Word 2010 PL Cwiczenia Praktyczne Cwwo10

  • View
    106

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Word 2010 PL Cwiczenia Praktyczne Cwwo10

Id do Spis treci Przykadowy rozdzia Katalog ksiek Katalog online Zamw drukowany katalog Twj koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamw informacje o nowociach Zamw cennik Czytelnia Fragmenty ksiek online

Word 2010 PL. wiczenia praktyczneAutor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-2683-0 Format: A5, stron: 160

KontaktHelion SA ul. Kociuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Helion 19912010

Opanuj najwaniejsze narzdzia synnego edytora tekstw! Jak tworzy eleganckie dokumenty? Jak wstawia i modyfikowa tabele? Jak dodawa obiekty graficzne i zdjcia? Wnioski, umowy, podania, listy, prace dyplomowe Bez Worda trudno dzi oby si nie tylko w biurze, ale take i w domu. Ten najpopularniejszy na wiecie, niezwykle funkcjonalny edytor tekstw pozwala nie tylko tworzy rozmaite dokumenty i nadawa im elegancki, profesjonalny wygld. Umoliwia take tworzenie korespondencji seryjnej, automatyczne sprawdzanie poprawnoci ortograficznej, rejestrowanie nanoszonych zmian czy tworzenie tabel. Jest przy tym wyjtkowo prosty w obsudze. Ponadto najnowsza edycja programu, Word 2010, wnosi kolejne moliwoci w zakresie formatowania i edytowania tekstw oraz ich organizowania i udostpniania. Ten niezwyky potencja czeka na Twoje odkrycie! Dziki tej ksice opanowanie najwaniejszych narzdzi i podstawowych funkcji programu nie bdzie stanowio dla Ciebie adnego problemu. Liczne wiczenia szybko pozwol Ci tworzy i edytowa nowe dokumenty, formatowa tekst i akapity. Przeczytasz o tym, jak przenosi konkretne elementy tekstu oraz wyszukiwa i podmienia jego fragmenty. Dowiesz si, jak sporzdza listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne. Nauczysz si byskawicznie tworzy i modyfikowa tabele oraz pracowa z elementami graficznymi wstawia i edytowa obiekty WordArt, docza zdjcia i obrazy oraz uywa ciekawych efektw wizualnych. Na koniec poznasz zasady wydajnej pracy z plikami i poprawnego drukowania Twoich dokumentw. Interfejs uytkownika edytora Word 2010 Tworzenie i edycja dokumentw Formatowanie tekstu i akapitw Formatowanie z wykorzystaniem stylw Tworzenie i edycja list oraz tabel Praca z elementami graficznymi Zarzdzanie plikami Drukowanie dokumentw Przekonaj si, e tworzenie profesjonalnych dokumentw to naprawd nic trudnego!

Spis treciZamiast wstpu Rozdzia 1. Interfejs uytkownika edytora Word 2010Wstka Przyciski Uruchom okno dialogowe Karty kontekstowe Karty programw Galerie Pasek narzdzi Szybki dostp Inne elementy interfejsu uytkownika Word 2010

5 1314 18 18 19 20 20 23

Rozdzia 2. Tworzenie i edycja pierwszych dokumentwWpisywanie tekstu Zaznaczanie tekstu Wstawianie symboli i znakw specjalnych Wycofywanie i powtarzanie ostatnich polece Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementw Wyszukiwanie i zamiana tekstu Tworzenie dokumentw opartych na istniejcych szablonach

2727 33 36 38 41 46 56

Rozdzia 3. Formatowanie dokumentwFormatowanie znakw Formatowanie akapitw Formatowanie z wykorzystaniem stylw

6364 79 97

4

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Rozdzia 4. Tworzenie i edycja listListy wypunktowane Listy numerowane Listy wielopoziomowe (hierarchiczne)

103103 107 112

Rozdzia 5. Tworzenie tabelRysowanie tabel, czyli przyjemne z poytecznym

115136

Rozdzia 6. Praca z elementami graficznymiZdjcia, obrazy i inne elementy graficzne

