Klasteris “Mokymosi vis… gyvenim… tyrimaiâ€‌

 • View
  60

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Klasteris “Mokymosi visą gyvenimą tyrimai”. Klasterio vadovė – Laima Sajienė Klasterio tarybos pirmininkė – Vaiva Zuzevičiūtė 2011 balandžio 18 d. MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEM A (KLASTERI S ) „MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ TYRIMAI“. Mokslo sritis - Socialiniai mokslai - PowerPoint PPT Presentation

Text of Klasteris “Mokymosi vis… gyvenim… tyrimaiâ€‌

 • Klasteris Mokymosi vis gyvenim tyrimaiKlasterio vadov Laima SajienKlasterio tarybos pirminink Vaiva Zuzeviit2011 balandio 18 d.

 • MOKSLINI TYRIM TEMA (KLASTERIS) MOKYMOSI VIS GYVENIM TYRIMAI Mokslo sritis - Socialiniai mokslaiMokslo kryptis - Edukologija 07SMokslo aka - Visos ios mokslo krypties akosReikminiai odiai: Mokymasis vis gyvenim, profesinis rengimas, suaugusij vietimas, mokymosi/studij kokyb, karjeros projektavimas, e-mokymasis.

 • Mokymosi vis gyvenim tyrim centras

  MVG Centro vadovas prof. M. Tereseviien

  iam centrui 2008 metais SMM suteik Aukiausio lygio tyrim centro titul

  Centro veikloje, vykdomi mokymsi vis gyvenim tematikos tyrimai.

  Centro veikloje dalyvauja 22 edukologijos krypties mokslininkai, 18 doktorant (i j iuo metu 5 akademinse atostogose) Centro veikl charakterizuoja vietimo sistemos raikos tyrimai mokymosi vis gyvenim paradigmoje. Mokslini tyrim tikslas tradicinio ir e.mokymo(si) turinio projektavimas vairiems vietimo sistemos lygmenims, suaugusij mokymo(si) efektyvinimas, eimotyra, racionalus asmens profesijos rinkimasis ir karjeros planavimas, utikrinant vietimo kokyb bei pltojant mokymosi vis gyvenim kultr. Pagrindinse tyrim kryptyse akcentuojamas tyrim tstinumas, tarpdisciplinikumas bei tarptautikumas.

 • 2010 kai kurie pasiektumo rodiklaiISI WeB of Science (2010) 3 straipsniaiZuzeviit V., Butrim E. (2010). E_learning as a socio-Cultural System. In Technologies and Practices for constructing Knowledge in Online Environments. Advancements in Learning. (ed. Berhard Ertl). Information Science Reference (Imprint of IGI Global) ISBN 978-1-61520-937-8, ISBN 978-1-61520-938-5 (ebook), pp 202-219.Zuzeviit, Vaiva; Tereseviien, Margarita. The role of a human resource manager as a facilitator of learning : Some evidence from Lithuania // Baltic Journal of Management. Great Britain : Emerald Group Publishing Limited. ISSN 1746-5265. Vol. 5, iss. 1 (2010), p. 68-81. Prieiga per internet: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); EMERALD (Electronic Management Research Library Database); INSPEC].Ttlys, V. , Nazelskis, E.(2010). Competence Development in the Enterprises in the Transitional Economy Model: the Case of Lithuania / Business Developments Across Countries and Cultures, Conference Readings Book, 3rd Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, November 4th-5th 2010, University of Nicosia, Cyprus, EuroMed Press, ISBN: 978-9963-634-83-5, p. 1135-1156

 • Kiti straipsniai ir monografijos bei studijosMokslo straipsniai periodiniuose ir tstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinse mokslins informacijos duomen bazse. -21mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, tstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose -18.kitos mokslins monografijos, ileistos klasterio tematikoje - 3.

 • Kiti darbai mokslinje erdvjeTarptautinse konferencijose: 53 moksliniai praneimai Kitose konferencijose: 24 moksliniai praneimai

 • Mokslo rengini organizavimas1 (viena) tarptautin mokslin konferencija: Sistemoteorins profesinio rengimo kaitos dimensijos, 2010 m. gegus 27-28 d.d., Kaunas. Organizacinio komiteto pirminink Sajien L.6 (eios) tarptautini mokslini konferencij organizacinio ir mokslinio komitet nariai1. Tarptautins mokslins konferencijos MOKSLO, MENO IR STUDIJ SSAJOS SIEKIANT KOKYBINIO REZULTATO organizacinio komiteto nar Zuzeviit V.; kovo 24 - 25; 2010, Vilnius International Conference on Society and Information Technologies (ICSIT 2010) programos komiteto nar Zuzeviit V; International IADIS Multiconference on Computer Science and Information Systems, Freiburg, Germany, 27 - 28 July, 2010, Programos komiteto nar Zuzeviit V.Vekien N. Reflektyvioji praktika socialinio darbo studijose ir profesinje veikloje, 2010 Spalio 21-23, Klaipdos universitetas mokslinio komiteto nar.Savickien I. Tarptautins mokslins konferencijos "Recognizing Achievements of Prior Learning: Realities and Perspectives" (VDU 2010 01 15) organizacinio komiteto nar.Pileiikien N. Tarptautins konferencijos "Recognizing Aqchievements of Prior Learning: Realities and Perspektives", Vytautas Magnus University, 15 January, 2010, organizacinio komiteto nar

