of 27 /27
PRIPREMILA Suzana Veljković, profesor razredne nastave Suzana Veljković DETE PLUS – OBRAZOVANJE PLUS

Motivisanje Ucenika Za Ucenje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kako motivisati dete za rad

Text of Motivisanje Ucenika Za Ucenje

PRIPREMILA Suzana Veljkovi, profesor razredne nastave

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Motivacija je elja da se postigne neki uspeh i spremnost da se za postizanje tog cilja uloi potreban napor. Re motivacija ima latinski koren, dolazi od latinske rei movere kretati. MOTIVISATI = POKRENUTI

Postoji: unutranja motivacija uenik je gladan znanja i ui zato to to NJEGA raduje i ispunjava spoljanja motivacija uenik ui zato to ga neko ili neto prisiljava da ui pozitivna motivacija potsticanje uenikovog zadovoljstva postignutim i njegovog optimizma negativna motivacija potsticanje uenika strahom od neuspeha ili kaznom Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

etiri najea razloga nemotivisanosti uenika :1. Zato da to uim? ta e mi to u ivotu? Koja mi je korist od toga? Nema cilj 2. To je preteko za mene. Preglup sam za to. Previe je gradiva. Nikad to neu uspeti nauiti. Sumnja u sebe 3. Gradivo je teko. Udbenik je komplikovan. Ne

veruje metodama4. Uitelj me ne voli. Uvek mi postavlja teka pitanja. Ne zanima ga ta znam, nego trai ta ne znam Daje mi manje ocene nego to zasluujem. Ne veruje uitelju

KAKO TO REITI ?Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

OLJICA AJANeki se ovek nasluao toliko pria o mudrosti jednog zen uitelja, da ga je odluio posetiti i postati njegov uenik. Zen uitelj ga lepo primi. Razgovaraemo tek kad popijemo aj ree zen uitelj. Polaganim pokretima uze ajnik i poe gostu sipati aj u oljicu. oljica je ve bila puna, ali uitelj je i dalje sipao. aj se razlivao po stolu. ovjek je to razoarano gledao. ta da naui od oveka koji ne zna da u punu oljicu ne moe stati vie aja? To ti je bila prva lekcija nasmeja se zen uitelj. Naui isprazniti svoju oljicu. Ne moe nita novo nauiti ako ti je oljica puna predrasuda.

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

1. Uenik nema ciljAko nema cilj, nema prema emu ii.Cilj mora biti realan i ostvariv. Ako je cilj previsoko postavljen, trudie se uzaludno. Ako je postavljen prenisko, nee postii ono to bi mogao. Ocena kao cilj - Njegova je ocena njegov izbor. Svaki uenik moe imati ocenu kakvu eli. Pritom ima nekoliko obveza i nekoliko prava. OBAVEZE Na poetku godine uenik odluuje koju ocenu eli imati na kraju godine. Njegovu elju upisaemo u dnevnik. Dobijae posebno prilagoene testove s pitanjima ba za tu ocenu. Mora tano reiti sve te zadatke. PRAVA Ako ta ne razume, potrebno mu je dodatno objanjenje ili primer, ima prava da ODMAH pita kako bi mu se pomoglo. Ako mu je potrebno dodatno vebanje ili podrka, ima pravo traiti da mu pomognemo da to organizuje. Primer: Na poetku svake vee celine pokazati tipove pitanja (zadataka) za ocenu 2, 3, 4 i 5. Testove (pitanja) napraviti na etiri nivoa. Ueniku dati test (pitanja) za onu ocenu za koju se odluio. SANKCIJA: Ako uenik NE REI pitanja koja je dobio za ocenu za koju se odluio, sledei put mu dati pitanja za niu ocenu. NAGRADA: Ako uenik UVEK rei sva pitanja koja je dobio, moe mu se predloiti da, ako eli, odgovara na pitanja za viu ocenu. Suzana Veljkovi DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS www.deteplus.rs

