Click here to load reader

Jezični savjeti - nepromjenljive vrste riječi

 • View
  50

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naslov: Jezični savjeti – nepromjenjive vrste riječiAutorica: Sonja Delimar, prof. hrvatskog jezikaGimnazija „Fran Galović“ Koprivnica

Text of Jezični savjeti - nepromjenljive vrste riječi

 • 1. Jezini savjeti Nepromjenljive vrste rijei

2. Nives Opai 3. gdje / kamo / kuda

 • to je tono?
 • Kamo ide?
 • Gdje ide?
 • Kuda ide?
 • Tono je:
 • Kamo ide?
 • Kuda ide?
 • Ali!kamo i kudane znai isto!
 • Zato?
 • Kamo znaiodredite
 • Kuda znaikojim putem
 • Gdjeje dobro upotrijebiti za statinost, ne pristaje uz glagole kretanja.
 • Dakle:
 • Kamoide? U kazalite.
 • Kudaide? Idem Frankopanskom ulicom.
 • Gdje sibio? U kazalitu.

4. ovdje / ovamo

 • to je tono?
 • Doiteovdje !
 • ili:
 • Doiteovamo !
 • Tono je:
 • Doiteovamo !
 • Zato?
 • Uz glagolekretanjanije dobro upotrijebiti prilogovdje , jer on oznaujemjesto .
 • Dakle:
 • Doite ovamo!

5. ovdje / tu / ondje

 • to je tono?
 • Kljuevi suovdje .
 • ili:
 • Kljuevi sutu .
 • ili:
 • Kljuevi suondje .
 • Tono je:
 • Sve moe biti tono. Ovisi o tome to smo eljeli rei.
 • to to znai?
 • Ovdjeznai pokraj mene (blie govorniku),tuznai pokraj tebe (blie sugovorniku), aondjeje udaljeno i od govornika i od sugovornika.
 • Dakle:
 • ovdje kraj mene
 • tu - kraj tebe
 • ondje daleko i od mene i od tebe

6. ovamo / tamo / onamo

 • to je tono?
 • Doite ovamo.
 • ili:
 • Idite tamo.
 • ili:
 • Idite onamo.
 • Tono je:
 • Sve moe biti tono. Ovisi o tome to smo eljeli rei.
 • to to znai?
 • Prilogovamoznai da je neto blie govorniku,tamoznai blie sugovorniku, aonamoje blie treoj osobi.
 • Ti se prilozi upotrebljavaju uz glagole kretanja. (Nikako:Doite ovdje .)
 • Dakle:
 • Doite ovamo.
 • Idite tamo ili onamo.

7. nedaleko / nedaleko od

 • to je tono?
 • Igralite je nedaleko kole.
 • ili:
 • Igralite je nedaleko od kole.
 • Tono je:
 • Igralite jenedaleko odkole.
 • Zato?
 • Prilogdalekomoe stajati sam (npr. Ne idi daleko!), a moe i s prijedlogomod , koji pak trai iza sebe genitiv:
 • Solinnije daleko odSplita
 • ili:
 • Solinje nedaleko odSplita.
 • Dakle, dobro je:
 • Samobor jenedaleko odZagreba.

8. definitivno

 • to je dobro?
 • On jedefinitivnonajpametniji uenik u razredu.
 • ili:
 • On je najpametniji uenik u razredu.
 • Dobro je:
 • On je najpametniji uenik u razredu.
 • Zato?
 • Sklopovi poputdefinitivno najpametnijinastali su oponaanjem engleskog jezika.
 • Prilogdefinitivnoznaikonano, zakljuno, zavrno,zauvijek(ne pristaje u spomenutu reenicu, to je tek uvezena potapalica)
 • Znai,ne treba rei ni:
 • To je biladefinitivnoloa odlika. (bolje:u svakom pogledu )
 • Todefinitivnonije moj izbor. (Bolje:nipoto )

9. nepotrebno/bespotrebno

 • to je tono?
 • Brine se bespotrebno.
 • ili:
 • Brine se nepotrebno.
 • Tono je:
 • Brine senepotrebno.
 • Zato?
 • Pridjevnepotrebanu opreci je premapotrebanpa tako treba i rei. Opreka se esto izrie negacijom, pa kad se ona moe tako postii, neka se i postigne.
 • Dakle:
 • Bespotrebanjenepotreban .

