Szybka nauka-praktyczne-cwiczenia

 • View
  404

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Szybka nauka-praktyczne-cwiczenia

 • 1. SPIS TRECIWSTP......................................................................................4WICZENIA PAMICIOWE................................................................8WICZENIA POSZUKIWAWCZE........................................................14WICZENIA GRAFICZNE................................................................33WICZENIA RNE......................................................................56WICZENIA TEKSTOWE................................................................60WICZENIA NA MYLENIE..............................................................67ODPOWIEDZI.............................................................................82ZAKOCZENIE...........................................................................89BIBLIOGRAFIA...........................................................................92
 • 2. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA Zote Myli str. 4Pawe SygnowskiWSTP Niniejszy e-book jest specjaln pozycj. Jego gwnymzadaniem jest zwikszenie Twoich moliwoci umysowych poprzezwykonywanie okrelonych rodzajw wicze. Na pewno syszae ju, e trening czyni mistrza. Tak samojest z naszym umysem. Jeli nie bdziemy go cigle zaprzgalido nowych zada i wicze, to z czasem zacznie si zajmowajedynie biernym funkcjonowaniem, a wtedy bdzie nam bardzotrudno przestawi go na tor szybkiej i efektywnej pracy. Skoro signe po tego e-booka, to masz okreloneskojarzenia z pojciem szybkiej nauki. Dla wielu ludzi to pojciemoe i faktycznie oznacza rne rzeczy. Podczas gdy dla jednejosoby miar szybkiej nauki moe by nauczenie si na pamiw cigu kilku minut dugiego wiersza, to dla kogo innego moe toby zapamitanie rozkadu caej talii kart. Co ciekawe, obie osobymog mie zupen racj. Sekretem szybkiej nauki jest przede wszystkim wiedza o tym,jak naley korzysta z naszego umysu. Jednake to nie wszystko.Sama wiedza nie wystarczy, naleaoby j zastosowa w praktyce.W tym momencie moe doj do niemiych rozczarowa, gdydotychczas nasz umys pracowa na wolnych obrotach, a tu naglez dnia na dzie karze mu si pracowa kilkakrotnie szybciej. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 3. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA Zote Myli str. 5Pawe SygnowskiNaturaln reakcj jest reakcja obronna, a wic opr, co skutkujeproblemami z zastosowaniem tej wiedzy, ktra sprawi, e naszanauka wreszcie stanie si szybka i efektywna. Chcc przeciwdziaa temu bardzo powszechnemu zjawiskupowsta ten e-book. Znajdziesz tutaj wiczenia, ktrychstosowanie zaowocuje diametralnym zwikszeniem i polepszeniemTwoich moliwoci umysowych, co przeoy si na waciwie,praktyczne wykorzystanie teoretycznych informacji o szybkimuczeniu si. Taktyka korzystania z tego e-booka jest banalnie prosta. Rbwiczenia, ktre tutaj znajdziesz. Niewane w jakiej kolejnoci,ale po prostu je wykonuj. Chodzi tutaj tylko i wycznie o to, abypoprzez wykonywanie tyche wicze zacz trenowa swj umys. Struktura tego e-booka take nie jest skomplikowana i opierasi na dwch faktach, ktre prosz aby mia na uwadzew czasie lektury. Po pierwsze: nie znajdziesz tutaj adnej teorii, ,opinii, czy czegokolwiek innego, co nie jest praktycznymwiczeniem. Znajdziesz tutaj tylko i wycznie zadania dowykonania. Jeli czujesz, e potrzebujesz wanie takichteoretycznych informacji, to signij po e-booka pt. Szybka naukadla wytrwaych [www.szybka-nauka.zlotemysli.pl], gdzieznajdziesz ca mas stosownych informacji. Po drugie: nieznajdziesz tutaj wszystkich wicze jakie istniej i s pomocne,czy wskazane w trenowaniu Twojego umysu. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 4. