Click here to load reader

ITAcademy-Vodic Za Ucenje

  • View
    64

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of ITAcademy-Vodic Za Ucenje

KakodauspenoiefikasnouitePrirunik

|2

Sadraj:Predgovor................................................................................................................................6 Uvod..10 tajeuenje?....................................................................................................................11 Vrsteuenja ..................................................................................................................11 . Osamnajveihproblemauuenju....................................................................................14 Najeiizgovoriuuenju.................................................................................................15 Nauitedauitefazeurazvojuznanja ...........................................................................17 . Nekolikonajbitnijihstvarizauenje..................................................................................19 Faktoriuspenoguenja ...................................................................................................21 . esnaestpitanjapreizavremeuenjalistazaproveru................................................24 STILOVIUENJA.....................................................................................................................26 Tristilauenjakojamoetekoristiti.................................................................................27 Kakodaunapreditesvojstiluenja?.................................................................................29 etiristilauenjapremaHanijuiMamfordu....................................................................30 METODEUENJA...................................................................................................................33 KakodauitepomouPPPmetode?............................................................................34 DalisteulizaMURDERsistemuenja? ..........................................................................36 . Uitepomoupartitativnemetode.Lakoibrzo...............................................................38 Otkrijtekakodauitepomoukombinovanemetode.....................................................39 STRATEGIJEUENJA..............................................................................................................40 Osamapsolutnoneoborivihstrategijauenja..................................................................41 Kakodaprimenitestrategijuaktivnoguenja?.................................................................43 Zatodakoristitestrategijurazmiljanjanaglas...............................................................45 Kakodauitekrozreavanjeproblema?..........................................................................46 Koraciuuenjukrozreavanjeproblema.....................................................................46 Laknaindauiteugrupi..................................................................................................49 MOTIVACIJAZAUENJE........................................................................................................51 Zatojevanodasemotivietezauenje........................................................................52 Jedanaeststrategijazapodizanjemotivacijezauenje....................................................53

CopyrightLINKgroup

KakodauspenoiefikasnouitePrirunik

|3

EFIKASNOUENJE.................................................................................................................55 Dobrekarakteristikekojetrebaposedovatizaefikasnouenje.......................................56 estelemenatakojiepomoidanauitenetobolje.....................................................58 Petkorakazaefikasnouenjelistazaproveru..............................................................59 Osamnaestzakonaefikasnoguenja................................................................................61 Petnaestpravilazaefikasnijeuenje................................................................................68 UPRAVLJANJEVREMENOMUUENJU..................................................................................70 Uvod..................................................................................................................................71 Petnajvanijihprincipaupravljanjavremenomuuenju.................................................73 estvelikihkradljivacavremenauuenju.........................................................................75 Test:Kradljivcivremena....................................................................................................77 Kakospreitiodlaganjeiodugovlaenje?Listazaproveru...............................................79 Strategijezapobeivanjeodugovlaenja...................................................................801 Postaviteciljeve.................................................................................................................81 Dvemetodepostavljanjaciljeva...................................................................................82 Osamsmernicazapostavljanjeciljeva..........................................................................82 Test:Dalisteciljnoorijentisani........................................................................................84 Devetstrategijazadobrokorienjevremenauuenju...................................................84 Paretovprincip80:20uuenju.........................................................................................87 28savetazaupravljanjevremenomuuenju..89 Upitnik:Organizacijavremenauuenju...........................................................................92 Upitnik:Vaiprioritetiikakoprovoditesvojevreme .......................................................94 . Veba:Odreivanjeslobodnogvremena..........................................................................97 UPRAVLJANJESTRESOM........................................................................................................98 Kakodaupravljatestresom?23strategije........................................................................99 Otkrijtekakodareiteispitnistres.................................................................................102 Strestest .........................................................................................................................104 . ITANJEGRADIVA................................................................................................................106 Petfazaprocesaitanjagradiva......................................................................................107 PrimeniteSQ3Rmetoduitanja......................................................................................108 Kakodaizvlaitebelekeizknjiga?.................................................................................110 Savetizaobeleavanjetekstaprilikomitanja................................................................111

CopyrightLINKgroup

KakodauspenoiefikasnouitePrirunik

|4

PISANJE................................................................................................................................112 Kakodaefikasnoiefektivnopiete?...............................................................................113 Desetuputstavazaefektivnopisanje.............................................................................117 PAMENJEGRADIVA...........................................................................................................118 Osamnainakakodasekoncentriete...........................................................................119 tajezaboravljanje?.......................................................................................................121 . Reiteproblemzaboravljanja..........................................................................................123 Strategijaoptimalnihintervala....................................................................................123 Zatojebitnodaredovnoponavljategradivo?..............................................................124 . Kakodazapamtitemnogovieprilikomuenja?Devettehnika....................................125 Dveidejezapoboljanjepamenja.................................................................................128 Testpamenja.................................................................................................................129 PREDAVANJA.......................................................................................................................131 Kakodasepripremiteiponaatenapredavanju?..........................................................132 Kakodahvatatebelekenapredavanjima? ...................................................................133 . Kakodautietenaprofesore?........................................................................................135 Zatodaaktivnosluate?................................................................................................136 etrnaestsavetazaaktivnosluanje..............................................................................138 Test:Umetelidasluate.................................................................................................140 ISPITI....................................................................................................................................145 Kakodasepriremitezaispit?Dvanaestpreporuka........................................................146 Kakodasepripremitezausmeniispit?...........................................................................148 Zatojenaispituvanamoglasa?................................................................................150 Kakodapoloiteispitnitest?..........................................................................................151 Rezimiranjeispita.Listazaproveru.................................................................................153 VETINAKOMUNIKACIJE.................................................................