Poslovne Financije All in One 227 Stranica

  • View
    784

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Poslovne Financije All in One 227 Stranica

28.1.2009

PREDMET POSLOVNIH FINANCIJA I CILJEVI POSLOVANJA

Predmet poslovnih financija Financije skup teorija, principa i teorijatehnika koje se bave pribavljanjem i upravljanjem novcem poslovnih subjekata, vlade i pojedinaca. Financijski menadment (poslovne financije) istrauje menadment tvrtke i bavi se stjecanjem, upravljanjem i financiranjem resursa tvrtke.

1

28.1.2009

Osnovne odluke financijskog menadera Odluka o investiranju investicijskeaktivnosti

Odluka o financiranju financijskeaktivnosti

Odluka o odravanju likvidnosti poslovneaktivnosti

2

28.1.2009

Ciljevi poduzeaOSNOVNI POMONI

Maksimalizacijaimovine vlasnika (dioniara)

Maksimalizacija dobitiu dugom roku

Jaanje financijskesnage

Opstanak poduzea

Proturjenost ciljeva poslovanjaVlasnici

Uprava

Djelatnici

Drava

3

28.1.2009

Proturjeni ciljevi Vlasnici maksimalizacija njihove imovine Uprava opstanak i razvoj drutva, veebeneficije

Djelatnici bolje plae i uvjeti rada Drava vei porezi i ostala davanja

4

15.12.2008

KONCEPT VREMENSKE VRIJEDNOSTI NOVCA

Vremenska vrijednost novcaPredstavlja temeljni koncept financija. Vrijednost novca mijenja se k V ij d t ij j kroz vrijeme ij (Vrijeme je novac!). Jedna kuna u budunosti vrijedi manje od jedne kune u sadanjosti!!! Razlozi tome: investitori preferiraju potronju u sadanjosti; mogunost profitabilnih ulaganja u d j ti t fit bil ih l j sadanjosti i ostvarenja veih prinosa u budunosti; postoji rizik ulaganja.

1

15.12.2008

Varijante vremenske vrijednosti novcaBudua vrijednost j j jednog iznosa g Sadanja vrijednost jednog iznosa Budua vrijednost anuiteta Sadanja ij d S d j vrijednost anuiteta i Ispodgodinje ukamaivanje/diskontiranje

Budua vrijednost jednog iznosaPronaite buduu vrijednost iznosa od 100 kn za 3 godine uz godinje ukamaivanje od 10%.0 10% 100 FV=? 1 2 3

FV = PV*(1+ k)n FV n = PV * I kn n

FV budua vrijednost j j jednog iznosa g PV sadanja vrijednost jednog iznosa k kamatna stopaI kn - prve financijske tablice (kamatna stopa k, broj perioda n)

2

15.12.2008

FVn = PV *(1+ k)n = 100*(1+ 0,1)3 = 13310 kn ,FVn = PV * I kn = 100 *1,331 = 133,10 kn

Izraunato koritenjem sloenog kamatnog rauna. rauna. Jednostavni kamatni raun se ne koristi u proraunima budue i sadanje vrijednosti. Njegovim koritenjem dobila bi se slijedea vrijednost:FVn = PV * (1 + k * n )FVn = 100 * (1 + 0,10 * 3) = 130,00 kn

Sadanja vrijednost jednog iznosaPronaite sadanju vrijednost iznosa od 100 kn koje emo dobiti na kraju 3. godine ako je kamatna stopa 10%.0 10% 1 2 3

PV=?

