termodynamika - cwiczenia

 • View
  467

 • Download
  21

Embed Size (px)

Text of termodynamika - cwiczenia

 • AKADEMIA GRNICZO-HUTNICZA Wydzia Wi e r tn i c tw a, Naf ty i G az u

  ANDRZEJ ARTUR MAGDZIARZ

  TERMODYNAMIKA Materiay dla Studiw Zaocznych Inynierskich

  Wersja 1.0. Listopad 2001.

  KRAKW 2001

 • 2

  1. PODSTAWOWE POJCIA..................................................................................3 1.1. Jednostki miar, podstawowe stae fizyczne ......................................................3 1.2. Cinienie bezwzgldne, nadcinienie, podcinienie .........................................3 1.3. Ilo substancji, skad mieszaniny.....................................................................4 1.4. Rwnanie stanu gazu doskonaego....................................................................4 1.5. Przykady ...........................................................................................................4

  2. PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI......................................................6 2.1. Ciepo waciwe.................................................................................................6 2.2. Pierwsza zasada termodynamiki dla ukadw zamknitych.............................6 2.3. Praca mechaniczna.............................................................................................7 2.4. Przykady ...........................................................................................................7

  3. PRZEMIANY TERMODYNAMICZNE GAZU DOSKONAEGO................10 3.1. Przemiana politropowa i jej szczeglne przypadki.........................................10 3.2. Przykady .........................................................................................................10 3.3. Zadania (dla rozdziaw 1-3)...........................................................................12

  4. DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI, OBIEGI TERMODYNAMICZNE14 4.1. Druga zasada termodynamiki ..........................................................................14 4.2. Obiegi termodynamiczne wiadomoci podstawowe....................................14 4.3. Obieg Carnota ..................................................................................................15 4.4. Obieg Otto........................................................................................................15 4.5. Obieg Joulea ...................................................................................................15 4.6. Obieg Diesla.....................................................................................................16 4.7. Przykady .........................................................................................................16

  4.8. Zadania ............................................................................................................ 17 5. PRZEMIANY PARY WODNEJ ........................................................................ 19

  5.1. Rwnowaga fazowa ukadu gaz - ciecz .......................................................... 19 5.2. Przykady ......................................................................................................... 19 5.3. Zadania ............................................................................................................ 21

  6. GAZ RZECZYWISTY ....................................................................................... 22 6.1. Rwnanie stanu Van der Waalsa .................................................................... 22 6.2. Rwnanie stanu Soave-Redlicha-Kwonga...................................................... 23 6.3. Przykady ......................................................................................................... 23 6.4. Zadania ............................................................................................................ 26

  7. TERMODYNAMIKA PRZEPYWU PYNU................................................. 27 7.1. Zjawisko Joulea - Thomsona ......................................................................... 27 7.2. Przykady ......................................................................................................... 27 7.3. Zadania ............................................................................................................ 27

  8. LITERATURA.................................................................................................... 29 9. TABLICE, WYKRESY, ZESTAWIENIA......................................................... 30

  9.1. Zestawienie wzorw dla przemian gazu doskonaego ................................... 30 9.2. Wykresy przemian gazu doskonaego w ukadach p-V i T-S ........................ 30 9.3. Parametry fizyczne wody................................................................................ 31 9.4. Wartoci parametrw krytycznych i czynnika acentrycznego wybranych

  substancji ......................................................................................................... 34

  SPIS TRECI

 • 3

  1. Podstawowe pojcia

  1.1. Jednostki miar, podstawowe stae fizyczne

  Ilo substancji, masa 1kmol M kg= , (M masa czsteczkowa) 1 0.4536lb kg= , (lb pound)

  Dugo, objto 1 0.3048ft m= , (ft foot) 1 2.54in cm= , (in - inch)

  31 0.158987mbbl = , (bbl - US barrel)

  Sia 21 1kg m

  Ns=

  Cinienie

  21 1NPam

  = , 61 10MPa Pa= 51 10 0.1bar Pa MPa= =

  21 1 98066.5kGat Pacm

  = = , (at - atmosfera techniczna)

  1 760 101325atm mmHg Pa= = , (atm atm. fizyczna) 21 1 133.32 13.595Tr mmHg Pa mmH O= = =

  1 6.895kPapsi = , (psi pound force per square inch)

  Energia, praca, moc

  1 1J N m= 1 1JW

  s=

  61 3.6 10kWh J= 1 0.735KM kW= , (KM ko mechaniczny)

  Ciepo 1 4186.8kcal J= 1 0.238846kJ kcal= 1 1055BTU J= , (BTU British Thermal Unit)

  Temperatura

  273.15K CT T= + 9325F C

  T T= +

  95R K

  T T= , 459.67R FT T= +

  (C Celsius, K Kelvin, F Fahrenheit, R Rankine)

  Lepko dynamiczna 1 0.1P Pa s= , (P poise) 1 0.01cP P= Lepko kinematyczna

  241 10mSts

  = , (St Stokes)

  Przepuszczalno 12 21 10D m= , (D - Darcy)

  1 1000D mD=

  Staa Boltzmanna: 23(1.38044 0.00007) 10 JkK

  = .

