Szybkie czytanie-praktyczne-cwiczenia

  • View
    149

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Szybkie czytanie-praktyczne-cwiczenia

  • 1. SPIS TRECIWSTP..............................................................................4ZESTAW 1 - FONETYZACJA...................................................12ZESTAW 2 - NIEUMIEJTNO SELEKCJI....................................26ZESTAW 3 - WSKIE POLE WIDZENIA........................................40ZESTAW 4 - KONCENTRACJA.................................................96ZESTAW 5 - ANTYCYPACJA..................................................113ZESTAW 6 - REGRESJA.......................................................116ZESTAW 7 - GIMNASTYKA OCZU............................................131ZESTAW 8 - GIMNASTYKA UMYSU.........................................141ZAKOCZENIE..................................................................148BIBLIOGRAFIA..................................................................149

2. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 4WstpWSTPSzybkie czytanie to przede wszystkim umiejtno, a wicco praktycznego, gdzie dopiero na drugim miejscu stoi teoria. NicCi nie da poznanie suchych faktw [nawet w najwikszej iloci],dopki nie zastosujesz ich w praktyce w swoim konkretnymprzypadku. Nie inaczej jest z szybkim czytaniem. Musisz nie tylkowiedzie, co masz zrobi i jak to zrobi, ale musisz take zrobito, co jest do zrobienia.Istniej rne szkoy, podejcia i teorie tumaczce, czymjest szybkie czytanie oraz jak mona si go szybko i sprawnienauczy, a raczej wytrenowa. Bardzo atwo mona si w tymwszystkim zgubi, albo skoncentrowa si na rozwaaniu suchejteorii pomijajc jej wymiar praktyczny. Tak tendencj majzwaszcza osoby dopiero rozpoczynajce swoj przygod z szybkimczytaniem. Co zrobi w takim razie?Potraktuj wszystkie teoretyczne informacje o szybkimczytaniu, jak co w rodzaju worka z prezentami. Worek jestogromny i mieci si w nim bardzo duo rzeczy, z czego wikszostanowi tylko wersj tego samego przedmiotu rnic sizaledwie kilkoma detalami. Pamitajc o tym uznaj wszystkieprezenty za jedn, spjn cao. Zapomnij o wszystkichrnicach midzy poszczeglnymi prezentami. Te rnice nieCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 3. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 5Wstpistniej, nie dostrzegasz ich. Moesz si nimi zaj pniej, jak juopanujesz umiejtno szybkiego czytania i bdziesz w staniezrozumie te rnice.Kolejnym krokiem jest zapoznanie si lub przypomnieniesobie wiadomoci teoretycznych z ebooka pt. Szybkie czytanie dlawytrwaych [www.szybkie-czytanie.zlotemysli.pl]. W ebooku tymznajdzieszbardzo obszerne, wyczerpujce i odpowiednioprzystosowaneinformacje teoretyczne orazprzykadypraktycznych wicze majcych wyksztaci w Tobie umiejtnoszybkiego czytania. Bez pewnej [choby najbardziej podstawowej]znajomoci przedstawionej w tym ebooku teorii, moesz mieokrelone trudnoci z penym wykorzystaniem zawartoci tego[czytanego teraz przez Ciebie] ebooka.Po zapoznaniusi [ewentualnie powtrzeniusobie]z zaproponowanym materiaem, bdziesz dysponowa okrelonwiedz odpowiadajc na podstawowe pytania w stylu:1. Co to jest szybkie czytanie?2. Jak naby t umiejtno?Innymi sowy: bdziesz wiedzia, co i jak zrobi, aby zaczszybko czyta i wydawaoby si, e to ju wszystko. Jednake nicbardziej bdnego.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 4. