of 12 /12
Uczę się Zarządzać Swoją Karierą Komunikacja Interpersonalna Zeszyt ćwiczeń Grudzień 2012

Cwiczenia Komunikacja Interpersonalna

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cwiczenia Komunikacja Interpersonalna

Text of Cwiczenia Komunikacja Interpersonalna

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  1 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  Ucz si Zarzdza Swoj Karier

  Komunikacja Interpersonalna

  Zeszyt wicze

  Grudzie 2012

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  2 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 1

  MOWA CIAA - SPRAWDZIAN UMIEJTNOCI ODCZYTYWANIA KOMUNIKATW

  Jeeli kto

  to moe to oznacza, e ....

  1. ....bbni palcami w blat stou ....

  2. .... podpiera gow rk ....

  3. .... gadzi si po brodzie ....

  4. .... ma skrzyowane rce na piersi i skrzyowane nogi ....

  5. ....siedzc na krzele , przechyla si w ty, rce zakada z tyu gowy

  6. ....ciskajc Twoj do, obraca j w taki sposb, e jego znajduje si na grze

  7. ....podpiera gow , trzymajc do na policzku ....

  8. ....obgryza paznokcie ....

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  3 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 2 PROSZ PRZYPISAC CYFR OD 0 DO 100 Przy kadym sowie, okrelajc stopie (procent), w jakim stopniu sowo to ma odzwierciedla swoje znaczenie:

  Zwykle ... Czsto .... Czasami .... Rzadko ..... Prawie ... Duo ... miesznie .... Ostronie ..... Nigdy .... Zawsze ..... Wszyscy ... Wszystko .. Nic ... Wszdzie . Nikogo ... Nikt .

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  4 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 3 Sprbuj nazwa pokazane emocje:

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  5 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 4 JAKIM JESTE SUCHACZEM Przypomnij sobie rozmowy, jakie prowadzie z nauczycielami (N), rodzicami (R) lub kolegami (K). zaznacza k-eczkiem wok + te wszystkie sytuacje, ktre zdarzajc si w czasie rozmowy wywouj u Ciebie uczucie przy-kroci, irytacji lub rozdranienia, niekorzystanie nastawiaj Ci wobec rozmwcy.

