of 20 /20
Power Transmission Group Praktični savjeti Originalna kvaliteta – najbolja zamjena www.contitech.de/aam

Praktični savjeti - Power Transmission Group - Automotive ... · PDF fileUkoliko remenski pogon ima automatski sustav za ... ran prijenos snage. Pouzdani su, tihi i ne treba ih održava-ti

 • Author
  vanhanh

 • View
  238

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Praktični savjeti - Power Transmission Group - Automotive ... · PDF fileUkoliko remenski...

 • Power Transmission Group

  Praktini savjeti Originalna kvaliteta

  najbolja zamjena

  www.contitech.de/aam

 • ContiTech Praktini savjeti

 • Klinasti rebrasti remeni / klinasti remeni izupasti remeni u svakodnevnoj praksi

  Nai sustavi za brigu o okoliu s certifikatom DIN ENISO 14001 brinu se za smanjenje otpada i otapala uproizvodnji, kao i za paljivo postupanje sa sirovina-ma. Za osiguranje besprijekornog rada i dugog tra-janja ovih vrhunskih proizvoda, dajemo vam punopraktinih savjeta za rukovanje i montau.

  ContiTech Antriebssysteme GmbH razvija i proizvo-di pogonsko remenje i kompletne sustave remenskihpogona kao prvu opremu za sve poznate proizvoaeautomobila. Mit Antrieb gewinnen, nije samo namoto, ve i perspektiva obeavajueg uspjeha zanae kupce. Podrku nezavisnom tritu rezervnihdijelova dajemo izmeu ostalog naim sudjelovanjemu sustavima TecDoc, TecCom i Partslife.

  Obratite panju na pogonske remene automobilavaih klijenata - zbog sigurnosti! Odluite se za origi-nalnu kvalitetu ContiTech. Kada se radi o pomonimagregatima za rebraste klinaste remene CONTI-VMULTIRIB i klinaste remene CONTI-SF ili CONTI-VMULTIRIB KIT s rebrastim klinastim remenom, zate-zaima i klizaima u jednom pakiranju. Odluite se zazupaste remene CONTI SYNCHROBELT ili zaCONTI SYNCHROBELT KIT sa zupastim reme-nom, zatezaima i klizaima u jednom pakiranju, jer usluaju nezgode prijeti skupo oteenje motora.Odluite se za kvalitetu koju odabiru vodeiproizvoai automobila u prvoj ugradnji.

  Str. 4-9 Klinasti rebrasti i klnasti remeni / Kompleti

  Str. 4-5 Proizvod

  Str. 6-7 Zamjena remena

  Str. 8 Popis za provjeru

  Str. 9 Dijagnoza problema

  Str. 10-15 Zupasti remeni i kompleti zupastih remena

  Str. 10 -11 Proizvod

  Str. 12-13 Zamjena remena

  Str. 13 Profili zupastih remena i remenica

  Str. 14 Popis za provjeru

  Str. 15 Dijagnoza problema

  Str. 16-17 Zidni i podni stalci za remenje

  Str. 17 Skladitenje

  Str. 18 Mjerni ureaji

  Str. 19 Oprema

 • Rebrasti klinasti remen CONTI-VMULTIRIB

  Rebrasti klinasti remen CONTI-V MULTIRIB zastandardne1) i serpentinske pogone 2) u osobnim igospodarskim vozilima je izuzetno siguran, pouzdan ivrst. Kod serpentinskih pogona s automatskimpodeavanjem napetosti naknadno zatezanje ovih remena nije potrebno.

  Klinasti remen CONTI-SF

  Klinasti reman CONTI-SF za standardne pogone1) u osobnim i gospodarskim vozilima ne treba odravati,siguran je, pouzdan i vrst. Naknadno zatezanje ovihremena nije potrebno.

  ContiTech Praktini savjeti

  Kvaliteta proizvoda kao u prvoj ugradnji -sigurni, pouzdani i vrsti

  4

  Zatezai i klizaiS rebrastim klinastim remenima ContiTech odluujete seza vrhunski proizvod u kvaliteti prve ugradnje. Kakobismo osigurali ovakav standard kvalitete i za nae kom-plete, koristimo iskljuivo zatezae i klizae vodeihdobavljaa opreme za prvu ugradnju. Samo takvi dijelo-vi remenskog pogona osiguravaju odgovarajuu zateg-nutost, voenje i prijenos snage rebrastog klinastogremena.

