of 91 /91
OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za šk. god. 2012./2013. 1

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC · Web viewučenicima 8. razreda na temu „Reproduktivno zdravlje“ ... ravnatelj Tijekom školske godine Praktični savjeti za spas Zemlje. Učenje o

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC · Web viewučenicima 8. razreda na temu „Reproduktivno zdravlje“...

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

za šk. god. 2012./2013.

Klasa: 602-02/12-01/02

Urbroj: 2109-43-12-01

Na temelju članka 28. st. 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12.) i članka 62. Statuta Osnovne škole Strahoninec, a na prijedlog ravnateljice, Školski odbor na sjednici održanoj dana ______ godine, donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

za šk. god. 2012./2013.

RAVNATELJICA ŠKOLE: PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Okun Bernarda Topolko

SADRŽAJ

1. OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI ………………………………………………….. 5

1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU ………………………………………………………….. 6

1.2. PROSTORNI UVJETI …………………………………………………………………………… 6

1.2.1. Unutrašnji školski prostori ……………………………………………………………………. 6

1.2.2. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora ……………………………… 6

1.2.3. Stanje školskog okoliša i plana uređenja …………………………………………… 7

1.2.4 Zdravstveni odgoj …………………………………………………………………… 7

1.3. KADROVSKI UVJETI …………………………………………………………………… 1.3.1. Zaposleni djelatnici u školskoj godini 2012./2013. – podaci o učiteljima Osnovne škole Strahoninec ……………………………………………………………………………………………. 8

1.3.2.Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ……………………………………………………... 9

1.3.3. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju ……………………………………………….. 8

2. ORGANIZACIJA RADA …………………………………………………………………….…. 10

2.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA …………………………………….. 10

2.2. ORGANIZACIJA SMJENA I DEŽURSTAVA …………………………………………………. 11

2.3. NASTAVNA GODINA 2012./2013. ……………………………………………………………. 12

3. REALIZACIJA PROGRAMA ………………………………………………………………….. 13

3.1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM REDOVNE NASTAVE …………………………………….. 13

3.2. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE ………………………………………………………. 14

3.3. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI ……………………………………………………… 14

3.4. RAD PO PRILAGOÐENOM PROGRAMU ………………………………………………….. 15

3.5. NASTAVA U KUĆI ………………………………………………………………………….. 15

3.6. DOPUNSKA NASTAVA …………………………………………………………………….. 15

3.7. DODATNA NASTAVA ………………………………………………………………………. 16

3.8. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA I SEKCIJA …….. 16

3.9. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI ………………………… 17

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ……………………………………………………….. 19

5. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE ………………………………… 20

6. PROGRAM AKTIVNOSTI KOJE ĆE DJELATNOST ŠKOLSKE

MEDICINE PROVODITI U CILJU ZAŠTITE ZDRAVLJA UČENIKA

121

7. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE ……………. ………… … 20

7.1. ZADUŽENJA UČITELJA ……………………………………………………………………….. 22

7.2. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA ……….. 24

8. PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA ……………………………………………… 24

9. TJEDNA ZADUŽENJA UČITELJA …………………………………………………….. .. 25

10. PLANOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA ……………………………................................ 29

10.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA JEZIČNO-UMJETNIČKE

GRUPE PREDMETA ………………………………………………………………………… 29

10.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA PRIRODOSLOVNO-

MATEMATIČKOG PODRUČJA …………………………………………………………… 30

10.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA UČITELJA RAZREDNE

NASTAVE …………………………………………………………………………………… 31

10.4. OBLICI USAVRŠAVANJA IZVAN ŠKOLE ………………………………………………. 32

10.5. MJERE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U OŠ STRAHONINEC …………………. 32

11. PLANOVI RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA,

ORGANA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA ………………………………………… 33

11.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA ………………………………………………………. 33

11.2. GODIŠNJI PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA ………………………………………….. 33

11.3. PLAN RADA RAZREDNIKA ……………………………………………………………….. 34

11.4. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA ……………………………………………………….. 35

11.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA ………………………….. 35

12. PLAN RADA RAVNATELJA, STRUČNIH SURADNIKA

I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA ……………………………………………..…………. 36

12.1. GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA …………………………………………………… 36

12.2. GODIŠNJI PLAN RADA RAČUNOVOĐE …………………………………………………. 39

12.3. GODIŠNJI PLAN RADA TAJNIKA ………………………………………………………… 41

12.4. GODIŠNJI PLAN RADA KNJIŽNIČARA ………………………………………………….. 44

12.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA ŠKOLE …………………………… 55

DODACI:

RASPORED SATI, DEŽURSTVA UČITELJA, RASPORED ODRŽAVANJA

IZBORNE NASTAVE

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI

GODIŠNJI I MJESEČNI PLANOVI I PROGRAMI UČITELJA

1. OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

( osobna karta škole )

Osnovna škola: S T R A H O N I N E C

Adresa (mjesto, ulica, broj): Strahoninec, Čakovečka 55

Broj i naziv pošte: 40 000 Čakovec

Broj telefona: 040/333-408, 333-878

Broj telefaksa: 040/333-878

E-mail adresa:

[email protected]

Web adresa:

www.os-strahoninec.skole.hr

Županija: Međimurska

Općina: Strahoninec

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC

Broj učenika: I-IV: 151 Broj razrednih odjela: I-IV: 8

V-VIII: 172 V-VIII: 8

ukupno: 323

ukupno: 16

Broj djelatnika: a) ravnatelj

1

b) učitelja razredne nastave 9 (od toga 1 na zamjeni)

c) učitelja predmetne nastave 23 ( od toga 13 s nepunim radnim vremenom; od 23,

2 na zamjeni)

c) stručnih suradnika 2

d) ostalih djelatnika 7

Ravnateljica škole: Jelena Okun

1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

Školsko područje OŠ Strahoninec obuhvaća naselja Strahoninec i Savsku Ves. Općina Strahoninec smještena je u južnom dijelu Međimurske županije i prostire se na površini od 8,35 km2. Naselje Savska Ves smjestilo se uz južnu zaobilaznicu grada Čakovca. Oba naselja pripadaju župi Strahoninec i čine jednu urbanu cjelinu. Prema zadnjem popisu stanovnika (iz 2011. godine) Općina Strahoninec ima 2.696 stanovnika a Savska Ves 1216 stanovnika. Naselja su cestovno dobro povezana, razvijena, sa svom infrastrukturom, pa su poprimila elemente gradskih naselja.

Broj stanovnika stagnira, a otvaranjem novih ulica u Strahonincu i Savskoj Vesi očekuje se porast broja stanovnika, a time i broja učenika u školi.

OŠ Strahoninec u 2012./13. Školskoj godini polazi 328 učenika, smještenih u 16 razrednih odjela. Zacrtani cilj škole je razvijati kvalitetno obrazovanje za sve učenike, koje se temelji na primjeni najsuvremenijih metoda odgoja i obrazovanja. Škola posebnu pozornost posvećuje djeci s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovni odgojno-obrazovani proces, a isto tako kao Centar izvrsnosti za hrvatski, engleski i njemački jezik sve svoje potencijale usmjerava na darovite učenike osnovnih (7. i 8. razredi) i srednjih škola (1. i 2. razred) iz cijelog Međimurja.

U naseljima djeluju udruge građana i društva: NK “Strahoninec”, NK “Bratstvo”, Šahovski klub “Strahoninec”, MIS Strahoninec, DVD “Strahoninec”, DVD “Savska Ves”, KUD “Strahoninec”, Udruga žena Strahoninec, Udruga umirovljenika, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u Strahonincu i Savskoj Vesi, Mala nogometna škola Strahoninec.

Sve navedene udruge zajedničkim snagama nastoje kroz različite aktivnosti oplemeniti i obogatiti život stanovnika Strahoninca i Savske Vesi, a u koje se redovito uključuju i učenici i djelatnici OŠ Strahoninec.

1.2. PROSTORNI UVJETI

1.2.1. Unutrašnji školski prostori

Školska zgrada OŠ Strahoninec smještena je u centru naselja Strahoninec, Čakovečka ulica 55. Površina korisnoga školskog prostora iznosi 1600 m2. Sastoji se od starog dijela građenog od 1952. do 1957. godine, doprinosom mještana i novog dijela izgrađenog 1976. godine. Ima 10 učionica, knjižnicu, informatičku učionicu, školsku kuhinju, upravu, centralno grijanje na plin te 6 sanitarna čvora i 4 kabineta. Školsko dvorište ima površinu 9400 m2 s izgrađenim rukometnim, košarkaškim i odbojkaškim igralištem te zaletištem za skok u dalj i atletskom stazom koja je izgrađena zajedničkim snagama Općine Strahoninec i škole. Nema školsku dvoranu.

Svi spomenuti prostori opremljeni su uglavnom novim namještajem, a krovište starog dijela škole je kompletno sanirano. Procjena stanja opće opreme je 4, didaktičke opreme također 4.

