Cwiczenia Komunikacja Interpersonalna

 • View
  230

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cwiczenia Komunikacja Interpersonalna

Text of Cwiczenia Komunikacja Interpersonalna

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  1 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  Ucz si Zarzdza Swoj Karier

  Komunikacja Interpersonalna

  Zeszyt wicze

  Grudzie 2012

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  2 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 1

  MOWA CIAA - SPRAWDZIAN UMIEJTNOCI ODCZYTYWANIA KOMUNIKATW

  Jeeli kto

  to moe to oznacza, e ....

  1. ....bbni palcami w blat stou ....

  2. .... podpiera gow rk ....

  3. .... gadzi si po brodzie ....

  4. .... ma skrzyowane rce na piersi i skrzyowane nogi ....

  5. ....siedzc na krzele , przechyla si w ty, rce zakada z tyu gowy

  6. ....ciskajc Twoj do, obraca j w taki sposb, e jego znajduje si na grze

  7. ....podpiera gow , trzymajc do na policzku ....

  8. ....obgryza paznokcie ....

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  3 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 2 PROSZ PRZYPISAC CYFR OD 0 DO 100 Przy kadym sowie, okrelajc stopie (procent), w jakim stopniu sowo to ma odzwierciedla swoje znaczenie:

  Zwykle ... Czsto .... Czasami .... Rzadko ..... Prawie ... Duo ... miesznie .... Ostronie ..... Nigdy .... Zawsze ..... Wszyscy ... Wszystko .. Nic ... Wszdzie . Nikogo ... Nikt .

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  4 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 3 Sprbuj nazwa pokazane emocje:

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  5 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 4 JAKIM JESTE SUCHACZEM Przypomnij sobie rozmowy, jakie prowadzie z nauczycielami (N), rodzicami (R) lub kolegami (K). zaznacza k-eczkiem wok + te wszystkie sytuacje, ktre zdarzajc si w czasie rozmowy wywouj u Ciebie uczucie przy-kroci, irytacji lub rozdranienia, niekorzystanie nastawiaj Ci wobec rozmwcy.

  N

  R

  K

  1. Rozmwca nie daje mi szans wypowiedzenia si, mimo, i mam co do powiedzenia,

  + + +

  2. Rozmwca stale mi przerywa w czasie spotkania + + +

  3. Rozmwca nie patrzy prosto w oczy, jestem przekonany, e mnie nie sucha

  + + +

  4. Rozmowa powoduje uczucie straty czasu + + +

  5. Rozmwca stale si krzta + + +

  6. Rozmwca nigdy si nie umiecha. Wywouj eto uczucie obawy

  + + +

  7. Rozmwca odwraca moja uwag pytaniami i komentarza-mi

  + + +

  8. Niezalenie od tego co powiem, partner zawsze studzi mj zapa

  + + +

  9. Rozmwca zawsze stara si sprostowa moj wypowied. + + +

  10. Rozmwca zmienia sens moich sw, podajc inna wa-sn ich tre.

  + + +

  11. Kiedy zadaj pytanie, rozmwca zmusza mnie do obro-ny

  + + +

  12. Kiedy rozmwca zapytuje mnie powtrnie, daje do zro-zumienia, e nie dosysza wypowiedzi.

  + + +

  13. Rozmwca nie suchajc do koca, przerywa mi w celu zgodzenia si z moim zdaniem

  + + +

  14. W czasie rozmowy rozmwca zajmuje si rzeczami po-stronnymi. Jestem przekonany, e nie uwaa.

  + + +

  15. Rozmwca wyciga wnioski za mnie + + +

  16. Rozmwca zawsze wtrca sowo w moj wypowied. + + +

  17. Rozmwca patrzy na mnie bardzo uwanie nie mru-gnwszy nawet okiem

  + + +

  18. Rozmwca patrzy na mnie, jak gdyby mnie ocenia. Jest to bardzo denerwujce.

  + + +

  19. Jeeli proponuj nowe rozwizanie, rozmwca stwier-dza, e te tak myla

  + + +

  20. Rozmwca przegrywa jeli zbyt czsto kiwa gow i acha i ocha

  + + +

  21. Gdy mwi o sprawach powanych, rozmwca wtrca mieszne historyjki, arty, anegdoty

  + + +

  22. Rozmwca czsto spoglda na zegarek + + +

  23. Gdy wchodz do pomieszczenia (klasy, pokoju) roz-mwca odkada wszystkie sprawy i uwag koncentruje na mnie.

  + + +

  24. Rozmwca daje do zrozumienia, e przeszkadzam mu w wykonywaniu wanej pracy

  + + +

  25. Rozmwca wymaga, aby wszyscy si z nim zgadzali. Kade wystpienie koczy si pytaniem Czy te tak mylisz?, Czyby si ze mn nie zgadza?..

  + + +

  Liczba zakrelonych plusw suma

  .

  .

  .

