Cwiczenia 2.pdf

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Cwiczenia 2.pdf

 • Materiay informacyjne dla studentw AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja

  Fizjologia czowieka

  Osoby prowadzce przedmiot:

  Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzbski zb.jastrzebski@op.pl

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdasku

  Katedra: Promocji ZdrowiaZakad: Biomedycznych Podstaw Zdrowia

 • Materiay informacyjne dla studentw AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja

  Temat wicze 2

  Ukad nerwowy

 • Czynno ukadu nerwowego

  Zasadnicz funkcj neuronu jest przekazywanie informacji zakodowanej w postaci impulsu nerwowego.

  Impuls nerwowy = fala depolaryzacji

 • Potencja spoczynkowy bony komrkowej.

  Pomidzy wntrzem komrki a pynem zewntrzkomrkowym wystpuje staa w spoczynku rnica potencjau elektrycznego potencjaspoczynkowy.

  Ujemny potencja spoczynkowy wewntrz neuronu wynosi od -60 do -80 mV

  W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Czowieka w Zarysie.PZWL

 • Pompa sodowo-potasowa

  Utrzymanie wewntrz komrek duego stenia K+ i maego stenia Na+ wymaga aktywnego transportu tych kationw przez bon komrkow przeciwko gradientowi ste.

  Przy udziale ATP-azy na zewntrz bony transportowane s 3 jony Na+. Do wntrza komrki ten sam enzym transportuje 2 kationy K+. Energia do aktywnego transportu jonw pochodzi z rozpadu ATP.

  W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Czowieka w Zarysie.PZWL

 • Do wntrza komrki:

  2 K+

  Cl-

  Na zewntrz bony komrkowej:

  3 Na+

  Pompa sodowo-potasowa

 • Bodziec

  Jakakolwiek zmiana zachodzca w rodowisku zewntrznym lub wewntrznym organizmu i wywoujca reakcj w postaci zmian w obrbie bony komrkowej lub zmian metabolizmu wewntrzkomrkowego.

  Wyrnia si bodce: podprogowe, progowe, ponadprogowe.

  W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Czowieka w Zarysie.PZWL

 • Potencja czynnociowy

  Bodziec dziaajcy na bon komrki nerwowej zmienia jej waciwoci, co z kolei wywouje tzw. Potencjaczynnociowy. Do wntrza neuronu napywaj zgodnie z gradientem ste jony Na + co powoduje wyrwnanie adunkw elektrycznych pomidzy wntrzem a otoczeniem. Zjawisko to okrela si jak depolaryzacjbony komrkowej.

  W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Czowieka w Zarysie.PZWL

 • Prawo wszystko albo nic

  Jeeli bodziec jest progowy lub wikszy to reakcja bdzie maksymalna, a kady bodziec o sile mniejszej ni progowa nie wywoa reakcji.

  Fizjologia Czowieka. Zagadnienia wybrane, Anna Szczsna-Kaczmarek, Andrzej Suchanowski, Zbigniew Jastrzbski, Ewa Ziemann, Radosaw Laskowski, Tomasz Grzywacz, 2005

 • Synapsa

  Miejsce zetknicia si zakoczenia aksonu jednej komrki nerwowej z drug komrk nerwow lub efektorem nosi nazw synapsy. Poczenie dwch komrek nerwowych to synapsa nerwowo-nerwowa, a poczenie komrki nerwowej z komrk miniow to synapsa nerwowo-miniowa.

  Fizjologia CzFizjologia Czowieka w Zarysie , owieka w Zarysie , W. Z. Traczyk, 2005W. Z. Traczyk, 2005

 • SYNAPSA NERWOWO -MINIOWA

  Neurotransmitery

  BONA PRESYNAPTYCZNA

  SZCZELINA SYNAPTYCZNA

  BONA POSTSYNAPTYCZNA

 • Neurotransmiter

  Neurotransmiter to zwizek chemiczny, ktrego czsteczki przenosz sygnay pomidzy neuronami (komrkami nerwowymi) poprzez synapsy, a take z komrek nerwowych do miniowych lub gruczoowych.

  P. Krutki, J. Celichowski [2001] Budowa i Czynnoci Ukadu Nerwowego[W;] J. Grski . Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.28-30

 • Neuroprzekaniki

  Najbardziej rozpowszechnionymi neuroprzekanikami s:

  Acetylocholina - obecna np. w neuronach ruchowych oraz w neuronach ukadu autonomicznego przywspczulnego i przedzwojowej czci ukadu wspczulnego,

  Noradrenalina - w neuronach niektrych jder pnia mzgu oraz pozazwojowej czci ukadu wspczulnego,

  P. Krutki, J. Celichowski [2001] Budowa i Czynnoci Ukadu Nerwowego[W;] J. Grski . Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.28-29

 • Neuroprzekaniki

  kwas glutaminowy - uniwersalny przekanik , znaleziony w najwikszej liczbie neuronw rnych orodkw caego ukadu nerwowego,

  kwas y-aminomaslowy (GABA) - wystpujcy midzy innymi w komrkach Purkinjego kory mdku

  glicyna charakterystyczna dla interneuronw hamujcych w rdzeniu krgowym.

  P. Krutki, J. Celichowski [2001] Budowa i Czynnoci Ukadu Nerwowego[W;] J. Grski . Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.28-30

 • Neuroprzekaniki

  Dopamina - wystpuje w neuronach istoty czarnej rdmzgowia,

  Serotonina - wystpuje w niektrych neuronach pnia mzgu, ktrych aktywno wie sim.in.z procesami snu i czuwania oraz zaburzeniami nastroju (depresj).

  P. Krutki, J. Celichowski [2001] Budowa i Czynnoci Ukadu Nerwowego[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.28-29

 • Materiay informacyjne dla studentw AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja

  Fizjologia CzFizjologia Czowieka w Zarysie , owieka w Zarysie , W. Z. Traczyk ,2005W. Z. Traczyk ,2005

  Fizjologiczne podstawy WysiFizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego , ku fizycznego , JJ. . GGrski, 2001rski, 2001

  Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, Kozowski S., Nazar K., Warszawa 1999

  Physiology of sport and exercise, Wilmore J.H., Costill D. L., Human Kinetics 2004

  Fizjologia Czowieka. Zagadnienia wybrane, Anna Szczsna-Kaczmarek, Andrzej Suchanowski, Zbigniew Jastrzbski, Ewa Ziemann, Radosaw Laskowski, Tomasz Grzywacz, 2005

  Bibliografia