of 28/28
AO APD Kozjak Maribor 1 Vprašanja na izpitu za alpinista 13.05.2006 (praktični del) 1. LETNA TEHNIKA (reševanje padlega soplezalca) Izdelava varovališča (kavbojski vozel na svedrovec, ki gleda na pol iz skale) Vzpenjanje po smeri (preverjanje starih klinov pred vpenjanjem, uporaba vmesnih varoval, pravilno nameščanje in vpenjanje) Padec prvega v navezi – zadržanje padca (fiksiranje vrvi- izdelava mulinega vozla, varovalnega vozla, vpenjanje osmice na koncu vrvi) Vzpon drugega do zadnjega varovanja (samovarovanje drugega s prusikovim vozlom, prepenjanje čez komplete, komunikacija s poškodovancem) Izdelava dodatnega (boljšega) sidrišča (samozavarovanje, prenos teže padlega z glavne vrvi na prusika v novem dodatnem sidrišču) Spust do prvega sidrišča, razbremenitev vrvi, ponovni vzpon do novega sidrišča Spust do padlega s pomočjo škripca, nudenje PP (ustno pojasnilo-brez praktičnega prikaza) Izdelava garda vozla Izdelava švicarskega škripca Dvig ponesrečenca za 1,5m (do sem 25min.) Ponovni spust ponesrečenca (prenos bremena na prusik, polbičev vozel, mulin vozel, varovalni vozel, razbremenitev garda vozla pod obremenitvijo, prenos bremena na glavno vrv, spust ponesrečenca in varovanje drugega do drugega varovališča) Priprava sidrišča za spust ob vrvi (samovarovanje sebe in poškodovanca v sidrišče s polbičevim vozlom, mulinim vozlom in varovalnim) Priprava poškodovanca za prenos in spust (neskončna zanka čez hrbet, samovarovanje poškodovanca in sebe s prusikom Pripravil: Miško

Vprašanja-praktični del

  • View
    138

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Vprašanja-praktični del

AO APD Kozjak Maribor

1

Vpraanja na izpitu za alpinista 13.05.2006(praktini del)

1. LETNA TEHNIKA (reevanje padlega soplezalca)

Izdelava varovalia (kavbojski vozel na svedrovec, ki gleda na pol iz skale) Vzpenjanje po smeri (preverjanje starih klinov pred vpenjanjem, uporaba vmesnih varoval, pravilno nameanje in vpenjanje) Padec prvega v navezi zadranje padca (fiksiranje vrvi-izdelava mulinega vozla, varovalnega vozla, vpenjanje osmice na koncu vrvi) Vzpon drugega do zadnjega varovanja (samovarovanje drugega s prusikovim vozlom, prepenjanje ez komplete, komunikacija s pokodovancem) Izdelava dodatnega (boljega) sidria (samozavarovanje, prenos tee padlega z glavne vrvi na prusika v novem dodatnem sidriu) Spust do prvega sidria, razbremenitev vrvi, ponovni vzpon do novega sidria Spust do padlega s pomojo kripca, nudenje PP (ustno pojasnilo-brez praktinega prikaza) Izdelava garda vozla Izdelava vicarskega kripca Dvig ponesreenca za 1,5m (do sem 25min.) Ponovni spust ponesreenca (prenos bremena na prusik, polbiev vozel, mulin vozel, varovalni vozel, razbremenitev garda vozla pod obremenitvijo, prenos bremena na glavno vrv, spust ponesreenca in varovanje drugega do drugega varovalia) Priprava sidria za spust ob vrvi (samovarovanje sebe in pokodovanca v sidrie s polbievim vozlom, mulinim vozlom in varovalnim) Priprava pokodovanca za prenos in spust (neskonna zanka ez hrbet, samovarovanje pokodovanca in sebe s prusikom in bievim vozlom na vponko, nato reverzo, samovarovanje s prusikom v pas, oprtanje pokodovanca na hrbet, neskonno zanko na prsih pripnem z kompletom na spodnji del pasu) Podrtje samovarovanja pokodovanca in sebe iz sidria Spust s pokodovancem

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor SLIKA 1: Napredovanje preko vmesnih varovanj

