Click here to load reader

Tryby październik 2014

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Październikowe wydanie "Trybów. Katolickiego miesięcznika studenckiego".

Text of Tryby październik 2014

 • SZUKASZ SWOJEGO POWOANIA? ZASTANAWISZ SI, CO DALEJ? TO ZACZNIJ SUCHA. BO BG WOA CI PO IMIENIU.

  PowoanieKrakw, nr 7(34)/2014

  PADZIERNIKISSN: 2083-8948

  T R Y B YK A T O L I C K I

  M I E S I C Z N I KS T U D E N C K I

 • Dzikujemy Wszystkim,ktrzy odpowiedzieli na nasz czerwcowy apel i rzucili "pitaka" na "Tryby"! Jestemy dziki Wam :)

  Konto Pana Trybika cigle czynne. Wszystkie wpaty w caoci przeznaczamy na pokrycie kosztw druku.

  Katolickie Stowarzyszenie Modziey Archidiecezji Krakowskiej

  32 1540 1115 2111 6011 8024 0002Darowizna na cele statutowe

  A gdybycie chcieli do nas napisa:

  [email protected]

  Ruszya rekrutacja

  do trybowej redakcji!

  T R Y B YK A T O L I

  C K I

  M I E S I C Z N I K

  S T U D EN C K I

  Jeli chcesz do nas doczy

  ,

  napisz do matki naczelnej:

  [email protected]

  .pl

  Zapraszamy!

  O F E R U J EM Y :

  fachow obrbk Twojego

  talentu i dynamiczn karier

  ju dwch naszych

  dziennikarzy awansowao

  na redaktorw naczelnych

  w innych pismach!

  cik, ale kreatywn i saty

  sfakcjonujc prac dzienn

  ikarza,

  grafika, fotografa, kolporte

  ra

  moliwo wsptworzenia

  najlepszego czasopisma stu

  denckiego :)

  kontakt z genialnymi, pozy

  tywnymi ludmi

 • Padziernik to miesic, kiedy czciej ni zwykle pytamy, co tak waciwie mamy w tym yciu robi. Czy studia, ktre wybraam to droga tdy czy nie tdy? Dokd mnie zaprowadzi? Czy da mi szczcie, czy odkryj na niej sam siebie? A moe lepiej by byo?

  S takie sowa w szufladce kocikowe, za ktrymi nie przepadam. Na przykad powoanie. mierdzi tamt epok i trca patosem, ale jednoczenie jest bardzo pojemne i wane. W powoaniu mieszcz si przecie wszystkie nasze yciowe role. Na pierwszym miejscu rola dziecka Boego. Potem rola ony albo ma, siostry zakonnej lub ksidza, osoby samotnej, crki albo syna, przyjaciela, kolegi z pracy, ssiada Rola studenta, a potem lekarza, inyniera, projektanta, rolnika. Mnstwo rl, relacji, wizi.

  To powoanie, za ktrym nie przepadam, kojarzy mi si z czym bardzo powanym, oficjalnym, na dystans. Kiedy uwiadamiam sobie, e Pan Bg mnie do czego powouje, staj na baczno, w penej gotowoci. Stresuj si i spinam, e za chwil otrzymam wane zadanie do wykonania. Czy do niego dorosam, czy podoam? Adrenalina skacze, ttno przyspiesza, rozpdzam si, eby wskoczy na waciwe tory, zatrybi, bo przecie Kto mnie z tego rozliczy!

  Nie, spokojnie, zwolnij, stj! Uff, to tylko zy sen Nie, Pan Bg nie tak si ze mn obchodzi. Nie kae wybra drogi, ktr nie chc i. Nie zmusza do wejcia w rol, ktrej nie czuj. Nie daje zada ponad moje siy, by mnie zamay. Wrcz przeciwnie czyta w moim sercu i szanuje moje pragnienia. Nie krzyczy na mnie tonem nakazowo-rozdzielczym, ale WOA Z MIOCI. Jak swoj ukochan crk. POWOUJE mnie, czyli WOA po imieniu, bo jestem Jego (zobacz do Ksigi Izajasza 43, 1). Woa te Ciebie i studentw z Twojego roku i z Twojego akademika. Nas woa, nas wszystkich, swoje dzieci.

