Click here to load reader

Kako uciti savjeti

  • View
    5.423

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Savjeti kako uspješno učiti.

Text of Kako uciti savjeti

  • 1. KAKO UITI - SAVJETIPripremio Tomislav Magdid na temelju predavanja mr.sc. Slavice imid-aid iz kolegija Psihologija uenja i pouavanja.Kontakt: [email protected]://student-web.unizd.hr/~tmagdic/

2. Prethodno steena znanja mogu olakavati i ubrzavati proces stjecanjanovih znanja transfer uenja oteavati i usporavati proces stjecanjanovih znanja negativni transfer iliinterferencija nemati nikakav utjecaj na stjecanje novihznanjaSAVJET: Uiti tako da se gradivo logiki nadovezuje jedno na drugo. Lekcija za lekcijom. Primjenjivati naueno iz prole lekcije u novoj lekciji. 3. Krivulja zaboravljanja 4. Ako pravilno ponavlja, gradivo nezaboravlja!SAVIJET:1. PONAVLJANJE: nekoliko sati nakon uenja.2. PONAVLJANJE: 1 dan nakon prvog uenja.3. PONAVLJANJE: 4-6 dan nakon prvog uenja.4. PONAVLJANJE: nakon 7 dana (ako je potrebno).Kod ponavljanja koristi PREPRIAVANJE GRADIVASVOJIM RIJEIMA I PRIMJERIMA. 5. SAVJET: Ui sa RAZUMIJEVANJEM, tj. za svaki diogradiva pokuaj nadi primjer iz ivota i zapamti ga.Tako stvara dodatni trag u pamdenju, i poslijelake nae informaciju u glavi.SAVJET: Koristi ODMORE tijekom uenja iliponavljanja. Nemoj uiti ako si iscrpljen.Spavanje nakon uenja bolje utjee na zadravanjeinformacija nego stanje budnosti.SAVJET: Ui uvijek u ISTOJ PROSTORIJI. Posloiprostoriju(radni stol) da bude UREDNA. Otvoriprozor da ima dovoljno ZRAKA. 6. SAVJET:ISPLANIRAJ SI UENJE ZA SVAKI ISPIT:Otprilike odredi KOLIKO SATI de uiti kojidan i KOJE DANE de uiti koje gradivo.SLUAJ na satu i zapisuj najvanije biljekeili kod kude izvlai NAJVANIJE. 7. upoznaj svoj bioloki ritam (veernji ilijutarnji tip, stil uenja: vizualni,auditivni) zadovoljene sve fizioloke potrebe gladan, umor besmisleni sadraj mnemotehnikiosmiljavati:E=mc2 Einstein mirie cvijeta dva 8. Opasnosti prilikom uenjaStrah od poinjanja/Odustajanje/Ignoriranje obavezeUenje bez razumijevanja i zaboravljanjePanika: Uenje na brzinu / kaos / nepovezanostGubljenje vremena : a) Povrno uenje/iluzija nauenog/ prepoznavati znati b) Posvedivanje previe vremena jednoj stvari / uenje nepotrebnih sadrajaPodlonost razliitim distraktorimaNalaenje izgovora i opravdanja 9. PRIMJER: Razvoj jedne mape za uenje 10. Oblici motivacije Intrinzina motivacija sve ono to nasiznutra potie na aktivnosti(NPR. iz prirodeuimo o spolnim organima jer nas to iskrenozanima i uzbudljivo nam je prouavati vlastitotijelo, NPR.). Ekstrinzina motivacija atraktivni vanjskiciljevi koje nastojimo dostii ili vanjski utjecajikoji nas potiu na ponaanje(NPR.: OCJENA,OBEANJE DA EMO II NA BAZEN, dae nam roditelji dozvolit rolanje ili odlazak naigralite...) Oblici motivacije za uenje: opa i specifina 11. NIKAD NEMOJTE motivirat dijete da muobedata skidanje zabrane ili izlazak izkazne, ili ga zastraujete: ako ne proe sa5 nema ekskurzije...UVIJEK POZITIVNO MOTIVIRAJTE: Ako proe sa 5 nagraditi demo te ekskurzijom. Ako dobije 5 iz prirode kupiti demo ti majicu koju eli. 12. Motivacija i kolsko postignue r =0.34 (najvea povezanost postignua isrednjeg intenziteta motiviranosti, visoka islaba motiviranost povezane sa niskimpostignuem) Grgin (1982) uenici 7. razreda O i 2.razreda S ekstrinzino motivirani, uzavrnom razredu S javlja se intrinzinamotivacija. 