  Alternator

  Konfiguracija pogonarebrastog klinastogremena

  Zateza

  Pumpa vodeKoljenasto vratilo

  Servo upravlja

  Mjerna oznaka (primjer)6 PK 19806 Broj rebaraPK Oznaka profila/ razmak

  izmeu rebara 3,56 mm1980 Duina (mm)

  1) 2 do 3 remena sa fiksiranim zatezaem2) vie agregata u jednoj ravnini pokretanih jednim

  remenom

  Mjerna oznaka (primjer)AVX 10 x 950AVX Profil10 irina remena (mm) 950 Vanjska duina (mm)

  Rebrasti klinasti remen / klinasti remeni / kompleti

  Poliesterska vlakna

  Stranja strana remenaod sintetske gume

  Vlaknastapolikloroprenska smjesa

  Poliesterska vlakna

  Podloga vlanih elemenata

  Vlaknasta polikloroprenska smjesa

  Pokrovna tkanina

 • 5

  q Sve rebraste klinaste i klinaste remenenai ete u sveobuhvatnim ContiTechkatalozima za osobna i gospodarska vozi-la kao i u elektronikom katalogu autodi-jelova TecDoc.

  KOMPLETI CONTI-V MULTIRIB

  Ovisno o modelu, ovaj proizvod u jednom pakiranju sadrirebrasti klinasti remen te potrebne zatezae i klizae.Istovremena zamjena rebrastog klinastog remena i ostalihpripadajuih dijelova nudi vie sigurnosti za motor i vlasni-ka vozila. Tu su i prednosti za radionicu: nema naruivanjapojedinanih dijelova, svi dijelovi su potpuno usklaeni avrlo kvalitetno pakiranje proizvod titi prije uporabe.

  Komplet s klizaem

  Elast Tool komplet salatom za elastinorebrasto remenje

  Komplet s torzijskimublaivaem koljenastogvratila

 • Zamjena rebrastog klinastog remena

  Ukoliko remenski pogon ima automatski sustav zazatezanje:

  Okrenite zateza pomou odgovarajueg alata u poloaj za demontae remena.

  Zakoite zateza. (1)

  Prouite put kretanja remena (po potrebi nacrtajte skicu).

  Uklonite remen.

  Provjerite ima li tragova istroenosti ili oteenja na zatezau, klizaima i remenicama. (2)

  Provjerite dimenzije novog remena. Prvo montirajte remen preko dijelova s rebrima i rubovima (3), a na krajuga postavite na glatke elemente. (4)

  Provjerite ispravan poloaj remena u utorima.

  Otkoite zateza pomou odgovarajueg alata i postavite ga na remen. Uklonite sve alate.

  Provjerite ispravan poloaj remena na svim dijelovima.

  Pokrenite motor i optiki provjerite kretanje remena.

  ContiTech Praktini savjeti

  Ispravna zamjena remena -za savreno funkcioniranje pogona

  Ugasite motor te nakon zaustavljanja motora provjerite zategnutost remena na vunoj strani. U tu svrhu moetekoristiti mjerni ureaj Krikit 2 ili Krikit 3. (5) U sluaju neodgovarajue zategnutosti provjerite zatezni sustav prema uputama proizvoaa.

  Ekoloki zbrinite zamijenjeni remen.

  Ukoliko remenski pogon ima fiksirani zateza:

  Otpustite zateza.

  Prouite put kretanja remena (po potrebi nacrtajte skicu).

  Uklonite remen.

  Provjerite ima li tragova istroenosti ili oteenja na zatezau, klizaima i remenicama.

  Provjerite dimenzije novog remena. Prvo montirajte remen preko dijelova s rebrima i rubovima (3), a na krajuga postavite na glatke elemente.

  Provjerite ispravan poloaj remena u utorima.

