Prakti¤†ni savjeti za instalatera Prakti¤†ni savjeti Ovo ...files. savjeti za instalatera - Prakticni

 • View
  11

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Prakti¤†ni savjeti za instalatera Prakti¤†ni savjeti Ovo ...files....

 • © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006 DKRCC.PF.000.G1.37 125

  Praktičn i savjeti

  Praktični savjeti za instalatera Praktični savjeti

  Stranica broj

  Zahtjevi vezani za montažne radove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

  Proces ugradnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  Ovo poglavlje je podjeljeno u dva dijela:

 • Praktični savjeti za instalatera Praktični savjeti - Zahtjevi vezani za montažne radove

  © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006 DKRCC.PF.000.G1.37 127

  Praktičn i savjeti

  Sadržaj Stranica broj

  Zahtjevi vezani za montažne radove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  Cijevni sustav se mora održavati čistim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  Posebno štetne nečistoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  Problemi vezani uz vlagu u postrojenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  Problemi vezani uz atmosferski zrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Problemi vezani uz razlaganje ulja i radne tvari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Problemi vezani uz ostale nečistoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Zahtjevi vezani za sastavne dijelove i materijale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Sastavni dijelovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Nečistoća i vlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  Bakrene cijevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  Zahtjevi vezani za radnu tvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  Zahtjevi vezani za ulje kompresora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

 • 128 DKRCC.PF.000.G1.37 © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006

  Zabilješke

 • Praktični savjeti za instalatera Praktični savjeti - Zahtjevi vezani za montažne radove

  © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006 DKRCC.PF.000.G1.37 129

  Praktičn i savjeti

  Sve se više komercijalnih rashladnih postrojenja i klimatizacijskih postrojenja u odgovarajućim veličinama, izvodi sa hermetičkim ili poluhermetičkim kompresorima. Ovi kompresori, u usporedbi sa otvorenim, osjetljiviji su na pojavu nečistoća u rashladnom krugu.

  Iz tog razloga, pred moderna rashladna postrojenja, postavljaju se posebno visoki zahtjevi u pogledu kvalitete montažnih i regulacijskih radova.

  Ac0_0003

  Ac0_0010

  Temelj pouzdanog rashladnog postrojenja i njegovog dugog radnog vijeka, predstavlja dobro dimenzioniran, ispravno montiran i reguliran rashladni sustav. Neophodan uvjet je, da radna tvar ne smije doći u dodir sa stranim česticama (nečistoća). Ugradnja se, dakle, mora izvoditi sa posebnim osvrtom na održanje čistoće, posebno u sustavima sa novim rashladnim sredstvima.

  Ac0_0037

  Vlaga

  Vanjski zrak

  Sredstvo za lemljenje

  Hrđa, bakreni oksid, garež

  Metalna strugotina

  Nestabilna ulja

  Freoni za čišćenje cjevovoda (npr. R11 i karbon tetraklorid)

  Prljavština i prašina

  Zahtjevi vezani za montažne radove

  Cijevni sustav se mora održavati čistim

  Posebno štetne nečistoće

  Izdvajanje vode i formiranje leda (blokiranje) u termostatskom ekspanzijskom ventilu

  Stvaranje kiselina

  Starenje i raspadanje ulja

  Korozija

  Stvaranje naslaga bakra (oslobođeni bakar iz cjevovoda se taloži na sjajne čelične dijelove u kompresoru)

  Razaranje izolacijskog laka na namotajima motora

  Ac0_0027

  Problemi vezani uz vlagu u postrojenju

 • Praktični savjeti za instalatera Praktični savjeti - Zahtjevi vezani za montažne radove

  130 DKRCC.PF.000.G1.37 © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006

  Ac0_0038

  Oksidacija ulja

  Kemijske reakcije između radne tvari i ulja

  Povećan tlak kondenzacije

  Ac0_0046

  Formiranje organskih i neorganskih kiselina

  Korozija

  Loše podmazivanje

  Povećano trošenje dijelova

  Promjenu boje ulja

  Stvaranje mulja

  Propuštanja kompresorskih tlačnih ventila uslijed taloženja uljnog gareža

  Povećana temperatura tlačnog plina

  Oštećenje kompresora

  Pregaranje motora

  Ostale nečistoće mogu prouzrokovati:

  Ubrzanje kemijskih procesa (razlaganje)

  Mehaničke ili električne kvarove

  Pri porastu temperature, ubrzavaju se procesi razlaganja. Zbog toga se moraju izbjegavati visoke temperature kondenzacije, a posebno visoke temperature u tlačnom cjevovodu.

