Cwiczenia z grafiki komputerowej 6 RYSUNEK WEKTOROWY W milosz/Rud_graf/PDF/Cwiczenia/_Cw6_Opis.pdf 

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Cwiczenia z grafiki komputerowej 6 RYSUNEK WEKTOROWY W...

wiczenia z grafiki komputerowej 6

RYSUNEK WEKTOROWY W CORELu

Miosz Michalski

Institute of PhysicsNicolaus Copernicus University

Padziernik 2015

1 / 15

Rysunki wektorowe w Corel Draw

Opis zadania Obrazy do wicze

Zadanie dotyczy najprostszych technik tworzenia obrazwwektorowych.

a) Tworzenie wykresw i diagramw (zad. Wykr nn.jpg)

b) Uycie narzdzia ksztat (zad. Kszt nn.jpg)

c) Wypenienia gradientowe (zad. Grad nn.jpg)

d) Efekty 3D (zad. 3Dimg nn.jpg)

W zadaniach naley utworzy rysunki w oparciu o bitmapowewzorce.

2 / 15

obrazyCw6/.

Tworzenie wykresw

Umieszczamy bitmap na dolnej warstwie i blokujemy jej edycj

Wygodnie jest zamieni kolor bitmapy na janiejszy, dla odrnienia odczerni, ktr bdziemy rysowa

Th* Th

0

Sea.

Rysujemy na drugiej warstwie, korzystajc z narzdzi krelarskich,rnicujc gruboci linii

Istotne jest ustawienie opcji Skaluj z obrazem w panelu z opcjaminarzdzia Kontur

Po wykonaniu rysunku usuwamy warstw z bitmap

3 / 15

Tworzenie wykresw

Umieszczamy bitmap na dolnej warstwie i blokujemy jej edycj

Wygodnie jest zamieni kolor bitmapy na janiejszy, dla odrnienia odczerni, ktr bdziemy rysowa

Th* Th

0

Sea.

Rysujemy na drugiej warstwie, korzystajc z narzdzi krelarskich,rnicujc gruboci linii

Istotne jest ustawienie opcji Skaluj z obrazem w panelu z opcjaminarzdzia Kontur

Po wykonaniu rysunku usuwamy warstw z bitmap

3 / 15

Tworzenie wykresw

Umieszczamy bitmap na dolnej warstwie i blokujemy jej edycj

Wygodnie jest zamieni kolor bitmapy na janiejszy, dla odrnienia odczerni, ktr bdziemy rysowa

Th* Th

0

Sea.

Rysujemy na drugiej warstwie, korzystajc z narzdzi krelarskich,rnicujc gruboci linii

Istotne jest ustawienie opcji Skaluj z obrazem w panelu z opcjaminarzdzia Kontur

Po wykonaniu rysunku usuwamy warstw z bitmap

3 / 15

Tworzenie wykresw

Umieszczamy bitmap na dolnej warstwie i blokujemy jej edycj

Wygodnie jest zamieni kolor bitmapy na janiejszy, dla odrnienia odczerni, ktr bdziemy rysowa

Th* Th

0

Sea.

Rysujemy na drugiej warstwie, korzystajc z narzdzi krelarskich,rnicujc gruboci linii

Istotne jest ustawienie opcji Skaluj z obrazem w panelu z opcjaminarzdzia Kontur

Po wykonaniu rysunku usuwamy warstw z bitmap

3 / 15

Tworzenie wykresw

Umieszczamy bitmap na dolnej warstwie i blokujemy jej edycj

Wygodnie jest zamieni kolor bitmapy na janiejszy, dla odrnienia odczerni, ktr bdziemy rysowa

Th* Th

0

Sea.

Rysujemy na drugiej warstwie, korzystajc z narzdzi krelarskich,rnicujc gruboci linii

Istotne jest ustawienie opcji Skaluj z obrazem w panelu z opcjaminarzdzia Kontur

Po wykonaniu rysunku usuwamy warstw z bitmap

3 / 15

Tworzenie wykresw

Umieszczamy bitmap na dolnej warstwie i blokujemy jej edycj

Wygodnie jest zamieni kolor bitmapy na janiejszy, dla odrnienia odczerni, ktr bdziemy rysowa

Th* Th

0

Sea.

