of 21 /21
Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Slawistik SoSE Empfehlungen O. Univ.-Prof. Dr. Mag. Branko Tošović Jezični savjeti Govorimo hrvatski (1997) Bojana Vareškić 0711302 [email protected]

Jezi čni savjeti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karl-Franzens-Universit ät Graz, Institut für Slawistik SoSE Empfehlungen O. Univ.-Prof. Dr. Mag. Branko To šović. Govorimo hrvatski (1997). Jezi čni savjeti. Bojana Vare škić 0711302 bojana.vareskic @ gmail.com. Sadržaj. A utori H rvatskost riječi Purizam – čistunstvo - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Jezi čni savjeti

Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für SlawistikSoSE EmpfehlungenO. Univ.-Prof. Dr. Mag. Branko Tošović

Jezični savjeti

Govorimo hrvatski (1997)

Bojana Vareškić

0711302

[email protected]

Page 2: Jezi čni savjeti

2

Sadržaj

Autori Hrvatskost riječi Purizam – čistunstvo Sadržaj savjetnika „Govorimo hrvatski” Literatura

Page 3: Jezi čni savjeti

3

Autori

Prof. dr. Vladimir Anić (Filozofski fakultet u Zagrebu)

Dr. Eugenija Barić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) Goranka Blagus (Leksikografski zavod „Miroslav Krleža”)

Prof. dr. Bonaventura Duda (Franjevaćki samostan, Kaptol)

Prof. Ana Diklić (Leksikografski zavod „Miroslav Krleža”)

Prof. Mihovil Dulčić (pročelnik Službe za jezik HR)

Alemko Gluhak (Zavod za lingvistička istražavanja, Hrvatska akademija znanosti i

umjetnosti)

Page 4: Jezi čni savjeti

4

Autori

Mr. Nebojša Koharović (Filozofski fakultet u Zagreb)

Prof. dr. Mile Mamić (Filozofski fakultet u Zadru)

Dr. Milica Mihaljević (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Mr. Nives Opačić (Filozofski fakultet u Zagreb)

Prof. Jelka Pavišić (lektorica pri Vladi RH)

Prof. Jasenka Ružić (lektorica na HRT)

Page 5: Jezi čni savjeti

5

Autori

Prof. dr. Marko Samardžija (Filozofski fakultet u Zagreb)

Mr. Ljiljana Šarić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Mr. Vanja Švačko (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Prof. dr. Vladimir Vratović (Filozofski fakultet u Zagreb)

Mr. Sanja Vulić (Zavod za lingvistička istražavanja, Hrvatska akademija znanosti i

umjetnosti)

Mr. Marija Znika (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Page 6: Jezi čni savjeti

6

Hrvatskost riječi

Kako zapravo procijeniti je li neka riječ dobra ili ne? Kako izmjeriti hrvatskost neke riječi?

(govorimo hrvatski1997: 7)

mjerilo: upotreba te riječi u hrvatskom jeziku

Page 7: Jezi čni savjeti

7

Purizam - čistunstvo

težnja za jezičnom čistoćom hrvatskoga jezika

lat. purus = čist purizam: pozitivno; čistunstvo: negativno,

pretjerovano

protiv pretjeranoga i nekritičkog prihvaćanja anglizama

Page 8: Jezi čni savjeti

8

Sadržaj savjetnika „Govorimo hrvatski” Razlikovna pitanja Općejezična pitanja Nazivoslovna pitanja Kršćansko nazivlje Gramatička pitanja

Page 9: Jezi čni savjeti

9

Sadržaj savjetnika „Govorimo hrvatski” Tvorbena pitanja Pravopisna pitanja Zalihosnice i priglupnice Pitanja latiniteta Engleske napasnice

Page 10: Jezi čni savjeti

10

Razlikovna pitanja

poravnanje – izjednačenjeporavnati redove

poravnati zemlju

prepiska – dopisivanje poručiti – naručiti

poručiti mu po kome da dođe

u restoranu naručiti jelo

Page 11: Jezi čni savjeti

11

Općejezična pitanja

para – novac:Ona nema novaca.

Ona nema parnjaka.

dobro veče – dobra večermnožina od veče?

Page 12: Jezi čni savjeti

12

Općejezična pitanja

imena, prezimenaIvan Gundulić; Gundulić, Ivan

Antun Branko Šimić; Ruža Pospiš-Baldani

knjiga o Hanibalu Luciću

pjesme Antuna Branka Šimića

pripovjetke Ivane Brlić-Mažuranić

nastup Tereze Kesovije

Page 13: Jezi čni savjeti

13

Nazivoslovna pitanja

antikni – antički anglizam – anglicizam

anglizam, anglist, anglistika,...

Sudac svira. Sudac je zazviždao.svirati: proizvoditi tonove na glazbenom

instrumentu

Page 14: Jezi čni savjeti

14

Kršćansko nazivlje

papagrčki pappas

don, fradominus, Don (Španjolska)

uskrstiti – uskrsnutiuskrsnuti: digniti se iz groba

uskrstiti: dignuti nekoga iz groba

Page 15: Jezi čni savjeti

15

Gramatička pitanja

„Gospodine Kovačić, dobro došli u našu emisiju!”

„Jeste li izabrala?“ lat. stipendium – hrv. stipendija lat. criterium – hrv. kriterij – srp. kriterijum tko god ≠ tkogod hrv. lagati komu, srp. lagati koga

Page 16: Jezi čni savjeti

16

Tvorbena pitanja

protu – protivprotuusluga

uskrsni – uskršnji

Page 17: Jezi čni savjeti

17

Pravopisna pitanja

fotoaparat / foto-aparat autoput / auto-put videokamera / video-kamera šeststo – šesto

Page 18: Jezi čni savjeti

18

Zalihosnice i priglupnice

noćas ujutroUključite vaše televizore noćas u tri ujutro.

Uključite svoje televizore ujutro u tri.

cirka pleonazmi: mala kućica, sići dolje krivi sklop riječi: insekt traka

Page 19: Jezi čni savjeti

19

Pitanja latiniteta

optimalan komperacija?

Zbor će izvest carminu boranu.Slušali smo carmina burana.

delikvent – delikt, fingirati – fiktivan essentia – esencije, aggressio – agresije

Page 20: Jezi čni savjeti

20

Engleske napasnice

gotovina – keš time-out, play-off, finiš raćunalno printer, štampač

Page 21: Jezi čni savjeti

21

Literatura

Dulčić, Mihovil (1997): Govorimo hrvatski. Jezični savjeti. Zagreb: Hrvatski radio, Naklada Naprijed.