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA Zote Myli str. 6Pawe Sygnowski wiczenia w tym e-booku s rne: niektre s banalnieproste, niektre piekielnie trudne, a ju na pewno s bardzornorodne. Dla uatwienia zostay podzielone na kilka rozdziaw.W kadym z nich znajdziesz tylko takie wiczenia, ktre maja coze sob wsplnego. Chodzi tutaj o uczynienie z e-booka bardzoprzejrzystego i jasnego zbioru poszczeglnych rodzajw wicze. Ponadto niektre wiczenia mog sprawi Ci wieleproblemw i oto wanie chodzi:). Jeli jednak uznasz, ewiczenie jest za trudne i nie potrafisz go rozwiza, to zajrzyj dorozdziau ODPOWIEDZI na kocu e-booka, tam znajdzieszrozwizania niektrych wicze [tylko tych, ktre zawierajw swojej treci nastpujce zdanie: Jeli masz jaki problemz tym wiczeniem, to zajrzyj do rozdziau ODPOWIEDZI na kocue-booka.]. W zwizku z tym, e w e-booku nie da si zawrzewszystkich, moliwych wicze, postanowiem nie tworzy e-bookaz kilkoma setkami wicze, liczcego ok. tysica stron, gdy mijasi to z celem samego e-booka, jakim jest rozpoczcie lubkontynuowanie Twojej przygody z trenowaniem umysu. Mam cichnadziej, e po przeczytaniu jakiej czci tego e-booka, signieszprzynajmniej po niektre pozycje zawarte w bibliografii, a trewicze stanie si dla Ciebie inspiracj do opracowania wasnych[tak, to jest moliwe i nawet banalnie atwe, jeli tylko zapoznaszsi ze struktur niektrych wicze z tego e-booka]. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 5. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA Zote Myli str. 7Pawe Sygnowski Wanie dlatego t pozycj naley traktowa jako cow rodzaju przegldu dostpnych wicze. A wic: poka mi jaknajwicej rodzajw istniejcych wicze, naucz mniewykorzystywa je w praktyce, a co do caej reszty, to pozostaw miwoln rk. Majc na uwadze tego typu postaw, napisaem tegoe-booka. To tyle wprowadzenia. Wierz, e zaakceptujeszniecodzienn form tego e-booka i wykorzystasz zaprezentowanew nim wiczenia dla swoich potrzeb. Sowem: chciabym, aby tene-book speni Twoje oczekiwania i aby okaza si nieocenionpomoc w trenowaniu umysu. Staraem si przedstawi wszystkie wiczenia jak najprociej.Chciaem, eby wykorzystanie ich nie sprawio nikomu wikszychtrudnoci. Jeli pojawi si niejasnoci w kwestii jakiegokolwiekwiczenia, czy te nie bdziesz do koca pewien, jak jezastosowa w swoim przypadku, to nie wahaj si i napiszbezporednio do mnie na adres: P.Sygnowski@zlotemysli.pl. Bardzochtnie odpowiem na Twojego maila i doo wszelkich stara, abyrozwiza Twj problem. Z pozdrowieniami oraz yczeniami owocnej lektury! Pawe Sygnowski Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 6. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA Zote Myli str. 8Pawe SygnowskiWICZENIA PAMICIOWE Wszystkie ponisze wiczenia naley wykonywa tylkoi wycznie W PAMICI bez korzystania z jakiejkolwiek pomocy. 1. Wykonuj obliczenia najduej jak potrafisz wedle nastpujcego schematu: 2 x 2 = 4; 4 x 2 = 8; 8 x 2 = 16 ... itd. 2. Podnie liczb dwa do kwadratu, nastpnie uczy tak samo z uzyskanym w ten sposb wynikiem, czyli 2 x 2 = 4; 4 x 4 = 16; 16 x 16 = 256 ... itd. 3. Oblicz z jak najwiksz iloci miejsc po przecinku wynik dzielenia: 17 : 31. 4. U jak najwicej wyrazw zaczynajcych si od litery C i koczcych si liter A np. CUKINIA. 5. Pomn: 36 X 837. 6. U jak najwiksza liczb zda, w ktrych wszystkie wyrazy bd rozpoczynay si od litery D, np. Drewno droeje. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 7. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA Zote Myli str. 9Pawe Sygnowski 7. Wykonuj obliczenia najduej jak potrafisz wedle nastpujcego schematu: 2 x 3 = 6; 6 x 3 = 18; 18 x 3 = 54 ... itd. 8. Oblicz z jak najwiksz iloci miejsc po przecinku wynik dzielenia: 37 : 36. 9. U jak najwicej wyrazw zaczynajcych si od litery P i koczcych si liter O np. PIKNO. 10.Pomn: 493 X 39. 11.U jak najwiksza liczb zda, w ktrych wszystkie wyrazy bd rozpoczynay si od litery E, np. Ewy elokwencja ewoluuje. 12.Wykonuj obliczenia najduej jak potrafisz wedle nastpujcego schematu: 2 x 3 = 6; 6 x 2 = 12; 12 x 2 = 24 ... itd. 13.U jak najwicej wyrazw zaczynajcych si od litery G i koczcych si liter A np. GAFA. 14.Oblicz z jak najwiksz iloci miejsc po przecinku wynik dzielenia: 2845 : 374. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 8. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA Zote Myli str. 10Pawe Sygnowski 15.Wykonuj obliczenia najduej jak potrafisz wedle nastpujcego schematu: 2 x 2 = 4; 4 x 3 = 12; 12 x 4 = 48 ..