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  6 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 5 STYLE KOMUNIKACJI Poniej mamy 4 zadania, a do kadego z nich 4 rne zakoczenia. Zastanw si, ktre z nich najlepiej pasuj do Ciebie, do tego co mylisz, co czujesz, jak si zachowujesz w kontaktach z innymi. Napisz 1 obok tego zakocze-nia, ktre Twoim zdaniem najlepiej oddaje prawd o Tobie, 2 i 3 piszesz kolejno przy zdaniach mniej prawdzi-wych i 4 przy zdaniu, ktre najmniej do Ciebie pasuje. 1. W kontaktach z innymi czuj si najbardziej zadowolony... a __ gdy poszukuje si nowych idei, koncepcji czy innowacyjnych rozwiza b __ gdy bierze si pod uwag odczucia ludzi, rozwaa powody ich zachowania, gdy wane s relacje midzyludz-kie c __ gdy pracuje si systematycznie nad problemem przy uyciu logicznego dociekania i wnioskowania d __ gdy realizujemy przedsiwzicie w ktre mog zaangaowa cae swoje moliwoci, a ktrego rezultat jest szybko widoczny 2. Zauwaam, e pracujc z innymi denerwuje si, gdy oni... a __ trac czas na zbyt dugie dyskusje zamiast zabra si za konkretne dziaanie b __ nie dostrzegaj wagi czynnika ludzkiego w danym problemie c __ opieraj si tylko na starych sposobach dziaania, s zamknici na nowe rzeczy d __ dziaaj zbyt raptownie, nie powicaj do czasu na gruntown analiz wszystkich aspektw danej sprawy 3. Gdy pracuj nad danym zagadnieniem, najwaniejszym jest dla mnie... a __ logika, systematyczno i racjonalno w podejciu do problemu b __ jak najszybsze osignicie celu przy uyciu rodkw i metod najbardziej skutecznych w danej sytuacji c __ rozwaenie wszystkich moliwych rozwiza i ich skutkw d __ jakie reakcje, uczucia wywouje w innych moje podejcie do zagadnienia, jak jest odbierane i oceniane 4. Czuj si niezadowolony z siebie, kiedy... a __ przysporzyem innym nieprzyjemnoci - w rezultacie tego popsuem nasze stosunki b __ spniem si z podjciem stosownych dziaa i w rezultacie tego straciem szans na osignicie celu c __ rozwizywaem problem starym sposobem, a potem dowiedziaem si, e istniej nowsze i lepsze metody

  d __ pominem jakie istotne czynniki czy te dokonaem niedokadnej analizy danych PODSUMOWANIE:

  pytanie nr:

  1 2 3 4

  NAZWA STYLU WYNIK

  Analityk

  C..........

  D..........

  A..........

  D..........

  =...............

  Przyjaciel

  B..........

  B..........

  D..........

  A..........

  =...............

  Pomysodawca

  A..........

  C..........

  C..........

  C..........

  =...............

  Zadaniowiec

  D..........

  A..........

  B..........

  B..........

  =...............

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  7 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  Nadawaj na tych samych falach

  Oprcz rnic spoecznych czy zawodowych, istniej midzy ludmi rnice indywidualne w przekazywaniu i od-bieraniu informacji. Mamy rne style formuowania przekazw i wchodzenia w kontakt z innymi, mamy te pew-ne preferencje co do tego, jak inni powinni si z nami komunikowa, jakiego rodzaju informacje zawiera w swoich przekazach. Pewne zagadnienia s dla nas bardziej interesujce i chtniej podejmowane ni inne. Wie si to z typem osobowoci.

  Jedna z typologii osobowoci dzieli ludzi wedug preferowanych stylw komunikacji na 4 typy. Przyjrzyjmy si im prbujc wrd nich odnale siebie i naszych kolegw z zespou. Poznanie preferencji, nastawie, przyzwyczaje kadego z nich moe pomc nam w lepszej komunikacji. Dlaczego warto je pozna? Poniewa szansa, e nasz informacja dotrze i bdzie zrozumiana przez odbiorc zwikszy si, gdy zaczniemy nadawa na tych samych fa-lach, na ktrych funkcjonuje druga osoba. Musimy dopasowa nasz styl do preferencji odbiorcy i tak opakowa nasz informacj, aby by on skonny j odebra.

  JAK KOMUNIKOWA SI Z INNYMI

  Analityk:

  Przywizuje du wag do faktw. Poszukuje danych liczbowych, szczegowych informacji i przesanek. Zwykle podchodzi do problemu w sposb usystematyzowany i ostrony. Potrzebuje czasu na samodzielne zbadanie zagadnienia i podjcie decyzji. Analizuje dane dotyczce przeszoci, rozwaa sytuacj obecn i na tej pod-stawie tworzy plany odnonie przyszoci. Mwi niewiele, zadaje krtkie pytania odnonie faktw.

  Krytykowany: zbyt ostrony, zbyt powolny w decyzjach, biurokrata bez serca i bez wyobrani Jeeli wic chcemy taka osob do czego przekona, musimy bardzo dobrze si przygotowa i przedstawi jak najwicej konkretnych argumentw. Dobrze jest pokaza dokumentacj zagadnienia czy konkretn propozycj na pimie wraz z liczbami, faktami czy wykresem, aby da jej szans dokadnego zanalizowania problemu czy idei, ktre przedstawiamy.

  Przyjaciel:

  Przywizuje du wag do relacji midzyludzkich. Jest zainteresowany wzajemnymi oddziaywaniami ludzi. Inte-resuj go pobudki ludzkich dziaa. Jest wraliwy na uczucia, ma wysoki poziom empatii. Ocenia sytuacj w kategoriach zaangaowanych w ni emocji ludzkich. Jest uwaany za lojalnego i pomocnego przyjaciela. Na-stawiony na przeszo - czsto tworzy odniesienia do przeszych wydarze i swoich relacji z innymi ludmi w tym czasie. Lubi rozmawia o ludziach i ich emocjach.

  Krytykowany: zbyt sentymentalny i poddajcy si emocjom, mikki - atwo nim manipulowa Jeeli chcesz zainteresowa tak osob swoim pomysem, zaznacz c