1.2.2. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora

OŠ Strahoninec ima dovoljno učioničkog prostora, ali nedostaju kabineti koji kod gradnje škole 1976. godine nisu bili predviđeni. Nedostaje i školska sportska dvorana što učenike naše škole dovodi u neravnopravan položaj sa ostalim učenicima u Republici Hrvatskoj. Naime, izvođenje nastave u učionici ili u sportskoj dvorani teško je uspoređivati, a napore učitelja kod realizacije nastavnog plana i programa, nije nužno ni spominjati. Postojeći školski prostor kontinuirano se obnavlja. S obzirom da je prethodnih godina izvršena kompletna izmjena stolarije i staklenih stijena, izvršena je adaptacija hodnika i stubišta koja uključuje spuštene stropove, kompletno uređenje zidova i izmjenu električnih instalacija. Uređena je učionica engleskog jezika a školska kuhinja je dodatno opremljena. Paralelno s ovim radovima odvijali su se i radovi na ulazu u školu. Asfaltirana je prilazna staza i plato ispred ulaza u školsku zgradu. Postavljeni su rubnici i pripremljen prostor za drvored, a sama sadnja je izvršena tijekom mjeseca listopada 2011. godine. U kolovozu 2012. godine kompletno je uređen donji hodnik u novijem dijelu škole i izvršena sanacija krovišta. Obzirom da škola ima svu potrebnu dokumentaciju za gradnju školske športske dvorane, ne preostaje nam ništa drugo nego tražiti rješenja s osnivačem i Općinom Strahoninec kao i s resornim ministarstvom za zatvaranjem financijske konstrukcije. Izgradnja dvorane i dogradnja škole je u prioritetima Međimurske županije do 2013. godine. Svi zajedno s nestrpljenjem očekujemo početak gradnje sportske dvorane.

1.2.3. Stanje školskog okoliša i plana uređenja

Budući da je u 2009./2010., 2010./2011. i 2011./12. školskoj godini uređeno privremeno parkiralište i asfaltirano školsko dvorište, kao i ulaz u školsku zgradu, ne preostaje nam niša drugo nego školski park brižno njegovati i obogaćivati ga novim raslinjem.

1.2.4. Zdravstveni odgoj

Od ove jeseni u osnovnim i srednjim školama provodit će se zdravstveni odgoj. Sadržaji zdravstvenog odgoja ostvarivat će se u skladu s dobi, interesima i potrebama učenika te izazovima s kojima se djeca i mladi susreću, a Agencija za odgoj i obrazovanje provodit će stručna usavršavanja učitelja, stručnih suradnika koji će u provedbi imati veliku ulogu, a po potrebi angažirati i liječnici školske medicine.

Zdravstveni odgoj i obrazovanje poučavat će se od 1. razreda osnovne škole u nastavnim sadržajima prirode i društva, prirode/biologije, tjelesne i zdravstvene kulture te na satovima razredne nastave u trajanju do 12 sata i to u četiri modula: „Živjeti zdravo“, „Prevencija ovisnosti“, „Prevencija nasilničkog ponašanja“ te „Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanja“. Za provođenje programa zdravstvenog odgoja bit će pripremljeni odgovarajući radni materijali i vodiči.

1.3. KADROVSKI UVJETI

1.3.1. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.

PODACI O UČITELJIMA OSNOVNE ŠKOLE STRAHONINEC

Red.

Broj

IME I

PREZIME

God.

rođ.

God.

staž. (stanje rujan 2012.)

STRUKA

Stu.

Str.

Spr.

Predmet

koji predaje

D

o

š

k

Satnicu dopunjuje u :

Str. isp.

1.

Janko Kalšan

1984.

2

povijest

VII.

povijest

-

„MIJOR“ d.o.o Čakovec

-

2.

Tea Horvatić

1984.

3

eng. jezik

VII

eng.j.

-

-

+

3.

Branka Šeparović Golubić

1981.

4

RN + mat.

VII

matematika

-

OŠ Domašinec

-

4.

Mladen Beuk

1970.

16

tehn. kult.

VII

tehn. kult.

-

OŠ I.G.Kovačić Sveti Juraj na Bregu

+

5.

Dijana Pasarić

1981.

7

RN + hrv. jezik

VII

hrv. jezik

-

-

+

6.

Jovanka Trbojević

l953.

38

mat.-fiz.

VI

matematika

-

-

+

7.

Ivan Dominik

1984.

2

Dipl. teolog

VII

vjeronauk

-

OŠ Hodošan

+

8.

Vesna Mikulić

1971.

17

dipl. informat.

VII

informatika

-

-

+

9.

Domagoj Turk

1980

5

RN + njem .jez.

VII

Njemački jezik

-

II. OŠ Čakovec

+

10.

Nataša Pongrac

1970.

20

prof. biologije

VII

prir. / biol.

-

-

+

11.

Davor Žerjav

1977.

12

RN+hrv.jezik

VII

hrv. jezik

-

-

+

12.

Tamara Vidović

1976.

13

RN+engl.jezik

VII

engl. jezik

-

-

+

13.

Snežana Nedelkovska

1979.

8

prof.njemačkog jezika

VII

Njem. jezik

-

OŠ Podturen

+

14.

Ksenija Meglić

1965.

23

RN

VI

RN

-

-

+

15.

Desanka Jelenić

1956.

33

RN

VI

RN

-

-

+

16.

Višnja Balog

1961.

29

RN

VI

RN

-

+

17.

Marija Meštrić

1975.

8

dipl. teolog

VII

vjeronauk

-

-

+

18.

Mario Kanižaj

1975.

11

RN

VII

RN

-

-

+

19.

Sanja Hozmec

1964.

25

RN

VI

RN

-

-

+

20.

Petra Žganec

1984.

3

RN

VII

RN

-

-

+

21.

Adriana Delonga Bregović

1979.

9

RN

VII

RN

-

-

+

22.

Jadranka Škvorc

1962.

28

RN

VI

RN.

-

-

+

23.

Siniša Trajbar

1972.

13

prof. TZK

VII

TZK

-

-

+

24.

Boris Tomašić

1958.

32

geografija

VI

geografija

-

OŠ Dr. I. Novaka Macinec

+

25.

Marina Mrazović

1983.

5

Prof. likovne kulture

VII

likovna kult.

-

OŠ Gornji Mihaljevec

+

26.

Martina Brumen

1979.

5

Prof. kemije

VII

kemija.

-

OŠ Kuršanec

+

27.

Aleksandar Rebernik

1981.

7

prof. glazbene kulture

VII

glaz. kult.

-

Umjetnička škola M. Magdalenić Čakovec

+

28.

Mario Pinc

1974.

5

Prof. fizike

VII

fizika

-

OŠ I.G.Kovačić Sveti Juraj na Bregu

+

29.

Sandra Gotal

1982.

1

Prof. goegorafije

VII

geografija

-

OŠ Dr. I. Novaka Macinec

+

30.

Tihana Toplek (zamjena za Martinu Brumen)

1985.

3

Dipl. ing. prehr. Tehnologije i procesnog inženjerstva

VII

kemija

-

OŠ Sveta Marija

+

31.

Ljubica Murković (zamjena za Petru Žganec)

1983.

3

Dipl. uč. RN

VII

RN

-

-

+

32.

Marta Vargek (zamjena za Dijanu Pasarić)

1982.

2

Prof. hrv. jezika

VII

Hrvatski jezik

-

-

+

1.3.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

Red.

Broj

IME I

PREZIME

God.

rođ.

God.

staža (rujan 2012.)

STRUKA

Stu.

Str.

Spr.

Predmet

koji predaje

Doš

kol.

Satnicu dopunjuje u:

Str.ispit.

1.

Jelena Okun

1958.

35

profesor razredne nastave

VII

ravnatelj

da

-

+

2.

Danijela Slavković

1975.

11

dipl. bibliotekar

VII

knjižničar

-

-

+

3.

Monika Zorčec

1982.

4

prof. hrvatskog jezika;

prof. pedagogije

VII

pedagog

-

-

+

1.3.3. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

Red

Broj

IME I

PREZIME

Poslovi

koje

obavlja

God.

rođ.

God.

Staža (rujan 2012.)

STRUKA

Stu.

Str.

Spr.

Do

šk

ol.

1.

Silvija Antonović

tajnica

1979.

10

dipl. ekonomist

VII

-

2.

Dragica Bujan

rukov.račun.

1961.

30

ekonomist

IV

-

3.

Zdravko Dravec

ložač-domar

1957.

33

strojobravar

IV

-

4.

Renata Vrbanec

kuharica

1970.

13

kuharska

IV

-

5.

Danica Zobec

spremačica

1967.

26

spremačica

OŠ.

-

6.

Ruža Branilović

spremačica

1956.

35

spremačica

-

7.

Miljenka Balić

sprem-kuhar.

1960.

30

spremačica

-

2. ORGANIZACIJA RADA

2.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

Raz.

B R O J UČ E N I K A

Br.

Uč.

M

Ž

Individ. pristup

Prilagođeni program

Pon.

a)povrat

b)prog c)izbjeg.

Putnici

IME I

PREZIME

RAZREDNIKA

A

b

c

3-5

km

preko 5 km

1.a

18

10

8

1

2

4

Adriana Delonga Bregović

1.b

22

12

10

5

Sanja Hozmec

UK 1.:

40

22

12

2

9

2.a

17

9

8

1

Ljubica Murković, zamjena za Petru Žganec

2.b

19

12

7

1

Mario Kanižaj

UK 2.:

36

21

15

1

1

3.a

17

9

8

1

3

Ksenija Meglić

3.b

15

8

7

1

1

3

Desanka Jelenić

UK 3.:

32

17

15

2

1

6

4.a

22

13

9

1

1

Višnja Balog

4.b

21

14

7

2

3

Jadranka Škvorc

UK 4.:

43

27

16

2

1

4

UKUPNO 1.-4.

