Click here to load reader

Tryby - kwiecień 2013 dodatek krakowski

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kwietniowy numer Trybów. Dodatek krakowski.

Text of Tryby - kwiecień 2013 dodatek krakowski

 • ITRYBY Krakw NR 3(21)/2013

  dodatek krakowski

  Iwona I DomInIk SIDorowIe

  Ladies first jako pierwsz proponu-jemy odwiedzi mogi Wandy, tej, co nie chciaa Niemca, czyli crki ksicia Kraka, ktra wedug legendy rzucia si w nurt Wisy, aby nie polubi germa-skiego wadcy. Wanie tu, w Nowej Hu-cie, przy ul. Ujastek Mogilski (przystanek Kopiec Wandy) prawdopodobnie w VII lub VIII w. usypano jej mogi w postaci 14-metrowego kopca, pod ktrym spo-czywa jej ciao. Na jego szczycie czuwa biay orze w koronie.

  Z Huty ruszamy na poudniowy zachd. Z przystanku Powstacw Wielkopol-skich kilkuminutowy spacer doprowadza nas do kurhanu wspomnianego ju Krakusa mitycznego zaoyciela Krakowa, ktre-go synowie pokonali smoka wawelskiego, a po mierci ojca wznieli mu 16-metro-wy kopiec w miejscu jego pochwku, na wzgrzu Lasoty. A wznieli go rkami ludu, ktry usypa mogi swemu zasuonemu wadcy noszc ziemi w rkawach (std odbywajce si tam co roku we Wtorek Wielkanocny wito Rkawki, o ktrym pisalimy w numerze marcowym).

  Oprcz rodzinnych wizw krwi, co jesz-cze czy te dwa najstarsze kopce Stojc na Kopcu Krakusa, 2 maja i 10 sierpnia mona oglda wschodzce Soce nad Kopcem Wandy i odwrotnie: 4 listopada i 6 lutego Soce obserwowane z Kopca Wandy zachodzi nad Kopcem Krakusa. Ich pooenie nie jest wic przypadkowe. Wedug prof. Wadysawa Grala moe mie to zwizek z kalendarzem celtyckim. Temat wart zgbienia!

  Z Podgrza przemieszczamy si do dzielnicy Zwierzyniec. Autobusem linii 100 dojedziemy a do przystanku Kopiec Kociuszki, cho my preferujemy i po-lecamy spacer. Idziemy ulic w. Broni-sawy i dalej alej Waszyngtona na samo wzgrze Sikornik, na ktrym otoczony zabytkowym fortem cytadelowym g-ruje nad Krakowem 34-metrowy kopiec ku czci naszego bohatera narodowego Tadeusza Kociuszki. Zosta usypany w latach 182023 i przechodzi rne pe-rypetie od przejcia przez zaborcw, po poniesienie szkd zwizanych z powodzi w roku 97 i gruntown renowacj. Aby

  go zwiedzi, trzeba zakupi bilet, ktry upowania do wejcia na szczyt oraz zwie-dzania kaplicy w. Bronisawy, muzeum figur woskowych i pozostaych wystaw.

  Pora na ostatni i najwyszy Kopiec Pisudskiego, pomnik walki narodu o niepodlego, do ktrego docieramy pieszo, tras spacerow, przez Las Wolski na wzgrze Sowiniec (mona dotrze tam rwnie przy okazji odwiedzin oo. Kameduw na Bielanach, czy te podczas wycieczki do pobliskiego zoo). Zwa-ny Mogi Mogi, Kopiec Pierwszego Marszaka Polski zosta wzniesiony na wysoko 35 metrw w okresie midzy-wojennym, w latach 193437, a u jego podna zoono ziemi z pl bitewnych obu wojen wiatowych, za na szczycie umieszczono tablic z krzyem Legionw Polskich. W pobliu kopca zasadzono dziesi drzew: Alej Dbw Wolnoci w 10. rocznic upadku komunizmu. Co roku zostaje posadzony kolejny db, aby uchroni histori przed zapomnieniem

  Zatem krakowskie K4 zdobyte!

  Wiosna pen par najwysza pora porzuci zimowe lenistwo i wyruszy na wdrwki po Grodzie Kraka! Tym razem Pan Trybik zaprowadzi nas

  szlakiem na szczyty czterech synnych kopcw krakowskie K4.

