Јесењи плакат – заједнички рад 8.  Пословице, загонетке, питалице 9. Музичке игре  и пјесма- покажи шта знаш10. Драмски текстови – покажи шта знаш  11.  Слушање дјечијих пјесмица12. Зима и Нова година - припремамо се за приредбу13. Зима и Нова година - припремамо се за приредбу14. Честитка за Нову годину- приредба15. Зидне новине 16.  Зимски плакат – заједнички рад17. Лијепо писање - латиница18.  Рецитације- покажи шта знаш19. Свјетски дан вода20. Припреме за приредбу – Осми март21. Дан жена- приредба22. Лијепо писање - латиница23. Рецитације- покажи шта знаш24. Прољећни плакат – заједнички рад26.   Постер АБЕЦЕДА27.  Читање дјечије штампе28. Пјесме – Десанка Максимовић29. Дани Десанке Максимовић

30. Стиже нам љето – заједнички рад  

Преузми Покажи шта знаш

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Циљеви драмске секције су:

•    упознавање  са основама драмског истраживања,•    богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења,•    развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе,•    стицање способности лијепог, течног и креативног импровизованог изражавања,•    стицање искуства и навика за колективни живот и рад,•    развој опажања, размишљања и слободног изражавања,•    развијање критичке способности,

•    развијање самоконтроле, досјетљивости...•    подстицање интересовања за истраживање

План радаДрамска секција

1. Формирање секције  

2. Драмска умјетност

3. Доношење плана рада за текућу школску годину: избор комада за припрему иобнављање; читајућа проба                                                                                                                                                    4. Рад на драмском текскту - Проучавање текста

5. Подјела улога - читачка проба

6. Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени.

7 . Распоредна проба: сценске радње

8 . Распоредна проба: вежбе ритма и темпа

9. Увјежбавање комада, сцена, музика

10. Увјежбавање комада, костими

11.  Израда и постављање комплетног декора.

12. Јавни наступ Новогодишња жеља

13. Рад на драмском текскту - Проучавање текста

14. Подјела улога - читачка проба

15. . Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени.

16.  . Распоредна проба: сценске радње

17. Увјежбавање комада, сцена, музика , костими

18. Учешће секције на школској свечаности

19. Слушање радио – драме или стваралачки писмени рад: писање сценских дела –игроказа, дијалога, драматизација

20. Избор нових текстова

21. Подјела улога

22. Читачка проба

23. Читајућа проба

24. Читајућа проба

25. Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени.

26. Распоредна проба: сценске радње, вјежбе ритма и темпа

27. Дан школе и дан ученичких постигнућа

28.Припреме за такмичење у бесједништву (говору) – самоостални рад

29. Такмичење у бесједништву

30.. Разматрање извештаја о раду секције