Rozrod byd‚a cwiczenia

  • View
    2.542

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Rozrod byd‚a cwiczenia

BYDO

Historia1827 odkrycie komrki jajowej ssaka, 1841 stwierdzenie, ze plemnik jest komrk, 1875 opis zapodnienia, 1899 odkrycie roli dodatkowych gruczow pciowych,

Dojrzao pciowaBuhajki ok. 9 miesicy Jaweczki 7-9 miesicy

Dojrzao rozpodowaBuhajki 18 miesicy Jaweczki HF - 15-16 miesicy, 2/3 masy ciaa dorosej krowy

ZALETY INSEMINACJI Szybkie i atwe uzyskiwanie postpu hodowlanego nie tylko w oborach elitarnych, ale take w pogowiu masowym dziki temu, e od jednego buhaja przygotowuje si w roku kilkadziesit tysicy dawek inseminacyjnych i tyle te samic mona nimi unasienni.

ZALETY INSEMINACJI

Moliwo korzystania z nasienia buhajw o najwyszym potencjale genetycznym i produkcyjnym bez wzgldu na to, w jakim kraju czy na jakim kontynencie one yj.

ZALETY INSEMINACJI Moliwo realizowania przez hodowc rnych koncepcji hodowlanych lub produkcyjnych (np. podnoszenie iloci mleka i poprawianie jego skadu, produkcja okrelonego typu materiau rzenego) poprzez dobr buhajw o odpowiednich parametrach wyceny.

ZALETY INSEMINACJI Pewno, e nasienie uyte do inseminacji pochodzi od buhajw zdrowych, pozostajcych pod staym nadzorem lekarsko-weterynaryjnym, a zabieg unasieniania jest wykonywany w sposb perfekcyjny, nie zagraajcy zainfekowaniem samicy.

ZALETY INSEMINACJI Oszczdno si i czasu hodowcywaciciela samicy, bowiem to inseminator dojeda do jego zagrody na kade praktycznie wezwanie i na miejscu, w oborze, wykonuje zabieg unasieniania.

Skuteczno inseminacji to nie tylko sam zabieg unasieniania

Od hodowcy oczekuje si Wnikliwej obserwacji swego stada i terminowego zgaszania krw i jawek do inseminacji.

Hodowca wzywajcy inseminatora do zabiegu unasieniania, powinien poinformowa go:o wieku latujcej si samicy (jawka czy krowa),

o czasie wystpienia rui i o zauwaonych objawach,

o tym, jakim buhajem ma by samica unasieniona.

Od hodowcy oczekuje si Ewentualnej pomocy w czasie wykonywania zabiegu unasieniania, jeli samica jest niespokojna.

Ruja trwa u krowy od 6 do 36 godzin (rednio 18 godzin) Cykl pciowy (Rujowy) 21 dni

Metody wykrywania rui Obserwacja Wykorzystanie prbnika Zastosowanie pedometrw Pomiar stenia progesteronu we krwi mleku lub

FAZA PRZEDRUJOWA podczas ktrej wystpuje:podniecenie, szukanie kontaktu z innymi krowami i wspinanie si na nie, porykiwanie, spadek apetytu i obnienie wydajnoci mleka, zaczerwienienie cian przedsionka pochwy i lekkie obrzmienie warg sromowych, wyciek niewielkiej iloci bardzo rzadkiego, wodnistego luzu.

FAZA RUI WACIWEJ:tolerancja na obskakiwanie przez inne krowy, a take obskakiwanie ich

FAZA RUI WACIWEJ:obfity wyciek przejrzystego, bardzo cigliwego luzu rujowego, zwisajcego w ksztacie sopla

FAZA RUI WACIWEJ:silne obrzmienie warg sromowych, zaczerwienienie, wilgotno i poyskliwo cian przedsionka pochwy

FAZA RUI WACIWEJ: szukanie kontaktu z innymi krowami i lizanie ich

Najwaciwszym termin unasieniania jest midzy 12 a 24 godzin od pocztku rui waciwej.