13. Kako poveati motivaciju poticati tenju ka uspjehu (srednje teki zadaci,smanjiti iskustvo neuspjeha) smanjiti strah od neuspjeha (postavljanjemrealnih ciljeva, sudjelovanjem, ulagati napor,raspored uenja, natjecati se sam sa sobom,suradniko uenje, podijeliti zadatak na manjedijelove, ne izjednaavati sposobnost saosobnom vrijednou, naglaavatipozitivno) poticati oekivanje uspjeha (pravednoocjenjivanje, davanje povratnih informacija,adekvatan nain komunikacije, povezati uspjehza ulaganjem truda, omoguiti javni uspjeh.) 14. Razvoj samoefikasnosti Na osnovi prethodnih iskustava uspjeha ilineuspjeha Uenjem promatranjem Povratnom informacijom od strane drugih Autosugestija Ovisno o emocionalnom stanju 15. Pri odabiru metode ili strategije uenja treba valjati na umu sljedee StupanjPredavanje 5%zadravanjaitanje10%sadraja Audio-vizualna 20% prezentacija Demonstracija30% Diskusijske grupe50% Vjeba radom 75% Pouavanje drugih90% Neposredna upotreba 95% nauenog 16. Pri odabiru metode ili strategije uenja treba valjati na umu sljedee Od onoga to1%okusomznamo nauili smo2%Dodirompriblino4%Mirisom10% Sluanjem83% Gledanjem 17. Pri odabiru metode ili strategije uenja treba valjati na umu sljedeeOd onog to 10%Od onog to itamouimo 20%Od onog to sluamozadravamo 30%Od onog to vidimopriblino 50%Od onog to sluamoi vidimo 70%Od onog to kaemo 90%Od onog to kaemoi napravimo 18. POVRATNA INFORMACIJANajbolja povratna informacija je ocjena iopisna povratna informacija (npr. " Ovo jeza etiri, ali jako klimavo. Mislim da timoe i bolje i da nisi dovoljno uio." )*Uenici koji dobivaju i opisne povratneinformacije vie poboljavaju uradak i vievjeruju da je njihov uspjeh posljedicauloenog truda a ne nekih vanjskihinitelja 19. Anketa: Kako se osjeda, o emu razmilja i to inikad dobije negativnu ocjenu? Odvratno, ljut/a sam na profesora, oajno(43,75%) Plaem od jada (45,65%) Osjedam se nesigurno (39,08%) Roditelji reagiraju vikom i kaznom (53,24%) Izgubim volju za uenjem (38,35%) Skrivam negativnu ocjenu od roditelja (29,16%) Uvjeravam sebe da nisam dobio negativnuocjenu (23,07%) Idem uiti da to prije ispravim jedinicu (19.36%) To mi se dogodi jer premalo uim (13,46%) 20. Strah od pismenog ili od usmenogSAVJET: Ako te strah usmenog ili pismenogiz nekog predmeta, najmanje sat vremenaprije tog predmeta i neposredno prije(parminuta prije) radi neto to voli i uiva utome(sluaj glazbu, itaj asopis, priaj sadrutvom ali ne o ispitu). Nikako NEMOJDRATI BILJENICU i uiti par minuta prijeodgovaranja jer to stvara nervozu.

Search related