Click here to load reader

KRATKI SAVJETI ZA VOŽNJU

  • View
    130

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KRATKI SAVJETI ZA VOŽNJU

Text of KRATKI SAVJETI ZA VOŽNJU

VAA [email protected]2

KRATKI SAVJETI ZA VONJU

VAA [email protected]

DNEVNI PREVENTIVNI TEHNIKI PREGLED VOZILADnevni preventivni tehniki pregled vozila voza treba da obavi prije nego je krenuo vozilom u saobraaj. Pregled moe obaviti vizuelno, iz vana, ili mjerenjem i kontrolom odgovarajuih parametara propisanih za dato vozilo. Vizuelnim pregledom vozila iz vana, voza na vozilu moe utvrditi sljedee: 1. stanje i ispravnost pneumatika 2. ispravnost vanjskih retrovizora 3. ispravnost ureaja za osvjetljavane puta i vozila 4. istou vozila (odnosi se na preglednost kroz stakla na vozilu, itkost registerske oznake i drugih oznaka na vozilu i istoa svjetlosne signalizacije vozila) 5. curenje neke od tekuina ispod vozila (po boji, mirisu i stanju tekuine razlikovati i utvrditi njeno porijeklo) 6. opte stanje u kome se vozilo nalazi Mjerenjem i kontrolom, voza na vozilu moe utvrditi sljedee: 1. nivo i vrstu tenosti u ekspanzionoj posudi rashladnog sistema vozila (samo dok motor nije u radu) 2. nivo i vrstu tenosti u posudi za pranje vjetrobranskog stakla 3. nivo ulja u posudi od koionog sistema vozila 4. nivo ulja u posudi od servo- pumpe ureaja za upravljanje 5. nivo ulja u motoru vozila (samo dok motor nije u radu) 6. nivo tenosti (elektrolita) u akumulatoru (samo dok motor nije u radu) 7. zategnutost klinastog remena na motoru (samo dok motor nije u radu) 8. ispravnost zvunog signala upozorenja 9. ispravnost konica motor vozila treba da bude u radu (na jak pritisak pedala konice ne smije propadati niti doi do poda vozila) 10. slobodan (doputeni) zazor na kolu upravljaa Provodei kontrolu i mjerenje nabrojanih ureaja i parametara na vozilu, voza mora preduzeti potrebne mjere opreza kako bi se preventivno zatitio do eventualnih ozljeda. Sve uoene nedostatke na vozilu, voza mora otkloniti prije polaska vozilom u saobraaj. Uz sve gore navedene provjere i kontrole, voza prije polaska treba provjeriti kompletnost opreme koja je propisana uz vozilo.

POSTUPAK STARTOVANJA MOTORA I PRIPREMA VOZILA ZA POLAZAKNakon to je obavio dnevni preventivni tehniki pregled vozila i utvrdio da je vozilo ispravno za bezbjednu vonju u saobraaju, voza pristupa startovanju motora. Prethodno je, nakon to je sjeo u vozilo, podesio poloaj sjedita i nagib naslona sjedita vozaa, naslona za glavu, poloaj unutranjeg i vanjskih bonih retrovizora na vozilu te postavio sigurnosni pojas. Poto je redoslijedno obavio sve gore navedene radnje, voza pristupa startovanju motora na slijedei nain i to sljedeim redoslijedom: (podrazumijeva se da je prethodno preduzeo sve potrebne radnje kako bi vozilo ostavio na propisan i bezbjedan nain) 1. stisnuti pedalu kvaila do kraja hoda (do poda vozila) 2

