Cwiczenia 1.pdf

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cwiczenia 1.pdf

 • Materiay informacyjne dla studentw AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja

  Fizjologia czowieka

  Osoby prowadzce przedmiot:

  Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzbski zb.jastrzebski@op.pl

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdasku

  Katedra: Promocji ZdrowiaZakad: Biomedycznych Podstaw Zdrowia

 • Materiay informacyjne dla studentw AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja

  Temat wicze 1

  Neuronalna struktura ukadu nerwowego

 • UKAD NERWOWY

  Orodkowy U.N.

  Mzgowie

  Rdze krgowy

  Obwodowy U.N.

  Zwoje nerwowe

  Nerwy czaszkowe i rdzeniowe

  PodziaPodzia anatomicznyanatomiczny

 • UKAD NERWOWY

  Uk. nerw. somatyczny

  Ukad piramidowy

  Ukad pozapiramidowy

  Uk. nerw. autonomiczny

  Cz wspczulna

  Cz przywspczulna

  PodziaPodzia czynnoczynnociowyciowy

 • NEURON

  Jest strukturaln i funkcjonaln jednostk ukadu nerwowego.

  Ze wzgldu na kryterium morfologiczne wyrnia si:

  Neurony jednobiegunowe

  Neurony dwubiegunowe

  Neurony pseudojednobiegunowe

  Neurony wielobiegunowe

 • NEURON

  Ze wzgldu na kryterium czynnociowe wyrnia si:

  Neurony aferentne

  Neurony eferentne

  Neurony poredniczce

 • Czynno ukadu nerwowego

  Zasadnicz funkcj neuronu jest przekazywanie informacji zakodowanej w postaci impulsu nerwowego.

  Impuls nerwowy = fala depolaryzacji

 • Rodzaje wkien nerwowych

  Wkna A (alfa, beta, gamma, delta)

  Wkna B

  Wkna Cs

  Wkna C dr.

 • Rodzaje neuronw

  - Aferentne (dorodkowe, wstpujce, czuciowe)- docieraj do rdzenia w korzeniach grzbietowych.

  - Eferentne (odrodkowe, zstpujce, ruchowe)-wychodz od rdzenia korzeniami brzusznymi.

  W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Czowieka w Zarysie.PZWL,str.59-69

 • Orodkowy ukad nerwowy

  Kade zachowanie czowieka ma swoje rdo w orodkowym ukadzie nerwowym, czyli w mzgowiu lub rdzeniu krgowym. Podstawowymi elementami mzgowia s: rdze przeduony, most, mdek, rdmzgowie, midzymzgowie i kresomzgowie, ktre tworzy pkule mzgu.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.34

 • Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.34

 • Rdze krgowy

  Rdze krgowy jest najniszym poziomem orodkowego ukadu nerwowego. Jego zadaniem jest midzy innymi przekazywanie informacji czuciowych z receptorw skrnych, stawowych, miniowych koczyn i tuowia oraz z narzdw wewntrznych na wysze pitra ukadu nerwowego.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.35

 • Rdze krgowy

  Motoneurony rdzenia, ktrych aksony unerwiajwkna mini poprzecznie prkowanych, uwaane s za wspln drog kocow" dla wszystkich drg zstpujcych, przekazujcych informacje sterujce aktywnoci ruchow.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.35

 • Rdze krgowy pooony jest w kanale krgowym i jest podzielony na segmenty (ryc. 1). Wyrnia si cz szyjn (8 segmentw), piersiow(12 segmentw), ldwiow (5 segmentw), krzyow (5 segmentw) i guziczn (1 segment). Ostatnie segmenty rdzenia le na wysokoci pierwszego krgu ldwiowego.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.35

  Rdze krgowy

 • Ryc. 1. A - podzia rdzenia krgowego na segmenty. Po wyjciu z kanau krgowego rdze zachowuje naturalne krzywizny: lordozszyjn, kifoz piersiow i lordoz ldwiow. Zgrubienia rdzenia w odcinku szyjnym i ldwiowo-krzyowym zwizane s z unerwieniem koczyn. B przekrj poprzeczny rdzenia - zaznaczono poszczeglne czci istoty szarej i biaej oraz korzenie nerwu rdzeniowego.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.36

 • Kady segment jest wyznaczony przez jedn parnerww rdzeniowych, ktre doprowadzaj do rdzenia informacje z receptorw na obwodzie i odprowadzajsygnay do efektorw.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.36

  Rdze krgowy

 • Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.37

 • Pie mzgu

  Pie mzgu tworz trzy poczone ze sobstruktury pooone nad rdzeniem krgowym: rdzeprzeduony, most i rdmzgowie. Znajduje si w nich wiele skupisk komrek nerwowych, ktre biorudzia w procesach sterowania ruchem.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.38