151

87

64

3

4

20

5.a

22

13

9

3

1

Zamjena za Dijanu Pasarić

5.b

22

14

8

1

1

2

Tamara Vidović

UK 5.:

44

27

17

4

1

3

6.a

17

11

6

2

Siniša Trajbar

6.b

18

9

9

2

Davor Žerjav

UK 6.:

35

20

15

4

7.a

21

10

11

1

2

Marija Meštrić

7.b

24

10

14

Nataša Pongrac

UK 7.:

45

20

25

1

2

-

8.a

23

12

11

5

-

Vesna Mikulić

8.b

25

14

11

-

Jovanka Trbojević

UK 8.:

48

26

22

5

UKUPNO 5.-8.:

172

93

79

5

3

5

7

SVEUKUPNO 1.-8.:

323

180

143

9

4

9

27

2.2. ORGANIZACIJA SMJENA I DEŽURSTAVA

Škola radi u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu.

A smjenu čini razredna nastava.

B smjenu čini predmetna nastava.

Jutarnja smjena počinje s nastavom 7:30, a popodnevna u 13:30 sati.

Turnusi se mijenjaju svaki tjedan.

Dežurstvo učitelja u jutarnjoj smjeni traje od 7:20 do 12:45 sati, a popodnevnoj od 13:20 do 18:45 sati.

Učitelji prvog do četvrtog razreda dežuraju zasebno u svojoj smjeni.

Raspored dežurstva učitelja nalazi se u prilogu.

DUŽNOSTI DEŽURNOG UČITELJA

1. Dežurstvo počinje 15 minuta prije prvog sata i traje do zadnjeg sata nastave prema rasporedu u smjeni.

2. Nakon zadnjeg sata dežurni učitelj ispraća učenike.

3. Dežurni učitelji dužni su osigurati red i disciplinu za vrijeme odmora, a naročito za vrijeme primanje užine.

4. U slučaju odsutnosti bilo kojeg učitelja, dežurni učitelji su dužni o tome obavijestiti ravnatelja škole, a ako njega nema dužni su zaposliti učenike tihim radom.

5. Dežurni učitelji su odgovorni za sve što se dogodi u školi za vrijeme njihova dežurstva, a eventualno počinjenu materijalnu štetu dužni su odmah prijaviti u tajništvo škole.

6. Dežurni učitelji uzimaju užinu po završetku velikog odmora.

7. Dežurni učitelji predmetne nastave dežuraju u svojoj smjeni u cijeloj školi, a dežurni učitelji razredne nastave u svojoj smjeni prema utvrđenom rasporedu (vidi prilog).

ŠKOLSKA KUHINJA

U školskoj se kuhinji hrani 256 učenika, što iznosi 79 %. Cijena kuhinje je 5,00 kn po danu. U troškovima prehrane sudjeluju učenici sami.

Akcijom “Solidarnost na djelu” prikupi se dio sredstava potrebnih za školsku kuhinju.

2.3. NASTAVNA GODINA 2012./2013.

Mjesec

broj

dana

blagdani i neradni dani

obilježavanje dana škole i sporta

upisi u 1. razred

1. razdoblje od 3. 09. 2012. do 21. 12. 2012.

9.

10.

11.

12.

radni

20

22

21

15

nastavni

20

21

20

15

10

9

10

16

Dan učitelja- stručna ekskurzija djelatnika škole

2.11.2012.- posjet kazalištu

2. razdoblje od 14.01. 2013. do 14 06. 2013.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

14

20

16

21

21

10

14

20

16

21

20

10

17

8

15

9

9

20

Županijsko natjecanje

29. 05. 2013. DAN ŠKOLE i DAN SPORTA

UPISI U 1. RAZRED

180

177

123

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

- 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 01.11. Svi sveti - blagdan Republike Hrvatske

- 25.12. Božić - blagdan Republike Hrvatske

- 26.12. Sv. Stjepan - blagdan Republike Hrvatske

- 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske

- 06.01. Bogojavljenje-Sveta tri kralja - blagdan Republike Hrvatske

- 31.03.. Uskrs – blagdan Republike Hrvatske

- 01..04. Uskrsni ponedjeljak - blagdan Republike Hrvatske

- 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske

- 30.05.. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske

- 22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske

- 25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

01.09. Početak školske godine 2012. / 2013.

03..09. Početak nastavne godine 2012./2013.

14.06. Završetak nastavne godine 2012. / 2013.

31.08. Završetak školske godine 2012./ 2013.

NAZIV

PREDMETA

OŠ STRAHONINEC

GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM REDOVNE NASTAVE

  

Uk.

plan.

 

RAZREDNA NASTAVA

 

PREDMETNA NASTAVA

 

 

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

 

Hrvatski j.

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

140

140

140

140

2660

Likovna k.

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

560

Glazbena k.

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

560

Engleski j.

70

70

70

70

70

70

70

70

105

105

105

105

105

105

105

105

1400

Matematika

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

2240

Priroda

0

0

0

0

0

0

0

0

52,5

52,5

70

70

0

0

0

0

245

Biologija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

280

Kemija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

280

Fizika

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

280

PiD

70

70

70

70

70

70

105

105

0

0

0

0

0

0

0

0

630

Povijest

0

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

70

70

70

70

560

Geografija

0

0

0

0

0

0

0

0

52,5

52,5

70

70

70

70

70

70

525

Tehnička k.

0

0

0

0

0

0

0

0

35

35

35

35

35

35

35

35

280

TZK

105

105

105

105

105

105

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

630

630

630

630

630

630

630

630

770

770

805

805

910

910

910

910

11830

3. REALIZACIJA PROGRAMA

3.1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM REDOVNE NASTAVE

3.2. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE /plivanje, ekskurzije, posjete, škola u prirodi, terenska nastava/

Sadržaji koji će se ostvarivati izvan učionica

Razred

- grupa

Vrijeme

Izvršitelji

Čakovec (poludnevni)

1.ab

lipanj

Razrednici

Varaždin (poludnevni)

2.ab

studeni

Razrednici

Mađimurje (cjelodnevni)

2.ab

lipanj

Razrednici

Hrvatsko zagorje (cjelodnevni)

3.ab

svibanj

Razrednici

Škola u prirodi (primorski kraj)

4.ab

lipanj

Razrednici

Zagreb (jednodnevni)

4.ab

listopad

Razrednici

Kalnik (cjelodnevni)

5.ab

travanj ili svibanj

Razrednici

Zavižan (Kutarevo) (cjelodnevni)

6.ab

svibanj

Razrednici

Maturalno putovanje

7.ab

lipanj

Razrednici

Zagreb

7.ab

studeni

Razrednici

Gorska Hrvatska (jednodnevni ili dvodnevni)

8.ab

Razrednici

3.3. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI

naziv programa

razredi

broj učenika

grupa

izvršitelji programa

sati tjedno

sati godišnje

Vjeronauk

1. – 8. r.

308

16

Marija Meštrić

Ivan Dominik

32

70×16=1120

Informatika

5. – 8. r.

142

10

Vesna Mikulić

20

70×10=700

Njemački jezik

4. – 8. r.

118

6

Snežana Nedelkovska

Domagoj Turk

12

70×6=420

3.4. RAD PO PRILAGOÐENOM PROGRAMU

Br. učen.

Raz.

Sudionici u ostvarivanju p.p.

Br. sati

Ime i prezime učenika

1

4.a

Višnja Balog, uč. engl. jezika

Dimatteo Čulinović

1

5.b

Predmetni učitelji

Filip Senčar

1

7.a

Predmetni učitelji

Vanja Šoltić, Bjanka Čondić

1

3.b

Desanka Jelenić (TZK, LK)

Erik Vrbanec

1

3.a

Ksenija Meglić

Kristijan Lešnjak

3.5. NASTAVA U KUĆI

Nema je.

3.6. DOPUNSKA NASTAVA

Red.br.

Predmet

Raz.

Broj

sati

Ime učitelja – izvršitelja

Napom.

1.

Hrv.j. – Mat.

1.a

35

Adriana Delonga Bregović

-

2.

Hrv.j. – Mat.

1.b

35

Sanja Hozmec

-

3.

Hrv.j.- Mat.

2.a

35

Ljubica Murković/Petra Žganec

-

4.

Hrv.j.- Mat.

2.b

35

Mario Kanižaj

-

5.

Hrv.j. Mat.

3.a

35

Ksenija Meglić

-

6.

Hrv.j.- Mat.

3.b

35

Desanka Jelenić

-

7.

Hrv.j.- Mat.

4.a

35

Višnja Balog

-

8.

Hrv.j.- Mat.

4.b

35

Jadranka Škvorc

-

9.

Matematika

8.ab

35

Jovanka Trbojević

-

10.

Matematika

7.ab

35

Branka Šeparović Golubić

-

11.

Engleski jezik

7. i 8.

35

Tea Horvatić

-

12.

Hrvatski jezik

5. i 7.

35

Marta Vargek/ Dijana Pasarić

-

13.

Hrvatski jezik

6. i 8.

35

Davor Žerjav

-

14.

Povijest

6.ab

35

Janko Kalšan

-

15.

