65
INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA DISEDIAKAN OLEH: CHONG CHAN YIN

Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

like like

Citation preview

Page 1: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA

DISEDIAKAN OLEH:CHONG CHAN YIN

Page 2: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN

MALAYSIA DAN DUNIA

Page 3: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan
Page 4: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

TERHADAP TAMADUN MALAYSIA1. Sistem tulisan dan bahasa• Tamadun Melayu telah menyerap beberapa

perbendaharaan kata dari bahasa cina dan diguna pakai dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu.

Page 5: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan
Page 6: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

CONTOH• Cawan, tanglung, teko, beca, abah, amoi,

apek, encik, tauke, singse, bohsia, beng, cang, ebi, kopi o, suun, kuaci, lobak, tauhu samsu, popia, koyok, tocang, gincu, ceongsam, amah, angpau, capcai, laici, pau, sampan, tahil, taugeh, teh o beng, tong, pakau, lai, kuetau, pisau, mahjung, kini, jong, inci, cat, kailan, longan, mi, mihun, kuih, tokong, kek, kicap, panking.

Page 7: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

2. Aspek Kebudayaan.• Aspek kebudayaan pula meliputi Budaya

Baba-Nyonya dan juga Cina Peranakan.

Page 8: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

i. Budaya Baba-Nyonya. Komuniti Cina ini telah menetap di Melaka

disebabkan ketiadaan pendatang wanita Cina, maka mereka berkahwin dengan wanita tempatan ataupun wanita indonesia. Dari perkahwinan campur tersebut, maka lahirlah masyarakat Baba-Nyonya.

Page 9: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

Selain itu, mereka turut bertutur dalam bahasa Melayu dan dikenali sebagai bahasa Melayu Baba.

Page 10: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

Masakan Baba juga dipengaruhi oleh masakan Melayu, kebiasaannya mereka menggunakan tangan untuk makan seperti orang Melayu.

Page 11: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

ii. Cina Peranakan / Cina kampung Penggunaan dialek Kelantan yang fasih. Cita rasa yang sama dengan orang tempatan

seperti gemar menyaksikan wayang kulit, permainan mahjong, wayang gedek dan menora.

Page 12: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

iii. Kesenian Pembinaan masjid seperti masjid Tanjung

Kling (gambar di bawah).

Page 13: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

Pagoda dan kuil (gambar di bawah) yang terdapat dalam tamadun Melayu.

Page 14: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

TERHADAP KAWASAN BULATAN BUDAYA

i. TERHADAP KOREAa. Agama dan kepercayaan.• Ajarannya adalah Konfusianisme dan

Buddhanisme.

Page 15: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

Konfusianisme• Kerajaan Korea telah menghantar beratus-

ratus pelajar ke negara China untuk mendalami ajaran Konfusius serta memahami sistem pentadbiran China.

• Sarjana-sarjana Korea juga telah mengikuti, mengkaji dan mempelajari proses perkembangan ini.

Page 16: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

Buddanisme• Menjelang tahun 392M, kerajaan Koguryo di

Korea telah mengeluarkan dekri (arahan) yang mewajidkan rakyat harus percaya pada Buddhisme.

Page 17: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Paekche pula dikenali sebagai sebuah negeri yang mempunyai banyak kuil (rumah ibadat untuk penganut Buddha) dan terdapat ramai sami.

Page 18: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Setelah kejayaan menyatupadukan Korea, kerajaan Silla dianggap sebagai “dinasti Buddha” kerana pemerintahnya menggunakan agama Buddha untuk mengesahkan kedudukan dan kedualatannya di Korea.

Page 19: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

b. Sistem tulisan dan bahasa• Pada kurun ke-15, semasa pemerintahan

Dinasti Li di Korea, sistem tulisan Korea telah dicipta dengan merujuk kepada hasil yang tercapai dalam ilmu fonetik Cina.

Page 20: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Perkara tersebut terus diamalkan hingga kini, sehingga menyebabkan bahasa Korea masih penuh dengan perbandaharaan dan istilah-istilah dari bahasa Cina.

Page 21: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

c. Korea Kuno memperoleh pelbagai teknologi hasil daripada penghasilan (pertanian, pertukangan, perubatan dan sebagainya), buatan logam serta kraf tangan yang berasal dari China.

Page 22: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

Contoh: lukisan hasil karya, Joseon Shin Yun Bon yang dilabelkan sebagai Kekayaan Nasional No. 135 di negara Korea dan disimpan di Gansong Art Museum di Korea pada masa kini.

Page 23: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

ii. Terhadap Jepun.a. Sistem tulisan dan bahasaPada kurun ke-9 pula, ‘kuna’, iaitu sistem tulisan

Jepun telah dicipta berdasarkan ‘Kanji’, iaitu sistem tulisan Cina. Kini, kedua-dua sistem tulisan ini digunakan secara bercampur dengan bahasa Jepun.