 • Pie mzgu

  Dwanacie par nerww czaszkowych, ktrych jdra s rozmieszczone w caym pniu mzgu, unerwia wikszo mini gowy i szyi, przekazuje informacje czuciowe (w tym dotyczce smaku, suchu i rwnowagi) z receptorw tego obszaru oraz unerwia przywspczulnie wikszo narzdw wewntrznych.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.38

 • Przez pie mzgu przechodz liczne drogi czce rdze krgowy z wyszymi poziomami ukadu nerwowego oraz drogi czce z mdkiem, poprzez konary mdku - dolne, rodkowe i grne. Ponadto, wzdu caego pnia mzgu rozciga si twr siatkowaty, skomplikowana struktura, utworzona przez krzyujce si wkna nerwowe i rozmieszczone pomidzy nimi neurony i ich skupiska.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.38

  Pie mzgu

 • Neurony tworu siatkowatego

  Neurony tworu siatkowatego maj wszechstronne poczenia z wieloma obszarami mzgowia i szaangaowane w koordynacj odruchw rdzeniowych i prostych czynnoci ruchowych, uczestnicz w kontroli pracy serca, cinienia krwi i oddychania, a take wpywaj na regulacj stanw snu i czuwania.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.38

 • Rdze przeduony

  W rdzeniu przeduonym znajduj si te jdra nerww czaszkowych, odpowiedzialne midzy innymi za odbir wraeczuciowych z narzdw wewntrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej (drog nerwu bdnego - X) oraz wraenia smakowe (nerw twarzowy - VII i jzykowo-gardowy - IX), a take za ruchowe unerwienie mini jzyka (nerw podjzykowy- XII). Na granicy rdzenia przeduonego i mostu le jdra przedsionkowe i limakowe (nerw przedsionkowo-limakowy -VIII), odbierajce sygnay z receptorw rwnowagi i suchu w uchu wewntrznym.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.38

 • Nerwy czaszkowe

 • rdmzgowierdmzgowie jest najmniejsz czci pnia mzgu. Wyrniamy w nim lece brzusznie konary mzgu, utworzone przede wszystkim przez wkna biegnce z kory mzgu do orodkw pnia i rdzenia krgowego, oraz pokryw rdmzgowia, w ktrej znajduje sikilka wanych skupisk neuronw.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.39

 • rdmzgowie

  Istota czarna, majca poczenia z jdrami kresomzgowia, odgrywa wan rol w regulacji czynnoci dowolnej mini.

  Jdro czerwienne otrzymuje informacje(m.in. z mdku poprzez konary grne) i daje pocztek drogom zstpujcym do rdzenia krgowego oraz wstpujcym do wzgrza. .

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.39

 • rdmzgowieWzgrki grne i dolne blaszki pokrywy i szwizane z przekazywaniem wrae wzrokowych i suchowych. Ponadto, w rdmzgowiu zlokalizowane s jdra nerww czaszkowych, odpowiedzialne midzy innymi za unerwienie mini gaki ocznej dziki czemu odgrywaj wan rol w kontroli ruchw oczu

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.40

 • Mdek

  Do mdku dochodz informacje czuciowe -wstpujce z rdzenia krgowego, ruchowe -zstpujce z kory mzgu oraz dotyczce rwnowagi -z narzdu przedsionkowego w uchu wewntrznym.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.40

 • Mdek

  Dziki integracji sygnaw z tych rde mdek zwrotnie wpywa zarwno na planowanie ruchw, jak i na ich wykonanie, kontroluje napicie miniowe, reguluje postaw ciaa oraz koordynuje ruchy gowy i gaek ocznych. Uczestniczy te w procesach uczenia si ruchw.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.40

 • Schemat mdku na przekroju strzakowym (A) i poprzecznym (B); IV komora czwarta.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.40

 • Midzymzgowie

  Midzymzgowie tworz dwie gwne struktury: wzgrze i podwzgrze

 • Wzgrze

  Wzgrze ley powyej rdmzgowia, wcinite pomidzy pkule mzgu, rozdzielone jest na praw i lew cz przez komor trzeci. Skada si z wielu skupisk istoty szarej (jder), poprzedzielanych wskimi pasmami istoty biaej.

  Piotr Krutki, Jan Celichowski[2001] BUDOWA I CZYNNO UKADUNERWOWEGO.[W;] J. Grski .Fizjologiczne podstawy Wysiku fizycznego. PZWL, str.41

 • Wzgrze

  Wzgrze stanowi wany oro