Laikratis "Mokom—s vis… gyvenim…" nr. 6

  • View
    2.402

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Laikratis "Mokom—s vis… gyvenim…" nr. 6

  • 1. v i e t i m o m a i n p a r a m o s f o n d oi n f o r m a c i n i sl e i d i n y sMokoms vis gyvenim2010 m. vasaris, Nr. 6 vietimo main paramos fondas nuo pat sikrimo dalyvauja studijParaik teikimas Mokymosi vis gyvenim parodose Mokslas. Studijos. Karjera. iemet tai jau ketvirta proga pa- veikloms vykdyti 2 psl. teikti parodos lankytojams informacijos apie galimybes dalyvauti Moky- mosi vis gyvenim ir kit tarptautini program veiklose. Tsdami tra-MPF renginiai studij parodos metu 3 psl. dicij ir puoseldami nor originaliai, spalvingai ir patraukliai pristatyti silomas programas, iais metais vasario 46 d. kvieiame apsilankyti Fondo teikiam veiklos galimybi karuselje. vietimo main paramosMPF galimybs tikslinms grupms 4 psl. fondas bus pristatomas kaip sktis, po kuriuo glaudiasi visos karuse- lje besisukanios programos. Skio atrama laiptai, kuri kiekviena Grundtvig ir Leonardo da Vinci programos pakopa veda auktyn, tobuljimo link. Karuselje savo veiklai galimy-venia veiklos jubiliejus! 6 psl. bi ras ir moksleivis, ir studentas, ir darbuotojas. Lankytojai, norintys daugiau suinoti apie Fondo veikl, tikslus, ar nepriskiriantys savs nProgram naujienos 78 psl. vienai tikslinei grupei, taiau pageidaujantys pasinaudoti ms teikia- momis galimybmis, kvieiami prie pagrindinio karusels jimo. Diaugiams galdami pasilyti tiek daug veiklos galimybi vairiaiSocialins atskirties tema gyvendint ir gyvendinam auditorijai ir kvieiame aplankyti ms karusel.projekt patirtis 911 psl.

2. Paraik teikimas Mokymosi vis 2010 m. ProgramosProjektaiArtimiausios paraik gyvenim programos veikloms teikimo datos Jean MonnetProjektai2010 m. vasario 12 d. vykdyti 2010 m. Paintiniai 2010 m. kovo 31 d. vizitai (I kvietimas)2010 m. Programos Projektai Artimiausios paraik teikimo datos ComeniusDaugiaali partnerysi2010 m. vasario 19 d.Paraik teikimas Bendrosios projektai Dviali partnerysi projektai 2010 m. vasario 19 d.Nordplus programos projektams Kvalifikacijos tobulinimas2010 m. sausio 15 d. / 2010 m. balandio 30 d. /2010 m. 2010 m. rugsjo 15 d. Mokyklos, norinios priimti 2010 m. sausio 29 d.2010 m. asistentusProgramaPaprogramsArtimiausios paraik Asistent (bsim mokytoj) 2010 m. sausio 29 d. teikimo datos praktikaNordplusNordplus Junior2010 m. kovo 1 d. Parengiamieji vizitai 2 mn. iki numatomo vizitoNordplus Adult 2010 m. kovo 1 d. Comenius Regio partnerysts 2010 m. vasario 19 d. Nordplus Higher Education2010 m. kovo 1 d. Daugiaaliai projektai2010 m. vasario 26 d. Nordplus Horizontal2010 m. kovo 1 d. Temini tinkl projektai2010 m. vasario 26 d. Papildom priemoni projektai 2010 m. vasario 26 d. Leonardo da Mobilumo projektai2010 m. vasario 5 d. Vinci Naujovi perklimo projektai Partnerysi projektai 2010 m. vasario 26 d. 2010 m. vasario 19 d.Paraik teikimas valstybinms Parengiamieji vizitai 2 mn. iki numatomo vizito stipendijoms gauti pagal Naujovi krimo projektai 2010 m. vasario 26 d. Temini tinkl projektai2010 m. vasario 26 d.tarptautines bendradarbiavimo Papildom priemoni projektai 2010 m. vasario 26 d. Erasmus Intensyvs kalb kursai 2010 m. vasario 5 d. sutartis 2010 m. Intensyvios programos 2010 m. kovo 12 d. Parengiamieji vizitai 2 mn. iki numatomo vizito2010 m. Daugiaaliai projektai2010 