Rysujemy na drugiej warstwie, korzystajc z narzdzi krelarskich,rnicujc gruboci linii

Istotne jest ustawienie opcji Skaluj z obrazem w panelu z opcjaminarzdzia Kontur

Po wykonaniu rysunku usuwamy warstw z bitmap

3 / 15

Tworzenie wykresw zachowywanie w innych formatach

Pliki w formacie CDR na og nie mog by uyte bezporednio wedytorach tekstu lub html. Rysunek naley wyeksportowa douniwersalnego formatu wektorowego (PDF, EPS, SVG) lub bitmapowego(PNG, JPG ), ustawiajc w polu dialogowym odpowiedni rozdzielczorasteryzacji (do druku 300 lub 600 DPI)

Obraz eksportowany jest na og bez marginesw. By je wprowadzi,otaczamy rysunek nieco wikszym prostoktem o niewidocznej liniikonturu

Th* Th

0

Sea.

Th* Th

0

Sea.

JPG z reguy nie jest odpowiednim formatem dla rysunkw kreskowych

4 / 15

Tworzenie wykresw zachowywanie w innych formatach

Pliki w formacie CDR na og nie mog by uyte bezporednio wedytorach tekstu lub html. Rysunek naley wyeksportowa douniwersalnego formatu wektorowego (PDF, EPS, SVG) lub bitmapowego(PNG, JPG ), ustawiajc w polu dialogowym odpowiedni rozdzielczorasteryzacji (do druku 300 lub 600 DPI)

Obraz eksportowany jest na og bez marginesw. By je wprowadzi,otaczamy rysunek nieco wikszym prostoktem o niewidocznej liniikonturu

Th* Th

0

Sea.

Th* Th

0

Sea.

JPG z reguy nie jest odpowiednim formatem dla rysunkw kreskowych4 / 15

Tworzenie wykresw zachowywanie w innych formatach

Pliki w formacie CDR na og nie mog by uyte bezporednio wedytorach tekstu lub html. Rysunek naley wyeksportowa douniwersalnego formatu wektorowego (PDF, EPS, SVG) lub bitmapowego(PNG, JPG ), ustawiajc w polu dialogowym odpowiedni rozdzielczorasteryzacji (do druku 300 lub 600 DPI)

Obraz eksportowany jest na og bez marginesw. By je wprowadzi,otaczamy rysunek nieco wikszym prostoktem o niewidocznej liniikonturu

Th* Th

0

Sea.

Th* Th

0

Sea.

JPG z reguy nie jest odpowiednim formatem dla rysunkw kreskowych4 / 15

Tworzenie wykresw przykad II

xD

xxpocz xkoc0

F(x)

| |

Pozycjonowanie obiektw wzgldem siebie (wyrwnanie irozkad)

Waciwa kolejno elementw na warstwie (przesu w gr,. . . w d)

Zrnicowana grubo linii (Skaluj z obrazkiem)

5 / 15

Tworzenie wykresw przykad II

xD

xxpocz xkoc0

F(x)

| |

Pozycjonowanie obiektw wzgldem siebie (wyrwnanie irozkad)

Waciwa kolejno elementw na warstwie (przesu w gr,. . . w d)

Zrnicowana grubo linii (Skaluj z obrazkiem)

5 / 15

Tworzenie wykresw przykad II

xD

xxpocz xkoc0

F(x)

| |

Pozycjonowanie obiektw wzgldem siebie (wyrwnanie irozkad)

Waciwa kolejno elementw na warstwie (przesu w gr,. . . w d)

Zrnicowana grubo linii (Skaluj z obrazkiem)

5 / 15

Tworzenie wykresw przykad II

xD

xxpocz xkoc0

F(x)

| |

Pozycjonowanie obiektw wzgldem siebie (wyrwnanie irozkad)

Waciwa kolejno elementw na warstwie (przesu w gr,. . . w d)

Zrnicowana grubo linii (Skaluj z obrazkiem)

5 / 15

Rysowanie ksztatw

Rysunek odrczny jest mao skuteczny, bo wprowadza wieleniedokadnoci i zbdnych wzw na krzywych. Ich pniejszaedycja staje si czasochonna.

