Psora Praktični Aspekt Sld

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  1/27

  Skola

  homeopatij

  e

  -

  I

  I

  deo

  SLD 2015

  PSORApraktini aspekt

  Dr Tatjana Lali

  063 7742758E-mail: [email protected]

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  2/27

  PSORINA LINOST

  Kroz sve pojave psore, tri glavne ideje:

  (Vtulkas, Besede o klasinoj homeopatiji)

  1. Svrab

  2. Raspad, spoljanji i unutranji

  3. Siromatvo, spolja i unutra

  Kod Psore je uvek HIPOREAKCIJA

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  3/27

  Svrab povrine koe, ospa, razderotine do krvi

  Suzbijanje ospe premeta se unutra

  razvija se oseanje straha Stalno oekuje da se neto loe desi (Causticum,

  Phospor)

  - Strah od siromatva nesigurnost u budunost,Boji se bede, bankrotstva

  Oseaj nesree i materijalne nesigurnosti (ak ikada ima kuu porodicu, obezbeen...)

  Misli o samobistvu

  To je unutranji svrab

  Svrab i strah

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  4/27

  Nedostatak samopouzdanja u kritinimsituacijama. Oseaj da nije sposoban da jesavlada. To kao rezultat daje permanentan

  strah, koji se prepoznaje samo ako nastane

  stresna situacija (aktivna psora).Bez stresa,

  strah ostaje u pozadini - trema (latentna Psora).Ovakve osobe su skriveno u sebi nemirne,

  nesigurne, nezadovoljne, senzitivne, i uvek u

  strahu od budunosti.

  Ali uvek postoji nada.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  5/27

  - Tipini su skokovi na gore i na dole. Borbaje kao stalan rat sa spoljnjim svetom. Nekada je

  njegova strana jaa, i osea se dobro, nekadadominira strana stimulusa, i osea se loe.

  Osnovna odlika je aktivnost. Borba je aktivan

  proces, koji postaje najoitiji pod stresom.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  6/27

  - Po pravilu,psorina osoba ima mnogo i

  razliite vrste snova. Ovo zavisiuglavnom od situacije iz dana u dan.Snovi ocrtavaju njene strahove, njenu

  unutranju nesigurnost (Bryonia,izraenije), njen oseaj manje vrednosti,borbu.

  - Nagli pad snage, uvek ide kui daprilegne.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  7/27

  - Psorina osoba je normalno vrlo izraajnatokom anamneze. Ona budno posmatra

  sebe i svoju okolinu,paljiva je i zatoopisuje svoje simptome ivahno, i vrlodobro.Nekada moe biti teko izdvojiti

  esencijalne od od velikog broja simptoma.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  8/27

  6. FIZIKI NIVO PSORE

  U odnosu na fiziki nivo, psorina osoba edemonstrirati iste uspone i padove kao umentalnoj (psihikoj) zoni.

  Psorina mijazma stvara preosetljivost naspoljne faktore i predstavljae aktivnost i borbutakoe i na fizikom nivou.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  9/27

  Po terminima patologije Psora e uglavnomizazivati funkcionalne poremeaje u razliitim

  organskim sistemima, kao i reverzibilnepatoloke promene (mada tu takoe nemapravila bez izuzetaka). Psora stvara bogat

  varijetet simptoma uglavnom u oblasti optih

  pojava, tj. brojne elje i averzije, razliite i istemodalitete.

  Na simptomskom nivou, vodei simptom Psoreje nedostatak vitalne toplote, suvoa obinovlanih unutranjih delova, suva, papulozna, a

  pre svega neista koa, i lo miris.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  10/27

  - Obilno znojenje u akutnim situacijama,

  Neprijatan miris (teko u istoj prostoriji)

  Prisutan je element raspadanja (spoljni i

  unutranji) gnojni zapah i na trula jaja(Ars.alb. i Arnica)

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  11/27

  SIMPTOMI UMA

  Aktivnost uma i due Glupo ponaanje Strah: ujutru, po podne, u samoi, uz

  uznemirenost, u mraku, u vezi zdravlja, zbog

  sitnica, za vreme sna, za spasenje due, odbudunosti. Odgovara polako

  Budi se zbog buke

  Tegobe posle buenja Osetljiv na: buku, miris, svetlost; lako se uplai

  zbog sitnica

  Tegobe pre ispita (strah od ispita, trema)

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  12/27

  Lenjost, odlae rad (ostavlja sve za sutra) Greke, izostavlja rei Plaljivost Hoe sve da baci na vatru (aktivnost) Srean, veseo, u alternaciji sa neraspoloenjem,

  tugom. Strah: od samoe, loga, da e drugi opaziti

  njeno stanje, dodira, tame, vatre, ludila, sranebolesti,pretee bolesti, raka, neizleivosti (ali tu

  uvek postoji princip nade), loih vesti, nesree,zla.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  13/27

  Slabost pamenja; rasejan (duboko u mislima) elja za drutvom, samoa pogorava, kada je

  sam Nemirna savest; indiferentnost; elja za kuom;

  oseaj bespomonosti Hipohondrijaza

  Koncentracija oteana; sporost; mrzovolja . Sporo ui da ita Zabrinutost i nemir,posle buenja;

  somnambulizam

  Tegobe od loih vesti; strane stvari veoma loena njega utiu

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  14/27

  Srameljivost;promenljivo raspoloenje;nestabilnost, neodgovornost

  Tuan ujutru; tuan kada je sam Neodlunost; nesigurnost; nezadovoljan sam sa

  sobom

  Sve ostavlja za sledei dan Oseaj da je naputen;paljiv,brian, nean,

  plemenit

  Rezervisan

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  15/27

  FIZIKI SIMPTOMI

  Vertigo: Pri saginjanju, pri podrigivanju, pripokretima glave itd. Vertigo simptomi su estopsorinog prekla.