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 6WstpW tym miejscu napisz Ci, skd w ogle wzi si pomys natego, czysto wiczeniowego ebooka. Po prostu, najzwyczajniejw wiecie, korespondujc z dosy sporym gronem osb, ktreprzeczytay ebookapt. Szybkieczytanie dlawytrwaych [www.szybkie-czytanie.zlotemysli.pl], doszedem dokilku wnioskw, w tym m.in. do takiego, e w tamtym ebookuznajduje si zbyt mao wicze. Ludzie potrzebuj wikszej ichiloci, aby mie moliwo dokonania wyboru, mie rne opcje,warianty rnych wicze. Zaleno jest prosta: im wicejwicze, tym lepiej. Std wanie narodzia si idea tegospecjalnego ebooka.Powiedzmy sobie teraz o strukturze i budowie zakupionegoprzez Ciebie ebooka. Po pierwsze: nie znajdziesz tu ani kroplijakiego rodzaju teorii, faktw, opinii, czy czegokolwiek innego,co nie jest praktycznym wiczeniem majcych za zadanierozwin/wyksztaci w Tobie umiejtno szybkiego czytania.Znajdziesz tutaj tylko i wycznie wiczenia. Po drugie: nieznajdziesz tutaj wszystkich wicze, jakie istniej i s pomocne,czy wskazane do trenowania szybkiego czytania.Doszedem do wniosku, e nie ma wikszego sensu tworzyebooka z kilkoma setkami wicze liczcego ok. tysica stron, gdymija si to z celem. Trudno mi wyobrazi sobie prac z takimmateriaem, co przetestowaem na kilku osobach. Dziki temu[i take w drodze korespondencji z czytelnikami ebooka pt.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 5. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 7WstpSzybkieczytaniedla wytrwaych [www.szybkie-czytanie.zlotemysli.pl], stwierdziem,eto, czego ludziepotrzebuj, to co w rodzaju przegldu dostpnych wicze.A wic: poka mi jak najwicej rodzajw istniejcych wicze,naucz mnie wykorzystywa je w praktyce, a co do caej reszty, topozostaw mi woln rk. Majc na uwadze tego typu postaw,napisaem tego ebooka.Struktura ebooka wyglda w ten sposb, e jest onpodzielony na zestawy, a kady zestaw zawiera wiczeniadotyczce jednej, poszczeglnej umiejtnoci skadajcej si nato, co nazywamy szybkim czytaniem.wiczenia s rne. Niektre to tylko dwa zdania, niektrezawieraj obrazki lub obszerne teksty. Niektre s proste i atwe,niektre nieco trudniejsze. To, co najwaniejsze, to fakt, e jestto przegld, co jak przewodnik po istniejcych wiczeniach.Wielka proba do Ciebie: traktuj tego ebooka jako cow rodzaju drogowskazu. Chciabym, aby dziki niemu poznaistniejce typy wicze, a nastpnie zacz je wykorzystywa dlaswoich potrzeb. A wic skoro wiesz, e np. jednym z wicze,ktre trenuj Twoj umiejtno selekcji [bardzo wana rzecz, nietylko przy szybkim czytaniu], jest szukanie w cigu rnych liczb[np. liczcym 5 linijek], okrelonych liczb, to bdziesz w stanie Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 6. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 8Wstpsam sobie przygotowywa takie cigi i na nich trenowa. Przecienie chodzi o to, abym zawar tutaj 50 przykadw takich cigw.Po co? Przecie pokazanie jednego, dwch, czy gra trzech takichcigw jest w zupenoci wystarczajce, aby zrozumia, jak to mawyglda i by w stanie przygotowa je na wasny uytek. Waniew ten sposb chciabym i mam gorc nadziej, e tak bdziewygldao Twoje obcowanie z tym ebookiem. Ja Ci pokazujdrog, a Ty ju ni sam kroczysz we wasnym tempie i odpowiedniodo swoich potrzeb.Napisaem wczeniej, e nie znajdziesz w tym ebooku anitroch teorii. To nie do koca tak. Istnieje tak zwane zjawiskofonetyzacji,ktresprawia