Fizika

7. i 8.

35

Mario Pinc

-

16.

Njemački jezik

35

Domagoj Turk

-

3.7. DODATNA NASTAVA

Red.

br.

Predmet

Raz.

Broj

uč.

Broj

sati

Ime učitelja

Izvršitelja

Napom.

1.

Hrv. - matematika

1.a

10

35

Adriana Delonga Bregović

2.

Hrv. - Matematika

1.b

10

35

Sanja Hozmec

3.

Matematika

2.a

10

35

Ljubica Murković- zamjena za Petru Žganec

-

4.

Matematika

2.b

5

35

Mario Kanižaj

-

5.

Matematika

3.a

10

35

Ksenija Meglić

-

6.

Matematika

3.b

12

35

Desanka Jelenić

-

7.

Matematika

4.a

13

35

Višnja Balog

-

8.

Matematika

4.b

10

35

Jadranka Škvorc

-

9.

Povijest

8.

18

35

Janko Kalšan

-

10.

Hrvatski jezik

8.ab

8

35

Marta Vargek/Dijana Pasarić

-

11.

Biologija

7. i 8.

10

35

Nataša Pongrac

-

12.

Matematika

5.ab

12

35

Jovanka Trbojević

-

13.

Engleski jezik

5. i 6.

6

35

Tamara Vidović

-

14.

Engleski jezik

7. i 8.

9

70

Tea Horvatić

-

15.

Njemački jezik

8.a.b

35

Snežana Nedelkovska

-

16.

Informatika

5.-8.

10

70

Vesna Mikulić

-

17.

Kemija

7. i 8.

10

35

Tihana Toplek- zamjena za Martinu Brumen

-

18.

Njemački jezik

8.

6

35

Domagoj Turk

19.

Geografija

8.

5

35

Sandra Gotal

20.

Njemački jezik

6.

4

35

Domagoj Turk

21.

Fizika

7. i 8.

5

35

Mario Pinc

3.8. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA I SEKCIJA

Red.

Br.

Naziv

Aktivnosti

Br.

uč.

Br.

sati

Izvršitelji

Napomene

1.

Foto skupina

10

35

Davor Žerjav

-

2.

Novinarska

10

35

Dijana Pasarić/Marta Vargek

-

3.

Knjižničarska skupina

10

70

Danijela Slavković

-

4.

Crveni križ

12

35

Višnja Balog

-

5.

Folklor

10

35

Jadranka Škvorc

-

6.

Likovna skupina

21

35

Adriana Delonga Bregović

-

7.

Lutkarsko – dramska skupina

20

35

Sanja Hozmec

-

8.

Vjeronaučna skupina

15

70

Ivan Dominik

9.

Literarna skupina

14

35

Desanka Jelenić

-

10.

Ritmička skupina

15

35

Petra Žganec (Ljubica Murković)

-

11.

Rukomet

15

35

Siniša Trajbar

-

12.

Filmska skupina

19

35

Mario Kanižaj

-

13.

Građanski odgoj i eTwinning projekti

10

70

Tea Horvatić

-

14.

Mladi čuvari prirode

15

35

Ksenija Meglić

-

15.

Tehnička skupina

7

70

Mladen Beuk

-

16.

Sigurno u prometu

18

35

Boris Tomašić

-

17.

Zbor

30

70

Aleksandar Rebernik

-

18.

Tamburaška

12

105

Aleksandar Rebernik

-

19.

Likovna - starija

11

35

Marina Mrazović

-

20.

Košarka - nogomet

20

70

Siniša Trajbar

-

21.

Mali kustosi

10

35

Janko Kalšan

-

3.9. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

Naziv

aktivnosti

Br.

uč.

Mjesto

održavanja

Voditelj

Aktivnosti

Način

komunikacije

Mladi vatrogasci

20

Vatrogasni dom Strahoninec

Danijel Patafta

Usmeno

Mladi vatrogasci

20

Vatrogasni dom Savska Ves

Ivan Kraljić

Usmeno

NK Strahoninec

40

Igralište NK Strahoninec

Trener kluba

Usmeno

NK “Bratstvo”

Savska Ves

20

Igralište kluba

Trener kluba

Usmeno

ŠK Strahoninec

2

Športski dom Strahoninec

Zdravko Janči

Usmeno

Škola stranih jezika

16

Čakovec

Škola stranih jezika

Usmeno

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić

17

Čakovec

Umjetnička škola

Usmeno

Mažoretkinje

12

Čakovec

Trenerica

Usmeno

Škola animiranog filma

8

Čakovec

Lukman Edo

Usmeno

Karate klub Nedelišće

8

Nedelišće

Trener

Usmeno

KUD Strahoninec

11

Sportski dom

Zdolec Dragan

Usmeno

NK Čakovec

4

Čakovec

Trener

Usmeno

AK Nedelišće

4

Nedelišće

Trener

Usmeno

Karate klub Međimurje

5

Strahoninec

Trener

Usmeno

Košarkaški klub Međimurje

4

Čakovec

Trener

Usmeno

Teniski klub Franjo Punčec

1

Čakovec

Trener

Usmeno

Mladi informatičari Strahoninca

37

Škola

Dejan Drabić

Usmeno

Plivački klub Međimurje

4

Čakovec

Trener

Usmeno

Gimnastički klub Nedelišće

5

Čakovec

Trener

Usmeno

Badmintonski klub Čakovec

1

Čakovec

Trener

Usmeno

Rukometni klub San sport Čakovec

4

Čakovec

Trener

Usmeno

Rukometni klub Čakovec

4

Čakovec

Trener

Usmeno

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

Mjesec

sadržaji

Broj učenika

Izvršitelji

IX

Program za prvoškolce

35

Adriana Delonga Bregović, Sanja Hozmec

Jesenska svečanost (24.9.)

151

Ljubica Murković, Mario Kanižaj

Obilježavanje Dana oslobođenja Međimurja

45

Janko Kalšan i razrednici 7. razreda

X

Dani kruha (12.10. – u školi, 14.10. - kod crkve)

323

Ksenija Meglić, Desanka Jelenić i Marija Meštrić, Ivan Dominik

Međunarodni dan školskih knjižničara

151

Danijela Slavković

Solidarnost na djelu i Crveni križ

323

Višnja Balog i razrednici 8. razreda

Dan štednje (31.10.)

323

Svi učenici i razrednici

Kazališna predstava (razredna nastava – CZK Čakovec)

Razrednici nižih razreda

XI

Kazališna predstava

Viši razredi

Mjesec borbe protiv ovisnosti (zdravstveni odgoj)

172

Monika Zorčec, Nataša Pongrac

Prava djeteta

323

Monika Zorčec

Sjećanje na žrtve Vukovara (18.11.), paljenje svijeća u Čakovečkoj ulici

172

Janko Kalšan, razredna nastava

XII

Sveti Nikola

151

Marija Meštrić, Ivan Dominik

Božić i Nova Godina - priredba

323

Davor Žerjav, Mario Kanižaj i Jadranka Škvorc

Božićni sajam

323

Marina Mrazović, svi učenici i razrednici 1.-8. razreda

Ples – viši razredi (14.12.)

171

Učenici i razrednici 7. razreda

I.

Dan međunarodnog priznanja RH (15.01.)

171

Janko Kalšan

II.

Valentinovo – ples

171

Učenici i razrednici 8.ab razreda

Fašnik, ples pod maskama

152

Petra Žganec, Adriana Delonga Bregović

III.

Međunarodni dan žena (po razredima)

151

Razrednici razredne nastave

Pozdrav proljeću;

21.03. – Dan darovitih učenika

151

Danijela Slavković i Monika Zorčec

Svjetski dan voda – eko kviz

172

Nataša Pongrac, Boris Tomašić

Projekt Comenius – prijem kolega iz Europske unije

323

Tea Horvatić, Tamara Vidović

Uskrsni sajam (22.3.)

323

Marina Mrazović, razrednici 1.-8. razreda

IV.

Dan planeta Zemlje – eko kviz

Integrirani dan

151

Mario Kanižaj

EU kviz

5

Janko Kalšan

V.

Priredba za Dan škole i Dan sporta

323

Dijana Pasarić, Sanja Hozmec, Aleksandar Rebernik

Majčin dan – na nivou razreda razredne nastave

151

Učitelji razredne nastave

Mali kustosi

20

Janko Kalšan

VI.

Završna svečanost 4. razreda

43

Višnja Balog i Jadranka Škvorc

Završna svečanost 8. razreda

48

Vesna Mikulić, Jovanka Trbojević

5. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

Za učenike od prvog do četvrtog razreda profesionalno informiranje razrađeno je po nastavnim programima u okviru redovnog plana i programa.