  N

  R

  K

  1. Rozmwca nie daje mi szans wypowiedzenia si, mimo, i mam co do powiedzenia,

  + + +

  2. Rozmwca stale mi przerywa w czasie spotkania + + +

  3. Rozmwca nie patrzy prosto w oczy, jestem przekonany, e mnie nie sucha

  + + +

  4. Rozmowa powoduje uczucie straty czasu + + +

  5. Rozmwca stale si krzta + + +

  6. Rozmwca nigdy si nie umiecha. Wywouj eto uczucie obawy

  + + +

  7. Rozmwca odwraca moja uwag pytaniami i komentarza-mi

  + + +

  8. Niezalenie od tego co powiem, partner zawsze studzi mj zapa

  + + +

  9. Rozmwca zawsze stara si sprostowa moj wypowied. + + +

  10. Rozmwca zmienia sens moich sw, podajc inna wa-sn ich tre.

  + + +

  11. Kiedy zadaj pytanie, rozmwca zmusza mnie do obro-ny

  + + +

  12. Kiedy rozmwca zapytuje mnie powtrnie, daje do zro-zumienia, e nie dosysza wypowiedzi.

  + + +

  13. Rozmwca nie suchajc do koca, przerywa mi w celu zgodzenia si z moim zdaniem

  + + +

  14. W czasie rozmowy rozmwca zajmuje si rzeczami po-stronnymi. Jestem przekonany, e nie uwaa.

  + + +

  15. Rozmwca wyciga wnioski za mnie + + +

  16. Rozmwca zawsze wtrca sowo w moj wypowied. + + +

  17. Rozmwca patrzy na mnie bardzo uwanie nie mru-gnwszy nawet okiem

  + + +

  18. Rozmwca patrzy na mnie, jak gdyby mnie ocenia. Jest to bardzo denerwujce.

  + + +

  19. Jeeli proponuj nowe rozwizanie, rozmwca stwier-dza, e te tak myla

  + + +

  20. Rozmwca przegrywa jeli zbyt czsto kiwa gow i acha i ocha

  + + +

  21. Gdy mwi o sprawach powanych, rozmwca wtrca mieszne historyjki, arty, anegdoty

  + + +

  22. Rozmwca czsto spoglda na zegarek + + +

  23. Gdy wchodz do pomieszczenia (klasy, pokoju) roz-mwca odkada wszystkie sprawy i uwag koncentruje na mnie.

  + + +

  24. Rozmwca daje do zrozumienia, e przeszkadzam mu w wykonywaniu wanej pracy

  + + +

  25. Rozmwca wymaga, aby wszyscy si z nim zgadzali. Kade wystpienie koczy si pytaniem Czy te tak mylisz?, Czyby si ze mn nie zgadza?..

  + + +

  Liczba zakrelonych plusw suma

  .

  .

  .

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  6 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 5 STYLE KOMUNIKACJI Poniej mamy 4 zadania, a do kadego z nich 4 rne zakoczenia. Zastanw si, ktre z nich najlepiej pasuj do Ciebie, do tego co mylisz, co czujesz, jak si zachowujesz w kontaktach z innymi. Napisz 1 obok tego zakocze-nia, ktre Twoim zdaniem najlepiej oddaje prawd o Tobie, 2 i 3 piszesz kolejno przy zdaniach mniej prawdzi-wych i 4 przy zdaniu, ktre najmniej do Ciebie pasuje. 1. W kontaktach z innymi czuj si najbardziej zadowolony... a __ gdy poszukuje si nowych idei, koncepcji czy innowacyjnych rozwiza b __ gdy bierze si pod uwag odczucia ludzi, rozwaa powody ich zachowania, gdy wane s relacje midzyludz-kie c __ gdy pracuje si systematycznie nad problemem przy uyciu logicznego dociekania i wnioskowania d __ gdy realizujemy przedsiwzicie w ktre mog zaangaowa cae swoje moliwoci, a ktrego rezultat jest szybko widoczny 2. Zauwaam, e pracujc z innymi denerwuje si, gdy oni... a __ trac czas na zbyt dugie dyskusje zamiast zabra si za konkretne dziaanie b __ nie dostrzegaj wagi czynnika ludzkiego w danym problemie c __ opieraj si tylko na starych sposobach dziaania, s zamknici na nowe rzeczy d __ dziaaj zbyt raptownie, nie powicaj do czasu na gruntown analiz wszystkich aspektw danej sprawy 3. Gdy pracuj nad danym zagadnieniem, najwaniejszym jest dla mnie... a __ logika, systematyczno i racjonalno w podejciu do problemu b __ jak najszybsze osignicie celu przy uyciu rodkw i metod najbardziej skutecznych w danej sytuacji c __ rozwaenie wszystkich moliwych rozwiza i ich skutkw d __ jakie reakcje, uczucia wywouje w innych moje podejcie do zagadnienia, jak jest odbierane i oceniane 4. Czuj si niezadowolony z siebie, kiedy... a __ przysporzyem innym nieprzyjemnoci - w rezultacie tego popsuem nasze stosunki b __ spniem si z podjciem stosownych dziaa i w rezultacie tego straciem szans na osignicie celu c __ rozwizywaem problem starym sposobem, a potem dowiedziaem si, e istniej nowsze i lepsze metody

  d __ pominem jakie istotne czynniki czy te dokonaem niedokadnej analizy danych PODSUMOWANIE:

  pytanie nr:

  1 2 3 4

  NAZWA STYLU WYNIK

  Analityk

  C..........

  D..........

  A..........

  D..........

  =...............

  Przyjaciel

  B..........

  B..........

  D..........

  A..........

  =...............

  Pomysodawca

  A..........

  C..........

  C..........

  C..........

  =...............

  Zadaniowiec

  D..........

  A..........

  B..........

  B..........

  =...............