2.Sumnja u sebeOhrabriemo ga. Pomoi emo mu da napravi plan malih ostvarivih ciljeva, da ih ostvaruje jedan po jedan i da prihvata tuu pomo. Primer: Uenik mora osetiti da sa svojim problemom nije sam. Uz njega su i njegovi drugovi koji e mu pomoi Tim za pomo, gde su neophodna najmanje tri uenika: jedan ispitiva i dva pomagaa. Plan: Uitelj daje popis tema/pitanja/tipova zadataka koje nemotivisan uenik za TRI DANA treba svladati. Strategija: Tim za pomo e se s uenikom dogovori o dinamici i podeli poslova: 1.dan- Pomaga 1, tema 1. Ispitiva. 2.dan- Pomaga 2, tema 2. Ispitiva. 3.dan- Ponavljanje, pomagai i ispitiva zajedno. 4.dan- Uitelj proverava: pita poneto sva etiri uenika, svima daje ocene i sve ih pohvaljuje ako je bilo uspeno. Na ovakav nain uenik stie samopouzdanje, OSEAJ DA NIJE BESPOMOAN, OSEAJ UKLJUENOSTI I KORISNOSTI - Kad savladam SVOJ problem i ja u se ukljuiti kao pomaga ili kao ispitiva timu za pomo i pomoi u nekom drugom ueniku. Greke koje uenik ini, ne znae da NITA ne zna, nego samo da nije jo SVE nauio. One ne znae da je glup, nego samo da NEMA DOVOLJNO ISKUSTVA. Greke ne znae NE ZNA reavati probleme, nego samo da ih reava na neuobiajen nain. Uenik ni sluajno ne sme da pomisli da je beznadean sluaj. Mora da veruje da su greke korisne jer ga teraju da pokua ponovno, ali na drugaiji nain.

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

3.Ne veruje metodamaPromeniemo metode ! Nije bitan nain, bitno je stii na cilj. Primer 1.TEKO gradivo - Gradivo koje treba obraivati na sledeem asu samo po sebi vrlo je zanimljivo, ali ga je teko jednostavno objasniti zato to svaki ovek ima drugaiji stil uenja i drugaiji nain na koji neto najbolje razume. Zato e uenik pokuati to nauiti na drugaiji nain. Proitae kod kue tu lekciju nekoliko puta, prouiti je i pokuati da je sam sebi jednostavno i zanimljivo protumai. Uitelj e na sledeem asu to tumaiti, a svako e ga moi prekinuti i objasniti na svoj nain to to uitelj objanjava. Neki e moda objasniti stripom, nekim duhovitim primerom, pravilom u nekoliko koraka... Uenik, ijim objanjenjima razred bude posebno zadovoljan, nagradie se odlinom ocenom. Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Primer 2. Kritiko itanje i brzo uenje - Uiniemo to ovako: Cilj dananjeg asa je da uenici otkriju glavnu misao svakog odlomka u novoj lekciji, pronau u njemu kljune rei i uz svaki odlomak postave pitanje. Dati im 20 minuta vremena. Nakon toga dae se kratki test iz te lekcije. Knjige e zatvoriti, ali e uenici moi da koriste svoje beleke. Odlomak je skup reenica koje vee neka glavna misao. Proitaj odlomak i svojim reima, jednom reenicom, zapii njegovu glavnu misao. Kljune rei su rei najvanije za razumevanje znaenja odlomka i glavne misli. Iz odlomka ispii kljune rei i podvuci ih. Svaki odlomak govori o nekom problemu. Otkrij problem o kom govori odlomak i preoblikuj ga u pitanje.

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Primer 3. Na asu sastavljati podsetnik koji e uenik smeti da koristi na sledeem asu kad radi test. Sam odluuje ta e u njegovom podsetniku pisati: primeri, definicije, pravila Na kraju asa bi bilo dobro nekoliko podsetnika oceniti. Primer 4. Obrada nove celine, koju emo obraivati dui period Na svakom asu uenici e dobijati kartice na koje e pisati podsetnik i na kraju asa e ih predati uitelju. Kad budu radili test, vraaju im se kartice kojima se mogu sluiti.

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

4. Ne veruje uiteljuUenik oekuje da uitelj bude objektivan.Primer: OBJEKTIVNOST Ocena koju daje uitelj NIKADA ne sme zavisiti o njegovom raspoloenju (ili neraspoloenju) ni o njegovim simpatijama (ili nesimpatijama) prema nekom ueniku. Ocena mora biti pravedna.

Uenik oekuje da se i uitelj dri pravila koja postavlja.Primer: PRAVILA Bolje je ne zadati domai zadatak, nego zadati, a ne pregledati ga. Ako ste najavili da ete sutra doneti ispravak testa, morate ga sutra doneti. Ako ste najavili da e sutra imati test, ne smete dopustiti da vas sutra uenici odgovore. Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Uenik oekuje da ga uitelj uvaava.Primer: Uvaavanje 1. Postaviti pitanje, dati svima nekoliko sekundi da razmisle, pogledaju u knjige i beleke, a tek onda nekoga prozvati da odgovori. Ne koristite se ocenom da kaznite uenika ! Primer: Uvaavanje 2. Ne tumaiti neto to bi bolje bilo pitati ih da oni nama objasne. Izbegavati da uenike dovodite u situaciju da se takmie. ( Takmienje ima smisla samo za one koji oekuju da e pobediti. ) Primer: Uvaavanje 3. Budite precizni u negativnoj kritici. Ne kritikujte uenika kao osobu, nego govorite o zadatku koji nije reen.