Učenici od petog do osmog razreda upoznati su s profesionalnim informiranjem i usmjeravanjem u okviru nastavnih planova i programa s time da učenici osmih razreda imaju potpuniji i sadržajno bogatiji program i to kroz:

III. mj. - predavanje za učenike i roditelje 7.i 8. razreda

“Važnost i značaj izbora prvog zanimanja” - pedagog škole, predstavnici škola

tijekom godine- posjet izložbama u srednjim školama

· podjela propagandnog materijala

· susreti s predstavnicima srednjih škola

· posjet pogonu Eko Međimurja Šenkovec i predavanje

· Hrvatska obrtnička komora podružnica Čakovec – predavanje i profesionalna orijentacija

6. PROGRAM AKTIVNOSTI KOJE ĆE DJELATNOST ŠKOLSKE MEDICINE PROVODITI U CILJU ZAŠTITE ZDRAVLJA UČENIKA

CIJEPLJENJA : Na temelju čl. 42. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te prema Programu obaveznih cijepljenja u Hrvatskoj cijepit će se:

· učenici 1. razreda protiv difterije, tetanusa i dječje paralize ( prilikom pregleda za upis u školu cijepljeni su protiv ospica, zaušnjaka i rubeole )- u ambulanti školske medicine

· učenici 6. razreda protiv virusnog hepatitisa B

· učenici 7. razreda testirat će se tuberkulinom , a nereaktori će se cijepiti BCG cjepivom protiv tuberkuloze

· učenici 8. razreda protiv difterije, tetanusa i dječje paralize

SISTEMATSKI PREGLEDI obavit će se :

· učenicima 5. razreda u svrhu praćenja rasta i razvoja, te uočavanja i praćenja pubertetskih promjena

· učenicima 8. razreda u svrhu profesionalne orijentacije tj. pomoći kod odabira srednje škole.

SCREENINZI I NAMJENSKI PREGLEDI :

· pregled vida učenika 3. razreda

· pregled kralježnice učenika 6. razreda

· pregledi učenika sportaša prije sudjelovanja na sportskim takmičenjima čije propozicije zahtijevaju liječnički pregled

· pregledi učenika sa zdravstvenim teškoćama u svrhu potpunog ili djelomičnog oslobađanja od tjelesnih aktivnosti na nastavi TZK . Molimo Vas da u suradnji s učiteljima TZK prikupite popise učenika s zdravstvenim teškoćama te da nam se što prije javite da dogovorimo termine tih pregleda.

ZDRAVSTVENI ODGOJ :

Satovi zdravstvenog odgoja održat će se :

· učenicima 3. razreda na temu „Pravilna prehrana“

· učenicima 5. razreda na temu „Pubertet“

· učenicima 8. razreda na temu „Reproduktivno zdravlje“

· roditeljima na roditeljskim sastancima prema prethodnom dogovoru

· učiteljima na učiteljskim vijećima prema prethodnom dogovoru .

SAVJETOVALIŠNI RAD S DJECOM SA ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA, TEŠKOĆAMA UČENJA I POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU UKLJUČUJUĆI I PROBLEME S BOLESTIMA OVISNOSTI, ODVIJAT ĆE SE PREMA PRETHODNOM DOGOVORU RODITELJA S NADLEŽNIM LIJEČNIKOM ŠKOLE NA TEL. 386 833 ILI MOB. 098 206 523 .

7. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE (2012./2013.)

7.1. ZADUŽENJA UČITELJA

Redni broj

Ime i prezime

Tjedno sati

Norma

Struka

Razredništvo

Nastava

Izborna

Razredništvo

DOP

DOD

INA

Ukupni neposredni rad

Ostali poslovi

Posebni poslovi

Prekovremeni r ad

Posebna zaduženja

Razredi

Sati

1.

Marta Vargek/ Dijana Pasarić

40

22

Hrvatski jezik

5.a

5.ab, 7.ab

18

-

2

1

1

1

23

18

-

1

2.

Davor Žerjav

40

22

Hrvatski jezik

6.b

6.ab, 8.ab

18

-

2

1

-

1

22

18

-

-

3.

Tea Horvatić

40

23

Engleski j.

-

3.ab, 4.ab, 7.ab, 8.ab

20

-

-

-

1

2

23

17

-

-

4.

Tamara Vidović

40

23

Engleski j.

5.b

1..ab, 2.ab, 5.ab, 6.ab

20

-

2

-

1

-

23

17

-

-

5.

Nataša Pongrac

40

24

Priroda i biologija

7.b

P- 5.ab, 6.ab, B-7.ab, 8.ab

15

-

2

-

1

-

18

9

14

1

6.

Janko Kalšan

32

19

Povijest

-

P- 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab,

16

-

-

1

1

1

19

13

-

-

7.

Boris Tomašić

20

12

Geografija

-

5.ab, 6.ab, 7.ab

11

-

-

-

-

1

12

8

-

-

8.

Sandra Gotal

8

5

Geografija

-

8.ab

4

-

-

-

1

-

5

3

9.

Mario Pinc

16

10

Prof. fizike

-

7.ab, 8.ab

8

-

-

1

1

-

10

6

-

-

10.

Branka Šeparović Golubić

22

12

Dipl.uč. s pojač. prog. matemat.

-

6.b, 7.ab

12

-

-

1

-

-

13

10

-

1

11.

Jovanka Trbojević

40

22

Mat.i fizika

8.b

5ab, 6.a, 8.ab, voditelj ŽSV učitelja matematike

22

-

2

1

1

-

26

18

-

4

12.

Vesna Mikulić

40

24

Informatika

8.a

5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab (10 grupa)

20

20

2

-

2

-

24

16

-

-

13.

Mladen Beuk

20

10

Tehnička k.

-

5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab

8

-

-

-

-

2

10

10

-

-

14.

Siniša Trajbar

40

24

TZK

6.a

5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, ŠŠK

18

-

2

-

-

4

24

16

-

-

15

Ivan Dominik

20

12

Vjeroučitelj

-

1.ab, 2.ab, 4.b

10

10

-

-

-

2

12

8

-

-

16

Marina Mrazović

22

11

Likovna kult.

-

5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, estetsko uređenje

10

-

-

-

-

1

11

11

-

-

17

Domagoj Turk

24

8

Njemački j.

-

4.ab, (2 grupe), 5.ab (2 grupe) , 6.ab (2 grupe)

12

12

-

1

1

-

14

10

-

-

18

Snežana Nedelkovska

8

5

Njemački jezik

-

7.ab (1 grupa), 8.ab (1 grupa)

4

4

-

-

1

-

5

3

-

-

19

Tihana Toplek /Martina Brumen

16

9

Kemija

-

7.ab, 8.ab

8

-

-

-

1

-

9

7

-

-

20.

Rebernik Aleksandar

27

12

Glazbena kultura

-

4.ab, 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, zbor veliki

12

-

-

-

-

3

15

12

-

-

21.

Marija Meštrić

40

24

Vjeronauk

7.a

3.ab, 4.a 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab

22

22

2

-

-

-

24

16

-

-

22.

Adriana Delonga Bregović

40

21

RN

1.a

1.a

16

-

2

1

1

1

21

19

-

-

23.

Sanja Hozmec

40

21

RN

1.b

1.b

16

-

2

1

1

1

21

19

-

-

24.

Ljubica Murković/Petra Žganec

40

21

RN

2.a

2.a

16

-

2

1

1

1

21

19

-

-

25.

Mario Kanižaj

40

21

RN

2.b

2.b

16

-

2

1

1

1

21

19

-

-

26.

Ksenija Meglić

40

21

RN

3.a

3.a

16

-

2

1

1

1

21

19

-

-

27.

Desanka Jelenić

40

21

RN

3.b

3.b

16

-

2

1

1

1

21

19

-

-

28.

Višnja Balog

40

20

RN

4.a

4.a

15

-

2

1

1

1

20

20

-

-

29.

Jadranka Škvorc

40

20

RN

4.b

4.b

15

-

2

1

1

1

20

20

-

-

30.

Monika Zorčec

40

25

Pedagog

-

Pedagog

-

-

-

-

-

-

25

15

-

-

31.

Danijela Slavković

40

25

Dipl. bibliotekar

-

Knjižnica

-

-

-

-

-

1

25

15

-

-

7.2. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA

Ime i prezime

Struka

Naziv poslova

koje obavlja

Br.sati

tjedno

Radno

vrijeme

(od-do)

Br.sati

godiš

zaduž.

Napo

mena

Silvija Antonović

Ekonomski fakultet

Tajnica škole

40

7 – 15

1784

Dragica Bujan

Ekonomska

Voditelj računovodstva

40

7 – 15

1784

Zdravko Dravec

Strojobravar

Ložač-domar

40

6 -14 (5. – 9. mj.)

6 – 13 i 17-18 (10. – 4. mj.)

1784

U vrijeme loženja radi dvokratno

Renata Vrbanec

Kuharica

Kuharica u šk. kuh.