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  7 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  Nadawaj na tych samych falach

  Oprcz rnic spoecznych czy zawodowych, istniej midzy ludmi rnice indywidualne w przekazywaniu i od-bieraniu informacji. Mamy rne style formuowania przekazw i wchodzenia w kontakt z innymi, mamy te pew-ne preferencje co do tego, jak inni powinni si z nami komunikowa, jakiego rodzaju informacje zawiera w swoich przekazach. Pewne zagadnienia s dla nas bardziej interesujce i chtniej podejmowane ni inne. Wie si to z typem osobowoci.

  Jedna z typologii osobowoci dzieli ludzi wedug preferowanych stylw komunikacji na 4 typy. Przyjrzyjmy si im prbujc wrd nich odnale siebie i naszych kolegw z zespou. Poznanie preferencji, nastawie, przyzwyczaje kadego z nich moe pomc nam w lepszej komunikacji. Dlaczego warto je pozna? Poniewa szansa, e nasz informacja dotrze i bdzie zrozumiana przez odbiorc zwikszy si, gdy zaczniemy nadawa na tych samych fa-lach, na ktrych funkcjonuje druga osoba. Musimy dopasowa nasz styl do preferencji odbiorcy i tak opakowa nasz informacj, aby by on skonny j odebra.

  JAK KOMUNIKOWA SI Z INNYMI

  Analityk:

  Przywizuje du wag do faktw. Poszukuje danych liczbowych, szczegowych informacji i przesanek. Zwykle podchodzi do problemu w sposb usystematyzowany i ostrony. Potrzebuje czasu na samodzielne zbadanie zagadnienia i podjcie decyzji. Analizuje dane dotyczce przeszoci, rozwaa sytuacj obecn i na tej pod-stawie tworzy plany odnonie przyszoci. Mwi niewiele, zadaje krtkie pytania odnonie faktw.

  Krytykowany: zbyt ostrony, zbyt powolny w decyzjach, biurokrata bez serca i bez wyobrani Jeeli wic chcemy taka osob do czego przekona, musimy bardzo dobrze si przygotowa i przedstawi jak najwicej konkretnych argumentw. Dobrze jest pokaza dokumentacj zagadnienia czy konkretn propozycj na pimie wraz z liczbami, faktami czy wykresem, aby da jej szans dokadnego zanalizowania problemu czy idei, ktre przedstawiamy.

  Przyjaciel:

  Przywizuje du wag do relacji midzyludzkich. Jest zainteresowany wzajemnymi oddziaywaniami ludzi. Inte-resuj go pobudki ludzkich dziaa. Jest wraliwy na uczucia, ma wysoki poziom empatii. Ocenia sytuacj w kategoriach zaangaowanych w ni emocji ludzkich. Jest uwaany za lojalnego i pomocnego przyjaciela. Na-stawiony na przeszo - czsto tworzy odniesienia do przeszych wydarze i swoich relacji z innymi ludmi w tym czasie. Lubi rozmawia o ludziach i ich emocjach.

  Krytykowany: zbyt sentymentalny i poddajcy si emocjom, mikki - atwo nim manipulowa Jeeli chcesz zainteresowa tak osob swoim pomysem, zaznacz co przyniesie on ludziom, jak wpynie na ich nastrj, atmosfer w zespole, jak rozwie problemy spoeczne. Dane liczbowe, wykresy, paragrafy zrobi na tej osobie mniejsze wraenie ni ludzkie aspekty danej sytuacji. Osoba taka lubi rozwaania na temat charakterw i typw osobowoci ludzi, ich odczu i pobudek dziaania.

  Pomysodawca:

  Przywizuje du wag do nowatorskich pomysw, nowych teorii i koncepcji. Lubi by zaangaowany w tworze-nie czego zupenie nowego i unikalnego. Jest zorientowany na przyszo. Inni postrzegaj go jako osob innowacyjn, twrcz, posiadajc wyobrani. Lubi zmienia wiat, zadaje prowokacyjne pytania, poddaje w wtpliwo uznane prawdy, nie uwaa rzeczy za przesdzone. Nie interesuje go przestrzeganie przyjtych procedur albo te bzdurne przepisy uniemoliwiajce realizacj jego koncepcji. Lubi duo mwi, gdy zapali si do nowego projektu.

