of 39 /39
Zlatan Šabić Priprema idejnog projekta – savjeti - Zlatan Šabić Sarajevo 2005

Priprema idejnog projekta – savjeti -

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priprema idejnog projekta – savjeti -. Zlatan Š abi ć. Sarajevo 200 5. Identifikacija razvojnih projekata i prioriteti. Priprema idejnog projekta. Sistemsko planiranje. Sistemska analiza, dizajn i naredne faze. Idejni projekt. V R I J E M E. Detaljnija analiza poslovnih podru č ja. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Priprema idejnog projekta– savjeti -

Zlatan Šabić

Sarajevo 2005

Page 2: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Identifikacija razvojnih projekata i prioritetiPriprema idejnog projekta

Idejni projekt

Podprojekti

Detaljnija analiza

poslovnih područja

Revizija idejnog projekta

V R

I J E M

EV

R I J E

M E

U no

vi vr

emen

ski o

kvir

Sistemsko planiranje

Sistemska analiza, dizajn i

naredne faze

Page 3: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nova informaciona arhitektura

LJUDIRevizija

postojeće organizacije

PODACIEsencijalne potrebe

AKTIVNOSTIEsencijalnie funkcije i

procesi

MREŽEEsencijalne fizičke lokacije

TEHNOLOGIJADefinicija tehnološke vizije i arhitekture

APLIKACIJEAPLIKACIJE

INFORMACIONIINFORMACIONISERVISISERVISI

Analiza povezanosti i afiniteta, klastering

Page 4: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Suština vs. dokument

• Nova informaciona arhitektura– Poslovna područja– Podsistemi– Servisi– ...

• Idejni projekt – konceptualni plan– Poslovna područja– Podsistemi– Servisi– ...

Ovo dvoje se odnosi na isto, ali ih treba razlikovati

Page 5: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 1: Modeliraj organizaciju

• Moramo razumjeti kako organizacija funkcionira

• Četiri jednostavna modela

Predsjednik

Direktor

Potpredsjednik

Pomo}nik za...

Pomo}nik za...

Organizacija

Marketing

Proizvodnja

Istra`ivanja

Promocija

predmet

predaje predava~

u~ionica

koristi

AB

C

D

Page 6: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 1: Razjasni misiju, viziju, ciljeve

• Još jednom!• Razlikuj konkretne poslovne ciljeve od

globalnih poslovnih ciljeva– “potrebna je bolja procjena klijenta i kolaterala kao

odlučujuća za odobravanje kredita”

– “promijeniti način rada; implementirati baze podataka i aplikacije koje omogućavaju da se automatizirano i pouzdano procjenjuju klijenti i kolaterali...”

Page 7: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 1:Definiraj poslovna područja

• Razgraniči poslovna područja koja će biti podržana aplikacijama– Poslovno područje je logička grupa poslovnih

procesa, podataka i lokacija koja će biti podržana visokointegrisanom aplikacijom informacionog sistema.

– Poslovno područje gotovo nikad nije ograničeno na jednu organizacijsku jedinicu.

– Poslovno područje gotovo nikad ne pokriva sve organizacijske jedinice.

Page 8: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 1:Definiraj poslovna područja

Poslovno područje nije isto što i poslovna funkcija:

Poslovna područja• Upis

• Nastava

• ...

Poslovne funkcije• Rad sa studentima• Katedre• Tehničko održavanje• Organizacija nastave• Zaduženja nastavnika• ...

Page 9: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 1:Definiraj poslovna područja

• TEHNIKA: Analiza afiniteta i klastering– Procijeni koliko su organizacijski objekti

međusobno povezani (koliki im je afinitet)– Grupiši objekte po kriteriju afiniteta– Dobijene logičke grupe najvjerovatnije

određuju buduće podsisteme i/ili podprojekte

– Ovako se pojačava integralnost, jer se "dobro" povezani objekti "protežu" kroz više org. jedinica i poslovnih funkcija

Page 10: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Afinitet

– je mjera onoga što dva objekta imaju zajedničko.

– Afinitet je broj između 0 i 1– Ako se dva objekta nikada ne koriste ili se

ne dešavaju zajedno, afinitet im je 0. – Ako se dva objekta uvijek dešavaju ili se

koriste zajedno, afinitet im je 1.

Page 11: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Analiza afiniteta

je formalna tehnika za identifikaciju logičkih grupa organizacijskih objekata.