Page 24: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

b. Aspek Sejarah• Rekod rasmi yang terawal mengenai sejarah

Jepun ialah ‘Nihongi’ (Annals of Japan), tergubal dalam bahasa Cina.

Page 25: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Pada kurun ke-8 sehinggalah awal kurun ke-20, di mana penulisan sejarah rasmi di Jepun semuanya dalam bahasa Cina.

• Format dan susunan, pendekatan, perspektif dan orientasi nilai (nilai yang berbaloi untuk diambil) adalah sama dengan persejarahan Cina.

Page 26: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

c. Agama dan Kepercayaan• Ajaran agama Konfusianisme. Ajaran ini dibawa

masuk dan disebar ke Jepun pada masa Dinasti Jin Barat.

• Pada masa ini terdapat tiga aliran fahaman Konfusianisme, iaitu pertama, Aliran Shushi (zhuxi); Kedua, Aliran Wang Yangming (dikenali sebagai idealisme di Jepun) dan ketiga, Aliran Kogaku (Pelajaran Purba)

• Agama Buddha disebarkan pada awal kurun ke-6 dari China sebagai sebahagian daripada kebudayaan Cina, iaitu yang telah dicinakan.

Page 27: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan
Page 28: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Di samping itu, agama Buddha mendapat sambutan baik di Jepun pada zaman Dinasti Sui dan Dinasti Tang sehingga menyebabkan mazhab (agama) Buddha yang berasal dari China, masing-masing berkembang di negara Jepun.

Page 29: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Putera Shotoku menganggap fahaman Buddha sebagai fahaman yang terunggul di dunia dan mengeluarkan dekri untuk meminta rakyat jelata supaya menganuti agama tersebut.

Page 30: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

d. Bidang Ilmiah dan Kesenian.• Seni bina, seni lukis, kaligrafi, kesusasteraan

dan muzik. Teknologi pencetakan penghasilan barang lakuer (barang yang sudah dicat), porselin dan tembikar, kain sutera, kertas, bahan letupan dan lain-lain.

Page 31: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Unsur-unsur kebudayaan China dalam kehidupan sehari-hari juga banyak terserap dalam pakaian (kimono), makanan (tauhu, teh dan seni teh, kicap serta penggunaan penyepit), permainan (wau dan mahjong), perkebunan, pesta dan perayaan, upacara dan ritual (acara penyembahan).

Page 32: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

iii. Terhadap Vietnama. Sistem tulisan dan

bahasa • Institusi dan sistem

kerajaan serta politik, perundangan, pendidikan dan peperiksaan dari China terus dipinjam masuk ke dalam tamadun Vietnam.

Page 33: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

b. Agama dan Kepercayaan• Konfusianisme amat berpengaruh sebagai

suatu sumber rujukan bagi politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan etika sepanjang sejarah Vietnam sehinggalah kedatangan kuasa penjajah-penjajah Barat.

• Selain ajaran Konfusianisme, ajaran agama Buddhisme merupakan salah satu lanjutan daripada Buddhisme Cina di Vietnam.

Page 34: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

c. Kebudayaan• Pakaian, makanan, permainan, peralatan

muzik, perayaan (Tahun Baru Cina), ritus atau upacara.

Page 35: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Dalam sejarah Vietnam juga, tidak dinafikan terdapat kemunculan orang Vietnam yang memiliki kepandaian dalam menulis puisi Cina dan mahir dalam seni lukis, seni ukir, seni bina dan kaligrafi Cina.

Page 36: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

iv. Terhadap Indiaa. Sistem Kepercayaan dan keagamaan• Agama Buddha yang berkembang pesat di

India pada kurun ke-6 S.M, telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China pada kurun pertama (zaman Han Timur).

Page 37: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Dalam konteks untuk memahami ajaran Buddha ini, para sami-sami dan penziarah-penziarah Cina harus melakukan suatu perjalanan yang sukar, menetap di India dan mempelajari kitab Buddha dalam bahasa Sanskrit.

Page 38: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Selain itu, terdapat juga perdebatan dan perbincangan antara Buddhisme dengan Konfusianisme untuk selama beberapa ratus tahun di negara China.

Page 39: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

c. Bidang Sains dan Teknologi• Serikultur dan penanaman pokok mulberi,

pembuatan kertas, tembikar dan bahan letupan, teknologi pencetakan dan penggunaan kompas, pasti telah dibawa masuk ke India melalui perdagangan dan pelbagai saluran lain.

Page 40: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

d. Bidang Ilmu Perubatan • Mengikut Sejarah Dinasti Sui, banyak karya

perubatan India diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, manakala dalam buku-buku perubatan Dinasti Tang tercatat juga ubat dan teknik surgeri (pembedahan) India dalam bidang oftalmologi, pediatrik dan ginekologi.

Page 41: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Mengikut rekod sejarah, istana Tang amat menaruh keyakinan pada ahli-ahli perubatan India dan antara ubat yang diperkenalkan ialah ubat untuk umur panjang.