  Krytykowany: niepraktyczny idealista, yje z gow w chmurach, niepoprawny marzyciel Aby przekona go do naszego pomysu, wystarczy mu [okaza jego nowatorstwo - wtedy chtnie pomoe nam go rozwin. Jeeli chcesz troch oderwa si od codziennych problemw, pobuja w obokach, stworzy now wizj dla waszego zespou czy organizacji, to pozwl si mu porwa w rozmowie, otwrz si na jego sposb widzenia wiata, nie udowadniaj mu, e czego nie mona, nie cytuj mu przepisw, bo tego nie oczekuje.

  Zadaniowiec:

  Kadzie nacisk na praktyczne dziaanie i jego rezultaty. Lubi dziaa efektywnie i osiga szybkie wyniki. Jest po-strzegany przez innych jako podejmujcy szybkie decyzje oraz kierunkujcy i praktyczny. Jest zorientowany na tu i teraz. Lubi dziaanie, tworzenie i konkrety. Przeksztaca idee w konkretne dziaania, jest dynamiczny i pomysowy. Lubi krtkie, konkretne rozmowy dotyczce zadania.

  Krytykowany: Zbyt impulsywny, w trakcie podejmowania decyzji nie myli perspektywicznie a tylko o biecych efektach, nie poszukuje nowych metod, nie bierze pod uwag ludzi i ich odczu. Jeeli chcesz go zachci do wspudziau w jakim dziaaniu, nie rozwijaj przed nim kwiecistych tyrad dotycz-

  cych idei, nie przedstawiaj dugich wywodw i dokumentacji, nie bd na niego rwnie dziaay aspekty emocjonalne. On po prostu chce wiedzie, co jest do zrobienia, na ile jest to wane oraz jaki ma by wynik. Znajdzie z pewnoci praktyczn drog do realizacji celu i zmobilizuje te innych do dziaania.

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  8 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  WICZENIE 6 TEST NA KOMUNIKATYWNO Test na komunikatywno analizuje ogln zdolno porozumiewania si. Niektre twierdzenia dotycz bdw w komunikacji, w tym nieporozumie zarwno werbalnych, jak i niewerbalnych. Inne okrelaj zasady komunikacji sownej i sposoby wyraania myli, uczu oraz przekazywania informacji. S te pozycje dotyczce niewerbalnych metod wyraania myli i uczu.

  Nr twierdzenia Twierdzenie jest prawdziwe

  Twierdzenie nie jest prawdziwe

  1. P N

  2. P N

  3. P N

  4. P N

  5. P N

  6. P N

  7. P N

  8. P N

  9. P N

  10. P N

  11. P N

  12. P N

  13. P N

  14. P N

  15. P N

  16. P N

  17. P N

  18. P N

  19. P N

  20. P N

  21. P N

  22. P N

  23. P N

  24. P N

  25. P N

  26. P N

  27. P N

  28. P N

  29. P N

  30. P N

  31. P N

  32. P N

  33. P N

  34. P N

  35. P N

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  9 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  Nr twierdzenia Twierdzenie jest prawdziwe

  Twierdzenie nie jest prawdziwe

  36. P N

  37. P N

  38. P N

  39. P N

  40. P N

  41. P N

  42. P N

  43. P N

  44. P N

  45. P N

  46. P N

  47. P N

  48. P N

  49. P N

  50. P N

  51. P N

  52. P N

  53. P N

  54. P N

  55. P N

  56. P N

  57. P N

  58. P N

  59. P N

  60. P N

  61. P N

  62. P N

  63. P N

  64. P N

  65. P N

  66. P N

  67. P N

  68. P N

  69. P N

  70. P N

  71. P N

  72. P N

  73. P N

  74. P N

  75. P N

  76. P N

  77. P N

  78. P N

  79. P N

  80. P N

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  10 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  KOMUNIKACJA JEDNOKIERUNKOWA I DWUKIERUNKOWA