  Liczba Avogadro: 23 1(6.0268 0.00016) 10AN mol= .

  Staa Plancka: 346.624 10h J s= . Uniwersalna staa gazowa: (8314.29 0.3)A

  JR N kkmol K

  = = . Warunki normalne: 101325 , 273.15n np Pa T K= = .

  Metr szecienny normalny 3 3 3, ,nm nm Sm - ilo gazu, ktra w warunkach normalnych zajmuje objto 31[ ]m .

  1.2. Cinienie bezwzgldne, nadcinienie, podcinienie Cinienie bezwzgldne p (absolutne) intensywny parametr stanu, podany jako wielko bezwzgldna jest to cinienie, jakie wskazywaby manometr, gdyby poza nim panowaa prnia.

  Cinienie mona rwnie wyrazi wysokoci supa cieczy manometrycznej: mp gh= , gdzie: - gsto cieczy manometrycznej, g - przyspieszenie ziemskie, h - rnica poziomw cieczy w manometrze.

  p=0

  cinienie otoczenia (atmosferyczne), bp

  b podp p p=

  podcinienie, podpnadcinienie, mp

  b mp p p= +

 • 4

  1.3. Ilo substancji, skad mieszaniny Ilo czynnika termodynamicznego moe by wyraona w formie wielkoci: masowej [ ]mkg , molowej [ ]n kmol , objtociowej 3V m . Pomidzy m i n zachodzi

  zwizek: m nM= , gdzie:

  , kgM kmol - masa molekularna (czsteczkowa, drobinowa) substancji.

  Skad mieszaniny (rwnie skad roztworu chemicznego) moe zosta okrelony, za pomoc udziaw:

  - molowych: i iii

  i

  n nz

  n n= = ,

  - masowych: i iii

  i

  m mg

  m m= = ,

  - objtociowych:,

  ii

  p T

  Vr

  V = .

  Pomidzy tak zdefiniowanymi wielkociami zachodz zalenoci: 1i i i

  i i i

  z g r= = = , i

  ii

  ii i

  gz gM

  M

  = , i i

  ii i

  i

  z Mg

  z M= .

  1.4. Rwnanie stanu gazu doskonaego Zakada si, e gaz doskonay skada si z czsteczek stanowicych punkty materialne, a wic, nie posiadajcych objtoci wasnej. Pomidzy poszczeglnymi czsteczkami nie istniej siy wzajemnego oddziaywania (przycigania lub odpychania). Gaz rzeczywisty bdzie spenia wyej wymienione warunki w przypadku, gdy:

  0p , lub V , tzn.: gaz idealny0

  limp

  = gaz rzeczywisty.

  Rwnanie stanu gazu doskonaego (rwnanie Clapeyrona), tj. zaleno ( ), , 0f p V T = moe zosta zapisane w jednej z postaci: pV nRT= , ipV mRT= , ipv RT= , gdzie:

  iR JRM kgK

  = - indywidualna staa gazowa,

  31V mvm kg

  = = - objto waciwa.

  1.5. Przykady Przykad 1. Zamieni jednostki: 6000 psi na: MPa, bar, at, atm, 200C na: K, F, R. Rozwizanie: a)

  36

  1[ ] 6.895[kPa] 6000 6.895 10 41.37 10 [ ]6000[ ] [ ] 1

  psix Pa

  psi x MPa

  = = = =

  41.37[ ]x MPa= Konstruujc analogiczne proporcje dla pozostaych jednostek, otrzymamy: 6000[ ] 41.37[ ] 413.7[ ] 421.86[ ] 408.29[ ]psi MPa bar at atm= = = = b)

  [ ][ ]

  20

  20 273.15 293.15

  oC

  K

  T C

  T K

  =

  = + =

  [ ]932 20 685F

  T F= + =

  [ ]9 293.15 527.67 R5R

  T = =

  Przykad 2.

  W zbiorniku o objtoci 30.8[ ]V m= znajduje si 0.1[ ]kmol metanu. Ile wynosi objto waciwa oraz gsto metanu w zbiorniku? Rozwizanie:

  412 4 1 16CH

  kgM

  kmol = + = [ ]0.1 16 1.6m nM kg= = =

  30.8 0.51.6

  V mvm kg

  = = = , 3

  1 1 20.5

  kgv m

  = = =

  Przykad 3.

  Obliczy mas 2CO znajdujcego si w butli o objtoci 30.1[ ]m w

  temperaturze25[ ]oC , pod cinieniem5[ ]MPa . Obliczy objto, jak gaz

 • 5

  zajmowaby w warunkach normalnych. Przyj, e gaz spenia rwnanie stanu gazu doskonaego. Rozwizanie:

  212 2 16 44CO

  kgMkmol = + =

  2

  8314.29 J188.9644 Ki CO

  R