149149

Dodatek A

Zarzdzanie plikamiFormat plikw Microsoft Office 2010 Otwieranie dokumentw Zapisywanie dokumentw

(do pobrania z ftp://ftp.helion.pl/online/inne/cwwo10_dodatkowe_rozdzialy.pdf)

Dodatek B

Drukowanie dokumentwUstawienia strony Drukowanie podgld wydruku Drukowanie dokumentw

(do pobrania z ftp://ftp.helion.pl/online/inne/cwwo10_dodatkowe_rozdzialy.pdf)

1Interfejs uytkownika edytora Word 2010Interfejs uytkownika programu Word 2010 jest w prostej linii kontynuacj interfejsu zaprezentowanego po raz pierwszy w pakiecie Office 2007, std dla uytkownikw tego pakietu interfejs wersji 2010 bdzie wyglda bardzo znajomo. Jeeli jednak przesiade si na Worda 2010 z ktrej z wczeniejszych wersji: 97, 2000, 2002 czy 2003, to kiedy gwne okno edytora Word 2010 po raz pierwszy pojawi si na ekranie Twojego komputera, z pewnoci bdziesz zaskoczony jego wygldem. Firma Microsoft nieco przyzwyczaia nas do tego, e interfejs edytora Word, a przynajmniej jego wygld i ukad najwaniejszych polece w wielu kolejnych wersjach (97, 2000, 2002, 2003) pozostawa niemal niezmieniony, a wikszo modyfikacji sprowadzaa si do wprowadzania nowych polece. Word 2010 (a take jego poprzednik Word 2007) otrzyma jednak zupenie nowy interfejs uytkownika, zaprojektowany tak, aby sprzyja efektywnemu wykorzystaniu narzdzi poszczeglnych aplikacji i zwikszaniu wydajnoci pracy w programie. Nowy interfejs daje uytkownikowi przejrzysty obszar roboczy, ktry nie rozprasza uwagi i pozwala szybciej i atwiej uzyskiwa podane wyniki, a jednoczenie oferuje wiele nowych elementw znakomicie usprawniajcych prac z edytorem i pozwalajcych uytkownikowi szybciej i efektywniej tworzy profesjonalnie wygldajce dokumenty.

14

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

WstkaW nowym interfejsie uytkownika menu, paski narzdzi i wikszo okienek zada dobrze znanych ze starszych wersji programu Word zastpiono jednym mechanizmem, tzw. Wstk (ang. Ribbon), ktra zostaa zaprojektowana tak, aby maksymalnie uatwi uytkownikowi odszukiwanie i wykorzystywanie penego zestawu funkcji oferowanych przez dan aplikacj (patrz rysunek 1.1).

Rysunek 1.1. Tradycyjne menu Worda zostao zastpione Wstk 1. Karty grupuj polecenia zwizane z poszczeglnymi

kategoriami wykonywanych operacji (Plik, Narzdzia gwne, Wstawianie, Ukad strony, Odwoania, Korespondencja, Recenzja, Widok).2. Grupy s elementami skadowymi poszczeglnych kart, dziel

polecenia w ramach danej operacji na podzadania (Schowek, Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie).3. Przyciski polece i galerii umoliwiaj wywoywanie

poszczeglnych polece lub wywietlanie menu zawierajcych polecenia. Na Wstce moe si znajdowa wicej elementw, takich jak przyciski, galerie i zawarto okien dialogowych, ni w menu i na paskach narzdzi. Wstka umoliwia szybkie wybieranie polece potrzebnych do wykonania okrelonego zadania. Kada karta jest zwizana z okrelon kategori wykonywanych operacji, takich jak pisanie, formatowanie czy tworzenie ukadu strony. Poszczeglne polecenia s zorganizowane w grupy funkcjonalnie zwizane z dan operacj i zgromadzone razem na odpowiednich kartach.