  K4

  fot. www.flickr.com/ruandus

  czyli szlakiem krakowskich

  kopcw

 • II

  www.e-tryby.pl

  dodatek krakowski

  Bramy Wiary

  Dominikaskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka zapra-sza na wydarzenie Bramy Wiary, ktre odbdzie si w dniach 25-28 kwietnia w Krakowie. Bramy Wiary kierowane s m.in. do osb, ktre deklaruj swoj przynaleno do Kocioa katolickiego, jednak nie buduj relacji z Bogiem.

  Bramy Wiary pozwol spojrze na nasz wiar w perspektywie sztuki, nauki, liturgii oraz przez pryzmat ycia codziennego. W programie m.in. projekcja filmu, spotkania z osobami zna-nymi z mediw, nocne zwiedzanie bazyliki w. Trjcy w Kra-kowie, koncert zespou New Lifem oraz gra miejska i konkurs fotograficzny. Szczegy na www.bramywiary.com.pl.

  Wydarzeniu patronuj Tryby.

  Forum o wiziennictwieZapraszamy na Forum Penitencjarne organizowane przez Wydzia Nauk Spoecznych UPJPII, Wysze Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej oraz Sub Wizienn. Jego celem jest pokazanie znaczenia wiary w procesie resocja-lizacji winiw oraz wskazanie wyzwa kapelanii wiziennej.

  Forum odbdzie si 23 kwietnia w auli WSD przy ul. Pod-zamcze 8. W programie przewidziane s panele dyskusyjne (w ktrych wezm udzia naukowcy, oficerowie Suby Wi-ziennej, kapelani wizienni) oraz spektakl przygotowany przez winiw.

  Wydarzenie odbywa si pod patronatem Trybw.

  Od kilku lat systematycznie ronie liczba osb podejmujcych studia podyplomowe z danych statystycznych wynika, e rednio o ponad 10 proc. rocznie. Dlaczego tak si dzieje? Wyni-ka to przede wszystkim z koniecznoci cigego podnoszenia swoich kwalifi-kacji oraz uzupenienia czy poszerzenia wiedzy, posiadanej po ukoczeniu studiw licencjackich bd magisterskich. Na taki wybr decyduj si czsto osoby ju pra-cujce, ktre maj poczucie, i ich kariera zawodowa utkna w martwym punkcie, ale rwnie mode osoby, ktre nie maj jeszcze pewnoci, jak ciek rozwoju zawodowego wybra.

  Niestety, same studia nie s gwarancj otrzymania dobrej pracy. Obecnie trzeba poczy je z nauk jzykw, a take z praktykami lub prac. Dla wielu praco-dawcw wane s nie tylko wiedza czy umiejtnoci, ale przede wszystkim zna-jomo brany. Studia podyplomowe to moliwo poznania otoczenia biznesowe-go, a take nawizania nowych kontaktw. Dlatego wybierajc studia podyplomowe warto zwrci uwag na kadr dydak-tyczn, najlepiej by skadaa si z prakty-kw, ktrzy na co dzie zajmuj si dan

  bran. Faktem jest, e tylko praktyczna wiedza gwarantuje absolwentowi szybkie znalezienie pracy w wybranej dziedzinie.

  Zdecydowaem si na studia podyplomo-we, poniewa chciaem uzupeni swoj

  wiedz z zakresu marketingu o dziaania w Internecie. Program studiw oferowa kursy, ktrych prno by szuka wrd zaj na zwykych studiach mwi Mar-cin, absolwent kierunku marketing w sieci w Wyszej Szkole Europejskiej im. ks. Jzefa Tischnera. Studia podyplomowe podj take na WSE. Uczelnia prowadzi je w maych grupach i najczciej przyjmuj form warsztatw, skoncentrowanych na omawianiu rzeczywistych przypadkw z danej dziedziny (tzw. case study). Dlatego to wanie studia podyplomowe daj moli-wo poszerzania swojej wiedzy o zagad-nienia, ktre dostarcz ich absolwentom przewag konkurencyjn na rynku pracy.

  Studia podyplomowe trwaj zwykle rok lub dwa lata, a ich koszt oscyluje w okoli-cach 3,55 tys. z za rok nauki, chocia na renomowanych uczelniach ceny mog by wysze. Obecnie popularnoci ciesz si podyplomwki zwizane z marketingiem i reklam, finansami i ekonomi, ale take pedagogiczne i coachingowe.