najwicej problemu wszystkimpocztkujcym adeptom szybkiego czytania, ktrego zwalczaniepolega na wykonywaniu okrelonych wicze, ktrych sens wymagazrozumienia teoretycznych podstaw. Zestaw zawierajcy opiswicze zwalczajcych fonetyzacj, przypomina co w rodzajukrtkiego referatu na ten temat, ale sam wkrtce si przekonasz,e te informacje s po prostu w tym wypadku niezbdne.W pozostaych zestawach znajdziesz tylko same wiczenia orazprzypomnienie, e wszystkie potrzebne teoretyczne informacjedotyczce omawianej w tym zestawie umiejtnoci skadowejszybkiego czytania, znajdziesz w odpowiednim rozdziale ebookapt. Szybkieczytanie dla wytrwaych[www.szybkie-czytanie.zlotemysli.pl].Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 7. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 9WstpTo tyle w kwestii wprowadzenie do treci tego ebooka.Wierz, e zaakceptujesz jego niecodzienn form i wykorzystaszzaprezentowane w nim wiczenia dla swoich potrzeb. Sowem:chciabym, aby ten ebook speni Twoje oczekiwania i aby okazasi nieocenion pomoc w nabywaniu umiejtnoci szybkiegoczytania.Staraem si przedstawi wszystkie wiczenia w jaknajbardziej prostej, jasnej i zrozumiaej formie. Jeli bdzieszmia jakiekolwiek trudnoci ze zrozumieniem jakiegokolwiekwiczenia, czy te nie bdziesz do koca pewien, jak je maszzastosowa w swoim przypadku, to nie wahaj si i napiszbezporednio do mnie na adres: P.Sygnowski@zlotemysli.pl. Bardzochtnie odpowiem na Twojego maila i doo wszelkich stara, abyrozwiza Twj problem.Z pozdrowieniami oraz yczeniami owocnej lektury!Pawe SygnowskiP.S. Aby w peni skorzysta ze wszystkich wiczezawartych w tym ebooku, bdziesz potrzebowa kilku pomocyCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 8. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 10Wstptechnicznych. Ich wykonanie jest bardzo proste i sprowadza si dowykorzystania kartki papieru oraz linijki.Tutaj znajdziesz spis wszystkich pomocy, ktre moeszprzygotowa sobie ju w tym momencie.1. Kartka ze strzak. WYMIARY: 6 cm [szeroko] x 12 cm [dugo]Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 9. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 11Wstp2. Szablon z 5 wycitymi okienkami.wytnij tutajwytnij tutaj wytnij tutajwytnij tutajwytnij tutaj3. Szablon z 7 wycitymi okienkami.wytnij tutaj wytnij tutajwytnij tutajwytnij tutajCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 10. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 12Wstpwytnij tutajwytnij tutaj wytnij tutajCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 11. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 13Zestaw 7 - GIMNASTYKA OCZUZESTAW 7 - GIMNASTYKA OCZUNiezbdne wiadomoci teoretyczne dotyczce gimnastykioczu,znajdziesz webooku pt.Szybkie czytanie dlawytrwaych [www.szybkie-czytanie.zlotemysli.pl].Wszystkie wiczenia naley wykonywa najpierwz otwartymi, a nastpnie zamknitymi oczami w wyobrani.1. Patrzc na co paskiego [ciana, st itp.] krel oczamisemki w sposb, w jaki pokazano na ilustracji. Najpierw lece,potem stojce. Zmieniaj cigle wielko krelonych semek: odmaych, wikszych, po najwiksze i na odwrt.rdo: Jolanta Jamruszkiewicz,Podrcznik szybkiego czytania, Videograf II, Katowice 2002.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski 12. SZYBKIE CZYTANIE PRAKTYCZNE WICZENIA Pawe Sygnowski str. 14Zestaw 7 - GIMNASTYKA OCZU 2. Wdz oczami po ponis