10. ponaosob / osobno / sam

 • to je tono?
 • Svatko se moraponaosobjaviti u kadrovsku slubu.
 • ili:
 • Svatko se moraosobnojaviti u kadrovsku slubu.
 • ili:
 • Svatko se morasamjaviti u kadrovsku slubu.
 • Tono je i:
 • Svatko se moraosobnojaviti u kadrovsku slubu.
 • i:
 • Svatko se morasam javiti u kadrovsku slubu.
 • Zato?
 • Prilogponaosobbrojni hrvatski govornici dovode u vezu s osobom, pa ga pogreno rabe umjestosam ,osobno . No i stariji i noviji jezini savjetnici navode niz dobrih hrvatskih zamjena za taj prilog, koji je ustvari nepotreban.
 • ime se on moe dobro zamijeniti?
 • Prilozima:posebno, posebice, osobito, navlastito, pojedinano, odvojeno, zasebnoi slinima.

11. jednostavno / naprosto

 • to je bolje?
 • To je,jednostavno , prelo sve granice.
 • ili:
 • To je,naprosto , prelo sve granice.
 • Bolje je:
 • To je,jednostavno , prelo sve granice.
 • Zato?
 • U hrvatskom jeziku bolje je u znaenju estice koja istie sadraj reenice upotrijebiti prilogjednostavno .
 • Prostu hrvatskom, kao zastarjelica, znai slobodan, a inae nepristojan, neodgojen, vulgaran
 • Dakle, umjesto:
 • To naprosto nije istina.
 • recimo to hrvatski bolje:
 • To jednostavno nije istina.

12. vani / van

 • to je tono?
 • Bacio je loptuvani .
 • ili:
 • Bacio je loptuvan .
 • Tono je:
 • Bacio je loptuvan .
 • Zato?
 • Za izricanje smjera treba upotrijebitivan , a za izricanje mjestavani .
 • Dakle:
 • Bacio je loptuvan .
 • ali:
 • Bio samvani .

13. oko deset / oko desetak / desetak

 • to je tono?
 • Dolo jeoko desetnatjecatelja.
 • Dolo jeoko desetaknatjecatelja.
 • Dolo jedesetaknatjecatelja.
 • Tono je:
 • Dolo jeoko desetnatjecatelja.
 • Dolo jedesetaknatjecatelja.
 • Zato?
 • Desetaki znaioko deset , pa ne treba dvaput govoriti isto.
 • Dakle:
 • Dobio jetridesetakponuda.
 • ili:
 • Dobio jeoko tridesetponuda

14. cirka, oko

 • to je tono?
 • Stiglo je cirka oko desetak molbi.
 • ili:
 • Stiglo je cirka deset molbi.
 • ili:
 • Stiglo je oko desetak molbi.
 • ili:
 • Stiglo je oko deset molbi.
 • ili:
 • Stiglo je desetak molbi.
 • Tono je:
 • Stiglo jeoko desetmolbi.
 • Stiglo jedesetakmolbi.
 • Stiglo jecirka desetmolbi.
 • Zato?
 • Desetak ve znai oko deset (priblinost), a priblinost ili aproksimativnost znai i pohrvaeni latinski izraz cirka (lat. circa)
 • Dakle: gomilanje izraza za priblinost nepotrebni je pleonazam.

15. esto / esto puta

 • to je tono?
 • esto putamislim na tebe.
 • ili:
 • estomislim na tebe.
 • Tono je:
 • estomislim na tebe.
 • Zato?
 • I to je primjer nepotrebnog gomilanja rijei -esto putaznai isto to iestopa ne treba dodavatiputa .
 • Dakle:ne gomilajmo nepotrebne rijei!

16. jedanputa / jedanput

 • to je tono?
 • Jedanputa smo bili u Crikvenici.
 • ili:
 • Jedanput smo bili u Crikvenici.
 • Tono je:
 • Jedanputsmo bili u Crikvenici.
 • Zato?
 • Uz redne brojeve, zamjenice i uz izrazjedan jediniupotrebljava seput , npr. prvi put, svaki put, jedan jedini put.
 • I uz jedan dobro je upotrijebiti put, a nedvojinuputa . (jedanput)
 • Dakle:
 • Jedanputsmo posjetili Opatiju i odluili smo doi jo koji put.

17. radije / rae

 • to je tono?
 • Radijepijem kavu nego aj.
 • ili:
 • Raepijem kavu nego aj.
 • Tono je:
 • Radijepijem kavu nego aj.
 • Zato?
 • Kao i jednosloni pridjevrad , i prilogradodobiva u komparativu nastavak iji,-ije: npr.rad, radiji, radije; star, stariji, starije.
 • A to znai prilogradije ?
 • Znai davanje prednosti komu ili emu; da je to bolje od drugoga.
 • Dakle:
 • Radijei nekoliko puta provjerite podatke nego da pogrijeite.

18. radije / raene bih

 • to je tono?
 • Radije bih prvo pogledao film.
 • ili:
 • Rae bih prvo pogledao film.
 • Tono je.
 • Radijebih prvo pogledao film.
 • Zato?
 • Veina jednoslonih pridjeva s kratkosilaznim naglaskom u pozitiv

Search related