  Studia po studiach Zastanawiasz si nad studiami podyplomowymi, ale nie wiesz czy warto? Przed podj-

  ciem decyzji sprawd, jakie daj moliwoci i dla kogo s stworzone!

  IWona STolarSKa

  ZAPRASZAMY NA...

  fot.

  arc

  hiw

  um

 • III

  TRYBY Krakw NR 3(21)/2013

  Pocztkw tego, co dzisiaj nazywamy autostopem, moemy dopatrywa si w podrach na gap pocigami towaro-wymi w USA w XIX w. Praautostopowicze wybierali t form przemieszczania si, poniewa niejednokrotnie nie byo innych moliwoci, transport publiczny by jeszcze w powijakach, a nie kadego sta byo na wasny samochd.

  To co dla nich wydawao si by koniecznoci, pozbawion z pocztku ideologii, dla nas stanowi aktualnie atrakcyjny sposb na dogbne poznawanie kultury i sposobu ycia ludzi w rnych zaktkach globu.

  Przygodne dla niejednego Amerykanina przemieszczanie si wagonami pocigw zainspirowao wielu twrcw, czego znako-mitym przykadem jest ksika Jacka Kerouaca On the Road oraz niektrym wietnie znany film Into the Wild. Wspomniana ksika, opowie czoowej postaci ruchu bitnikw (prekursorw subkultury hipisowskiej), dotara zza oceanu take i do Polski, gdzie w latach 50. zrobia furor wrd modziey. Wkrtce w pierwsz oficjaln i legaln (!) podr autostopem ruszaj Bo-gusaw Laitl i Tadeusz Sowa. Okraj kraj, a ich niecodzienna wyprawa opisywana jest przez liczne czasopisma. Polska staa si pierwszym w historii krajem, w ktrym podrowanie na gap zalegalizowano.

  Nie bez powodu autostop cieszy si tak popularnoci wrd kadej z grup wiekowych. Wszystkie przepikne widoki, nowo poznani ludzie, niewielkie koszty i wraenia odmienne od tych serwowanych przez PKP i autobusy midzymiastowe to pierwsze powody, dla ktrych warto zaryzykowa. Jeli nie masz jeszcze planw na dugi weekend i zbyt wiele w portfelu, a niesa-

  mowita przygoda jest tym, o czym marzysz sprbuj swoich si, we udzia w Krakostopie razem z nami!

  O co chodzi? Krakostop to Pierwszy Krakowski Wycig Autosto-powy, organizowany podczas tegorocznej majwki przez Nieza-lene Zrzeszenie Studentw AGH i Koo Naukowe Geoturystyka. Projekt skierowany jest do ludzi otwartych, dnych przygd czyli moe wanie do ciebie? Celem w tym roku bdzie Werona miasto Romea i Julii. Do zdobycia atrakcyjne nagrody, a dodat-kowo masa pozytywnych emocji, mnstwo wyjtkowych ludzi i ogrom niesamowitych wrae dla kadego autostopowicza.

  Wycig do Werony

  Polska jest pierwszym krajem w historii, w ktrym zalegalizowano... jazd autostopem. We wic udzia

  w legalnym Krakostopie.

  aGaTa WToreK

  fot.

  ww

  w.f

  lickr

  .co

  m/M

  irti

  llosm

  ile

  fot. www.flickr.com/Teppo

  dodatek krakowski

  Jeli czujesz, e chciaby to przey na wasnej skrze, koniecznie odwied nasz profil na Facebooku:

  www.facebook.pl/krakostop. Wydarzeniu patronuj Tryby.

 • IV

  www.e-tryby.pl

  Jedno w rnorodnoci20 kwietnia metropolita krakowski kard. Sta-nisaw Dziwisz otworzy wystaw Jedno w r-norodnoci, ktra bdzie prezentowa twrczo Walentego Wojciechowskiego z Ukrainy ma, ojca dwjki dzieci i... pisarza wspaniaych ikon. Autor prezentowanych dzie w swojej pracy arty-stycznej powraca do tradycyjnych metod i technik znanych tylko wtajemniczonym, stosuje na ile to moliwe farby oparte na starych recepturach.

  Wojciechowski ma zaledwie 27 lat. Patronat