  Glava: Osetljiva, opadanje kose, kosa bez sjaja,

  prerano seda, suvaAlternirajue glavobolje; znojenje po glavi

  tokom sna

  Oi: Sekrecija, katarakta, fotofobija, strabizam,suvoa

  Vid: Poremeaji vida,preteno psorini.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  16/27

  Ui: Sekrecija, redak sekret, gnoji, ofanzivan.Tinitus. Erupcije, suvoa.

  Sluh: Oteen sluh; gluvoa je uglavnompsorina

  Nos: Preosetljivost na miris, suvoa, opstrukcijaLice: Ekcem; akne; gruba, suva koa (masna

  koa lica je preteno sikotina pojava)Usta:Stomatitis i druga zapaljenja, suvoa,preteno psorini simptomi

  eludac: Brojne averzije, elje, intolerancije.

  Podrigivanje, bol, goruica, simptomi kao kodanaciditeta. Abdomen, rektum i stolica

  pokaztuju alternirajue simptome, simptomehipofunkcije, suvoe, hladnoe.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  17/27

  Beika: retencija urina, tanak mlaz ili kapanjeurina.

  Urogenitalni organi: Psorini simptomi koji se

  mogu oekivati u sluaju psorine dispozicijeRespiratorni sistem: Astma i teko disanje.

  Posle ponoi. Leanje je nemogue, eli da drivrata i prozore otvorene, dispnea tokom sna,

  akutna, uz pitanje, golicanje i mravinjanje ularinksu.

  Lea: Bolovi svih vrsta su uglavnom psorineprirode (slabost, pri stajanju uspravno). Slinotome simptomi ekstremiteta su uglavnoim

  psosrini : slabost, hladnoa,bolovi, itd.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  18/27

  Nozod Psorinum se priprema odsastruganih puteva uge, odnosno izseropurulentnog sadraja plika Scabiesa.

  - 1833/34 g, Hering je napravio preparat i

  izvrio homeopatska ispitivanja u D30

  potenciji sa oko 450 simptoma.Prvi nozod.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  19/27

  Ideja psorinog mijazma-raeavanje, SVRAB.Pokreti ruku pri svrabu simbolizuju PROBLEM

  IZBORA-napred ili nazad, na gore ili na dole,

  dobro ili loe, uzeti ili dati, da ili ne, ljubav ilimrnja i td. eanje jo vie pojaava svrab!

  Kada neko ima odbojan izgled, neprijatno

  mirie, a jako je zimogroljiv, njemu je potrebanPsorinum

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  20/27

  I-TROPIZAM

  Koa, ui, creva, disanje, srce.

  II-PSIHA

  Iluzije:

  -on je siromaan energijom, ljubavlju, parama,znanjem, nadama (S)

  -naputen je, niko nee da pomogne (S)

  -telo je odvojeno od glave (C)(S)

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  21/27

  Strahovi:

  -ivih ulica (C)

  -siromatva i bankrotstva (S)(C) -neuspeha u poslovima (S)(K)

  -raka, smrti od sranih simptoma (C)

  Jaka depresija, pesimizam i sumornost (C)

  Suicidalne misli (S)

  Tvrdoglavost kod dece(C) Mui bliske (C)

  Gestikuliranje-vrti ruke(C)

  Nou, muni, dosadni nemir, pred nevreme (C) Usporeno ozdravljenje, tendencija ka

  hronizaciji.

  Odlino se osea pred poetak bolesti (C)

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  22/27

  III-STATUS Posledice infektivnih bolesti.

  Velika zimljivost. esta jeza.

  Jaka slabost posle visoke temperature. Smrdljive sekrecije, zapah ne nestaje posle

  pranja.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  23/27

  IV-OPTE MODALNOSTI

  Loije od hladnoe, magle, nevremena, naotvorenom vazduhu (C)

  Loije pri kontaktu sa svojim ekstremitetima (C)

  Loije nou, posle kafe (C)

  Bolje kada lei sa niskim uzglavljem, u toplojsobi (C)

  Bolje od jela, krvarenja, ritiskanja (C)

  Opte poboljanje pred akutnim stanjima ilitemperaturom.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  24/27

  V-GLAVA

  Glavobolja, pogoranje od otkrivanja glave (C)

  Potrebno je umotavanje, ak i na suncu. Visoka temperatura.

  Hronina, smrdljiva otoreja.

  Krvarenje iz nosa (C)

  Fotofobija (C)

  VI-GRUDI

  Bolovi u srcu, palpitacije kada lei na levojstrani (C)

  Bronhitis. Astma.

  Mora da lei sa rairenim rukama

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  25/27

  VII-GIT

  Stalna glad.

  Mora da ustane nou da jede, naroito u toku trudnoe. Dijareja posle infekcije, smrdljiva (C)

  VIII-KOA

  Masna koa.

  Razliite ospe, ekcemi, bubuljice, psorijaza. Ospa se iri kao lavina, dovodi do oaja.

  Svrab se pojaava nou, od vruine, od toplog kreveta.

  Raseava do krvi.

  Smrdljivo znojenje, pojaava u toku etnje i poslekupanja (C)

  Loije od suzbijanja ospe.

  Stalno pere ruke (S)

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  26/27

  Druga antipsorina sredstva koja se daju uzPsorinum:

  Calcium Carbonicum, Barita Carbonica, Carbo

  animalis, Carbo vegetabilis , Kalium carbonium,Causticum, Conium, Graphites,Magnesium

  muriaticum, Phosphorus, Sepia, Petroleum,

  Silicea, Sulphur, Zincum.

 • 7/23/2019 Psora Praktini Aspekt Sld

  27/27

  H v a l a n a p a nj i