Uenik veruje uitelju : - koji je objektivan - koji se dri pravila - koji ga uvaava - kome je stalo do uenika.Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Uitelj mora biti entuzijasta. Pouavati bez zanosa jednako je naporno i nedelotvorno kao to je naporno i nedelotvorno kovati hladno gvoe. Ako uenik ne veruje da e uspeti nee se truditi da uspe.Uenik nije posuda koju treba napuniti znanjem

nego lampa koju treba zapaliti vlastitim plamenom.Konja moemo naterati u vodu, ali ga ne moemo naterati da pije ako nije edan.

Motivisati uenika znai uiniti ga ednim.Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

esto ne moemo promeniti stvarnost, ali UVEK moemo promeniti nain na koji je gledamo i reagujemo na nju. ovekov ivot izgraen je od 10% onoga to mu se stvarno dogaa u ivotu i od 90% naina na koji na to gleda.NAIN NA KOJI GLEDAM odreuje moje EMOCIJE MOJE EMOCIJE odreuje moje PONAANJE MOJE PONAANJE odreuje moje ODNOSE

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Objasnite detetu ta tano oekujete od njega to se tie uenja. Neka Vaa oekivanja budu dovoljno visoka, ali realna s obzirom na detetove sposobnosti (npr. Oekujem od tebe da redovno pie domae zadatke.). Objasnite mu i zato je to vano za njega i zato je uenje korisno. Deca, kao i odrasli ljudi, bolje i radije rade kada u tome vide smisao. Kao i kod pisanja domaeg zadatka, i u uenju je potrebna dnevna rutina. Dakle, dete treba uiti uvek u odprilike isto doba dana (nakon ruka, nakon odmora, i sl.). Time uenje postaje navika koja omoguava i lake pamenje materijala.Pomozite detetu da naui kako da kvalitetno organizuje uenje. Svaki dan s njim pregledajte beleke kako biste dobili uvid ta se radilo u koli. Zatim zajedno napravite plan za reavanje domaeg zadatka. Dete koje uestvuje u stvaranju svog dnevnog rasporeda spremnije ga i ostvaruje. Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Organizovanju vremena pomau i tablice u koje dete svaki dan upisuje + kada je obavilo svoje dnevne obaveze. Na taj nain, nakon nedelju dana, dete i roditelji imaju uvid u dnevnu rutinu deteta i mogu zajedno osmiljavati bolju organizaciju vremena.DAN Domai zadaci itanje Matematika

Ponedjeljak Utorak Sreda etvrtak Petak Subota Nedelja

-

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Uite svoje dete kako uiti.Formula koja se pokazala uspenom i koju primenjuju najuspjeniji ljudi irom sveta glasi:

- proitaj letimino (starija deca mogu proitati samo uvod ili sadraj teksta kako bi stekla uvid u osnovnu ideju gradiva); - pitaj (dete postavlja pitanja o reima ili celinama koje mu nisu jasne); - proitaj paljivo; - proceni ta je bitno; - prepriaj; - ponovi naueno. Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Nikada nemojte umesto deteta proitati lekciju, zapisati ili mu prepriati sadrinu i dati mu da to naui. Najdragocijeniji deo procesa uenja je rad na razumevanju gradiva i odvajanje bitnog od nebitnog. Ako dete ui po sadrajima koje ste Vi napravili, uie mehaniki, gradivo e brzo zaboravljati, a kada mu uitelj postavi pitanje na drugaiji nain nego Vi, nee znati odgovoriti.Omoguite detetu da ui i izvan kue i kole. Uputite ga u biblioteku, na slobodne aktivnosti, likovne radionice i sl. Pohvalite svaki detetov uspeh, a pogotovo trud i napredak. Vanije je da je dete spremno uloilo napor da bi reilo zadatak i da je napredovalo, nego kakvu je ocenu dobilo.

Ocena najvie zavisi od naina uenja, ali zavisi malo i od sree, teine gradiva, kriterijuma, raspoloenju uitelja i drugim iniocima nad kojima dete nema kontrolu. Hoe li dete izvravati zadatke ili ne, i kako e to initi, zavisi od njega, a mi smo tu da ga podstaknemo na to i da ga nauimo kako to treba initi.Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Ne treba zaboraviti da deca ue imitiranjem vanih ljudi, najee roditelja. Posmatrajui roditelje i uitelje, dete ui ta treba ceniti, kako se ponaati i ta raditi. Zato, ako roditelji itaju, igraju edukativne igre, raspravljaju o raznim idejama, dogovaraju se i sl. i vrednuju znanje i deca e initi isto .

