of 17 /17
Praktični savjeti za popisivača

Praktični savjeti za popisivača

  • Upload
    merrill

  • View
    64

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Praktični savjeti za popisivača. RADNIČKA. 1. 5. 6. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. Za svaki red u Kontrolniku u kojem je upisan redni broj stana , domaćinstva i zgrade popunjavaju se osnovni popisni obrasci. RADNIČK А. 5. 6. 4. 0. 0. 2. 0. 0. 2. 0. 0. 2. NE !. RADNIČKA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Praktični savjeti za popisivača

Page 1: Praktični savjeti za popisivača

Praktični savjeti za popisivača

Page 2: Praktični savjeti za popisivača

Za svaki red u Kontrolniku u kojem je upisan redni broj stana, domaćinstva i zgrade popunjavaju se osnovni popisni obrasci

RADNIČKA 1 5 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1RADNIČKА 5 6 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2RADNIČKA 9 6 7 - - - - - - - - -RADNIČKA 7 6 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3RADNIČKA 7 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 3

NE!

Page 3: Praktični savjeti za popisivača

Kada u jednom stanu stanuje samo jedno domaćinstvo, popunjava seJedan kompletan P-2 i odgovarajući broj P-1.

Page 4: Praktični savjeti za popisivača

Kada u jednom stanu stanuje više domaćinstava, popunjava seP-2 za svako domaćinstvo i odgovarajući broj P-1.Prvi P-2 se popunjava kompletan.

Page 5: Praktični savjeti za popisivača

Kada u jednom stanu stanuje više domaćinstava, popunjava se P-2 za svako domaćinstvo i odgovarajući broj P-1.Na ostalim P-2 sе NE popunjavajupodaci о јеdinici zа stanovanje ipodaci о zgradi/кući.

Page 6: Praktični savjeti za popisivača

Kada jedno domaćinstvo koristi dva stana,popunjavaju se dva P-2 i odgovarajući broj P-1.Prvi P-2 se popunjava kompletan.

Page 7: Praktični savjeti za popisivača

Kada jedno domaćinstvo koristi dva stana, popunjavaju se dva P-2 i odgovarajući broj P-1.Na drugom P-2 se popunjavaju samo identifikacioni podaci i podaci o Jedinici zastanovanje.

Page 8: Praktični savjeti za popisivača

Kada jedno domaćinstvo koristi dva stana, popunjavaju se dva P-2 i odgovarajući broj P-1.Na drugom P-2 se popunjavaju samo identifikacioni podaci i podaci o Jedinici zastanovanje.

Page 9: Praktični savjeti za popisivača

Kada u stanu ne stanuje nijedno domaćinstvo, ni osoba,popunjava se jedan P-2 i to identifikacioni podaci, te podaci o jedinici za stanovanje i podaci o zgradi/kući.

Page 10: Praktični savjeti za popisivača

Kada se u stanu nalaze samo osobe čije je mjesto stalnog stanovanja u drugom mjestu u BiH ili u inostranstvu, popunjava sejedan P-2 i to identifikacioni podaci, podaci o jedinici za stanovanje, podaci o zgradi/kući i spisak osoba i P-1 obrasci.

Page 11: Praktični savjeti za popisivača

Kada se u kolektivnom stanu nalazi kolektivno domaćinstvo,popunjava se jedan P-2 i to identifikacioni podaci, podaci o jedinici za stanovanje pitanja 1 i 2, spisak osoba, podaci o domaćinstvu i podaci o poljoprivredi, kao i P-1 obrasci.

Page 12: Praktični savjeti za popisivača

Kada se u kolektivnom stanu nalazi kolektivno domaćinstvo,u podacima o jed. za stanov. odgovara se samo na 1. i 2. pitanje,a u spisak osoba se upisuje ukupan broj osoba.

MANASTIR 50 OSOBA

Page 13: Praktični savjeti za popisivača

Kada se u kolektivnom stanu nalaze samo privremeno prisutne osobe koje ne čine kolektivno domaćinstvo, u podacima o jedinici za stanovanje odgovara se samo na 1. i 2. pitanje,а u spisak osoba se upisuje ukupan broj osoba.

STUDENTSKI DOM 254 OSOBA

Page 14: Praktični savjeti za popisivača

U tom slučaju za svaku osobu se popunjava po jedan obrazac P-1. Ukupno 254 P-1 obrazaca.

Page 15: Praktični savjeti za popisivača

Ако u zgradi kolektivnog stana stanuje privatno domaćinstvo popunjava se jedan P-2 (i to Spisak osoba, Podaci о јedinici za stanovanje i to samo pitanjaјеdan i dva, kao i podaci о domaćinstvu i poljoprivredi) i odgovarajući broj P-1.

Page 16: Praktični savjeti za popisivača

Kada se u kolektivnom stanu nalaze samo privatna domaćinstva, popunjava se P-2 za svako domaćinstvo (i to Spisak osoba, Podaci o jedinici za stanovanje i to samo pitanja jedan i dva, kao i podaci o domaćinstvu i poljoprivredi) i odgovarajući broj P-1.

Page 17: Praktični savjeti za popisivača

Hvala na pažnji!