Click here to load reader

1. Bayer Vinogradar savjeti

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1. Bayer Vinogradar savjeti

1.Vinogradarski savjeti-HRV i BIHZa nekoliko dana na ranim sortama groa krenuti e bubrenje pupova i tada je vrijeme za prvo špricanje vinograda. Preporuka je Antracol WG 70 i moivi sumpor prema uputama proizvoaa. Vano je dobro natopiti pupove škropivom. Neki vinogradi nisu orezani ili lucnjevi nisu povezani no svejedno je potrebno napraviti prvu zaštitu i u takvim vinogradima. Posebno valja obratiti panju na vinograde koji su lani imali napad pepelnice ili grinja. Vinograde koji su blizu šumama mogu napasti štetnici koji grizu mlade pupove npr: sovice, grbakorci i sl. Štetnike moemo suzbiti s pripravkom Decis 100 EC u dozi 0,125 l/ha.
Preporuka za korove u vinogradu je Basta.
Kontakt osoba i broj mob. Petar ivkovi, 098 256 -924; [email protected]
Preporuke vinogradarima kontinentalne regije
Preporuke za sjevernu Dalmaciju, Hrvatsko Primorje i Istru
Moemo potvrditi da vegetacija kasni otprilike 10-14 dana. U vinogorjima su manje-više svi vinogradi u fazi vunastog pupa i poetka otvaranja. U nizu kraških polja ( Vrgorako, Imotsko ) postoji problem s površinskom vodom i do niza vinograda je nemogue pristupiti. Zbog dugog ledenog perioda i kiše još dosta vinara nije obavila ni rezidbu te je poetak sezone tehniki dosta problematian. Za fenofaze moemo rei da nisu izrazito heterogene jer je u dosta vinogorja loza u slinim fazama. Zbog vrlo visokih temperatura moemo oekivati ubrzano otvaranje i porast te e se fenofaze mijenjati vrlo brzo pa vinogradari moraju biti uvijek na oprezu.
Preporuke su jako sline za obje podregije. Ve sada je vidljiva problematika crne pjegavosti i u vinogradima se vide jasni simptomi više nego proteklih godina, stoga je potreban poseban oprez na ovu bolest. U ovim fazama preporuujemo korištenje vrsnog pripravka Antracol WG 70, kao i to da se zbog kašnjenja više ne koriste bakrena sredstva jer bakar ima svojstvo usporavanja vegetativnog prirasta što nam nije u interesu. Biti e potrebna dva prskanja do faze dva ili tri prava listia. Kao partner za suzbijanje pepelnice preporuujemo sumporne pripravke. U onim vinogradima gdje je loza u porastu ve preko dva prava listia zadnje je vrijeme da se, naroito pred prognozirano pogoršanje izvrši obavezna aplikacija Antracola WG 70. Moemo oekivati i pojavu akarinoznih grinja te je preporuka na onim vinogradima gdje je prisutan ovaj problem koristiti Envidor SC.
Zbog proteklog kišnog vremena i poveanja temperature korovi e se razvijati velikom brzinom, te preporuujemo primjenu Baste, naroito u mladim vinogradima. Basta ne djeluje sistemino te paljivom aplikacijom nema opasnosti za vaš vinograd.
Kontakt osoba i broj mob. Stipe uzel, 098 359-814; [email protected]
Podregije Dalmatinske zagore te Srednja i Juna Dalmacija
Pupovi izgrieni od grbakorka
Kontakt osoba i broj mob. Dean Crnošija, 098 419-229; [email protected]
Ovisno o poloajima i sortama u svim navedenim podregijama loza je u fenofazi bubrenja pupova, pred kretanje vegetacije do izlaska mladica kod ranijih sorata i toplijih poloaja.
U svim navedenim podregijama višak jesensko zimskih oborina stvara poteškoe u agrotehnikim zahvatima u lozi. Kiše koje praktino nisu stale kroz razdoblje jesen zima, a nastavile su i u rano proljee su onemoguile redovite aktivnosti u odravanju vinograda.
Rezultat velikih oborina je da u prvoj dekadi travnja još imamo zahvate rezidbe, nepognojene vinograde, onemoguenost mehanike obrade tla, a problematika redovite zaštite vinograda od bolesti kuca na vrata. Ovo je osobito naglašeno na zadarskom podruju gdje se na pojedinim poloajima voda još nije povukla i ocijedila. Iz navedenih razloga je naglašen i problem zakorovljenosti. Vinogardari imaju mogunost rješavanja problema zakorovljenosti herbicidima na bazi glifosata, flazasulfurona, flumioksazina i sl.