VAA [email protected] 2. ruicu mjenjaa postaviti u neutralni poloaj (ler) 3. kontakt kljuem startovati motor 4. ukljuiti kratka (oborena) svjetla na vozilu 5. provjeriti ispravnost zvunog signala upozorenja 6. provjeriti ispravnost koionog sistema (pritisnuti pedalu konice jako 1-2 puta) 7. ukljuiti odgovarajui pokaziva pravca (onaj u kom smjeru ete se kretati vozilom) 8. ruicu mjenjaa postaviti u poloaj prvog stepena prenosa (za kretanje vozila naprijed) 9. spustiti runu (parkirnu) konicu, uz istovremeno pritisnutu nonu (radnu) konicu da se vozilo ne bi pokrenulo mimo kontrole vozaa 10. pogledati (osmotriti) u lijevu i u desnu stranu (propustiti vozila ukoliko nailaze) 11. polako otputati pedalu kvaila do take ,,hvatanja kvaila,, (vozilo se poinje polako pokretati), u tom poloaju pedalu kvaila zadrite (polukvailo) dok ne dodate malo ,,gas,, a zatim, dok se vozilo pokree iz stanja mirovanja uz dodat ,,gas,, , ostatak hoda kvaila nastaviti postepeno otputati do kraja. Na ovaj nain imat ete ,,mekan,, polazak vozilom iz stanja mirovanja (bez trzaja), a to je naj bitnije imat ete kontrolisanu brzinu kretanja vozila pri polasku. 12. vozilom krenuti u oznaenom pravcu kretanja Ukoliko voza redosljedno ne izvede nabrojane radnje ili izostavi neku od njih, neminovno je da postupci startovanja motora, priprema vozila za polazak i sam polazak vozilom nee biti izvedeni na bezbjedan nain. PRIPREMITE VOZILO ZA DUA PUTOVANJA Sezona je godinjih odmora! Imate namjeru putovati vlastitim vozilom? Omoguite svojoj porodici i sebi ugodan i bezbrian odmor. Kako je priprema prije putovanja nuna za nas ljude, tako je zbog nae sigurnosti potrebna i za nae vozilo. Posebno treba obratiti panju na ureaje za upravljanje, konice i stanje pneumatika. Idealno je vrijeme da posjetite vaeg servisera i napravite detaljnu provjeru ispravnosti ureaja na vaem vozilu:

Provjerite stanje vaeg akumulatora Kontroliite pneumatike, obratite panju na pritisak i optereenja Prekontroliite nivo tenosti sistema za hlaenje Provjerite nivo i kvalitet ulja u motoru Provjerite nivo koionog UK ulja Prekontrolite stanje svjetlosno-signalnih ureaja Kontroliite stanje koionog sistema Provjerite stanje upravljakog mehanizma Provjerite stanje obavezne opreme u vozilu (rezervni toak, dizalica, komplet prve pomoi, komplet rezervnih sijalica, ue, trokut, reflektirajui prsluk,...)

Kad prilazite vozilu obavezno pogledajte ima li tragova ulja ili vode ispod vozila, te kakvo je stanje pneumatika. Kada sjednete za volan najprije podesite sjedalo prema volanu tako da budete cijelim leima oslonjeni na 3

VAA [email protected] naslonja. Poloaj ruku na volanu bi trebao biti kao kazaljke na satu u 9 sati i 15 minuta, ili u 8 sati i 20 minuta. Takvim poloajem ruku izbjegavate neeljene posljedice u sluaju aktiviranja zranih jastuka. Izmeu bedara i ivice sjedala treba da bude meuprostor kako ne bi dolo do zaustavljanja cirkulacije. Ruke trebaju biti prirodno oputene. Ugao ruke u predjelu podlaktice trebaju biti 120 stepeni. Poloaj nogu u koljenu mora zatvarati ugao od 120-160 stepeni, a poloaj zgloba u stopalu ne manji od 90, a poeljan od 100 stepeni. Zatim podesite ogledala vanjska i unutranja kako bi imali to bolju preglednost. Na kraju podesite naslonja za glavu i sveite sigurnosni pojas. Uvijek vozilo pripremite na vrijeme kako bi vam putovanje bilo sigurno i uitak. GREKE KOJE NAJEE PRAVIMO -Preduga vonja u prvoj brzini -Kasno putanje gasa -Dodavanje nepotrebnog gasa -Izbacivanje mjenjaa iz brzine prerano kod zaustavljanja -Sporo ubrzavanje -Nepotrebno prebacivanje brzine u prvu u raskrsnici -Nekoritenje motora za usporavanje -Rijetko koritenje veih brzina -Loe planiranje vonje -Loe planiranje prestrojavanja KORISNO ZA NOVE VOZAE Od dana izdavanja vozake dozvole ne smijete naredne dvije godine da: -Upravljate vozilom u vremenu od 23-05 ako imate manje od 23.osim ako je lice sa vama starije od 25 god. koje ima vozaku dozvolu -Upravljate vozilom na putu brzinom veom od 70 km/h -Upravljate brzinom veom od 90 km/h na putu namjenjenom za saobraaj motornih vozila i brzom putu -Upravljate brzinom veom od 120 km/h na auto putu -Vaim vozilom ne smijete da vuete prikljuno vozilo niti da organizovano prevozite djecu -Nepotivanje se kanjava sa 40 KM -Oznaka na vozilu za mlade vozae je obavezna dvije godine to je slovo P KOJE IZDAJU AUTO kole