m. vasario 26 d. ProgramaValstybs Preliminarios paraik Temini tinkl projektai2010 m. vasario 26 d. teikimo datos Papildom priemoni projektai 2010 m. vasario 26 d. Akademiniai Izraelis2010 m. sausis Mobilumo projektai2010 m. kovo 12 d.mainaiDanija2010 m. sausis Grundtvig Mokymosi partnerysi projektai 2010 m. vasario 19 d. Baltarusija 2010 m. sausis Kvalifikacijos tobulinimas2010 m. sausio 15 d. /Japonistikos studijos Japonijoje2010 m. vasaris 2010 m. balandio 30 d. / Lenkija 2010 m. vasaris 2010 m. rugsjo 15 d. ekija2010 m. vasaris Parengiamieji vizitai 2 mn. iki numatomo vizitoSlovakija 2010 m. kovas Darbuotoj vizitai2010 m. sausio 15 d. /Islandija 2010 m. kovas 2010 m. balandio 30 d. / Vengrija2010 m. kovas 2010 m. rugsjo 15 d. Belgija (Flandrija) 2010 m. kovas Asistent praktika2010 m. kovo 31 d.Kinija2010 m. kovas Seminar organizavimas2010 m. vasario 19 d. Estija2010 m. balandis Senjor savanorysts projektai2010 m. kovo 31 d.Latvija 2010 m. balandis Daugiaaliai projektai2010 m. vasario 26 d. Belgija (Valonija)2010 m. balandis Temini tinkl projektai2010 m. vasario 26 d. Japonija2010 m. gegu Papildom priemoni projektai 2010 m. vasario 26 d. Meksika 2010 m. birelis veicarija* 2010 m. spalis Vokietija (DAAD stipendijos)* 2010 m. lapkritis * Paraikos teikiamos 20112012 m. m. Mlyna spalva paymtos decentralizuotos veiklos, raudona centralizuotos. 2 MOKOMS VIS GYVENIM 3. Studij parodos metu vyksiantys MPF renginiai Studij parodos Mokymasis. Studijos. Karjera. 2010 metu kvieiame aplankyti Fondo organizuojamus renginius. Renginiai vyks vasario 5 d. 5.2 salje Litexpo parod rmuose.Informacinis renginys Ar esi mobilus? Pasinaudok studij galimybmis usienyje Kasmetins parodos Mokymasis. Studijos. Karjera metu vietimo main paramos fondas organizuoja informacin rengin, skirt visiems parodos lankytojams, besidomintiems studij ir praktikos galimybmis usienyje. Renginio metu pristatysime vietimo main paramos fondo administruojamas programas, suteikianias galimyb studijuojant auktojo- je mokykloje Lietuvoje ivykti pasirinkt universitet / organizacij pasisemti ini ir gyti patirties sveioje alyje dalini studij ar praktikos metu. Preliminari renginio programa Jaunimo mobilumo poveikis j ateities karjerai Valstybins stipendijos studijoms pagal tarptautinius susitarimus (akademiniai mainai) Erasmus programos galimybs auktojo mokslo institucij studentams Comenius asistent praktika pedagogikos studentams ir Grundtvig asistent praktika andragogikos studentams Renginio laikas 1011.10 val.Comenius programos veikl konsultacij diena Konsultacijos vyks potencialiems 2010 m. Comenius mokykl partnerysi projekt paraik teikjams parai- kos pildymo klausimais. Renginio laikas 11.3012.30 ir 17.0018.00 val. Bendrosios Nordplus programos informacinis seminaras paraik teikjams 2010 Bendrosios Nordplus programos informacinis seminaras, skirtas vairi vietimo sektori (bendrojo ugdymo, suaugusij vietimo, auktojo mokslo) atstovams, besi- domintiems Nordplus programos galimybmis. Seminaro metu bus trumpai apvelgtiaismingame Fondo stende 2010 m. kvietimo teikti paraikas reikalavimai, veiklos ir paraik teikimas naudojantiskiekvien dien vyks viktorina, elektronine sistema ARS.kurios metu tursite puiki prog Renginio laikas 15.0016.30 laimti domi ir nauding priz. Kvieiame nepraeiti pro al! 2010-02-04 15 val., 2010-02-05 ir 06 12 val. MOKOMS VIS GYVENIM 3 4. MPF