40

6 – 14

1784

Ruža Branilović

Osn. škola

Spremačica

40

6 – 14

13 – 21

1784

Radi u smjeni

Miljenka Balić

Osn. škola

Sprem.-kuharica

40

13 – 21

1784

Danica Zobec

Osn. škola

Spremačica

40

6 – 14

13 – 21

1784

Radi u smjeni

8.PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA

Ime i prezime

Struka

Naziv poslova koje obavlja

Broj sati tjedno u nastavi

Radno vrijeme

Mentor

Janko Kalšan

Profesor povijesti

Učitelj povijesti

19

32

Napomena: stažiranje u OŠ Mala Subotica

9. TJEDNA ZADUŽENJA UČITELJA U 2012./2013. ŠK. GODINI

1. Marta Vargek (zamjena za Dijanu Pasarić) – učiteljica hrvatskog jezika

-hrvatski jezik

5.ab, 7.ab

18 sati

-razredništvo

5.a 2 sata

-DOP

1 sat

- DOD

1 sat

- INA (novinarska skupina)

1 sat

__________________________________________________________

23 sata, od toga 1 preko norme

(nastava hrvatskog jezika u 5.a)

2.Davor Žerjav –učitelj hrvatskog jezika

-hrvatski jezik

6.ab, 8.ab

18 sati

-razredništvo

6.b

2 sata

- INA (fotografska skupina)

1 sat

-DOP

1 sat

___________________________________________________________

22 sata

3.Tamara Vidović– učiteljica engleskog jezika

- engleski jezik 1.ab, 2.ab, 5.ab, 6.ab

20 sati

- razredništvo 5.b 2 sata

-DOD

1 sat __________________________________________________________________

23 sata

4. Tea Horvatić – učiteljica engleskog jezika

- engleski jezik

3.ab, 4.ab, 7.ab, 8.ab

20 sati

- INA(eTwinning, građanski odgoj)

2 sata

- DOD

1 sata

____________________________________________________________

23 sata

5.Jovanka Trbojević- učiteljica matematike

-matematika

5.ab, 6.a, 8.ab

20 sati

-razredništvo

8.b

2 sata

-DOP

1 sat

-DOD

1 sat

- voditelj županijskog stručnog vijeća 2 sata

__________________________________________________________

26 sata

*OD TOGA ČETIRI SATA PREKOVREMENO U 8.a

6. Branka Šeparović Golubić - učitelj matematike

-matematika6.b, 7.ab

12 sati

-DOP

1 sat

__________________________________________________________

13 sati

*OD TOGA 1 SAT PREKOVREMENO U 6.B, DOPUNA NORME U OŠ DOMAŠINEC

7.Nataša Pongrac- učiteljica prirode i biologije

-priroda

5.ab,6.ab

7 sati

-biologija

7.ab,8.ab*

8 sati

-razredništvo

6.b

2 sata

-DOD (biologija)

7. I 8.

1 sat

-sindikalni vijećnik

6 sati

-povjerenik za zaštitu na radu

4 sata

- satničarski i voditeljski poslovi 4 sata

Odgojno- obrazovni rad 18 sati

Posebni poslovi 14 sati

*OD TOGA RAD PREKO NORME - PRIRODA U 8.a 1 sat

8.Janko Kalšan –učitelj povijesti

-povijest

5.ab,6.ab,7.ab,8.ab

16 sati

- INA (Mali kustosi)

1 sata

-DOD povijest

8. 1 sat

-DOP povijest 6. 1 sat

19 sati

9.Boris Tomašić- učitelj geografije

- geografija 5.ab, 6.ab, 7.ab

11 sati

-INA- Sigurno u prometu

1 sat

__________________________________________________________

12 sati

DOPUNA NORME U OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC (12 sati)

10. Sandra Gotal – učiteljica geografije

- geografija

8.ab

4 sata

- DOD

8.

1 sat

5 sati

DOPUNA NORME U OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINE

11. Marina Mrazović – likovna kultura

-likovna kultura

5.ab,6.ab,7.ab,8.ab 8 sati

-estetsko uređenje

2 sata

- likovna skupina 1 sat _______________________________________________________

11 sati

DOPUNA NORME U OŠ GORNJI MIHALJEVEC ( 11 sati)

12. Aleksandar Rebernik – učitelj glazbene kulture

-glazbena kultura

4.ab, 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab10 sati

- zbor

2 sata

- INA - tamburaši

3 sata

15 sati

DOPUNA NORME U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MIROSLAV MAGDALENIĆ (4 SATA)

13.Mladen Beuk – učitelj tehničke kulture

- tehnička kultura

5.ab,6.ab,7.ab,8.ab

8 sati

- INA - tehnička skupina

5.-8.

2 sata

10 sati

DOPUNA NORME U OŠ I.G.KOVAČIĆ SVETI JURAJ NA BREGU (11 sati)

14. Vesna Mikulić – učiteljica informatike

-informatika

5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab (10 grupa) 20 sati

-DOD

2 sata

- razredništvo

8.a

2 sata

24 sata

15. Ivan Dominik -vjeroučitelj

- vjeronauk

1.ab, 2.ab, 4.b

10 sati

- INA

2 sata

12 sati

DOPUNA NORME U OŠ HODOŠAN I STROJARSKOJ I PROMETNOJ ŠKOLI VARAŽDIN

16.Marija Meštrić – vjeroučiteljica

-vjeronauk

3.ab, 4.a, 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab 22 sati

- razredništvo

7.a

2 sata

24 sati

17. Siniša Trajbar - profesor TZK

-TZK

5ab, 6ab, 7ab, 8ab

16 sati

-ŠŠK

2 sata

-razredništvo

6.a

2 sata

- rukomet 2 sata

- košarka – nogomet

2 sata

24 sata

18.Tihana Toplek (zamjena za Martinu Brumen) –učiteljica kemije

- kemija

7.ab, 8.ab

8 sati

- DOD

1 sat

9 sati

DOPUNA NORME U OŠ SVETA MARIJA

19. Snežana Nedelkovska – učiteljica njemačkog jezika (izborna nastava)

- 7.ab (jedna grupa) 2 sata

- 8.ab (jedna grupa) 2 sata

- DOD 1 sat

5 sati

DOPUNA NORME U OŠ PODTUREN (18 sati)

20. Domagoj Turk – učitelj njemačkog jezika (izborna nastava)

- 4.ab (dvije grupa) 4 sata

- 5.ab (dvije grupe) 4 sata

- 6.ab (dvije grupe) 4 sata

- DOP

1 sat

- DOD 1 sat

14 sati

DOPUNA NORME U II. OŠ ČAKOVEC

21. Mario Pinc – učitelj fizike

- 7.ab, 8.ab

8 sati

- DOD8.

1 sat

- DOP 7.I 8.

1 sat

10 sati

DOPUNA NORME U OŠ I.G.KOVAČIĆ SVETI JURAJ NA BREGU

22. Adriana Delonga Bregović – učiteljica razredne nastave

- nastava u 1.a, Likovna skupina 21 sat

23. Sanja Hozmec – učiteljica razredne nastave

- nastava u 1.b , Lutkarsko-dramska skupina 21 sat

24.Ljubica Murković, zamjena za Petru Žganec – učiteljica razredne nastave

- nastava u 2.a, Ritmička skupina

21 sat

25.Mario Kanižaj – učitelj razredne nastave

- nastava u 2.b, Filmska skupina (7. i 8.r.) 21 sati

26.Ksenija Meglić – učiteljica razredne nastave

- nastava u 3.a, Mladi čuvari prirode

21 sati

27. Desanka Jelenić – učitelj razredne nastave

- nastava u 3.b, Literarna skupina 21 sat

28. Višnja Balog – učiteljica razredne nastave

- nastava u 4.a, Crveni križ

20 sati

29. Jadranka Škvorc – učitelj razredne nastave

- nastava u 4b, Folklor

20 sata

30.Danijela Slavković –diplomirani bibliotekar, stručni suradnik – knjižničar, 25 sati neposrednog rada s učenicima, knjižničarska grupa

– ukupno 40 sati

31. Monika Zorčec –profesorica pedagogije i hrvatskog jezika, stručni suradnik – pedagog, 25 sati neposrednog rada s učenicima odnosno 40 sati ukupnih tjednih obveza

10.PLANOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

· stručni aktivi u školi

· oblici usavršavanja izvan škole

10.1.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA JEZIČNO-UMJETNIČKE GRUPE PREDMETA

Vrijeme

Red.br.

Sadržaj

Izvršitelji

IX.

1.

Izrada nastavnih planova i programa

predmetni učitelji

2.

Izrada individualnih nastavnih planova i programa za učenika po prilagođenom programu

predmetni učitelji

3.

Razmatranje sadržaja aktiva održanih tijekom osmog i devetog mjeseca

predmetni učitelji

X.

1.

Povezanost planova i programa nižih i viših razreda

predmetni učitelji

XII.

1.

Povezanost hrvatskog jezika u nastavi

predmetni učitelji

2.

Njegovanje narječja

predmetni učitelji

II.

1.

Korelacija nastavnog gradiva u pojedinim predmetima

predmetni učitelji

III.

1.

Presjek kroz novu literaturu u okviru jezično-umjetničkog područja

predmetni učitelji

V.

1.

Analiza rada učenika na kraju školske godine i analiza rada i kolegija s prijedlogom za narednu godinu

učitelji hrvatskog jezika

10.2.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA PRIRODOSLOVNO-

MATEMATIČKOG PODRUČJA

Vrijeme

Sadržaj

Izvršitelji

IX mj.

1. Dogovor o radu kolegija (plan i program)

svi učitelji

2. Organizacija rada izvannastavnih aktivnosti i interesnih grupa

svi učitelji

3. Organizacija DOD-a po predmetima

svi učenici

4. Izrada prilagođenog programa

pred. učitelji

X mj.

1. Organizacija rada s nadarenim učenicima 5.-8. razreda

- praćenje rada

pred. učitelji

ravnatelj

2. Program aktivnosti na ostvarenju zdravstvenog odgoja i

obrazovanja u OŠ

pred. učitelji

3. O nekim oblicima odstupajućeg ponašanja. Jedini obrambeni

mehanizmi?

pred. učitelji

pedagog

XII mj.

1. Valorizacija plana i programa nakon prvog polugodišta

svi učitelji

ravnatelj

II-III mj.