• Objekti koji se analiziraju su: – Ljudi (organizacijske jedinice)– Podaci (objekti o kojima menadžment treba

podatke)– Aktivnosti (poslovne funkcije i procesi)– Mreže (geografske lokacije)

Page 12: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Gradi se matrica povezanostiObjekti

Obje

kti

]elije opisuju afinitet

Afinitet objekta 1 na

objekt 2

Koliko puta se objekti 1 i 2 pojavljuju zajednoKoliko se ukupno puta pojavljuje

objekt 1

=

Page 13: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Klastering

• Matrica afiniteta sama po sebi nije posebno vrijedna

• Kvalitet joj daje postupak klasteringa: – za zadanu granicu afiniteta se grade

skupovi objekata koji imaju međusobni afinitet veći od te granice.

• Ovom formalnom tehnikom se dobijaju logičke grupe organizacijskih objekata.

Page 14: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Algoritam klasteringa

1) Zadaj granicu afiniteta za neki objekt.

2) Uzmi taj objekt i ubaci ga u rezultantni skup objekata

3) Pronađi sve objekte koji imaju afinitet prema tekućem objektu veći od granice afiniteta.

4) Za svaki takav objekt uradi tačku 2) i 3).

Page 15: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Automatizacija klasteringa

• CASE alati omogućavaju automatski klastering

• formalni algoritam nikada ne smije dati konačnu odluku o grupisanju

• FORMALNA TEHNIKA DAJE SAMO OKVIRNI POGLED NA SISTEM, konačnu odluku uvijek donosi razvojni tim

Page 16: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 1:Definiraj zahtjeve na novu informacionu arhitekturu

Za svako od poslovnih područja definiraj zahtjeve koje nova informaciona

arhitektura treba da zadovolji

•Ostvarenje konkretnih ciljeva•Funkcionalnost•Integralnost sistema•Sistem sigurnosti•Ako već postoji informacioni sistem

Zahtjevi na veće intervencije Zahtjevi za manje intervencije

Page 17: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 1:Dokument...počinje da raste

SAŽETAKUVODCILJEVI

MISIJA, VIZIJA, CILJEVIPOSLOVNA PODRUČJA KOJA TREBA PODRŽATIZAHTJEVI ZA NOVU INFORMACIONU ARHITEKTURU

Page 18: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 1:Suština...počinje da biva jasnija

Poslovna područja

Zahtjevi

PP01

PP02

PP03

PP04

PP05

PP06

Page 19: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Definiraj novu arhitekturu

• Prvo je definiraj konceptualno, bez detalja– Neka je jasno kakva je struktura– Neka je konceptualno jasan protok

podataka – Neka je konceptualno jasno od kojih

dijelova će se buduća arhitektura sastojati– Neka je ... JASNO!

Page 20: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Definiraj podsisteme

• Dijelovi informacionog sistema koji direktno podržavaju poslovna područja (primjeri: podsistem za upravljanje ljudskim resursima, podsistem za upis studenata, ...)– Obično jedan podsistem – jedno poslovno

područje– Nekada jedan podsistem indirektno

podržava i neka druga poslovna područja– Nekada dva podsistema podržavaju jedno

poslovno područje

Page 21: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Suština... biva još jasnija

Inf.Podsistemi

Poslovna područja

Zahtjevi

PP01

PP02

PP03

PP04

PP05

PP06

Page 22: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Definiraj informacione servise

• Dijelovi informacionog sistema koji podržavaju cijelu organizaciju (primjeri: e-mail, menadžment dokumenata, ...)– Nisu direktno povezani sa poslovnim

područjima, ali mora biti jasno koji servisi su potrebni za koja područja

Page 23: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Suština...još jasnija

Inf.Podsistemi

Poslovna područja

Zahtjevi Inf.Servisi

PP01

PP02

PP03

PP04

PP05

PP06

Page 24: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Dokument... raste

SAŽETAKUVODCILJEVI

MISIJA, VIZIJA, CILJEVIPOSLOVNA PODRUČJA KOJA TREBA PODRŽATIZAHTJEVI ZA NOVU INFORMACIONU ARHITEKTURU

NOVA INFORMACIONA ARHITEKTURAKONCEPTUALNA ŠEMAINFORMACIONI PODSISTEMIINFORMACIONI SERVISI

Page 25: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Odredi sistemsku platformu

• Sistemska platforma: – Računarska oprema– Komunikaciona oprema– Sistemski softver (uključujući i DBMS)– LAN, MAN i WAN arhitekture (razjašnjeni

standardi, šeme itd.)