  A wiecie, co jest najlepsze? e nie zawoa nas raz i wystarczy. On woa codziennie. Kadego dnia ma pomys na nasze nowe role, a co za tym idzie relacje i wizi. Tym sposobem kocikowo-patetyczne powoanie staje si najpikniejsz przygod mojego ycia!

  ycz Wam, Drodzy Czytelnicy, twrczych przemyle o Waszych powoa-niach. ycz, ebycie uwierzyli, e Pan Bg woa Was po imieniu, a potem Go usyszeli! Witajcie w nowym roku akademickim.

  MAGDALENA GUZIAK-NOWAKREDAKTOR NACZELNY

  3

  PADZIERNIK 2014w numerze:

  rozmowa z charakterem: o. Jan Gra

  mam start-up: Intelclinic

  ona i on: O jzyku serca

  temat numeru: 48

  1617

  1415

  1011

  chcesz mie zawsze Tryby papierowe?

  [email protected]

  Tryby. Dobra nowina dla studentw

  Red

  akto

  r n

  acze

  lny:

  M

  agda

  lena

  Guz

  iak-

  Now

  ak

  Asy

  sten

  t ko

  ciel

  ny:

  ks.RafaBuza

  a

  Sek

  reta

  rz r

  edak

  cji:

  Aga

  taGoda

  Mar

  keti

  ng:

  M

  arci

  n N

  owak

  p

  rom

  ocja

  @e-

  tryb

  y.pl

  Zes

  p

  red

  akcy

  jny:

  M

  agda

  lena

  Indy

  ka, K

  arol

  ina

  Podl

  ewsk

  a, S

  ara

  Ryn

  owsk

  a, D

  agm

  ara

  niowsk

  a,M

  ichaW

  nk

  DT

  P, fo

  to:

  Mar

  cin

  Now

  akK

  orek

  ta:

  EdytaCyb

  isk

  a,ElbietaJaw

  orek

  Ok

  ad

  ka:

  ww

  w.f

  reei

  mag

  es.c

  om

  yjer

  an20

  01/M

  arci

  n N

  owak

  Dru

  k:PrintgraphBrzesko

  Ad

  res

  red

  akcj

  i:

  ul.W

  ilna12/7

  ,31-007Kra

  kw

  Dat

  a za

  mk

  ni

  cia

  nu

  mer

  u:

  13pad

  ziernika2014

  r.

  Nak

  ad

  : 8500egz

  .

  Red

  akcj

  a za

  strz

  ega

  sobi

  e p

  raw

  o

  do

  skra

  can

  ia t

  ekst

  w i

  zmia

  ny

  tytu

  w

  .

  ww

  w.e

  -try

  by.

  pl

  biu

  [email protected]

  e-tr

  yby.

  pl

  Wyd

  awca

  : OryMaopolski

  Kat

  olic

  kie

  Stow

  arzy

  szen

  ie

  Modzie

  yArchidiece

  zji

  Kra

  kow

  skie

  j Prenumerata

  stop

  ka:

  wsp

  p

  raca

  :

  Powoanie

 • Dla czterech rnych rl ycie napisao rne scena-riusze. aden nie jest sod-ko-cukierkowy, ale kady zakoczony mniejszym lub wikszym happy endem. Bo w kadym powoaniu mona by szczliwym.

  www.e-tryby.pl nr7/34/PADZIERNIK2014

  4

  Odczarowane przyrzeczenie Opowiem ci moj histori, ale to nieatwe, bo cigle nad tym pracuj, eby mwi o tym ze spokojem. Bo to wpyno na cae moje ycie. I cho dzi ju tak tego nie przeywam, to cigle jest we mnie mwi Alicja, lat 26. Mwi to, bo ja wiem, o co chodzi, znamy si przecie. Mwi to, eby jak najrzadziej nazywa spraw po imieniu.

  Wychowaa si w domu, w ktrym nadopiekucza mio mamy za wszelk cen prbowaa jej wynagrodzi alko-holizm taty. Alicja nie pamita trzewych wit, trzewych urodzin i trzewego zakoczenia roku szkolnego. Bo okazja bya zawsze i kada bya dobra.