U jawek ruja trwa krcej i dlatego naley je unasienia dwie godziny wczeniej ni krowy.

Niekiedy wskazana jest reinseminacja, ktr wykonuje si 10-12 godzin po pierwszym zabiegu.

Owulacja wystpuje 10-15 godzin od kocowych objaww rui Komrka jajowa zachowuje zdolno do zapodnienia przez 18-24 godziny Plemniki docieraj do jajowodw po 6-9 godzinach (kapacytacja plemnikw) Zachowuj zdolno do zapodnienia przez 18-20 godzin

FAZA PORUJOWA:

brak tolerancji na obskakiwanie przez inne krowy oraz chci wspinania si na nie, stopniowe zanikanie niepokoju i pobudzenia, powrt apetytu, zmniejszanie si obrzmienia warg sromowych i zaczerwienienia cian przedsionka pochwy, zanikajcy wyciek luzu porujowego, ktry jest mtny i bardzo lepki, czasem z domieszk krwi.

Przenoszenie zarodkwEtapy: 1. Superowulacja 2. Uzyskiwanie zarodkw 3. Manipulacja 4. Konserwacja zarodkw 5. Synchronizacja biorczy

Korzyci z przenoszenia zarodkw1. Zwikszenie wspczynnika reprodukcji samic 2. Uatwia transport materiau genetycznego i umoliwia pokonanie barier weterynaryjno sanitarnych 3. Umoliwia tworzenie rezerwy genetycznej ras i gatunkw zagroonych wyginiciem

Korzyci z przenoszenia zarodkw4. Stwarza moliwo uchronienia stad od chorb zakanych np. biaaczki poprzez pozyskiwanie zarodkw od zakaonych dawczy i przeniesienie ich do zdrowych biorczy 5. Uatwia testowanie samic na nosicielstwo niekorzystnych cech

Superowulacja

1. Zwielokrotnienie liczby zarodkw w jednym cyklu 2. Nieznaczny wzrost stopnia owulacji

Synchronizacja ruiKorzyci praktyczne: 1. Lepsza organizacja w hodowli 2. Minimalizuje si bdy w czasie wykrywania rui

Uzyskiwanie ci bliniaczych1. Hormonalna stymulacja owulacji mnogich przy uyciu hormonw FSH i PMSG (1516% ci bliniaczych), 2. Transplantacja kilku zarodkw do biorczyni (15-16%), 3. Wprowadzenie dodatkowego zarodka do biorczyni wczeniej zacielonej (30-60%), 4. Selekcja zwierzt z wielokrotnymi owulacjami i ciami bliniaczymi (odziedziczalno 0.006-0.028)

Cie bliniaczeU ras mlecznych ok. 5% U ras misnych ok. 1%

Czynniki ograniczajce liczb ci bliniaczych

1. Wystpowanie malej liczby owulacji na jajnikach 2. Wczesne zamierania zarodkw Macica krowy posiada pojemno utrzymania 5 podw lub po 3 w kadym z rogw macicznych

Metody rozpoznawania ciy u byda1. 2. 3. 4. Pomiar stenia progesteronu Prby na obecno estrogenw (100 dni ciy) Ultrasonografia Oznaczanie specyficznego czynnika ciowego (PSPB substancja biakowa wykrywalna we krwi pomidzy 24 dniem po inseminacji do 21 dnia po porodzie lub bPAG zwizek glikoproteidowy obecny od 28 dnia ciy i wytwarzany przez komrki oyska) Badanie kliniczne poprzez prostnic

5.

Wywoywanie porodw1. W celu synchronizacji laktacji z okresem pastwiskowym 2. W przypadkach krzyowania towarowego (cikie porody, due cielta) 3. Synchronizacja porodw u wikszej liczby zwierzt