  Komunikacja jednokierunkowa Komunikacja dwukierunkowa

  PLUSY: Szybko przekazu Redukowanie niepewnoci Zwizo Bezdyskusyjny odbir

  PLUSY: Maksymalne wykorzystanie wiadomoci

  przekazujcego, Precyzja i jasno odbioru Redukowanie niepewnoci Bogatsza tre informacji cilejszy kontakt nadawcy z odbiorc Pozytywne umotywowanie odbiorcw

  uczestnictwo w procesie przekazu infor-macji

  MINUSY: Sabszy odbir Moliwo bdnej interpretacji Brak identyfikacji odbiorcy z nadawc Nisze zainteresowanie odbiorcw

  MINUSY: Wyduenie czasu przekazu Konieczno rzetelnego rozeznania treci

  przekazywanej informacji Konieczno podtrzymywania zainteresowa-

  nia odbiorcy.

  Polecenia komunikaty

  Procesy wymagajca penego uczestnictwa in-nych: - proces decyzyjny - szkolenia - narady

  Postawy sprzyjajce komunikowaniu:

  Postawy blokujce komunikacj:

  1. podkrelanie wsplnoty, 1. podkrelanie odrbnoci,

  2. akceptacja, 2. wywyszanie si,

  3. cierpliwo, 3. okazywanie zniecierpliwienia,

  4. sympatia, 4. obojtno,

  5. empatia, 5. wrogie nastawienie,

  6. denie do kompromisu, 6. sztywno stanowisk,

  7. gotowo do zmiany zdania, 7. niezachwiana pewno swojego zdania,

  8. otwarto, 8. podejrzliwo,

  9. spontaniczno. 9. tendencja do manipulowania

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  11 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  Projekt, w ktrym uczestniczysz Ucz si Zarzdza Swoj Karier - modu Komunikacja Interpersonalna Warsztaty Inspiracyjne

  przygotowany i realizowany jest w ramach nieodpatnej dziaalnoci poytku publicznego przez:

  Akademi Liderw Innowacji i Przedsibiorczoci Fundacja dr Bogusawa Federa

  KRS 0000318482

  ul. Orzeszkowej 2 A 05-827 Grodzisk Mazowiecki

  www.Wiedza3G.pl [email protected] tel./fax 22 734 34 81

  Akademia Liderw Innowacji i Przedsibiorczoci Fundacja dr Bogusawa Federa posiada status organizacji poytku publiczne-go i dziaa na rzecz wdraania i rozwijania idei przedsibiorczoci. Gwnym celem dziaania i jest wspieranie postaw innowa-cyjnych i przedsibiorczych w istniejcych organizacjach i przedsibiorstwach a take pomoc w tworzeniu nowych przedsi-biorstw (start up) opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji poprzez:

  1. Dziaania na rzecz upowszechniana i wdraania idei przedsibiorczoci oraz promocja odwagi w myleniu. Budowanie kultury przedsibiorczoci w rodzinie, szkole, wasnym rodowisku daje najwiksze szanse na sprostanie przy-szym zmianom. Kultura przedsibiorczoci to take umiejtno przewidywania nowych moliwoci i posiadania ducha inicja-tywy. Musi by utosamiany z innowacyjnoci, poszukiwaniem i przewidywaniem zmian, postrzeganiem zmian obecnych i ich wykorzystaniem, niezalenie od zasobw posiadanych w danej chwili - rozumiany take jako umiejtno zarzdzania ryzy-kiem. - Rozwijanie przedsibiorczoci wrd najmodszych: podniesienie wiadomoci rodzicw, opiekunw i dzieci na temat roz-wijania przedsibiorczoci, wspierania dziecicych marze i inicjatyw, przygotowywania od najmodszych lat do samodzielnego ycia, rozwizywania problemw, pokonywania trudnoci i osigania celw. Upowszechnianie wiedzy na temat sposobw ksztatowania i umacniania dziecicych postaw przedsibiorczoci. - Rozwijanie przedsibiorczoci wrd modziey i studentw: budowanie kultury przedsibiorczoci wrd licealistw i stu-dentw, rozwijanie inicjatyw. Realizacja projektw analizujcych poziom przedsibiorczoci, potrzeb samorealizacji, odpowie-dzialny start w dorose ycie zawodowe modziey. Wsparcie programw edukacyjnych dotyczcych samozatrudnienia.