R o z d z i a 1 . I n t e r f e j s u y t k o w n i k a e d y t o r a W o r d 2 0 1 0

15

Wstka zostaa zoptymalizowana do wywietlania w rozdzielczoci ekranu wynoszcej min. 1024786 pikseli (przy otwarciu okna programu Microsoft Word na cay ekran komputera). Jeeli zaczniesz zmniejsza okno Worda, to Wstka automatycznie zacznie zmniejsza ilo wywietlanych polece oraz zmienia organizacj poszczeglnych grup polece tak, aby dostosowa je do mniejszego okna. Na rysunku 1.2 przedstawiono wygld Wstki po zmniejszeniu szerokoci okna Worda o poow.

Rysunek 1.2. Wstka automatycznie dostosowuje ilo wywietlanych polece do rozdzielczoci ekranu

Ukrywanie WstkiPomimo caej swojej atrakcyjnoci i efektownoci Wstka zajmuje cakiem spor cz okna edytora Word (patrz rysunek 1.3). W niektrych sytuacjach moe to by przyczyn pewnych niedogodnoci, std w razie potrzeby moesz j po prostu na pewien czas ukry i przywoa na ekran dopiero wtedy, kiedy bdzie potrzebna (patrz rysunek 1.4). Aby ukry Wstk, po prostu nacinij kombinacj klawiszy Ctrl+F1. Wszystkie grupy polece zostan ukryte, a na ekranie pozostan widoczne tylko poszczeglne karty Wstki. Aby przywrci Wstk w penej krasie, ponownie nacinij kombinacj klawiszy Ctrl+F1. Zamiast tego moesz rwnie nacisn przycisk Minimalizuj Wstk, znajdujcy si po prawej stronie Wstki, tu obok przycisku przywoujcego system pomocy Worda.

Rysunek 1.3. Wstka w penej krasie

16

Word 2010 PL wiczenia praktyczne

Rysunek 1.4. Wstka w wersji zminimalizowanej Innym sposobem ukrycia Wstki jest dwukrotne kliknicie lewym przyciskiem myszki aktywnej karty. Aby przywrci Wstk na ekran, ponownie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki aktywn kart.

System pomocy WstkiAby przekona si, do czego suy dane polecenie zlokalizowane na Wstce po prostu ustaw nad nim wskanik myszki i przytrzymaj przez chwil nieruchomo. Na ekranie pojawi si okienko podpowiedzi ekranowej zawierajcej opis danego polecenia (patrz rysunek 1.5).

Rysunek 1.5. W okienku podpowiedzi ekranowej znajdziesz krtki opis polecenia Podobnie jak w poprzednich wersjach edytora Word, aby przywoa na ekran okno pomocy wystarczy nacisn klawisz F1.

Obsuga Wstki przy uyciu klawiaturyPomimo i praca ze Wstk przy uyciu myszy jest cakiem efektywna, to nie zmienia to faktu, e szerokie grono uytkownikw woli posugiwa si klawiatur czasami po prostu tak jest szybciej i wygod-

R o z d z i a 1 . I n t e r f e j s u y t k o w n i k a e d y t o r a W o r d 2 0 1 0

17

niej. Wstka zostaa w tym celu wyposaona w rozbudowany mechanizm skrtw klawiszowych, ktry pozwala na szybkie wywoanie przy uyciu klawiatury niemal kadego polecenia. Kada sekwencja1 klawiszy Wstki rozpoczyna si od nacinicia klawisza lewy Alt2. Po jego naciniciu na poszczeglnych kartach Wstki pojawiaj si informacja o przypisanych do nich klawiszach (patrz rysunek 1.6).

Rysunek 1.6. Wstk moesz obsugiwa przy uyciu klawiatury

Aby teraz przej na wybran kart polece, nacinij powizany z ni klawisz (np. aby przej na kart Ukad strony, powiniene nacisn klawisz A). Po naciniciu klawisza karty, zostaje ona otwarta, a na Wstce pojawiaj si informacje o skrtach klawiszowych przypisanych do poszczeglnych polece danej karty. Zwr uwag, e niektre polecenia maja przypisane skrty dwuznakowe; przykadowo poleceniu Obramowania stron zosta przypisany skrt PB (patrz rysunek 1.7