Click here to load reader

Jezi čni savjeti

 • View
  54

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karl-Franzens-Universit ät Graz, Institut für Slawistik SoSE Empfehlungen O. Univ.-Prof. Dr. Mag. Branko To šović. Govorimo hrvatski (1997). Jezi čni savjeti. Bojana Vare škić 0711302 bojana.vareskic @ gmail.com. Sadržaj. A utori H rvatskost riječi Purizam – čistunstvo - PowerPoint PPT Presentation

Text of Jezi čni savjeti

 • Karl-Franzens-Universitt Graz, Institut fr SlawistikSoSE EmpfehlungenO. Univ.-Prof. Dr. Mag. Branko TooviJezini savjetiGovorimo hrvatski (1997)Bojana [email protected]

 • SadrajAutoriHrvatskost rijeiPurizam istunstvoSadraj savjetnika Govorimo hrvatskiLiteratura

 • AutoriProf. dr. Vladimir Ani (Filozofski fakultet u Zagrebu)Dr. Eugenija Bari (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) Goranka Blagus (Leksikografski zavod Miroslav Krlea)Prof. dr. Bonaventura Duda (Franjevaki samostan, Kaptol)Prof. Ana Dikli (Leksikografski zavod Miroslav Krlea)Prof. Mihovil Duli (proelnik Slube za jezik HR)Alemko Gluhak (Zavod za lingvistika istraavanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

 • AutoriMr. Neboja Koharovi (Filozofski fakultet u Zagreb)Prof. dr. Mile Mami (Filozofski fakultet u Zadru)Dr. Milica Mihaljevi (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)Mr. Nives Opai (Filozofski fakultet u Zagreb)Prof. Jelka Pavii (lektorica pri Vladi RH)Prof. Jasenka Rui (lektorica na HRT)

 • AutoriProf. dr. Marko Samardija (Filozofski fakultet u Zagreb)Mr. Ljiljana ari (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)Mr. Vanja vako (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)Prof. dr. Vladimir Vratovi (Filozofski fakultet u Zagreb)Mr. Sanja Vuli (Zavod za lingvistika istraavanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)Mr. Marija Znika (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

 • Hrvatskost rijeiKako zapravo procijeniti je li neka rije dobra ili ne? Kako izmjeriti hrvatskost neke rijei?(govorimo hrvatski1997: 7)

  mjerilo: upotreba te rijei u hrvatskom jeziku

 • Purizam - istunstvotenja za jezinom istoom hrvatskoga jezikalat. purus = istpurizam: pozitivno; istunstvo: negativno, pretjerovano

  protiv pretjeranoga i nekritikog prihvaanja anglizama

 • Sadraj savjetnika Govorimo hrvatskiRazlikovna pitanjaOpejezina pitanjaNazivoslovna pitanjaKransko nazivljeGramatika pitanja

 • Sadraj savjetnika Govorimo hrvatskiTvorbena pitanjaPravopisna pitanjaZalihosnice i priglupnicePitanja latinitetaEngleske napasnice

 • Razlikovna pitanjaporavnanje izjednaenjeporavnati redoveporavnati zemljuprepiska dopisivanjeporuiti naruitiporuiti mu po kome da doeu restoranu naruiti jelo

 • Opejezina pitanjapara novac:Ona nema novaca.Ona nema parnjaka.

  dobro vee dobra veermnoina od vee?

 • Opejezina pitanjaimena, prezimenaIvan Gunduli; Gunduli, IvanAntun Branko imi; Rua Pospi-Baldani

  knjiga o Hanibalu Luciupjesme Antuna Branka imiapripovjetke Ivane Brli-Mauraninastup Tereze Kesovije

 • Nazivoslovna pitanjaantikni antikianglizam anglicizamanglizam, anglist, anglistika,...Sudac svira. Sudac je zazvidao.svirati: proizvoditi tonove na glazbenom instrumentu

 • Kransko nazivljepapagrki pappasdon, fradominus, Don (panjolska)uskrstiti uskrsnutiuskrsnuti: digniti se iz grobauskrstiti: dignuti nekoga iz groba

 • Gramatika pitanjaGospodine Kovai, dobro doli u nau emisiju!Jeste li izabrala?lat. stipendium hrv. stipendijalat. criterium hrv. kriterij srp. kriterijumtko god tkogodhrv. lagati komu, srp. lagati koga

 • Tvorbena pitanjaprotu protivprotuuslugauskrsni uskrnji

 • Pravopisna pitanjafotoaparat / foto-aparatautoput / auto-putvideokamera / video-kameraeststo esto

 • Zalihosnice i priglupnicenoas ujutroUkljuite vae televizore noas u tri ujutro.Ukljuite svoje televizore ujutro u tri.cirkapleonazmi: mala kuica, sii doljekrivi sklop rijei: insekt traka

 • Pitanja latinitetaoptimalan komperacija?Zbor e izvest carminu boranu.Sluali smo carmina burana.delikvent delikt, fingirati fiktivanessentia esencije, aggressio agresije

 • Engleske napasnicegotovina ketime-out, play-off, finiraunalnoprinter, tampa

 • LiteraturaDuli, Mihovil (1997): Govorimo hrvatski. Jezini savjeti. Zagreb: Hrvatski radio, Naklada Naprijed.

Search related