Page 42: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

TERHADAP KAWASAN DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN

BUDAYA.i. Terhadap Asia Tenggaraa. Teknologi penghasilan barangan.• (Gula tebu, samsu, kertas, kain, bahan letupan,

lilin, kasut dan sebagainya.), pembinaan, perlombongan, pertanian (sayur-sayuran) dan pertukangan (emas dan besi) yang lebih baik dan berkesan, serta nilai kerja dan estetik(cantik) yang baru dipamerkan.

Page 43: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

b. Kebudayaan• Proses budaya iaitu amalgamasi (penyatuan)

atau perkahwinan campur telah berlaku dengan penduduk tempatan.

Page 44: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Selain almalgamasi, proses akulturasi (pembudayaan), iaitu proses pertembungan yang membawa kepada saling pinjam-meminjam dalam unsur-unsur budaya berlaku daripada interaksi antara dua kumpulan etnik tersebut.

Page 45: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

c. Agama• Ajaran Buddhisme di China merupakan aliran

Mahayana (cita-cita untuk mencapai kesedaran) manakala di Myanmar dan Thailand pula merupakan aliran Buddha Theravada (ajaran murni). Sesungguhpun begitu, ketiga-tiga pihak yang berinteraksi ini, tetap mementingkan ajaran agama Buddha yang asal.

Page 46: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Di Myanmar terdapat sebilangan konsep Buddhisme yang mengikut China dan terdapat rumah peribadatan, iaitu kuil yang sama reka bentuk dengan kuil-kuil di negara China.

Page 47: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

d. Ilmu Pengetahuan• Semasa Dinasti Ming, berikut adalah

ekspedisi (gembara) pelayaran hulubalang (yang memberi arahan) Zheng He. Ekspedisi ini telah dilancarkan pelayaran ke rantau Asia Tenggara, India, Tanah Arab dan Afrika Timur sebanyak tujuh kali dalam jangka masa 28 tahun.

Page 48: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan
Page 49: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Ekspedisi Zheng He juga merupakan ekspedisi pelayaran yang terbesar di dunia pada masa itu yang berada di Asia Tenggara dan dari segi muatan serta keperluan, bilangan anak kapal dan tugas yang dilaksanakan.

Page 50: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

KEKUATAN TAMADUN CINA SEBAGAI SUMBER

RUJUKAN

Page 51: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

SENI KALIGRAFI

• Merupakan sesuatu seni yang menggunakan berus Cina.

• Kaligrafi menggunakan bahan-bahan seperti dakwat, berus, dan kertas.

• Digunakan selama 4000 tahun dalam penulisan.

• Asas kaligrafi terdiri daripada garis dan bentuk.

Page 52: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan
Page 53: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

SENI LUKIS

• Lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi.

• Mempunyai persamaan dengan kaligrafi dari segi teknik dan teori.

• Alatan yang digunakan:Berus, dakwat, batu dakwat dan kertas.

Page 54: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan
Page 55: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Warna hanya memainkan peranan kecil dalam perlambangan dan perhiasan.

• Lukisan Cina zaman dahulu adalah monokratik iaitu menggunakan satu warna sahaja.

• Lukisan dihasilkan secara spontan dan hanya melakar objek di hadapan mata.

Page 56: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

SENI BINAEMPAT CIRI BANGUNAN MENUNJUKKAN

IDENTITI SENI BINA CHINA.

Page 57: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

DAGOBA

Tugu peringatan yang bumbungnya melengkung dan berunsur Buddhisme.

Page 58: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

PAGODA

Kuil atau bangunan suci yang berbentuk menara dan terdiri daripada banyak tingkat.

Page 59: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

PAVILION

Bangunan kecil menyerupai pondok yang berfungsi sebagai tempat teduhan, bertafakur atau tempat

melakukan aktiviti komunikasi sosial.

Page 60: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

STUPA

Kubah Buddha yang menegak bertujuan untuk memperingati seseorang yang berjasa atau sebagai

tempat kesucian.

Page 61: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

• Pembinaan tembok besar Cina pada masa Dinasti Qin juga merupakan satu kebanggaan pada tamadun Cina.

• Pembinaan tembok ini mengambil masa dari tahun 228 SM hingga 210 SM, panjangnya 2410km, tinggi 40 hingga 50 kaki.

Page 62: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

SENI KUNG FU

• Kung Fu- seni mempertahankan diri berasal dari India diperkenalkan semasa penyebaran agama buddha di kuil shaolin.

• Kuil shaolin- tempat perkembangan seni kung fu.

• Kung fu mencergaskan fizikal seseorang, menunjukkan cara-cara penggunaan jenis senjata seperti pedang, kayu dan tali.

Page 63: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan
Page 64: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

SENI MUZIK

• Alat muzik tradisional Cina dibuat daripada buluh.

• Contoh seperti: alat muzik Hu Qin, dimain seperti biola.

Page 65: Interaksi Tamadun Asia Dan Relevansinya Di Malaysia Dan

SEKIAN TERIMA KASIH…