FV=100

PV =II in

FV n (1 + k ) n

PV = FVn * IIknPV = FV n I kn

- druge financijske tablice (kamatna stopa k, broj perioda n)

3

15.12.2008

PV =

FV n 100 = = 75 ,13 kn (1 + k ) n (1 + 0 ,1) 3

3 PV = FVn * II kn = 100 * II10 = 100 * 0,7513148 = 75,13 kn

PV =

FV n 100 100 = 3 = = 75 ,13 k kn 1,331 I kn I 10

Izraunato koritenjem sloenog kamatnog rauna. Jednostavnim kamatnim raunom dobila bi se slijedea vrijednost: jPVn

=

FV n (1 + k * n ) 100 = 76 ,92 kn

PV n =

(1 + 0,1 * 3)

Kompleksni zadaci izrauna nepoznatih vrijednosti1. Koliko je potrebno vremena da sepoetni ulog od 200 k podvostrui ako t i l d kn d t i k je kamatna stopa:

a) b) c) d)

7% 10 % 18 % 100 %

4

15.12.2008

Aproksimativni izrauniOitavanjem iz financijskih tablicaFVn = PV * I kn I kn = FVn PV

a)

n I7 =

400 = 2 n 10 godina 200

Pravilo 72 omoguuje brzo iznalaenje broja j potrebnih da se sadanji iznos j razdoblja p udvostruin= 72 k

a)

n=

72 = 10 , 286 godina 7

Toan izraunZa toan izraun koristi se izvod osnovne numerike formule: FV n log PV n = log( 1 + k )

FV = PV*(1+ k)n n

a)

FVn 400 log log PV 200 = 10,244768 godina = n= log(1 + k ) log (1 + 0,07 )

5

15.12.2008

b)

n I10 =

400 = 2 n 7 godina 200

n=

72 = 7,2 godina 10

FVn 400 log log PV 200 = 7,2725 godina n= = log(1 + k ) log (1 + 0,1)

c)

n I18 =

400 = 2 n 4 godine 200

n=

72 = 4 godine 18

FVn 400 log log PV = 200 = 4,1878 godina n= log(1 + k ) log (1 + 0,18 )

d) Uz kamatnu stopu od 100%, bilo koji iznos e se udvostruiti za 1 godinu.

2) Koji je iznos novca vrjedniji uz 14% godinju kamatnu stopu? a) 1.000 kn danas b) 2.000 kn za 6 godina

a) FV = 2.194,97 kn Odabrati emo opciju a!!! a!!! b) PV = 911,17 kn

6

15.12.2008

3) Prijatelj vam je obeao vratiti 600 kn za 2 godine ukoliko mu danas pozajmite 500 kn. Koju kamatnu stopu vam nudi? PV = 500 kn n = 2 god. FV = 600 kn k=?APROKSIMATIVNO TONO

FV n = PV * I kn

FVn = PV *(1+ k)n

600 = 1, 2 500 n 9 ,5 % I k2 =

k =n

FV 1 PV

k=n

FV 600 1 = 2 1 = 9,5445% PV 500

Viestruki gotovinski tijekoviRadi se o viekratnim uplatama/isplatama jednakih iznosa. Primjena kod izrauna kreditnog zaduenja ili rentne tednje. Problem financijskih tablica prenumerando ili postnumerando o tome ovisi primjena formula !!!

7

15.12.2008

Budua vrijednost anuitetaPronaite buduu vrijednost anuiteta od 100 kn koji se uplauju poetkom svakog perioda kroz 3 godine uz 5% godinju kamatnu stopu.0 5% 100 100 100 105 110,25 115,76 331,01 1 2 3

PRENUMERANDO

FVAn = PMT * r *r = 1+ k 100

r n 1 r 1

FVAn = PMT * III kn

gdje je:FVA budua vrijednost anuiteta kroz n godina PMT iznos jednakih anuiteta

IIIkn

- tree financijske tablice (kamatna stopa k, broj perioda n)

FVA 3 = PMT * III 53 = 100 * 3,310125 = 331 ,01 kn

8

15.12.2008

Pronaite buduu vrijednost anuiteta od 100 kn koji se uplauju krajem svakog perioda kroz 3 godine uz 5% godinju kamatnu stopu. stopu0 5% 1 2 3