2 SLIKA 2: Spust s kripcem

SLIKA 3: Razbremenitev glavne vrvi

SLIKA 4: Izdelava garda vozla

SLIKA 5: vicarski kripec

SLIKA 6: Razrahljanje garda vozla pod Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor obremenitvijo

3

SLIKA 7: Spust s ponesreencem

SLIKA 8: Zmanjanje navora pri klinu, ki ni zabit do konca

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor 2. PRVA POMO (praktina naloga z zagovorom)

4

Poloaj za nezavestnega (praktini prikaz) Zlom zapestja (praktini prikaz imobilizacije) Pokodba prsnega koa Nezavest, kaj je? Kompresijska obveza (praktini prikaz) Zlom kljunice (praktini prikaz) Ukrepi ob viinski bolezni, kaj je viinska bolezen? Sonarica, kaj je in ukrepi

SLIKA 1: Stabilni boni poloaj za nezavestnega

SLIKA 2: Zlom zapestja (oskrba)

SLIKA 3: Poloaj pri pokodbah prsnega koa

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

5

SLIKA 4: Poloaj pri pokodbah trebuha

SLIKA 5: Kompresijska obveza

SLIKA 6: Fraa za nos in brado

SLIKA 7: Svitek za pokodbe glave Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

6

SLIKA 8: Oprt pri zlomu kljunice

SLIKA 9: Uporaba trikotne rute

SLIKA 10: Zlom obeh kosti podlahti

SLIKA 11: Zlom nadlahtnice

SLIKA 12: Dvig pokodovanca s sumom na pokodbo hrbtenice

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

7

SLIKA 13: Uporaba prvega povoja

3. LEDENIKA TEHNIKA Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

8

Ledenika naveza dveh (vsa oprema za ledenik) Reevanje iz ledenike razpoke s postopnim razbremenjevanjem Zaustavitev padca v ledeniko razpoko Izdelava sidria s cepinom, pritrditev soplezalca z polbievim vozlom z prusikom, ki je e na vrvi, postopno razbremenjevanje telesa, nato zakljuimo polbia z mulinim vozlom in varovalnim vozlom, e je potrebno dodatno utrdimo sidrie Odpnemo se z glavne vrvi in se zavarujemo s pomojo pomone vrvice na konec, ki jo bomo vrgli soplezalcu Pribliamo se razpoki in ocenimo poloaj (e je potrebno, se spustimo do soplezalca in nudimo pomo) Na robu razpoke podloimo pod vrv nahrbtnik in ga zavarujemo z lednim vijakom Nato pomagamo z izmeninim razbremenjevanjem ali kripevim potegom reiti soplezalca iz ledenike razpoke Reevanje iz ledenike razpoke s polovinim kripcem e padli ne more sodelovati pri reevanju takoj pripravimo vse za reevanje s pomojo vicarskega kripca

SLIKA 1: Oprema za ledenik (I)

SLIKA 2: Oprema za ledenik (II)

SLIKA 3: Ledenika naveza dveh

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

9

SLIKA 4: Zaustavitev padca v razpoko

SLIKA 5: Reevanje iz ledenike razpoke s postopnim razbremenjevanjem1

1

Nahrbtnik na robu ledenike razpoke zavarujemo z lednim vijakom ali na glavno vrv.

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

10

SLIKA 6: Reevanje iz ledenike razpoke s pomojo kripca

SLIKA 7: Pravilno gibanje po ledeniku

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

11

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor 4. ZIMSKA TEHNIKA

12

Iskanje zasutega s pomojo olne (zastavice, ki oznaujejo plazie, as za iskanje je 5min., zakopani sta ponavadi dve olni, oprema za iskanje-olna+lopata) Spust po vrvi na dveh cepinih, ki jih povleemo za seboj Izdelava sidria v mehkem snegu (najprej pohodimo sneg na kraju kjer bomo zakopali cepin, si uredimo stojie in se vpnemo v varovalie) Izdelava sidria v trdem snegu Varovanje v snegu drugega v navezi Varovanje v snegu prvega v navezi Uporaba cepina in derez (hoja s cepinom in derezami po razlino strmem terenu) Zaustavljanje s cepinom v vseh poloajih (noge narazen in pokrena kolena in dvignjena stopala-to hoejo videti) Norveka metoda preizkusa snene odeje pred plazovi