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Tehnike koje pomau u uenju:Podvlaenje bitnih injenica, ideja ili detalja (pomozite detetu da razlikuje bitne od nebitnih injenica i da one bitne posebno oznaava kako bi ih lake pamtilo). Sastavljanje pitanja (kada dete naui postavljati pitanja iz sadraja koji ui i odgovarati na njih, uenje e postati zabavnije i aktivnije, a dete e razlikovati bitno od nebitnog). Saimanje (dete prepisuje samo bitne delove iz teksta). Voenje beleki (dete svojim reima prepriava sadraj koji ui i na taj nain poboljava svoje razumevanje). Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

10 naina kako roditelj moe pomoi detetu u uenju1. Pokaite iskreni interes prema onome to dete ui 2. Imajte pozitivan stav prema sposobnostima deteta, verujte u njegov uspeh i trud 3. Organizujte mesto u stanu koje slui samo za uenje, proverite da li je mesto dobro osvetljeno. 4. U vreme kad dete ui smanjite buku u stanu, ugasite TV, ne dopustite da ga ometa glasna muzika, zvonjava telefona, ne dopustite ostalim lanovima porodice, susedima ili prijateljima ulaenje u sobu gde dete ui 5. Pomozite detetu da adekvatno organizuje vreme za uenje tee zadatke neka obavi dok je odmorno, lake neka ostavi za kraj. Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

6. Ako primetite da se dete teko snalazi u gradivu pomozite mu da prepozna BITNO u tekstu, potstaknite ga da izvlai beleke pored teksta, neka raznim bojama oznai bitne injenice u gradivu. 7. Pomozite detetu da zapie pitanja o gradivu koja ga mogu voditi u uenju, na svako pitanje neka napie jasan i koncizan odgovor. Ako dete to eli moete ga ispitati pomou tih pitanja. 8. Pokaite mu gde moe pronai dodatne informacije Internet, biblioteka i sl. mogu detetu pomoi da povee sve delove gradiva u celinu i povee naizgled nepovezane informacije. 9. Potstaknite dete da uzme pauzu nakon obavljenog zadatka, neka se nagradi kad izvri deo obveza npr. malom okoladom ili voem. Pazite da pauza ne bude dua od 10-15 minuta kako bi se dete moglo lake ponovno koncentrisati. 10. Ako primjeujete da vae dete ima potekoa u koncentrisanju, nemogunosti zapamivanja ili procesu uenja ili teko ita/pie vaa roditeljska obaveza je pronai strunjaka i obratiti mu se za pomo.Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

NE ZABORAVITEDa bi dete uspeno uilo, treba se dobro oseati. Gladno, umorno, alosno i ljutito dete panju usmerava na signale neprijatnosti iz organizma i ne moe se usmeriti na uenje. Ako je dete alosno ili ljuto (dobilo je slabu ocenu, posvaalo se s drugom i sl.) najpre popriajte s njim o onome to ga mui, dopustite mu barem pola sata da izbaci negativne emocije, a onda insistirajte da se prihvati posla. Kada doe iz kole, dete se prvo treba odmoriti. Dok je u koli, ono sedi nekoliko sati po 45 minuta. To je za njega napor i umara ga. Osim toga, u koli mora uiti i reavati razliite zadatke koji trae psihiko naprezanje. Mozak se umara dok radi, a detetovo telo i onda kad mora due vremena sedeti. Odmoran mozak bre razume i pamti, a umorno telo ometa mozak u njegovom radu. Suzana VeljkoviDETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs

Nakon odreenog vremena koje je provelo u reavanju zadataka i uenju, svakom je detetu potreban odmor. Vreme maksimalnog rada zavisi od uzrasta i osobina deteta. Posmatrajte ponaanje deteta dok pie domai zadatak ili ui. Kada se pone, jae nego obino, vrpoljiti na stolici, okretati se na sve strane, prozevati, ljutiti se i greiti, to je najbolji znak da treba napraviti pauzu, jer e u suprotnom uenje biti muenje. U sluaju psihikog naprezanja, najbolji odmor je onaj uz laganu fiziku aktivnost.

Suzana Veljkovi

DETE PLUS OBRAZOVANJE PLUS

www.deteplus.rs