  2. Mikroporady - wsparcie i pomoc dla powstajcych i istniejcych mikro firm Udzielanie pomocy w zarzdzaniu mikro firm z wykorzystaniem i poprzez sie internetow , upowszechnianie wiedzy oraz nowoczesnych rozwiza prawnych i organizacyjnych. Udostpnianie praktycznych porad, rekomendacji i opinii ekspertw, bezpatnego wsparcia na kadym etapie dziaalnoci gospodarczej, od podjcia decyzji o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej a do zamknicia, przeksztacenia lub zawieszenia. Wicej: www.Mikroporady.pl

  3. Budowa pozytywnego wizerunku przedsibiorcy, inicjatywy prywatnej Nasze dziaania maj na celu wzbudzenie zainteresowania histori polskiej mikro przedsibiorczoci oraz poszerzenie wiedzy na ten temat. Wierzymy, e przedstawione idee, promocja inicjatywy prywatnej i polskiej mikro przedsibiorczoci przyczyni si do upowszechnienia wiedzy o dorobku i wkadzie Polakw w rozwj gospodarczy Polski i tym samym do zmiany wizerunku przedsibiorcy.

  4. Uczestnictwo w procesie legislacyjnym Polska gospodarka to nie duy przemys, hipermarkety, huty i kopalnie, to przede wszystkim setki tysicy drobnych przedsi-biorcw. Wedug standardw Unii Europejskiej mikro przedsibiorca to zatrudniajcy do 9 osb, a may przedsibiorca to za-trudniajcy do 49 osb. Sektor drobnej przedsibiorczoci to przede wszystkim M&M czyli mali i mikro. To oni s lokomotyw krajowej gospodarki, napdzajc wiele ekonomicznych wskanikw. - Stanowi 96% wszystkich polskich firm - Zapewniaj 75% wszystkich wpyww z podatkw. - Wytwarzaj 51% zysku gospodarki kraju Mikro i mali przedsibiorcy stanowi najbardziej mobilny segment polskiej gospodarki, ktrego zarazem najbardziej dotykaj rne skomplikowane regulacje oraz ich czste zmiany. Trzeba potwierdzi, e dla mikro przedsibiorcw i wikszoci maych

  utrzymuje si szczeglny tor przeszkd.

  Fundacja podejmuje dziaania ukierunkowane na wzmocnienie gosu mikro przedsibiorcy (Mikro Gos) oraz wzrostu znaczenia roli mikro przedsibiorcw, pozycji spoeczestwie.

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  12 UCZ SI ZARZDZA SWOJ KARIERWARSZTATY

  Akademi Liderw Innowacji i Przedsibiorczoci Fundacja dr Bogusawa Federa

  KRS 0000318482

  ul. Orzeszkowej 2 A 05-827 Grodzisk Mazowiecki

  www.Wiedza3G.pl [email protected] tel./fax 22 734 34 81

  Przeka swj 1% podatku na wsparcie i rozwj modych przedsibiorcw i cele statutowe Akademii Liderw: Pobierz bezpatny Program PIT-OPP do wypeniania rocznych zezna po-datkowych www.Wypelnij-Pit.pl Wpisz KRS 0000318482 w zeznaniu podatkowym Pom w rozwijaniu mikro przedsibiorczoci wrd modziey:

  POM NAM DZIAA I ODLICZ Filantropia si opaca

  6% od dochodu - odlicza patnik podatku od osb fizycznych 10% od dochodu - odlicza patnik podatku od osb prawnych

  Darczyca moe przekaza kwot dowolnej wysokoci. Dowd wpaty jest dokumentem uprawniajcym do odlicze w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT).

  Konto bankowe:

  ING Bank lski SA 18 1050 1924 1000 0090 6772 5672

  www.Wiedza3G.pl

  www.Mikroporady.pl