• Logički povezati dijelove sistemske platforme sa poslovnim područjima

Page 26: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Odredi sistemsku podršku

• Sistemska podrška: – Osoblje– Tehnološki preduslovi (prostor, oprema, i sl.)– Procedure– Sigurnost– Vanjski ugovori

• Logički povezati dijelove sistemske podrške sa poslovnim područjima

Page 27: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Suština... bi trebala biti jasna

Inf.Podsistemi

Poslovna područja

Zahtjevi Inf.Servisi

Sistemska platforma

Sistemska podrška

PP01

PP02

PP03

PP04

PP05

PP06

Page 28: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 2:Dokument...već djeluje “ozbiljno”

SAŽETAKUVODCILJEVI

MISIJA, VIZIJA, CILJEVIPOSLOVNA PODRUČJA KOJA TREBA PODRŽATIZAHTJEVI ZA NOVU INFORMACIONU ARHITEKTURU

NOVA INFORMACIONA ARHITEKTURAKONCEPTUALNA ŠEMAINFORMACIONI PODSISTEMIINFORMACIONI SERVISISISTEMSKA PLATFORMASISTEMSKA PODRŠKA

Page 29: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 3:Odredi osnovne grupe podataka

• Koje su to grupe podataka koje su važne za: – Poslovna područja – Informacione podsisteme

• Ako već postoji neki sistem: – Logičke izmjene postojeće šeme baza

podataka– Administracijske i manje promjene

Page 30: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 3:Podaci

Inf.Podsistemi

Poslovna područja

Grupe podataka

PP01

PP02

PP03

PP04

PP05

PP06

predmet

predaje predava~

u~ionica

koristi

Obavezno i šema:

Page 31: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 3:Novi način organizovanja i rada

Novi način rada

Poslovna područja

Protokpodataka

PP01

PP02

PP03

PP04

PP05

PP06

Potencijalno i šeme:

• Razjasni kako će biti organizovan rad uz korištenje novog sistema

• Kakav je novi protok podataka

Page 32: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 3:Dokument...opisuje sve ovo

...PODACI

KONCEPTUALNA ŠEMAGRUPE PODATAKA KOJE SE KORISTE PO POSLOVNIM PODRUČJIMAPODACI KOJIMA BARATAJU INFORMACIONI PODSISTEMI

NOVA ORGANIZACIJAKONCEPTUALNA ŠEMAORGANIZACIJA RADA PO POSLOVNIM PODRUČJIMAPROTOK PODATAKAREORGANIZACIJA

Page 33: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 4:Standardi

• Standardi za...– ...pristup i metodologiju u razvojnom procesu– ...analizu i logički dizajn– ...sistemsku platformu (uključujući i DBMS)– ...razvojne alate– ...integraciju i otvorenost sistema– ...interfejs– ...sigurnost i zaštita– ...dokumentacija– ...vlasništvo– ...

Page 34: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 4:Implementacija

• Način realizacije sistema ili dijelova sistema

• Jasno razdvojeni razvojni projekti– Standardizirana definicija podprojekata –

projektni zadaci

• Prioriteti

• Dinamički plan razvoja sistema

• Finansijske projekcije

Page 35: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 5:Šta je još bitno?

• Nema šablona

• Svaka situacija je drugačija

• Za svaku novu situaciju se treba zapitati “Šta je još bitno?”

Page 36: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 6:Dokument...postaje “punoljetan”

...

STANDARDIPRISTUP I METODOLOGIJUSISTEMSKA PLATFORMA (UKLJUČUJUĆI I DBMS)RAZVOJNI ALATEIINTEGRACIJU I OTVORENOST SISTEMAINTERFEJSSIGURNOST I ZAŠTITADOKUMENTACIJAVLASNIŠTVO...

IMPLEMENTACIJAOSNOVNI PRINCIPI RAZVOJARAZVOJNI PROJEKTIPRIORITETIDINAMIČKI PLAN RAZVOJA SISTEMAFINANSIJSKE PROJEKCIJE

Page 37: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 6:Dokument...PRILOZI

...

PRILOZIPROJEKTNI ZADACIPOSTOJEĆE STANJEŠEMEPRIJEDLOZI IZMJENE ZAKONA, NORMATIVA, PRAVILA......

Page 38: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Nivo 7:Dokument...

REVIDIRAJTE GA!UČINITE GA JASNIM! UČINITE GA PISMENIM!

Page 39: Priprema idejnog projekta – savjeti -

Zlatan Šabić

Priprema idejnog projekta– savjeti -

Zlatan Šabić

Sarajevo 2005