Na ranijim sortama toplijih poloaja loza je u fazi razvoja prvih listia, pa se tu ne smije intervenirati s navedenim herbicidima. Ovdje, kao i na drugim pozicijama, ukoliko je došlo do kretanja vegetacije, preporuujemo herbicid na bazi glufosinata Basta 15. Basta 15 omoguava aplikaciju i u vegetaciji vinograda jer svojim temeljitim, a kontaktnim djelovanjem nee izazvati trajne štetne posljedice po lozu i ukoliko se dogodi greška u aplikaciji.
U svim navedenim vinogradarskim podregijama loza je tik pred kretanje vegetacije ili je ve krenula.
S obzirom na stadij razvoja loze, prognozirano nestabilno vrijeme s kišom u ovom tjednu uz dosta visoke prosjene dnevne temperature, vinogradari moraju razmišljati o prvim prskanjima vinove loze za zaštitu od crne pjegavosti, pepelnice eventualno prezimjele u pupovima, kao i zaštitu od grinja.
Za sorte koje nisu krenule preporuujemo tretman sa sredstvima na bazi sumpora sa poveanom koliinom sredstva po ha (8kg) iz razloga suzbijanja erinoza i akarinoza, posebice na poloajima gdje je ta problematika bila prisutna lani.
Za vinograde u kojima je loza u fazi bubrenja i pupanja treba se pripremiti za prva redovita prskanja protiv crne pjegavosti i pepelnice.
Loze ranije epohe dozrijevanja, kao i toplijih poloaja u iduem tjednu e biti u optimalnoj fazi (cca 1,5 cm visine) za suzbijanje od bolesti crna pjegavost (Phomopsis Viticola).
Naša preporuka za prvo prskanje je pripravak Antracol WG iz Bayerove palete proizvoda za zaštitu vinove loze kao dokazani i visoko uinkovit proizvod u zaštiti od crne pjegavosti.
Uz visoku uinkovitost protiv bolesti crna pjegavost Antracol WG sadri i cink (Zn) koji djeluje i kao mikrognojivo. Pored zaštite preparatom Antracol WG, uzgajanoj biljci se prua mogunost iskorištenja cinka prisutnog u formulaciji. Prilikom tretmana u koncentraciji od 0,2% sa preparatom Antracol WG, biljkama je dostupno 315 g cinka/ha. Pojava intenzivno zelene boje je rezultat iskorištenja cinka kao mikroelementa od strane biljke.
To je naroito vano za vinogradare koji primjeuju nedostatak ovog mikroelementa.
Phomopsis Rozgva
Kretanje vegetacije - ilavka
Kree sezona zaštite. U odnosu na prošlu sezonu, moemo zakljuiti da je vegetacija nešto sporija. Zbog vrlo visokih temperatura i padalina koje su najavljene za ovaj tjedan,
moemo oekivati ubrzaniji porast te e se fenofaze mijenjati vrlo brzo pa vinogradari moraju biti na oprezu.
U ovoj godini moemo oekivati zaraze crnom pjegavošu te posebno moramo obratiti panju na ovu bolest. U ovim fazama preporuamo korištenje pripravka Antracol WG 70, kao i to da se zbog kašnjenja vegetacije više ne koriste bakrena sredstva,
jer bakar ima svojstvo usporavanja vegetativnog prirasta što nam nije u interesu. Kao sredstvo za suzbijanje pepelnice preporuuje- mo sumporne pripravke. Na vinogradima i sortama koje su prošle
godine imali problema sa grinjama, za oekivati je da e ih biti i ove godine te preporuamo pripravak Envidor SC. Vano je
napomenuti da Envidor ima najbolji uinak do faze kada su mladice 6-8 cm duine.
Za borbu protiv korova preporuamo korištenje Baste, naroito u mladi vinogradima te u onim koji imaju izdanke blizu zemlje, a nisu
oplijevljeni. Basta ne djeluje sistemino te paljivom aplikacijom nema opasnosti za vaš vinograd.
Kontakt osoba i broj mob. Ivan Nii, +387 63 372 773; [email protected]
Mostarsko vinogorje - BiH
Pepelnica
Fenofaza: 09.04.2018.
2. Slavonija Bubrenje pupova
3. Moslavina Bubrenje pupova
Pepelnica
5. Pokuplje Bubrenje pupova
6. Podravina Bubrenje pupova
7. Plešivica Bubrenje pupova
Vunasti pup
2 kg/ha
2 kg/ha
2 kg/ha
4-6 l/ha
9. Hrvatska Istra
Pred kretanje vegetacije
Erinoza, akarinoza Pepelnica
098 419-229
4-6 l/ha
Erinoza, akarinoza Pepelnica
Crna pjegavost
Crna pjegavost
Ivan Nii; 063 372-773
Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na siguran nain. Pri odabiru sredstva poštivati priloene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije
Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na siguran nain. Pri odabiru sredstva poštivati priloene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije
Podregija/ vinogorje
Fenofaza: 09.04.2018.
1. Bayer Vinogradar savjeti 09.04.-15.04.201809.04.-15.04.2018
https://www.cropscience.bayer.hr/Proizvodi/Fungicidi/Antracol_WG_70.aspx