Lepsze, mniej pracochonne rozwizanie: rysujemy elips lubaman i deformujemy je odpowiednio narzdziem ksztat

Wykorzystanie symetrii rysowanego obiektu: rysujemy powkkonturu, powielamy j symetrycznie i czymy obydwakawaki.

6 / 15

Rysowanie ksztatw

Rysunek odrczny jest mao skuteczny, bo wprowadza wieleniedokadnoci i zbdnych wzw na krzywych. Ich pniejszaedycja staje si czasochonna.

Lepsze, mniej pracochonne rozwizanie: rysujemy elips lubaman i deformujemy je odpowiednio narzdziem ksztat

Wykorzystanie symetrii rysowanego obiektu: rysujemy powkkonturu, powielamy j symetrycznie i czymy obydwakawaki.

6 / 15

Rysowanie ksztatw

Rysunek odrczny jest mao skuteczny, bo wprowadza wieleniedokadnoci i zbdnych wzw na krzywych. Ich pniejszaedycja staje si czasochonna.

Lepsze, mniej pracochonne rozwizanie: rysujemy elips lubaman i deformujemy je odpowiednio narzdziem ksztat

Wykorzystanie symetrii rysowanego obiektu: rysujemy powkkonturu, powielamy j symetrycznie i czymy obydwakawaki.

6 / 15

Rysowanie ksztatw

Rysunek odrczny jest mao skuteczny, bo wprowadza wieleniedokadnoci i zbdnych wzw na krzywych. Ich pniejszaedycja staje si czasochonna.

Lepsze, mniej pracochonne rozwizanie: rysujemy elips lubaman i deformujemy je odpowiednio narzdziem ksztat

Wykorzystanie symetrii rysowanego obiektu: rysujemy powkkonturu, powielamy j symetrycznie i czymy obydwakawaki.

6 / 15

Tworzenie wykresw przykad II

Kolejno krokw przy odrysowywaniu prostych ksztatw

7 / 15

Wypeniena gradientowe

Wypenienia gradientowe pozwalaj na tworzeniepseudo-fotograficznych efektw

gradient liniowy, radialny i stokowy

moliwo tworzenia wielobarwnych gradientw

8 / 15

Wypeniena gradientowe

Wypenienia gradientowe pozwalaj na tworzeniepseudo-fotograficznych efektw

gradient liniowy, radialny i stokowy

moliwo tworzenia wielobarwnych gradientw

8 / 15

Wypeniena gradientowe

Wypenienia gradientowe pozwalaj na tworzeniepseudo-fotograficznych efektw

gradient liniowy, radialny i stokowy

moliwo tworzenia wielobarwnych gradientw

8 / 15

Wypeniena gradientowe gradient liniowy, parametry

pozycje barw skadowych gradientu

obrt w stosunkudo pionu

9 / 15

Wypeniena gradientowe gradient stokowy

10 / 15

Wypeniena gradientowe gradient radialny

-15

9

przesunicie rodka

11 / 15

Efekty 3D

Efekty 3D uzyskujemy m. in. przez

deformacje perspektywiczne (narzdzie Perspective)

wytaczanie (narzdzie Extrude)

efekt cienia (narzdzie Drop shadow)

wypenienia gradientowe symulujce refleksy wiata icieniowanie

ABC

ABC

12 / 15

Efekty 3D

Efekty 3D uzyskujemy m. in. przez

deformacje perspektywiczne (narzdzie Perspective)

wytaczanie (narzdzie Extrude)

efekt cienia (narzdzie Drop shadow)

wypenienia gradientowe symulujce ref