  3 42

  6

  1

  Rebrasti klinasti remen / klinasti remeni

 • Zategnite remen i provjerite napetost na vunoj strani(5) s mjernim ureajem Krikit 2 ili Krikit 3:

  Novi rebrasti klinasti remeni Profil PK: 120-140 N/rebro

  Koriteni rebrasti klinasti remeni Profil PK: 9 0-100 N/rebro

  Pustite da motor radi nekoliko minuta, a zatim ga ugasite; provjerite zategnutost i prilagodite ako je potrebno.

  Ekoloki zbrinite zamijenjeni remen.

  Zamjena klinastog remena

  Zamjena klinastih remena je vrlo slina zamjeni rebrastihklinastih remena s fiksiranim zatezaem. Za podeavanjenapetosti (6) koristite ureaj za mjerenje napetosti Krikit 1:

  Novi klinasti remeni Profil AVX 10: 400 NProfil AVX 13: 550 N

  Koriteni rebrasti klinasti remeni Profil AVX 10: 250-300 NProfil AVX 13: 400-450 N

  Sigurnosni savjeti Za montau remena obavezno koristite odgovarajui

  specijalni alat (nikako odvija!). Pazite da remen montira-te bez upotrebe sile

  Sprejeve za remene ili slina sredstva treba koristitiiskljuivo u sluaju nude za otklanjanje zvukova.

  Komponente remenskog pogona nikada ne tretirajteagresivnim ili nagrizajuim otopinama, jer se na taj nainmogu otetiti plastini dijelovi.

  Pazite da svi dijelovi budu u savrenom stanju (bez prljavtine, hre i ogrebotina) i da odgovaraju profilu remena.

  Provjerite poloaj i centriranje svih dijelova.

  Klinasti remeni koji se mijenjaju u paru imaju jednaku duljinu. Ukoliko jedan remen otkae, promijenite oba.

  5 6

  7

  CONTI BTT Hz (Belt Tension Tester):Elektronika alternativa mjerenju zategnutosti rebrastih klinastih remena

 • ContiTech Praktini savjeti

  8

  Dijagnoza problema - rjeenja:graditi na iskustvu

  Popis za provjeru rebrastih klinastih remena

  Napetost Sustav za zatezanje?

  Oteenje stranjeg Leajevi klizaa?dijela remena Strana tijela?

  Pretjerano troenje Strana tijela?profila rebara Centriranje remenica i pukotine, odvajanje ostalih dijelova? materijala Starenje materijala?

  Prljavtina Curenje na motoru ili u motornom prostoru?

  Buka Napetost? Centriranje remenica

  i ostalih dijelova? Prljavtina u sustavu

  razvoda?

  Popis za provjeru klinastih remena

  Napetost Sustav za zatezanje?

  Troenje bokova Centriranje remenica remena i ostalih dijelova?

  Pukotine, odvajanje Strana tijela?materijala Starenje materijala?

  Prljavtina Curenje na motoru ili u motornom prostoru?

  Buka Napetost? Centriranje remenica i

  ostalih dijelova? Prljavtina u sustavu

  razvoda?

  Rebrasti klinasti remeni / klinasti remeni

 • 9

  Stvrdnuti, uglaani bokovi Neodgovarajua zategnutost remena Vlakna remena oteena nestrunom

  ugradnjom

  Zamijeniti remen, ispravno podesiti napetost Zamijeniti remen i struno ugraditi

  Provjeriti sustav, centrirati dijelove ako je potrebno, zamijeniti remen

  Provjeriti napetost, ako je potrebno dotegnuti ili zamijenitiremen

  Stvrdnuti, uglaani bokovi (razliite napetostiremena kod remena u parovima)

  Remenice, klizai i zatezai nisu centrirani Vlakna oteena nestrunom montaom Neodgovarajui remeni u paru

  Nejednako troenje profila Dijelovi nisu centrirani Izraeno vibriranje remena

  Buka pri radu Premala napetost Remen prekoraio rok trajanja

  Dotegnuti ili zamijeniti remen Zamijeniti remen

  Pukotine i odvajanje materijala u tijelu ili profilu Neodgovarajua napetost remena Remen prekoraio rok trajanja Strana tijela u sustavu

  Zamijeniti remen, ispravno podesiti napetost Zamije