POSTNUMERANDO100 100 100,00 105,00 105 00 110,25 315,25

FVAn = PMT *

r n 1 r 1

FVAn = PMT * ( III kn 1 + 1)

r = 1+

k 100

3 3 FVA3 = PMT * ( III5 1 + 1) = 100 * 3,1525 = 315,25 k kn

9

15.12.2008

Sadanja vrijednost anuitetaKolika je sadanja vrijednost anuiteta od 100 kn koje uplaujete krajem perioda kroz 3 godine uz godinju kamatnu stopu od 5%?0 5% 1 2 3

100 95,24 90,70 86,38 272,32

100

100

POSTNUMERANDO

PVAn = PMT *k 100

r n 1 r n * (r 1)

PVAn = PMT * IVkn

r = 1+

gdje je: PVA sadanja vrijednost anuiteta kroz n godina PMT iznos jednakih anuiteta IVkn - etvrte financijske tablice (kamatna stopa k, broj perioda n)

PVA3 = PMT * IV53 = 100 * 2,72324803 = 272,32 kn

10

15.12.2008

Kolika je sadanja vrijednost anuiteta od 100 kn koje uplaujete poetkom perioda kroz 3 godine uz godinju kamatnu stopu od 5%?0 5% 1 2 3

100,00 95,24 90,70

100

100

PRENUMERANDO

285,94

r n 1 PVAn = PMT * n1 r * (r 1)r = 1+ k 100

PVAn = PMT * ( IVkn1 + 1)

PVA3 = PMT * ( IV531 + 1) = 100 * (1,85941043+ 1) = 285,94 kn

11

15.12.2008

Primjeri kompleksnih zadataka1. Odluili ste poeti tedjeti kako bi za 5 godina mogli kupiti automobil. Koliko ete automobil sakupiti na tednom raunu nakon 5 godina, ako krajem svake godine ulaete 1000 EUR uz 6% godinju kamatnu stopu?5 FVA5 = PMT * ( III6 1 + 1) = 1000* (4,63709296+ 1) = 5637,09 EUR

2) Podigli ste kod banke kredit od 60.000 eura za kupnju stana. Banka trai godinje uplate od 7.047,55 eura krajem svake od slijedeih 20 godina. Utvrdite kamatnu stopu kredita.PVA = 60.000 eura n = 20 godinaPVA20 = PMT * IVk2060000 = 7047,55* IVk20

PMT = 7.047,55 eura k=?IVk20 = 60000 = 8,513597 7047,55

k = 10 %

12

15.12.2008

3) Danas vam je roendan i odluili ste poeti tedjeti za fakultet. Fakultet ete zapoeti polaziti na 18. roendan i trebati e vam 4.000 kn godinje krajem svake od 4 000 naredne 4 godine polaenja fakulteta. Za godinu dana od danas ete deponirati 2.542,05 kn uz 12% godinju kamatnu stopu i jednaki iznos depozita uplaivati ete krajem svake godine do godine kada ete poeti studirati. Koliko vam je danas godina?

14

15

16

17

18

12%

19

20

21

22

2542,05

2542,05

2542,05

2542,05

4000

4000

4000

4000

3571,43 3188,78 2847,12 2542,07

12.149,40

ILI4 PVA = PMT * IV12

13

15.12.2008

FVAn = PMT * ( III kn 1 + 1)n 12149 ,40 = 2542 ,05 * ( III 121 + 1)

n III 121 =

12149 ,40 1 = 4,77937 1 = 3,77937 2542 ,05

n-1 = 3 godine n = 4 godine

Danas vam je 14. godina.

4) Pronaite sadanju vrijednost uz 6% godinje ukamaivanje slijedeih novanih tokova: krajem 1. godine 1.000 kn, krajem 2., 3., 4. i 5. godine je 200 kn, krajem 6. godine je 0 kn, a krajem 7. godine 1 000 kn 1.000 kn.

0

6%

1

2

3

4

5

6

7

1000

200

200

200

200

0

1000

14

15.12.2008

0

6%

1

2

3

4

5

6

7

1000

200

200

200

200

0

1000

943,40

PVA = PMT * IV 64693,02

653,79 665,06

PV = 2.262,25

5) Koja je vrijednost novanog toka koji nedostaje, ako je sadanja vrijednost itav