1. Pripreme za sudjelovanje učenika u okviru pokreta “Znanost mladima” i susreta “Eko-kviz”

pred. učitelji

ravnatelj

.

IV-V mj.

1. Rad na EKO-temama uz Dan planeta Zemlje i Dan zaštite

čovjekovog okoliša

pred. učitelji

VI mj.

1. Analiza rada ostvarivanja programa i prijedlozi za teme u narednoj školskoj godini (sugestije, kritike, planovi)

pred. učitelji

ravnatelj

Tijekom školske godine

1. Praktični savjeti za spas Zemlje

2. Učenje o okolišu i razvoju – prijedlozi za učitelje

10.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

Vrijeme

Sadržaj

Izvršitelji

IX mj.

1. Biranje predsjednika Aktiva

2. Donošenje Godišnjeg plana i programa

3. Pedagoška dokumentacija

4. Organizacija INE

5. Jesenska svečanost 24.09.2012.

6. Organizacija i obilježavanje Dana kruha

Ravnatelj, učitelji, pedagoginja, vjeroučitelji

X mj.

1. Predavanje psihologa

2. Međunarodni dan djece

Učitelji,vjeroučitelji

Pedagoginja

Učitelji, učenici

XI mj

1. Predavanje defektologinje

Učitelji, ravnatelj

pedagoginja

XII mj

1.Organizacija Dana sv. Nikole

2. Priredba za Božić i Novu godinu

3. Sjednica na kraju 1. polugodišta

Učitelji, ravnatelj, pedagoginja, vjeroučitelji

II mj.

1. Organizacija Fašnika i Valentinova

Učitelji, ravnatelj, pedagoginja

III mj

1.Obilježavanja prvog dana proljeća

2.Obilježavanja Dana voda

Učitelji, ravnatelj, pedagoginja

IV mj

1.Obilježavanje Dana planeta Zemlje

Učitelji, ravnatelj, učitelji: Pongrac, Tomašić, Horvat D.

V mj

1. Dan škole i Dana općine

Učitelji, ravnatelj, pedagoginja

VI mj.

1. Završna svečanost učenika 4. razreda

2. Sjednica na kraju školske godine

Učitelji, ravnatelj, pedagoginja

10.4.OBLICI USAVRŠAVANJA IZVAN ŠKOLE

· Stručni skupovi koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske – prema Katalogu za 2012/2013. godinu.

· Stručni skupovi i simpoziji koje organiziraju stručna društva

10.5. MJERE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U OŠ STRAHONINEC

Korupcija narušava temeljne vrijednosti društvenih odnosa, ugrožava vladavinu prava, povjerenja u javne institucije i pravnu državu, poštenje, jednakost i sigurnost građana. Potiče nastojanja da se nepoštenim načinom živi iznad mogućnosti i bogati omalovažavanjem vrijednosti strpljivog rada i poštovanja.

Zato se protiv korupcije treba ozbiljno i odgovorno boriti i nadasve preventivno djelovati.

Mjere preventivnog djelovanja trebaju biti obveza svake odgojno-obrazovne ustanove, a odnose se na sljedeća područja djelovanja:

odgoj djece protiv korupcije

zapošljavanje

poslovanje škole.

Odgoj djece protiv korupcije

Škola treba kod djece razvijati moralne i društvene vrijednosti koje imaju izuzetnu ulogu u sprječavanju korupcije i odgoju društva protiv korupcije, pa tim sadržajima treba dati odgovarajući prioritet. Unutar postojećeg nastavnog plana i programa obrazovanja treba u više predmeta (hrvatski jezik, vjeronauk, SRO) implementirati podučavanje učenika o korupciji kao društvenom zlu. Na prvoj sjednici Učiteljskog vijeća upoznati učitelje s Nacionalnim programom suzbijanja korupcije 2006. – 2008. i donijeti smjernice za realizaciju takvog programa. U nastavi hrvatskog jezika kroz književno – umjetničke tekstove isticati moralne vrijednosti čovjeka, poštenje, rad, uvažavanje tuđeg rada, štednju, pravilan odnos prema svojoj i tuđoj imovini. Na satovima razrednog odjela preko predavanja i radionica ukazivati na probleme vezane uz korupciju i mito. Poticati učenike na iznošenje vlastitog mišljenja o tom problemu i njihovo viđenje rješavanja problema.

Sadržajima vjeronauka pomoći učenicima da ostvare ljudski i kršćanski odgoj savjesti i izgrade zrelu i odgovornu savjest u odnosu prema sebi i prema drugoj djeci, prema društvu i svijetu općenito.

Zapošljavanje

Osnovna zadaća ravnatelja škole je da se kod zapošljavanja maksimalno poštuje Zakon o osnovnom školstvu, da se svako novo zapošljavanje radnika temelji na stručnosti i sposobnosti kandidata za obavljanje određenih poslova.

Poslovanje škole

Poslovanje škole i donošenje odluka, odgovornost prema lokalnoj zajednici i društvu u cjelini, puna odgovornost i transparentnost u trošenju sredstava, suradnja sa zajednicom i roditeljima obveza je škole i ravnatelja. Također je dužnost ravnatelja strogo pridržavanje Zakona o javnoj nabavi, Uredbe o nabavi roba, radova i usluga male vrijednosti, ostalih propisa iz područja računovodstva te ostalih važećih propisa. Javno i transparentno, u skladu sa zakonskim propisima i financijskim planom Škole trošiti novac iz Državnog proračuna i decentraliziranih sredstava (Proračun Međimurske županije). Redovito i prema pozivu slati izvješća o financijskom poslovanju, kao i omogućiti uvide u trenutačno, periodično i godišnje financijsko poslovanje Škole nadležnim tijelima i institucijama.

11.PLANOVI RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA, ORGANA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

11.1.PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

1. Osnovati stručna vijeća učitelja i imenovati njihove voditelje

2. Predlaže Školskom odboru sadržaj školskog kurikuluma

3. Utvrditi godišnji plan i program rada škole

4. Pratiti ostvarivanje plana

5. Pratiti stručne i pedagoške rezultate

6. Skrbiti o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima

7. Odlučuje o pedagoškim mjerama i pohvalama

8. Raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima

9. Donosi plan ekskurzija

10. Donosi plan stručnog usavršavanja i analizira ga

11. Donosi prijedlog tema za stručne skupove

12. Ravnatelju i Školskom odboru daje mišljenje i prijedloge u svezi s organizacijom i uvjetima rada škole

13. Utvrđuje i analizira nastup učenika na natjecanjima i susretima učenika

14. Vodi brigu u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole

11.2.GODIŠNJI PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA

Mjesec

Zadaci

Izvršitelji

Napomena

IX.

1. Dogovor i planiranje početka nastave i nastave u rujnu

2. Dogovor za ekskurzije i izlete učenika

razrednici

pred. učitelji

IX, X, XI

1. Izvršiti planiranje - korelacije

Razrednici, predmetni učitelji

XII.

1. Analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta

ravnatelj

2. Organizacija razrednih svečanosti uoči božićnih i

novogodišnjih praznika

članovi razr. vijeća

IV.

1. Prijedlozi za poboljšanje uspjeha učenika u

učenju i ponašanju

članovi razr. vijeća

VI.

1. Analiza uspjeha učenika na kraju školske godine

članovi razr. vijeća

2. Završna svečanost učenika osmih razreda

Razrednici, pedagoginja, ravnateljica

11.3.PLAN RADA RAZREDNIKA

Mjesec

Oblici i sadržaj

IX.

1.

Formirati odjeljenja: primiti i rasporediti učenike, upoznati ih s obvezama i kućnim redom

2.

Uspostaviti imenik učenika i unijeti promjene u matičnu knjigu i eMaticu

3.

Pripremiti planove rada

4.

Upoznati dosje učenika i po potrebi razgovarati s pedagogom škole

X.

1.

Pripremiti sjednicu razrednog vijeća: predložiti plan rada vijeća, razrednika i suradnje s roditeljima

2.

Pripremiti sastanak roditelja i upoznati ih s planovima školskog rada

3.

Organizirati i održati predavanje za roditelje na temu odgoja samostalnosti kod učenika

4.

Izleti s učenicima u prirodu

XI.

1.

Organizirati i provesti sociometrijski test

2.

Upoznati ravnatelja škole sa učenicima kod kojih su zapažene smetnje

3.

Pozvati roditelje učenika kod kojih su zapažene smetnje

4.

Uputiti učenike kako treba pravilno učiti

5.

Pripremiti predavanje za roditelje na temu osobnosti odgojnog utjecaja obitelji

6.

Pojedinačno razgovarati s učenicima koji zaostaju. Po potrebi uputiti ih na ispitivanje.

XII.

1.

Predavanje za roditelje na temu formiranja radnih navika

2.

Pripremiti razrednu svečanost proslave božićnih i novogodišnjih blagdana

3.

Pripremiti i održati sjednicu razrednog vijeća s analizom provođenja nastavnog plana i programa te uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta

I.

1.

Razgovor s učenicima o provedenim zimskim praznicima i dogovor o novim obvezama

2.

Pripremiti i održati predavanje za roditelje o planu popravljanja uspjeha

II.

1.

Razgovor s roditeljima učenika s izrazito slabim uspjehom

2.