galimybs tikslinms grupmsK Mokymosi vis gyvenim programa silo institucijoms* Suaugusij vietimoAsociacijoms Valdios institucijoms Auktojo mokslo institucijoms institucijomsLEONARDO DA VINCICOMENIUS Regio partnerysi LEONARDO DA VINCI Darbuotoj stauots (PLM) projektaiERASMUS Darbuotoj stauots (PLM) Profesinio mokymo specialist Universiteto chartija Profesinio mokymo specialiststauots (VETPRO) LEONARDO DA VINCI Mobilumo organizavimas stauots (VETPRO) Naujovi perklimo projektai Naujovi perklimo projektai Akademiniai tinklai Naujovi perklimo projektai Partnerysi projektai Partnerysi projektai Struktriniai tinklai Partnerysi projektai Parengiamieji vizitai Parengiamieji vizitai Studij program rengimo Parengiamieji vizitaiprojektaiGRUNDTVIG mokymosi SKERSIN PROGRAMA Auktojo mokslo GRUNDTVIG individualus partnerysi projektai paintiniai vizitai, skirti vietimo irmodernizavimas mobilumas Auktojo mokslo institucij ir profesinio mokymo specialistams Parengiamieji vizitaiSKERSIN PROGRAMA moni bendradarbiavimas Kvalifikacijos tobulinimas paintiniai vizitai, skirti vietimo ir Grundtvig asistent praktika LEONARDO DA VINCIprofesinio mokymo specialistams Mokykloms Seminarai: dalyvavimas, Naujovi perklimo projektai organizavimas Partnerysi projektai COMENIUS Senjor savanorysts projektai Parengiamieji vizitai Mokytoj ir profesijos Parengiamieji vizitai Mokymosi partnerysi mokytoj rengimo Galimyb priimti Comenius projektaiSKERSIN PROGRAMA institucijoms asistentpaintiniai vizitai, skirti vietimo ir Mokykl partnerysi SKERSIN PROGRAMA profesinio mokymo specialistamsLEONARDO DA VINCIprojektai paintiniai vizitai, skirti vietimo ir Profesinio mokymo specialist Regio partnerysi profesinio mokymo specialistamsstauots (VETPRO) projektai Profesinio mokymo Darbuotoj stauots (PLM) Kvalifikacijos tobulinimasorganizacijoms Naujovi perklimo projektai Darbo rinkai Partnerysi projektai LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI Parengiamieji vizitaimobilumas, profesinio LEONARDO DA VINCI Pirminio profesinio lygmens Darbuotoj stauots (PLM)mokymo specialist (profesijos moksleivi stauots (IVT) Profesinio mokymo specialist konsultant) stauots Profesinio mokymo specialist stauots (VETPRO)Tyrim centrams (VETPRO) stauots (VETPRO) Naujovi perklimo projektai Naujovi perklimo projektai Partnerysi projektai LEONARDO DA VINCISKERSIN PROGRAMA Partnerysi projektai Parengiamieji vizitai Naujovi perklimo projektai paintiniai vizitai, skirti vietimo ir Parengiamieji vizitai Partnerysi projektai profesinio mokymo specialistams SKERSIN PROGRAMA Parengiamieji vizitai SKERSIN PROGRAMA paintiniai vizitai, skirti vietimo irpaintiniai vizitai, skirti vietimo ir profesinio mokymo specialistamsSKERSIN PROGRAMA profesinio mokymo specialistamspaintiniai vizitai, skirti vietimo irprofesinio mokymo specialistams4MOKOMS VIS GYVENIM 5. monms vietimo staig personaluiDirbantiems asmenims Personalui, dirbaniam bet kurioje vietimo srityjeERASMUS COMENIUS LEONARDO DA VINCI Konsorciumo praktikos Kvalifikacijos tobulinimas mobilumas, darbuotojLEONARDO DA VINCI sertifikatas Parengiamieji vizitaistauots (PLM)mobilumas, profesinio mokymo Akademiniai tinklai specialist stauots (VETPRO) Struktriniai tinklai ERASMUSERASMUS Studij program rengimo Parengiamieji vizitai Parengiamieji vizitaiSKERSIN PROGRAMA projektai Personalo mobilumas dstant moni personalo mobilumas paintini