  U tom cilju, mora se postaviti niz zahtjeva, od kojih će neki biti opisani u nastavku.

  Ac0_0047

  Problemi vezani uz atmosferski zrak

  Problemi vezani uz razlaganje ulja i radne tvari

  Problemi vezani uz ostale nečistoće

  Ac0_0048

  Kompresori za rashladna postrojenja i dizalice topline podvrgnuti su detaljnom čišćenju od strane proizvođača, čime su, praktično, iz njih odstranjeni svi tragovi nečistoće i vlage.

  Isti standard bi trebalo primijeniti i na ostale dijelove sustava.

  Sve komponente moraju zadovoljiti ove zahtjeve. U slučaju nedoumice, komponentu bi trebalo provjeriti.

  Zahtjevi vezani za sastavne dijelove i materijale

  Sastavni dijelovi

 • Praktični savjeti za instalatera Praktični savjeti - Zahtjevi vezani za montažne radove

  © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006 DKRCC.PF.000.G1.37 131

  Praktičn i savjeti

  Ac0_0001

  Nečistoće koje mogu nastati u komponentama koje nisu kvalitetno očišćene mogu se podijeliti na:

  Hrđa i garež (slobodna i vezujuća)

  Staro ulje

  Sredstva za topljenje

  Metalna strugotina

  Vlaga

  Ac0_0005

  Manje količine vlage u komponentama sustava mogu se odstraniti istovremenim zagrijavanjem i propuštanjem suhog dušika (N

  2 ) kroz njih.

  Odstranjivanje ostalih nečistoća praktično je nemoguće. Komponente koje sadrže takve nečistoće, ne bi se smjele ugraditi u rashladnim sustavima sa halogenim rashladnim sredstvima.

  Ac0_0049

  U rashladnim postrojenjima, moraju se upotrebljavati specijalne bakrene cijevi koje su potpuno očišćene i suhe. Osim toga, cijevi na krajevima moraju biti hermetički zatvorene.

  Ostale cijevi se mogu koristiti, samo ako zadovoljavaju potrebne zahtjeve.

  Sve komponente moraju ostati potpuno zatvorene, do trenutka ugradnje u rashladno postrojenje.

  Ac0_0006

  Radna tvar se mora nabavljati samo od priznatih distributera. Rashladna sredstva za hermetičke sustave smiju maksimalno sadržavati sljedeće:

  10 ppm = 0,001% vode

  100 ppm = 0,01% redne tvari sa visokom točkom vrenja

  0 ppm = 0% kiselina

  15000 ppm = 1,5% nekondenzirajućih plinova Mora se biti vrlo oprezan prilikom ponovne upotrebe regenerirane radne tvari.

  Nečistoća i vlaga

  Bakrene cijevi

  Zahtjevi vezani za radnu tvar

 • Praktični savjeti za instalatera Praktični savjeti - Zahtjevi vezani za montažne radove

  132 DKRCC.PF.000.G1.37 © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006

  Ac0_0007

  Ulje mora biti odobreno od strane proizvođača kompresora i ne smije sadržavati više od 25 ppm (0,0025%) vlage i 0% kiseline.

  Zahtjevi vezani za ulje kompresora

 • © Danfoss A/S (AC-DSL/MWA), 10 - 2006 DKRCC.PF.000.G1.37 133

  Praktičn i savjeti

  Praktični savjeti za instalatera Praktični savjeti - Proces ugradnje

  Sadržaj Stranica broj

  Proces ugradnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Planiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Položaj glavnih komponenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Ugradnja rashladnog postrojenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Cijevni sustav . . . .