Obaviti razgovor s učenicima kako uspješno i kontinuirano učiti

3.

Organizirati pomoć učenika onim učenicima koji imaju problema u učenju

III.

1.

Razmjena informacija o učenicima s ostalim učenicima razrednog vijeća

2.

Priprema i održavanje sjednica učiteljskog vijeća

3.

Razgovor u obitelji s učenicima koji imaju problema u ponašanju

IV.

1.

Organizirati predavanje za roditelje s temom “Organizacija slobodnog vremena”

2.

Izlet s učenicima u prirodu

3.

Organizirati športska natjecanja

V.

1.

Održati roditeljski sastanak i informirati roditelje o stanju uspjeha učenika

2.

Izvršiti konzultacije s roditeljima učenika kojima prijeti opasnost ponavljanja

3.

Organizirati akciju uređenja školskog okoliša

VI.

1.

Pripremiti završnu sjednicu razrednog vijeća te podatke o uspjehu i vladanju

2.

Izraditi izvještaj na kraju školske godine za razredni odjel

3.

Organizirati zajedničku svečanost povodom završetka školske godine

VII.

1.

Sređivanje cjelokupne pedagoške dokumentacije te dostaviti ravnatelju na pregled i potpis

11.4.PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

Mjesec

Sadržaj

IX. – XII.

1. Konstituiranje Vijeća roditelja

2. Razmatranje Školskog kurikuluma

3. Razmatranje Godišnjeg plana rada Škole

4. Upoznavanje roditelja s uređenjem škole za vrijeme praznika

5. Razmatranje rezultata uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta

I. – VI.

1. Upoznavanje problema učenika težeg materijalnog statusa

2. Pomoć roditeljima učenika s većim brojem negativnih ocjena

3. Razmatranje rezultata učenika na susretima i natjecanjima

4. Analiza uspjeha učenika na kraju školske godine i rad škole u vrijeme praznika

11.5.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Mjesec

Sadržaj rada

IX. – X.

1. Usvajanje Kurikuluma škole

2. Usvajanje Godišnjeg plana rada Škole

3 .Donošenje plana obilježavanja javnih manifestacija

4. Utvrđivanje poslovne politike škole

5. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjima radnih odnosa

6. Ostali poslovi

X.-XII:

1. Rješavanje tekućih poslova

2. Razmatranje programa rada INA

3. Usvajanje financijskog plana

4. Tekući poslovi

I.-VI.

1. Usvajanje završnog računa

2. Nastupi učenika na susretima i natjecanjima

VI.-VIII.

1. Analiza rezultata odgojno-obrazovnog rada

2. Razmatranje rezultata učenika na susretima i natjecanjima

3. Usvajanje polugodišnjeg obračuna

4. Izrada plana investicija i održavanja za narednu godinu

5. Analiza ostvarenosti godišnjeg programa rada Školskog odbora

12.PLAN RADA RAVNATELJA, STRUČNIH SURADNIKA I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA

12.1.GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJA

SADRŽAJ RADA

Predviđeno vrijeme ostvarivanja

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole

VI - IX

1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja

VI – IX

1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma

VI – IX

1.4. Izrada školskog kurikuluma

VI – IX

1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole

VI – IX

1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća

IX – VI

1.7. Izrada zaduženja učitelja

VI – VIII

1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima

IX – VI

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata

IX – VI

1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja

IX – VI

1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja

IX – VI

1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole

IX – VI

1.13.Ostali poslovi

IX – VIII

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

IX – VIII

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole

VIII – IX

2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja

VI – IX

2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a

IX – VI

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole

IX – VI

2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika

IX – VII

2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika

IX – VI

2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija

IX – VI

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole

IX – VIII

2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred

IV – VII

2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

IX – VI

2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja

IX – VI

2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita

VI i VIII

2.14. Poslovi vezani uz natjecanja učenika

I-VI

2.15. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora

I i VIII

2.16.Ostali poslovi

IX – VIII

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole

IX – VI

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja

XII i VI

3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

IX – VI

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava

IX – VI

3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe

IX – VIII

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe

IX – VIII

3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole

IX – VIII

3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije

IX – VIII

3.9. Ostali poslovi

IX – VIII

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela

IX – VIII

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole

IX – VIII

4.3. Ostali poslovi

IX – VIII

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima

IX – VIII

5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu

IX – VI

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika

IX – VI

5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole

IX – VIII

5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika

IX – VIII

5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/

IX – VIII

5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad

5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika

5.9. Ostali poslovi

IX – VIII

6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole

IX – VIII

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a

IX – VIII

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole

IX – VIII

6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole

IX – VIII

6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/

IX – VIII

6.6. Poslovi zastupanja škole

IX – VIII

6.7. Rad i suradnja s računovođom škole

IX – VIII

6.8. Izrada financijskog plana škole

VIII – IX

6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja

IX – VIII

6.10 Organizacija i provedba inventure

XII

6.11. Poslovi vezani uz e-matice

VI

6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica

VI

6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala

VIII i I

6.14. Ostali poslovi

IX – VIII

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

7.1. Predstavljanje škole

IX – VIII

7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta

IX – VIII

7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

IX – VIII

7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

IX – VIII

7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU

IX – VIII

7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini

IX – VIII

7.7. Suradnja s Uredom državne uprave

IX – VIII

7.8. Suradnja s osnivačem

IX – VIII

7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje

IX – VIII

7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo

IX – VIII

7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

IX – VIII

7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom

IX – VIII

7.13.Suradnja s Policijskom upravom

IX –VIII

7.14.Suradnja s Župnim uredom

IX – VIII

7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama

IX – VIII

7.16.Suradnja s turističkim agencijama

IX – VIII

7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

IX – VIII

7.18.Suradnja s svim udrugama

IX – VIII

7.19.Ostali poslovi

IX – VIII

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi

IX – VI

8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a

IX – VI

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova

IX – VI

8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature

IX – VI

8.5. Ostala stručna usavršavanja

IX – VI

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije

IX – VI

9.2. Ostali nepredvidivi poslovi

IX – VI

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE:

12.2.GODIŠNJI PLAN RADA RAČUNOVOĐE

RUJAN

KONTIRANJE, KNJIŽENJE I OBRAČUN POSLOVNIH DOGAĐAJA

· Izvoda – žiro računa

· Blagajne

· Temeljnice

· Evidencija računa u knjizi ufa

· Plaćanje računa

· Odlaganje dokumentacije

· Obračun nagrada za natjecanje, mentorstvo

· Obračun ID obrasca

· Obračun M.T. troškova

· Obračun jednokratne pomoći

· Popunjavanje tabela za Županijski ured i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

OBRAČUN PLAĆA

· Platne liste

· Knjiženje analitike plaća

· Potvrde o prosjeku plaća

· Potvrđivanje zabrana na kredit i vođenje istih

· Statistika

· Obračun bolovanja

· Refundacija bolovanja preko 42 dana

· Obračun teškoća i rad preko norme

LISTOPAD

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaća

· Obračun i izrada statističkog izvještaja za razdoblje od 1. – 9. mjeseca

STUDENI

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaće

PROSINAC

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaće

SIJEČANJ

· Izrada završnog računa (bilanca, PR-RAS, Obveze, VRIO, bilješke)

· Inventura

· Obračun otpisa osnovnih sredstava

· Usklađivanje primljenih sredstava za plaće i materijalne troškove s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa

· Izrada izvještaja za razdoblje 1. – 12. mjesec

VELJAČA

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaće

OŽUJAK

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaće

TRAVANJ

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaće

· Obračun – izrada statističkog izvještaja za razdoblje 1. – 3. mjesec

SVIBANJ

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaće

LIPANJ

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaće

SRPANJ

· Kontiranje, knjiženje i obračun poslovnih događaja

· Obračun plaće

· Izrada polugodišnjeg obračuna

· Izrada statističkog izvještaja za razdoblje 1. – 6. mjesec

· Usklađivanje sredstava za plaće i materijalne troškove sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa

· Popunjavanje raznih tabela za Ured i Ministarstvo

KOLOVOZ

· Obračun plaće

· Godišnji odmor

Voditelj računovodstva:

Dragica Bujan

12.3.GODIŠNJI PLAN RADA TAJNIKA

RUJAN

· Organizacija rada pomoćnog i tehničkog osoblja u kuhinji

· Poslovi oko jelovnika i užine

· Poslovi izrade rješenja o obvezama i zaduženjima djelatnika

· Blagajnički poslovi

· Nabava OS, SI, robe

· Poslovi sufinanciranja užine socijalno ugroženih učenika

· Poslovi u svezi zapošljavanja djelatnika škole (raspisivanje natječaja, zaprimanje ponuda kandidata, odgovor kandidatima po završetku natječaja)

· Prijave i odjave djelatnika Zavodu za zdravstveno osiguranje i Zavodu za mirovinsko osiguranje

· Izrada obrasca RAD-1 – podaci za Ured za statistiku

· Poslovi oko putnih troškova zaposlenika – akontacija i obračun stvarnih izdataka

· Osiguranje učenika

· Pomoć ravnatelju u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole

· Sudjelovanje u radu školskog odbora

· e-matica

· Carnet

· Registar zaposlenika u javnom sektoru

· Izrada ugovo