  Alicja pochodzi z maego miasteczka, ktre kiedy prawie zostao powiatowym. W miecinie cigle yje przekonanie o dobrym komunizmie, bo wtedy wszystkie chopy miay robot i atwy dostp do lewego bimbru. Komuna rozpia mi ojca mwi dziewczyna. Cho na terapii dla DDA, czyli dorosych dzieci alkoholikw usyszaam, e to wcale nie jest tak, e pijak pije, bo ma problemy, bo mu le, bo komu-na, bo kapitalizm, bo go nikt nie lubi. Alkoholik pije dlatego, e pije. Po prostu, to jego sposb na ycie Alicja si zamy-la. Ale wiesz co, niechby sobie pi, ile chcia. Gdyby to na mnie nie wpywao, gdyby to mnie nie dotyczyo

  Ale wpywao i dotyczyo. Choroba alkoholowa W., taty Alicji, ustawiaa ycie caej rodziny. Przykady? Kiedy W. pi, mama dziewczyny duej ni zwykle gotowaa obiad, eby zupa nie bya za sona. Wychodzia do pracy bez makijau, bo po co da-wa powody do zazdroci? Nie ogldaa wieczorem ulubionego serialu, bo w domu musiaa panowa bezwzgldna cisza.

  Kiedy W. pi, Alicja nie zapraszaa nikogo do domu. Nie dzwo-nia, tylko wysyaa smsy, bo gupio by byo, gdyby znajomi przypadkiem usyszeli dzik awantur. Ubieraa spodnie, bo spdniczki naraay j na bolesne komentarze: Ale masz gru-be nogi!. Chodzia wczenie spa i cigaa na sprawdzianach, bo ojca denerwowao zapalone w jej pokoju wiato.

  Miarka si przebraa, gdy szam na mj bal maturalny wspomina ze smutkiem. Kupiam wtedy adn, czerwon sukienk. Skromn, do kolan, zakryte plecy i dekolt. Mimo to przed wyjciem na bal usyszaam od ojca, e wygldam jak pierwsza lepsza. Od wtedy nie nazywam go tat, od wtedy jest zimno brzmicym ojcem po policzku Alicji pynie za. Tamtej nocy postanowiam, e nigdy w yciu nie wyjd za m i nigdy nie bd mie dzieci. To byo wbrew temu, co czuam, bo marzyam o kochajcym mczynie i maych dzieciaczkach. Czuam, czuam zawsze, e to moja droga. e chc by on i mam. Ale tamtej nocy pakaam w szkolnym wc i przyrzekaam sobie, e nigdy. adnego ma i adnych dzieci opowiada Alicja.

  Jednak spotykamy si w jej domu, w ktrym codziennie gotuje obiad dla Pawa, ukochanego ma, i Julci, ukochanej

  Powoania z ycia wzite

  temat numeru > Powoanie

 • 5creczki. Tylko dlatego, e spotkaam niezwykych ludzi, ktrzy pomogli mi odczarowa tamto przyrzeczenie. Dzi-ki nim spenio si moje marzenie o powoaniu ony i mamy przyznaje Alicja.

  yjc sam, yje dla innychMateusz pochodzi z okolic Warszawy. Jedynak. Chcia mie rodzestwo, jego rodzice planowali wicej dzieci. Nie udao si. W kadym razie mama i tata dobrze sytuowani. Ot, standardowa jak mwi Mateusz rodzina lekarsko-praw-nicza. Wasny dom z ogrdkiem i wypasione mieszkanko dla syneczka w prezencie na yciowy start.

  Pewnie sobie mylisz, e rodzice kazali mi pj na prawo, eby zachowa rodzinn tradycj i przej kancelari taty mwi Mateusz, student prawa, III rok. Zaskocz ci, ale nie, nigdy w yciu, naprawd nigdy nie namawiali mnie do wybrania jakiegokolwiek zawodu.

  Kiedy Mateusz by dzieckiem i chcia zosta policjantem, rodzice kupili mu czapk policjanta, wz zdalnie sterowany i oglnie wszystko krcio si wok tego tematu. Kiedy mia powan faz na gotowanie, co chwil znosili do domu drogie ksiki kucharskie. Szanowali jego pasje, dawali prze-strze na prbowanie, smakowanie i rozwijanie talentw. Ucieszyli si, gdy oznajmi, e idzie na prawo. Ucieszyli si, bo to bya jego decyzja.

  Rodzicielsk presj Mateusz odczuwa na innym polu. Kie-dy miaem