ZAKONSKE ODREDBE Voza vozila na motorni pogon za vrijeme vonje ne smije koristiti mobitel osim ako je prilagoen za korienje u vozilu (kazna za prekraj je 40 KM) -Na prednjem sjeditu pored vozaa ne smije se prevoziti dijeta mlae od 12 god,a na zadnjem dijete mlae od 5god osim ako ima odgovarajue sjedite privreno za sjedite vozila i sigurnosni pojas koji odgovara sjeditu ili ako je pored djeteta punoljetna osoba (kazna za ovaj prekraj je 30 KM)

4

VAA [email protected] -Prilikmm pokretanja vozila iz mjesta voza ne smije da naglo povea brzinu tako da stvara buku usred proklizavanja tokova, osim u nudi (kazna za ovaj prekraj je 40 KM) -Brzine u naselju je maksimalna 60 km/h, auto put 130 km/h, put rezervisan za motorna vozila 100 km/h, ostali putevi 80 km/h,osim ako je znakom drugaije odreeno kazne za prekraj su za brzinu koja je u naselju vea od 30 km/h a naostalim putevima 50 km/h kazna je do (100-300 KM) i zabrana upravljanja od 1--4 mjeseca, za prekoraenje brzine u naselju i van naselja koji su manji od 30 km/h i 50 km/h(kazna je 50 KM.) -Za vrijeme vonje moraju biti upaljena kratka svijetla kazna je 50 KM -Voza koji upravlja pod dejstvom alkohola koji ima vie od 0,3 g/kg alkohola u krvi ili koji je pod dejstvom droge,vozai ija su osnovna zanimanja upravljanje vozilom, mlai vozai od 21 god ili sa vozakim staom mlaim od 3 god kaznie se kaznom od 50-250 KM a za prekraj preko 1 g/kg kaznom od 100-300 KM i zabranom upravljanja od 1-4 mj

TEHNIKA VONJE UNAZAD Voza se smije kretati vozilom unatrag na kratkom dijelu ceste uz uvjet da kretanjem ne ometa ostale sudionike u prometu. Unatrag se kreete sa ukljuena sva etiri pokazivaa smjera i to onom stranom kolnika kojom ste se do tada kretali unaprijed, to blie desnom rubu kolnika. Duni ste propustiti vozila koja dolaze iza vas. Kretanje vozilom unatrag je zabranjeno na autocesti, na brzoj cesti, cesti namijenjenoj iskljuivo za promet motornih vozila i u tunelu. Ne smijete kretanjem vozila unatrag ulaziti u nepregledno raskrije, kretati se cestom na prijelazu preko eljeznike pruge u istoj razini, ukljuivati se na cestu s pravom prednosti, niti voziti na prijevojima i u zavojima u kojima je preglednost nedovoljna. Vonja unatrag radi parkiranja ne smatra se vonjom unatrag pa nije potrebno ukljuiti sva etiri pokazivaa smjera.

TEHNIKA VONJE U KRUNOM TOKU SAOBRAAJA

Kruni tok saobraaja je raskrsnica u kojoj se saobraaj odvija kruno u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Kruni tok je oznaen vertikalnom saobraajnom signalizacijom tj. saobraajnim znakom izriite naredbe - znakom obaveze: kruni tok saobraaja, a moe imati jednu ili vie

Search related