 • Kitos konferencijos1 (viena) mokslin konferencijaRespublikin edukologijos krypties VDU student ir absolvent konferencija " Nuolatinio mokymosi atradimai: studijos, praktika, karjera" (2010 11 17, Kaunas) (Stasinaitien E.)3 (trys) konferencij organizacinio ir mokslinio komitet nariai1. Vekien N. VDU SMF SGI SDK ir Lietuvos Caritas mokslin-praktin konferencija "Vaiko ir eimos orumo isaugojimas: katalikik vaik dienos centr veiklos patirtis ir perspektyvos" 2010.12.03 - mokslinio komiteto pirminink.Vekien N. VDU SMF SGI SDK mokslin-praktin konferencija "Socialinio darbo student praktika: socialini partneri bendradarbiavimas utikrinant studij kokyb" 2010.11.19 - mokslinio komiteto nar. Vekien N. Menas, dizainas ir meninins ugdymas. Krybikumo lavinimo metodai ir patirtys, 2010 Spalio 05, Kauno Kolegijos J.Vienoinskio men fakultetas - organizacinio komiteto nar.

 • Apgint daktaro disertacij klasterio tematika skaiius per 2010 m.

  4 (keturi) doktorantai apgyn disertacijasepien Aurelija. Bendrj gebjim ugdymosi fenomenologin perspektyva profesiniame rengime. Vytauto Didiojo universitetas. Socialini moksl (edukologija) daktaro disertacija. 2010. Vadovas - Tereseviien M.Bauien Z. Sutrikusios lokomocijos vaik psichosocialins aplinkos dimensijos. Vytauto Didiojo universitetas. Socialini moksl (edukologija) daktaro disertacija. 2010. Vadovas Gedvilien G.Navikien . Modulinio mokymo modeliavimas profesinio mokymo sistemoje. Vytauto Didiojo universitetas. Socialini moksl (edukologija) daktaro disertacija. 2010. Vadovas - Ttlys V.Navickien L. Karjeros konsultant rengimo modeliavimas. Vadovas - Pukelis K..

 • Taip pat:Dalyvavimas projektuose (projekto pavadinimas, vadovas ir t.t.), atitinkaniuose klasterio tematik. 44 (keturiasdeimt keturiuose) projektuose dalyvaujamaKvalifikacijos klimas 8 vizituoseEkspertin veikla, kurioje buvo dalyvauta 19 ekspertavim

 • Klasterio l panaudojimo ataskaita 2010 metais:

  L paskirtisIleista l (Lt.) 2010 metaisMokslini konferencij ilaidoms kompensuoti1160,75 Mokslo renginiams organizuoti1520Mokslini leidini leidybai14000Mokslini leidini sigijimui-Inventoriaus, skirto moksliniams tyrimams atlikti, sigijimui-Kita (nurodyti)1142,13I viso:17822,88 Lt

 • 2011 perspektyva, kai kurie aspektai

 • Mokslo projektams paraikos1 paraika mokslo projektui srityje Mokslinink grupi projektai, LMT; projekto pavadinimas - Savivaldus, savaiminis mokymasis ir bendrosios kompetencijos: ssajos studijuojant savarankikai; projekto vadov pof. dr. V. ydinait; tyrjai prof. habil. dr. M. Tereseviien, prof. dr. G. Gedvilien, dr. L. Kaminskien - paraika patvirtinta Pateiktas projektas Lietuvos mokslo tarybai programai Mokslinink iniciatyva parengti projektai Universitet absolvent sidarbinamum ir uimtumo kokyb skatinantys mechanizmai . Projekto vadovas dr. E.Stasinaitien - paraikos patvirtinimas derinamas

  Edukologijos krypties studij program atnaujinimas praeiti du etapai

 • 2011 sausio mn. pateiktos 4 paraikos 7 bendrosios programos finansavimui (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1)Learning science through Inquiry, Participation, Interaction Between Experts, Students, and Teachers, No 287858) (kaip partneris VDU).FP7-SSH-2011-2: Cohesion in Central and Eastern Europe: Experience and Perspectives FP7-SSH-2011-2: Lifelong Learning: Increasing Mobility through Learner Identity (ias paraikas reng Vaiva Zuzeviit)Dailidien E. 7-osios Bendrosios Programos projektas "Strengthening Policy Responses to Needs of People Growing up Poor in Pockets of Poverty in CEE Towns - STRONG", vadovas LT prof. K.Pukelis

 • Dkoju u dmes klausimus gal pads atsakyti ir kiti klasterio nariai, Pagarbiai