SLIKA 1: Izdelava varovalia v mehkem snegu

SLIKA 2: Izdelava varovalia v trdem snegu

SLIKA 3: Spust po vrvi na dveh cepinih

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

13

SLIKA 4: Varovanje v snegu drugega v navezi

SLIKA 5: Varovanje v snegu prvega v navezi

5. VOZLI (izdelava, vpletanje, uporaba)

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

14

Zabijanje dveh sidrnih klinov (zamah se mora videti) Vpletena osmica (krak vsaj 10cm) Vrvna ograja Napenjalni vozel (samo z provizorinim vozlom) Vpleten biev vozel Vpleten polbiev vozel Vpleten prusikov vozel Podaljevalni vozel (kraki 10cm) Kravatni vozel Najlonski vozel Ambulantni vozel Francoski vozel Prevezava toprope na vrhu z obrokom Transport pokodovanega soplezalca z glavno vrvjo (s pomojo palice ali brez) Transport pokodovanega soplezalca s pomojo nahrbtnika brez palic

SLIKA 1: Povezava spodnjega in zgornjega dela plezalnega pasu

SLIKA 2: Vpletena osmica (konec vsaj 10cm)

SLIKA 3: Ambulantni vozel

SLIKA 4: Podaljevalni vozel

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

15

SLIKA 5: Biev vozel

SLIKA 6: Vpleten biev vozel

SLIKA 7: Polbiev vozel

SLIKA 8: Francoski vozel

SLIKA 9: Vodniki Vozel

SLIKA 10: Vpleten vodniki vozel

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

16

SLIKA 11: Najlonski vozel

SLIKA 12: Kravatni vozel

SLIKA 13: Prusikov vozel

SLIKA 14: Vpleten prusikov vozel

SLIKA 15: Mulin vozel (t.1)

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

17

SLIKA 16: Mulin vozel (t.2)

SLIKA 17: Provizorini vozel

SLIKA 18: Varovalni vozel

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

18

SLIKA 19: Kavbojski vozel

SLIKA 20: Napenjalni vozel

SLIKA 21: Prevezava top rope na vrhu z obrokom

SLIKA 22: Priprava vrvi za improvizirani sede za prenos pokodovanca

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

19

SLIKA 23: Prenos pokodovanca (I.)

SLIKA 24: Prenos pokodovanca (II.)

SLIKA 25: Prenos pokodovanca z palicami

SLIKA 26: Prenos pokodovanca z vrvjo

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor 6. LETNA TEHNIKA (spust po vrvi, samoreevanje)

20

Vrvna ograja (prihod z kompletom za samovarovanje) Vpenjanje v sidrie (samovarovanje) Pritrditev vrvi na pas Priprava sidria za spust (vpraanja: zakaj je na koncu osmica, obremenitev v eno stran, spust v levo grapo) Priprava vrvi za spust (na polovico, skozi prusik-osmico, dve osmici na koncu vrvi, nabiranje vrvi v zanke, prepriamo se da pod nami ni nikogar, Priprava reverzota, priprava samoreevanja Spust (dvig obeh rok, e ti samovarovanje potegne v reverzo) Prehod v samoreevanje (prsni prusik zgoraj, noni prusik spodaj) Spust po vrvi s pomojo Dlferjevega sedea (samovarovanje, dvig obeh rok, e e dosee prusika)

SLIKA 1: Dva naina izdelave improviziranega samovarovalnega kompleta

SLIKA 2: Izdelava sidria za spust po vrvi2

SLIKA 3: Pred spustom se prepriamo, da ni nikogar pod nami (zakliemo VRV)

2

Sidrie izdelamo glede na smer, kamor se bomo spuali

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

21

SLIKA 4: Spust po vrvi s pomojo osmice3

SLIKA 5: Samovarovanje pri spustu

SLIKA 6: Spust po vrvi

SLIKA 7: Napredovanje po vrvi

3

Pri spustu z osmico ne smemo pozabiti na esalno zanko

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

22

SLIKA 8: Prehod iz spuanja po vrvi v samoreevanje4

SLIKA 9: Priprava Dulferjevega sedea

4

Pri samoreevanju je prsni prusik vedno nad nono stopno zanko!

Pripravil: Miko

AO APD Kozjak Maribor

23

SLIKA 10: Spust po vrvi s pomojo Dulferjevega sedea

Pripravil: Miko